Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Μήλου για το 2023

Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Μήλου για το 2023

Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Μήλου έδωσε στην δημοσιότητα ολοκληρωμένο το «Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής 2023» της Μήλου. Σε αυτό εμπεριέχονται οι στόχοι φυσικά του προγράμματος, καθώς και οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν και το κόστος αυτών σε πλήρη ανάλυση όπως μπορείτε να διαπιστώσετε.

Πιο συγκεκριμένα το «Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής 2023», όπως το διατυπώνει η Επιτροπή έχεις ως εξής:

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΣΤΟΧΟΙ

Με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί λόγω της πανδημίας και της αβεβαιότητας που πηγάζει από την παγκόσμια οικονομική, πολιτική και πολεμική πραγματικότητα, η στρατηγική τουριστικής προβολής πρέπει να εναρμονιστεί με τα νέα δεδομένα και να ανταποκριθεί ανάλογα και αποτελεσματικά.
Ταυτόχρονα, η αλλαγή τουριστικού μοντέλου που συντελείται γύρω μας αλλά και η ταυτόχρονη καθιέρωση του νησιού μας ως  κορυφαίου νησιωτικού τουριστικού  προορισμού, επιβάλει τον άμεσο και ουσιαστικό προγραμματισμό σε τομείς και δράσεις που θα καθορίσουν το τελικό τουριστικό προιόν.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η Μήλος:

 • Να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς που έχει διασφαλίσει μέχρι σήμερα ώστε να «περιχαρακώσει» την τουριστική περίοδο σε επίπεδο αφίξεων και πληρότητας.
 • Να ενισχύσει την παρουσία της τόσο στις υπάρχουσες όσο και σε νέες αγορές εξειδικεύοντας το τουριστικό της προϊόν σε ομάδες πληθυσμού που ταξιδεύουν εκτός αιχμής .
 • Να αναζητήσει τρόπους μεγιστοποίησης τόσο των εσόδων όσο και της μέσης παραμονής στρεφόμενη σε ακόμα περισσότερα ποιοτικά στοιχεία των υποψήφιων επισκεπτών του νησιού.
 • Να ακολουθήσει δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του σύγχρονου Τουριστικού Μarketing συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της εκπόνησης νέας στρατηγικής.
 • Να σχεδιάσει το μέλλον με βάση τα στοιχεία τουριστικής βιωσιμότητας

Όλα τα παραπάνω μπορεί να τα επιτύχει η Μήλος εφόσον:

-Διατηρήσει την παρουσία της σε βασικές αγορές μέσω εκθεσιακών και διαδικτυακών συμμετοχών
-Επεκτείνει την παρουσία της και σε νέες αγορές.
-Συνεχίσει την οργάνωση επισκέψεων από σημαντικούς δημοσιογράφους και Bloggers, σχετικούς με το διαμορφωμένο τουριστικό προϊόν του νησιού.
-Προσεγγίσει διακινητές με εξειδίκευση στον ποιοτικό, καθώς και σε ειδικές μορφές τουρισμού.
-Αναδείξει την ιστορική καθώς επίσης και την γεωλογική της κληρονομιά.
-Ενθαρρύνει τις επαγγελματικές δραστηριότητες που θα διαμορφώσουν νέα και ποιοτικά τουριστικά προϊόντα.
-Βελτιώσει τις τοπικές υποδομές και διευκολύνει την διακίνηση και παραμονή των επισκεπτών.

Στόχος είναι:

-Να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό επίπεδο οι διασυνδέσεις με παράγοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα αναδείξουν το νησί ως προορισμό διάρκειας και ποιότητας.
-Να αναζητηθούν πρωτότυπες δράσεις μέσω συνεργειών με ιδιωτικούς φορείς το αντικείμενο των οποίων συνάδει με τα χαρακτηριστικά του νησιού και τη στρατηγική του.
-Να αναληφθούν δράσεις σε τοπικό επίπεδο ώστε να αυξηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των επισκεπτών

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει η Επιτροπή:

 • Αξιοποιούμε γνωριμίες από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκθεσιακών καθώς και διαδικτυακών συμμετοχών με στόχο τη φιλοξενία στο νησί σημαντικών δημοσιογράφων και Bloggers
 • Πραγματοποιούμε επαφές με ταξιδιωτικούς οργανισμούς που διακινούν ποιοτικό Τουρισμό από το εξωτερικό με στόχο τη διασύνδεσή τους με το νησί και τους τοπικούς επαγγελματίες.
 • Σχεδιάζουμε παρουσιάσεις σε τουριστικούς πράκτορες, δημοσιογράφους, bloggers κλπ
 • Συνεργαζόμαστε με αναγνωρισμένο γραφείο συμβούλων για την καλύτερη υποστήριξη των προσπαθειών.
 • Προχωράμε σε δράσεις για την καλύτερη οργάνωση και προβολή των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων ( Θρησκευτικό, Γεωλογικό, Καταδυτικό, Αλιευτικό, Γαστρονομικό Τουρισμό, καθώς επίσης και τους τομείς της ημερήσιας κρουαζιέρας και της τέλεσης γάμων).
 • Ενισχύουμε την διαδικτυακή μας παρουσία με περισσότερο υλικό και πληροφορίες, προβάλλοντας  την φυσική ομορφιά του νησιού καθώς και το σύνολο των  δραστηριοτήτων.
 • Προχωράμε στην εκπόνηση μελέτης βιώσιμου τουρισμού που θα περιλαμβάνει τον νέο
 • Στρατηγικό Σχεδιασμό και τη δημιουργία ταυτότητας προορισμού (DestinationBrand).
 • Συνδιοργανώνουμε με τον επαγγελματικό κόσμο καμπάνια προβολής βασισμένη στο Διαδικτυακό Μάρκετινγκ.
 • Πραγματοποιούμε ζωντανές Μεταδόσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 • Διευκολύνουμε την πραγματοποίηση διαφημιστικών γυρισμάτων και φωτογραφήσεων μεγάλων οίκων μόδας, διαφημιστικών εταιρειών και τηλεοπτικών καναλιών.

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΚΟΣΤΟΣ

Εκπόνηση μελέτης βιώσιμου τουρισμού - Στρατηγικός Σχεδιασμός και δημιουργία ταυτότητας προορισμού

Βλέποντας την ταχύτατη τουριστική ανάπτυξη ακόμα και την σημερινή ασταθή περίοδο, κρίνουμε αναγκαία την έγκαιρη εκπόνηση μελέτης που θα λαμβάνει υπόψη της τη φέρουσα ικανότητα του νησιού και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την επικράτηση ενός μοντέλου βιώσιμου τουρισμού με τον παράλληλο στρατηγικό σχεδιασμό.
Το κόστος για μια τέτοια μελέτη ανέρχεται σε 15.000 € ετησίως για τα επόμενα 2 χρόνια.

Συμμετοχή σε τουριστικές  εκθέσεις

Μετά από μια περίοδο που οι τουριστικές εκθέσεις δεν πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης λόγω της πανδημίας,  όλα δείχνουν πως οι επόμενες που θα προγραμματιστούν θα έχουν σαν στόχο την επαφή μεταξύ επαγγελματιών και λιγότερο την προσέλευση κοινού.

Πρόθεση μας είναι να λάβουμε μέρος σε όλες τις περιπτώσεις που η ΠΝΑ ή ο ΕΟΤ συμμετέχουν σε εικονικές (virtual) εκθέσεις και συναντήσεις, καθώς και σε κάθε άλλη ευκαιρία, εξασφαλίζοντας έτσι την πραγματοποίηση εκατοντάδων επαγγελματικών επαφών, κάτι που με τη βοήθεια της εταιρείας συμβούλων κατέστη δυνατόν και για τη χρονιά που πέρασε.

Εφόσον κατά τη διάρκεια του έτους υπάρξει εξομάλυνση της κανονικότητας και επαναφορά στην προ covid εποχή, θα συμμετέχουμε στα περίπτερα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του ΕΟΤ εφόσον  μας παραχωρηθεί δωρεάν χώρος, και  θα προβλεφθεί ποσό 6.000€ για την κάλυψη τυχόν εξόδων μετακίνησης των εκπροσώπων μας.

Συνεργασία με Γραφείο Συμβούλων Τουριστικής Προβολής

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα συνεχίσουμε την συνεργασία με το  γραφείο Συμβούλων Τουριστικής Προβολής, το οποίο έχει συμβάλλει αποτελεσματικά στην προβολή μας μέχρι σήμερα, προβάλλοντας την εικόνα του νησιού και αναλαμβάνοντας την διοργάνωση συναντήσεων με επαγγελματίες του χώρου, καθώς επίσης και την διοργάνωση επισκέψεων πρακτόρων και δημοσιογράφων στο νησί.

Ειδικότερα για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα που θα  αρχίσει με την έγκριση του παρόντος, το γραφείο θα αναλάβει την διοργάνωση περισσότερων ενισχυτικών δράσεων προβολής σε σχέση με το παρελθόν,  όπως:

 • Εκδηλώσεις για την προώθηση του γαμήλιου τουρισμού και άλλων ειδικών μορφών τουρισμού.
  Ειδικότερα, με μέριμνα της εταιρίας συμβούλων και με βάση την προωθητική ενέργεια στο Λονδίνο για την ανάδειξη του γαμήλιου τουρισμού (1/12) θα υπάρξει περαιτέρω αξιοποίηση των επαφών με εξειδικευμένους ταξιδιωτικούς πράκτορες και δημοσιογράφους με στόχο τη μεγιστοποίηση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος
 • Προβολή σε νέες αγορές όπως Ολλανδία, Βέλγιο, Ισραήλ, Γερμανία, ΗΠΑ, Καναδάς. Ειδικότερα,  με μέριμνα της εταιρίας συμβούλων, και χωρίς επί πλέον έξοδα για τον Δήμο θα ενισχυθεί και η παρουσία μας στην αμερικανική αγορά με συμμετοχή της εταιρίας σε εκθεσιακές και άλλες προωθητικές δράσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του νέου έτους σε ΗΠΑ και Καναδά, ενώ έμφαση θα δοθεί και στις αραβικές χώρες

Ταξίδια δημοσιογράφων & ταξιδιωτικών πρακτόρων

Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να φιλοξενήσουμε δημοσιογράφους του τουριστικού έγγραφου και ηλεκτρονικού τύπου καθώς και τουριστικούς πράκτορες με στόχο την μεγαλύτερη προώθηση του νησιού και την δημιουργία συνεργασιών.
Το κόστος διακίνησης και φιλοξενίας θα καλυφθεί από επαγγελματίες, τους επαγγελματικούς φορείς και τις ναυτιλιακές εταιρείες  χωρίς επιβάρυνση του δήμου.

Δημιουργία σύγχρονων ιστοσελίδων και διαφημιστικών βίντεο

Μετά την δημιουργία διαφημιστικού βίντεο διάρκειας 3 λεπτών που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, θα εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας και βίντεο μικρότερης διάρκειας για ανάλογη  χρήση.
Παράλληλα συνεχίζουμε την βελτίωση της νέας τουριστικής δημοτικής ιστοσελίδας, ακολουθώντας  τις κατευθύνσεις της εγκυκλίου του ΕΟΤ, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες πληροφόρησης του δυνητικού τουρίστα και  τις απαιτήσεις του ψηφιακού μάρκετινγκ, και θα βοηθήσει στην πληρέστερη διαδικτυακή μας προβολή, με βασική επιδίωξη την  ανάδειξη της μοναδικότητας του τόπου μας.
Για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαία  η απόκτηση περισσότερου φωτογραφικού υλικού για εμπλουτισμό του ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και η μετάφραση του σε ξένες γλώσσες.

Παράλληλα συνεργαζόμαστε στενά με την Α.Μ.Κ.Ε «ΠΥΞΙΔΑ» η οποία έχει αναθέσει την εκπόνηση στρατηγικής μελέτης για την προβολή του νησιού, καθώς και την κατασκευή μιας ιδιαίτερα σύγχρονης ιστοσελίδας και την ταυτόχρονη συγκέντρωση στοιχείων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του νησιού. Στα πλαίσια της παραπάνω μελέτης έχει προταθεί σαν αναγνωριστικό σήμα (logo) της Μήλου, το συνημμένο στο παρών πρόγραμμα.

Μετά την τοποθέτηση οθόνης  παροχής τουριστικών πληροφοριών (info kiosk) στον χώρο του αεροδρομίου, είναι έτοιμη και δεύτερη για να εγκατασταθεί στο γραφείο πληροφοριών στο λιμάνι.

Εκτύπωση πληροφοριακού υλικού
Μετά την δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου με διαφημιστικό υλικό, κρίνεται απαραίτητη η εκτύπωση υλικού που θα μπορεί να διατίθεται  κατά τη διάρκεια επαφών σε εκθέσεις και συναντήσεις αλλά και σε περιπτώσεις επισκέψεων στο νησί.

Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και προώθηση μέσω Ψηφιακών  Διαφημίσεων
Για την καλύτερη προώθηση της δημοτικής ιστοσελίδας αλλά και των ιστοσελίδων των επαγγελματικών φορέων, είναι απαραίτητη η διενέργεια καμπάνιας μέσω ψηφιακών διαφημίσεων.
Το κόστος για τη δράση αυτή θα καλυφθεί από τους επαγγελματικούς φορείς του νησιού.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 05/02 08:43

  Τυρναβίτικο Καρναβάλι - Μπουρανί

 2. 05/02 08:41

  Αίγυπτος: Επενδυτικές ευκαιρίες 30 δισ. δολ. στον τουριστικό τομέα

 3. 04/02 18:44

  Η Ελευσίνα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης | Τελετή έναρξης από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας

 4. 04/02 18:38

  Βασίλης Κικίλιας: “Η Δυτική Μακεδονία το επόμενο μεγάλο στοίχημα του Υπ. Τουρισμού”

 5. 04/02 12:53

  TripAdvisor | Παγκόσμιος τουρισμός: Τα ταξίδια η απόλυτη προτεραιότητα των πολιτών - το 95% μειώνει άλλες δαπάνες για τις διακοπές

 6. 04/02 08:41

  Οι τιμές των εισιτηρίων στα Σπήλαια Μελισσάνης και Δρογκαράτης για το 2023

 7. 04/02 08:40

  Ισπανία: 105 δισ. ευρώ οι δαπάνες για τρόφιμα, ποτά και καταναλωτικά προϊόντα τo 2022

 8. 03/02 18:19

  8 επενδυτικά σχέδια ενδιαφέρονται για το λιμάνι του Βόλου

 9. 03/02 18:01

  Ξενοδοχειακή Ημέρα Καριέρας 2023 στην Πιερία

 10. 03/02 17:46

  Άγριο μαλλιοτράβηγμα σε πτήση – Γυναίκες πιάστηκαν στα χέρια για μια θέση στο παράθυρο (βίντεο)

 11. 03/02 16:16

  FTI: Έμφαση σε μικρότερα ελληνικά νησιά το 2023 και προσθήκη νέων ελληνικών ξενοδοχείων

 12. 03/02 15:14

  Ιππικό υπερθέαμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - Περήφανα άλογα κάλπασαν στους δρόμους (βίντεο – φωτογραφίες)

 13. 03/02 14:43

  Ελληνικός τουρισμός: Κατά 11,5% θα αναπτύσσεται κάθε χρόνο η αγορά πολυτελών ταξιδιών στην Ελλάδα μέχρι το 2030

 14. 03/02 14:06

  Mια Ελληνίδα που διαπρέπει στις ΗΠΑ, επίτιμη διδάκτωρ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών

 15. 03/02 13:28

  Το Άμστερνταμ βάζει τέλος στα τουριστικά λεωφορεία στο κέντρο της πόλης

 16. 03/02 12:29

  TUS Airways | Πτήσεις από Λάρνακα προς Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Κέρκυρα

 17. 03/02 11:58

  Emirates | Δοκιμαστική πτήση-ορόσημο με 100% Βιώσιμο Αεροπορικό Καύσιμο

 18. 03/02 11:52

  Κατώτατος μισθός: Οι προτάσεις των φορέων και η διαδικασία για την τελική εισήγηση

 19. 03/02 11:34

  Ε.Ξ. Ηρακλείου | Διαπραγματεύσεις για υπογραφή της νέας τοπικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

 20. 03/02 10:25

  Τουρισμός 2023 | Η Ελλάδα στο top10 των ευρωπαϊκών χωρών για τους ταξιδιώτες από τις άλλες ηπείρους

 21. 03/02 08:52

  Πληρωμές επιχορηγήσεων για δύο νέα ξενοδοχεία σε Μυτιλήνη και Σύβοτα

 22. 03/02 08:50

  Ολλανδία: Αύξηση ρεκόρ στους μισθούς αλλά το πραγματικό εισόδημα μειώθηκε

 23. 03/02 08:47

  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | Δράσεις για την προσέλκυση περισσότερων κινηματογραφικών παραγωγών

 24. 03/02 08:44

  Ισπανία: Στο 5,8% ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού τον Ιανουάριο

 25. 03/02 08:41

  Γιατί μειώθηκε η ανεργία στη Γαλλία

 26. 02/02 18:16

  Ξυπνάει το ηφαίστειο Κολούμπος της Σαντορίνης

 27. 02/02 17:02

  Αθηναϊκά ξενοδοχεία 2022 | -10,7% η μέση πληρότητα έναντι του 2019, αλλά ο Δεκέμβριος ξεπέρασε τα προπανδημικά επίπεδα

 28. 02/02 15:37

  FedHATTA/ HATTA | Νέες δυνατότητες τουριστικής συνεργασίας με την Αλβανία

 29. 02/02 15:26

  Το παράδοξο της Τουρκίας: Στόχος για 90 εκατ. τουρίστες το 2028 αλλά και 100% επίτευξη των στόχων αειφόρου τουρισμού

 30. 02/02 14:50

  Η Crystal Cruises ξαναγεννιέται με νέα ονομασία και όραμα - Από την Αθήνα οι πρώτες κρουαζιέρες

 31. 02/02 13:26

  Βασίλης Κικίλιας: H σεζόν θα έχει ξεκινήσει σε όποιο χρόνο και αν πραγματοποιηθούν οι εκλογές

 32. 02/02 13:21

  Ευρωπαϊκός τουρισμός 2023: Σταδιακή επιστροφή των Κινέζων και επαναφορά των Αμερικανών το α’ τετράμηνο

 33. 02/02 12:50

  Dusit Suites Athens: Ανοίγει στην Αθήνα το πρώτο ξενοδοχείο της Ταϊλανδικής αλυσίδας Dusit Hotels στην Ευρώπη

 34. 02/02 12:10

  «Στον αέρα» η νέα αναβαθμισμένη εταιρική ιστοσελίδα του ΕΟΤ

 35. 02/02 10:39

  Το superyacht των 86 εκατομμυρίων δολαρίων που μπορεί να «πετάξει» πάνω από το νερό - Φωτογραφίες

 36. 02/02 09:28

  Τουρισμός | Ονειρεμένα ταξίδια με οργανωμένα πακέτα διακοπών θέλουν το 2023 οι Βρετανοί- στις top επιλογές η Ελλάδα

 37. 02/02 08:58

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία σε Κέρκυρα και Καστροσυκιά

 38. 02/02 08:51

  Airbnb | Πώς τα πολιτιστικά ταξίδια ξεκλειδώνουν τουριστικά οφέλη για τις κοινότητες της ΕΕ

 39. 02/02 08:40

  Vegan τάσεις στα εστιατόρια της Ευρώπης, ακόμη και στα ελληνικά

 40. 02/02 08:32

  Ισπανία: Στα 1.080 ευρώ ο κατώτατος μισθός

 41. 02/02 06:43

  Κως και Ρόδος στους ρυθμούς του Καρναβαλιού

 42. 01/02 18:41

  Γερμανικοί φόβοι για πόλεμο και εκτός Ουκρανίας - το 34% φοβάται εισβολή της Ρωσίας στη Γερμανία

 43. 01/02 18:11

  Πτώχευσε η νορβηγική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Flyr - είχε πτήσεις και προς Ελλάδα

 44. 01/02 17:35

  Νέα 3ετής συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας AEGEAN και TUI France για πτήσεις από το αεροδρόμιο της Λιλ

 45. 01/02 15:57

  Ελλάδα - Αλβανία: Κοινές δράσεις ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος τους 

 46. 01/02 14:14

  WWF: 15.000 νέα φυτά στο Σούνιο- Έργο πρότυπης αποκατάστασης

 47. 01/02 13:42

  Τουρκικός τουρισμός | Στα επίπεδα του 2019 οι αφίξεις το 2022- σχέδιο για ανάδειξη 9 προορισμών και 20 επιμέρους προϊόντων

 48. 01/02 13:29

  ΞΕΕ | Οι τελευταίες τάσεις στα ξενοδοχεία στο 6ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας

 49. 01/02 13:16

  Από τον ήλιο το 13% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα το 2022 - Οι Top5 χώρες

 50. 01/02 13:05

  Ανακατασκευή του αναψυκτηρίου στο παραλιακό μέτωπο της Ελευσίνας

 51. 01/02 12:56

  Νέα Υπουργική Απόφαση για τα ύψη των κτιρίων

 52. 01/02 12:28

  4 ξενοδοχεία προβλέπει το Master Plan του Λιμένα Πειραιά

 53. 01/02 12:12

  «Τουρισμός για όλους» | 125.000 νέοι δικαιούχοι, 400.000 συνολικά

 54. 01/02 12:00

  Η κρουαζιέρα πολυτελείας αναδεικνύει νέους προορισμούς - Στη Θεσσαλονίκη το έβδομο Posidonia Sea Tourism Forum

 55. 01/02 11:04

  2013 – 2023: 10 χρόνια Marketing Greece

 56. 01/02 10:30

  Ευρωβαρόμετρο | Το μέσο ανάκαμψης NextGenerationEU ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανάγκες των πολιτών

 57. 01/02 10:04

  Παράταση NOTAM με τις προϋποθέσεις εισόδου στην Ελλάδα των ταξιδιωτών από την Κίνα.

 58. 01/02 09:50

  Πώς οι επιχειρήσεις επωφελούνται από τα συστήματα της Planet!

 59. 01/02 08:20

  Κατεδάφιση κτιρίου με χρήση ξενοδοχείου στην Κομοτηνή - Νέο ξενοδοχείο στη Νάξο

 60. 01/02 08:18

  Πράσινο φως για 2 νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις στους οικισμούς Πλαταριάς και Πογωνιάς

 61. 01/02 08:15

  Διαγωνισμός για λειτουργία καντίνα στον Συνοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής

 62. 01/02 08:13

  Διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας-Αφρικής

 63. 01/02 08:07

  Αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας στη Λάρισα

 64. 31/01 19:19

  Γερμανία: Ζήτηση-σοκ τον Ιανουάριο για διακοπές – Πωλήσεις πάνω από το 2019, με αμείωτο ρυθμό από τον Δεκέμβριο!

 65. 31/01 18:47

  Γερμανικός τουρισμός: Ακόμα και οι παντρεμένοι θέλουν να ταξιδέψουν μόνοι το 2023! 7 στους 10 επιθυμούν μοναχικά ταξίδια

 66. 31/01 18:39

  Προσφορά, από τον Δ, Μελισσανίδη, για το Ιππικό Κέντρο στο Μαρκόπουλο - Αθλητικές και ήπιες τουριστικές χρήσεις

 67. 31/01 18:22

  Κατατέθηκε ο φάκελος υποψηφιότητας του Ολύμπου στην UNESCO

 68. 31/01 18:15

  Στα Aria Hotels τo boutique ξενοδοχείο Villa Selena στη Σύρο

 69. 31/01 17:49

  Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων: Ημέρα καριέρας 2023 στα Χανιά

 70. 31/01 17:43

  Η νέα διευθύντρια της έκθεσης ΙΤΒ

 71. 31/01 14:40

  Sunweb: Επέστρεψαν οι προκρατήσεις τον Ιανουάριο του 2023 – Η Ελλάδα στις πρώτες επιλογές των Ολλανδών

 72. 31/01 14:29

  Apollo: Εάν οι πωλήσεις συνεχιστούν με αυτούς τους ρυθμούς, η Ελλάδα θα βγει sold out πριν το καλοκαίρι!

 73. 31/01 13:37

  Τουρισμός: Η κρίση ακρίβειας οδηγεί τους Βρετανούς σε διακοπές εκτός υψηλής σεζόν

 74. 31/01 13:25

  Βασίλης Κικίλιας: Αεροπορική σύνδεση 4 νέων ελληνικών προορισμών με Βελιγράδι

 75. 31/01 12:58

  Τουρισμός: Πού και με ποια κίνητρα θα ταξιδέψουν το 2023 οι Αμερικανοί, οι Ευρωπαίοι και οι Ασιάτες

 76. 31/01 12:28

  Τουρισμός | Γερμανοί συνταξιούχοι κατακλύζουν τα ξενοδοχεία της Αττάλειας το χειμώνα

 77. 31/01 11:48

  Στις 18 Μαρτίου το Παγκρήτιο Φόρουμ προώθησης κρητικών προϊόντων στα κρητικά ξενοδοχεία και τα δίκτυα διανομής

 78. 31/01 10:35

  “VILLA Π” Μια κατοικία στην καρδιά του Ελληνικού, σχεδιασμένη από το αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners

 79. 31/01 10:20

  FedHATTA: Στον «αέρα» δεκάδες εργαζόμενοι Ελληνικών τουριστικών γραφείων που «δουλεύουν» με Ρωσία & Ουκρανία

 80. 31/01 10:16

  Βρετανία: Ταξιδιωτική οδηγία για την Τουρκία

 81. 31/01 09:43

  Φαράγγι της Σαμαριάς | Πηγή ζωής, περιβαλλοντικό στολίδι και μεγάλο κεφάλαιο για την Οικονομία της Κρήτης

 82. 31/01 08:21

  Άδειες για ανακαίνιση δωματίων σε ξενοδοχείο της Αθήνας και για ανέγερση κτισμάτων στο Club Med στο Γρεγολίμανο

 83. 31/01 08:18

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων σε Μύκονο και Σάμο

 84. 31/01 08:16

  Αποκατάσταση και ανάδειξη του ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα στον Αστέρα Βουλιαγμένης

 85. 31/01 08:13

  Οι διακοπές της κινεζικής Πρωτοχρονιάς αντικατοπτρίζουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας της Κίνας

 86. 31/01 08:11

  Ισπανία: Ρυθμός ανάπτυξης 5,5% το 2022

 87. 30/01 23:06

  Στο παγκόσμιο δίκτυο πόλεων με αστικούς αμπελώνες η Θεσσαλονίκη

 88. 30/01 18:01

  Ο κόσμος της εργασίας στην αρχαία Αθήνα

 89. 30/01 17:48

  Τιμητική διάκριση στον Γρηγόρη Τάσιο από το Υπουργείο Τουρισμού - «Η τιμή για τη βράβευσή μου ανήκει σε όλους τους Έλληνες»

 90. 30/01 17:41

  Ζητούνται προτάσεις για τη δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας

 91. 30/01 17:16

  Η ΙΤΒ «στερεύει» από mega-εκθέτες από τις ΗΠΑ και τον Καναδά – Γιατί αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν

 92. 30/01 16:56

  Β. Κικίλιας | Πώς θα λειτουργούν οι Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμών

 93. 30/01 16:45

  Costa Navarino | Έναρξη σεζόν στις 19 Φεβρουαρίου- ανοίγει το καλοκαίρι το Mandarin Oriental

 94. 30/01 15:34

  "Πράσινο φως" για υδατοδρόμιο στο λιμάνι Σκύρου

 95. 30/01 15:09

  Η Αθήνα στις 8 πιο ρομαντικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2023

 96. 30/01 14:53

  Ryanair: Προσλαμβάνει προσωπικό στην Ουκρανία, με το βλέμμα στο τέλος του πολέμου

 97. 30/01 14:31

  Οι ΗΠΑ πιέζουν την Τουρκία να βάλει STOP στις πτήσεις από τη Ρωσία

 98. 30/01 13:41

  Πρώτη σε ζήτηση η Ελλάδα στη Φιλανδία - «Τιμώμενη Χώρα» 2023 στην έκθεση MATKA NORDIC TRAVEL FAIR

 99. 30/01 13:09

  Νέο μπουτίκ πεντάστερο ξενοδοχείο της Grecotel στην Πλάκα

 100. 30/01 12:44

  ΥΠΕΞ Βρετανίας: Προειδοποίηση για μεγάλη πιθανότητα τρομοκρατικού χτυπήματος στην Τουρκία