Tο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Αριστοτέλη

Tο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Αριστοτέλη

Ο Δήμος Αριστοτέλη ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής.

Στόχος του Προγράμματος είναι ο σχεδιασμός της αποδοτικότερης προβολής του Δήμου Αριστοτέλη και των Τουριστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις τουριστικής προβολής σε Ελλάδα και Εξωτερικό αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής και ενημέρωσης. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του Τουριστικού Marketing και είναι προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελληνικής και Τοπικής πραγματικότητας όπως:

-Μετάβασης από ένα μαζικό, αδιαφοροποίητο, μονοθεματικό και χαμηλής οικονομικής απόδοσης τουριστικό-μοντέλο «Ήλιος- Θάλασσα»- σε έναν ποιοτικό, διαφοροποιημένο και πολυθεματικό, τουρισμό, με άξονες α) τους παγκόσμιας εμβέλειας πόλους έλξης πολιτιστικού τουρισμού, του Αγίου Όρους και των Αρχαίων Σταγείρων ως πατρίδα του μεγάλου Έλληνα φιλοσόφου Αριστοτέλη, β) το πολιτισμικό και ιστορικό ενδιαφέρον των οικισμών γ) την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής κουζίνας και δ) το απαράμιλλης ομορφιάς φυσικό περιβάλλον σημαντικού εύρους βιοποικιλότητας.

-Άμβλυνσης της εποχικότητας και την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη μέσω της προώθησης ξενοδοχειακών καταλυμάτων υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και υποδομών . − Ανάδειξης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου.

-Διεύρυνσης του φάσματος των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, με την ανάπτυξη των ευκαιριών προσέλκυσης επενδυτών και πέραν των παραδοσιακών τουριστικών επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

-Διαφύλαξης και ενίσχυσης της τοπικής και κοινωνικής ταυτότητας των περιοχών.

-Ανάδειξης των παραδοσιακών επαγγελμάτων της περιοχής (καρνάγια Ιερισσού, μελισσοκομία, αμπελουργία κ.α.)

-Αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας και των επιχειρήσεων του Δήμου.

Διαρκές ζητούμενο της πολιτικής προώθησης και προβολής είναι αφενός η δημιουργία υψηλής καταναλωτικής πίστης στο τουριστικό προϊόν του Δήμου (που θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την επαναληψιμότητα των επισκέψεων) και αφετέρου η διείσδυση σε νέες αγορές.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των διαθέσιμων εργαλείων και τεχνικών για την προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Β.Α. Χαλκιδικής. Σήμερα, ο κύριος όγκος των περιηγητών στον Δήμο προέρχεται κυρίως από την Ευρωπαϊκή ήπειρο. Η Γερμανία αποτελεί διαχρονικά παραδοσιακή αγορά για την περιοχή. Την τελευταία δεκαετία ωστόσο, αναδείχθηκαν νέες χώρες-αγορές από τις οποίες η Ελλάδα προσελκύει σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Οι χώρες αυτές είναι κυρίως η Ρωσία και οι γειτονικές Βαλκανικές με τις αφίξεις να αντισταθμίζουν εν μέρει την κάμψη από άλλες χώρες.

Το μίγμα της πολιτικής προώθησης του προορισμού περιλαμβάνει ένα σημαντικό εύρος μέσων, όπως η προβολή μέσω κοινωνικής δικτύωσης, η συμμετοχή σε εκθέσεις, η γνωριμία και φιλοξενία τουριστικών πρακτόρων αναλόγου κύρους κα. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι απαραίτητη η εκπόνηση ενός ξεκάθαρου μηνύματος και λογότυπου που θα αποτυπωθεί στη μνήμη και το συναίσθημα των εν δυνάμει τουριστών. Λαμβάνοντας υπόψη την στρατηγική, τους άξονες, τη διαμόρφωση αγοράς- στόχο και τους σημαντικούς πόλους έλξης του προορισμού προτείνεται η υιοθέτηση μηνύματος που να εμπεριέχει τους όρους «Αριστοτέλης» και «Άγιον Όρος» (όπως π.χ. "Από την γη του Αριστοτέλη, στην πύλη του Αγίου Όρους. Ζήσε την μαγεία, διαχρονικά.") και η δημιουργία του ανάλογου λογότυπου (brand name), από εξειδικευμένη δημιουργική και γραφιστική ομάδα συνεργατών. Η συνολική πολιτική προώθησης είναι απαραίτητο να υποστηρίζεται σε κεντρικό επίπεδο, από φορείς και οργανισμούς τουρισμού, οι οποίοι έχουν σημαντική τεχνογνωσία και ικανότητα προωθητικών ενεργειών σε στοχευμένες αγορές.

Δράσεις προώθησης:

-Συμμετοχή σε μεγάλες τουριστικές εκθέσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, με στόχο την προσέλκυση νέων επισκεπτών

- Δημιουργία ολοκληρωμένου έντυπου και ηλεκτρονικού τουριστικού οδηγού, που θα περιλαμβάνει εκτός των καταλυμάτων όλες τις πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά κα τους χώρους αναψυχής των περιηγητών.

- Καταγραφή των ετήσιων εκδηλώσεων και τοπικών εορτών σε όλα τα χωριά του δήμου, ώστε να προωθούνται στους τουρίστες που επισκέπτονται τον τόπο μας.

- Εμπλουτισμός υφιστάμενων διαφημιστικών spots με τα πολιτιστικά μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, παραλίες, τον ορεινό όγκο, τα νησιώτικα συμπλέγματα, αλλά και τις δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού όπως η πεζοπορία η ποδηλασία στα μονοπάτια του Αριστοτέλη, σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς τουρισμού.

-Ταξίδια εξοικείωσης

- Συνεργασία με φορείς και οργανισμούς τουρισμού και με το σύνολο των τοπικών τουριστικών φορέων για την από κοινού υλοποίηση των προωθητικών δράσεων.

- Υλοποίηση του ενταγμένου έργου «Οδηγός Πόλης Δήμου»-Δράσεις για smartphones, tablets και ipad.

-Δημιουργία νέου τουριστικού site του Δήμου με δυνατότητα booking ή link σε booking site της περιοχής.

-Δημιουργία θεματικών spot τουριστικής προβολής για το κανάλι του Δήμου και για την προβολή τους σε ελληνικά και διεθνή κανάλια βάσει ανταποδοτικών συμφωνιών.

-Προγράμματα επαγγελματικών συναντήσεων, Road Shows, Press Trips (δημοσιογραφικά ταξίδια) και Fam Trips (ταξίδια εξοικείωσης) σε συνεργασία με οργανισμούς και φορείς τουρισμού.

-Οργανωμένες προσεγγίσεις με εξειδικευμένες προσφορές σε ειδικά target groups (ΚΑΠΗ, σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους κλπ) σε συνδυασμό και με την ανάδειξη υποδομών συνεδριακού τουρισμού.

-Αξιοποίηση του 2017 ως συνέχεια του Επετειακού Έτους Αριστοτέλη.

-Προώθηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων τόσο στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής του Δήμου όσο και σε εκθέσεις και εκδηλώσεις των χωριών του Δήμου.

-Δημιουργία ειδικών αναμνηστικών τοπικών προϊόντων στο οποία θα προβάλλεται το μήνυμα και το λογότυπο του προορισμού. Τα εν λόγω τοπικά προϊόντα (όπως γλυκίσματα, ποτά, ελαιόλαδο, τοπικά εδέσματα, υφαντά κα) θα δίνονται δωρεάν σε τουριστικούς πράκτορες και οργανισμούς, με σκοπό ταυτιστεί ο προορισμός με τα τοπικά προϊόντα και την τοπική κουζίνα.

-Δρομολόγηση σε συνεργασία με το Δίκτυο Επιχειρήσεων Χαλκιδικής, φορείς και οργανισμούς τουρισμού της περιοχής, ειδικού φορέα πιστοποίησης καταλυμάτων, όλων των διαβαθμίσεων. Αναβάθμιση του κριτηρίου πιστοποίησης που αφορά στη χρήση τοπικών πιστοποιημένων προϊόντων. Δράσεις δημιουργίας υποδομών

-Δημιουργία χώρου υποδοχής για γυναικείο θρησκευτικό τουρισμό σε συνεργασία με την Ιερά Επιστασία και αξιοποιώντας τα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

-Δημιουργία Γραφείου Τουρισμού του Δήμου, με την διαρκή απασχόληση συνεργάτη του δήμου, που θα ασχολείται με όλα τα θέματα που αφορούν τον τουρισμό στο Δήμο.

-Έναρξη των ενεργειών χωροθέτησης καταδυτικών πάρκων στον τεχνητό ύφαλο της Ιερισσού και στην περιοχή της Αμμουλιανής.

-Μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των επιχειρήσεων της ΑΞΤΑΔΑ

-Έναρξη για τη χωροθέτηση πεζόδρομου και ασφαλούς διέλευσης αθλούμενων και περιπατητών, μεταξύ της Ουρανούπολης και των Νέων Ρόδων.

-Συνεργασία της αποκεντρωμένης διοίκησης της περιφέρειας και των παραπάνω φορέων τουρισμού για τη χάραξη των «μονοπατιών του Αριστοτέλη» και όλων των περιοχών του Δήμου σε συνεργασία με την «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος», Αξιοποίηση εκπονηθείσας μελέτης αναφορικά με τις οικοτουριστικές διαδρομές.

-'Έλεγχος και συμπλήρωση πινακίδων τοπωνυμιών και σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος σε όλο τον Δήμο και βελτίωση της σήμανσης σε όλες τις περιοχές. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια να δούμε το θέμα των πινακίδων για τις σημαντικότερες κατευθύνσεις του Δήμου.

-Ένταση των προσπαθειών για την επαναλειτουργία του Αστυνομικού Τμήματος Ιερισσού και παρουσία αστυνομικών στη νήσο της Αμμουλιανής.

-Ανάδειξη προσκυνηματικού τουρισμού

-Διερεύνηση δυνατοτήτων δημιουργίας ενδοδημοτικής συγκοινωνίας σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής

-Τουριστική ανάδειξη των ορεινών χωριών της Βόρειας Χαλκιδικής, με την «ένωση» τους με τα ξενοδοχεία και τα παραθαλάσσια χωριά του Δήμου, βάσει συγκεκριμένου σχεδίου και ενεργειών σε συνεργασία με τοπικούς επαγγελματικούς φορείς και συλλόγους.

-Δράσεις ανάδειξης των μοναδικών αρχαιολογικών τόπων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς.

-Αναβίωση των «Αριστοτέλειων» δραστηριοτήτων σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου. Εκδηλώσεις με διεθνή εμβέλεια και κεντρικό άξονα αναφοράς το έργο του Αριστοτέλη.

-Δρομολόγηση σε συνεργασία με το τμήμα επιχειρηματικού σχεδιασμού του Δήμου και τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Πολιτών Χαλκιδικής, καταγραφής των επιχειρήσεων τουρισμού και των τουριστικών υποδομών του δήμου, σε όλα τα χωριά.

-Δράσεις διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου σε όλο το δυνατό χρονικό εύρος του έτους προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών δραστηριοτήτων.

-Δημιουργία, σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Τουριστικών Περιπτέρων (Info Kiosk) σε κεντρικούς παραλιακούς και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

-Επανακαθορισμός της σχέσης του Δήμου με την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους για κάθε συνεργασία, αποδεκτή από τις δύο πλευρές.

-Αναβάθμιση και ανάδειξη της ιστοσελίδας και των social media του δήμου και προώθησή τους για προσέλκυση νέων επισκεπτών, κυρίως εξωτερικού, με εξειδικευμένα εργαλεία όπως το Search Engine Optimization (SEO), το Google και τα Social Media.

-Επέκταση του θεσμού «Γαλάζιες Σημαία», όπου είναι εφικτό: Δημιουργία ομάδας παρακολούθησης και υλοποίησης των προϋποθέσεων που ζητούνται για την διατήρηση και την αύξηση των γαλάζιων σημαιών στις παραλίες του Δήμου σε συνεργασία με την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων.

-Πάταξη της παραξενοδοχείας και του παράνομου camping.

-Ανάπτυξη προγραμμάτων εθελοντισμού, με αξιοποίηση επιστημονικού και φοιτητικού δυναμικού του Δήμου, ενεργών πολιτών και μαθητών. Δράσεις εκπαίδευσης και πιστοποίησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών

-Έναρξη των ενεργειών για την πιστοποίηση των καταλυμάτων και την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων. Η πολιτική έντασης ποιότητας, εξυπηρετείται άμεσα με τη χρήση ενός Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας που θα αποβλέπει στην διασύνδεση της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της μεταποίησης με τις υπηρεσίες «εμπειρίας» που προσφέρει ο τουρισμός.

-Διερεύνηση δυνατοτήτων για αδελφοποιήσεις με πόλεις της Ευρώπης , της Ασίας και της Αμερικής, για άνοιγμα νέων αγορών τουρισμού και την συμμετοχή σε δίκτυα πόλεων.

- Έναρξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των επαγγελματιών τουρισμού, αλλά και ημερίδες επιμόρφωσης κατά ειδικότητα, με την απονομή στους συμμετέχοντες ειδικής πιστοποίησης.

-Οργάνωση θεματικών συνεδρίων για την ανάδειξη και ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

-Διαρκής ενημέρωση στους επιχειρηματίες για αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 07/12 15:08

  Amex GBT | Σταθεροποίηση των αεροπορικών ναύλων το 2024

 2. 07/12 14:33

  Ακριβότερος καφές λόγω κλιματικής αλλαγής;

 3. 07/12 14:20

  Το 36% όσων αναζητούν εργασία στην Ελλάδα θεωρεί χρήσιμο το ChatGPT

 4. 07/12 14:12

  Συνέδριο ΑΙΤ'23 | Πώς οι τουριστικές επιχειρήσεις θα προσελκύσουν ικανούς εργαζομένους

 5. 07/12 13:48

  ΕΟΤ Ην.Βασίλείου: Η Ελλάδα προσελκύει τον τουρισμό πολυτελείας

 6. 07/12 13:06

  Τουρισμός | Βίζα στους Τούρκους για διακοπές σε 10 ελληνικά νησιά

 7. 07/12 12:38

  Ένταξη του Ηρακλείου στο διεθνές Δίκτυο Creative Cities της UNESCO- σήμερα η επίσημη τελετή

 8. 07/12 10:18

  IATA | Ιστορικό ρεκόρ 4,7 δισ. επιβατών το 2024 - Μόλις 5,45 δολ. το καθαρό κέρδος ανά επιβάτη (!)

 9. 07/12 10:01

  Πάνω από 60 κορυφαίοι ομιλητές στο Front Runners in Sports Management 5.0 στις 7-9 Δεκεμβρίου

 10. 07/12 09:43

  Τουρισμός | 14 εκατ. Βρετανοί έχουν κάνει ήδη κράτηση για διακοπές το 2024- το 10% στην Ελλάδα

 11. 07/12 08:09

  Η Καστοριά στην εκδήλωση Διπλωματία Πόλεων Εξωτερικού στο Παρίσι

 12. 07/12 07:21

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στη Ζάκυνθο

 13. 07/12 07:16

  Προβολή της Λέσβου στη Σμύρνη

 14. 07/12 07:14

  Παράταση παραχώρησης για καταφύγιο τουριστικών σκαφών στην Λήμνο

 15. 07/12 07:01

  Kempinski Hotels: Νέο ski resort 5 αστέρων στην Poiana Brasov της Ρουμανίας

 16. 06/12 17:56

  Ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης ξεναγών (και) από το Ιόνιο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

 17. 06/12 17:50

  Volotea: Νέα πτήση από Αθήνα προς Ανκόνα - 24 δρομολόγια από Αθήνα το 2024

 18. 06/12 15:11

  Ryanair: Κατακεραυνώνει με νέα έρευνα για το Δεκέμβριο τους "πειρατές ΟΤΑ"

 19. 06/12 14:00

  Sani Resort | Παγκόσμια πρωτιά στον Οικογενειακό & Βιώσιμο τουρισμό - 4 βραβεία στα World Travel Awards'23

 20. 06/12 13:56

  Costa Navarino: Μείωση 80% των λειτουργικών εκπομπών ρύπων από το 2019

 21. 06/12 13:08

  Στο συντελεστή ΦΠΑ 24% τα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα ποτά στην εστίαση

 22. 06/12 13:00

  Νέα ΚΥΑ με τροποποιήσεις στον κανονισμό λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών Υπουργείου Τουρισμού

 23. 06/12 12:40

  Τουρισμός: Οι 4 μεγάλες τάσεις στα ταξίδια το 2024

 24. 06/12 12:36

  Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς | Η απειλή τρομοκρατικής επίθεσης ανησυχεί τους Αμερικανούς τουριστικούς πράκτορες

 25. 06/12 12:11

  Ryanair: Νέα σύνδεση Βουδαπέστη – Σκιάθος το 2024

 26. 06/12 12:01

  SeaDream Yacht Club: 4 νέα Ελληνικά λιμάνια στο πρόγραμμα του 2026

 27. 06/12 11:41

  Η Ελλάδα μπορεί να γίνει παγκόσμιος πρωταγωνιστής στον αλιευτικό τουρισμό

 28. 06/12 11:40

  Ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις από την πλατφόρμα OCG360 στην Xenia 2023

 29. 06/12 11:27

  LOT Polish Airlines: Δύο νέες συνδέσεις με Πρέβεζα και Σαντορίνη

 30. 06/12 11:23

  Cyprus Airways: Νέες συνδέσεις της Αθήνας με Ισπανία

 31. 06/12 10:45

  Τουρισμός | TUI: Έσοδα ρεκόρ το 2023 - Ισχυρή σεζόν προδιαγράφουν οι κρατήσεις για το 2024

 32. 06/12 10:41

  'Το Αθηνοκεντρικό κράτος αποκλείει την Ελληνική περιφέρεια από τους οδηγούς Michelin"

 33. 06/12 09:40

  Δημιουργώντας το σύγχρονο ξενοδοχείο με τις ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις της Globalsat

 34. 06/12 07:38

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στην Κέρκυρα

 35. 06/12 07:34

  Αποφάσεις για 2 ξενοδοχεία στην Κρήτη

 36. 06/12 07:31

  Μυτιλήνη: Μητρώα για ξενοδοχεία και εστίαση ως μέτρο προστασίας για πληγέντες από καταστροφές

 37. 06/12 07:28

  Σέρρες: Διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής για τουριστική προβολή

 38. 06/12 07:27

  Απλησίαστες οι τιμές του ελαιόλαδου και στην Ιταλία

 39. 05/12 17:00

  Ανοίγει το Χ.Κ. Παρνασσού - Επενδύσεις επέκτασης και εκσυγχρονισμού τα επόμενα χρόνια

 40. 05/12 14:38

  Αεροδρόμιο Αθήνας | 8,7% περισσότεροι ξένοι επιβάτες από το 2019 στο 11μηνο του 2023

 41. 05/12 14:03

  Πώς οι χάκερ εξαπατούν τους πελάτες ξενοδοχείων από την εφαρμογή της Booking.com

 42. 05/12 13:53

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση του Ξενία Πλαταμώνα

 43. 05/12 13:12

  Η Panadvert παρουσιάζει τις κορυφαίες ψηφιακές τάσεις που θα καθορίσουν τον κλάδο της φιλοξενίας το 2024

 44. 05/12 12:43

  Booking.com και ΠΟΤ λανσάρουν σειρά εκπαιδευτικών βίντεο για πιο βιώσιμα ξενοδοχεία

 45. 05/12 12:43

  Ουραγός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη η Γερμανία | Eγκρατείς στις δαπάνες τους οι Γερμανοί

 46. 05/12 12:17

  Νέο ξενοδοχείο στην Πάρο από τα Andronis Hotels

 47. 05/12 11:59

  TUI: Λεπτομερής καταγραφή των υποδομών προσβάσιμου τουρισμού σε 200 ξενοδοχεία

 48. 05/12 10:50

  Παγκόσμιος Τουρισμός | Στο 90% των επιπέδων του 2019 η ανάκαμψη το 2023 - οι επιδόσεις στην Ευρώπη

 49. 05/12 07:19

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στην Κέρκυρα

 50. 05/12 07:16

  Είδος πολυτελείας το λάδι και στην Ισπανία

 51. 05/12 07:09

  Ποια είδη πολυτελείας θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια αγορά το 2024

 52. 05/12 07:07

  Η κυριαρχία της Αιγύπτου στις εξαγωγές φρέσκου πορτοκαλιού και ο ανταγωνισμός με Ελλάδα και Τουρκία

 53. 05/12 07:01

  Το Αρχαίο Δέντρο του ‘Εβρου αναδεικνύει τους διαχρονικούς ελαιώνες

 54. 04/12 18:55

  Ειδικά σήματα προσβάσιμων τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων

 55. 04/12 17:07

  Smartwings: Νέο δρομολόγιο Πράγα-Αθήνα το καλοκαίρι του 2024

 56. 04/12 16:53

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση του τουριστικού περιπτέρου Λούρου Ιωαννίνων

 57. 04/12 15:00

  World Travel Awards | H Aθήνα καλύτερος προορισμός πολιτιστικής πόλης στον κόσμο το 2023 - Οκτώ βραβεία για την Ελλάδα

 58. 04/12 13:57

  Airtours: Στροφή σε αποκλειστικά πολυτελείς διακοπές - Προσωπικός σοφέρ και lounge αεροδρομίων

 59. 04/12 13:34

  FedHATTA: Συνάντηση με τον Γ.Γ. του υπουργείου Μεταφορών Ι. Ξιφαρά για ζητήματα των ταξιδιωτικών γραφείων

 60. 04/12 13:15

  LOT Polish Airlines | Ξεκίνησαν οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Βαρσοβίας και Αθήνας

 61. 04/12 13:12

  Γερμανία: Στον "αέρα" τα 66 ταξιδιωτικά γραφεία της Galeria Reisen μετά την πτώχευση της μητρικής Signa

 62. 04/12 12:48

  BCD Travel: Πώς διαμορφώνεται το χρηματιστήριο τιμών στα ταξίδια το 2024 – Γιατί οι ξενοδόχοι δεν δίνουν πλέον έμφαση στις πληρότητες

 63. 04/12 12:31

  Αεροδρόμιο Μονάχου | Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων μετά το χάος που προκάλεσε η χιονοθύελλα

 64. 04/12 12:15

  Ξενοδοχεία | Bραβείο Commercial Star Award 2023 στο Athens Capital Hotel - MGallery Collection

 65. 04/12 11:56

  Που πηγαίνουν τα χρήματα που πετούν οι τουρίστες στη Φοντάνα ντι Τρέβι;

 66. 04/12 11:42

  Ξενοδοχεία | Η Σαουδική Αραβία αγόρασε το 49% της πολυτελούς αλυσίδας Rocco Forte Hotels

 67. 04/12 11:04

  Τουρισμός | Η Jet2holidays αναδεικνύει τα βιώσιμα ξενοδοχεία - Βολές κατά της εξάπλωσης της Airbnb

 68. 04/12 10:35

  Σχεδιάζεται η αποκατάσταση της νότιας πρόσβασης στην Ακρόπολη και της συντήρησης του Ηρώδειου

 69. 04/12 07:36

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στο Ναύπλιο

 70. 04/12 07:31

  Άγιος Νικόλαος - Ελούντα | Ο τουρισμός κινδυνεύει από τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα

 71. 04/12 07:24

  Ισπανία | Πτώση του πληθωρισμού λόγω και της μείωσης των τιμών στα τουριστικά πακέτα

 72. 04/12 07:22

  ΕΟΤ Γερμανίας | Εκδήλωση τουριστικής προβολής στη Φρανκφούρτη

 73. 04/12 07:18

  Εγκατάσταση παγοδρομίου στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας

 74. 03/12 07:21

  Η Αίγυπτος εγκαινιάζει την ηλεκτρονική πύλη χορήγησης «Golden License»

 75. 03/12 07:16

  Σουηδία: 26% ακριβότερα τα τρόφιμα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021

 76. 02/12 07:16

  Η Λευκάδα στους εορτασμούς του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας-Ιαπωνίας 2024

 77. 02/12 06:18

  Κύπρος: Ο τουρισμός αυξάνει τις πωλήσεις εμφιαλωμένων νερών

 78. 01/12 21:23

  "Πράσινο" νησί ο Πόρος με χρηματοδότηση από τα Εμιράτα

 79. 01/12 21:11

  Τα γερμανικά εστιατόρια σε υπαρξιακή κρίση

 80. 01/12 21:00

  Ε.Ξ. Χανίων | Ημέρα Καριέρας στις 11 Δεκεμβρίου

 81. 01/12 15:34

  Το σκάνδαλο των μαϊμού εξαρτημάτων άγγιξε και τη Ryanair

 82. 01/12 14:38

  ECTAA | Η πρόταση της Κομισιόν θα αυξήσει την τιμή των ταξιδιωτικών πακέτων

 83. 01/12 14:22

  Η Γαλλία βάζει τέλος στο κάπνισμα σε όλες τις παραλίες, τα δημόσια πάρκα και τα δάση

 84. 01/12 14:13

  Τουρκία: "Είμαστε υπερδύναμη στον τουρισμό και ανταγωνιζόμαστε τους καλύτερους στον κόσμο"

 85. 01/12 13:49

  VisitEngland: Νέα εργαλειοθήκη για τις επιχειρήσεις στον προσβάσιμο τουρισμό

 86. 01/12 13:09

  Μνημόνιο συνεργασίας των Υπουργείων Πολιτισμού-Κλιματικής Κρίσης για τη θωράκιση των αρχαιολογικών χώρων από πυρκαγιά

 87. 01/12 12:03

  FedHATTA: Συνάντηση με τον υφυπουργό Ανάπτυξης Μ. Σενετάκη για επίλυση ζητημάτων λειτουργίας των τουριστικών γραφείων

 88. 01/12 11:54

  Τι απαντά η Kiwi.com στην έρευνα της Ryanair περί πειρατών-ΟΤΑ

 89. 01/12 11:53

  ΕΟΤ | Στη Θεσσαλονίκη το συνέδριο της Βρετανικής Ένωσης Ανεξάρτητων Tour Operators

 90. 01/12 11:48

  ΙΝΣΕΤΕ: «Tαξίδια χωρίς αποκλεισμούς» στην Ελλάδα μέσα από 5 βασικές προτάσεις

 91. 01/12 11:44

  Eurowings: Δύο νέες συνδέσεις με Ζάκυνθο και Κάρπαθο το καλοκαίρι του 2024

 92. 01/12 11:12

  Mabrian | Κερδίζει έδαφος ο βιωματικός τουρισμός - το top 10 των προορισμών στην Ευρώπη γι αυτήν την τάση

 93. 01/12 10:51

  ΕΤΑΔ | Διαγωνισμός για τη μίσθωση του Ξενία Κοζάνης

 94. 01/12 10:40

  Λιμάνι Ηρακλείου | 27% περισσότεροι επιβάτες κρουαζιέρας στο 10μηνο- επιπλέον κρουαζιερόπλοια λόγω Ισραήλ

 95. 01/12 10:25

  ΕΕ | Απαγόρευση στη Fly Baghdad για πτήσεις στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο

 96. 01/12 07:42

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στη Ρόδο

 97. 01/12 07:39

  Εργασίες ανακαίνισης και άλλων διαμορφώσεων σε ξενοδοχεία στην Κρήτη και στη Ρόδο

 98. 01/12 07:35

  Καταδυτικό Πάρκο στο Ρέθυμνο

 99. 01/12 07:29

  1ος Πανελλήνιος Αγώνας Αερομοντελισμού κλειστού χώρου στο Ηράκλειο

 100. 01/12 07:28

  Δημοσιονομικό περιθώριο στην Ισπανία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή