Ερευνα

ΟΣΕ: Πρόσκληση για μίσθωση 488 δωματίων σε ξενοδοχείο της Πάτρας

22 Nov 2021, 09:15 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

ΟΣΕ: Πρόσκληση για μίσθωση 488 δωματίων σε ξενοδοχείο της Πάτρας

Facebook Twitter Linkedin

Ο ΟΣΕ απηύθυνε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή σφραγισμένης προσφορά για τη μίσθωση 488) δωματίων για ένα έτος σε ξενοδοχείο δύο αστέρων (γ΄ κατηγορίας η ανωτέρας) στην Πάτρα με  ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 14.640 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 29/11/2021 στο Γραφείο 224 Καρόλου 1-3 Αθήνα.

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να μεριμνήσει για την εξεύρεση τυχόν πρόσθετων δωματίων και σε άλλες Ξενοδοχειακές μονάδες με τους ίδιους όρους και τιμή, εφόσον έχει ειδοποιηθεί έγκαιρα από τον ΟΣΕ. Επίσης, υποχρεούται για την εφαρμογή των υποχρεώσεων που καθορίζονται από τον ΕΟΤ.

Τέλος, ο εκμισθωτής υποχρεούται για την πιστή τήρηση των όσων προβλέπονται από την Νομοθεσία για την προστασία από την μετάδοση του Covid 19.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα