Εγκρίσεις επιχορηγήσεων για κατασκήνωση στο Νότιο Πήλιο και για ξενοδοχείο στην Αίγινα

20 Dec 2022, 07:36 | ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Εγκρίσεις επιχορηγήσεων για κατασκήνωση στο Νότιο Πήλιο και για ξενοδοχείο στην Αίγινα

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων για την αναβάθμιση μίας κατασκήνωσης και για την ίδρυση ενός νέου ξενοδοχείου, στο Πήλιο και στην Αίγινα αντίστοιχα.

Nα σημειωθεί ότι η δημοσιοποίηση των 2 επενδύσεων έχει γίνει, για σήμερα, μόνο από το Tornos News.

Αναλυτικά, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΣΥΚΙΑ, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό με αναβάθμιση σε κατηγορία 3 αστέρων τουριστικής οργανωμένης κατασκήνωσης δυναμικότητας 204 κλινών στο Νότιο Πήλιο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 299.080 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 299.080 ευρώ.

Νέο ξενοδοχείο στην Αίγινα

Παράλληλα,  η Περιφέρεια Αττικής ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΒΕΚΡΗ ΑΝΤ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων, δυναμικότητας 3 δωματίων των 20 κλινών στη θέση Προφήτης Ηλίας Πέρδικας στην Αίγινα, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 221.173,88 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 221.173,88 ευρώ. 

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα