ΕΟΤ: Η Σοφία Λαζαρίδου Διευθύντρια Διοίκησης, Οργάνωσης και Προβολής

12 Jul 2019, 12:59 | ΕΟΤ

TornosNews.gr

ΕΟΤ: Η Σοφία Λαζαρίδου Διευθύντρια Διοίκησης, Οργάνωσης και Προβολής

Η κυρία Σοφία Λαζαρίδου τοποθετήθηκε Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης, Οργάνωσης και Προβολής του ΕΟΤ, με απόφαση του γ.γ. του Οργανισμού κ.Κωνσταντίνου Τσέγα.

Η θητεία άρχεται από αναλήψεως των καθηκόντων της υπαλλήλου στην ΚΥ ΕΟΤ και για τρία (3) χρόνια.