ΕΑΤΑ: Διεκδίκηση του ετήσιου συνεδρίου του ΙAPCO και του ICCA για το 2027

03 Oct 2023, 07:45 | ΦΟΡΕΙΣ

Σοφία Κοντογιάννη

ΕΑΤΑ: Διεκδίκηση του ετήσιου συνεδρίου του ΙAPCO και του ICCA για το 2027

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών ανέθεσε στην εταιρεία  AFEA TRAVEL AND TOURISM την υπηρεσία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία φακέλου διεκδίκησης του ετήσιου συνεδρίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Διοργανωτών Συνεδρίων ΙAPCO καθώς επίσης και τον φάκελο διεκδίκησης του ετήσιου συνεδρίου ICCA (Παγκόσμιο Οργανισμό Συνεδρίων, Εκθέσεων, Εταιρικών Ταξιδιών) για το 2027.

Το κόστος της σύμβασης, ανέρχεται σε 30.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, μείον των νόμιμων κρατήσεων.

Επίσης, η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών ανέθεσε στην εταιρεία THE DESIGN COMPANY την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης προσχεδίου και τεχνικών προδιαγραφών για τη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας κάρτα πόλης σε συνάρτηση με την επίσημη ιστοσελίδα της Αθήνας – This is Athens, μέσα από την έρευνα και την καταγραφή καλών πρακτικών και εμπλουτισμός αυτής.

Το κόστος της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 15.988,32 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ μείον των νόμιμων κρατήσεων.

Εξάλλου, η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών ανέθεσε στην εταιρεία THE TRAVEL TAILOR την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις διεθνείς τουριστικές τάσεις και τα νέα πρότυπα προβολής και προώθησης προορισμών με βάση την καταγραφή στατιστικών δεδομένων επισκεπτών, τις αναζητήσεις τους, τις επιλογές τους και το διαθέσιμο τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν της Αθήνας ώστε να συνταχθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προβολής που θα έχει ως στόχο να αναδεικνύει περαιτέρω τις δράσεις του προορισμού και τα προωθητικά εργαλεία της Αθήνας όπως το this is Athens και το Athens City Festival.

Το κόστος της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 29.712,42 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, μείον των νόμιμων κρατήσεων.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα