Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Ρόδου το 2020

Α Decrease font Enlarge font
Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Ρόδου το 2020

Το νέο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του για το 2020 ενέκρινε ο Δήμος Ρόδου.

Κύριος στόχος του νέου προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 937.000 ευρώ,, είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της αποδοτικότερης προβολής της Ρόδου και των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο νησί και η αύξηση της εισροής τουριστών. Επιπρόσθετοι στόχοι, είναι να αναδειχθεί με ολοκληρωμένο τρόπο ο τουριστικός πλούτος της Ρόδου από μία γκάμα ελκυστικών, ανταγωνιστικών και ώριμων τουριστικών προϊόντων, καθένα από τα οποία θα αντιστοιχούν σε μία ώριμη τουριστική αγορά. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προσέλκυση τουριστών υψηλής ποιότητας, την ομαλότερη γεωγραφική διασπορά της τουριστικής κίνησης στο νησί, την αύξηση της μέσης παραμονής των επισκεπτών αλλά και την υιοθέτηση ενός πιο νεανικού ύφους στις δράσεις προβολής και προώθησης της Ρόδου ως τουριστικού προορισμού με έμφαση στη βιωματική διάσταση μιας επίσκεψης στη Ρόδο, ώστε να προσελκύσει το νησί ένα πιο νεανικό κοινό.

Ειδικότερα, οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του νέου προγράμματος τουριστικής προβολής, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

-Έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού:

Μαθητικός – Εκπαιδευτικός τουρισμός: Σχεδιάζεται η αποστολή επιστολής – πρόσκλησης σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα και στοχευμένα σε κάποια σχολεία του εξωτερικού προκειμένου να πραγματοποιήσουν τη μαθητική τους εκδρομή στο νησί. Για όσα σχολεία επιλέξουν τελικά τη Ρόδο, προγραμματίζεται η πραγματοποίηση εκδηλώσεων εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα, στη διάρκεια των οποίων θα παρουσιαστεί το νησί στους μαθητές. Ουσιαστικά, η δράση απευθύνεται σε δυνητικούς μελλοντικούς καταναλωτές του τοπικού τουριστικού προϊόντος.

Φυσιολατρικός – Περιηγητικός – Πεζοπορικός – Περιπατητικός τουρισμός: Πλήρης καταγραφή των υφιστάμενων μονοπατιών και περιπατητικών διαδρομών στη Ρόδο και στη συνέχεια  έκδοση ειδικού εντύπου το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία αυτά. Με δεδομένο ότι οι επισκέπτες του νησιού που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή διαθέτουν περιβαλλοντική ευαισθησία και ενδιαφέρονται για τις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος των τουριστικών προορισμών που επισκέπτονται, η ζήτηση για τέτοιας μορφής ταξίδια αποτελούν καλή ευκαιρία για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Θρησκευτικός – Προσκυνηματικός τουρισμός: Με δεδομένο ότι η Ρόδος έχει προικιστεί με μία ιδιαίτερα πλούσια θρησκευτική κληρονομιά και με ένα μεγάλο πλήθος θρησκευτικών πόρων, η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σχεδιάζει, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, την ανάπτυξη του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού στο νησί, με δράσεις προώθησης και προβολής αυτής της μορφής τουρισμού.

Πολιτισμικός - Πολιτιστικός τουρισμός: Ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρία της δημιουργίας ειδικής ιστοσελίδας, η οποία θα ενημερώνει τους επισκέπτες και τους εν δυνάμει επισκέπτες του νησιού για τα μουσεία, τα αξιοθέατα και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες θα διοργανώνονται σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Προπονητικός τουρισμός: Ο προπονητικός τουρισμός αφορά την επίσκεψη επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών ομάδων σε έναν τόπο με βασικό κίνητρο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα προετοιμασίας και αποθεραπείας. Η Ρόδος διαθέτει αθλητικές εγκαταστάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν την προετοιμασία τέτοιων ομάδων.

-Ανάπτυξη του τουριστικού μάρκετινγκ: Εντοπισμός των αγορών και των ομάδων του πληθυσμού που ενδιαφέρονται για τα στοιχεία που προσφέρει ο προορισμός. Διάκριση και κατανομή σε ώριμες - κλασικές αγορές της Ρόδου και σε νέες τουριστικές αγορές, τεκμηριωμένα μέσα από τα στοιχεία των social media και ενδεχόμενα άλλων πληροφοριακών πηγών, έρευνα και κατηγοριοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης.

- Mελέτη, καταγραφή και εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος, δημιουργία ή και συντήρηση ταυτότητας με ενιαιοποίηση του συνόλου των προσφερόμενων υπηρεσιών και αξιολόγηση των υφιστάμενων και των νέων αγορών.

- Εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων των τουριστικών επαγγελματιών σε συνεργασία με ειδικούς, κατά περίπτωση επιστήμονες και άλλους ειδικούς.

- Έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών με βάση ευρήματα από το Trip Advisor.

-Ειδικές δράσεις προβολής όπως διαμόρφωση προϊόντος, δημιουργία προγράμματος προβολής, αξιολόγηση προτάσεων προβολής και ανάθεση εξειδικευμένη εταιρία της διαμόρφωσης και εκτέλεσης στοχευμένου προγράμματος προώθησης και προβολής της Ρόδου ως τουριστικού προορισμού.

-Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα τουριστικού ενδιαφέροντος.

-Ίδρυση ενός Destination Management Organization (D.M.O.), ενός Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, που σκοπό θα έχει τη διαχείριση, την προώθηση και την αντικειμενική πληροφόρηση για το τουριστικό προϊόν του νησιού, την καταγραφή του συνόλου των τουριστικών δραστηριοτήτων στη Ρόδο και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών με στόχο την προώθηση και προβολή της στις τουριστικές αγορές.

-Δημιουργία ενός Convention Bureau με στόχο την προβολή του νησιού ως συνεδριακού προορισμού. Το Convention Bureau θα μεριμνά για το υλικό προώθησης, για τη θεσμική υποστήριξη του Δήμου Ρόδου στο κομμάτι της διεκδίκησης συνεδρίων, για την παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους φορείς και επαγγελματίες του συνεδριακού τουρισμού σχετικά με τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις, αίθουσες εκδηλώσεων και λοιπές υπηρεσίες στη Ρόδο, την επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη διασφάλιση της επιτυχίας των διοργανώσεων και την παροχή πακέτων πληροφοριών υποδοχής για τους συμμετέχοντες στα συνέδρια.

-Διοργάνωση press και fam trips.

Ανανέωση, εμπλουτισμός, επικαιροποίηση και διαχείριση του Τουριστικού Οδηγού στο site του Δήμου Ρόδου.

-Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων και λοιπών επιμορφωτικών δράσεων.

-Δημιουργία νέων Γραφείων Πληροφοριών σε περιοχές του νησιού της Ρόδου με σημαντικό αριθμό επισκεπτών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

-Παραγωγή φωτογραφικού υλικού και προωθητικών spots.

Θέσπιση Βραβείων Καλών Πρακτικών στον Τουρισμό και Βραβείων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

-Διοργάνωση ετήσιου διεθνούς συνεδρίου Απόδημων Ροδίων.

-Διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Βιώσιμης Γαστρονομίας.

-Στήριξη διεθνών τουρνουά – αγώνων σκακιού, μπριτζ και tennis, αγώνων πρακτικής σκοποβολής, θαλάσσιων αγώνων και μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων.

 

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

 1. 24/02 21:50

  Σύσκεψη της διοίκησης του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας για τα μέτρα ενάντια στον κορωναϊό

 2. 24/02 20:37

  Κορωνοϊός: Απώλειες έως 200 εκατ. ευρώ μέχρι στιγμής για την Air France

 3. 24/02 20:33

  ΙTB Βερολίνου: Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ακυρώσεις από την Ιταλία

 4. 24/02 20:26

  Ακυρώσεις αθλητικών διοργανώσεων στο εξωτερικό λόγω κορωνοϊού

 5. 24/02 20:19

  Ταξιδιωτικές συστάσεις για τον κορωνοϊό από τις ΗΠΑ για Ιταλία και Ιράν

 6. 24/02 18:05

  Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του ΗΑΤΤΑ

 7. 24/02 16:13

  Διεθνής διάκριση για την Celestyal Cruises

 8. 24/02 16:02

  Γαλλικός τουρισμός: 40% λιγότεροι τουρίστες λόγω του κορωνοϊού

 9. 24/02 15:56

  Aegean: Ενημέρωση για κορωνοϊό, μετάθεση εισιτηρίων και πτήσεις

 10. 24/02 14:52

  Παγκόσμια Ημέρα Ξεναγού: 400 Αθηναίοι ανακάλυψαν την πόλη τους στο εφετινό Κυνήγι Θησαυρού

 11. 24/02 14:13

  Βρετανικό ΥΠΕΞ: Ταξιδιωτική σύσταση για τον κορωνοϊό στην Ιταλία

 12. 24/02 13:55

  ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Ενίσχυση της λεωφορειακής γραμμής στο τμήμα Κιάτο-Πάτρα-Κιάτο λόγω Αποκριών

 13. 24/02 13:39

  Τουρισμός: Φιλικούς προς το περιβάλλον προορισμούς επιλέγουν οι ταξιδιώτες

 14. 24/02 13:30

  Η Ε.Ξ. Μαγνησίας στο Βελιγράδι- Προβολή του Βόλου-Πηλίου στην αγορά της Σερβίας

 15. 24/02 12:43

  Κορωνοϊός: Το μήνυμα της συμμαχίας του Ευρωπαϊκού Μανιφέστου για τον Τουρισμό

 16. 24/02 12:33

  EOT: Προβολή του «Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού» σε γερμανικά & αυστριακά ΜΜΕ

 17. 24/02 12:30

  Αμερικανικό πρακτορείο: Αναδείξτε τη γυναίκα της ζωής σας και κερδίστε πολυτελείς διακοπές στην Ελλάδα

 18. 24/02 12:08

  Ε.Ξ. Κέρκυρας: Η αύξηση του τέλους παρεπιδημούντων θέτει σε κίνδυνο τον τουρισμό της Κέρκυρας

 19. 24/02 11:50

  +12% οι αφίξεις εξωτερικού τον Ιανουάριο στα ελληνικά αεροδρόμια

 20. 24/02 11:47

  Κορωνοϊός: Έκλεισε νωρίτερα το διάσημο καρναβάλι της Βενετίας

 21. 24/02 11:31

  Πρόστιμο 6,7 εκατ. ευρώ στην ισπανική αλυσίδα ξενοδοχείων Meliá από την ΕΕ

 22. 24/02 11:10

  Κυπριακός τουρισμός: Επιχορηγείται η αναβάθμιση των Κέντρων Αναψυχής

 23. 24/02 11:02

  Υπουργείο Παιδείας: Αναστέλλονται οι μαθητικές εκδρομές στην Ιταλία

 24. 24/02 10:55

  Χιλιάδες κόσμου στην έκθεση των οινοποιών της Κρήτης

 25. 24/02 10:50

  Διεθνής προβολή της Καρπάθου στο Euronews.com

 26. 24/02 10:44

  Το πρώτο αναρριχητικό μονοπάτι Via Ferrata στα Κύθηρα

 27. 24/02 10:40

  Πάρος: Θετικά μηνύματα από τις διεθνείς εκθέσεις

 28. 24/02 10:35

  Επιχορηγήσεις για 2 ξενοδοχεία στην Κρήτη

 29. 24/02 10:33

  Το 2020 έτος πολιτισμού για τη Σαντορίνη

 30. 24/02 10:30

  Το νέο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Κασσάνδρας

 31. 24/02 10:28

  Ευκαιρίες διείσδυσης στο ηλεκτρονικό εμπόριο τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ

 32. 24/02 10:25

  Oι Αιγύπτιοι επενδύουν σε ελληνικά ακίνητα

 33. 23/02 14:31

  ITB Berlin: Συζήτηση για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στον παγκόσμιο τουρισμό

 34. 23/02 14:26

  Κορωνοϊός: Συναγερμός στην Ιταλία- Ακυρώθηκε η μεγαλύτερη έκθεση οπτικών

 35. 23/02 13:07

  Επιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία στη Μύκονο

 36. 23/02 13:02

  Ο Δαλάι Λάμα ακύρωσε τις δημόσιες εμφανίσεις του λόγω κορωνοϊού

 37. 23/02 12:55

  Απαντήσεις στα ερωτήματα των ταξιδιωτών σχετικά με τον κορωνοϊό

 38. 22/02 15:52

  «Ted’s Lounge», ονοματοδοσία στο Bay Clubhouse της Costa Navarino, στη μνήμη του Θεόδωρου Βασιλάκη

 39. 22/02 15:49

  Σε ποιους τομείς επενδύουν οι Άραβες στην Ελλάδα

 40. 22/02 15:47

  Κορωνοϊός: Έκλεισαν προσωρινά εργοστάσια της Volkswagen, της Mercedes και της BMW

 41. 22/02 15:44

  Kορωνοϊός: Η Princess Cruiseς ακύρωσε 30 κρουαζιέρες - Ακυρώθηκε και ο μαραθώνιος στο Τόκυο

 42. 21/02 17:35

  Το άνοιγμα του δήθεν κλειστού επαγγέλματος του ξεναγού- Γράφει ο κ.Ιωάννης Βεντιρώζος (*)

 43. 21/02 16:22

  Στη Louis Hotels το πεντάστερο ξενοδοχείο Asterion στην Κρήτη

 44. 21/02 16:05

  Ελληνικός τουρισμός 2019: +8,5% η μέση δαπάνη ανά ταξίδι - Οι εθνικότητες που έφεραν τα περισσότερα έσοδα

 45. 21/02 15:04

  Hotels.com For Travel Agents: Η Discover the World συνεργάτης πωλήσεων στην Ελλάδα

 46. 21/02 15:03

  Βρετανοί, Αμερικανοί και Γάλλοι τουρίστες έφεραν το ρεκόρ στις ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2019

 47. 21/02 14:43

  Δοκιμές στο συντριβάνι της νέας Ομόνοιας

 48. 21/02 14:37

  Forbes: 10 καινοτομίες που απογειώνουν την εμπειρία διαμονής στα ξενοδοχεία

 49. 21/02 14:05

  Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για πληρωμή του ΦΠΑ στις online αγορές

 50. 21/02 13:56

  IATA: Ο κορωνοϊός προκαλεί μείωση των αεροπορικών ταξιδιών

 51. 21/02 13:55

  Κρητικά προϊόντα σε περισσότερα All Inclusive ξενοδοχεία

 52. 21/02 12:41

  AIDA: Στη Μεσόγειο και Μ. Ανατολή τα κρουαζιερόπλοια που ταξίδευαν Ασία – Νέα δρομολόγια με Ελλάδα

 53. 21/02 12:19

  Στην Ομόνοια το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ

 54. 21/02 12:18

  T&L: Ελληνικό ξενοδοχείο ανάμεσα στα καλύτερα νέα στον κόσμο για το 2020- Δείτε ποιο είναι (φωτό)

 55. 21/02 12:04

  Σύσκεψη για το νέο φορέα πνευματικών δικαιωμάτων

 56. 21/02 11:58

  ICCA: Ποια είναι η επίδραση του κορωνοϊού στα διεθνή συνέδρια

 57. 21/02 11:22

  Ο κορωνοϊός "επιτίθεται" και στις ήδη εξασθενημένες τουριστικές εκθέσεις- Γράφει ο Νότης Μαρτάκης (*)

 58. 21/02 10:56

  Euronews.com: Oι Λειψοί στα πιο αντιπροσωπευτικά νησιά με ιστορία και παραδόσεις

 59. 21/02 10:50

  Εντός 4 μηνών νέος ανελκυστήρας στην Ακρόπολη

 60. 21/02 10:44

  Marriott: Αναστέλλει τις χρεώσεις ακύρωσης λόγω κορωνοϊού

 61. 21/02 10:36

  Ποια χώρα πλασάρει το μήνυμα «Μην μας συγχέετε με την Κίνα» λόγω κορωνοϊού

 62. 21/02 10:34

  Κορωνοϊός: Ακυρώσεις 6 εκθέσεων σκαφών στη ΝΑ Ασία

 63. 21/02 10:32

  Aντίθετος σε αιολική βιομηχανική εγκατάσταση ο Δήμος Ξυλοκάστρου

 64. 21/02 10:28

  Ενημερωτική εκδήλωση στο Βόλο για την αυτόνομη κατάδυση από ΑΜΕΑ

 65. 21/02 10:23

  Τουρισμός: Κοινά πακέτα Ελλάδας-Αιγύπτου σε μακρινές αγορές

 66. 20/02 18:06

  Νέα βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για την ΟΛΠ Α.Ε.

 67. 20/02 18:04

  Μ. Κόνσολας: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη μεταρρύθμιση στην τουριστική εκπαίδευση

 68. 20/02 16:20

  Cyprus Airways: Νέο δρομολόγιο Αθήνα - Πάφος

 69. 20/02 15:15

  Ryanair: Νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης πιλότων

 70. 20/02 14:35

  Εκδήλωση για τον αθλητικό τουρισμό στη Θεσσαλονίκη

 71. 20/02 14:27

  Γενική Συνέλευση & Αρχαιρεσίες ΗΑΤΤΑ: Μια μεγάλη γιορτή για τον ελληνικό τουρισμό - Ποιοι βραβεύθηκαν

 72. 20/02 14:16

  Τι αλλάζει στις αδειοδοτήσεις στον ιαματικό τουρισμό

 73. 20/02 14:14

  Εγκρίθηκε η εξαγορά της Condor από την LOT

 74. 20/02 14:12

  14 δράσεις στο Σχέδιο Διαχείρισης του προορισμού Σαντορίνη

 75. 20/02 14:04

  Οινική βιωματική περιήγηση Ολλανδών και Βέλγων δημοσιογράφων και πρακτόρων στην Πιερία και Θεσσαλονίκη

 76. 20/02 13:44

  Δημοφιλές τηλεοπτικό παιχνίδι στο Βέλγιο προβάλλει την Ελλάδα

 77. 20/02 13:37

  Η επόμενη ημέρα στον τουρισμό στο Delphi Economic Forum

 78. 20/02 13:18

  Έρευνα: Πώς θα ταξιδέψουν οι Γερμανοί τουρίστες το 2020

 79. 20/02 13:09

  Τουρκία: Χωρίς βίζα τα ταξίδια πολιτών από 6 ευρωπαϊκές χώρες

 80. 20/02 12:52

  Ξενοδοχεία: Ο όμιλος Ιβάν Σαββίδη ενδιαφέρεται για το Capsis Elite Resort

 81. 20/02 12:32

  Bloomberg: Τα Ιόνια Νησιά στους 24 καυτούς προορισμούς διακοπών για το 2020

 82. 20/02 12:26

  Ελληνικός τουρισμός 2019: Ρεκόρ εισπράξεων με 18,1 δισ.ευρώ

 83. 20/02 12:15

  Ερώτηση Βόζεμπεργκ για την ασφάλεια των αερομεταφορών στην Ε.Ε.

 84. 20/02 11:38

  ΠΑΣΥΔΑ: Webinar για κρατήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω Google χωρίς προμήθεια

 85. 20/02 11:36

  ΥΠΠΟ: Tην Άνοιξη του 2021 το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

 86. 20/02 11:24

  Ο ΠΟΤ θέτει τον τουρισμό ψηλά στην ατζέντα της ΕΕ

 87. 20/02 11:03

  ΥΠΕΣ: Προώθηση της Β. Ελλάδας στην έκθεση Τουρισμού του Βελιγραδίου

 88. 20/02 10:47

  Τουρισμός | Η Κέρκυρα νέος μεγάλος προορισμός για τους Ρώσους - Πρόγραμμα της TUI Russia με 5άστερα ξενοδοχεία

 89. 20/02 10:30

  Άνοιγμα της Αλοννήσου στην αγορά του Ισραήλ

 90. 20/02 10:26

  Χρηματοδοτήσεις ξενοδοχειακών επενδύσεων σε Ραφήνα και Ύδρα

 91. 20/02 10:22

  Πλήγμα και στο Hollywood λόγω κορωνοϊού: Ακυρώθηκε η πρεμιέρα του James Bond, No Time to Die

 92. 20/02 10:18

  Aegean: Ταξίδι μαζί με τα μικρά ζώα συντροφιάς

 93. 20/02 10:16

  Kορωνοϊός: Επιπτώσεις σε ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες - 50 εκατ. οι απώλειες της El Al

 94. 20/02 10:07

  Κορωνοϊός: Αντικαθιστούν με ημερίδες την ακύρωση του Mobile World Congress στη Βαρκελώνη

 95. 19/02 16:39

  Νέα παγκόσμια συνεργασία για την Accor και τη Visa

 96. 19/02 16:38

  Άμεση αντίδραση του ΕΟΤ σε φυλλάδιο γερμανού πράκτορα που εμφανίζει το Ναυάγιο της Ζακύνθου στην …Τουρκία!

 97. 19/02 15:46

  Το Mediterranean Yacht Show επιστρέφει για 7η χρονιά στο λιμάνι του Ναυπλίου

 98. 19/02 14:55

  ΟΝΟΜΑ: Το πρώτο πεντάστερο smart hotel ανοίγει στη Θεσσαλονίκη

 99. 19/02 14:21

  Απαράδεκτες οι τιμολογιακές διακρίσεις στους νέους για την είσοδο στην Ακρόπολη και τους άλλους αρχαιολογικούς χώρους

 100. 19/02 14:05

  Έρευνα: Γιατί οι Ολλανδοί τουρίστες επιλέγουν την Ελλάδα