ΠΟΤ | Παγκόσμιο πρότυπο για τη μέτρηση της βιωσιμότητας του τουρισμού

21 Sep 2023, 12:22 | ΦΟΡΕΙΣ

TornosNews.gr

ΠΟΤ | Παγκόσμιο πρότυπο για τη μέτρηση της βιωσιμότητας του τουρισμού

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ένα παγκόσμιο πρότυπο για τη μέτρηση της βιωσιμότητας του τουρισμού  (MST) διαμορφώνει ο  Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού. (UNWTO).

Προς τούτο, πραγματοποιήθηκε η τέταρτη συνάντηση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για το MST στη Μαρμπέγια της Ανδαλουσίας με τη συνεργασία της Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Η πρωτοβουλία αυτή συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Η Εκτελεστική Διευθύντρια του UNWTO, Ζορίτσα Ουρόσεβιτς, δήλωσε ότι η Ανδαλουσία είναι γνωστή για τις καινοτόμες δράσεις της και ως εκ τούτου αποτελεί ένα πολύ κατάλληλο σύμβολο γι αυτή τη συνάντηση και για την προσπάθεια δημιουργίας του πρότυπου βιωσιμότητας.

Το MST επιδιώκει να δημιουργήσει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο αναφοράς για τη μέτρηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εξαρτήσεων του τουρισμού. Κατά συνέπεια, οι χώρες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αξιόπιστα και διεθνώς συγκρίσιμα δεδομένα τόσο σε εθνικό όσο και σε υποεθνικό επίπεδο. Αυτό διασφαλίζει ότι οι βιώσιμες πρωτοβουλίες υιοθετούν μια ενιαία προσέγγιση και αποφέρουν διαρκή και ουσιαστικό αντίκτυπο.

Εξασφάλιση διεθνούς αναγνώρισης

Ο UNWTO ακολούθησε μια διαδικασία του ΟΗΕ που θα καταλήξει στην παρουσίαση του πλαισίου για το MST στη Στατιστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η έγκριση και, ως εκ τούτου, να αναδειχθεί το στατιστικό πρότυπο βιωσιμότητας για τον τουρισμό.

Για τη διαμόρφωσή του έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες διαβουλεύσεις και η εργασία εννέα ερευνητικών ομάδων, υπό την  τεχνική καθοδήγηση της Συντακτικής Επιτροπής του MST.

Η 4η συνάντηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων

Στη συνάντηση στη Μπραρμπέγια μετείχαν  εκπρόσωποι από Υπουργεία, Στατιστικά Ινστιτούτα, εθνικές αρχές, τον ακαδημαϊκό κόσμο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου, όπως αναφέρεται, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις πολύτιμες προσπάθειες και τη συνεργασία 44 χωρών και 30 διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και περιφερειακών τουριστικών αρχών. Το πλαίσιο για το πρότυπο είναι ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικές καταστάσεις και προτεραιότητες πολιτικής

Το MST καλύπτει ένα κρίσιμο κενό στα τουριστικά δεδομένα, προσφέροντας συναίνεση και καθοδήγηση για τη δημιουργία δεδομένων σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιωσιμότητας του τουρισμού. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες απαιτούν αξιόπιστα και τυποποιημένα δεδομένα για να αξιολογήσουν την απόδοση, να επικοινωνήσουν την πρόοδο, να εμπνεύσουν τις σωστές πολιτικές και πιο καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και να διασφαλίσουν ότι η τουριστική δράση σε κάθε περιοχή συμβάλλει στην επίτευξη μιας πιο βιώσιμης ανάπτυξης.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα