Το 1/3 των εταιρειών εστίασης “έτρεξε” επενδύσεις στην τεχνολογία

02 Aug 2022, 13:41 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

TornosNews.gr

Το 1/3 των εταιρειών εστίασης “έτρεξε” επενδύσεις στην τεχνολογία

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ισχυρά ψηφιακά αντανακλαστικά, παρά τη δυσμενή συγκυρία που διανύουν από την έναρξη της πανδημικής κρίσης, προσπαθούν να επιδείξουν οι επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι τους τελευταίους 12 μήνες, εν μέσω μεγάλης κρίσης στον κλάδο, οι επιχειρήσεις της εστίασης στη χώρα έδωσαν προτεραιότητα στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Για την ακρίβεια, το ένα τρίτο (το 33,2%) των εταιρειών του κλάδου  πραγματοποίησε επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως λογισμικό, ψηφιακές συσκευές και εφαρμογές, σύστημα ψηφιακών παραγγελιών, ψηφιακό μάρκετινγκ.

Όπως προκύπτει από έρευνα, που διεξήχθη από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε 206 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εστίασης, περισσότερες από 1 στις 2 επιχειρήσεις του δείγματος πραγματοποίησαν κάποιου είδους επένδυση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Εκτός από τις επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία, το 32,4% των επιχειρήσεων του δείγματος πραγματοποίησε επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και λοιπά μηχανήματα (π.χ. οχήματα), ενώ το 35,3% επένδυσε σε κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπό εξοπλισμό.

Ως προς το ύψος των επενδύσεων, για 1 στις 2 επιχειρήσεις του δείγματος δεν ξεπερνούσαν τα €10.000. Σε επιμέρους κατηγορίες, καταγράφεται ότι ποσοστό 37% των επιχειρήσεων πραγματοποίησε επενδύσεις έως €5.000, ενώ το 12% πραγματοποίησε επενδύσεις μεταξύ €20.000 και €30.000 και 17% καταγράφει επενδύσεις σε ποσά άνω των €30.000.   

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση της επένδυσης, το 65,1% των επιχειρήσεων, που πραγματοποίησε επενδύσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τις χρηματοδότησε με ίδια κεφάλαια, ενώ το 20,8% με δανεισμό από φίλους και μέλη της οικογένειας. 

Ψηφιακές πλατφόρμες και εστίαση 

Ενδεικτικό των ψηφιακών αντανακλαστικών του κλάδου της εστίασης και της προσαρμογής του στα νέα δεδομένα είναι ότι σήμερα περίπου 4 στις 10 επιχειρήσεις του δείγματος συμμετέχουν σε κάποια ψηφιακή πλατφόρμα (για παράδειγμα e-fοοd, Wolt, Box, κ.λπ.).

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι από αυτές τις επιχειρήσεις οι μισές (το 50,1%) δήλωσαν ότι δραστηριοποιήθηκαν πρώτη φορά σε ψηφιακές πλατφόρμες κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 59,6% των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης δήλωσε ότι δεν συμμετέχει σε καμία ψηφιακή πλατφόρμα, ενώ το 10,1% ότι συμμετέχει σε μια. Επιπλέον, το 19,2% των εταιρειών του κλάδου απάντησε ότι συμμετέχει σε δυο ψηφιακές πλατφόρμες και το 10,1% ότι συμμετέχει σε τρεις ή και περισσότερες ψηφιακές πλατφόρμες.  

Ψηφιακός τζίρος 

Από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε κάποια ψηφιακή πλατφόρμα και σε σχέση με το ποσοστό του κύκλου εργασιών που προέρχεται από τη συμμετοχή τους σε αυτή, το 23,1% του δείγματος δήλωσε ότι ο κύκλος εργασιών ανέρχεται έως 5%, ενώ το 15,4% ότι ανέρχεται από 6% έως 10%.

Επιπρόσθετα, το 21,8% των επιχειρήσεων του δείγματος ανέφερε ότι κάνει μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες ποσοστό από 11% έως 20% του κύκλου εργασιών, το 15,4% από 21% έως 30%, το 11,5% από 31% έως 40% και το 12,8% σε πάνω από 40%.

Μεσοσταθμικά το ποσοστό του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του δείγματος, που προέρχεται από την συμμετοχή σε ψηφιακή πλατφόρμα, ανέρχεται στο 23,1%.

Πηγή: ΣΕΠΕ

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα