Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας: Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα τουριστικής προβολής, ύψους 360.000 ευρώ, για το 2020

Α Decrease font Enlarge font
Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας: Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα τουριστικής προβολής, ύψους 360.000 ευρώ, για το 2020

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2020 ο προϋπολογισμός του οποίου αγγίζει τα 360.000 ευρώ.

Το Πρόγραμμα καταρτίστηκε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων με στόχο την ολοκληρωμένη προσέγγιση προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένης επικοινωνιακής στρατηγικής η οποία αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία marketing τα οποία συνδράμουν στη δημιουργία μιας ιδιαίτερης τουριστικής ταυτότητας και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής.

Στόχοι επικοινωνίας

Οι επιθυμητοί στόχοι επικοινωνίας του προγράμματος τουριστικής προβολής είναι:

-Ενημέρωση

-Δημιουργία ενδιαφέροντος

III. Πρόσκληση για αναζήτηση πληροφοριών.

Για τις επικοινωνιακές ανάγκες της ΠΔΜ και για στόχευση όλων των κοινών θα χρησιμοποιηθεί μείγμα έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ATL & BTL πρακτικές δημοσίων σχέσεων, ώστε να επιτευχθεί ενιαία στρατηγική marketing. Το μοντέλο θα περιλαμβάνει ανάπτυξη multi-channel στρατηγικής με συνδυασμό paid – owned – earned media.

Μείγμα B2C & B2B ενεργειών

Σε επίπεδο Β2C:

Τίθεται ως στόχος η δημιουργία “promoters” δηλαδή επισκεπτών που θα προβάλουν θετικά τον προορισμό σε δημόσια και ιδιωτικά μέσα από την εδραίωση του brand “Δυτική Μακεδονία” η οποία θα στηρίζεται στην αξιοποίηση των δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και τη δημιουργία του κατάλληλου περιεχομένου (content) με στόχο το σταδιακό χτίσιμο της εικόνας του προορισμού, ως συνόλω και θεματικές προϊοντικές κατηγορίες.

Η συγκεκριμένη στρατηγική εξελίσσεται σε δύο φάσεις :

1. Στη φάση της επιλογής προορισμού διακοπών, με:

-Αύξηση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού και προτίμησης της Περιφέρειας

-Έγκαιρη προσέγγιση δυνητικών επισκεπτών

-Τοποθέτηση του προορισμού στη λίστα των κορυφαίων επιλογών των δυνητικών πελατών

2. Στη φάση αξιολόγησης του προορισμού μετά την επίσκεψη:

-αξιοποίηση των διαδικτυακών μέσων για το χτίσιμο θετικής φήμης (word to mouth)

-δημιουργία και διατήρηση της καλής εικόνας του προορισμού για τους επισκέπτες

-ανάληψη ενεργειών για τη δημιουργία “επαναλαμβανόμενων” πελατών.

Σε επίπεδο Β2Β:

Η εδραίωση του brand “Δυτική Μακεδονία” με τη στοχευμένη και διαρκή παρουσία της Περιφέρειας σε εκθέσεις, την επίτευξη συμφωνιών προώθησης του προορισμού μέσα από τα εμπορικά δίκτυα των Τ.Ο. και την ανάπτυξη συνεργειών μέσα από τα δίκτυα φορέων. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί, μέσω:

-της αύξησης ενδιαφέροντος των πελατών της Δυτικής Μακεδονίας με την προβολή των ελκυστικών προϊόντων του προορισμού

-της διατήρησης και ενδυνάμωσης των σχέσεων με τους πελάτες

-της προσέλκυσης νέων πελατών από τις αγορές – στόχους.

Branding

Σχεδιασμός του destination brand για τον προορισμό Δυτική Μακεδονία, το οποίο θα αποτελεί την οπτική ενσάρκωση του πνεύματος του προορισμού και την υπογραφή του. Θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά σε όλες τις ενέργειες - δράσεις τουριστικής προβολής από όλους τους δρώντες με στόχο την αναγνωρισιμότητα και την ταυτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας ως ποιοτικός προορισμός εναλλακτικών διακοπών. Το Branding πρέπει να συνδυάζει, σε επίπεδο ορολογίας, τα στοιχεία και πόρους που κρίνονται ως τα πλέον αξιοποιήσιμα και χαρακτηριστικά της Περιφέρειας. Ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να δημιουργήσει ολοκληρωμένο Branding concept, το σχετικό brand manual και το κύριο τουριστικό λογότυπο σε δύο τουλάχιστον γλώσσες.

Επικοινωνιακή πλατφόρμα

Αναβάθμιση τουριστικής ιστοσελίδας

Αναλυτική αξιολόγηση της τουριστικής ιστοσελίδας www.visitwestmacedonia.gr της ΕΤΔΥΜΑ, από ομάδα στελεχών του Τμήματος Τουρισμού και της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΠΔΜ, προκειμένου να καταγραφούν οι βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν και να δρομολογηθεί η αναβάθμισή της. Το ζητούμενο από την παραδοτέα ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι ότι βασίζεται σε ένα αξιόπιστο και εύκολο στη χρήση σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS/content management system), να έχει λιτό και διαχρονικό εικαστικό, να έχει τα χαρακτηριστικά του responsive design ώστε να διαβάζεται σωστά από όλες τις συσκευές (Η/Υ, tablet, smartphone), να καλύπτει τις προδιαγραφές του SEO (search engine optimization – βέλτιστη παρουσία στις μηχανές αναζήτησης) και να διαθέτει ένα εργαλείο προώθησης του newsletter.

Παραγωγή φωτογραφικού υλικού

Από την αξιολόγηση του υφιστάμενου φωτογραφικού υλικού προκύπτει η απαίτηση αναβάθμισης και συμπλήρωσής του, ώστε να καλύψει με επάρκεια τις ανάγκες της τουριστικής προβολής.

Οι ελλείψεις εντοπίζονται:

-στη γεωγραφική κάλυψη του συνόλου της ΠΔΜ

-στην κάλυψη της εποχικότητας

-στην απουσία αρκετών σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος

-στην απουσία σύγχρονου αφηγηματικού ύφους όπως ορίζεται από τις οδηγίες του ΕΟΤ

-στην κυριότητα του συνόλου του φωτογραφικού υλικού

-στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υλικού

Με δεδομένη τη δημιουργία πρόσθετων αναγκών πρέπει να προβλεφθεί ένα συμπληρωματικό κονδύλι για τα επόμενα έτη.

Παραγωγή βίντεο – Προώθηση

Η παραγωγή ενός ετήσιου ποιοτικού προωθητικού βίντεο, διάρκειας 1,5΄- 3΄ και σύντομες παραλλαγές του, διάρκειας περίπου 15΄΄- 30΄΄, με σκοπό την ευρεία διάδοση στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την ανάδειξη του χαρτοφυλακίου τουριστικών προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας. Η παραγωγή θα γίνει στο πλαίσιο διαγωνισμού, έπειτα από υποβολή σεναριακών ιδεών με βάση μια σύντομη παρουσίαση της στρατηγικής τουριστικής προβολής και το branding της Δυτικής Μακεδονίας.

Η επιλογή αναδόχου μπορεί να αφορά ξεχωριστά την ανάπτυξη σεναρίου και την εκτέλεση της παραγωγής, με βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση απουσίας δυνατής σεναριακής ιδέας δεν θα πρέπει να προχωρήσει η δράση.

Προωθείται η παραγωγή μικρών αυτοτελών video - επεισοδίων (webisodes) που παρουσιάζουν με δημιουργικό τρόπο τους θεματικούς άξονες του τουριστικού προϊόντος.

Η παραγωγή βασίζεται στην κεντρική δημιουργική ιδέα (concept). Τα webisodes χρησιμοποιούνται σε ενέργειες προώθησης στο ψηφιακό περιβάλλον και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Λοιπές ενέργειες με κανάλια διανομής

Διενέργεια καινοτόμας online δικτύωσης με τα κανάλια διανομής του τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας με τους Tour Operator και τους Travel agent του εξωτερικού.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της δικτύωσης μέσω online training με τα κανάλια διανομής (Tour Operators, Travel Agents, OTAs):

-Αυξάνετε η αναγνωρισιμότητα και το Brand του προορισμού Δυτική Μακεδονία με χαμηλό κόστος

-Διευρύνονται οι συνεργασίες με επαγγελματίες τουρισμού διεθνώς με τη δημιουργία destination specialist για τον προορισμό Δυτική Μακεδονία.

-Αποκτάται δυνατότητα άμεσου εντοπισμού και δικτύωσης με τα κρίσιμα κοινά στα κανάλια διανομής (tour operator, travel agents, OTAs)

-Πραγματοποιείται άμεση και στοχευμένη επικοινωνία της πληροφορίας για το τουριστικό προϊόν της Δυτικής Μακεδονίας.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ)

Δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη συνολική στρατηγική στόχευση των αγορών και «Οδηγό Χρήσης» για εφαρμογή κοινής στρατηγικής από τους επιμέρους προορισμούς και εξειδίκευση δεικτών αποδοτικότητας ( KPI’s) για την παρακολούθηση στόχων – αποτελεσμάτων.

Ως συνέχεια της αναβάθμισης της τουριστικής ιστοσελίδας της Περιφέρειας και της προώθησης μέσω των κοινωνικών δικτύων, προτείνεται η διενέργεια μιας καμπάνιας SEM με βάση τη στρατηγική της Περιφέρειας και τις ειδικότερες λέξεις - κλειδιά που η Περιφέρεια επιθυμεί την εκάστοτε περίοδο να αναδείξει, η οποία θα εξασφαλίσει αυξημένη επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα και στοχευμένη ανάδειξη συγκεκριμένων πτυχών του τουρισμού, βελτιώνοντας περαιτέρω τα αποτελέσματά της.

Ψηφιοποίηση

Ανάπτυξη εφαρμογής (Mobile application) για κινητά τηλέφωνα (smartphones) για μεγαλύτερη διάδραση κυρίως με το νεανικό κοινό, την παραγωγή περιεχομένου από τους χρήστες (user generated content) για πραγματοποίηση ενεργειών mobile marketing. Οι ενέργειες mobile marketing υλοποιούνται πριν ή και κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

 1. 22/02 15:52

  «Ted’s Lounge», ονοματοδοσία στο Bay Clubhouse της Costa Navarino, στη μνήμη του Θεόδωρου Βασιλάκη

 2. 22/02 15:49

  Σε ποιους τομείς επενδύουν οι Άραβες στην Ελλάδα

 3. 22/02 15:47

  Κορωνοϊός: Έκλεισαν προσωρινά εργοστάσια της Volkswagen, της Mercedes και της BMW

 4. 22/02 15:44

  Kορωνοϊός: Η Princess Cruiseς ακύρωσε 30 κρουαζιέρες - Ακυρώθηκε και ο μαραθώνιος στο Τόκυο

 5. 21/02 17:35

  Το άνοιγμα του δήθεν κλειστού επαγγέλματος του ξεναγού- Γράφει ο κ.Ιωάννης Βεντιρώζος (*)

 6. 21/02 16:22

  Στη Louis Hotels το πεντάστερο ξενοδοχείο Asterion στην Κρήτη

 7. 21/02 16:05

  Ελληνικός τουρισμός 2019: +8,5% η μέση δαπάνη ανά ταξίδι - Οι εθνικότητες που έφεραν τα περισσότερα έσοδα

 8. 21/02 15:04

  Hotels.com For Travel Agents: Η Discover the World συνεργάτης πωλήσεων στην Ελλάδα

 9. 21/02 15:03

  Βρετανοί, Αμερικανοί και Γάλλοι τουρίστες έφεραν το ρεκόρ στις ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2019

 10. 21/02 14:43

  Δοκιμές στο συντριβάνι της νέας Ομόνοιας

 11. 21/02 14:37

  Forbes: 10 καινοτομίες που απογειώνουν την εμπειρία διαμονής στα ξενοδοχεία

 12. 21/02 14:05

  Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για πληρωμή του ΦΠΑ στις online αγορές

 13. 21/02 13:56

  IATA: Ο κορωνοϊός προκαλεί μείωση των αεροπορικών ταξιδιών

 14. 21/02 13:55

  Κρητικά προϊόντα σε περισσότερα All Inclusive ξενοδοχεία

 15. 21/02 12:41

  AIDA: Στη Μεσόγειο και Μ. Ανατολή τα κρουαζιερόπλοια που ταξίδευαν Ασία – Νέα δρομολόγια με Ελλάδα

 16. 21/02 12:19

  Στην Ομόνοια το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ

 17. 21/02 12:18

  T&L: Ελληνικό ξενοδοχείο ανάμεσα στα καλύτερα νέα στον κόσμο για το 2020- Δείτε ποιο είναι (φωτό)

 18. 21/02 12:04

  Σύσκεψη για το νέο φορέα πνευματικών δικαιωμάτων

 19. 21/02 11:58

  ICCA: Ποια είναι η επίδραση του κορωνοϊού στα διεθνή συνέδρια

 20. 21/02 11:22

  Ο κορωνοϊός "επιτίθεται" και στις ήδη εξασθενημένες τουριστικές εκθέσεις- Γράφει ο Νότης Μαρτάκης (*)

 21. 21/02 10:56

  Euronews.com: Oι Λειψοί στα πιο αντιπροσωπευτικά νησιά με ιστορία και παραδόσεις

 22. 21/02 10:50

  Εντός 4 μηνών νέος ανελκυστήρας στην Ακρόπολη

 23. 21/02 10:44

  Marriott: Αναστέλλει τις χρεώσεις ακύρωσης λόγω κορωνοϊού

 24. 21/02 10:36

  Ποια χώρα πλασάρει το μήνυμα «Μην μας συγχέετε με την Κίνα» λόγω κορωνοϊού

 25. 21/02 10:34

  Κορωνοϊός: Ακυρώσεις 6 εκθέσεων σκαφών στη ΝΑ Ασία

 26. 21/02 10:32

  Aντίθετος σε αιολική βιομηχανική εγκατάσταση ο Δήμος Ξυλοκάστρου

 27. 21/02 10:28

  Ενημερωτική εκδήλωση στο Βόλο για την αυτόνομη κατάδυση από ΑΜΕΑ

 28. 21/02 10:23

  Τουρισμός: Κοινά πακέτα Ελλάδας-Αιγύπτου σε μακρινές αγορές

 29. 20/02 18:06

  Νέα βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για την ΟΛΠ Α.Ε.

 30. 20/02 18:04

  Μ. Κόνσολας: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη μεταρρύθμιση στην τουριστική εκπαίδευση

 31. 20/02 16:20

  Cyprus Airways: Νέο δρομολόγιο Αθήνα - Πάφος

 32. 20/02 15:15

  Ryanair: Νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης πιλότων

 33. 20/02 14:35

  Εκδήλωση για τον αθλητικό τουρισμό στη Θεσσαλονίκη

 34. 20/02 14:27

  Γενική Συνέλευση & Αρχαιρεσίες ΗΑΤΤΑ: Μια μεγάλη γιορτή για τον ελληνικό τουρισμό - Ποιοι βραβεύθηκαν

 35. 20/02 14:16

  Τι αλλάζει στις αδειοδοτήσεις στον ιαματικό τουρισμό

 36. 20/02 14:14

  Εγκρίθηκε η εξαγορά της Condor από την LOT

 37. 20/02 14:12

  14 δράσεις στο Σχέδιο Διαχείρισης του προορισμού Σαντορίνη

 38. 20/02 14:04

  Οινική βιωματική περιήγηση Ολλανδών και Βέλγων δημοσιογράφων και πρακτόρων στην Πιερία και Θεσσαλονίκη

 39. 20/02 13:44

  Δημοφιλές τηλεοπτικό παιχνίδι στο Βέλγιο προβάλλει την Ελλάδα

 40. 20/02 13:37

  Η επόμενη ημέρα στον τουρισμό στο Delphi Economic Forum

 41. 20/02 13:18

  Έρευνα: Πώς θα ταξιδέψουν οι Γερμανοί τουρίστες το 2020

 42. 20/02 13:09

  Τουρκία: Χωρίς βίζα τα ταξίδια πολιτών από 6 ευρωπαϊκές χώρες

 43. 20/02 12:52

  Ξενοδοχεία: Ο όμιλος Ιβάν Σαββίδη ενδιαφέρεται για το Capsis Elite Resort

 44. 20/02 12:32

  Bloomberg: Τα Ιόνια Νησιά στους 24 καυτούς προορισμούς διακοπών για το 2020

 45. 20/02 12:26

  Ελληνικός τουρισμός 2019: Ρεκόρ εισπράξεων με 18,1 δισ.ευρώ

 46. 20/02 12:15

  Ερώτηση Βόζεμπεργκ για την ασφάλεια των αερομεταφορών στην Ε.Ε.

 47. 20/02 11:38

  ΠΑΣΥΔΑ: Webinar για κρατήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω Google χωρίς προμήθεια

 48. 20/02 11:36

  ΥΠΠΟ: Tην Άνοιξη του 2021 το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

 49. 20/02 11:24

  Ο ΠΟΤ θέτει τον τουρισμό ψηλά στην ατζέντα της ΕΕ

 50. 20/02 11:03

  ΥΠΕΣ: Προώθηση της Β. Ελλάδας στην έκθεση Τουρισμού του Βελιγραδίου

 51. 20/02 10:47

  Τουρισμός | Η Κέρκυρα νέος μεγάλος προορισμός για τους Ρώσους - Πρόγραμμα της TUI Russia με 5άστερα ξενοδοχεία

 52. 20/02 10:30

  Άνοιγμα της Αλοννήσου στην αγορά του Ισραήλ

 53. 20/02 10:26

  Χρηματοδοτήσεις ξενοδοχειακών επενδύσεων σε Ραφήνα και Ύδρα

 54. 20/02 10:22

  Πλήγμα και στο Hollywood λόγω κορωνοϊού: Ακυρώθηκε η πρεμιέρα του James Bond, No Time to Die

 55. 20/02 10:18

  Aegean: Ταξίδι μαζί με τα μικρά ζώα συντροφιάς

 56. 20/02 10:16

  Kορωνοϊός: Επιπτώσεις σε ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες - 50 εκατ. οι απώλειες της El Al

 57. 20/02 10:07

  Κορωνοϊός: Αντικαθιστούν με ημερίδες την ακύρωση του Mobile World Congress στη Βαρκελώνη

 58. 19/02 16:39

  Νέα παγκόσμια συνεργασία για την Accor και τη Visa

 59. 19/02 16:38

  Άμεση αντίδραση του ΕΟΤ σε φυλλάδιο γερμανού πράκτορα που εμφανίζει το Ναυάγιο της Ζακύνθου στην …Τουρκία!

 60. 19/02 15:46

  Το Mediterranean Yacht Show επιστρέφει για 7η χρονιά στο λιμάνι του Ναυπλίου

 61. 19/02 14:55

  ΟΝΟΜΑ: Το πρώτο πεντάστερο smart hotel ανοίγει στη Θεσσαλονίκη

 62. 19/02 14:21

  Απαράδεκτες οι τιμολογιακές διακρίσεις στους νέους για την είσοδο στην Ακρόπολη και τους άλλους αρχαιολογικούς χώρους

 63. 19/02 14:05

  Έρευνα: Γιατί οι Ολλανδοί τουρίστες επιλέγουν την Ελλάδα

 64. 19/02 12:56

  WWF: Βρείτε το δικό σας ανθρακικό αποτύπωμα στα ψάρια που τρώτε

 65. 19/02 12:47

  Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Ικανοποίηση για την πρωτιά σε επισκεψιμότητα- συμμετοχή σε εκθέσεις

 66. 19/02 12:39

  Πρόταση ΣΕΤΚΕ στον ΠΟΤ: Ενιαίο όνομα και σύστημα κατηγοριοποίησης στα καταλύματα διεθνώς

 67. 19/02 11:12

  Χάλκινο μετάλλιο στη Λέσχη Αρχιμαγείρων B. Ελλάδος στους Ολυμπιακούς Αγώνες Μαγειρικής

 68. 19/02 10:55

  Κορωνοϊός: Μετά από ένα χρόνο η ανάκαμψη του εξερχόμενου τουρισμού από την Κίνα

 69. 19/02 10:18

  Ακυρώθηκε η ΙΤΒ China- Καμιά ανησυχία για την ITB Berlin

 70. 19/02 10:04

  Η Ίος γοήτευσε τους Ιταλούς

 71. 19/02 10:01

  Καταβολές δόσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις

 72. 19/02 09:59

  Aegean: Έκπτωση 30% σε όλους τους προορισμούς εξωτερικού

 73. 19/02 09:57

  Δήμος Κομοτηνής: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση 74 bungalows

 74. 19/02 09:55

  Kορωνοϊός: Η Ρωσία στηρίζει με 25 εκατ. δολ. τις αεροπορικές εταιρείες ως αποζημίωση

 75. 19/02 09:50

  Τι είναι ο «άδειος» τουρισμός και πως σχετίζεται με τον κορωνοϊό

 76. 19/02 09:47

  ΕΟΤ: Θετικά μηνύματα για τις προκρατήσεις από τη Γαλλία το 2020

 77. 19/02 09:42

  Θρησκευτικός τουρισμός: Πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής Εκκλησίας και Υπουργείου Τουρισμού

 78. 18/02 16:51

  100.000 επαγγελματίες από 40.000 επιχειρήσεις στην εφετινή HORECA

 79. 18/02 14:23

  Ιταλικό ενδιαφέρον για τη Σέριφο

 80. 18/02 13:30

  Ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου

 81. 18/02 13:13

  Το Σχολείο Τουρισμού OnTour στη Ρόδο

 82. 18/02 12:45

  Τουρισμός | Expedia και Tripadvisor κατηγορούν την Google για αθέμιτο ανταγωνισμό

 83. 18/02 12:29

  Οδηγίες online μάρκετινγκ για ατομικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

 84. 18/02 12:28

  Γερμανικός τουρισμός: Αύξηση των αναχωρήσεων για Ελλάδα το 2019

 85. 18/02 11:42

  Airbnb: Οι αφροαμερικανοί αναδυόμενη ταξιδιωτική αγορά – Ποιες οι προτιμήσεις τους

 86. 18/02 10:24

  Κορωνοϊός: Κλείνουν καταστήματα πολυεθνικών στην Κίνα

 87. 18/02 10:19

  Επιχορηγήσεις ξενοδοχείων στα Χανιά

 88. 18/02 10:15

  Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού: Διαγωνισμός για παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών

 89. 18/02 10:11

  Πειραιάς: Παρατηρητήριο για την κλιματική αλλαγή

 90. 18/02 10:08

  Προβολή του Ν.Αιγαίου στα δορυφορικά κανάλια του Antenna- Συνδρομή της Κ.Μακεδονίας στον Ο.Τ.Θεσσαλονίκης

 91. 18/02 10:03

  Συνεργασία υπουργείου Τουρισμού με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού

 92. 18/02 09:58

  Η Ένωση Ξενοδοχείων Δελφών νέο μέλος της ΠΟΞ

 93. 17/02 19:48

  Βραβείο επιχειρηματικής αριστείας στον ξενοδοχειακό όμιλο Sani-Ikos - Στα 168 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2018

 94. 17/02 19:45

  Growth Awards 2020 | Η Eurobank & η Grant Thornton επιβραβεύουν την επιχειρηματική αριστεία

 95. 17/02 15:33

  Ryanair: Νέα σύνδεση Κέρκυρα - Βρότσλαβ

 96. 17/02 15:29

  Ο γ.γ. του ΠΟΤ στο υπουργείο Τουρισμού

 97. 17/02 15:11

  ΙΤΕΠ: Τα ξενοδοχεία στηρίζουν την απασχόληση – 2,9 δισ. ευρώ επενδύσεις την τριετία

 98. 17/02 14:25

  Ομοσπονδία καταλυμάτων "Κύκλος": 'Εντονη διαφωνία για την αύξηση στα τέλη παρεπιδημούντων

 99. 17/02 12:33

  Κρήτη: Θετικά μηνύματα από το Ισραήλ

 100. 17/02 12:26

  Η Κάρπαθος σε διεθνείς εκθέσεις