Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας: Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα τουριστικής προβολής, ύψους 360.000 ευρώ, για το 2020

Α Decrease font Enlarge font
Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας: Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα τουριστικής προβολής, ύψους 360.000 ευρώ, για το 2020

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2020 ο προϋπολογισμός του οποίου αγγίζει τα 360.000 ευρώ.

Το Πρόγραμμα καταρτίστηκε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων με στόχο την ολοκληρωμένη προσέγγιση προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένης επικοινωνιακής στρατηγικής η οποία αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία marketing τα οποία συνδράμουν στη δημιουργία μιας ιδιαίτερης τουριστικής ταυτότητας και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής.

Στόχοι επικοινωνίας

Οι επιθυμητοί στόχοι επικοινωνίας του προγράμματος τουριστικής προβολής είναι:

-Ενημέρωση

-Δημιουργία ενδιαφέροντος

III. Πρόσκληση για αναζήτηση πληροφοριών.

Για τις επικοινωνιακές ανάγκες της ΠΔΜ και για στόχευση όλων των κοινών θα χρησιμοποιηθεί μείγμα έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ATL & BTL πρακτικές δημοσίων σχέσεων, ώστε να επιτευχθεί ενιαία στρατηγική marketing. Το μοντέλο θα περιλαμβάνει ανάπτυξη multi-channel στρατηγικής με συνδυασμό paid – owned – earned media.

Μείγμα B2C & B2B ενεργειών

Σε επίπεδο Β2C:

Τίθεται ως στόχος η δημιουργία “promoters” δηλαδή επισκεπτών που θα προβάλουν θετικά τον προορισμό σε δημόσια και ιδιωτικά μέσα από την εδραίωση του brand “Δυτική Μακεδονία” η οποία θα στηρίζεται στην αξιοποίηση των δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και τη δημιουργία του κατάλληλου περιεχομένου (content) με στόχο το σταδιακό χτίσιμο της εικόνας του προορισμού, ως συνόλω και θεματικές προϊοντικές κατηγορίες.

Η συγκεκριμένη στρατηγική εξελίσσεται σε δύο φάσεις :

1. Στη φάση της επιλογής προορισμού διακοπών, με:

-Αύξηση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού και προτίμησης της Περιφέρειας

-Έγκαιρη προσέγγιση δυνητικών επισκεπτών

-Τοποθέτηση του προορισμού στη λίστα των κορυφαίων επιλογών των δυνητικών πελατών

2. Στη φάση αξιολόγησης του προορισμού μετά την επίσκεψη:

-αξιοποίηση των διαδικτυακών μέσων για το χτίσιμο θετικής φήμης (word to mouth)

-δημιουργία και διατήρηση της καλής εικόνας του προορισμού για τους επισκέπτες

-ανάληψη ενεργειών για τη δημιουργία “επαναλαμβανόμενων” πελατών.

Σε επίπεδο Β2Β:

Η εδραίωση του brand “Δυτική Μακεδονία” με τη στοχευμένη και διαρκή παρουσία της Περιφέρειας σε εκθέσεις, την επίτευξη συμφωνιών προώθησης του προορισμού μέσα από τα εμπορικά δίκτυα των Τ.Ο. και την ανάπτυξη συνεργειών μέσα από τα δίκτυα φορέων. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί, μέσω:

-της αύξησης ενδιαφέροντος των πελατών της Δυτικής Μακεδονίας με την προβολή των ελκυστικών προϊόντων του προορισμού

-της διατήρησης και ενδυνάμωσης των σχέσεων με τους πελάτες

-της προσέλκυσης νέων πελατών από τις αγορές – στόχους.

Branding

Σχεδιασμός του destination brand για τον προορισμό Δυτική Μακεδονία, το οποίο θα αποτελεί την οπτική ενσάρκωση του πνεύματος του προορισμού και την υπογραφή του. Θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά σε όλες τις ενέργειες - δράσεις τουριστικής προβολής από όλους τους δρώντες με στόχο την αναγνωρισιμότητα και την ταυτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας ως ποιοτικός προορισμός εναλλακτικών διακοπών. Το Branding πρέπει να συνδυάζει, σε επίπεδο ορολογίας, τα στοιχεία και πόρους που κρίνονται ως τα πλέον αξιοποιήσιμα και χαρακτηριστικά της Περιφέρειας. Ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να δημιουργήσει ολοκληρωμένο Branding concept, το σχετικό brand manual και το κύριο τουριστικό λογότυπο σε δύο τουλάχιστον γλώσσες.

Επικοινωνιακή πλατφόρμα

Αναβάθμιση τουριστικής ιστοσελίδας

Αναλυτική αξιολόγηση της τουριστικής ιστοσελίδας www.visitwestmacedonia.gr της ΕΤΔΥΜΑ, από ομάδα στελεχών του Τμήματος Τουρισμού και της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΠΔΜ, προκειμένου να καταγραφούν οι βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν και να δρομολογηθεί η αναβάθμισή της. Το ζητούμενο από την παραδοτέα ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι ότι βασίζεται σε ένα αξιόπιστο και εύκολο στη χρήση σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS/content management system), να έχει λιτό και διαχρονικό εικαστικό, να έχει τα χαρακτηριστικά του responsive design ώστε να διαβάζεται σωστά από όλες τις συσκευές (Η/Υ, tablet, smartphone), να καλύπτει τις προδιαγραφές του SEO (search engine optimization – βέλτιστη παρουσία στις μηχανές αναζήτησης) και να διαθέτει ένα εργαλείο προώθησης του newsletter.

Παραγωγή φωτογραφικού υλικού

Από την αξιολόγηση του υφιστάμενου φωτογραφικού υλικού προκύπτει η απαίτηση αναβάθμισης και συμπλήρωσής του, ώστε να καλύψει με επάρκεια τις ανάγκες της τουριστικής προβολής.

Οι ελλείψεις εντοπίζονται:

-στη γεωγραφική κάλυψη του συνόλου της ΠΔΜ

-στην κάλυψη της εποχικότητας

-στην απουσία αρκετών σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος

-στην απουσία σύγχρονου αφηγηματικού ύφους όπως ορίζεται από τις οδηγίες του ΕΟΤ

-στην κυριότητα του συνόλου του φωτογραφικού υλικού

-στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υλικού

Με δεδομένη τη δημιουργία πρόσθετων αναγκών πρέπει να προβλεφθεί ένα συμπληρωματικό κονδύλι για τα επόμενα έτη.

Παραγωγή βίντεο – Προώθηση

Η παραγωγή ενός ετήσιου ποιοτικού προωθητικού βίντεο, διάρκειας 1,5΄- 3΄ και σύντομες παραλλαγές του, διάρκειας περίπου 15΄΄- 30΄΄, με σκοπό την ευρεία διάδοση στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την ανάδειξη του χαρτοφυλακίου τουριστικών προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας. Η παραγωγή θα γίνει στο πλαίσιο διαγωνισμού, έπειτα από υποβολή σεναριακών ιδεών με βάση μια σύντομη παρουσίαση της στρατηγικής τουριστικής προβολής και το branding της Δυτικής Μακεδονίας.

Η επιλογή αναδόχου μπορεί να αφορά ξεχωριστά την ανάπτυξη σεναρίου και την εκτέλεση της παραγωγής, με βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση απουσίας δυνατής σεναριακής ιδέας δεν θα πρέπει να προχωρήσει η δράση.

Προωθείται η παραγωγή μικρών αυτοτελών video - επεισοδίων (webisodes) που παρουσιάζουν με δημιουργικό τρόπο τους θεματικούς άξονες του τουριστικού προϊόντος.

Η παραγωγή βασίζεται στην κεντρική δημιουργική ιδέα (concept). Τα webisodes χρησιμοποιούνται σε ενέργειες προώθησης στο ψηφιακό περιβάλλον και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Λοιπές ενέργειες με κανάλια διανομής

Διενέργεια καινοτόμας online δικτύωσης με τα κανάλια διανομής του τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας με τους Tour Operator και τους Travel agent του εξωτερικού.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της δικτύωσης μέσω online training με τα κανάλια διανομής (Tour Operators, Travel Agents, OTAs):

-Αυξάνετε η αναγνωρισιμότητα και το Brand του προορισμού Δυτική Μακεδονία με χαμηλό κόστος

-Διευρύνονται οι συνεργασίες με επαγγελματίες τουρισμού διεθνώς με τη δημιουργία destination specialist για τον προορισμό Δυτική Μακεδονία.

-Αποκτάται δυνατότητα άμεσου εντοπισμού και δικτύωσης με τα κρίσιμα κοινά στα κανάλια διανομής (tour operator, travel agents, OTAs)

-Πραγματοποιείται άμεση και στοχευμένη επικοινωνία της πληροφορίας για το τουριστικό προϊόν της Δυτικής Μακεδονίας.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ)

Δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη συνολική στρατηγική στόχευση των αγορών και «Οδηγό Χρήσης» για εφαρμογή κοινής στρατηγικής από τους επιμέρους προορισμούς και εξειδίκευση δεικτών αποδοτικότητας ( KPI’s) για την παρακολούθηση στόχων – αποτελεσμάτων.

Ως συνέχεια της αναβάθμισης της τουριστικής ιστοσελίδας της Περιφέρειας και της προώθησης μέσω των κοινωνικών δικτύων, προτείνεται η διενέργεια μιας καμπάνιας SEM με βάση τη στρατηγική της Περιφέρειας και τις ειδικότερες λέξεις - κλειδιά που η Περιφέρεια επιθυμεί την εκάστοτε περίοδο να αναδείξει, η οποία θα εξασφαλίσει αυξημένη επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα και στοχευμένη ανάδειξη συγκεκριμένων πτυχών του τουρισμού, βελτιώνοντας περαιτέρω τα αποτελέσματά της.

Ψηφιοποίηση

Ανάπτυξη εφαρμογής (Mobile application) για κινητά τηλέφωνα (smartphones) για μεγαλύτερη διάδραση κυρίως με το νεανικό κοινό, την παραγωγή περιεχομένου από τους χρήστες (user generated content) για πραγματοποίηση ενεργειών mobile marketing. Οι ενέργειες mobile marketing υλοποιούνται πριν ή και κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 29/03 13:38

  Ινδία: Τα μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της κρίσης

 2. 29/03 13:36

  Τουρκία: Στον αέρα το σχέδιο για αφίξεις 250 εκατ. επιβατών στα αεροδρόμια το 2023

 3. 29/03 13:30

  Κορωνοϊός: Ποιο είναι το εργασιακό καθεστώς της τηλεργασίας στην Ισπανία

 4. 29/03 13:23

  Πρώτη Τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Κρίσεων του ΠΟΤ με συμμετοχή και του κ.Θεοχάρη

 5. 29/03 13:20

  ΥΠΑ: Αναστολή πτήσεων έως τις 15 Απριλίου από και προς Ολλανδία και Γερμανία

 6. 28/03 15:22

  Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού: Νέα εκτίμηση για μείωση των διεθνών αφίξεων κατά 20-30% το 2020

 7. 28/03 15:06

  Ομοσπονδία καταλυμάτων "Κνωσσός": Πρόταση στα μέλη για ελαστική πολιτική ακύρωσης κρατήσεων

 8. 28/03 14:26

  TUI: Δάνειο ύψους 1,8 δισ.ευρώ από την κρατική τράπεζα KfW

 9. 28/03 14:03

  Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει 2 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των ελληνικών νοσοκομείων

 10. 28/03 13:57

  FedHATTA: Μαζί για τον Τουρισμό: Μηχανισμός στήριξης των τουριστικών γραφείων

 11. 28/03 13:44

  Έκτακτη επιδότηση ζητούν και οι ξεναγοί

 12. 28/03 13:32

  Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο: Τι δείχνει έρευνα για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην οικονομία και τις επιχειρήσεις

 13. 28/03 13:23

  ΗΠΑ: Κλινικές δοκιμές σε φάρμακο και εμβόλιο κατά του ιού

 14. 28/03 13:21

  Κορωνοϊός | Ισπανία: Πάνω από 36 δισ. το πλήγμα στον τουρισμό - τα οικονομικά μέτρα

 15. 28/03 13:18

  Πώς επιστρέφονται τα ποσά συμμετοχής στην Mobile World Congress της Βαρκελώνης

 16. 28/03 13:13

  Μεγάλη προσφορά των αδερφών Δερβένη στο Κέντρο Υγείας και το ΕΚΑΒ Σκιάθου

 17. 28/03 11:17

  Το εκκλησάκι στο κέντρο της Αθήνας που ίσως δεν έχεις παρατηρήσει

 18. 28/03 11:15

  Θησείο: Η παρανόηση με το όνομα και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες

 19. 27/03 20:20

  Μ. Κόνσολας: Ισχυρό μήνυμα από το υπουργείο και τον ΕΟΤ στους επισκέπτες από την ερχόμενη εβδομάδα

 20. 27/03 15:46

  Γερμανία | Η λύση για την επιβίωση των τουριστικών γραφείων: Δημιουργία ταμείου διαχείρισης οφειλών

 21. 27/03 15:31

  Aegean και Ελληνικά Πετρέλαια προσφέρουν δωρεάν 10 πτήσεις μεταφοράς ιατροφαρμακευτικού υλικού

 22. 27/03 15:24

  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού ζητεί από τις επιχειρήσεις να προτείνουν λύσεις

 23. 27/03 15:06

  Κρουαζιέρα: Νέες ημερομηνίες επανεκκίνησης από εταιρείες

 24. 27/03 14:53

  Η Ε.Ξ. Κω στηρίζει τον αγώνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας

 25. 27/03 14:46

  ΙΑΤΑ: Ανάγκη για ρευστότητα 200 δισ. δολ. στις αερομεταφορές

 26. 27/03 14:08

  SOS από τις αεροπορικές εταιρείες Air Mediterranean, Blue Bird, Ellinair, GainJet, Lumiwings, Orange2Fly

 27. 27/03 13:47

  Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού: Επιμόρφωση στελεχών με webinar

 28. 27/03 13:41

  Θετικός στον κορωνοϊό ο Μπόρις Τζόνσον

 29. 27/03 13:33

  Οι Υπηρεσίες ΕΟΤ εξωτερικού αιχμή του δόρατος στη μάχη κατά του κορωνοϊού

 30. 27/03 13:29

  Κορωνοϊός: Ποια μέτρα στήριξης ψήφισε το ευρωκοινοβούλιο

 31. 27/03 13:12

  ΠΟΕΕΤ: Τα μέτρα δεν καλύπτουν όλους τους εργαζομένους στον τουρισμό - 6 νέες προτάσεις

 32. 27/03 13:09

  Υπεγράφη η νέα τοπική ΣΣΕ ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου

 33. 27/03 13:07

  Κορωνοϊός: Κλείνουν ξενοδοχεία και στη Ρωσία

 34. 27/03 13:07

  Κορωνοϊός: Η Qatar Airways αυξάνει τις πτήσεις από Αυστραλία για αποκλεισμένους επιβάτες - Σύνδεση και με Αθήνα

 35. 27/03 13:05

  Μάχη με το χρόνο για τα γερμανικά τουριστικά γραφεία – Άμεση κρατική στήριξη ζητεί η DRV

 36. 27/03 13:02

  Απόφαση: Οι ρυθμίσεις για το θέμα των μεταχρονολογημένων επιταγών

 37. 27/03 12:51

  Γερμανία: Αίτημα για απαλλαγή των αερομεταφορέων από τις πάγιες υποχρεώσεις τους στην κρίση

 38. 27/03 12:28

  "Κενά αέρος" στην εξαγορά της Condor

 39. 27/03 12:14

  Ένα από τα πιο όμορφα νεοκλασικά της Αθήνας που κατεδαφίστηκε

 40. 27/03 12:03

  Δεν βλέπω να ανοίγει η τουριστική σεζόν πριν από τον Ιούλιο

 41. 27/03 11:28

  Μεταφέρεται για το Μάιο του 2021 η Έκθεση DEFEA

 42. 27/03 11:11

  Συγγρού: Η ιστορία του δρόμου που ασφαλτοστρώθηκε σχεδόν σε 1 μέρα

 43. 27/03 10:52

  Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας μελετά τις οριζόντιες συνέπειες της πανδημίας στην οικονομία

 44. 27/03 10:49

  Κορωνοϊός: Οι πλούσιοι αγοράζουν ιδιωτικά νησιά για πολυτελή απομόνωση

 45. 27/03 10:38

  Ξενοδοχείο στην Ελβετία προσφέρει πακέτο πολυτελούς καραντίνας και τεστ για κορωνοϊό

 46. 27/03 10:36

  Η επόμενη μέρα: Επιχορηγήσεις για 4 ξενοδοχεία στη Μύκονο

 47. 27/03 10:34

  Η επόμενη μέρα: Αλλαγή χρήσης 4 κτιρίων σε ξενοδοχεία σε Πάτρα, Χανιά και Ρόδο

 48. 26/03 20:26

  Γενναία κρατική στήριξη των εργαζομένων σε 11 ευρωπαϊκές χώρες

 49. 26/03 19:53

  Καλά νέα για τη γρήγορη διάγνωση του κορωνοϊού

 50. 26/03 18:53

  Υπ. Τουρισμού: Νέα λίστα με 268 ξενοδοχεία που μένουν ανοικτά

 51. 26/03 18:15

  ΤΟ ΤΑΠ καλεί να… σερφάρουμε στον Πολιτισμό

 52. 26/03 17:27

  ΕΟΤ: Διαγωνισμός για την αναβάθμιση του visitgreece.gr

 53. 26/03 16:40

  Θετικά δέχονται οι καταναλωτές τις διαφημίσεις με επίκεντρο τον κορωνοϊό

 54. 26/03 15:40

  Το 10% του κανονικού αριθμού πτήσεων θα εκτελεί η KLM στο θερινό πρόγραμμα

 55. 26/03 14:49

  Ένα στα τρία αεροσκάφη στον κόσμο, καθηλωμένα στο έδαφος

 56. 26/03 14:21

  Ξενοδοχεία της Ασίας λειτουργούν ως καραντίνα για ταξιδιώτες που θέλουν απομόνωση!

 57. 26/03 14:12

  Ρωσία: Στοπ σε όλες τις επιβατικές πτήσεις – Καραντίνα σε Ρώσους που επαναπατρίζονται

 58. 26/03 14:01

  Γερμανία: 24 δισ. ευρώ οι απώλειες στους ταξιδιωτικούς προορισμούς το Μάρτιο και τον Απρίλιο

 59. 26/03 13:48

  Μετά την υγεία, ρευστότητα και επιτόκια για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 60. 26/03 13:45

  Πώς η κρίση επηρεάζει του ελέγχους οικονομικών καταστάσεων των εταιριών

 61. 26/03 13:32

  Ταξιδιωτικά γραφεία: Πόσο καλή λύση είναι τελικά η πίστωση για μελλοντικό ταξίδι;

 62. 26/03 13:15

  Ο ΣΕΤΕ στηρίζει τη δημόσια υγεία- Δωρεές και από επιχειρήσεις

 63. 26/03 13:11

  Προς μια πανευρωπαϊκή υπηρεσία πολιτικής προστασίας;

 64. 26/03 13:04

  ΗΠΑ: Μέτρα στήριξης και των τουριστικών γραφείων - Μήνυμα της ASTA

 65. 26/03 13:02

  COSMOTE: "Από το σπίτι, καλύτερα για όλους", με δράσεις και συνεχείς ενημερώσεις

 66. 26/03 12:45

  Γερμανικός τουρισμός: Δραματικές οι συνέπειες για τους τουρ οπερέιτορ

 67. 26/03 12:35

  Η Royal Caribbean ακυρώνει όλες τις κρουαζιέρες μέχρι τα μέσα Μαϊου

 68. 26/03 12:21

  Πράσινο φως του ΚΑΣ για το Ελληνικό

 69. 26/03 12:04

  Το 75% των Βρετανών πιστεύει ότι θα ταξιδέψει φέτος

 70. 26/03 11:24

  Koρωνοϊός: Ποια χώρα παίρνει μέτρα για την επισιτιστική της ασφάλεια

 71. 26/03 10:36

  WTTC: Δραματική έκκληση στους G20 να αναλάβουν άμεσα δράση για τον παγκόσμιο τουρισμό| Θα χαθούν 75 εκατ. θέσεις εργασίας

 72. 26/03 10:14

  Το μήνυμα της Πάρου στους μελλοντικούς επισκέπτες: "WE ready, YOU safe, ALL happy!"

 73. 26/03 10:08

  Πράσινο φως για συγχώνευση της ΤUI HELLAS με την ΝΤΕΣΤΙΝΕΪΣΟΝ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΓΚΡΙΣ ΤΡΑΒΕΛ ΑΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜ

 74. 26/03 10:06

  H επόμενη μέρα: Επιχορηγήσεις για 4 ξενοδοχεία στη Σαντορίνη

 75. 26/03 10:02

  Η επόμενη ημέρα: 6 άδειες για τουριστικές κατοικίες σε Κρήτη, Ζάκυνθο, Χίο και B. Κυνουρία

 76. 25/03 17:24

  Κορωνοϊός: Πόσο κοντά στο εμβόλιο βρίσκεται η CureVac;

 77. 25/03 17:08

  Π.Αντωνίου: Στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα, που προτείνει ο κ.Κόνσολας

 78. 25/03 13:53

  Μέτρα: Επικαιροποιημένη λίστα με τον ΚΑΔ των κλάδων που πλήττονται

 79. 25/03 12:58

  5 συμβουλές για τους τουριστικούς επιχειρηματίες

 80. 25/03 12:42

  Η Royal Caribbean Cruises αναστέλλει τις κρουαζιέρες μέχρι τις 12 Μαΐου

 81. 25/03 12:28

  Επιτακτική η εξομάλυνση της παραγωγικής δραστηριότητας

 82. 25/03 12:16

  25η Μαρτίου: Τα ελληνικά χρώματα φωτίζουν το αεροδρόμιο της Αθήνας

 83. 25/03 12:09

  Πώς ο κορωνοϊός χτυπά και τις ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου

 84. 25/03 12:06

  H επόμενη μέρα: Επιχορηγήσεις για 4 ξενοδοχεία στην Κρήτη

 85. 25/03 12:04

  Η επόμενη μέρα: Έγκριση ανέγερσης ξενοδοχείου στη Μύκονο

 86. 24/03 18:20

  Αποτράπηκε "υγειονομική βόμβα": 21 από τους 263 επιβάτες από Ισπανία στην Αθήνα βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό

 87. 24/03 17:43

  Πράσινο φως για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία στην ΕΕ

 88. 24/03 16:52

  Aeroflot: Αναστέλλονται οι πτήσεις προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη

 89. 24/03 16:49

  Τουρισμός: H Kίνα ανοίγει το δρόμο για την επανεκκίνηση- ΄Άνοιξαν 3.714 αξιοθέατα!

 90. 24/03 16:29

  Σοβαρές ζημιές στο κάστρο της Κιάφας από τον σεισμό

 91. 24/03 15:56

  Σταϊκούρας: Διευρύνεται το πλαίσιο προστασίας από την επόμενη εβδομάδα- Νέα μέτρα

 92. 24/03 15:20

  Κανονικά θα διεξαχθεί η Διεθνής Τουριστική Έκθεση ITB Asia 2020 στη Σιγκαπούρη

 93. 24/03 14:59

  Αύξηση 4,7% των επιβατών στα ελληνικά αεροδρόμια το α' δίμηνο

 94. 24/03 14:40

  Αναβάλλονται για το 2021 οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο

 95. 24/03 13:57

  Αποκλειστική συνέντευξη του υφυπουργού Τουρισμού Μάνου Κόνσολα: Χρειαζόμαστε μείωση ΦΠΑ σε μεταφορές, διαμονή κι εστίαση!

 96. 24/03 13:40

  Χωρίς περιοριστικά μέτρα η Σουηδία - αδιαφορία ή άγνοια;

 97. 24/03 13:38

  Τουρισμός | Καμπάνια αλληλεγγύης στη Γερμανία: "Αλλάξτε κράτηση, μην ακυρώνετε"

 98. 24/03 13:27

  Ποιες συναλλαγές δεν θα γίνονται στις τράπεζες από τις 24 Μαρτίου

 99. 24/03 13:03

  Γερμανία: Ένα ρολό χαρτί υγείας για κάθε αλλαγή κράτησης προσφέρει start-up!

 100. 24/03 13:02

  Βρετανία: 275 εκατ. λίρες οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις στους τουρίστες