ΑΑΔΕ: Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων

06 Apr 2022, 09:14 | AIRBNB

Σοφία Κοντογιάννη

ΑΑΔΕ: Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2022 εντάσσεται μεταξύ άλλων ο  έλεγχος συμμόρφωσης προβλεπόμενου αριθμού καταχώρησης ακινήτου (ΑΜΑ) στη βάση του πρωτοκόλλου συνεργασίας της με πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Επίσης, μεσοπρόθεσμα θα επιχειρηθεί ο εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων.

Από τα στοιχεία βεβαίωσης ΦΠΑ της ΑΑΔΕ για το 2021 φαίνεται ότι στο  στο σύνολο των 87 διψήφιων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, 79 κλάδοι καταγράφουν αύξηση, 7 κλάδοι μείωση και 1 κλάδος δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή στις δηλωθείσες φορολογητέες εκροές το 2021 σε σχέση με το 2020.

Οι απόλυτες μεταβολές των κλάδων που καταγράφουν αύξηση στις φορολογητέες εκροές τους το 2021 σε σύγκριση με το 2020 είναι σημαντικά ισχυρότερες, συγκρινόμενες με τις απόλυτες μεταβολές των κλάδων που σημειώνουν πτώση των φορολογητέων εκροών τους. H υψηλότερη αύξηση σε ποσοστό 118,9% καταγράφηκε στον κλάδο των καταλυμάτων.

Η ανάκαμψη των φορολογητέων εκροών στις δηλώσεις ΦΠΑ μεταξύ των ετών 2021/2020 έχει αντισταθμίσει σημαντικά τις απώλειες που παρατηρήθηκαν το 2020 λόγω των συνεπειών της πανδημίας, ιδιαίτερα στους κλάδους που προϋποθέτουν υψηλό βαθμό ανθρώπινης επαφής (contact-intensive) και ελευθερία μετακινήσεων-μεταφορών, όπως των κλάδων που εντάσσονται στη βιομηχανία του τουρισμού.

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα