Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου των Θερμοπυλών και της ιαματικής πηγής

Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου των Θερμοπυλών και της ιαματικής πηγής

​Mε τη συντονισμένη δράση των Υπουργείων Πολιτισμού & Αθλητισμού και Οικονομικών ανοίγει ο δρόμος για την ανάδειξη – αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών, της ιαματικής πηγής και των κτιριακών εγκαταστάσεών της.

Ειδικότερα,

α. με την ομόφωνα θετικά γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) επί της επικαιροποιημένης μελέτης «Βελτιωτικές Παρεμβάσεις Ήπιας Ανάπλασης – Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Θερμοπυλών», καθώς και

β. με την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Ιαματικής Πηγής Θερμοπυλών από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης Δημόσιας Περιουσίας (ΚΣΔ),

ανοίγει ο δρόμος για την ολιστική διαχείριση του χώρου των Θερμοπυλών, μέσω και της αξιοποίησης της ιαματικής πηγής, κτιριακών εγκαταστάσεων και αδόμητης γης.

H μελέτη για τον αρχαιολογικό χώρο αποτελεί τροποποίηση της ολοκληρωμένης μελέτης του έργου «Μελέτη Βελτιωτικών Παρεμβάσεων Ήπιας Ανάπλασης – Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Θερμοπυλών», η οποία είχε εξεταστεί από το ΚΑΣ στις 15 Δεκεμβρίου του 2020. Η επικαιροποιημένη μελέτη, τον Οκτώβριο του 2021, επανυποβλήθηκε στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ βάσει της υπ' αριθμ. 455340/09-09-2021 Απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Κύριοι στόχοι της μελέτης είναι η ανάδειξη της ιστορικής τοπογραφίας της περιοχής και η διεύρυνση του επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου με την ένταξη των θερμών πηγών, που βρίσκονται πλησίον και της Ανοπαίας Ατραπού επί του Καλλίδρομου όρους. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται ο ανασχεδιασμός του χώρου, απλοποιώντας τις προηγούμενες επιμέρους διαμορφώσεις, ώστε να προκύπτει μια πιο ελεύθερη διακίνηση των επισκεπτών.

Η τροποποιημένη μελέτη, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει αναπροσαρμογές ως προς τους όρους που αφορούν στους πεζοδρόμους, στις διαδρομές των ΑμεΑ, στη φύτευση και στον φωτισμό, ώστε να έχουν πιο σαφή προσανατολισμό. Προβλέπεται, επίσης, ο σχεδιασμός ψηφιακής εφαρμογής για smartphone και tablet, μέσω της οποίας θα παρουσιάζεται η αρχαία τοπογραφία της περιοχής και θα παρέχονται πληροφορίες για τα ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σε αυτήν, αλλά και για τις προσβάσεις στα μνημεία.

Ειδικότερα, η μελέτη αφορά στην ανάπλαση του Μεσαίου Στενού ή Μεσαίας Πύλης του αρχαιολογικού χώρου, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του λόφου Κολωνού όπου ιστορικά έλαβε χώρα η τελευταία φάση της μάχης των Θερμοπυλών, βάσει των αναφορών του Ηροδότου κατά την εξιστόρηση της μάχης του 480 π.Χ. Η περιοχή, σημαντικά μετασχηματισμένη γεωμορφολογικά σήμερα, φέρει ιδιαίτερο συμβολισμό. Ωστόσο, το μόνο ορατό αρχαίο μνημείο που προσφέρει σήμερα είναι το τείχος των Φωκέων που βρίσκεται παράλληλα προς το πέρασμα των Θερμοπυλών, πίσω από το οποίο είχε στηθεί το στρατόπεδο των 300 Σπαρτιατών. Ο ίδιος ο λόφος του Κολωνού αποτελεί το πεδίο των τελευταίων πεσόντων 300 Σπαρτιατών και 700 Θεσπιέων, οι οποίοι εξοντώθηκαν από καταιγισμό των περσικών βελών την τελευταία ημέρα της μάχης. Εκεί, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ηροδότου, πρέπει να είχε τοποθετηθεί ο λίθινος λέων προς τιμήν του Λεωνίδα και διαμορφωθεί το πολυάνδριο των Τριακοσίων.

Από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας, υλοποιείται, επίσης, το έργο «Αποκατάσταση και στερέωση του τείχους των Φωκέων στον αρχαιολογικό χώρο των Θερμοπυλών (α΄φάση)». Στο ίδιο πλαίσιο ανάδειξης του χώρου, η Εφορεία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Δήμο Λαμιέων, προκειμένου τμήμα του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών να παραχωρηθεί στο ΥΠΠΟΑ για την δημιουργία μόνιμης αρχαιολογικής έκθεσης με ευρήματα που αφορούν στον αρχαιολογικό χώρο των Θερμοπυλών και στην περιώνυμη μάχη.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Οικονομικών διερευνά τη δυνατότητα χρηματοδότησης του ανωτέρω έργου στον αρχαιολογικό χώρο από το Ταμείο Ανάκαμψης, και συνεπικουρεί το ΤΑΙΠΕΔ στην αξιοποίηση του περιουσιακού του στοιχείου στην περιοχή (ιαματική πηγή, έκταση γης με κτιριακές εγκαταστάσεις).

Αναφορικά με την εν λόγω αξιοποίηση, ολοκληρώθηκε το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και ελέγχθηκαν από την ομάδα έργου του ΤΑΙΠΕΔ.

Η πρόταση χωρικού προορισμού καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου αναπτυξιακού και χωροταξικού σχεδιασμού, σε συνδυασμό με τις δομικές ιδιότητες του χώρου που αφορούν στη συγκεκριμένη θέση, δηλαδή την ύπαρξη του φυσικού ιαματικού πόρου και του αρχαιολογικού χώρου Θερμοπυλών.

Έτσι, συνάγεται ότι η πλέον κατάλληλη επενδυτική ταυτότητα - χωρικός προορισμός του ακινήτου αφορά στην ανάπτυξή του ως Πόλος (Κέντρο) Ιαματικού και Ιστορικού Τουρισμού όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό - διεθνές επίπεδο. Βασικός στόχος είναι η υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών ιαματικού τουρισμού, με προωθούμενη σύνδεση με την ιστορικότητα του τόπου και δυνατότητα ενσωμάτωσης του ιατρικού τουρισμού, αλλά και εγκαταστάσεων πολιτισμού.

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η κάλυψη των αναγκών της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, καθώς και η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της επένδυσης, με συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην τοπική οικονομία. Παράλληλα, διατηρείται ο χαρακτήρας του ακινήτου ως Λουτρόπολης, με την ταυτόχρονη προστασία, διατήρηση και αξιοποίηση – ανάδειξη της μοναδικής ταυτότητας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και του τοπίου που αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο.

Οι μελέτες ΕΣΧΑΔΑ και ΣΜΠΕ εγκρίθηκαν σήμερα, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΤΑΙΠΕΔ, από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης Δημόσιας Περιουσίας (ΚΣΔ), που συνεδρίασε υπό την Προεδρία της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών Αθηνάς Καλύβα.

Τέλος, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας που έχουν συστήσει από κοινού τα δύο συναρμόδια Υπουργεία, διερευνάται η σκοπιμότητα νέων κυκλοφοριακών τεχνικών έργων ή παρεμβάσεων – ρυθμίσεων στον αρχαιολογικό χώρο των Θερμοπύλων και προγραμματίζονται σχετικές ενέργειες.

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις,

η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε:

«Με μεθοδικότητα, και σε συντονισμένη δράση με το Υπουργείο Οικονομικών, συνεργαζόμαστε στη βάση μιας ολιστικής προσέγγισης για την ανάδειξη του διεθνώς προβεβλημένου αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών, αξιοποιώντας, ταυτόχρονα, τις όμορες ιαματικές πηγές που αποτελούν πλουτοπαραγωγικό πόρο της περιοχής. Στο πλαίσιο της κοινής μας ομάδας εργασίας, είμαστε σε άμεσο συντονισμό με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε ο παγκόσμιας απήχησης αρχαιολογικός χώρος των Θερμοπυλών, τόπος θυσίας και αρετής, να αποκτήσει την αίγλη που του αρμόζει. Παράλληλα ικανοποιούμε ο διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας για ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. Επενδύουμε σε έργα βιώσιμα, αναπτυξιακού χαρακτήρα, που αναδεικνύουν το πολιτιστικό απόθεμα και το φυσικό περιβάλλον της συγκεκριμένης περιοχής. Δημιουργούμε με την ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών αγαθών τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την τουριστική και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε:

«Το Υπουργείο Οικονομικών, σε πλήρη συντονισμό με το συναρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και το ΤΑΙΠΕΔ, επιταχύνει τις διαδικασίες που το αφορούν. Η απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης και η διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησης έργων στον αρχαιολογικό χώρο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούν σημαντικά βήματα στην προσπάθεια. Στο πλαίσιο δε της ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί από τα δύο συναρμόδια Υπουργεία, παρακολουθείται στενά η συνολική πορεία του έργου, με γνώμονα την ολιστική προσέγγιση του εγχειρήματος. Με ορθολογισμό και μεθοδικότητα, εργαζόμαστε ώστε ο παγκόσμιας απήχησης αρχαιολογικός χώρος των Θερμοπυλών να αποκτήσει τη λάμψη που του αξίζει και ο όμορος πλουτοπαραγωγικός πόρος να αξιοποιηθεί τάχιστα, διευρύνοντας την παραγωγική βάση της περιοχής και της χώρας».

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 19/08 16:07

  Στη Σκιάθο το Παγκόσμιο Συνέδριο Μονοπατιών το Σεπτέμβριο

 2. 19/08 14:47

  Ανατροπή στη Volotea: "Κόβει" πρόωρα την καλοκαιρινή σεζόν και ακυρώνει πτήσεις σε 6 δημοφιλείς προορισμούς

 3. 19/08 14:27

  Γερμανία: Γιατί μόνο 2 αεροδρόμια θα προσλάβουν Τούρκους εργαζομένους

 4. 19/08 14:16

  Η SAS ακυρώνει 1.700 πτήσεις για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο

 5. 19/08 13:45

  Ισπανία: Ο τουρισμός βάζει όριο στις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας

 6. 19/08 12:39

  Ryanair: Φθινοπωρινή προσφορά από 20 ευρώ στις πτήσεις από Ελλάδα προς δημοφιλείς πόλεις της Ευρώπης

 7. 19/08 12:30

  Η Aegean Regatta 2022 ανοίγει πανιά για Ικαρία, Φούρνoυς, Αγαθονήσι και Σάμο (video)

 8. 19/08 12:25

  Η ακρίβεια πνίγει με ρυθμούς-ρεκόρ τα Βρετανικά νοικοκυριά – «Κόβουν» ταξίδια, είδη σπιτιού και ρουχισμό

 9. 19/08 11:47

  Tουρισμός 2022: Στο 94,7% των επιπέδων 2019 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το α’ εξάμηνο

 10. 19/08 11:36

  Dertour | Επιπλέον πτήσεις προς Αίγυπτο και Τυνησία το φθινόπωρο

 11. 19/08 11:33

  Αποφασισμένοι να ταξιδέψουν οι Βρετανοί το φθινόπωρο αλλά ο πληθωρισμός "ροκανίζει" προορισμούς και διάρκεια διακοπών

 12. 19/08 11:24

  Σοφία Ζαχαράκη | Έρχονται τα επισκέψιμα Ελαιοτριβεία, Ζυθοποιεία και Τυροκομεία

 13. 19/08 11:08

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο

 14. 19/08 09:50

  Γερμανία: Ζητούνται εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο

 15. 19/08 09:29

  Χανιά | Οι τοπικοί φορείς στηρίζουν την επέκταση της τουριστικής περιόδου- η επιστολή στον Κικίλια

 16. 19/08 09:21

  O τουριστικός τομέας στην Ελλάδα έχει ενδιαφέρον για τους Τσέχους επενδυτές

 17. 19/08 09:19

  Πώς θα ανακάμψει το τουριστικό ρεύμα από τη Βραζιλία προς την Ελλάδα

 18. 19/08 09:18

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Χάλκη και Λευκάδα

 19. 19/08 09:16

  Περισσότεροι από 10 εκατ. τουρίστες στην Κροατία στο επτάμηνο

 20. 19/08 09:14

  Αύξηση ελληνικών εξαγωγών κατά 4,25% προς την Γαλλία

 21. 18/08 13:44

  Ταξίδι εξοικείωσης στη Θεσσαλονίκη για το συνέδριο της βρετανικής Ένωσης τουριστικών πρακτόρων ΑΙΤΟ

 22. 18/08 13:37

  Οι αρχαιότεροι του ομίλου «H Hotels», της οικογένειας Χατζηλαζάρου, βραβεύθηκαν από την Ε.Ξ. Ρόδου

 23. 18/08 13:05

  Η JP Morgan ετοιμάζει έναν τουριστικό κολοσσό - Θα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος τουριστικός οργανισμός στις ΗΠΑ

 24. 18/08 12:17

  Που θα ταξιδεύουν μαζικά οι Βρετανοί σε 2 χρόνια – Χρονιά-ρεκόρ το 2024 στον εξερχόμενο τουρισμό

 25. 18/08 11:59

  Εγκρίθηκαν Υδάτινα Πεδία στο Πόρτο Χέλι και στην Ερμιόνη για πτήσεις υδροπλάνων

 26. 18/08 11:52

  Επιδείνωση των λοιμώξεων λόγω κλιματικής αλλαγής

 27. 18/08 11:42

  ΤUI Αυστρίας: Η Ελλάδα στο top 7 των χωρών με την υψηλότερη ζήτηση – Κρήτη, Ρόδος, Σαντορίνη στο φθινοπωρινό πρόγραμμα

 28. 18/08 11:35

  Βασίλης Κικίλιας: +17%, έναντι του 2019, οι αφίξεις στα νησιά του ΝΑ Αιγαίου το πρώτο 7ήμερο του Αυγούστου

 29. 18/08 10:57

  Τουρισμός | Virtuoso: Διαρκής άνθηση μέχρι το 2026 στα ταξίδια πολυτελείας!

 30. 18/08 10:24

  13.800 κάρτες για διακοπές στην Β.Εύβοια και Σάμο τον Σεπτέμβριο

 31. 18/08 08:40

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Λευκάδα και Χαλκιδική

 32. 18/08 08:38

  Η Ιταλία κορυφαίος εξαγωγέας κρασιού στον κόσμο

 33. 18/08 08:35

  Σταθερά ανερχόμενο το τουριστικό ρεύμα από το Βέλγιο

 34. 18/08 08:34

  Η οικονομία της Ταϊλάνδης στηρίζεται στην ανάκαμψη του τουρισμού

 35. 18/08 08:32

  Το πρόβλημα της στέγασης και το παράδειγμα της Ιαπωνίας

 36. 17/08 16:32

  Έρχεται κύμα καύσωνα - Τι προβλέπεται για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση

 37. 17/08 15:03

  Ένας στους 7 Γερμανούς καλύπτει το κόστος διακοπών με υπερανάληψη

 38. 17/08 14:19

  WTTC: O νόμος για τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύθμισης θα βοηθήσει τον τουρισμό

 39. 17/08 13:58

  Αρχαιολογική έρευνα στα αινιγματικά «σπίτια των δράκων»

 40. 17/08 13:50

  Τουρισμός 2022 | Παγκόσμια μελέτη: Η ακρίβεια "καπέλωσε" και τον τουρισμό - Πιο σημαντική η τιμή από την ποιότητα!

 41. 17/08 12:49

  Έρευνα: Η κακοκαιρία επηρεάζει τις αναμνήσεις από τις διακοπές – Περισσότερες αρνητικές κριτικές σε... βροχερές ημέρες

 42. 17/08 12:24

  Η IAG απέκτησε το 20% της Air Europa

 43. 17/08 11:45

  Συνεργασία Visit Greece-Wego: Η Ελλάδα πιο κοντά στους ταξιδιώτες από τη Μ. Ανατολή

 44. 17/08 11:19

  Τουρισμός ευεξίας | Στα 1,25 τρισ.δολάρια η αξία της αγοράς παγκοσμίως το 2027

 45. 17/08 10:18

  Visit Greece | Νέο κανάλι στο Viber και νέα αυτοκόλλητα για τις πιο δροσερές καλοκαιρινές συνομιλίες

 46. 17/08 10:08

  Πανάκριβη η Ελλάδα για τους Έλληνες τουρίστες

 47. 17/08 08:44

  Ξεπέρασαν τις 8.000 οι ελληνικές επιχειρήσεις στη Ρουμανία

 48. 17/08 08:42

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Λευκάδα και Πόρο

 49. 17/08 08:40

  Σαουδική Αραβία: Στήριξη των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων με 80 εκατ. δολ.

 50. 17/08 08:38

  Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με ταξίδια είναι η μεγαλύτερη κατηγορία εισπράξεων της Ελλάδος από τη Σουηδία

 51. 17/08 08:34

  Σημαντική αύξηση τουριστών στο πεντάμηνο για το Βελιγράδι

 52. 16/08 18:55

  Οι "χρυσές" επιχειρήσεις της πανδημίας σε κρίση

 53. 16/08 13:57

  Αερομεταφορές: Γιατί δεν θα έχουν πια... «θέση» οι ταξιδιώτες με χαμηλό budget

 54. 16/08 13:18

  TUI: Η ύφεση στο Ην. Βασίλειο θα αλλάξει τους χειμερινούς προορισμούς διακοπών των Βρετανών

 55. 16/08 12:33

  Ξενοδοχεία: Το 90% των επισκεπτών παραβαίνουν τους κανονισμούς – Οι 14 «θανάσιμες αμαρτίες» τους

 56. 16/08 11:41

  Ryanair: 100.000 επιπλέον θέσεις για το φθινόπωρο από Λονδίνο προς Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Γαλλία

 57. 16/08 11:13

  Φαινόμενο Ross-Geller στα ξενοδοχεία: Οι Αμερικανοί οι πιο «κλεπτομανείς» επισκέπτες – Ποια αντικείμενα αφαιρούν

 58. 16/08 10:44

  Συνεργασία Emirates – AEGEAN για συνδεσιμότητα του Ντουμπάι με 8 ελληνικούς προορισμούς

 59. 16/08 10:41

  Απεβίωσε ο Χάρης Αντωνίου, δημιουργός με τον αδερφό του Τάκη, του PLOTIN TRAVEL

 60. 16/08 10:19

  Hyatt: Άνοιξε το Magma Resort Santorini – «Πολυτελής διαμονή με το αυθεντικό πνεύμα της Σαντορίνης» (Video)

 61. 16/08 09:59

  Έκταση 600 στρεμμάτων στο Ελαφονήσι αγόρασε η οικογένεια Τσατσαρωνάκη

 62. 16/08 08:59

  Πώς το ελληνικό λάδι πωλείται ως προϊόν Made in Italy

 63. 16/08 08:11

  Υπουργείο Πολιτισμού: Αποφάσεις για 3 νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις στη Θηρασιά

 64. 16/08 08:09

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Λευκάδα

 65. 16/08 08:07

  IHG Hotels & Resorts: Νέα υπηρεσία βόλτας σκύλων στα ξενοδοχεία Kimpton στις ΗΠΑ

 66. 16/08 08:05

  Επέστρεψε η τουριστική δραστηριότητα στην Τυνησία

 67. 15/08 22:30

  Ιταλία: 91% πληρότητα στα ενοικιαζόμενα

 68. 15/08 08:59

  Ιατρικός τουρισμός | Η χαμένη ευκαιρία προσέλκυσης Βρετανών στη χώρα μας

 69. 15/08 08:51

  Στην Κύπρο τρώνε παγωτό όλο τον χρόνο

 70. 15/08 08:34

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Ηγουμενίτσα

 71. 15/08 08:16

  Σταδιακή επιστροφή των Ούγγρων τουριστών στην Ελλάδα

 72. 15/08 08:05

  Δήμος Αβδήρων: Aξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου «νερό πηγής Ποταμιάς»

 73. 14/08 11:48

  Βασίλης Κικίλιας: Πάμε για ρεκόρ εσόδων-θα ξεπεράσουμε το 2019

 74. 14/08 08:37

  H Ελλάδα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους Ελβετούς

 75. 14/08 08:30

  Το 45% των Αμερικανών καταναλώνει τουλάχιστον τρία σνακ ημερησίως

 76. 14/08 08:28

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Λευκάδα και Μύκονο

 77. 14/08 08:27

  Αυξάνεται το τουριστικό ρεύμα των Σέρβων προς την Ελλάδα

 78. 14/08 08:25

  Αδελφοποίηση Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Bomet της Κένυας

 79. 13/08 08:20

  Έως το 2023 θα είναι έτοιμο το μουσείο Μίκη Θεοδωράκη στη Ζάτουνα

 80. 13/08 08:15

  Εκθεσιακό Κέντρο προβολής της μαύρης Κορινθιακής Σταφίδας

 81. 13/08 08:13

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Ερμιονίδα

 82. 13/08 08:09

  Ενεργειακή λύση σε 2 μικρούς πυρηνικούς σταθμούς βρίσκει η Ολλανδία

 83. 13/08 06:11

  Αίτημα για την κατασκευή της Κανδήλιας οδού και την διασύνδεση της Χαλκίδας με την Β. Εύβοια

 84. 12/08 14:38

  Περιφέρεια Ηπείρου: Ενίσχυση για νέο ξενοδοχείο στα Σύβοτα

 85. 12/08 14:36

  Νέες επενδύσεις και θετικές εξελίξεις για τον τουρισμό στην Ισπανία

 86. 12/08 14:34

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κω και Κάρπαθο

 87. 12/08 14:31

  Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων | Από τα Γιάννενα στο Dubrovnik σε 5 ώρες

 88. 12/08 14:16

  Η Ρόδος τιμά για άλλη μία φορά φίλους επισκέπτες της

 89. 12/08 11:31

  Trivago | Ξενοδοχεία: Ο σωστός τρόπος να προσεγγίσετε παγκόσμιους ταξιδιώτες

 90. 12/08 10:44

  ΗΠΑ | Ο κορωνοϊός δεν θα επηρεάζει πλέον την καθημερινότητα- τέλος η καραντίνα και η κοινωνική απόσταση

 91. 12/08 10:18

  Αρχίζουν ξανά οι πτήσεις μεταξύ Κίνας και Ηνωμένου Βασιλείου

 92. 12/08 09:54

  Πανσέληνος Αυγούστου: Ελεύθερη είσοδος απόψε σε 50 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

 93. 12/08 08:35

  Υπουργείο Τουρισμού: Παραχώρηση 2 καταφυγίων τουριστικών σκαφών

 94. 12/08 08:26

  Θεατρικό Μουσείο στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων

 95. 12/08 08:23

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες στο Μεγανήσι και στη θέση Καστός Λευκάδας

 96. 12/08 08:22

  7ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Παυλοπέτρια στην Ελαφόνησο

 97. 11/08 16:33

  Πολωνία: Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα

 98. 11/08 16:11

  Ενισχύσεις για 5 ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Πύλη, Πήλιο και Βόλο

 99. 11/08 14:34

  Οδησσός: ο πόλεμος πλήττει και τον τουρισμό

 100. 11/08 13:58

  Η Ε.Ξ. Μεσσηνίας καλωσορίζει την έναρξη λειτουργίας του W Escape, που αναβαθμίζει όλη την περιοχή