Εντολή Θεοχάρη για μείωση μισθώματος του κτιρίου που στεγάζει τον ΕΟΤ

31 Jul 2019, 08:49 | ΕΟΤ

Σοφία Κοντογιάννη

Εντολή Θεοχάρη για μείωση μισθώματος του κτιρίου που στεγάζει τον ΕΟΤ

Με εντολή του υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη και την υποστήριξη του υφυπουργού Μάνου Κόνσολα θα επιδιωχθεί η μείωση του λειτουργικού κόστους των υπηρεσιών του υπουργείου και των εποπτευόμενων οργανισμών.

Η αρχή γίνεται με το κτίριο που στεγάζει τον ΕΟΤ  η μίσθωση του οποίου λήγει στις 31/08/2019.

Ήδη, συγκροτήθηκε Επιτροπή το έργο της οποίας θα είναι η διαπραγμάτευση με τους ιδιοκτήτες, του μισθώματος του κτιρίου, με προοπτική νέας μίσθωσης διάρκειας 2 ετών, λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο συμφέρον και το σημερινό οικονομικό περιβάλλον στις μισθώσεις επαγγελματικών ακινήτων.

Η Επιτροπή διαπραγμάτευσης θα αποτελείται από τους:

α) Γενικό Γραμματέα ΕΟΤ, μέλος του ΔΣ του ΕΟΤ, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα ΕΟΤ.

β) Παρασκευή Τσαμούρη, Αναπληρώτρια Νομική Σύμβουλος του ΕΟΤ, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Βασιλική Καμίτση, Δικηγόρο του ΕΟΤ.

γ) Ελένη Μπιλίση, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ως μέλος, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Βαρλάμη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, ως μέλος.

δ) Ελένη Μητράκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ως μέλος, με αναπληρώτρια την Βασιλική Δικάρου Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

 ε) Νικόλαος Λάμπρου, υπάλληλος του Τμήματος Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Ντάση, υπάλληλο του ιδίου Τμήματος.