Μετάβαση στην αειφόρο ανάπτυξη- συνεργασία Δωδεκανήσου- Ν.Κορέας

Μετάβαση στην αειφόρο ανάπτυξη- συνεργασία Δωδεκανήσου- Ν.Κορέας

Ευκαιρίες ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ερευνητικού έργου στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης της νησιωτικότητας άνοιξε η επίσκεψη συνεργασίας 15μελούς αντιπροσωπίας του Ινστιτούτου Ανάπτυξης των νησιών της Κορέας KIDI με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και την Επιστημονική Ομάδα Τουρισμού (ΕΠΟΤ) στη Ρόδο.

Λίγα λόγια για το KIDI

H Κορέα, είναι μια χώρα «Αρχιπέλαγος» με 3.382 νησιά από τα οποία τα 464 είναι κατοικημένα. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης των νησιών της N. Κορέας, δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο 2021 με σκοπό ακριβώς, να αναπτύξει και να υποστηρίξει τα μοναδικά χαρακτηριστικά των νησιών και παράλληλα να διεξάγει ολοκληρωμένη και συστηματική έρευνα, εκτίμηση πολιτικής, συμβουλευτική, εκπαίδευση και δημόσιες σχέσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεργασία με ινστιτούτα εγχώρια και  στην αλλοδαπή.  

Διοικείται από συμβούλιο με πρόεδρο τον κύριο Dongho OH και έχει προσωπικό 52 άτομα που εργάζονται σε διαφορετικούς στρατηγικούς τομείς με στόχο να γίνουν 100. Χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το κρατικά κονδύλια. Οι τομείς αυτοί είναι: 

 • Island R& D Center
 • Island Policy Think Tank
 • Island Development & Promotion Project Specialized Institute
 • Global KIDI Academy
 • Global Island Hub

Ένας από τους στόχους είναι να λειτουργεί ως hub σε ένα αποτελεσματικό διεθνές δίκτυο μέσα από τη συλλογή και την ανάλυση πληροφορίας πάνω σε πολιτικές νησιωτικές σε πολιτικές προώθησης και σε μεγάλους stakeholders. Θεωρούν ότι τα νησιά μας, η Ελλάδα γενικότερα, μοιάζει με ένα αρχιπέλαγος και έχει μεγάλες ομοιότητες με τη δική τους πολυνησία. Έτσι σχεδίασαν ένα μεγάλο ταξίδι στην Ευρώπη για να συναντήσουν ινστιτούτα ανάλογα και φορείς με κοινούς στόχους και έργα για να γνωριστούν και στη συνέχεια να ανταλλάξουν τεχνογνωσία. Στο μεγάλο ταξίδι τους στην Ιταλία (Σαρδηνία και Σικελία) και στην Ελλάδα (Αθήνα, Ρόδο, Κρήτη, Σταντορίνη) τους βοήθησε ο Δρ. Μιχάλης Τοανόγλου, μέλος της ΕΠΟΤ Tourism Think Tank, καθηγητής σε Πανεπιστήμιο Τουρισμού της Κορέας. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, ο πρόεδρος Γιάννης Γ. Πάππου και το ΔΣ καλωσόρισαν και παρουσίασαν τα Δωδεκάνησα, το profile και την ανάπτυξή τους, ενώ υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης με την πρόθεση συνεργασίας στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 
  
Για την ΕΠΟΤ - Tourism Think Tank ήταν τιμή και την χαρά να υποδεχθεί μαζί με την διοίκηση του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου (ΕΒΕΔ), την 15μελή αντιπροσωπεία με τον πρόεδρο κύριο Dongho OH και υψηλόβαθμα στελέχη του Ινστιτούτου Νησιωτικής Ανάπτυξης της Κορέας (KIDI). 

Η συνάντηση εστίασε σε ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας τόσο για νησιωτικές πολιτικές αλλά και για τις σημαντικές προκλήσεις που προβληματίζουν τους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες στις δύο χώρες.

Κεντρικός άξονας ήταν η βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών και η μεθοδολογία παρακολούθησης των επιδόσεων αειφορίας στα νησιωτικά οικοσυστήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο έγινε σαφές ότι υπάρχουν κοινοί στόχοι και προτεραιότητες σε θέματα έρευνας και ανάλυσης των επιδόσεων κρίσιμων δεδομένων της οικονομίας, του περιβάλλοντος αλλά και των ανθρώπινων πόρων.

Εκφράστηκε με σαφήνεια και από τις δύο πλευρές η ισχυρή επιθυμία για συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως καταγράφηκε στο μνημόνιο συνεργασίας (ΜΣ)που υπεγράφη μεταξύ της Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού - ΕΠΟΤ και του Ινστιτούτου Νησιωτικής Ανάπτυξης της Κορέας (KIDI). Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν για το KΙDI ο πρόεδρος κύριος Dongho OH και για την ΕΠΟΤ η πρόεδρος κυρία Άντα Καραγιάννη. Βασίζεται στο αμοιβαίο ενδιαφέρον για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των νησιών της Ελλάδος και της Νότιας Κορέας εκτιμώντας τα οφέλη που αποφέρουν οι συνεργασίες προς αυτή την κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα, η συνεργασία μεταξύ ΕΠΟΤ & KIDI θα εστιάσει στους ακόλουθους στόχους:

1. Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών για την εισαγωγή και υιοθέτηση πρακτικών βιωσιμότητας και στις δύο χώρες.
2. Συνεργασία σε ερευνητικά έργα που σχετίζονται με την αειφορία και κυρίως με την παρακολούθηση και τη διάδοση αποτελεσματικών πολιτικών αειφορίας σε νησιωτικά οικοσυστήματα.
3. Στην ανταλλαγή πληροφοριών και μεθοδολογίας αναφορικά με την δημιουργία και λειτουργία παρατηρητηρίων αειφορίας τόσο στην περιοχή των Δωδεκανήσων όσο και σε νησιά της Κορέας. 
4. Εργασία από κοινού για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου βιώσιμων νησιών.
7. Δημιουργία συνεργειών μεταξύ των νησιών των δύο χωρών για την από κοινού προώθηση ζητημάτων πολιτικής που σχετίζονται με τα νησιά.

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης


Λίγα λόγια για το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης το οποίο αναπτύσσεται από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, τη ΔΕΤΑΠ (Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου), την ΕΠΟΤ Tourism Think Tank (Επιστημονική Ομάδα Τουρισμού) με τη συνεργασία ομάδας έγκριτων καθηγητών του ΟΠΑ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). 

Τα τελευταία 12 χρόνια ο τουρισμός στην Ελλάδα παρά την  δυσμενή κατάσταση της οικονομίας είχε μια ανοδική πορεία και ανέβασε το μερίδιό του στο ΑΕΠ σε 25%.

Εν τω μεταξύ οι νέες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές θέσεις και αξίες που διαμορφώθηκαν απαιτούν ανάλογο σχεδιασμό και στρατηγική που βασίζονται στις τρέχουσες συνθήκες.

Τα Δωδεκάνησα, όπως από το πρωί έχετε ακούσει, είναι ένας από τους πλέον ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Η στρατηγικές αποφάσεις για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας για να είναι αποτελεσματικές, είναι σημαντικό να στηρίζονται σε αξιόπιστα δεδομένα.

Δημιουργήθηκε λοιπόν η ανάγκη για τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης το οποίο θα παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στο χώρο του περιβάλλοντος, της κοινωνίας, της διακυβέρνησης και της οικονομίας και θα εισηγείται τις κατάλληλες πολιτικές στους λήπτες αποφάσεων για τον προορισμό.

Ο παραπάνω στόχος γίνεται εφικτός με τη δημιουργία βάσης δεδομένων από την οποία αντλούνται πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία για την κατάρτιση των κατάλληλων επιλεγμένων δεικτών. Οι δείκτες θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της κατάλληλης πολιτικής που θα εξασφαλίσει τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στη Δωδεκάνησο.

Όραμα της τοπικής κοινωνίας είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος για τις παρούσες και μελλοντικές γεννιές κατοίκων και τουριστών - επισκεπτών της περιφέρειας Δωδεκανήσου. ΄Έτσι, η περιφέρεια Δωδεκανήσου θα γίνει ένας τουριστικός προορισμός που θα εκτιμάται από τους κατοίκους της, τους εκπροσώπους του κλάδου και τους επισκέπτες αφού και οι τρεις πλευρές θα απολαμβάνουν τα αποτελέσματα μιας βιώσιμης και ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης. 

Αποστολή του παρατηρητηρίου είναι η ανάπτυξη μιας ευρύτερης συνεργασίας με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και η υιοθέτηση νέων μοντέλων επικοινωνίας που θα του επιτρέπουν να παρακολουθεί και να αξιολογεί την πορεία της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης του προορισμού ώστε  να  εισηγείται εμπεριστατωμένες  προτάσεις πολιτικής προς αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις.
Είναι κοινή επιδίωξη η υιοθέτηση των βασικών αρχών και κατευθύνσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) και του Δικτύου Παρατηρητηρίων Αειφορίας (INSTO) με στόχο μέσα από τη συνεργασία όλων των μερών ένας καλύτερος κόσμος να οικοδομηθεί. Οι κοινοί στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από κοινές αξίες, οράματα και προσέγγιση με τρόπο οικουμενικό και ολοκληρωμένο στο μετασχηματισμό με κατεύθυνση την αειφόρο ανάπτυξη. 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 03/10 15:56

  Χωρίς ETIAS τα ταξίδια των Αμερικανών στην Ευρώπη και το 2024

 2. 03/10 15:03

  Resonance: Η Αθήνα στην 48η θέση της παγκόσμιας κατάταξης καλύτερων πόλεων για το 2024

 3. 03/10 15:00

  Προς απαγόρευση των κινητών στα βρετανικά σχολεία

 4. 03/10 14:11

  FedHATTA: Συνάντηση με την Μελίνα Δασκαλάκη - "Μόνο οι συνέργειες μπορούν να εγγυηθούν το αύριο"

 5. 03/10 14:03

  Σε διαβούλευση το σ/ν Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης | Νέες προθεσμίες κατάταξης των ξενοδοχείων - Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού

 6. 03/10 12:46

  CNT: 9 στα 20 καλύτερα Ευρωπαϊκά νησιά για το 2023 είναι Ελληνικά! Πώς τα αξιολόγησαν οι ταξιδιώτες

 7. 03/10 12:38

  Ζευγάρι συνταξιούχων Αυστραλών επέλεξε τις κρουαζιέρες από τον οίκο ευγηρίας

 8. 03/10 12:11

  Αεροδρόμιο Αθήνας | Η επιβατική κίνηση ξεπέρασε το 2019 τόσο τον Σεπτέμβριο, όσο και στο 9μηνο

 9. 03/10 11:32

  Emirates | Open Day πρόσληψης νέων μελών για το πλήρωμα καμπίνας στην Ελλάδα

 10. 03/10 10:34

  Τουρισμός | Διεθνή ταξίδια επιλέγει 1 στους 2 καταναλωτές από 12 χώρες - oι 4 τύποι ταξιδιωτών

 11. 03/10 10:10

  AEGEAN | Το νέο χειμερινό πρόγραμμα 2023/ 2024

 12. 03/10 07:49

  Ενδιαφέρον για απευθείας αεροπορική σύνδεση Μπάνια Λούκα – Αθήνας

 13. 03/10 07:46

  Αυξημένο το ενδιαφέρον των Καναδών για διακοπές στην Ελλάδα

 14. 03/10 07:45

  ΕΑΤΑ: Διεκδίκηση του ετήσιου συνεδρίου του ΙAPCO και του ICCA για το 2027

 15. 03/10 07:42

  Μουσικός Λαβύρινθος στο Σπίτι των Τρικαλινών Μουσικών Δημιουργών

 16. 03/10 07:39

  Αναρριχητικό Φεστιβάλ Ερμιονίδας

 17. 02/10 17:34

  Οι υποψηφιότητες για το νέο Δ.Σ. της ΠΟΞ

 18. 02/10 15:05

  Aurinkomatkat: Καθαρισμός του βορειοδυτικού τμήματος της ακτής της Ρόδου με τη βοήθεια τουριστών

 19. 02/10 14:53

  ΕΛΚΕΘΕ | Έκτακτες δειγματοληψίες στην περιοχή του Παγασητικού και του Θερμαϊκού Κόλπου

 20. 02/10 14:48

  Στο Επιμελητήριο Χανίων ο Πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα

 21. 02/10 14:43

  Τουρισμός | Η Ελλάδα σάρωσε στα World Travel Awards - Διακρίσεις για Αθήνα, Μάνη, τουριστικές εταιρίες και ξενοδοχεία

 22. 02/10 12:59

  CHECK24 | Κρήτη, Ρόδος, Κως στο top-10 για διακοπές το φθινόπωρο – Ακριβότερα από πέρυσι τα πακέτα

 23. 02/10 12:00

  Ελληνίδα η νέα διευθύντρια πωλήσεων και μάρκετινγκ του ξενοδοχείου The Ben West Palm

 24. 02/10 11:14

  Ε.Ξ. Μαγνησίας | Συλλυπητήριο μήνυμα για το Νίκο Σκουλά

 25. 02/10 10:58

  Έρευνα | Οι μισοί ξενοδοχοϋπάλληλοι στα ξενοδοχεία της Κρήτης έχουν σκεφτεί να αλλάξουν δουλειά

 26. 02/10 10:46

  Η συμβολή των 10.000 ξενοδοχείων στην επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού | Μανώλης Γιαννούλης

 27. 02/10 10:23

  Τουρισμός | Booking.com και Statista: Πώς βλέπει ο κλάδος των καταλυμάτων στην Ευρώπη το θέμα της βιωσιμότητας- ανέτοιμοι οι Έλληνες

 28. 02/10 10:00

  Στο Παρίσι για επαφές με τουριστικούς παράγοντες ο Δ. Φραγκάκης

 29. 02/10 07:48

  Πάρος: Διαγωνισμός για την 25ετή εκμίσθωση του ξενώνα Μάρπησσας

 30. 02/10 07:46

  Διαγωνισμός για marketing support σε αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με το εξωτερικό

 31. 02/10 07:45

  Βόρεια Μακεδονία: Αύξηση 44% στις αφίξεις ξένων τουριστών στο επτάμηνο

 32. 02/10 07:43

  Ισπανία: Στο 3,5 % ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο

 33. 02/10 07:35

  Μνημόνιο συνεργασίας για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου

 34. 01/10 16:33

  H οδική γέφυρα Κήποι – Ύψαλα θα ανοίξει νέα εποχή για τα ταξίδια μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

 35. 01/10 07:48

  Διαγωνισμός για ψηφιακό ξεναγό στην Παροικιά Πάρου

 36. 01/10 07:43

  Συνέδριο Rhodes Model Regional Co-operation 2023 στη Ρόδο

 37. 30/09 18:58

  Tο βιολί του Μότσαρτ μάγεψε τους επισκέπτες στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο

 38. 30/09 07:43

  Summer School του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών στην Αθήνα

 39. 29/09 22:47

  Το Digital Nomad Couple στη Μεσσηνία

 40. 29/09 18:32

  Στο Δήμο Χανίων παραχωρεί η ΕΤΑΔ το Φρούριο Ιτζεδίν

 41. 29/09 16:32

  Ντρισμπιώτη & Μουρούτσος στη φετινή γιορτή του Navarino Challenge

 42. 29/09 15:13

  Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΟΤ: Αποχαιρετιστήριο στο Νίκο Σκουλά

 43. 29/09 13:56

  Βαλεαρίδες: Οι παράνομες μισθώσεις θα σφραγίζονται

 44. 29/09 13:40

  ΕΟΤ: Επιδιώκουμε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο με έμφαση στην αειφορία - Ομιλίες Α. Γκερέκου και Δ. Φραγκάκη στο συνέδριο της ECTAA

 45. 29/09 13:30

  ΤΑΙΠΕΔ: Προσφορά για την «Ιαματική Πηγή & Κάμπινγκ Κονιαβίτη»

 46. 29/09 13:13

  Τουρισμός: Το 40% αγγίζουν οι αυξήσεις στις τιμές διακοπών στη Μεσόγειο το φθινόπωρο - Οι τιμές σε Κρήτη, Ρόδο και Κω

 47. 29/09 12:00

  Τουρισμός | Expedia: Αυτό το μονοπάτι ακολουθούν οι σύγχρονοι ταξιδιώτες πριν προβούν σε κράτηση

 48. 29/09 11:39

  BeachBound Vacations: Η Κέρκυρα νέος προορισμός στα πακέτα all inclusive

 49. 29/09 11:14

  FedHATTA/ HATTA/ ECTAA: Η Ελλάδα για τέταρτη συνεχή χρονιά στην αιχμή των εξελίξεων στον Ευρωπαϊκό τουρισμό

 50. 29/09 10:44

  Anantara Santorini Abu Dhabi Retreat | Νέο ξενοδοχείο στα Εμιράτα εμπνευσμένο από τη Σαντορίνη

 51. 29/09 10:34

  ΕΟΤ | Προώθηση της Δυτικής Πελοποννήσου στην Αυστρία και Σλοβακία

 52. 29/09 07:40

  Αριστοτέλειο | Στο Ζορπίδης Τράβελ φοιτητικές μετακινήσεις

 53. 29/09 07:37

  Αλβανία: Ραγδαία αύξηση ξένων επενδύσεων σε ακίνητα

 54. 29/09 07:33

  Η μεγάλη επιστροφή των τουριστών στη Γαλλία

 55. 29/09 07:29

  Η καλή πορεία του τουρισμού στον Λίβανο

 56. 29/09 07:27

  Ελληνική συμμετοχή σε Φεστιβάλ κρασιού στη Βουδαπέστη

 57. 28/09 23:44

  Ε.Ξ. Μαγνησίας | Κραυγή απόγνωσης: SOS

 58. 28/09 19:02

  ΕΞΑΑΑ | Χαμηλότερες επιδόσεις από το 2019 τόσο τον Αύγουστο όσο και το 8μηνο για τα ξενοδοχεία της Αθήνας

 59. 28/09 15:50

  ΤΑΙΠΕΔ: Ο ΟΛΘ προτιμητέος επενδυτής για το 67% του Οργανισμού Λιμένος Βόλου

 60. 28/09 14:33

  Η πόλη της Αθήνας υποδέχεται τον ευρωπαϊκό τουρισμό – Συνάντηση του δημάρχου Κ. Μπακογιάννη με την ECTAA

 61. 28/09 14:31

  Ρωσικός τουρισμός: Διπλάσια ζήτηση από πέρυσι για ξενοδοχεία στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο

 62. 28/09 14:05

  Με συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου γιόρτασε η Ρόδος την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2023

 63. 28/09 12:27

  Η Ελλάδα είχε τις ακριβότερες βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ευρώπη το καλοκαίρι - Τιμές... Ελβετίας και Βρετανίας!

 64. 28/09 12:02

  Τουρισμός | Πώς διαμορφώνεται ο φόρος διαμονής στην Ιταλία- τα έσοδα των Δήμων

 65. 28/09 11:44

  Απαγόρευση κυκλοφορίας σε χωριά της Εύβοιας - Χιλιάδες τόνοι νερού έπεσαν από Μαντούδι μέχρι Ιστιαία

 66. 28/09 11:41

  Εικόνες καταστροφής στο Βόλο: Σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας

 67. 28/09 11:31

  Meteo | Βροχές και καταιγίδες σήμερα Πέμπτη στην Αθήνα

 68. 28/09 11:17

  ΙNSETE Intelligence | Μείωση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στις Κυκλάδες το 8μηνο

 69. 28/09 11:06

  Uber | Έρευνα: Ποια προβλήματα δημιουργούν άγχος στους ταξιδιώτες

 70. 28/09 10:39

  Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Σκουλάς, πρώτος υπουργός Τουρισμού και επί σειρά ετών ΓΓ του ΕΟΤ

 71. 28/09 10:25

  Ρομπότ μπαρίστας στη Νέα Υόρκη

 72. 28/09 07:47

  Εκμισθώθηκε ο Ξενώνας Οινοχωρίου με 51 ευρώ το μήνα

 73. 28/09 07:39

  Συμπεριληπτικά, ελκυστικά και βιώσιμα μουσεία

 74. 28/09 07:34

  Η οικονομία της Ισπανίας παραμένει σε θετική πορεία

 75. 28/09 07:31

  Ηνωμένο Βασίλειο: Ελαφρά κάμψη του πληθωρισμού

 76. 27/09 19:17

  Θεσμοθετείται το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού - Συνάντηση της ηγεσίας του τουρισμού με τον κ.Χαρδαλιά

 77. 27/09 16:54

  Τεχνητή νοημοσύνη: 2 στους 3 ταξιδιώτες θέλουν να τη δοκιμάσουν – Πιο ικανοποιημένοι από τις διακοπές όσοι τη χρησιμοποιούν

 78. 27/09 16:08

  Η Emirates και η SriLankan προχωρούν σε συνεργασία διασύνδεσης

 79. 27/09 16:07

  Πολιτιστικός τουρισμός: "Να ανησυχούμε περισσότερο για την τεχνητή νοημοσύνη παρά για την κλιματική αλλαγή"

 80. 27/09 14:12

  Χιλιάδες Βρετανοί χάνουν τις πτήσεις τους μέχρι την Κυριακή - Ακυρώσεις 160 πτήσεων στο Γκάτουικ λόγω έξαρσης COVID

 81. 27/09 14:04

  Συνάντηση Ράπτη- Πατουλίδου | H στρατηγική τουριστικής προβολής της Θεσσαλονίκης στο επίκεντρο

 82. 27/09 13:33

  Γερμανικός τουρισμός 2024: Το 90% θα ταξιδέψει τουλάχιστον το ίδιο με φέτος – Ισχυροποιείται η τάση για διεθνή ταξίδια

 83. 27/09 13:04

  Independent: Τρία Ελληνικά ξενοδοχεία στα 20 καλύτερα της Ευρώπης για το 2023

 84. 27/09 12:57

  Γρ. Τάσιος | Το μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

 85. 27/09 12:17

  Ε.Ξ. Μαγνησίας | Η βιωσιμότητα καθίσταται το πρόβλημα του παρόντος και του μέλλοντος

 86. 27/09 11:50

  Ομοσπονδία καταλυμάτων «ΚΝΩΣΣΟΣ» | "Πράσινα" κίνητρα εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων

 87. 27/09 11:33

  Ξενοδοχείο στην Πάρο αγόρασε η αραβική Vivium Holding - σχέδια και για άλλα ξενοδοχεία στην Ελλάδα

 88. 27/09 11:24

  Balkan Holidays | Τα κατεχόμενα στην Κύπρο νέος προορισμός στην Αγγλία

 89. 27/09 11:10

  Ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

 90. 27/09 10:54

  Τουρισμός | Τι θέλουν οι Ολλανδοί κατά τις διακοπές τους στην Ελλάδα

 91. 27/09 10:43

  Ανάδειξη της πόλης του Πειραιά ως διεθνούς γαστρονομικού προορισμού | «Piraeus Taste Festival: Sea Food and More»

 92. 27/09 10:38

  Aegean: Νέα σύνδεση Μπρατισλάβα - Αθήνα

 93. 27/09 10:15

  Τουρισμός: Ρεκόρ ζήτησης των Δανών για διακοπές το φθινόπωρο – Κρήτη και Ρόδος στους top προορισμούς

 94. 27/09 09:45

  Κ.Μαρινάκος | Ο ρόλος του τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη

 95. 27/09 09:36

  Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2023 | Η Αθήνα στον παγκόσμιο χάρτη της υψηλής γαστρονομίας

 96. 27/09 07:20

  Διαγωνισμός για την ανέγερση πολυτελούς κάμπινγκ στο Λιτόχωρο

 97. 27/09 07:13

  Άγιοι Θεόδωροι: Διαγωνισμός για τη μίσθωση του αλσυλίου ΛΙΑΝΤΡΟ

 98. 27/09 07:11

  Υπ.Τουρισμού | Σύμβουλος για την «επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού»

 99. 27/09 07:09

  Το τουριστικό θαύμα της Αλβανίας

 100. 27/09 07:07

  Στα ύψη η τιμή του ελαιόλαδου και στην Κροατία