Πράσινο φως για εκμίσθωση και αναβίωση του τριώροφου ξενοδοχείου ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ στη Θεσσαλονίκη

13 May 2022, 09:21 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Πράσινο φως για εκμίσθωση και αναβίωση του τριώροφου ξενοδοχείου ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ στη Θεσσαλονίκη

Facebook Twitter Linkedin

Tο Πρυτανικό Συμβούλιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφάσισε την εκμίσθωση του τριώροφου ξενοδοχείου ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ και του συνενωμένου με αυτό, ισογείου καταστήματος επί της οδού Εγνατίας 43 και Συγγρού 14 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. κατά ποσοστό 25% από το κληροδότημα Αναστασίου Αναστασιάδη.

Όπως αναφέρεται σχετικά η πρόταση εκμίσθωσης προήλθε κατόπιν διαπραγμάτευσης των συνιδιοκτητών με τον υποψήφιο μισθωτή και όχι μετά από ανάρτηση της ανακοίνωσης εκμίσθωσης. Επίσης, κρίθηκε θετικά το γεγονός ότι ο υποψήφιος μισθωτής αναλαμβάνει, αμέσως μετά τη σύναψη του συμβολαίου μίσθωσης, να αποκαταστήσει τις βλάβες που καθιστούν το ακίνητο επικίνδυνο.

Η αρχική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα 12 έτη. Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνείται η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο, με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους, το δε σχετικό μισθωτήριο υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή προς ενημέρωση αυτής. Με το μισθωτήριο συμβόλαιο συμφωνείται η αναπροσαρμογή του μισθώματος κατά τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις Σε σχέση με το μίσθωμα αναφέρεται το ποσό των 6.500 ευρώ πλέον χαρτοσήμου για το 1ο έως το 3ο έτος μίσθωσης, το ποσό των 7.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου για το 4ο έως το 6ο έτος μίσθωσης, το ποσό των 7.500 ευρώ πλέον χαρτοσήμου για το 7ο έως το 9ο έτος μίσθωσης και το ποσό των 8.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου για το 10ο έως το 12ο έτος μίσθωσης.

Εξάλλου προβλέπεται απαλλαγή καταβολής μισθώματος για τους πρώτους έξι μήνες της μίσθωσης προκειμένου να γίνουν εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης του ακινήτου. Ως δαπάνη για την ανακαίνιση του κτιρίου αναφέρεται το ποσό των 240.000 ευρώ ενώ υπάρχει πρόβλεψη για εγγύηση της μίσθωσης το ποσό των 13.000 ευρώ. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως ξενοδοχείο, είτε ως ξενώνας, τουριστικό κατάλυμα, ενοικιαζόμενα δωμάτια βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, ανεξάρτητα από τον τύπο αυτών (Airbnb, Hostel κλπ.) και γενικά παντός είδους τουριστικού και μη καταλύματος προς εκμετάλλευση (συμπεριλαμβάνει χώρους ανάπαυσης, καφέ, εστιατόριο κλπ.).

Στο πλαίσιο της ανακαίνισης, είναι υποχρέωση του μισθωτή, η επισκευή της εξωτερικής όψης του ξενοδοχείου σύμφωνα με τις οδηγίες της πολεοδομίας και της Εφορίας Νεωτέρων μνημείων προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα από την πτώση επιχρισμάτων. Για τη μετατροπή και λειτουργία του μισθίου σε χώρο κατάλληλο για την χρήση που το προορίζει, ο μισθωτής δικαιούται να εντάξει το ακίνητο σε οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό ή Εθνικό επιδοτούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Για να λαμβάνετε συγκεντρωμένα τις επενδύσεις στο email σας γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter των επενδύσεων.
Εγγραφή στο Newsletter

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

δημοφιλέστερα