Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Μήλου για το 2023

Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Μήλου για το 2023

Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Μήλου έδωσε στην δημοσιότητα ολοκληρωμένο το «Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής 2023» της Μήλου. Σε αυτό εμπεριέχονται οι στόχοι φυσικά του προγράμματος, καθώς και οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν και το κόστος αυτών σε πλήρη ανάλυση όπως μπορείτε να διαπιστώσετε.

Πιο συγκεκριμένα το «Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής 2023», όπως το διατυπώνει η Επιτροπή έχεις ως εξής:

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΣΤΟΧΟΙ

Με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί λόγω της πανδημίας και της αβεβαιότητας που πηγάζει από την παγκόσμια οικονομική, πολιτική και πολεμική πραγματικότητα, η στρατηγική τουριστικής προβολής πρέπει να εναρμονιστεί με τα νέα δεδομένα και να ανταποκριθεί ανάλογα και αποτελεσματικά.
Ταυτόχρονα, η αλλαγή τουριστικού μοντέλου που συντελείται γύρω μας αλλά και η ταυτόχρονη καθιέρωση του νησιού μας ως  κορυφαίου νησιωτικού τουριστικού  προορισμού, επιβάλει τον άμεσο και ουσιαστικό προγραμματισμό σε τομείς και δράσεις που θα καθορίσουν το τελικό τουριστικό προιόν.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η Μήλος:

 • Να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς που έχει διασφαλίσει μέχρι σήμερα ώστε να «περιχαρακώσει» την τουριστική περίοδο σε επίπεδο αφίξεων και πληρότητας.
 • Να ενισχύσει την παρουσία της τόσο στις υπάρχουσες όσο και σε νέες αγορές εξειδικεύοντας το τουριστικό της προϊόν σε ομάδες πληθυσμού που ταξιδεύουν εκτός αιχμής .
 • Να αναζητήσει τρόπους μεγιστοποίησης τόσο των εσόδων όσο και της μέσης παραμονής στρεφόμενη σε ακόμα περισσότερα ποιοτικά στοιχεία των υποψήφιων επισκεπτών του νησιού.
 • Να ακολουθήσει δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του σύγχρονου Τουριστικού Μarketing συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της εκπόνησης νέας στρατηγικής.
 • Να σχεδιάσει το μέλλον με βάση τα στοιχεία τουριστικής βιωσιμότητας

Όλα τα παραπάνω μπορεί να τα επιτύχει η Μήλος εφόσον:

-Διατηρήσει την παρουσία της σε βασικές αγορές μέσω εκθεσιακών και διαδικτυακών συμμετοχών
-Επεκτείνει την παρουσία της και σε νέες αγορές.
-Συνεχίσει την οργάνωση επισκέψεων από σημαντικούς δημοσιογράφους και Bloggers, σχετικούς με το διαμορφωμένο τουριστικό προϊόν του νησιού.
-Προσεγγίσει διακινητές με εξειδίκευση στον ποιοτικό, καθώς και σε ειδικές μορφές τουρισμού.
-Αναδείξει την ιστορική καθώς επίσης και την γεωλογική της κληρονομιά.
-Ενθαρρύνει τις επαγγελματικές δραστηριότητες που θα διαμορφώσουν νέα και ποιοτικά τουριστικά προϊόντα.
-Βελτιώσει τις τοπικές υποδομές και διευκολύνει την διακίνηση και παραμονή των επισκεπτών.

Στόχος είναι:

-Να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό επίπεδο οι διασυνδέσεις με παράγοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα αναδείξουν το νησί ως προορισμό διάρκειας και ποιότητας.
-Να αναζητηθούν πρωτότυπες δράσεις μέσω συνεργειών με ιδιωτικούς φορείς το αντικείμενο των οποίων συνάδει με τα χαρακτηριστικά του νησιού και τη στρατηγική του.
-Να αναληφθούν δράσεις σε τοπικό επίπεδο ώστε να αυξηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των επισκεπτών

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει η Επιτροπή:

 • Αξιοποιούμε γνωριμίες από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκθεσιακών καθώς και διαδικτυακών συμμετοχών με στόχο τη φιλοξενία στο νησί σημαντικών δημοσιογράφων και Bloggers
 • Πραγματοποιούμε επαφές με ταξιδιωτικούς οργανισμούς που διακινούν ποιοτικό Τουρισμό από το εξωτερικό με στόχο τη διασύνδεσή τους με το νησί και τους τοπικούς επαγγελματίες.
 • Σχεδιάζουμε παρουσιάσεις σε τουριστικούς πράκτορες, δημοσιογράφους, bloggers κλπ
 • Συνεργαζόμαστε με αναγνωρισμένο γραφείο συμβούλων για την καλύτερη υποστήριξη των προσπαθειών.
 • Προχωράμε σε δράσεις για την καλύτερη οργάνωση και προβολή των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων ( Θρησκευτικό, Γεωλογικό, Καταδυτικό, Αλιευτικό, Γαστρονομικό Τουρισμό, καθώς επίσης και τους τομείς της ημερήσιας κρουαζιέρας και της τέλεσης γάμων).
 • Ενισχύουμε την διαδικτυακή μας παρουσία με περισσότερο υλικό και πληροφορίες, προβάλλοντας  την φυσική ομορφιά του νησιού καθώς και το σύνολο των  δραστηριοτήτων.
 • Προχωράμε στην εκπόνηση μελέτης βιώσιμου τουρισμού που θα περιλαμβάνει τον νέο
 • Στρατηγικό Σχεδιασμό και τη δημιουργία ταυτότητας προορισμού (DestinationBrand).
 • Συνδιοργανώνουμε με τον επαγγελματικό κόσμο καμπάνια προβολής βασισμένη στο Διαδικτυακό Μάρκετινγκ.
 • Πραγματοποιούμε ζωντανές Μεταδόσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 • Διευκολύνουμε την πραγματοποίηση διαφημιστικών γυρισμάτων και φωτογραφήσεων μεγάλων οίκων μόδας, διαφημιστικών εταιρειών και τηλεοπτικών καναλιών.

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΚΟΣΤΟΣ

Εκπόνηση μελέτης βιώσιμου τουρισμού - Στρατηγικός Σχεδιασμός και δημιουργία ταυτότητας προορισμού

Βλέποντας την ταχύτατη τουριστική ανάπτυξη ακόμα και την σημερινή ασταθή περίοδο, κρίνουμε αναγκαία την έγκαιρη εκπόνηση μελέτης που θα λαμβάνει υπόψη της τη φέρουσα ικανότητα του νησιού και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την επικράτηση ενός μοντέλου βιώσιμου τουρισμού με τον παράλληλο στρατηγικό σχεδιασμό.
Το κόστος για μια τέτοια μελέτη ανέρχεται σε 15.000 € ετησίως για τα επόμενα 2 χρόνια.

Συμμετοχή σε τουριστικές  εκθέσεις

Μετά από μια περίοδο που οι τουριστικές εκθέσεις δεν πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης λόγω της πανδημίας,  όλα δείχνουν πως οι επόμενες που θα προγραμματιστούν θα έχουν σαν στόχο την επαφή μεταξύ επαγγελματιών και λιγότερο την προσέλευση κοινού.

Πρόθεση μας είναι να λάβουμε μέρος σε όλες τις περιπτώσεις που η ΠΝΑ ή ο ΕΟΤ συμμετέχουν σε εικονικές (virtual) εκθέσεις και συναντήσεις, καθώς και σε κάθε άλλη ευκαιρία, εξασφαλίζοντας έτσι την πραγματοποίηση εκατοντάδων επαγγελματικών επαφών, κάτι που με τη βοήθεια της εταιρείας συμβούλων κατέστη δυνατόν και για τη χρονιά που πέρασε.

Εφόσον κατά τη διάρκεια του έτους υπάρξει εξομάλυνση της κανονικότητας και επαναφορά στην προ covid εποχή, θα συμμετέχουμε στα περίπτερα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του ΕΟΤ εφόσον  μας παραχωρηθεί δωρεάν χώρος, και  θα προβλεφθεί ποσό 6.000€ για την κάλυψη τυχόν εξόδων μετακίνησης των εκπροσώπων μας.

Συνεργασία με Γραφείο Συμβούλων Τουριστικής Προβολής

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα συνεχίσουμε την συνεργασία με το  γραφείο Συμβούλων Τουριστικής Προβολής, το οποίο έχει συμβάλλει αποτελεσματικά στην προβολή μας μέχρι σήμερα, προβάλλοντας την εικόνα του νησιού και αναλαμβάνοντας την διοργάνωση συναντήσεων με επαγγελματίες του χώρου, καθώς επίσης και την διοργάνωση επισκέψεων πρακτόρων και δημοσιογράφων στο νησί.

Ειδικότερα για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα που θα  αρχίσει με την έγκριση του παρόντος, το γραφείο θα αναλάβει την διοργάνωση περισσότερων ενισχυτικών δράσεων προβολής σε σχέση με το παρελθόν,  όπως:

 • Εκδηλώσεις για την προώθηση του γαμήλιου τουρισμού και άλλων ειδικών μορφών τουρισμού.
  Ειδικότερα, με μέριμνα της εταιρίας συμβούλων και με βάση την προωθητική ενέργεια στο Λονδίνο για την ανάδειξη του γαμήλιου τουρισμού (1/12) θα υπάρξει περαιτέρω αξιοποίηση των επαφών με εξειδικευμένους ταξιδιωτικούς πράκτορες και δημοσιογράφους με στόχο τη μεγιστοποίηση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος
 • Προβολή σε νέες αγορές όπως Ολλανδία, Βέλγιο, Ισραήλ, Γερμανία, ΗΠΑ, Καναδάς. Ειδικότερα,  με μέριμνα της εταιρίας συμβούλων, και χωρίς επί πλέον έξοδα για τον Δήμο θα ενισχυθεί και η παρουσία μας στην αμερικανική αγορά με συμμετοχή της εταιρίας σε εκθεσιακές και άλλες προωθητικές δράσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του νέου έτους σε ΗΠΑ και Καναδά, ενώ έμφαση θα δοθεί και στις αραβικές χώρες

Ταξίδια δημοσιογράφων & ταξιδιωτικών πρακτόρων

Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να φιλοξενήσουμε δημοσιογράφους του τουριστικού έγγραφου και ηλεκτρονικού τύπου καθώς και τουριστικούς πράκτορες με στόχο την μεγαλύτερη προώθηση του νησιού και την δημιουργία συνεργασιών.
Το κόστος διακίνησης και φιλοξενίας θα καλυφθεί από επαγγελματίες, τους επαγγελματικούς φορείς και τις ναυτιλιακές εταιρείες  χωρίς επιβάρυνση του δήμου.

Δημιουργία σύγχρονων ιστοσελίδων και διαφημιστικών βίντεο

Μετά την δημιουργία διαφημιστικού βίντεο διάρκειας 3 λεπτών που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, θα εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας και βίντεο μικρότερης διάρκειας για ανάλογη  χρήση.
Παράλληλα συνεχίζουμε την βελτίωση της νέας τουριστικής δημοτικής ιστοσελίδας, ακολουθώντας  τις κατευθύνσεις της εγκυκλίου του ΕΟΤ, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες πληροφόρησης του δυνητικού τουρίστα και  τις απαιτήσεις του ψηφιακού μάρκετινγκ, και θα βοηθήσει στην πληρέστερη διαδικτυακή μας προβολή, με βασική επιδίωξη την  ανάδειξη της μοναδικότητας του τόπου μας.
Για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαία  η απόκτηση περισσότερου φωτογραφικού υλικού για εμπλουτισμό του ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και η μετάφραση του σε ξένες γλώσσες.

Παράλληλα συνεργαζόμαστε στενά με την Α.Μ.Κ.Ε «ΠΥΞΙΔΑ» η οποία έχει αναθέσει την εκπόνηση στρατηγικής μελέτης για την προβολή του νησιού, καθώς και την κατασκευή μιας ιδιαίτερα σύγχρονης ιστοσελίδας και την ταυτόχρονη συγκέντρωση στοιχείων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του νησιού. Στα πλαίσια της παραπάνω μελέτης έχει προταθεί σαν αναγνωριστικό σήμα (logo) της Μήλου, το συνημμένο στο παρών πρόγραμμα.

Μετά την τοποθέτηση οθόνης  παροχής τουριστικών πληροφοριών (info kiosk) στον χώρο του αεροδρομίου, είναι έτοιμη και δεύτερη για να εγκατασταθεί στο γραφείο πληροφοριών στο λιμάνι.

Εκτύπωση πληροφοριακού υλικού
Μετά την δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου με διαφημιστικό υλικό, κρίνεται απαραίτητη η εκτύπωση υλικού που θα μπορεί να διατίθεται  κατά τη διάρκεια επαφών σε εκθέσεις και συναντήσεις αλλά και σε περιπτώσεις επισκέψεων στο νησί.

Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και προώθηση μέσω Ψηφιακών  Διαφημίσεων
Για την καλύτερη προώθηση της δημοτικής ιστοσελίδας αλλά και των ιστοσελίδων των επαγγελματικών φορέων, είναι απαραίτητη η διενέργεια καμπάνιας μέσω ψηφιακών διαφημίσεων.
Το κόστος για τη δράση αυτή θα καλυφθεί από τους επαγγελματικούς φορείς του νησιού.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 09/12 06:45

  Electra Palace | Δωρεά στο Δήμο Θεσσαλονίκης του Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου μπροστά στο ξενοδοχείο

 2. 08/12 19:50

  Ξενοδοχεία | Πράσινο φως για το IKOS Kissamos - Επένδυση άνω των 125 εκατ. ευρώ

 3. 08/12 19:47

  Σήμανση και ψηφιακή εφαρμογή μνημείων και αξιοθέατων Δελφών

 4. 08/12 19:38

  Κρήτη | Ομόφωνη αρνητική απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος επί της ΣΜΠΕ υπεράκτιων αιολικών πάρκων στο Λασήθι

 5. 08/12 15:12

  ΕΟΤ: Ταξίδι εξοικείωσης για 7 πρακτορεία της Αρμενίας στην Αθήνα

 6. 08/12 14:15

  Στη Βουλή το ασφαλιστικό νομοσχέδιο - οι ρυθμίσεις

 7. 08/12 13:36

  Ξενοδόχοι Αράχωβας | Δεν συγκαλύπτουμε κακουργηματικές πράξεις σε ζωάκια

 8. 08/12 13:18

  Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΟΤ εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης

 9. 08/12 12:33

  Κανάρια Νησιά | Καμπάνια για την προσέλκυση Ευρωπαίων άνω των 55 το χειμώνα

 10. 08/12 12:00

  Τουρισμός | Πόλεμος στη Γάζα: Η αντίληψη για την ασφάλεια επηρεάζει τις κρατήσεις στις χώρες της περιοχής - η θέση της Ελλάδας

 11. 08/12 11:31

  Υπ. Τουρισμού: Δίμηνο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 12. 08/12 11:20

  Γερμανία: Οι μεγαλύτεροι τουρ οπερείτορ σε πρότζεκτ για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα στον τουρισμό

 13. 08/12 10:52

  Γερμανικός τουρισμός | Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το 2024 θα είναι μια ισχυρή χρονιά

 14. 08/12 10:28

  Ταφόπλακα για τον τουρισμό των Διαποντίων Νήσων η τοποθέτηση ανεμογεννητριών

 15. 08/12 10:07

  Ομοσπονδία Καταλυμάτων "Κύκλος" | Ενημέρωση για τις "Γνωστοποιήσεις" όσων έχουν ειδικό σήμα λειτουργίας

 16. 08/12 07:57

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στις Σέρρες

 17. 08/12 07:56

  Ταξίδι εξοικείωσης στην Αθήνα με 5 influencers από τη Βρετανία

 18. 08/12 07:53

  ΙΤΒ Berlin Convention: Πρωτοπορία στη μετάβαση στα ταξίδια και τον τουρισμό

 19. 08/12 07:51

  Άδειες για χρήση νερού από 2 γεωτρήσεις στην ΤΕΜΕΣ Α.Ε.

 20. 08/12 07:49

  Ισπανία: Μείωση ανέργων τον Νοέμβριο

 21. 07/12 19:01

  Πώς επηρεάζει ο Πληθωρισμός την Αγοραστική Δύναμη & τις Συνήθειες των Καταναλωτών

 22. 07/12 16:52

  H easyJet άνοιξε τις κρατήσεις για το φθινόπωρο του 2024

 23. 07/12 16:28

  Κοινή Διακήρυξη Συνεργασίας Ελλάδας- Τουρκίας για τον τουρισμό

 24. 07/12 15:08

  Amex GBT | Σταθεροποίηση των αεροπορικών ναύλων το 2024

 25. 07/12 14:33

  Ακριβότερος καφές λόγω κλιματικής αλλαγής;

 26. 07/12 14:20

  Το 36% όσων αναζητούν εργασία στην Ελλάδα θεωρεί χρήσιμο το ChatGPT

 27. 07/12 14:12

  Συνέδριο ΑΙΤ'23 | Πώς οι τουριστικές επιχειρήσεις θα προσελκύσουν ικανούς εργαζομένους

 28. 07/12 13:48

  ΕΟΤ Ην.Βασίλείου: Η Ελλάδα προσελκύει τον τουρισμό πολυτελείας

 29. 07/12 13:06

  Τουρισμός | Βίζα στους Τούρκους για διακοπές σε 10 ελληνικά νησιά

 30. 07/12 12:38

  Ένταξη του Ηρακλείου στο διεθνές Δίκτυο Creative Cities της UNESCO- σήμερα η επίσημη τελετή

 31. 07/12 10:18

  IATA | Ιστορικό ρεκόρ 4,7 δισ. επιβατών το 2024 - Μόλις 5,45 δολ. το καθαρό κέρδος ανά επιβάτη (!)

 32. 07/12 10:01

  Πάνω από 60 κορυφαίοι ομιλητές στο Front Runners in Sports Management 5.0 στις 7-9 Δεκεμβρίου

 33. 07/12 09:43

  Τουρισμός | 14 εκατ. Βρετανοί έχουν κάνει ήδη κράτηση για διακοπές το 2024- το 10% στην Ελλάδα

 34. 07/12 08:09

  Η Καστοριά στην εκδήλωση Διπλωματία Πόλεων Εξωτερικού στο Παρίσι

 35. 07/12 07:21

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στη Ζάκυνθο

 36. 07/12 07:16

  Προβολή της Λέσβου στη Σμύρνη

 37. 07/12 07:14

  Παράταση παραχώρησης για καταφύγιο τουριστικών σκαφών στην Λήμνο

 38. 07/12 07:01

  Kempinski Hotels: Νέο ski resort 5 αστέρων στην Poiana Brasov της Ρουμανίας

 39. 06/12 17:56

  Ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης ξεναγών (και) από το Ιόνιο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

 40. 06/12 17:50

  Volotea: Νέα πτήση από Αθήνα προς Ανκόνα - 24 δρομολόγια από Αθήνα το 2024

 41. 06/12 15:11

  Ryanair: Κατακεραυνώνει με νέα έρευνα για το Δεκέμβριο τους "πειρατές ΟΤΑ"

 42. 06/12 14:00

  Sani Resort | Παγκόσμια πρωτιά στον Οικογενειακό & Βιώσιμο τουρισμό - 4 βραβεία στα World Travel Awards'23

 43. 06/12 13:56

  Costa Navarino: Μείωση 80% των λειτουργικών εκπομπών ρύπων από το 2019

 44. 06/12 13:08

  Στο συντελεστή ΦΠΑ 24% τα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα ποτά στην εστίαση

 45. 06/12 13:00

  Νέα ΚΥΑ με τροποποιήσεις στον κανονισμό λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών Υπουργείου Τουρισμού

 46. 06/12 12:40

  Τουρισμός: Οι 4 μεγάλες τάσεις στα ταξίδια το 2024

 47. 06/12 12:36

  Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς | Η απειλή τρομοκρατικής επίθεσης ανησυχεί τους Αμερικανούς τουριστικούς πράκτορες

 48. 06/12 12:11

  Ryanair: Νέα σύνδεση Βουδαπέστη – Σκιάθος το 2024

 49. 06/12 12:01

  SeaDream Yacht Club: 4 νέα Ελληνικά λιμάνια στο πρόγραμμα του 2026

 50. 06/12 11:41

  Η Ελλάδα μπορεί να γίνει παγκόσμιος πρωταγωνιστής στον αλιευτικό τουρισμό

 51. 06/12 11:40

  Ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις από την πλατφόρμα OCG360 στην Xenia 2023

 52. 06/12 11:27

  LOT Polish Airlines: Δύο νέες συνδέσεις με Πρέβεζα και Σαντορίνη

 53. 06/12 11:23

  Cyprus Airways: Νέες συνδέσεις της Αθήνας με Ισπανία

 54. 06/12 10:45

  Τουρισμός | TUI: Έσοδα ρεκόρ το 2023 - Ισχυρή σεζόν προδιαγράφουν οι κρατήσεις για το 2024

 55. 06/12 10:41

  'Το Αθηνοκεντρικό κράτος αποκλείει την Ελληνική περιφέρεια από τους οδηγούς Michelin"

 56. 06/12 09:40

  Δημιουργώντας το σύγχρονο ξενοδοχείο με τις ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις της Globalsat

 57. 06/12 07:34

  Αποφάσεις για 2 ξενοδοχεία στην Κρήτη

 58. 06/12 07:31

  Μυτιλήνη: Μητρώα για ξενοδοχεία και εστίαση ως μέτρο προστασίας για πληγέντες από καταστροφές

 59. 06/12 07:28

  Σέρρες: Διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής για τουριστική προβολή

 60. 06/12 07:27

  Απλησίαστες οι τιμές του ελαιόλαδου και στην Ιταλία

 61. 05/12 17:00

  Ανοίγει το Χ.Κ. Παρνασσού - Επενδύσεις επέκτασης και εκσυγχρονισμού τα επόμενα χρόνια

 62. 05/12 14:38

  Αεροδρόμιο Αθήνας | 8,7% περισσότεροι ξένοι επιβάτες από το 2019 στο 11μηνο του 2023

 63. 05/12 14:03

  Πώς οι χάκερ εξαπατούν τους πελάτες ξενοδοχείων από την εφαρμογή της Booking.com

 64. 05/12 13:53

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση του Ξενία Πλαταμώνα

 65. 05/12 13:12

  Η Panadvert παρουσιάζει τις κορυφαίες ψηφιακές τάσεις που θα καθορίσουν τον κλάδο της φιλοξενίας το 2024

 66. 05/12 12:43

  Booking.com και ΠΟΤ λανσάρουν σειρά εκπαιδευτικών βίντεο για πιο βιώσιμα ξενοδοχεία

 67. 05/12 12:43

  Ουραγός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη η Γερμανία | Eγκρατείς στις δαπάνες τους οι Γερμανοί

 68. 05/12 12:17

  Νέο ξενοδοχείο στην Πάρο από τα Andronis Hotels

 69. 05/12 11:59

  TUI: Λεπτομερής καταγραφή των υποδομών προσβάσιμου τουρισμού σε 200 ξενοδοχεία

 70. 05/12 10:50

  Παγκόσμιος Τουρισμός | Στο 90% των επιπέδων του 2019 η ανάκαμψη το 2023 - οι επιδόσεις στην Ευρώπη

 71. 05/12 07:16

  Είδος πολυτελείας το λάδι και στην Ισπανία

 72. 05/12 07:09

  Ποια είδη πολυτελείας θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια αγορά το 2024

 73. 05/12 07:07

  Η κυριαρχία της Αιγύπτου στις εξαγωγές φρέσκου πορτοκαλιού και ο ανταγωνισμός με Ελλάδα και Τουρκία

 74. 05/12 07:01

  Το Αρχαίο Δέντρο του ‘Εβρου αναδεικνύει τους διαχρονικούς ελαιώνες

 75. 04/12 18:55

  Ειδικά σήματα προσβάσιμων τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων

 76. 04/12 17:07

  Smartwings: Νέο δρομολόγιο Πράγα-Αθήνα το καλοκαίρι του 2024

 77. 04/12 16:53

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση του τουριστικού περιπτέρου Λούρου Ιωαννίνων

 78. 04/12 15:00

  World Travel Awards | H Aθήνα καλύτερος προορισμός πολιτιστικής πόλης στον κόσμο το 2023 - Οκτώ βραβεία για την Ελλάδα

 79. 04/12 13:57

  Airtours: Στροφή σε αποκλειστικά πολυτελείς διακοπές - Προσωπικός σοφέρ και lounge αεροδρομίων

 80. 04/12 13:34

  FedHATTA: Συνάντηση με τον Γ.Γ. του υπουργείου Μεταφορών Ι. Ξιφαρά για ζητήματα των ταξιδιωτικών γραφείων

 81. 04/12 13:15

  LOT Polish Airlines | Ξεκίνησαν οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Βαρσοβίας και Αθήνας

 82. 04/12 13:12

  Γερμανία: Στον "αέρα" τα 66 ταξιδιωτικά γραφεία της Galeria Reisen μετά την πτώχευση της μητρικής Signa

 83. 04/12 12:48

  BCD Travel: Πώς διαμορφώνεται το χρηματιστήριο τιμών στα ταξίδια το 2024 – Γιατί οι ξενοδόχοι δεν δίνουν πλέον έμφαση στις πληρότητες

 84. 04/12 12:31

  Αεροδρόμιο Μονάχου | Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων μετά το χάος που προκάλεσε η χιονοθύελλα

 85. 04/12 12:15

  Ξενοδοχεία | Bραβείο Commercial Star Award 2023 στο Athens Capital Hotel - MGallery Collection

 86. 04/12 11:56

  Που πηγαίνουν τα χρήματα που πετούν οι τουρίστες στη Φοντάνα ντι Τρέβι;

 87. 04/12 11:42

  Ξενοδοχεία | Η Σαουδική Αραβία αγόρασε το 49% της πολυτελούς αλυσίδας Rocco Forte Hotels

 88. 04/12 11:04

  Τουρισμός | Η Jet2holidays αναδεικνύει τα βιώσιμα ξενοδοχεία - Βολές κατά της εξάπλωσης της Airbnb

 89. 04/12 10:35

  Σχεδιάζεται η αποκατάσταση της νότιας πρόσβασης στην Ακρόπολη και της συντήρησης του Ηρώδειου

 90. 04/12 07:36

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στο Ναύπλιο

 91. 04/12 07:31

  Άγιος Νικόλαος - Ελούντα | Ο τουρισμός κινδυνεύει από τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα

 92. 04/12 07:24

  Ισπανία | Πτώση του πληθωρισμού λόγω και της μείωσης των τιμών στα τουριστικά πακέτα

 93. 04/12 07:22

  ΕΟΤ Γερμανίας | Εκδήλωση τουριστικής προβολής στη Φρανκφούρτη

 94. 04/12 07:18

  Εγκατάσταση παγοδρομίου στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας

 95. 03/12 07:21

  Η Αίγυπτος εγκαινιάζει την ηλεκτρονική πύλη χορήγησης «Golden License»

 96. 03/12 07:16

  Σουηδία: 26% ακριβότερα τα τρόφιμα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021

 97. 02/12 07:16

  Η Λευκάδα στους εορτασμούς του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας-Ιαπωνίας 2024

 98. 02/12 06:18

  Κύπρος: Ο τουρισμός αυξάνει τις πωλήσεις εμφιαλωμένων νερών

 99. 01/12 21:23

  "Πράσινο" νησί ο Πόρος με χρηματοδότηση από τα Εμιράτα

 100. 01/12 21:11

  Τα γερμανικά εστιατόρια σε υπαρξιακή κρίση