Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου των Θερμοπυλών και της ιαματικής πηγής

Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου των Θερμοπυλών και της ιαματικής πηγής

​Mε τη συντονισμένη δράση των Υπουργείων Πολιτισμού & Αθλητισμού και Οικονομικών ανοίγει ο δρόμος για την ανάδειξη – αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών, της ιαματικής πηγής και των κτιριακών εγκαταστάσεών της.

Ειδικότερα,

α. με την ομόφωνα θετικά γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) επί της επικαιροποιημένης μελέτης «Βελτιωτικές Παρεμβάσεις Ήπιας Ανάπλασης – Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Θερμοπυλών», καθώς και

β. με την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Ιαματικής Πηγής Θερμοπυλών από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης Δημόσιας Περιουσίας (ΚΣΔ),

ανοίγει ο δρόμος για την ολιστική διαχείριση του χώρου των Θερμοπυλών, μέσω και της αξιοποίησης της ιαματικής πηγής, κτιριακών εγκαταστάσεων και αδόμητης γης.

H μελέτη για τον αρχαιολογικό χώρο αποτελεί τροποποίηση της ολοκληρωμένης μελέτης του έργου «Μελέτη Βελτιωτικών Παρεμβάσεων Ήπιας Ανάπλασης – Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Θερμοπυλών», η οποία είχε εξεταστεί από το ΚΑΣ στις 15 Δεκεμβρίου του 2020. Η επικαιροποιημένη μελέτη, τον Οκτώβριο του 2021, επανυποβλήθηκε στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ βάσει της υπ' αριθμ. 455340/09-09-2021 Απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Κύριοι στόχοι της μελέτης είναι η ανάδειξη της ιστορικής τοπογραφίας της περιοχής και η διεύρυνση του επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου με την ένταξη των θερμών πηγών, που βρίσκονται πλησίον και της Ανοπαίας Ατραπού επί του Καλλίδρομου όρους. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται ο ανασχεδιασμός του χώρου, απλοποιώντας τις προηγούμενες επιμέρους διαμορφώσεις, ώστε να προκύπτει μια πιο ελεύθερη διακίνηση των επισκεπτών.

Η τροποποιημένη μελέτη, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει αναπροσαρμογές ως προς τους όρους που αφορούν στους πεζοδρόμους, στις διαδρομές των ΑμεΑ, στη φύτευση και στον φωτισμό, ώστε να έχουν πιο σαφή προσανατολισμό. Προβλέπεται, επίσης, ο σχεδιασμός ψηφιακής εφαρμογής για smartphone και tablet, μέσω της οποίας θα παρουσιάζεται η αρχαία τοπογραφία της περιοχής και θα παρέχονται πληροφορίες για τα ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σε αυτήν, αλλά και για τις προσβάσεις στα μνημεία.

Ειδικότερα, η μελέτη αφορά στην ανάπλαση του Μεσαίου Στενού ή Μεσαίας Πύλης του αρχαιολογικού χώρου, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του λόφου Κολωνού όπου ιστορικά έλαβε χώρα η τελευταία φάση της μάχης των Θερμοπυλών, βάσει των αναφορών του Ηροδότου κατά την εξιστόρηση της μάχης του 480 π.Χ. Η περιοχή, σημαντικά μετασχηματισμένη γεωμορφολογικά σήμερα, φέρει ιδιαίτερο συμβολισμό. Ωστόσο, το μόνο ορατό αρχαίο μνημείο που προσφέρει σήμερα είναι το τείχος των Φωκέων που βρίσκεται παράλληλα προς το πέρασμα των Θερμοπυλών, πίσω από το οποίο είχε στηθεί το στρατόπεδο των 300 Σπαρτιατών. Ο ίδιος ο λόφος του Κολωνού αποτελεί το πεδίο των τελευταίων πεσόντων 300 Σπαρτιατών και 700 Θεσπιέων, οι οποίοι εξοντώθηκαν από καταιγισμό των περσικών βελών την τελευταία ημέρα της μάχης. Εκεί, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ηροδότου, πρέπει να είχε τοποθετηθεί ο λίθινος λέων προς τιμήν του Λεωνίδα και διαμορφωθεί το πολυάνδριο των Τριακοσίων.

Από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας, υλοποιείται, επίσης, το έργο «Αποκατάσταση και στερέωση του τείχους των Φωκέων στον αρχαιολογικό χώρο των Θερμοπυλών (α΄φάση)». Στο ίδιο πλαίσιο ανάδειξης του χώρου, η Εφορεία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Δήμο Λαμιέων, προκειμένου τμήμα του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών να παραχωρηθεί στο ΥΠΠΟΑ για την δημιουργία μόνιμης αρχαιολογικής έκθεσης με ευρήματα που αφορούν στον αρχαιολογικό χώρο των Θερμοπυλών και στην περιώνυμη μάχη.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Οικονομικών διερευνά τη δυνατότητα χρηματοδότησης του ανωτέρω έργου στον αρχαιολογικό χώρο από το Ταμείο Ανάκαμψης, και συνεπικουρεί το ΤΑΙΠΕΔ στην αξιοποίηση του περιουσιακού του στοιχείου στην περιοχή (ιαματική πηγή, έκταση γης με κτιριακές εγκαταστάσεις).

Αναφορικά με την εν λόγω αξιοποίηση, ολοκληρώθηκε το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και ελέγχθηκαν από την ομάδα έργου του ΤΑΙΠΕΔ.

Η πρόταση χωρικού προορισμού καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου αναπτυξιακού και χωροταξικού σχεδιασμού, σε συνδυασμό με τις δομικές ιδιότητες του χώρου που αφορούν στη συγκεκριμένη θέση, δηλαδή την ύπαρξη του φυσικού ιαματικού πόρου και του αρχαιολογικού χώρου Θερμοπυλών.

Έτσι, συνάγεται ότι η πλέον κατάλληλη επενδυτική ταυτότητα - χωρικός προορισμός του ακινήτου αφορά στην ανάπτυξή του ως Πόλος (Κέντρο) Ιαματικού και Ιστορικού Τουρισμού όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό - διεθνές επίπεδο. Βασικός στόχος είναι η υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών ιαματικού τουρισμού, με προωθούμενη σύνδεση με την ιστορικότητα του τόπου και δυνατότητα ενσωμάτωσης του ιατρικού τουρισμού, αλλά και εγκαταστάσεων πολιτισμού.

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η κάλυψη των αναγκών της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, καθώς και η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της επένδυσης, με συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην τοπική οικονομία. Παράλληλα, διατηρείται ο χαρακτήρας του ακινήτου ως Λουτρόπολης, με την ταυτόχρονη προστασία, διατήρηση και αξιοποίηση – ανάδειξη της μοναδικής ταυτότητας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και του τοπίου που αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο.

Οι μελέτες ΕΣΧΑΔΑ και ΣΜΠΕ εγκρίθηκαν σήμερα, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΤΑΙΠΕΔ, από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης Δημόσιας Περιουσίας (ΚΣΔ), που συνεδρίασε υπό την Προεδρία της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών Αθηνάς Καλύβα.

Τέλος, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας που έχουν συστήσει από κοινού τα δύο συναρμόδια Υπουργεία, διερευνάται η σκοπιμότητα νέων κυκλοφοριακών τεχνικών έργων ή παρεμβάσεων – ρυθμίσεων στον αρχαιολογικό χώρο των Θερμοπύλων και προγραμματίζονται σχετικές ενέργειες.

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις,

η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε:

«Με μεθοδικότητα, και σε συντονισμένη δράση με το Υπουργείο Οικονομικών, συνεργαζόμαστε στη βάση μιας ολιστικής προσέγγισης για την ανάδειξη του διεθνώς προβεβλημένου αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών, αξιοποιώντας, ταυτόχρονα, τις όμορες ιαματικές πηγές που αποτελούν πλουτοπαραγωγικό πόρο της περιοχής. Στο πλαίσιο της κοινής μας ομάδας εργασίας, είμαστε σε άμεσο συντονισμό με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε ο παγκόσμιας απήχησης αρχαιολογικός χώρος των Θερμοπυλών, τόπος θυσίας και αρετής, να αποκτήσει την αίγλη που του αρμόζει. Παράλληλα ικανοποιούμε ο διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας για ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. Επενδύουμε σε έργα βιώσιμα, αναπτυξιακού χαρακτήρα, που αναδεικνύουν το πολιτιστικό απόθεμα και το φυσικό περιβάλλον της συγκεκριμένης περιοχής. Δημιουργούμε με την ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών αγαθών τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την τουριστική και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε:

«Το Υπουργείο Οικονομικών, σε πλήρη συντονισμό με το συναρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και το ΤΑΙΠΕΔ, επιταχύνει τις διαδικασίες που το αφορούν. Η απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης και η διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησης έργων στον αρχαιολογικό χώρο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούν σημαντικά βήματα στην προσπάθεια. Στο πλαίσιο δε της ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί από τα δύο συναρμόδια Υπουργεία, παρακολουθείται στενά η συνολική πορεία του έργου, με γνώμονα την ολιστική προσέγγιση του εγχειρήματος. Με ορθολογισμό και μεθοδικότητα, εργαζόμαστε ώστε ο παγκόσμιας απήχησης αρχαιολογικός χώρος των Θερμοπυλών να αποκτήσει τη λάμψη που του αξίζει και ο όμορος πλουτοπαραγωγικός πόρος να αξιοποιηθεί τάχιστα, διευρύνοντας την παραγωγική βάση της περιοχής και της χώρας».

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Ερευνα
 1. 23/01 09:05

  Ένα μήλο την ημέρα: Καλές πρακτικές ανάπτυξης και προώθησης καλλιεργειών στο Πανεπιστήμιο Cornell

 2. 23/01 09:05

  Four Seasons: Τρία νέα πολυτελή ταξίδια Private Jet για το 2023

 3. 23/01 08:16

  Ο όμιλος Davidson Hospitality θα λειτουργήσει τη συλλογή Davenport Hotel της KSL Capital Partners

 4. 22/01 12:02

  Επιμήκυνση σεζόν: Τι δείχνει η εξέλιξη του κύκλου εργασιών σε εστίαση και τουρισμό σε νησιά των Κυκλάδων

 5. 22/01 11:55

  Β.Κικίλιας | Ο τουρισμός θα πρωταγωνιστήσει το 2022

 6. 22/01 11:53

  Ιαπωνία: Πως επηρεάζονται τα εστιατόρια από τα νέα περιοριστικά μέτρα

 7. 22/01 11:50

  Έρευνα GBTA: Η Omicron μειώνει την ορμή των παγκόσμιων επαγγελματικών ταξιδιών

 8. 22/01 11:48

  Σε άνοδο ο τουρισμός στη Στρούγκα της Β.Μακεδονίας

 9. 22/01 11:44

  Μήλος, Κερκίνη και Πίνδος ανάμεσα στα "κρυμμένα θαύματα της Ευρώπης" του National Geographic

 10. 21/01 15:55

  Αύξηση 167% του τζίρου στα καταλύματα της χώρας το Νοέμβριο - Έσπασε τα ρεκόρ η Μύκονος

 11. 21/01 15:48

  Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας στα υδατοδρόμια Κέρκυρας και Παξών

 12. 21/01 15:28

  Αύξηση 144,6% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 11μηνο του 2021

 13. 21/01 15:19

  ΕΠΟΤ | Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού

 14. 21/01 14:26

  Condor: Περισσότεροι προορισμοί στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι μέσω της Sky Express

 15. 21/01 13:46

  WTTC: Απογείωση των κρατήσεων στα ενδοευρωπαϊκά ταξίδια το Πάσχα και το καλοκαίρι - Οι top προορισμοί

 16. 21/01 13:10

  Έρευνα: Μηδενική η χρησιμότητα των τεστ στη μείωση διασποράς των παραλλαγών COVID

 17. 21/01 12:54

  Κύπρος: Σχέδιο Δράσης για την ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων από την 1η Μαρτίου

 18. 21/01 12:51

  Η Τουρκία πρωτοπόρος στην οργάνωση εθνικού σχεδίου αειφόρου τουρισμού

 19. 21/01 12:40

  Ο πλανήτης ετοιμάζεται για άρση των περιοριστικών μέτρων την Άνοιξη

 20. 21/01 12:15

  Ην. Βασίλειο: Αύξηση των διεθνών πτήσεων αυτό το Φεβρουάριο έναντι του 2021, μείωση από το 2020

 21. 21/01 12:11

  Ηλεκτρικά Ποδήλατα στο Δήμο Ναυπλιέων – Πρόβλεψη και για Ηλεκτρικά Ποδήλατα ΑμεΑ

 22. 21/01 12:05

  ΕΟΤ Κάτω Χωρών | Οnline επαγγελματική πλατφόρμα για δικτύωση με τουριστικούς πράκτορες

 23. 21/01 11:56

  Aποκατάσταση του Αρχαίου Διόλκου και διαμόρφωσή του σε οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο

 24. 21/01 10:50

  Έρευνα της ΕΕ | Αμφιβολίες για την αυθεντικότητα των αξιολογήσεων και σε ιστοτόπους ταξιδιωτικών κρατήσεων

 25. 21/01 10:36

  Ε.Ξ. Ηρακλείου: Συνάντηση με την Σοφία Ζαχαράκη για την έλλειψη προσωπικού στα ξενοδοχεία και την εκπαίδευση

 26. 21/01 10:27

  Τουριστικά λεωφορεία και γραφεία | Παρέμβαση Μητσοτάκη για ένταξή τους στον αναπτυξιακό ζητεί η ΓΕΠΟΕΤ

 27. 21/01 08:45

  Marriott Bonvoy: Ο γύρος του κόσμου σε 300 ημέρες για 3 τυχερούς ταξιδιώτες

 28. 21/01 08:30

  Συνεργασία Hilton με Guild Education για τη συνεχή εκπαίδευση των ομάδων της

 29. 21/01 08:17

  Επιχορηγήσεις για 2 πολυτελή ξενοδοχεία σε Αθήνα και Μύκονο

 30. 21/01 08:12

  Κυνηγοί διαμαντιών: Μία ενδιαφέρουσα τουριστική προοπτική για περιοχές με φυσικά πετρώματα

 31. 21/01 08:05

  Βόρεια Μακεδονία: Tαξιδιωτικό ενδιαφέρον από Ουκρανία και Μολδαβία

 32. 20/01 19:32

  «Διαδικτυακές Ημέρες Καριέρας» για τα ξενοδοχεία της Metaxa Hospitality Group

 33. 20/01 18:47

  Στην εταιρεία «Ορεινός Τουρισμός» μισθώθηκε το Χιονοδρομικό Κέντρο «3-5 Πηγάδια»

 34. 20/01 18:35

  Β. Κικίλιας | Υπόδειγμα βιώσιμου τουριστικού προορισμού η Ρόδος, που θα αντιγράψει όλος ο κόσμος

 35. 20/01 15:37

  Έγκριση μελέτης για ανέγερση πεντάστερου ξενοδοχείου στην Κέρκυρα

 36. 20/01 14:18

  Το αποτύπωμα στα social media επηρεάζει την επαγγελματική ζωή

 37. 20/01 14:09

  Παρέμβαση Λ. Τσιλίδη στη Βουλή για τον Αναπτυξιακό Νόμο και την ανάγκη ένταξης των τουριστικών γραφείων

 38. 20/01 14:06

  Marco Polo: Δεκαήμερο πακέτο διακοπών στην Ελλάδα το 2022

 39. 20/01 14:01

  H Emirates συνεχίζει κανονικά τις πτήσεις της στις ΗΠΑ

 40. 20/01 13:29

  Ο CEO της DER Touristik νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Ένωσης Τουρισμού Γερμανίας

 41. 20/01 13:19

  Κ.Νοτοπούλου | Επιτακτική η ανάγκη στήριξης των τουριστικών γραφείων

 42. 20/01 13:12

  Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Skippers και ναυλομεσιτών και διαχειριστών σκαφών

 43. 20/01 13:04

  «The Rhodes Co-Lab»: Συνεργασία με την TUI για την ανάδειξη της Ρόδου σε πρότυπο βιώσιμου τουρισμού

 44. 20/01 12:47

  Oλοκληρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων από μεγάλες μονάδες εστίασης στο Ηράκλειο

 45. 20/01 12:44

  Iκανοποίηση ΙΑΤΑ για την καθυστέρηση έναρξης των 5G υπηρεσιών κοντά σε αεροδρόμια

 46. 20/01 12:13

  Κομμώσεις και περιποίηση νυχιών μέσα σε μουσεία στην Ολλανδία σε ένδειξη διαμαρτυρίας

 47. 20/01 11:39

  Στο 60% του 2019 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 11μηνο του 2021

 48. 20/01 11:18

  Το Kalimera Kriti στο θερινό πρόγραμμα του Vtours

 49. 20/01 11:06

  DOT Hotels: Οι κυριότερες τάσεις στον κλάδο των ξενοδοχείων το 2022

 50. 20/01 10:48

  ΕΤΑΔ | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ιαματική Πηγή και Λίμνη Καϊάφα»

 51. 20/01 10:21

  Ομοσπονδία καταλυμάτων "Κνωσσός" | Απαξιωτική η αντιμετώπιση της κυβέρνησης στα ενοικιαζόμενα δωμάτια

 52. 20/01 09:26

  Άδειες για ανακαινίσεις ξενοδοχείων σε Ζάκυνθο και Χανιά

 53. 20/01 09:24

  Επιχορηγήσεις για δύο νέα ξενοδοχεία σε Κέρκυρα και Τρίκαλα

 54. 20/01 09:22

  Ισπανία: Βαρύ το πλήγμα και στον χώρο της μόδας

 55. 20/01 09:20

  Συνεχίζεται η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στη Γαλλία

 56. 20/01 09:16

  Etihad και CWT: Αποκλειστική συνεργασία αντιστάθμισης άνθρακα

 57. 19/01 20:07

  Ε.Ξ. Μεσσηνίας | Γενναία μέτρα ως "ανάχωμα" στο επερχόμενο σάρωμα των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

 58. 19/01 19:43

  TUI | Διπλάσιοι τουρίστες το 2022 στην Ελλάδα - Καλύτερη από το 2019 η νέα χρονιά | Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη - Joussen (video)

 59. 19/01 19:35

  Σύσκεψη Κικίλια - Πλακιωτάκη για την βιώσιμη ανάπτυξη της κρουαζιέρας

 60. 19/01 19:29

  Ομοσπονδίες "Κύκλος" και "Αριστοτέλης": Απογοήτευση για τον αποκλεισμό των καταλυμάτων από τον αναπτυξιακό νόμο

 61. 19/01 19:25

  ΓΕΠΟΕΤ: Έντονη δυσφορία για τον αποκλεισμό τουριστικών γραφείων και λεωφορείων από τον αναπτυξιακό νόμο

 62. 19/01 16:47

  Συνάντηση ΠΑΣΥΞΕ με τον πρέσβη του Ισραήλ

 63. 19/01 16:25

  Brussels Airlines: Νέες πτήσεις προς Αθήνα και ελληνικά νησιά το καλοκαίρι του 2022

 64. 19/01 15:15

  ΥΠΑ: Στο - 44,2% έναντι του 2019 η επιβατική κίνηση το 2021 στα ελληνικά αεροδρόμια

 65. 19/01 13:54

  Η Grant Thornton καλωσορίζει τον Ernesto Di Giorgio στο τμήμα Financial Services

 66. 19/01 13:51

  ΠΟΤ: Αύξηση από 30% έως 78% των διεθνών αφίξεων το 2022 έναντι του 2021

 67. 19/01 13:16

  Έρευνα | Επιβαρυμένη η Ψυχική Υγεία και η Κοινωνικότητα των Ελλήνων από την Πανδημία

 68. 19/01 13:09

  Συνεργασία ΕΟΤ – Πολεμικού Μουσείου για την προβολή του στρατιωτικού τουρισμού 

 69. 19/01 13:00

  Tripadvisor: Ρόδος και Σαντορίνη στους 10 πιο "in" προορισμούς στον κόσμο το 2022 - Διακρίσεις για Αθήνα, Κρήτη και Κέρκυρα

 70. 19/01 12:30

  Προχωρούν οι διαδικασίες για την ίδρυση του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά

 71. 19/01 12:03

  Seabourn: Το Ην. Βασίλειο η αγορά με τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης κρουαζιέρας το 2022

 72. 19/01 11:35

  Βαλεαρίδες: Πρόστιμο 24.000 στη Ryanair επειδή χρέωνε τις χειραποσκευές

 73. 19/01 11:32

  Δημόσια συγνώμη και μεγάλη αποζημίωση για αρνητική κριτική απαιτεί από πελάτισσα ξενοδοχείο στην Ταϊλάνδη

 74. 19/01 11:15

  ΔΩΔΕΚΑ: Επτά χρόνια Ελλάδα | Η πρωτοβουλία της FedHATTA για 12μηνο και θεματικό τουρισμό ανανεώνεται

 75. 19/01 10:24

  Βρετανικός τουρισμός | jet2: Η άρση των περιορισμών φέρνει άλμα στις κρατήσεις

 76. 19/01 09:10

  Εγκρίσεις για ανέγερση νέων ξενοδοχείων σε Θάσο και Άνω Κουφονήσι

 77. 19/01 09:00

  ΟΣΕ: Διαγωνισμός 190.000 ευρώ για μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχείο της Αθήνας

 78. 19/01 09:00

  Eπιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας

 79. 19/01 09:00

  Οι 9 χώρες της ΕΕ που μείωσαν την περίοδο ισχύος των πιστοποιητικών

 80. 19/01 08:55

  Θετική γνωμοδότηση για καταφύγιο σκαφών μπροστά από ξενοδοχείο στη Χαλκιδική

 81. 19/01 08:16

  Η Όμικρον μετέθεσε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και στην Ιταλία

 82. 18/01 22:06

  Να ενταχθούν τα τουριστικά λεωφορεία στον αναπτυξιακό νόμο, ζητεί ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κρήτης

 83. 18/01 21:37

  Γιατί τα κίνητρα εκσυγχρονισμού των 3άστερων ξενοδοχείων πρέπει να παραμείνουν στον αναπτυξιακό νόμο

 84. 18/01 16:06

  Nobu: Το brand του Ρόμπερτ Ντε Νίρο ανοίγει νέο ξενοδοχείο στη Σαντορίνη – Θα ανοίξει το 2022 (video)

 85. 18/01 15:25

  Ένωση Λιμένων Ελλάδας: Στο 49,2% του 2019 η κίνηση κρουαζιερόπλοιων το 2021, αλλά μόλις στο 23,7% των επιβατών

 86. 18/01 15:14

  ΣΕΤΚΕ: Να ενταχθούν τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα στο νέο αναπτυξιακό νόμο

 87. 18/01 14:24

  Συνάντηση των εταίρων του TOURNET, που συμμετέχει το ΜΑΙΧ, για την αειφόρα ανάπτυξη του τουρισμού

 88. 18/01 12:43

  B.Κικίλιας | Στον αναπτυξιακό νόμο ο εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των ξενοδοχείων 3 αστέρων

 89. 18/01 12:38

  Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Σαουδάραβα ιδιοκτήτη των ξενοδοχείων Four Seasons

 90. 18/01 11:57

  Ε.Ξ. Ιωαννίνων | Ψηφιακή μετάβαση και στις τουριστικές πληροφορίες 

 91. 18/01 11:47

  Μ.Κόνσολας: Εμπορικές επιχειρήσεις και οδηγοί ταξί σε τουριστικές περιοχές να ενταχθούν στα εποχικά επαγγέλματα

 92. 18/01 11:39

  Το 5G «προσγειώνει» τις πτήσεις – Παρεμβολές με τα συστήματα των αεροσκαφών

 93. 18/01 11:21

  Να ενταχθούν στον Aναπτυξιακό όλες οι κατηγορίες ξενοδοχείων, δωμάτια, τουριστικά γραφεία και άλλες επιχειρήσεις

 94. 18/01 11:08

  ΤΑΙΠΕΔ: Ξεκινά η αξιοποίηση της μαρίνας Ιτέας

 95. 18/01 11:01

  Φορολογικές ελαφρύνσεις, ειδικά στο ΦΠΑ του τουριστικού πακέτου, για τόνωση της ανταγωνιστικότητας

 96. 18/01 10:50

  45% περισσότεροι επισκέπτες στα Μουσεία το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021

 97. 18/01 10:30

  PWC | Στα υψηλότερα επίπεδα της δεκαετίας η αισιοδοξία των CEOs

 98. 18/01 09:49

  Δήμος Αθηναίων | 410 σύγχρονα πεζοδρόμια μέχρι το καλοκαίρι του 2023

 99. 18/01 09:45

  Πράσινο φως για κάμπινγκ στην Κάρυστο και συγκρότημα επιπλωμένων διαμερισμάτων στην Κρήτη

 100. 18/01 09:42

  Eπιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία στην Αθήνα