Περικλής Αντωνίου | Κίνητρα για την ανάδειξη νέων τουριστικών προορισμών | Να επιλεγεί η Λέσβος στις 4 πιλοτικέ περιοχές

Περικλής Αντωνίου | Κίνητρα για την ανάδειξη νέων τουριστικών προορισμών | Να επιλεγεί η Λέσβος στις 4 πιλοτικέ περιοχέςΤο Κάστρο Μυτιλήνης- φωτό Δήμος Μυτιλήνης

Κίνητρα για την ανάδειξη νέων προορισμών ζητεί ο τ.Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου Περικλής Αντωνίου, με επιστολή του στην υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της περί βιωσιμότητας και της καθοδήγησης των επισκεπτών να επισκεφτούν λιγότερο γνωστά μέρη της χώρας και για τουρισμό όλες τις εποχές του χρόνου. Παράλληλα προτείνει η Λέσβος να είναι από τους 4 προορισμούς, που θα επιλεγούν πιλοτικά, ώστε, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, "από "απάτητος" προορισμός, να «μεταλλαχθεί» σε (προορισμό) υψηλής επισκεψιμότητας!"

Αναλυτικά η επιστολή του κ.Αντωνίου προς την κυρία Κεφαλογιάννη:

"Αναφερόμενοι στη συνέντευξη Σας Τύπου, στο πλαίσιο της διεθνούς τουριστικής έκθεσης του Λονδίνου WTM και στο κεντρικό περιεχόμενο της, «ένα νέο κεφάλαιο στη τουριστική ανάπτυξη, ανοίγει για την Ελλάδα, που θέτει με έμφαση τη βιωσιμότητα στο πυρήνα του, με βασικούς στόχους Υπουργείου και ΕΟΤ, τη καθοδήγηση των επισκεπτών να επισκεφθούν λιγότερο γνωστά μέρη της χώρας και ενθάρρυνση τους να έρχονται όλες τις εποχές του χρόνου», απαντάτε καθαρά και άμεσα, στα πάγια, πολλαπλά και διαχρονικά/διαχωρικά αιτήματα του Κλάδου και ειδικότερα του «απάτητου/παρθένου», (αν και πλούσιου σε Φυσικούς και Πολιτιστικούς πόρους και αξίες), Προορισμού/Περιφέρειας μας, τελευταίας στην Ανταγωνιστικότητα μεταξύ των 267 Περιφερειών της Ε.Ε., ευχόμενοι και προσδοκώντας η πολύπαθη Λέσβος να είναι μια από τις 4 περιοχές, που θα επιλέξετε να ξεκινήσουν πιλοτικά.
 

Αιτήματα μας, όπως είναι η χρόνο-χωρική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η άμβλυνση της τουριστικής αιχμής, η ενίσχυση της χαμηλής τουριστικής περιόδου, η διάχυση επισκεπτών σε νέους προορισμούς, όπως π.χ. στη μη προβεβλημένη, ούτε «συνδιαφημιζόμενη» (ίσως και με δική μας ευθύνη και της Αυτοδιοίκησης) ή και «στοχοποιημένη».....πολύπαθη Λέσβο

«Στοχοποιημένη», λόγω π.χ. Προσφυγικού, επιδείνωσης Ελληνοτουρκικών σχέσεων, είδους/συχνότητας/προγραμματισμού δρομολογίων και υψηλών, αν όχι απαγορευτικών, ναύλων, έλλειψης ή και «γερασμένων» υποδομών (γενικών, ειδικών, εναλλακτικών μορφών), μη πρόσβασης στα κέντρα των αποφάσεων, απουσία μεγάλων γεγονότων/έργων ή και ευκαιριών, το πολύ ΜΙΚΡΟ μέγεθος του συνόλου των μονάδων (δίχως κάν Λογιστήριο εντός της επιχείρησης, ούτε πολλούς και «ειδικούς» συνεργάτες υψηλού know how, που έχουν οι μεγάλες), η περιορισμένη ρευστότητα, η οριζόντια μεταχείριση τους από τη Πολιτεία, η μεγάλη απόσταση από την ηπειρωτική Ελλάδα (σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα) και άλλα, ων ουκ έστιν αριθμός, δίχως ειδικά μέτρα, κίνητρα κ.α. που να αντισταθμίζουν τις όποιες μειονεξίες/παθογένειες.

Ενδεχόμενα να υποτιμούνται από τη Πολιτεία, τόσο οι συνέπειες της οριζόντιας αντιμετώπισης όλων των καταλυμάτων, όλων των Προορισμών, ανεξάρτητα της ΦΕΡΟΥΣΑΣ πλουτοδοτικής τους ικανότητας (και των αναπτυξιακών δεικτών του τόπου, όπου δραστηριοποιούνται), όσο και της Εθνοκτόνου Γραφειοκρατίας, που παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες και σοβαρές προσπάθειες, ιδιαίτερα τελευταία, των αρμοδίων για άμβλυνση της και τα περί Ψηφιακού Μετασχηματισμού, «καλά κρατεί», καθώς και το «έλλειμμα» συνεργασίας του Κλάδου με την Αυτοδιοίκηση Α ´ και Β´βαθμού, αλλά ίσως και...μεταξύ τους, με την «ανοχή» της Πολιτείας...

Τα αναφερθέντα στη συνέντευξη Σας, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να καταστεί σεβαστή και η φέρουσα ικανότητα των φυσικών και ανθρωπογενών συστημάτων, και με τη διάχυση της τουριστικής κίνησης σε νέους, χαμηλής Αναγνωρισιμότητας Προορισμούς, εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου, προΰποθέτουν  —το γνωρίζετε άλλωστε καλύτερα παντός άλλου και λόγω της προηγούμενης, πολύ παραγωγικής, θητείας Σας—  τη θέσπιση έξυπνων μέτρων, κινήτρων, καινοτόμων πρακτικών κλπ υποδοχής τους (έστω πιλοτικά στην αρχή), τόσο για τη «καθοδήγηση επισκεπτών να επισκεφθούν λιγότερο γνωστά...», όσο και για την «ενθάρρυνση τους να έρχονται όλες τις εποχές...» και ακόμα πιο ευφυή αντικίνητρα άμβλυνσης των «αιχμών» της υψηλής τουριστικής περιόδου, αιχμές που δεν θα άντεχαν μακροπρόθεσμα και τα μεγαλύτερα οικοσυστήματα και των πιο προηγμένων οικονομιών του κόσμου.

Ούτε η εικόνα της τουριστικής αιχμής, «ο ένας πάνω στον άλλο», με ουρές, ελλείψεις αγαθών, κακή εξυπηρέτηση, γκρίνια/παράπονα πελατών, εξάντληση εργαζομένων και γενικότερα των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων, ούτε η αντίστοιχη της χαμηλής περιόδου, του εγκαταλελειμμένου, θλιβερού τοπίου, όπου, εκτός από μερικά ξενοδοχεία, όλα τα άλλα είναι κλειστά και μελαγχολικά, είναι ευχάριστη στους επισκέπτες, εικόνα που δεν περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για τη Χώρα μας και τη μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη Τουριστική Πολιτική.


Παρακάτω αναφερόμαστε σε κίνητρα, περιοριζόμενοι ενδεικτικά, σε ορισμένα από αυτά, «τροφή προς σκέψη» και για άλλους ... «νέους» Προορισμούς:

* Θέσπιση ειδικών (εκτός υψηλής περιόδου) χειμερινών τιμολογίων Δημοσίου, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Ναύλων κ.α.
* Οι δαπάνες, εκτός αιχμής, της διαμονής, μετακίνησης/ναύλων, εστίασης, πάσης φύσεως εκδηλώσεων κ.α. Νομικών Προσώπων, εκτός της έδρας τους, να εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος τους. Ενδεικτικά να εκπίπτουν στη χαμηλή 100% ή και περισσότερο, στη μέση λιγώτερο και στην υψηλή τουριστική περίοδο καθόλου. 
Επίσης το ίδιο να ισχύσει και για τα Φυσικά Πρόσωπα, προκειμένου να καταστεί ο Προορισμός μας πιο ελκυστικός
* Ειδικά κίνητρα, εκτός αιχμής, για διαμονή, μετακίνηση, εστίαση, συμμετοχή σε εκδηλώσεις κλπ, σε «ευαίσθητες» ομάδες του πληθυσμού (πολύτεκνους, τρίτη ηλικία, ΑΜΕΑ, στρατεύσιμους, σπουδαστές/μαθητές και Γονείς/Διδασκάλους τους, Ομογενείς, Ερευνητές/Ειδικούς Επιστήμονες, Καλλιτέχνες, Αθλητές, Προσκυνητές, Εθελοντές και γενικώτερα ανθρώπους της προσφοράς κλπ)
* Ειδικά κίνητρα αφίξεων ξένων επισκεπτών στη περίοδο Οκτ-Μαρτ.
* Ειδικά κίνητρα επιβράβευσης του προσωπικού των ΔΙ.Τ.ΕΞ και του ΕΟΤ, για χώρο-χρονική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αναστροφή της εικόνας, ενίσχυση της Αναγνωρισιμότητας και αύξηση της Επισκεψιμότητας, αναλογικά με την επίτευξη μετρήσιμων (συγκρίσιμων) στόχων/αποτελέσματων.
* Ειδικά τοπικά δελτία πρόβλεψης καιρού. Αστοχίες στη πρόβλεψη προκαλούν ακυρώσεις και όχι μόνο...
* Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου να είναι προαπαιτούμενο παντός σχεδιασμού (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ, Χωροταξικού/Πολεοδομικού/ΓΠΣ, Φορολογικού, Ασφαλιστικού, Κατάρτισης κλπ)
* Μερίδα από την «Εθνική πίτα» του Προγράμματος Συνδιαφήμισης του ΕΟΤ με TOUR OPERATORS/Αεροπορικές Εταιρείες, με θέσπιση «ειδικής ρήτρας», υπέρ της Λέσβου.
* Χρηματοδότηση, υπό μορφή ΣΥΝΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, Χαμηλού Ναύλου Πτήσεων (LCC). Μια πτήση LCC εβδομαδιαίως, για 30 εβδομάδες ετησίως, με αεροπλάνα των 185 θέσεων και εγγυημένη πληρότητα 85%, κοστίζει ~ €50.000, που σημαίνει κόστος ~ €10 ανά επιβάτη, όταν η κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη είναι υπέρ πολλαπλάσια!
* Επιδότηση των ημερών άδειας των εργαζομένων, με τη συναίνεση τους και του εργοδότη, προσμετρώντας π.χ. ενδεικτικά μια μέρα άδειας στην υψηλή περίοδο κανονικά, ως μια μέρα, στη μέση 0,85 και στη χαμηλή 0.7.
* Προτεραιότητα στα Δημόσια Εργα των ειδικών τουριστικών υποδομών και ανωδομών,  που συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας και ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών Τουρισμού
* Θέσπιση ειδικών μέτρων/κινήτρων, (διοικητικών και χρηματοδοτικών), για την «ενίσχυση«/διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των Αυτοδιοικητικών και με το Κλάδο μας, για θέματα αρμοδιότητας της Αυτοδιοίκησης Ά και Β´βαθμού, προάγοντας και τη Ποίότητα Ζωής των ντόπιων.
* Χορήγηση VISA ετήσιας διάρκειας στους Τούρκους επισκέπτες.
* Bonus, επί πλέον της όποιας επιχορήγησης, επενδυτικών προγραμμάτων, σε καταλύματα, που συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Προσβλέποντας στη νέα στρατηγική του Ελληνικού Τουρισμού, προς όφελος όλης της Χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Προορισμού/Περιφέρειας μας ειδικότερα, προσδοκούμε η Λέσβος να είναι μέσα στους 4 Προορισμούς, που θα επιλεγούν για να ξεκινήσουν πιλοτικά, προκειμένου από .... «απάτητος» Προορισμός, να «μεταλλαχθεί» σε (Προορισμό) υψηλής Επισκεψιμότητας!

Με ιδιαίτερη τιμή,

Περικλής Π.Αντωνίου

τ.Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, τ.Μέλος ΔΣ του ΞΕΕ, τ.Μέλος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. Περιφ. Βορ. Αιγαίου (εκπροσωπώντας τον ΣΕΤΕ)

Όχι στην ίση μεταχείριση όλων των καταλυμάτων, όλων των Προορισμών, ανεξάρτητα της φοροδοτικής τους ικανότητας.

Επίσης, με άλλη επιστολή προς την την Υπουργό Τουρισμού, που κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Επικρατείας κ. Σκέρτσο επαναφέρει το αίτημα της «ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΣ», στην οποία ανήκει το 80-85% των ξενοδοχείων της χώρας, για δίκαιη και αναλογική μεταχείριση.

Διαβάστε την επιστολή

Π. Αντωνίου | Όχι στην ίση- οριζόντια μεταχείριση όλων των καταλυμάτων, όλων των Προορισμών

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 07/12 19:01

  Πώς επηρεάζει ο Πληθωρισμός την Αγοραστική Δύναμη & τις Συνήθειες των Καταναλωτών

 2. 07/12 16:52

  H easyJet άνοιξε τις κρατήσεις για το φθινόπωρο του 2024

 3. 07/12 16:28

  Κοινή Διακήρυξη Συνεργασίας Ελλάδας- Τουρκίας για τον τουρισμό

 4. 07/12 15:08

  Amex GBT | Σταθεροποίηση των αεροπορικών ναύλων το 2024

 5. 07/12 14:33

  Ακριβότερος καφές λόγω κλιματικής αλλαγής;

 6. 07/12 14:20

  Το 36% όσων αναζητούν εργασία στην Ελλάδα θεωρεί χρήσιμο το ChatGPT

 7. 07/12 14:12

  Συνέδριο ΑΙΤ'23 | Πώς οι τουριστικές επιχειρήσεις θα προσελκύσουν ικανούς εργαζομένους

 8. 07/12 13:48

  ΕΟΤ Ην.Βασίλείου: Η Ελλάδα προσελκύει τον τουρισμό πολυτελείας

 9. 07/12 13:06

  Τουρισμός | Βίζα στους Τούρκους για διακοπές σε 10 ελληνικά νησιά

 10. 07/12 12:38

  Ένταξη του Ηρακλείου στο διεθνές Δίκτυο Creative Cities της UNESCO- σήμερα η επίσημη τελετή

 11. 07/12 10:18

  IATA | Ιστορικό ρεκόρ 4,7 δισ. επιβατών το 2024 - Μόλις 5,45 δολ. το καθαρό κέρδος ανά επιβάτη (!)

 12. 07/12 10:01

  Πάνω από 60 κορυφαίοι ομιλητές στο Front Runners in Sports Management 5.0 στις 7-9 Δεκεμβρίου

 13. 07/12 09:43

  Τουρισμός | 14 εκατ. Βρετανοί έχουν κάνει ήδη κράτηση για διακοπές το 2024- το 10% στην Ελλάδα

 14. 07/12 08:09

  Η Καστοριά στην εκδήλωση Διπλωματία Πόλεων Εξωτερικού στο Παρίσι

 15. 07/12 07:21

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στη Ζάκυνθο

 16. 07/12 07:16

  Προβολή της Λέσβου στη Σμύρνη

 17. 07/12 07:14

  Παράταση παραχώρησης για καταφύγιο τουριστικών σκαφών στην Λήμνο

 18. 07/12 07:01

  Kempinski Hotels: Νέο ski resort 5 αστέρων στην Poiana Brasov της Ρουμανίας

 19. 06/12 17:56

  Ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης ξεναγών (και) από το Ιόνιο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

 20. 06/12 17:50

  Volotea: Νέα πτήση από Αθήνα προς Ανκόνα - 24 δρομολόγια από Αθήνα το 2024

 21. 06/12 15:11

  Ryanair: Κατακεραυνώνει με νέα έρευνα για το Δεκέμβριο τους "πειρατές ΟΤΑ"

 22. 06/12 14:00

  Sani Resort | Παγκόσμια πρωτιά στον Οικογενειακό & Βιώσιμο τουρισμό - 4 βραβεία στα World Travel Awards'23

 23. 06/12 13:56

  Costa Navarino: Μείωση 80% των λειτουργικών εκπομπών ρύπων από το 2019

 24. 06/12 13:08

  Στο συντελεστή ΦΠΑ 24% τα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα ποτά στην εστίαση

 25. 06/12 13:00

  Νέα ΚΥΑ με τροποποιήσεις στον κανονισμό λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών Υπουργείου Τουρισμού

 26. 06/12 12:40

  Τουρισμός: Οι 4 μεγάλες τάσεις στα ταξίδια το 2024

 27. 06/12 12:36

  Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς | Η απειλή τρομοκρατικής επίθεσης ανησυχεί τους Αμερικανούς τουριστικούς πράκτορες

 28. 06/12 12:11

  Ryanair: Νέα σύνδεση Βουδαπέστη – Σκιάθος το 2024

 29. 06/12 12:01

  SeaDream Yacht Club: 4 νέα Ελληνικά λιμάνια στο πρόγραμμα του 2026

 30. 06/12 11:41

  Η Ελλάδα μπορεί να γίνει παγκόσμιος πρωταγωνιστής στον αλιευτικό τουρισμό

 31. 06/12 11:40

  Ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις από την πλατφόρμα OCG360 στην Xenia 2023

 32. 06/12 11:27

  LOT Polish Airlines: Δύο νέες συνδέσεις με Πρέβεζα και Σαντορίνη

 33. 06/12 11:23

  Cyprus Airways: Νέες συνδέσεις της Αθήνας με Ισπανία

 34. 06/12 10:45

  Τουρισμός | TUI: Έσοδα ρεκόρ το 2023 - Ισχυρή σεζόν προδιαγράφουν οι κρατήσεις για το 2024

 35. 06/12 10:41

  'Το Αθηνοκεντρικό κράτος αποκλείει την Ελληνική περιφέρεια από τους οδηγούς Michelin"

 36. 06/12 09:40

  Δημιουργώντας το σύγχρονο ξενοδοχείο με τις ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις της Globalsat

 37. 06/12 07:38

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στην Κέρκυρα

 38. 06/12 07:34

  Αποφάσεις για 2 ξενοδοχεία στην Κρήτη

 39. 06/12 07:31

  Μυτιλήνη: Μητρώα για ξενοδοχεία και εστίαση ως μέτρο προστασίας για πληγέντες από καταστροφές

 40. 06/12 07:28

  Σέρρες: Διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής για τουριστική προβολή

 41. 06/12 07:27

  Απλησίαστες οι τιμές του ελαιόλαδου και στην Ιταλία

 42. 05/12 17:00

  Ανοίγει το Χ.Κ. Παρνασσού - Επενδύσεις επέκτασης και εκσυγχρονισμού τα επόμενα χρόνια

 43. 05/12 14:38

  Αεροδρόμιο Αθήνας | 8,7% περισσότεροι ξένοι επιβάτες από το 2019 στο 11μηνο του 2023

 44. 05/12 14:03

  Πώς οι χάκερ εξαπατούν τους πελάτες ξενοδοχείων από την εφαρμογή της Booking.com

 45. 05/12 13:53

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση του Ξενία Πλαταμώνα

 46. 05/12 13:12

  Η Panadvert παρουσιάζει τις κορυφαίες ψηφιακές τάσεις που θα καθορίσουν τον κλάδο της φιλοξενίας το 2024

 47. 05/12 12:43

  Booking.com και ΠΟΤ λανσάρουν σειρά εκπαιδευτικών βίντεο για πιο βιώσιμα ξενοδοχεία

 48. 05/12 12:43

  Ουραγός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη η Γερμανία | Eγκρατείς στις δαπάνες τους οι Γερμανοί

 49. 05/12 12:17

  Νέο ξενοδοχείο στην Πάρο από τα Andronis Hotels

 50. 05/12 11:59

  TUI: Λεπτομερής καταγραφή των υποδομών προσβάσιμου τουρισμού σε 200 ξενοδοχεία

 51. 05/12 10:50

  Παγκόσμιος Τουρισμός | Στο 90% των επιπέδων του 2019 η ανάκαμψη το 2023 - οι επιδόσεις στην Ευρώπη

 52. 05/12 07:19

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στην Κέρκυρα

 53. 05/12 07:16

  Είδος πολυτελείας το λάδι και στην Ισπανία

 54. 05/12 07:09

  Ποια είδη πολυτελείας θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια αγορά το 2024

 55. 05/12 07:07

  Η κυριαρχία της Αιγύπτου στις εξαγωγές φρέσκου πορτοκαλιού και ο ανταγωνισμός με Ελλάδα και Τουρκία

 56. 05/12 07:01

  Το Αρχαίο Δέντρο του ‘Εβρου αναδεικνύει τους διαχρονικούς ελαιώνες

 57. 04/12 18:55

  Ειδικά σήματα προσβάσιμων τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων

 58. 04/12 17:07

  Smartwings: Νέο δρομολόγιο Πράγα-Αθήνα το καλοκαίρι του 2024

 59. 04/12 16:53

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση του τουριστικού περιπτέρου Λούρου Ιωαννίνων

 60. 04/12 15:00

  World Travel Awards | H Aθήνα καλύτερος προορισμός πολιτιστικής πόλης στον κόσμο το 2023 - Οκτώ βραβεία για την Ελλάδα

 61. 04/12 13:57

  Airtours: Στροφή σε αποκλειστικά πολυτελείς διακοπές - Προσωπικός σοφέρ και lounge αεροδρομίων

 62. 04/12 13:34

  FedHATTA: Συνάντηση με τον Γ.Γ. του υπουργείου Μεταφορών Ι. Ξιφαρά για ζητήματα των ταξιδιωτικών γραφείων

 63. 04/12 13:15

  LOT Polish Airlines | Ξεκίνησαν οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Βαρσοβίας και Αθήνας

 64. 04/12 13:12

  Γερμανία: Στον "αέρα" τα 66 ταξιδιωτικά γραφεία της Galeria Reisen μετά την πτώχευση της μητρικής Signa

 65. 04/12 12:48

  BCD Travel: Πώς διαμορφώνεται το χρηματιστήριο τιμών στα ταξίδια το 2024 – Γιατί οι ξενοδόχοι δεν δίνουν πλέον έμφαση στις πληρότητες

 66. 04/12 12:31

  Αεροδρόμιο Μονάχου | Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων μετά το χάος που προκάλεσε η χιονοθύελλα

 67. 04/12 12:15

  Ξενοδοχεία | Bραβείο Commercial Star Award 2023 στο Athens Capital Hotel - MGallery Collection

 68. 04/12 11:56

  Που πηγαίνουν τα χρήματα που πετούν οι τουρίστες στη Φοντάνα ντι Τρέβι;

 69. 04/12 11:42

  Ξενοδοχεία | Η Σαουδική Αραβία αγόρασε το 49% της πολυτελούς αλυσίδας Rocco Forte Hotels

 70. 04/12 11:04

  Τουρισμός | Η Jet2holidays αναδεικνύει τα βιώσιμα ξενοδοχεία - Βολές κατά της εξάπλωσης της Airbnb

 71. 04/12 10:35

  Σχεδιάζεται η αποκατάσταση της νότιας πρόσβασης στην Ακρόπολη και της συντήρησης του Ηρώδειου

 72. 04/12 07:36

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στο Ναύπλιο

 73. 04/12 07:31

  Άγιος Νικόλαος - Ελούντα | Ο τουρισμός κινδυνεύει από τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα

 74. 04/12 07:24

  Ισπανία | Πτώση του πληθωρισμού λόγω και της μείωσης των τιμών στα τουριστικά πακέτα

 75. 04/12 07:22

  ΕΟΤ Γερμανίας | Εκδήλωση τουριστικής προβολής στη Φρανκφούρτη

 76. 04/12 07:18

  Εγκατάσταση παγοδρομίου στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας

 77. 03/12 07:21

  Η Αίγυπτος εγκαινιάζει την ηλεκτρονική πύλη χορήγησης «Golden License»

 78. 03/12 07:16

  Σουηδία: 26% ακριβότερα τα τρόφιμα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021

 79. 02/12 07:16

  Η Λευκάδα στους εορτασμούς του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας-Ιαπωνίας 2024

 80. 02/12 06:18

  Κύπρος: Ο τουρισμός αυξάνει τις πωλήσεις εμφιαλωμένων νερών

 81. 01/12 21:23

  "Πράσινο" νησί ο Πόρος με χρηματοδότηση από τα Εμιράτα

 82. 01/12 21:11

  Τα γερμανικά εστιατόρια σε υπαρξιακή κρίση

 83. 01/12 21:00

  Ε.Ξ. Χανίων | Ημέρα Καριέρας στις 11 Δεκεμβρίου

 84. 01/12 15:34

  Το σκάνδαλο των μαϊμού εξαρτημάτων άγγιξε και τη Ryanair

 85. 01/12 14:38

  ECTAA | Η πρόταση της Κομισιόν θα αυξήσει την τιμή των ταξιδιωτικών πακέτων

 86. 01/12 14:22

  Η Γαλλία βάζει τέλος στο κάπνισμα σε όλες τις παραλίες, τα δημόσια πάρκα και τα δάση

 87. 01/12 14:13

  Τουρκία: "Είμαστε υπερδύναμη στον τουρισμό και ανταγωνιζόμαστε τους καλύτερους στον κόσμο"

 88. 01/12 13:49

  VisitEngland: Νέα εργαλειοθήκη για τις επιχειρήσεις στον προσβάσιμο τουρισμό

 89. 01/12 13:09

  Μνημόνιο συνεργασίας των Υπουργείων Πολιτισμού-Κλιματικής Κρίσης για τη θωράκιση των αρχαιολογικών χώρων από πυρκαγιά

 90. 01/12 12:03

  FedHATTA: Συνάντηση με τον υφυπουργό Ανάπτυξης Μ. Σενετάκη για επίλυση ζητημάτων λειτουργίας των τουριστικών γραφείων

 91. 01/12 11:54

  Τι απαντά η Kiwi.com στην έρευνα της Ryanair περί πειρατών-ΟΤΑ

 92. 01/12 11:53

  ΕΟΤ | Στη Θεσσαλονίκη το συνέδριο της Βρετανικής Ένωσης Ανεξάρτητων Tour Operators

 93. 01/12 11:48

  ΙΝΣΕΤΕ: «Tαξίδια χωρίς αποκλεισμούς» στην Ελλάδα μέσα από 5 βασικές προτάσεις

 94. 01/12 11:44

  Eurowings: Δύο νέες συνδέσεις με Ζάκυνθο και Κάρπαθο το καλοκαίρι του 2024

 95. 01/12 11:12

  Mabrian | Κερδίζει έδαφος ο βιωματικός τουρισμός - το top 10 των προορισμών στην Ευρώπη γι αυτήν την τάση

 96. 01/12 10:51

  ΕΤΑΔ | Διαγωνισμός για τη μίσθωση του Ξενία Κοζάνης

 97. 01/12 10:40

  Λιμάνι Ηρακλείου | 27% περισσότεροι επιβάτες κρουαζιέρας στο 10μηνο- επιπλέον κρουαζιερόπλοια λόγω Ισραήλ

 98. 01/12 10:25

  ΕΕ | Απαγόρευση στη Fly Baghdad για πτήσεις στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο

 99. 01/12 07:42

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στη Ρόδο

 100. 01/12 07:39

  Εργασίες ανακαίνισης και άλλων διαμορφώσεων σε ξενοδοχεία στην Κρήτη και στη Ρόδο