Αποκατάσταση και ανάδειξη του ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα στον Αστέρα Βουλιαγμένης

31 Jan 2023, 08:16 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Αποκατάσταση και ανάδειξη του ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα στον Αστέρα Βουλιαγμένης

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε τις μελέτες εφαρμογής αποκατάστασης και ανάδειξης, στατικής μελέτης και συντήρησης των επιφανειών των λίθινων στοιχείων και των επιχρισμάτων του ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα στον Αστέρα Βουλιαγμένης.

Μεταξύ των όρων που ετέθησαν στην σχετική απόφαση είναι και οι εξής:

-Να επικαιροποιηθούν τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης βάσει των προτάσεων της στατικής (συμπληρώσεις τοίχων, οπλισμοί δομικής αποκατάστασης λίθων, σύνδεση σφονδύλων μεταξύ όπως και οπλισμός στοιχείου υπόβασης από οπλισμένο σκυρόδεμα βωμού).

- Να μην γίνει συμπλήρωση του απολεσθέντος τμήματος του επιχρίσματος στον βόρειο τοίχο του ναού. Οι σχετικές πληροφορίες να δίνονται σε ενημερωτική πινακίδα.

- Η αποκατάσταση του βωμού να περιοριστεί στη βάση του μνημείου. Η αποκατάσταση του κορμού να επανεξεταστεί, αφού προηγουμένως τεκμηριωθεί επαρκώς, αρχιτεκτονικά και αρχαιολογικά, η ύπαρξη και η μορφή της αναφερόμενης στην πρόταση ως «πλίνθου».

- Να τοποθετηθεί και η δεύτερη εφεδρική αντλία που προβλέπει η εγκεκριμένη μελέτη αποστράγγισης και να εγκατασταθεί σύστημα ενόργανης παρακολούθησης της στάθμης των υδάτων. Το θέμα της αποστράγγισης να επανεξεταστεί με τα αποτελέσματα της ενόργανης παρακολούθησης της διακύμανσης της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα κατά τη διάρκεια του έτους, σε συσχέτιση με το ύψος των βροχοπτώσεων.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα