Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας: Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα τουριστικής προβολής, ύψους 360.000 ευρώ, για το 2020

Α Decrease font Enlarge font
Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας: Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα τουριστικής προβολής, ύψους 360.000 ευρώ, για το 2020

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2020 ο προϋπολογισμός του οποίου αγγίζει τα 360.000 ευρώ.

Το Πρόγραμμα καταρτίστηκε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων με στόχο την ολοκληρωμένη προσέγγιση προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένης επικοινωνιακής στρατηγικής η οποία αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία marketing τα οποία συνδράμουν στη δημιουργία μιας ιδιαίτερης τουριστικής ταυτότητας και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής.

Στόχοι επικοινωνίας

Οι επιθυμητοί στόχοι επικοινωνίας του προγράμματος τουριστικής προβολής είναι:

-Ενημέρωση

-Δημιουργία ενδιαφέροντος

III. Πρόσκληση για αναζήτηση πληροφοριών.

Για τις επικοινωνιακές ανάγκες της ΠΔΜ και για στόχευση όλων των κοινών θα χρησιμοποιηθεί μείγμα έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ATL & BTL πρακτικές δημοσίων σχέσεων, ώστε να επιτευχθεί ενιαία στρατηγική marketing. Το μοντέλο θα περιλαμβάνει ανάπτυξη multi-channel στρατηγικής με συνδυασμό paid – owned – earned media.

Μείγμα B2C & B2B ενεργειών

Σε επίπεδο Β2C:

Τίθεται ως στόχος η δημιουργία “promoters” δηλαδή επισκεπτών που θα προβάλουν θετικά τον προορισμό σε δημόσια και ιδιωτικά μέσα από την εδραίωση του brand “Δυτική Μακεδονία” η οποία θα στηρίζεται στην αξιοποίηση των δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και τη δημιουργία του κατάλληλου περιεχομένου (content) με στόχο το σταδιακό χτίσιμο της εικόνας του προορισμού, ως συνόλω και θεματικές προϊοντικές κατηγορίες.

Η συγκεκριμένη στρατηγική εξελίσσεται σε δύο φάσεις :

1. Στη φάση της επιλογής προορισμού διακοπών, με:

-Αύξηση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού και προτίμησης της Περιφέρειας

-Έγκαιρη προσέγγιση δυνητικών επισκεπτών

-Τοποθέτηση του προορισμού στη λίστα των κορυφαίων επιλογών των δυνητικών πελατών

2. Στη φάση αξιολόγησης του προορισμού μετά την επίσκεψη:

-αξιοποίηση των διαδικτυακών μέσων για το χτίσιμο θετικής φήμης (word to mouth)

-δημιουργία και διατήρηση της καλής εικόνας του προορισμού για τους επισκέπτες

-ανάληψη ενεργειών για τη δημιουργία “επαναλαμβανόμενων” πελατών.

Σε επίπεδο Β2Β:

Η εδραίωση του brand “Δυτική Μακεδονία” με τη στοχευμένη και διαρκή παρουσία της Περιφέρειας σε εκθέσεις, την επίτευξη συμφωνιών προώθησης του προορισμού μέσα από τα εμπορικά δίκτυα των Τ.Ο. και την ανάπτυξη συνεργειών μέσα από τα δίκτυα φορέων. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί, μέσω:

-της αύξησης ενδιαφέροντος των πελατών της Δυτικής Μακεδονίας με την προβολή των ελκυστικών προϊόντων του προορισμού

-της διατήρησης και ενδυνάμωσης των σχέσεων με τους πελάτες

-της προσέλκυσης νέων πελατών από τις αγορές – στόχους.

Branding

Σχεδιασμός του destination brand για τον προορισμό Δυτική Μακεδονία, το οποίο θα αποτελεί την οπτική ενσάρκωση του πνεύματος του προορισμού και την υπογραφή του. Θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά σε όλες τις ενέργειες - δράσεις τουριστικής προβολής από όλους τους δρώντες με στόχο την αναγνωρισιμότητα και την ταυτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας ως ποιοτικός προορισμός εναλλακτικών διακοπών. Το Branding πρέπει να συνδυάζει, σε επίπεδο ορολογίας, τα στοιχεία και πόρους που κρίνονται ως τα πλέον αξιοποιήσιμα και χαρακτηριστικά της Περιφέρειας. Ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να δημιουργήσει ολοκληρωμένο Branding concept, το σχετικό brand manual και το κύριο τουριστικό λογότυπο σε δύο τουλάχιστον γλώσσες.

Επικοινωνιακή πλατφόρμα

Αναβάθμιση τουριστικής ιστοσελίδας

Αναλυτική αξιολόγηση της τουριστικής ιστοσελίδας www.visitwestmacedonia.gr της ΕΤΔΥΜΑ, από ομάδα στελεχών του Τμήματος Τουρισμού και της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΠΔΜ, προκειμένου να καταγραφούν οι βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν και να δρομολογηθεί η αναβάθμισή της. Το ζητούμενο από την παραδοτέα ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι ότι βασίζεται σε ένα αξιόπιστο και εύκολο στη χρήση σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS/content management system), να έχει λιτό και διαχρονικό εικαστικό, να έχει τα χαρακτηριστικά του responsive design ώστε να διαβάζεται σωστά από όλες τις συσκευές (Η/Υ, tablet, smartphone), να καλύπτει τις προδιαγραφές του SEO (search engine optimization – βέλτιστη παρουσία στις μηχανές αναζήτησης) και να διαθέτει ένα εργαλείο προώθησης του newsletter.

Παραγωγή φωτογραφικού υλικού

Από την αξιολόγηση του υφιστάμενου φωτογραφικού υλικού προκύπτει η απαίτηση αναβάθμισης και συμπλήρωσής του, ώστε να καλύψει με επάρκεια τις ανάγκες της τουριστικής προβολής.

Οι ελλείψεις εντοπίζονται:

-στη γεωγραφική κάλυψη του συνόλου της ΠΔΜ

-στην κάλυψη της εποχικότητας

-στην απουσία αρκετών σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος

-στην απουσία σύγχρονου αφηγηματικού ύφους όπως ορίζεται από τις οδηγίες του ΕΟΤ

-στην κυριότητα του συνόλου του φωτογραφικού υλικού

-στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υλικού

Με δεδομένη τη δημιουργία πρόσθετων αναγκών πρέπει να προβλεφθεί ένα συμπληρωματικό κονδύλι για τα επόμενα έτη.

Παραγωγή βίντεο – Προώθηση

Η παραγωγή ενός ετήσιου ποιοτικού προωθητικού βίντεο, διάρκειας 1,5΄- 3΄ και σύντομες παραλλαγές του, διάρκειας περίπου 15΄΄- 30΄΄, με σκοπό την ευρεία διάδοση στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την ανάδειξη του χαρτοφυλακίου τουριστικών προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας. Η παραγωγή θα γίνει στο πλαίσιο διαγωνισμού, έπειτα από υποβολή σεναριακών ιδεών με βάση μια σύντομη παρουσίαση της στρατηγικής τουριστικής προβολής και το branding της Δυτικής Μακεδονίας.

Η επιλογή αναδόχου μπορεί να αφορά ξεχωριστά την ανάπτυξη σεναρίου και την εκτέλεση της παραγωγής, με βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση απουσίας δυνατής σεναριακής ιδέας δεν θα πρέπει να προχωρήσει η δράση.

Προωθείται η παραγωγή μικρών αυτοτελών video - επεισοδίων (webisodes) που παρουσιάζουν με δημιουργικό τρόπο τους θεματικούς άξονες του τουριστικού προϊόντος.

Η παραγωγή βασίζεται στην κεντρική δημιουργική ιδέα (concept). Τα webisodes χρησιμοποιούνται σε ενέργειες προώθησης στο ψηφιακό περιβάλλον και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Λοιπές ενέργειες με κανάλια διανομής

Διενέργεια καινοτόμας online δικτύωσης με τα κανάλια διανομής του τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας με τους Tour Operator και τους Travel agent του εξωτερικού.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της δικτύωσης μέσω online training με τα κανάλια διανομής (Tour Operators, Travel Agents, OTAs):

-Αυξάνετε η αναγνωρισιμότητα και το Brand του προορισμού Δυτική Μακεδονία με χαμηλό κόστος

-Διευρύνονται οι συνεργασίες με επαγγελματίες τουρισμού διεθνώς με τη δημιουργία destination specialist για τον προορισμό Δυτική Μακεδονία.

-Αποκτάται δυνατότητα άμεσου εντοπισμού και δικτύωσης με τα κρίσιμα κοινά στα κανάλια διανομής (tour operator, travel agents, OTAs)

-Πραγματοποιείται άμεση και στοχευμένη επικοινωνία της πληροφορίας για το τουριστικό προϊόν της Δυτικής Μακεδονίας.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ)

Δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη συνολική στρατηγική στόχευση των αγορών και «Οδηγό Χρήσης» για εφαρμογή κοινής στρατηγικής από τους επιμέρους προορισμούς και εξειδίκευση δεικτών αποδοτικότητας ( KPI’s) για την παρακολούθηση στόχων – αποτελεσμάτων.

Ως συνέχεια της αναβάθμισης της τουριστικής ιστοσελίδας της Περιφέρειας και της προώθησης μέσω των κοινωνικών δικτύων, προτείνεται η διενέργεια μιας καμπάνιας SEM με βάση τη στρατηγική της Περιφέρειας και τις ειδικότερες λέξεις - κλειδιά που η Περιφέρεια επιθυμεί την εκάστοτε περίοδο να αναδείξει, η οποία θα εξασφαλίσει αυξημένη επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα και στοχευμένη ανάδειξη συγκεκριμένων πτυχών του τουρισμού, βελτιώνοντας περαιτέρω τα αποτελέσματά της.

Ψηφιοποίηση

Ανάπτυξη εφαρμογής (Mobile application) για κινητά τηλέφωνα (smartphones) για μεγαλύτερη διάδραση κυρίως με το νεανικό κοινό, την παραγωγή περιεχομένου από τους χρήστες (user generated content) για πραγματοποίηση ενεργειών mobile marketing. Οι ενέργειες mobile marketing υλοποιούνται πριν ή και κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 04/04 19:27

  Υμηττός: Το άγνωστο Δρακόσπιτο, η αρχαιότερη κατοικία στην Αττική

 2. 04/04 18:29

  Αττική: Το άγνωστο κάστρο μια ώρα μακριά από την Αθήνα

 3. 04/04 17:12

  Γερμανία: 1 στις 5 επιχειρήσεις θεωρεί ότι απειλείται με πτώχευση

 4. 04/04 17:11

  Κορωνοϊός-Σερβία: Mέτρα στήριξης της οικονομίας με καταβολή μισθών από το κράτος

 5. 04/04 17:08

  Μη δασικές εκτάσεις σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά κατόπιν εξέτασης αιτημάτων 2 εταιρειών

 6. 03/04 19:51

  Τηλεδιάσκεψη για τα προβλήματα στον τουριστικό κλάδο στη Μαγνησία

 7. 03/04 17:53

  Δωρεές Goldair για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

 8. 03/04 17:23

  Γερμανία: Διχάζει η "λύση βάουτσερ" – Τι φοβούνται τα τουριστικά γραφεία

 9. 03/04 16:18

  The Telegraph: Η Ελλάδα πρώτος προορισμός διακοπών μετά τον κορωνοϊό

 10. 03/04 15:23

  Έναρξη εργασιών στο Ελληνικό

 11. 03/04 15:19

  Εκτεταμένο πλάνο δράσεων της Accor για τον Covid-19

 12. 03/04 14:53

  Η Marketing Greece υποστηρίζει την πλατφόρμα Greece From Home με πρωτότυπο περιεχόμενο

 13. 03/04 14:05

  Το καλό και το κακό σενάριο στον τουρισμό

 14. 03/04 13:58

  Πέντε ελληνικές παραλίες στη στεριά αλλά σαν σε νησί

 15. 03/04 13:56

  Περιοχές της Αθήνας που άλλαξαν όνομα μέσα στα χρόνια

 16. 03/04 13:50

  ΕΟΔΥ: Οδηγίες για κρούσματα κορωνοϊού στην κρουαζιέρα

 17. 03/04 13:41

  FTI: Αισιοδοξία μετά το πακέτο χρηματοδότησης

 18. 03/04 13:36

  ΕΕ: 100 δις κατά της ανεργίας αντί για ευρωομόλογο;

 19. 03/04 13:17

  “Πανδημία” online παραπλανητικών πληροφοριών για τον κορωνοϊό

 20. 03/04 13:08

  Σε διαδικασία πτώχευσης η Thomas Cook Aviation, που λειτουργούσε για την Condor

 21. 03/04 12:46

  Γερμανικός τουρισμός | Ρύθμιση: Voucher από τις αεροπορικές εταιρίες και t.o's - Τι ισχύει για εταιρίες και ταξιδιώτες

 22. 03/04 12:28

  Ryanair: Περιορισμένη επιβατική κίνηση τον Απρίλιο και Μάιο

 23. 03/04 12:09

  10 κρουαζιερόπλοια ταξιδεύουν ακόμα στη θάλασσα - Δείτε ποια είναι

 24. 03/04 11:58

  Μαγιόρκα: Έναρξη τουριστικής σεζόν χωρίς τουρίστες

 25. 03/04 11:48

  Ομοσπονδία Καταλυμάτων "Κύκλος": Σύσταση προς καταλυματίες για τις ακυρώσεις κρατήσεων

 26. 03/04 11:12

  Κύπρος: Διαγωνισμός για υπηρεσίες ανάπτυξης της κρουαζιέρας στην Πάφο

 27. 03/04 11:01

  Κορωνοϊός: Εφιαλτικά σενάρια για τη γερμανική οικονομία - Ζημιά 729 δισ. αν η κρίση διαρκέσει 3 μήνες

 28. 03/04 10:54

  Κορωνοϊός- Intercontinental: Πολιτικές ακύρωσης και ευέλικτες κρατήσεις

 29. 03/04 10:51

  Κορωνοϊός: Η πολιτική κρατήσεων και ακυρώσεων της Radisson Hotels

 30. 03/04 10:49

  Κορωνοϊός - Oλλανδία: Στο χειρότερο σενάριο, περιοριστικά μέτρα για 1 χρόνο

 31. 03/04 10:44

  Κορωνοϊός - Ισραήλ: 1,24 δισ. δολ. το μήνα η ζημιά στην οικονομία

 32. 03/04 10:42

  Πρόεδρος Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου Ν. Υόρκης: Τα πεντάλεπτα τεστ κορωνοϊού θα σώσουν και τον ελληνικό τουρισμό

 33. 03/04 10:38

  Κ.Νοτοπούλου: Αναγκαία η λήψη μέτρων στήριξης διπλωματούχων ξεναγών- ερώτηση στη Βουλή

 34. 02/04 17:00

  Δυνατότητα κατάθεσης πινακίδων για τα τουριστικά λεωφορεία

 35. 02/04 16:57

  Υπ. Ναυτιλίας: Απαγορεύονται προσωρινά το κολύμπι, τα θαλάσσια μέσα αναψυχής και η υποβρύχια αλιεία

 36. 02/04 16:26

  ΕΤΑΔ: Μέτρα προστασίας για τον Κορωνοϊό Covid-19

 37. 02/04 16:25

  Η ΔΕΘ-Helexpo στο πλευρό της κοινωνίας και της Πολιτείας στη «μάχη» με τον κορωνοϊό

 38. 02/04 14:56

  Γερμανία: 3,5 δισ. ευρώ οι επιστροφές χρημάτων από τους t.o’s – Σε σενάριο T. Cook η αγορά αν δεν γίνουν πιστώσεις

 39. 02/04 14:18

  Έρευνα: Πόσο επιβραδύνει ο κορωνοϊός τα ταξίδια των Γερμανών

 40. 02/04 14:00

  Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού: Δέσμη προτάσεων για τη στήριξη του τουρισμού

 41. 02/04 13:11

  Greece from home: Η καινοτόμα πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού για να παραμείνει η Ελλάδα στο επίκεντρο

 42. 02/04 13:08

  Κίνδυνος επιθετικής εξαγοράς τουριστικών ομίλων, καθώς η τιμή των μετοχών κατέρρευσε

 43. 02/04 12:11

  Condor: Η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο της προσωρινής κρατικοποίησης

 44. 02/04 11:52

  Πτώση 61,3% στην επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας τον Μάρτιο

 45. 02/04 11:32

  Η μικρή Καραϊβική που βρίσκεται δίπλα στην Αθήνα

 46. 02/04 11:28

  Το μυστικό που κρύβει στους πρόποδές της η Ακρόπολη

 47. 02/04 11:20

  Ομοσπονδία καταλυμάτων "Κνωσσός": Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη

 48. 02/04 10:48

  Πότε θα τελειώσει η επιδημία στη Γερμανία;

 49. 02/04 10:38

  Κορωνοϊός - Έρευνα: Οι επιπτώσεις στα ξενοδοχεία της Μεσογείου τον Φεβρουάριο

 50. 02/04 10:33

  Κορωνοϊός: Έλληνες ταξιδιώτες εγκλωβισμένοι και στην Ινδία

 51. 02/04 10:31

  Η επόμενη μέρα: Επιχορηγήσεις για 4 ξενοδοχεία σε Κρήτη

 52. 02/04 10:26

  Κορωνοϊός: Όλο το πακέτο μέτρων της Γερμανίας για τη στήριξη της οικονομίας

 53. 02/04 10:17

  Κορωνοϊός: Ανοιχτά εστιατόρια σε κλειστά ξενοδοχεία για φαγητό σε πακέτο και delivery

 54. 02/04 10:10

  Κορωνοϊός: Πάνω από 1.000 ακυρώσεις συνεδρίων στην Ευρώπη - Ποιο μήνα προτιμούν για τη μετάθεση των διοργανώσεων

 55. 01/04 16:44

  Ένταξη στα μέτρα στήριξης ζητούν οι Εταιρείες Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων με τη δημιουργία ΚΑΔ

 56. 01/04 16:37

  "Lockdown" στο τζίρο βλέπει το 66,7% των επιχειρήσεων φέτος λόγω κορωνοϊού

 57. 01/04 16:17

  ΕΑΤΑ: Διαδικτυακή καμπάνια για την Αθήνα

 58. 01/04 16:00

  Στ.Βλαστός: Η ΕΤΑΔ θα αποτρέψει την αυθαίρετη είσοδο σκαφών στη μαρίνα Αλίμου

 59. 01/04 15:40

  Κανάρια Νησιά: Καταβολή πληρωμών από τους t.o’s μέχρι τις αρχές Μαΐου ζητούν οι ξενοδόχοι

 60. 01/04 15:05

  Ην. Βασίλειο: Πλατφόρμα εύρεσης προσωρινής εργασίας για άτομα που έχασαν τη δουλειά τους στον τουρισμό

 61. 01/04 14:35

  Γερμανία: Ακριβότερα τα αεροπορικά εισιτήρια από την 1η Απριλίου – «Ένα εντελώς λάθος μέτρο»

 62. 01/04 13:50

  DER Touristik: Αναστέλλεται προσωρινά η είσπραξη προμήθειας από ακυρωμένα ταξίδια

 63. 01/04 13:30

  Η TUI στηρίζει τα βάουτσερ – Τι ζητούν τα γερμανικά ταξιδιωτικά γραφεία- Κρατήσεις για το 2021

 64. 01/04 13:13

  Grant Thornton: Οι τελευταίες ρυθμίσεις με τα μέτρα στήριξης μέσα από 10 απαντήσεις

 65. 01/04 13:11

  The smarter E Europe 2020: Ακυρώθηκε η πλατφόρμα της ενεργειακής βιομηχανίας στο Μόναχο

 66. 01/04 12:57

  Ισπανία: Ανοίγουν ξενοδοχεία για τη φιλοξενία ασθενών με κορωνοϊό

 67. 01/04 12:54

  Singapore Airlines: Αύξηση κεφαλαίου εν μέσω πανδημίας

 68. 01/04 12:38

  Από πού ήρθε ο κορωνοϊός; Από την Κίνα ή τις ΗΠΑ;

 69. 01/04 12:23

  Γερμανικός τουρισμός: Η πανδημία του κορωνοϊού θα αλλάξει εντελώς τα ταξίδια - Τι προβλέπουν οι ειδικοί

 70. 01/04 11:46

  Πύργος Αθηνών: Η ιστορία πίσω από το εμβληματικό κτήριο

 71. 01/04 11:40

  Ποιος ήταν ο «μικρός Λυκαβηττός» στην Αθήνα και τι απέγινε

 72. 01/04 11:33

  A. Γκερέκου: Επιστολή προς ΕΟΦ για να επιτραπούν τα ιατρικά συνέδρια το καλοκαίρι

 73. 01/04 10:57

  Bέλγιο: Κυβέρνηση και Τράπεζες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων

 74. 01/04 10:54

  Βρετανία: 75 εκατ. λίρες για τον επαναπατρισμό όσων εγκλωβίστηκαν στο εξωτερικό

 75. 01/04 10:51

  Η επόμενη μέρα: Άδειες για τουριστικές κατοικίες σε Σαντορίνη Λευκάδα, Κύθνο, Θάσο και Βόλβη

 76. 01/04 10:49

  Η επόμενη μέρα: Επιχορηγήσεις για 4 ξενοδοχεία σε Σαντορίνη και Μύκονο

 77. 01/04 10:45

  Δήμος Λειψών: Υποχρεωτική καραντίνα σε όσους ταξιδεύουν στα μικρά νησιά

 78. 01/04 10:38

  Aegean: Δεν θα λάβουν αμοιβή για το 2020 οι κ.κ.Ευτύχιος Βασιλάκης και Δημήτρης Γερογιάννης

 79. 01/04 10:27

  Στήριξη όλων των εργαζομένων στον τουρισμό-επισιτισμό και μικρές επιχειρήσεις ζητούν βουλευτές του ΚΙΝΑΛ

 80. 01/04 10:15

  Hilton: Παραιτείται από το μισθό του για το υπόλοιπο του 2020 ο διευθύνων σύμβουλος

 81. 01/04 10:10

  Ο κ. Κ. Λούλης προσφέρει τις αποδοχές Απριλίου και Μαΐου στον λογαριασμό για την αντιμετώπιση του COVID-19

 82. 31/03 19:53

  ΣΙΤΕΣΑΠ: Αγωνία για τους ναυτικούς που ταξιδεύουν με 30 ελληνικά τουριστικά σκάφη

 83. 31/03 19:47

  Κορωνοϊός: Έρευνα στη Ρόδο για τις επιπτώσεις από τον Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων

 84. 31/03 19:20

  Μαρίνα Αλίμου: Αυστηρή τήρηση των μέτρων κατά της διάδοσης του κορωνοϊού ζητεί η ΕΤΑΔ

 85. 31/03 15:27

  Η DRV πιέζει για καθιέρωση των πιστώσεων στα ταξιδιωτικά γραφεία

 86. 31/03 14:20

  Μελέτη: Η διασπορά του κορωνοϊού είναι μικρότερη σε χώρες με υψηλές θερμοκρασίες

 87. 31/03 14:16

  Συρράκο και Βλάστη προς εγγραφή στον κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

 88. 31/03 14:08

  Πώς η TUI θα προστατεύσει τη ρευστότητα των ταξιδιωτικών γραφείων

 89. 31/03 13:56

  ΥΠΕΞ Κύπρου: Διαθέσιμη από σήμερα η πλατφόρμα για τους Κύπριους στο εξωτερικό

 90. 31/03 13:47

  American Airlines: Αίτηση για κρατικό δάνειο 12 δισ. δολαρίων

 91. 31/03 13:15

  Κορωνοϊός: Δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της παραπληροφόρησης

 92. 31/03 13:08

  Η νέα ΠΝΠ με τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων

 93. 31/03 13:03

  Κορωνοϊός: Η Europol προειδοποιεί για κρούσματα απάτης

 94. 31/03 12:45

  Η αισιόδοξη καμπάνια της Πορτογαλίας - "Είναι ώρα να σταματήσουμε"

 95. 31/03 12:35

  EasyJet: Αντιδρά στην επιστροφή μερίσματος ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου

 96. 31/03 12:23

  Πώς η Airbnb θα μειώσει τα κόστη εξαιτίας της πανδημίας

 97. 31/03 12:09

  Αναβάλλεται για ένα χρόνο η έκθεση Dubai Expo 2020

 98. 31/03 11:50

  MSC, Cunard και P&O Cruises παρατείνουν την έναρξη των προγραμμάτων κρουαζιέρας

 99. 31/03 11:11

  Η Airbnb στηρίζει τους οικοδεσπότες- Δίνει το 25% του ποσού της ακύρωσης και επιχορήγηση έως 5.000 δολάρια

 100. 31/03 10:54

  Το άγνωστο μικρό νησί της Αττικής με την φυσική πισίνα