Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Skippers και ναυλομεσιτών και διαχειριστών σκαφών

20 Jan 2022, 13:12 | ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

TornosNews.gr

Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Skippers και ναυλομεσιτών και διαχειριστών σκαφών

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Μνημόνιο κατανόησης συμφωνήθηκε μεταξύ Skippers και ναυλομεσιτών και διαχειριστών σκαφών με την αποδοχή της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών ΠΕΣΤ και του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος.

Το μνημόνιο αναφέρεται στο περίγραμμα του επαγγέλματος του Skipper.  Η πρωτοβουλία αναλήφθηκε από έμπειρους Skippers και διαχειριστές σκαφών. Η ανάγκη του συγκεκριμένου μνημονίου οφείλεται στην όλο και μεγαλύτερη ζήτηση για Skipper/Κυβερνήτη σκάφους αναψυχής μέχρι 24 μέτρα άνευ μονίμου πληρώματος.

Το μνημόνιο έχει ως εξής:

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ SKIPPER

Skipper είναι ο Κυβερνήτης σκάφους αναψυχής άνευ μονίμου πληρώματος.  Ο Skipper είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των επιβαινόντων, του σκάφους και πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς. Είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών στις μαρίνες/λιμάνια και πρέπει να έχει καλή γνώση ναυσιπλοΐας και ελλιμενισμού. Πρέπει να οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη από την αρχή, έχοντας παράλληλα κατά νου ότι επιθυμία του είναι η αναψυχή και η χαλάρωση.

 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ο ασκών το «επάγγελμα του Κυβερνήτη Τουριστικών Σκαφών Αναψυχής (Άνευ [Μονίμου] Πληρώματος)» είναι ο επαγγελματίας, ο οποίος αναλαμβάνει να διακυβερνήσει το σκάφος (ιστιοπλοϊκό ή μηχανοκίνητο μέχρι 24 μέτρα) για λογαριασμό των επιβαινόντων (πελατών – ναυλωτών στην περίπτωση επαγγελματικού σκάφους) ή ιδιοκτητών – πλοιοκτητών (στην περίπτωση ιδιόκτητου σκάφους ή επαγγελματικού κατά τις οδηγίες της πλοιοκτησίας) – είτε για την εκπλήρωση ναυλοσυμφώνου, είτε για μετακίνηση/μεταφορά του σκάφους και ο οποίος κατέχει, στην απαιτούμενη επάρκεια, τη ναυτική τέχνη και έχει τα προσόντα για να διακυβερνήσει το σκάφος, με πρόωση μηχανών ή ιστίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, των ισχυόντων ναυτικών κανόνων και διεθνών κανονισμών και γνωρίζει το χειρισμό του σχετικού εξοπλισμού και συστημάτων που φέρει το σκάφος και έχει τις απαραίτητες για την ασφαλή και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων της πλοήγησης του σκάφους, με γνώμονα την ασφάλεια των επιβαινόντων και του σκάφους. Ο Κυβερνήτης ασκεί το επάγγελμά του στο θαλάσσιο χώρο και κατ’ επέκταση και σε όλους τους χώρους ελλιμενισμού ή αγκυροβόλησης του σκάφους (που περιλαμβάνει σε ορισμένες περιπτώσεις και την αρόδου αγκυροβόληση).

Θεωρητικά όλη η νησιωτική και παράκτια επικράτεια είναι περιοχές άσκησης του επαγγέλματος, αλλά πρακτικά οι περιοχές που έχουν καλύτερες λιμενικές δομές για τα σκάφη είναι και αυτές που χαρακτηρίζονται με μεγαλύτερη ζήτηση (όπως περιγράφεται στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ «ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΝΕΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ)»)

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Skipper δύναται να εκτελεί πλου για έως και έξι ώρες ημερήσια, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Επιπλέον, ο Skipper θα είναι διαθέσιμος για να εξυπηρετεί τους πελάτες από τις 08:00 π.μ. έως τις 20:00 μ.μ., με μέγιστο χρόνο μεταφοράς από/προς το σκάφος προς/από την ξηρά έως τις 00:00, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Όλα τα τρόφιμα και τα ποτά επιβαρύνουν το ναυλωτή, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων και των ποτών για τον Skipper, τα οποία θα παρέχονται από το ναυλωτή. Σε περίπτωση που οι προμήθειες επί του πλοίου δεν επαρκούν για το σωστό γεύμα του Skipper, τότε ο ναυλωτής θα πρέπει να του παράσχει ενδεικτικά το ποσό της τάξης των 20 ευρώ για τη σίτισή του, ανάλογα με την εκάστοτε εταιρική πολιτική.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ:

-Ελέγξτε το έγγραφο πλήρους απογραφής αντικειμένων και εξοπλισμού του σκάφους και επίσης βεβαιωθείτε ότι όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας είναι ενημερωμένος. Υπογράψτε τη φόρμα απογραφής.

-Ο Skipper πρέπει να γνωρίζει τους όρους του ναυλοσυμφώνου.

-Ο Skipper πρέπει να έχει εκτυπωμένη ή γενικά διαθέσιμη πρόγνωση καιρού για έλεγχο/ανάγνωση από τον πελάτη.

-Βεβαιωθείτε ότι έχετε πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και λειτουργίας του σκάφους.

-Ελέγξτε το σκάφος για προϋπάρχουσες ζημιές. Ελέγξτε αν υπάρχει νερό ή ρωγμές στο τιμόνι, τον άξονα και την καρίνα.

-Ελέγχετε τακτικά ότι οι αντλίες των σεντινών λειτουργούν σωστά.

-Ελέγξτε ότι το σκάφος είναι γεμάτο με καύσιμα και νερό. Ελέγξτε επίσης αν ο εξωλέμβιος κινητήρας έχει καύσιμα, το πλαστικό δοχείο ανεφοδιασμού καυσίμων(μπιτόνι) είναι γεμάτο και ότι οι φιάλες ανεφοδιασμού αερίου/προπανίου του σκάφους είναι γεμάτες και αν είναι τοποθετημένες σε ασφαλές και καλά αεριζόμενο μέρος.

-Ελέγξτε ότι η βοηθητική λέμβος(dinghy) είναι σε καλή κατάσταση, πλήρως φουσκωμένη και ότι ο εξωλέμβιος κινητήρας λειτουργεί σωστά.

-Μελετήστε τη λίστα προτιμήσεων των πελατών καθώς και τη λίστα του πληρώματος για να εξοικειωθείτε με τις προσδοκίες τους. Παρέχετε χρήσιμες συμβουλές στους πελάτες (επισημάνετε μερικά ενδιαφέροντα μέρη για επίσκεψη ή πράγματα που μπορείτε να κάνετε, απαντήστε στις ερωτήσεις των πελατών.)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ:

Μόλις οι ναυλωτές εισέλθουν και τακτοποιηθούν στο σκάφος, πριν όμως το σκάφος αναχωρήσει από το λιμάνι, ο Skipper θα πρέπει να δώσει στους πελάτες σαφείς και αναλυτικές οδηγίες και να κάνει μια γενική ενημέρωση σχετικά με τη χρήση εξοπλισμού του σκάφους και των διαδικασιών ασφαλείας. Δώστε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά τα πρώτα δέκα λεπτά της πρώτης και πολύ σημαντικής ενημέρωσης των πελατών, ώστε ν’ αναπτυχθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ σας:

-Kαθορίστε ένα μέλος πληρώματος για να είναι ο δεύτερος Skipper, για να σας βοηθήσει στην εκπλήρωση των καθηκόντων σας (πρόσδεση, αγκυροβολία).  Δείξτε του πώς να βγάζει τον αυτόματο πιλότο και να βάζει τον κινητήρα στη «νεκρά».

-Προτείνετε ένα άνετο δρομολόγιο σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και τις καιρικές συνθήκες.

-Ο Skipper θα πρέπει επίσης να ζητήσει να γνωρίζει ειδικές ιατρικές καταστάσεις/ανάγκες των επισκεπτών, αν υπάρχουν.

-Βοηθήστε τους επισκέπτες με την επιβίβαση και την αποθήκευση των αποσκευών τους.

 

Ενημέρωση για την ασφάλεια:

Βεβαιωθείτε ότι το πλήρωμά σας γνωρίζει πού να βρει και πώς να χρησιμοποιήσει:

-Σωσίβια:  Τα παιδιά προτείνεται να φορούν ένα ανά πάσα στιγμή

-Πυροσβεστήρες

-Κουτί πρώτων βοηθειών

-Σωστική λέμβος

-Ιμάντας ασφαλείας

-VHF:  Επισημάνετε τη σημασία του κουμπιού κινδύνου(Destress button) και τον τρόπο χρήσης του, σε ποιες περιπτώσεις

-Όταν χρησιμοποιείτε τη βοηθητική λέμβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, να χρησιμοποιείτε πάντα τα κατάλληλα φώτα

-Πριν από τον απόπλου βεβαιωθείτε ότι όλα τα παράθυρα είναι καλά κλειστά

-Φωτοβολίδες

 

Γενική ενημέρωση:

Βεβαιωθείτε ότι το πλήρωμά σας γνωρίζει:

-Πώς να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Τονίστε τη σημασία του να μην πετάμε χαρτί υγείας ή άλλα αντικείμενα στη λεκάνη της τουαλέτας.

-Την αξία του νερού στο σκάφος και δώστε έμφαση στο ότι υπάρχουν μόνο x λίτρα στη δεξαμενή.

-Κατανάλωση/χρήση ηλεκτρικής ενέργειας όταν βασίζεστε στις μπαταρίες του σκάφους.

-Απαγορεύονται θαλάσσια σπορ με τη χρήση της βοηθητικής λέμβου, βάση της Ελληνικής νομοθεσίας.

-Πως δεν πρέπει να βρίσκονται παιδιά χωρίς επίβλεψη στο σκάφος.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ:

-Κατά την πλοήγηση μείνετε συγκεντρωμένοι και σε εγρήγορση στην πορεία σας.

-Ελέγξτε αν τα επίπεδα νερού, ντίζελ, καυσίμου εξωλέμβιου κινητήρα και μπαταριών είναι επαρκή. Αν απαιτείται επανεφοδιασμός, διαμορφώστε το πρόγραμμα και ενημερώστε τους πελάτες κατάλληλα.

-Να θυμάστε πάντα ότι όλα τα παράθυρα του σκάφους πρέπει να κλείνονται καλά πριν από τον απόπλου.

-Διατηρήστε το σκάφος καθαρό και τακτοποιημένο καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Το σκάφος πρέπει να ξεπλένεται με γλυκό νερό τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ναύλωσης.

-Μην αφήνετε το σκάφος χωρίς επιτήρηση, ειδικά όταν είναι αγκυροβολημένο. Μην κοιμάστε εκτός σκάφους το βράδυ.

-Μην αφήνετε τους πελάτες μόνους στο σκάφος, ειδικά όταν είναι αγκυροβολημένο.

-Είναι ευθύνη του Skipper να μεταφέρει τους πελάτες από/προς το σκάφος προς/από την ξηρά με τη βοηθητική λέμβο όταν το σκάφος βρίσκεται αγκυροβολημένο. Ορίστε τα χρονικά όρια για αυτή τη διαδικασία.

-Οι πελάτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη βοηθητική λέμβο μόνοι τους. Αν επιθυμούν να την χρησιμοποιήσουν μόνοι τους, ακόμη και στην περίπτωση που έχουν το σωστό πιστοποιητικό, εξακολουθεί να είναι ευθύνη του Skipper να διασφαλίσει ότι εφαρμόζονται οι κανονισμοί ασφαλείας.

-Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η βοηθητική λέμβος έχει τοποθετηθεί πάνω στο σκάφος στη διάρκεια της νύχτας και δεν παραμένει στο νερό και ότι η εξωλέμβια μηχανή είναι ασφαλισμένη με λουκέτο.

-Παρακαλούμε συμβουλέψτε τους πελάτες σχετικά με τα επίπεδα μουσικής, ώστε να σέβονται και τα γύρω σκάφη. Το είδος της μουσικής είναι επιλογή του πελάτη.

-Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, αναμένεται πως θα έχετε την ικανότητα να επιδιορθώσετε μικρές βλάβες. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της βάσης το συντομότερο δυνατό, για να λάβετε οδηγίες για την επίλυση του προβλήματος.

-Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα μπροστά στους πελάτες και ούτε εντός του σκάφους. Η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση ναρκωτικών επίσης απαγορεύονται.

-Δεν επιτρέπεται η κολύμβηση με τους πελάτες.

-Να φοράτε το μπλουζάκι της εταιρείας, να είστε ντυμένοι σωστά και ν’ ακολουθείτε τους κανόνες υγιεινής. Να φοράτε κατάλληλα παπούτσια.

-Ο Skipper δεν πρέπει να περιμένει ότι θα είναι μέρος των εξόδων των πελατών σε ταβέρνες ή μπαρ.  Είναι απόφαση των πελατών αν επιθυμούν ή όχι ο Skipper να τους συνοδεύει στις εξόδους τους.

-Μην πιέζετε υπερβολικά τον εργάτη της άγκυρας κατά τη διάρκεια της νύχτας ή γενικά κατά τη διάρκεια παραμονής σας στο αγκυροβόλιο.  Σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες να χρησιμοποιείτε τα ζύγια/μουστάκια.

-Ρυμούλκηση/Έκτακτη ανάγκη: Ακόμα κι αν η ρυμούλκηση είναι απαραίτητη, ΜΗΝ αποδεχτείτε κανένα σχοινί ή οποιαδήποτε βοήθεια ρυμούλκησης από παραπλέοντα σκάφη, ακόμα και σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, εκτός εάν έχετε πρώτα επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη του σκάφους.

-Κάθε πρωί θα πρέπει να συζητιέται με το ναυλωτή το πρόγραμμα της ημέρας.

-Οι ναυλωτές δεν ευθύνονται για το κόστος που σχετίζεται με ζημιές που προκλήθηκαν από τον Skipper κατά τη διάρκεια της ναύλωσης.

-Ο Skipper θα πρέπει να ξεκουράζετε στη δική του καμπίνα.

-Ο Skipper δεν θα πρέπει να φέρνει μαζί του στη ναύλωση τους φίλους του ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που δεν σχετίζεται με τη ναύλωση.

 

ΑΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΑΡΑΠΟΝΕΘΟΥΝ:

-Ακούστε τους πελάτες προσεκτικά.

-Μη διαφωνείτε, να είστε διπλωματικοί.

-Προσπαθήστε να ικανοποιήσετε το αίτημά τους αν είναι λογικό και εφικτό.

-Μην κάνετε κακά σχόλια για την εταιρεία ή το σκάφος.

-Επικοινωνήστε με το Διευθυντή Βάσης για να τον ενημερώσετε για τυχόν παράπονα.

-Ό,τι κι αν συμβεί στο σκάφος, ο Skipper πρέπει να παραμείνει ήρεμος και να μην χάσει ποτέ τη ψυχραιμία του.

 

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ:

-Βεβαιωθείτε ότι έχετε αδειάσει τις δεξαμενές αποθήκευσης λυμάτων τουλάχιστον τρία ναυτικά μίλια μακριά από την ακτή ΠΡΙΝ εισέλθετε στη μαρίνα.

-Ο Skipper θα πρέπει να σέβεται τους όρους του ναυλοσυμφώνου και να οργανώσει την επιστροφή στη Βάση σύμφωνα με το συμφωνημένο χρόνο λήξης της ναύλωσης. Ο Skipper έχει την πλήρη ευθύνη μέχρι τη νόμιμη λήξη του ναυλοσυμφώνου.

-Ο Skipper θα πρέπει να τηρεί τη διαδικασία του check out επιστροφής, βοηθώντας τον πελάτη κατά τη διάρκεια της τεχνικής ενημέρωσης και του ελέγχου απογραφής. Ο Skipper πρέπει να συνοδεύει το ναυλωτή καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών επιστροφής.

-Ο Skipper θα πρέπει να βοηθά τους πελάτες κατά τη διαδικασία αποβίβασης.

-Οι ναυλωτές είναι επαναλαμβανόμενοι πελάτες του ναυλομεσιτικού γραφείου και όχι πελάτες του Skipper. Σε περίπτωση επικοινωνίας με τον Skipper για μελλοντική ναύλωση, ο Skipper πρέπει να τον βοηθήσει ν’ απευθυνθεί στο ναυλομεσιτικό γραφείο μέσω του οποίου είχε κάνει την κράτηση για την προηγούμενη ναύλωση, όχι να τον αντιμετωπίζει σαν δικό του πελάτη, ζητώντας προσφορές για λογαριασμό του.

-Ελέγξτε ότι όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είναι απενεργοποιημένες.

-Τοποθετήστε τις μανέλλες εντός του καταστρώματος.

-Ασφαλίστε την εξωλέμβια μηχανή και τη βοηθητική λέμβο.

-Αφήστε το σκάφος τακτοποιημένο και χωρίς σκουπίδια.

-Αν το σκάφος παραμείνει χωρίς επίβλεψη, κλειδώστε το σκάφος και παραδώστε τα κλειδιά στο γραφείο του Διευθυντή Βάσης.

-Ο Skipper έχει την πλήρη ευθύνη μέχρι το τέλος της ναύλωσης, ακόμη κι αν συμφωνηθεί αμοιβαία με το ναυλωτή ότι μπορεί ν’ αποχωρήσει το σκάφος το προηγούμενο απόγευμα πριν τη λήξη του ναυλοσυμφώνου, μετά ωστόσο την ασφαλή επιστροφή του σκάφους στη Βάση και τη διαδικασία ελέγχου.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα