Τι προβλέπει το υγειονομικό πρωτόκολλο για τα συνέδρια

Τι προβλέπει το υγειονομικό πρωτόκολλο για τα συνέδρια

Την διεξαγωγή συνεδρίων με υβριδικό τρόπο (φυσική παρουσία και μέσω διαδικτύου), σύμφωνα με συγκεκριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα, προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Τα πρωτόκολλα για τα συνέδρια (μέχρι 24 Μαΐου) περιγράφονται στο Παράρτημα 14 της ΚΥΑ. Τα βασικά σημεία:

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τα επιστημονικά / επαγγελματικά και λοιπά συνέδρια θα μπορούν να διεξάγονται με υβριδικό τρόπο, δηλαδή θα υπάρχει παράλληλα:
ο φυσική παρουσία περιορισμένου και προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων στον χώρο του συνεδρίου με όλους τους υγειονομικούς κανόνες που περιγράφονται στη συνέχεια και ο ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση για τους λοιπούς εγγεγραμμένους συνέδρους.

Σε περίπτωση που για επιδημιολογικούς λόγους επιβληθεί από την Πολιτεία απαγόρευση συνεδρίων με φυσική παρουσία, το συνέδριο δεν θα αναβάλλεται / ματαιώνεται, αλλά θα μετατρέπεται αυτόματα σε καθ' ολοκληρία διαδικτυακό.
Ο διοργανωτής έχει την επιλογή να διοργανώσει εξαρχής ένα συνέδριο αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, χωρίς φυσική παρουσία.
Δεν επιτρέπονται τα συνέδρια μόνο με φυσική παρουσία, χωρίς ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση.
Φυσική παρουσία επιτρέπεται μόνο σε Πανελλήνια, περιφερειακά και τοπικά συνέδρια. Επιτρέπονται διεθνή συνέδρια με φυσική παρουσία ξένων συνέδρων σύμφωνα με τις ταξιδιωτικές οδηγίες για τις διεθνείς μετακινήσεις. Επιτρέπεται η πρόσκληση περιορισμένου αριθμού διακεκριμένων αλλοδαπών ομιλητών, όπου αυτό χρειάζεται.
Στην περίπτωση της φυσικής παρουσίας συνέδρων από το εξωτερικό απαιτείται να είναι εμβολιασμένοι (ύπαρξη πιστοποιητικού εμβολιασμού) ή να έχουν πραγματοποιήσει τα προβλεπόμενα τεστ.
Εντός του Συνεδριακού Κέντρου ορίζεται συντονιστής για τη διαχείριση ενδεχόμενου κρούσματος COVID -19

Xώρος καραντίνας
Κοντά στην είσοδο του Συνεδριακού Κέντρου ορίζεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος με παράθυρο, προκειμένου να αποτελέσει χώρο απομόνωσης των ενδεχόμενων κρουσμάτων, ο οποίος θα είναι εφοδιασμένος με υγειονομικό υλικό όπως μάσκες, χαρτομάντηλα/χειροπετσέτες, κλειστό ποδοκίνητο κάδο, νιπτήρα με υγρό σαπούνι. Η πόρτα του εν λόγω χώρου πρέπει να παραμένει διαρκώς κλειστή και η είσοδος πρέπει να περιορίζεται μόνο σε προσωπικό εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών ΟΟνΐϋ-19.
Οι διοργανωτές τηρούν κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των εγγεγραμμένων στο Συνέδριο ώστε να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ιχνηλάτησης επαφών επί επιβεβαιωμένου κρούσματος.
Οι διοργανωτές των συνεδρίων σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας φέρουν την ευθύνη της πραγματοποίησης σε όλους τους παρευρισκόμενους στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου (συνέδρους, προσωπικό εταιρείας διοργάνωσης συνεδρίου, προσωπικό καθαριότητας, προσωπικό χορηγών συνεδρίου κ.λπ.) με εγκεκριμένα αντιγονικά τεστ κατά την έναρξη του Συνεδρίου. Επιπλέον, συνίσταται η πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου μετά το πέρας της τρίτης ημέρας του Συνεδρίου.

Μέχρι 50 άτομα 
Ο αριθμός των συνέδρων με φυσική παρουσία περιορίζεται με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας του συνεδρίου τηρώντας τις αποστάσεις του ενάμισι (1,5) μέτρου προς όλες τις κατευθύνσεις, με μέγιστο αριθμό ατόμων στην αίθουσα (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού) τα πενήντα (50) άτομα, στην περίπτωση που το επιτρέπει το εμβαδόν της αίθουσας.

• Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους (υπάλληλοι, τεχνικοί, ασφάλεια), για τους συνέδρους και για τους ομιλητές. Εναλλακτικά, ο ομιλητής μπορεί να μην φοράει μάσκα κατά την διάρκεια της ομιλίας του, υπό τον όρο ότι υπάρχει προστατευτικό πέτασμα, το οποίο καθαρίζεται και απολυμαίνεται επιμελώς μεταξύ δύο ομιλητών .

Β. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι σύνεδροι, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο δια ζώσης πρέπει να έχουν την δυνατότητα να κάνουν ηλεκτρονικά εγγραφή μιας διαθέσιμης θέσης στην αίθουσα του συνεδρίου και για την συνεδρία που επιθυμούν. Οι εγγραφές για φυσική παρουσία, περιορίζονται με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας, τη δυνατότητα πραγματοποίησης εργαστηριακών τεστ και με βάση την απόσταση των καθήμενων συνέδρων. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε συνέδρους, που δεν έχουν κάνει εγγραφή, εκτός αν υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις. Η είσοδος των συνέδρων στην αίθουσα θα ελέγχεται με ηλεκτρονική σάρωση της κάρτας συνέδρου. Στην αίθουσα θα βρίσκονται μόνο οι πρόεδροι/ομιλητές της συνεδρίας, οι επιτρεπόμενοι σύνεδροι και το προσωπικό.
Η επικοινωνία των συμμετεχόντων με τη Γραμματεία / τους Διοργανωτές του συνεδρίου αλλά και τις Υπηρεσίες του Συνεδριακού Κέντρου γίνεται τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά για οποιοδήποτε θέμα προκόψει, προκειμένου να μειωθούν οι ανάγκες μετακίνησης των συνέδρων/ομιλητών για συνάντηση με τις υπηρεσίες της διοργάνωσης, όπως λογιστήριο, γραμματεία του Συνεδρίου, ρ3ΓΚίπ§ κλπ.
Η εγγραφή, η χορήγηση καρτέλας συνέδρου, το πρόγραμμα του συνεδρίου και η απονομή πιστοποιητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 5Μ5, μέσου κοινωνικής δικτύωσης).


ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο συνεδριακός χώρος θα είναι αποκλεισμένος και απόλυτα ελεγχόμενος καθ' όλη τη διάρκεια των σταδίων προετοιμασίας και αποξήλωσης και η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα που φέρουν σχετικό καρτελάκι.
Άπαντες οι εργαζόμενοι θα πρέπει να φέρουν το καρτελάκι σε εμφανές σημείο καθ' όλη τη διάρκεια προετοιμασίας καθώς και κατά την περίοδο λειτουργίας του συνεδρίου. Πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι (με σκανάρισμα στο καρτελάκι του φέροντος), προκειμένου να διασφαλισθεί η είσοδος στους χώρους του Συνεδριακού Κέντρου μόνο των διαπιστευμένων ατόμων.
Τα καρτελάκια για τους συνεργάτες και τις κατασκευαστικές εταιρείες / τεχνικό προσωπικό, θα παραλαμβάνονται ατομικά κατά την άφιξή τους στο Συνεδριακό Κέντρο και μόνο εφόσον έχουν αποστείλει στους διοργανωτές τα απαραίτητα στοιχεία εντός των ενδεδειγμένων χρονικών ορίων.

Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του συνεδρίου θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Αυτό ενδέχεται να επιφέρει την ανάγκη για κυλιόμενα ωράρια εργασίας στα συνεργεία και το τεχνικό προσωπικό, ειδικά στην περίπτωση ιδιαίτερης και πολύπλοκης προετοιμασίας, προς αποφυγή συγχρωτισμού.
 Η εταιρεία και ο υπεύθυνος του συνεδριακού κέντρου πραγματοποιούν ελέγχους στους χώρους καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του συνεδρίου, προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση και εφαρμογή όλων των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας καθώς και κοινωνικής αποστασιοποίησης.
Η χρήση μάσκας και η τήρηση των κανόνων υγιεινής είναι υποχρεωτική από όλα τα συνεργεία και το τεχνικό προσωπικό.


Γ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η εγγραφή, η χορήγηση καρτέλας συνέδρου, το πρόγραμμα του συνεδρίου και η απονομή πιστοποιητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 5Μ5, μέσου κοινωνικής δικτύωσης).
Η γραμματεία του συνεδρίου τοποθετημένη σε εμφανή και άνετο χώρο θα φέρει προστατευτικό στο μπροστινό της μέρος για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων.
Το προσωπικό, που θα στελεχώνει τη γραμματεία του συνεδρίου, θα φοράει υποχρεωτικά μάσκα.
Μπροστά από κάθε άτομο του προσωπικού της γραμματείας θα υπάρχει αντισηπτικό υγρό.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Ο αριθμός των συνέδρων με φυσική παρουσία περιορίζεται με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας του συνεδρίου τηρώντας τις αποστάσεις του 1,5 μέτρου προς όλες τις κατευθύνσεις, με μέγιστο αριθμό ατόμων στην αίθουσα (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού) τα πενήντα (50) άτομα, όταν το εμβαδόν της αίθουσας το επιτρέπει.
Εάν δεν υπάρχουν κενά μεταξύ των καθισμάτων (π.χ. αίθουσες αμφιθεάτρων) παραμένουν κενά τα καθίσματα δίπλα και εκατέρωθεν κάθε καθήμενου. Γίνεται σαφής σήμανση των καθισμάτων, που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.
Δεν επιτρέπεται η παρουσία όρθιων εντός των αιθουσών.
Η είσοδος των συνέδρων και των ομιλητών στην αίθουσα θα ελέγχεται με ηλεκτρονική σάρωση της κάρτας συνέδρου. Στην αίθουσα θα βρίσκονται μόνο οι πρόεδροι/ομιλητές της συνεδρίας, ο επιτρεπόμενος αριθμός συνέδρων και τεχνικό προσωπικό.
Απαγορεύεται η είσοδος σε όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι σύνεδροι ή προσωπικό υποστήριξης του συνεδρίου.
Εντός της αίθουσας θα υπάρχει άτομο του προσωπικού, το οποίο θα ελέγχει την τήρηση των μέτρων προστασίας από τους παρευρισκόμενους, συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού του ξενοδοχείο, καθώς και τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων για την αποφυγή εισόδου υπεράριθμων.

Το προσωπικό που θα βρίσκεται στην αίθουσα και θα διανέμει το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων θα απολυμαίνει το μικρόφωνο μετά από κάθε ερώτηση.

Δημιουρνούνται ξεχωριστοί χώροι συναντήσεων για Β2Β εφόσον κριθεί απαραίτητο, όπου ακολουθούνται οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης (π.χ. χρήση μάσκας), προς αποφυγή συνωστισμού
Απαγορεύεται η λήψη φαγητού στην αίθουσα του συνεδρίου.
Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα (σύνεδροι, υπάλληλοι, τεχνικοί, ασφάλεια κλπ.)
ΠΑΝΕΛ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Στο πάνελ (Προεδρείο) θα έχουν τοποθετηθεί καρέκλες σε ικανή απόσταση μεταξύ τους και θα υπάρχουν αντισηπτικά για όλους τους Συντονιστές/Προέδρους. Τα νερά που θα βρίσκονται στο τραπέζι του Προεδρείου θα είναι εμφιαλωμένα και ατομικά και θα αλλάζουν ταυτόχρονα με την αλλαγή του Προεδρείου.
Υπεύθυνο για την αλλαγή των νερών και των σκευών είναι το προσωπικό του συνεδριακού χώρου ή του Συνεδριακού Κέντρου ή της υπηρεσίας εναλλακτικά.
Τα επιτραπέζια μικρόφωνα του Προεδρείου θα καθαρίζονται από το προσωπικό της εταιρείας οπτικοακουστικών, που υποστηρίζει το συνέδριο μετά το πέρας κάθε συνεδρίας. Το ίδιο ισχύει και για τα μικρόφωνα πέτου/ασύρματα που τυχόν χρησιμοποιηθούν.
Τα μικρόφωνα καθώς και τα χειριστήρια, που χρησιμοποιούνται για τις παρουσιάσεις των ομιλητών, θα καθαρίζονται μετά το πέρας κάθε ομιλίας από το προσωπικό της εταιρείας οπτικοακουστικών, που υποστηρίζει το συνέδριο βάση των διαδικασιών ασφαλείας/προστασίας που τους διέπει. 
Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για το Προεδρείο και για τους ομιλητές. 
Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη Γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο.

Χορηγοί
Επιτρέπεται η παρουσία εμπορικών stands  υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει θέσεις καθημένων, εξυπηρετείται από έναν υπάλληλο και δεν διαθέτει έντυπο ή άλλο υλικό στους συνέδρους.
Προκρίνεται η ηλεκτρονική παρουσίαση των εμπορικών μηνυμάτων σε οθόνες.
Το πλάτος των διαδρόμων μεταξύ των εκθετηρίων θα πρέπει να είναι προσαυξημένο κατά 20% σε σχέση με το πλάτος που ίσχυε τα προηγούμενα έτη

Διαβάστε επίσης

Άνοιξαν σήμερα οι επισκέψεις γκρουπ σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους - Τι προβλέπει η απόφαση

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 22/06 16:53

  Mεσσηνία: Ενθαρρυντικό crash test το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία

 2. 22/06 16:45

  SKY express: Νέος στρατηγικός κόμβος το Ηράκλειο – Συνδέσεις με 4 ελληνικούς και 7 ευρωπαϊκούς προορισμούς

 3. 22/06 16:36

  Ο Ολλανδός δημοσιογράφος Joost Brantjes παρουσιάζει τη Θεσσαλονίκη 

 4. 22/06 14:21

  Λήγει η υποβολή αιτήσεων για τον 4ο κύκλο του CapsuleT

 5. 22/06 14:08

  Μεγάλη δυσαρέσκεια και νομικές διαδικασίες κατά της Βρετανίας για την πολιτική στα ταξίδια - Τι ζητούν ΑΒΤΑ, ΤUI και αερομεταφορείς

 6. 22/06 13:49

  Ε.Ξ. Ηρακλείου: Συλλυπητήρια και δωρεάν στη μνήμη του Ορέστη Μανούσου

 7. 22/06 12:52

  Ισπανία: Τέλος στα υποχρεωτικά τεστ για τους περισσότερους Γερμανούς τουρίστες

 8. 22/06 12:25

  Εξαιρετικό value προσφέρει η Ελλάδα στους Γερμανούς τουρίστες το 2021

 9. 22/06 12:20

  Άνοιξαν σήμερα οι πτήσεις από Ρωσία στην Τουρκία- 1 εκατ. Ρώσους περιμένουν φέτος οι Τούρκοι

 10. 22/06 12:02

  Κύπρος: Στις 28 Ιουνίου ανοίγουν οι πτήσεις τσάρτερ από τη Ρωσία

 11. 22/06 11:45

  Τρία σημαντικά έργα Πολιτισμού, σε πορεία υλοποίησης, στη Σκιάθο

 12. 22/06 11:38

  Βρετανία: Τον Αύγουστο η άρση καραντίνας για τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες στις πορτοκαλί χώρες

 13. 22/06 10:54

  ETC| Έρευνα: 7 στους 10 Ευρωπαίους θέλουν να ταξιδέψουν το καλοκαίρι

 14. 22/06 10:44

  Ουκρανία: 3.850 επιχειρήσεις εστίασης έκλεισαν λόγω της πανδημίας

 15. 22/06 10:29

  Το ελληνικό chapter της ASTA ανάμεσα στα 5 καλύτερα αναπτυσσόμενα chapters παγκοσμίως

 16. 22/06 09:53

  Άδειες για δύο πλωτές εξέδρες σε Χαλκιδική και Μύκονο

 17. 22/06 09:40

  Κρήτη: Συγκρότηση δικτύων μοναστηριών στην Κρήτη με έμφαση στις βενετσιάνικες μονές

 18. 22/06 09:25

  Αποφάσεις για αλλαγή χρήσης κτιρίων σε τουριστικά καταλύματα σε Ναύπλιο και Ηράκλειο

 19. 22/06 08:51

  Δήμος Χίου: Προσπάθεια αναβάθμισης του υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων

 20. 21/06 10:25

  Εννέα δράσεις για την ενίσχυση του τουρισμού στα Σπάτα και την Λούτσα

 21. 21/06 10:10

  ΗΠΑ: Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας στον κλάδο τροφίμων και ποτών

 22. 21/06 09:07

  Άδειες για πλωτές εξέδρες σε Χαλκιδική και Μύκονο

 23. 20/06 12:24

  Ήλιος, ζέστη, ανεμελιά – προς τέταρτο κύμα πανδημίας;

 24. 20/06 12:12

  Ειδικά μέτρα στήριξης και προβολής ζητούν οι ξενοδόχοι της ηπειρωτικής Ελλάδας

 25. 20/06 10:20

  Ουγγαρία: To πλήγμα στον τουρισμό και η κρατική ενίσχυση των επιχειρήσεων με 2,2 δισ. ευρώ

 26. 20/06 10:01

  Γαλλία: H πιο ελκυστική ευρωπαϊκή χώρα για τους διεθνείς επενδυτές και το 2020

 27. 20/06 09:40

  Άνεμος Λευτεριάς στον Βόλο

 28. 19/06 21:06

  Παρατάσεις αεροπορικών οδηγιών για προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα -Δεκτό και το rapid test 48 ωρών

 29. 19/06 10:45

  Μερικός επαναπατρισμός ναυτιλιακών εταιρειών από τη Βρετανία

 30. 19/06 10:20

  Μουσική εκδήλωση «Βουνό και Θάλασσα» στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου

 31. 19/06 09:55

  Οι εμβληματικές αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα εν μέσω πανδημίας

 32. 18/06 17:10

  Βράβευση της Hotelwize στα Tourism Awards 2021

 33. 18/06 15:17

  Μείωση 59,2% στο τζίρο των καταλυμάτων το α’ τρίμηνο του 2021

 34. 18/06 14:37

  Ανοίγουν οι ιαματικές πηγές της ΕΤΑΔ Α.Ε. για το φετινό καλοκαίρι

 35. 18/06 14:03

  Αλλαγές στις προϋποθέσεις εισόδου ξένων τουριστών στην Ελλάδα

 36. 18/06 13:25

  Πώς μπορούν οι Έλληνες να αποκτήσουν το διαβατήριο εμβολιασμού για ταξίδια

 37. 18/06 13:17

  Συλλυπητήρια επιστολή AOCTA για τον Κωνσταντίνο Βλασερό

 38. 18/06 12:52

  ΤUI: Προς νέα αύξηση κεφαλαίου

 39. 18/06 12:30

  Γερμανία: Τα ρεστοράν άνοιξαν, αλλά δε βρίσκουν προσωπικό

 40. 18/06 11:55

  Βρετανία: Εξετάζεται το άνοιγμα των ταξιδιών στους πορτοκαλί προορισμούς για τους εμβολιασμένους Βρετανούς

 41. 18/06 11:50

  28K απευθείας κρατήσεις το αποτέλεσμα της ψηφιακής καμπάνιας 2020 για την Aegean Airlines σε συνεργασία με τον ΕΟΤ

 42. 18/06 11:09

  Πώς θα έρχονται οι τουρίστες στην Ελλάδα- επαναλειτουργούν οι Ιαματικές Πηγές

 43. 18/06 10:57

  Τουρίστες μιλούν για το τσιμέντο στην Ακρόπολη

 44. 18/06 10:27

  Πώς αισθάνονται οι εργαζόμενοι για την επιστροφή στο γραφείο

 45. 18/06 10:26

  Αποφάσεις για ξενοδοχεία σε Μύκονο και Πάργα

 46. 18/06 10:23

  Η κρουαζιέρα επιστρέφει στην Ισπανία

 47. 18/06 10:22

  Εντυπωσιακή αύξηση των γερμανικών εξαγωγών τον Απρίλιο

 48. 18/06 09:37

  Iσπανία: Mείωση της ανεργίας λόγω ανάκαμψης του τουρισμού

 49. 17/06 21:59

  H Costa Navarino παρουσιάζει το Division 16

 50. 17/06 21:57

  Greek Maritime Golf Event στην Costa Navarino: Γκολφ & Ναυτιλία ενώνουν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό

 51. 17/06 15:41

  Η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός των Βρετανών για το... 2022

 52. 17/06 14:25

  Η Ευρώπη ανοίγει σταδιακά στους Αμερικανούς τουρίστες – Ποιες χώρες έχουν ανοίξει τα σύνορά τους

 53. 17/06 13:31

  Lesvos Food Fest Challenge | Τα Λεσβιακά Προϊόντα Ταξιδεύουν στον Κόσμο

 54. 17/06 12:48

  Η Ελαφόνησος παρουσίασε τα τουριστικά της λογότυπα

 55. 17/06 12:45

  ΤUI Γερμανίας: Δεύτερος δημοφιλέστερος προορισμός η Κρήτη αυτό το καλοκαίρι- Ρόδος και Κως στο top5

 56. 17/06 12:41

  Nothing more Familiar than traveling to Rhodes | Τίποτα πιο οικείο από το να ταξιδέψεις στη Ρόδο

 57. 17/06 12:34

  Κ.Νοτοπούλου: Δραματική η κατάσταση στο επαγγελματικό yachting

 58. 17/06 12:28

  Η Ιαπωνία θα εκδίδει διαβατήρια εμβολιασμού για ταξίδια στο εξωτερικό

 59. 17/06 11:47

  Μήνυση Ryanair κατά της βρετανικής κυβέρνησης για την άρνησή της να ανοίξουν τα σύνορα

 60. 17/06 11:20

  Ομοσπονδία Καταλυμάτων "Κνωσσός": Ευχαριστίες στους βουλευτές Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη του αιτήματος για κρατική ενίσχυση

 61. 17/06 10:56

  Υποχρεωτική η ΣΣΕ των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας

 62. 17/06 10:52

  Λέμε «αντίο» στα πλαστικά μιας χρήσης με δύο Οδηγούς του WWF Ελλάς

 63. 17/06 10:23

  Daily Telegraph: Πώς θα ανοίξουν τα ταξίδια των Βρετανών και στις "πορτοκαλί" χώρες

 64. 17/06 10:18

  Αναθέρμανση επενδύσεων στον ισπανικό τουρισμό

 65. 17/06 08:56

  WTTC και UNEP: Νέα έκθεση για τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης στον τουρισμό

 66. 17/06 08:54

  Αναβολή για την εναρκτήρια κρουαζιέρα της Royal Caribbean

 67. 17/06 08:52

  Accor: Συνεργασία με τον International LGBTQ+ Travel Association

 68. 17/06 08:50

  Η κατάσταση της γερμανικής οικονομίας

 69. 16/06 21:58

  Βράβευση της πρώτης Ελληνίδας Masterchef από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 70. 16/06 21:46

  Δ. Φραγκάκης: Διεύρυνση της συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τον ελληνικό τουρισμό

 71. 16/06 21:36

  Επανεκκίνηση της ελληνικής κρουαζιέρας από τη Celestyal Cruises

 72. 16/06 16:11

  Κλειστοί για ορισμένες ώρες οι αρχαιολογικοί χώροι Ακρόπολης και Αρχαίας Αγοράς στις 18, 19 και 20 Ιουνίου

 73. 16/06 14:08

  Η Ευρώπη αίρει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τους Αμερικανούς

 74. 16/06 14:05

  Στην Kerzner η διαχείριση του υπό κατασκευή πολυτελούς θερέτρου One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα

 75. 16/06 13:20

  Πρώτα σημάδια ανάκαμψης: Αύξηση 673,4% της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια το Μάιο

 76. 16/06 13:19

  Μόλις ένας στους 10 Βρετανούς νιώθει σιγουριά να κάνει διακοπές στο εξωτερικό το 2021

 77. 16/06 12:55

  Οι Κύπριοι επιλέγουν τα ελληνικά νησιά φέτος για τις διακοπές τους

 78. 16/06 12:49

  Περισσότερους ΚΑΔ Τουρισμού για οικονομική ενίσχυση ζητεί το Επιμελητήριο Ηρακλείου

 79. 16/06 12:25

  Το 75% των Ελλήνων CEO προβλέπουν παγκόσμια ανάπτυξη- Αισιοδοξία για τις επιχειρήσεις τους

 80. 16/06 12:23

  Βρετανοί: Μεγάλη επιφυλακτικότητα για διακοπές στο εξωτερικό - Μόνο το 5% θα ταξιδέψει το νωρίτερο δυνατό

 81. 16/06 11:34

  Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για επιδότηση κεφαλαίου κίνησης από τις τουριστικές επιχειρήσεις

 82. 16/06 11:33

  EasyJet: Μεταφέρει τα αεροσκάφη της από το Ην. Βασίλειο στη Γερμανία

 83. 16/06 11:11

  ΕΟΤ: Αιγίδα στο «Oceanman Greece» και το «Street Food Festival Crete»

 84. 16/06 09:51

  Γιατί τα σκάφη αναψυχής από Λιμένες εκτός Σένγκεν της Αν. Μεσογείου είναι "ανεπιθύμητα" στη Ρόδο και Κω

 85. 16/06 09:43

  Ποια πολυτελή ξενοδοχεία ανοίγουν στη Μαδρίτη – Πότε θα λειτουργήσει το ξενοδοχείο του Cristiano Ronaldo

 86. 16/06 09:42

  Και οι Καναδικές αεροπορικές εταιρείες συζητούν την πρόσληψη μόνο εμβολιασμένων υπαλλήλων

 87. 16/06 09:40

  Accor: Δεσμεύσεις και δράσεις για την αειφόρο ανάπτυξη

 88. 16/06 09:38

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Προμήθεια rapid test για τους επισκέπτες των νησιών

 89. 16/06 09:36

  Atromitos Race Sifnos 2021 στη Σίφνο

 90. 16/06 09:22

  Παγκόσμια Ημέρα Θαλάσσιας Χελώνας - Τι συμβαίνει στο Κέντρο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα

 91. 15/06 18:00

  Πτήσεις της SKY express από Αυστρία προς Σκιάθο, Πάρο και Νάξο

 92. 15/06 15:27

  Στην Καλαμάτα η «Made In Greece» συλλογή του Οίκου Dior

 93. 15/06 15:25

  On The Beach: Ζήτηση ρεκόρ για το... 2022 - Η Ελλάδα στους top προορισμούς

 94. 15/06 13:37

  Τουρισμός: Απίθανη η εισροή Βρετανών σε μεγάλους Ευρωπαϊκούς προορισμούς πριν από τον Αύγουστο

 95. 15/06 13:17

  Google: Ποιοι θέλουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα – Πού σκέφτονται να ταξιδέψουν οι Έλληνες

 96. 15/06 12:55

  Στροφή των ταξιδιωτών από τα online τουριστικά γραφεία στις απευθείας κρατήσεις διακοπών

 97. 15/06 12:25

  Γερμανία: Προσιτές και περιζήτητες οι πτήσεις για Ελλάδα - Διπλάσια ζήτηση από το καλοκαίρι του 2019!

 98. 15/06 11:58

  Αναζητούνται ιδιώτες επενδυτές για 23 ελληνικά αεροδρόμια- Στην κορυφή η Καλαμάτα

 99. 15/06 11:31

  To Google Street View επιστρέφει στους δρόμους της Ελλάδας

 100. 15/06 11:05

  Στο «Visit Greece App» οι 545 ελληνικές παραλίες με «Γαλάζια Σημαία»