FedHATTA: Να επιλυθούν άμεσα οι εκκρεμότητες που χρονίζουν

FedHATTA: Να επιλυθούν άμεσα οι εκκρεμότητες που χρονίζουν

Ο κλάδος των τουριστικών γραφείων έχει κουραστεί να διεκδικεί τα αυτονόητα, με αιτήματα που έχουν λογική και συνέπεια, και να μην εισακούγεται ποτέ για ζητήματα που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι από καιρό λυμένα! Δεν γίνεται να είμαστε πάντοτε αυτοί που μένουν πίσω, ενώ η λογική δείχνει προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, και για τον λόγο αυτόν ζητάμε εδώ και τώρα:

-Να αναθεωρηθεί άμεσα η πρόβλεψη του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/27.06.2020, σύμφωνα με την οποία στα τουριστικά λεωφορεία εξακολουθεί να επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι ποσοστού εξήντα πέντε (65%) της πλήρους ικανότητάς τους. Ο περιορισμός αυτός δεν υφίσταται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον τουρισμό και στα τουριστικά γραφεία, τα οποία προσπαθούν να προσαρμόσουν τα γκρουπ των οργανωμένων ταξιδιών τους στον συγκεκριμένο κανόνα με σημαντική επιπλέον οικονομική επιβάρυνση και χωρίς πραγματικό αντικειμενικό λόγο. Οι ταξιδιώτες που συμμετέχουν στο ίδιο οργανωμένο ταξίδι, αν δεν ταξιδεύουν όλοι μαζί με το ίδιο τουριστικό λεωφορείο, θα είναι πάντως μαζί σε όλες τις άλλες δραστηριότητες του ταξιδιού. Δεν εξασφαλίζεται επομένως η προστασία τους με την απαίτηση για πληρότητα μέχρι 65% του τουριστικού λεωφορείου, η οποία μάλιστα θα εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι τις 12 Ιουλίου 2020 και είναι άγνωστο προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί στη συνέχεια. Η επιτρεπτή πληρότητα πρέπει να επιστρέψει άμεσα στο 100% της ικανότητας των λεωφορείων.

Για την επιτυχημένη επανεκκίνηση του τουρισμού της χώρας μας είναι ανάγκη να υπάρχει σταθερότητα και να είναι γνωστά εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά πρωτόκολλα και όλες οι απαιτήσεις της ελληνικής Πολιτείας για το θέμα, όπως αυτό συμβαίνει με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Δεν είναι αποδεκτό αυτά να αλλάζουν κάθε εβδομάδα ή κάθε δεκαπέντε ημέρες, με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες του τουρισμού να μη γνωρίζουν από πριν σε τι καθεστώς θα κληθούν να δουλέψουν για το κάθε οργανωμένο ταξίδι τους.

-Με όμοιο τρόπο, να αναθεωρηθεί άμεσα η πρόβλεψη του άρθρου 5 της ως άνω Κ.Υ.Α, σύμφωνα με την οποία στα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό (mini van) των τουριστικών γραφείων μέχρι επτά (7) θέσεων επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών, πλέον του οδηγού, ενώ στα αντίστοιχα επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης με οδηγό οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων επιτρέπεται η μεταφορά πέντε (5) επιβατών, πλέον του οδηγού, και να επιτραπεί η κατά ποσοστό 100% πληρότητα των συγκεκριμένων οχημάτων. Και στην περίπτωση αυτή, τα άτομα που ταξιδεύουν μαζί και μετακινούνται με το mini van του τουριστικού γραφείου στο πλαίσιο του οργανωμένου ταξιδιού τους, είτε είναι οικογένεια είτε συγγενείς είτε φίλοι, θα είναι μαζί σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Συνεπώς, η πρόβλεψη αυτή δεν προστατεύει πραγματικά τους ταξιδιώτες, ενώ τους επιβαρύνει οικονομικά και δημιουργεί αντίστοιχα προβλήματα στα τουριστικά γραφεία, που πρέπει να διαχειριστούν την κατάσταση. Το γεγονός δε ότι και αυτή η πρόβλεψη υπόκειται σε αλλαγή μετά τις 12.07.2020, η οποία δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων, δημιουργεί προσκόμματα στην ομαλή μετάβαση του τουρισμού της χώρας μας σε μία -κατά το δυνατόν- κανονικότητα.

-Να αρθούν άμεσα οι υπερβολικά αυστηροί κανόνες που ρυθμίζουν την προσέλευση των ομάδων επισκεπτών (γκρουπ) στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των μέτρων περιορισμού της διασποράς του Covid-19. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ως άνω Κ.Υ.Α., οι ομάδες που μπορούν να εισέρχονται στα μουσεία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα οκτώ (8) άτομα, ενώ -αν και δεν αναφέρεται ανώτατος αριθμός ατόμων- οι ομάδες που επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους, κατά πληροφορίες, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δεκαπέντε (15) άτομα.

Οι περιορισμοί αυτοί αποτελούν τεράστιο πρόβλημα, καθώς τα γκρουπ μεταφέρονται συνήθως με τουριστικά λεωφορεία και θα πρέπει, κανονικά, η δυνατότητα προσέλευσης των ατόμων στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους να συμβαδίζει τουλάχιστον με την πληρότητα των λεωφορείων.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει κάθε τουριστικό γραφείο είτε να απασχολήσει μεγαλύτερο αριθμό ξεναγών για να εξυπηρετήσει το γκρουπ, επιβαρυνόμενο έτσι με υψηλό επιπλέον κόστος, είτε να αυξήσει τη χρονική διάρκεια της εκδρομής, έτσι ώστε ο ξεναγός να επαναλάβει την ίδια ξενάγηση τόσες φορές όσες και οι ομάδες που θα έχουν διαμορφωθεί. Και αυτή η προσέγγιση αυξάνει το κόστος συμμετοχής για τους επισκέπτες, ενώ προκαλεί συνωστισμό στις εισόδους των μουσείων και των χώρων, καθώς οι διαμορφωμένες ομάδες θα πρέπει να αναμένουν την ολοκλήρωση όλων των ξεναγήσεων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο κίνδυνος λόγω του συγχρωτισμού.

Έχουμε ήδη εκφράσει τους σχετικούς προβληματισμούς μας στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, εξηγώντας παράλληλα ότι οι Tour Operator του εξωτερικού έχουν καταστήσει σαφή την άρνησή τους να αυξήσουν το κόστος της κάθε εκδρομής, το οποίο ασφαλώς δεν είναι σε θέση να επιβαρυνθούν τα τουριστικά γραφεία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει άλλη επιλογή από το να αφαιρέσουν τις πολιτιστικές δραστηριότητες από τα προσφερόμενα προγράμματα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται (απώλεια εσόδων, δυσφήμηση της χώρας κ.ά.).

Απάντηση δεν έχουμε πάρει μέχρι σήμερα. Και μας είναι ακατανόητο το να μην μπορούμε να λάβουμε μία υπεύθυνη απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ είμαστε ο κλάδος που διακινεί τον τουρισμό και που καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για να τον επαναθέσει σε τροχιά μετά την πλήρη διακοπή του λόγω της πανδημίας του Covid-19.

-Να καταργηθεί εντελώς η ηλικία απόσυρσης των είκοσι επτά (27) ετών για τα τουριστικά λεωφορεία (άρθρο 7 Ν. 711/1977) και να αυξηθεί σε δώδεκα (12) έτη, από επτά (7), εκείνη των επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό των τουριστικών γραφείων (περ. 3. στοιχ. γ της Υποπαραγράφου Η.2 του Ν. 4093/2012).

Εκτός από το γεγονός ότι τα τουριστικά λεωφορεία, αυτή τη στιγμή, παραμένουν ακίνητα στη συντριπτική πλειοψηφία τους, καθώς δεν υπάρχει πραγματικό έργο γι’ αυτά και δεν θα υπάρξει πριν λήξει οριστικά το πρόβλημα της πανδημίας του Covid-19 και πριν αποσυρθούν όλα τα σχετικά μέτρα προστασίας, γεγονός που δεν προσθέτει στην ταλαιπωρία και στην ηλικία τους, όταν θα ξεκινήσουν και πάλι να εργάζονται, το τουριστικό τους έργο δεν θα μπορέσει να φτάσει στη μέγιστη απόδοσή του πριν περάσουν τουλάχιστον τρία (3) χρόνια. 

Επιπλέον, ακόμη και όταν τα τουριστικά λεωφορεία θα βρίσκονται και πάλι κανονικά καθ’ οδόν, μετά την πρωτοφανή αυτή πλήρη διακοπή των εργασιών τους για τόσο εκτεταμένο χρονικό διάστημα, κανένα τουριστικό γραφείο δεν θα έχει διαθέσιμα κεφάλαια για να αγοράσει άλλα τουριστικά λεωφορεία ή/και για να προβεί στις απαιτούμενες διαδικασίες για την απόσυρση του ενός και την θέση σε κυκλοφορία του άλλου, πριν περάσει αρκετός καιρός πλήρους και καθημερινού έργου.

Σε κάθε περίπτωση δε, η υποχρέωση απόσυρσης από την κυκλοφορία των τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης μετά τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, δεν έχει λογική.

Υπάρχουν περιοχές στη χώρα μας, όπου τα τουριστικά λεωφορεία δουλεύουν μόνο κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Αυτά τα οχήματα, μετά από 27 χρόνια, δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση που βρίσκονται οχήματα που δουλεύουν πλήρως όλο το χρόνο. Είναι, στην πραγματικότητα, σαν να έχουν τη μισή ηλικία. Και για τα υπόλοιπα, όμως, η κατάστασή τους κατά τον κρίσιμο χρόνο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και μόνη η χρονολογική ηλικία τους δεν επαρκεί για τον οριστικό χαρακτηρισμό τους ως κατάλληλων ή ακατάλληλων για κυκλοφορία.

Έρευνα που διεξήγαμε στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού οργάνου των Συνδέσμων Τουριστικών Γραφείων ECTAA κατέδειξε ότι σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει πρόβλεψη ανώτερης ηλικίας και απαγόρευση κυκλοφορίας μετά το όριο αυτό για τα τουριστικά λεωφορεία με παρόμοιο τρόπο. Υπάρχει η σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κάθε είδους Οδηγίες της που πρέπει να τηρούνται όσον αφορά την κυκλοφορία αυτής της κατηγορίας οχημάτων, υπάρχουν κανόνες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, υπάρχει η απαγόρευση εισόδου των λεωφορείων σε συγκεκριμένες πόλεις και ζώνες αν δεν πληρούν πολύ αυστηρές προδιαγραφές όσον αφορά τους εκπεμπόμενους ρύπους, και όλα αυτά θα καθορίσουν τελικά το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα μπορεί να εξακολουθήσει να κυκλοφορεί ένα τουριστικό λεωφορείο. Υπάρχουν επίσης τα δεδομένα της ίδιας της αγοράς και του ανταγωνισμού, που θα διαδραματίσουν έναν σοβαρό ρόλο στην τελική διαμόρφωση του χρόνου κυκλοφορίας ενός τουριστικού λεωφορείου, για παράδειγμα η προτίμηση των ταξιδιωτών να χρησιμοποιήσουν ένα νεώτερο και πιο σύγχρονο όχημα, αντί ένα παλαιότερο, που θα έχει λιγότερες ανέσεις. Πουθενά, όμως, δεν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας, με βάση ένα μόνο -στην περίπτωσή μας το ηλικιακό- κριτήριο.

Εφόσον το όχημα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε βέλτιστη κατάσταση από τεχνική άποψη, ώστε να μπορεί να περνά τους ελέγχους ΚΤΕΟ, πρέπει να μπορεί να κυκλοφορεί κανονικά.

Είναι επιτακτική ανάγκη να αποσυρθεί πλέον η αναχρονιστική αυτή νομοθετική απαίτηση, όπως είναι αναγκαίο και να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντί να καταδικάζονται με τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Η επιδότηση για την απόκτηση νέων λεωφορείων είναι το μέτρο που, αντ’ αυτής, θα βοηθήσει στην επιχειρηματικότητα, την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και τον εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος.

Επιπλέον, τα τουριστικά γραφεία, ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, έχουν χάσει το σύνολο του έργου τους λόγω της πανδημίας του Covid-19 και θα εξακολουθήσουν να το χάνουν για αρκετό καιρό, μέχρι να καταστεί εφικτό να αποκατασταθεί και πάλι η ομαλότητα στην τουριστική αγορά.  Δεν είναι υπερβολικό συνεπώς το αίτημα να επιδοτηθεί από την Πολιτεία αυτό το έργο για όλο το χρονικό διάστημα που θα είναι μηδενικό, όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η επιμονή, επίσης, της σχετικής νομοθεσίας να κρατά τον χρόνο κυκλοφορίας των Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό στα επτά (7) χρόνια είναι τουλάχιστον παράλογη. Τα δώδεκα (12) χρόνια, ως χρόνος κυκλοφορίας των οχημάτων, όπως ισχύουν για τα οχήματα των γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων (rent-a-car), θα πρέπει να επεκταθούν σε όλα τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που πραγματοποιούν υπηρεσίες μεταφοράς, δηλαδή και σε εκείνα των τουριστικών γραφείων που μεταφέρουν ταξιδιώτες με voucher βάσει του προγράμματος του οργανωμένου ταξιδιού τους και στα εκμισθούμενα Ε.Ι.Χ. με οδηγό. Πιο νωρίς θα πρέπει να αποσύρονται μόνο τα οχήματα που έχουν υποστεί κάποια σοβαρή βλάβη, η οποία -σύμφωνα με το ΚΤΕΟ- τα καθιστά ακατάλληλα για κυκλοφορία.  

Τέλος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας «FedHATTA», κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, καλεί, στην συγκεκριμένη δύσκολη συγκυρία και μετά από τόσο μακροχρόνια οικονομική κρίση, που ενισχύθηκε από την πρωτοφανή κατάσταση στην οποία έφερε τον τουρισμό παγκοσμίως η πανδημία του Covid-19, για την στήριξη με κάθε τρόπο του κλάδου των τουριστικών γραφείων, έτσι ώστε αυτός να καταφέρει μέχρι το τέλος να επιβιώσει.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 13/06 13:20

  Santorini Video Guide: Ο ταξιδιωτικός οδηγός που εντυπωσιάζει τους χρήστες της Amazon

 2. 13/06 13:13

  Γαλλία: Στο μικροσκόπιο η χερσαία αιολική ενέργεια με τη δρομολόγηση νέων έργων

 3. 13/06 13:11

  Ελβετία: Σε αρνητικό πρόσημο η οικονομία το α' τρίμηνο - Μεγαλύτερες απώλειες στη φιλοξενία και εστίαση

 4. 13/06 13:03

  Αύξηση κατά 107% των εξαγωγών μας στη Σαουδική Αραβία

 5. 12/06 12:34

  Ο κ.Θεοχάρης στη Θεσσαλονίκη: Στήριξη του τουρισμού της Βόρειας Ελλάδας

 6. 12/06 12:22

  Σταδιακή κατάργηση των πλαστικών συσκευασιών μίας χρήσης στη Γαλλία

 7. 12/06 12:21

  ΗΠΑ: Νέα τεχνολογία συμβάλλει έως και 3 φορές στην επιμήκυνση του χρόνου φύλαξης λαχανικών και φρούτων

 8. 12/06 12:19

  Ταξίδια με ηλεκτροκίνητα Μέσα

 9. 12/06 12:16

  Κ.Νοτοπούλου: Νέες προκλήσεις για τον τουρισμό, οργανισμοί διαχείρισης και προώθησης προορισμού

 10. 12/06 12:11

  Μέτρα στήριξης για τον τουρισμό - Μεταφορά αδειών λόγω πανδημίας- Παράταση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως τέλη Σεπτεμβρίου

 11. 11/06 17:08

  Χ. Θεοχάρης: Η Θεσσαλονίκη είναι σημαντική για τον τουρισμό

 12. 11/06 16:53

  Κ. Μητσοτάκης: Ανοσία στην Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι - Εξαιρετικά σημαντικό για τον τουρισμό το Πιστοποιητικό COVID

 13. 11/06 16:50

  Χαλαρώνουν οι περιορισμοί στα ταξίδια εντός ΕΕ – Εξαιρούνται οι Βρετανοί

 14. 11/06 16:33

  Βρετανία: Ένας στους οκτώ ενηλίκους προγραμματίζει ταξίδι στο εξωτερικό αυτό το καλοκαίρι

 15. 11/06 14:49

  Γερμανία: Έξω από τη λίστα κινδύνου οι ΗΠΑ και ελληνικοί προορισμοί

 16. 11/06 14:31

  Συμφωνία για νέες επενδύσεις στη Μαρίνα Γουβιών στην Κέρκυρα με ταυτόχρονη παράταση της σύμβασης εκμίσθωσης

 17. 11/06 14:24

  Ρόδος: Έκκληση για καθολικό εμβολιασμό

 18. 11/06 13:55

  Συνάντηση Θεοχάρη - Καλαφάτη για το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα

 19. 11/06 13:55

  Times: Προς αναβολή η άρση των περιοριστικών μέτρων, με επιπτώσεις και στην πράσινη λίστα

 20. 11/06 13:47

  Νέα ΚΥΑ: Πως θα γίνεται η μετακίνηση με τουριστικά λεωφορεία, με ταξί και oι μεταφορές στα νησιά έως τις 21 Ιουνίου

 21. 11/06 13:36

  Βρετανία: Χάος στην τουριστική βιομηχανία – Η British Airways θέτει σε αναστολή χιλιάδες εργαζομένους

 22. 11/06 12:57

  Κρουαζιέρα: Δύο κρούσματα σε πλοίο με πλήρως εμβολιασμένους επιβάτες και πλήρωμα

 23. 11/06 12:35

  Επιστολή ΣΕΤΚΕ στον πρωθυπουργό: Στηρίξτε τα τουριστικά καταλύματα για να μην αφανισθούν

 24. 11/06 11:42

  Τουρκία: Πού είναι οι Γερμανοί τουρίστες;

 25. 11/06 11:38

  Προς άνοιγμα των ταξιδιών μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου

 26. 11/06 10:57

  Τουρισμός: Από τις 16 Ιουνίου οι αιτήσεις για την μη επιστρεπτέα ενίσχυση έως 400.000 ευρώ

 27. 11/06 10:32

  Συνάντηση Αρναουτάκη-Μενδώνη | Εγγραφή των μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco

 28. 11/06 10:23

  H Qatar Airways Holidays πρόσθεσε την Πάρο στο πρόγραμμά της

 29. 11/06 10:15

  Το Recovery Tracker θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην συλλογική προσπάθεια για την ανάκαμψη του τουρισμού

 30. 11/06 08:25

  Κατ΄ εξαίρεση εκτέλεση εργασιών στη μαρίνα Βουλιαγμένης και σε χώρο του Αστήρ Παλλάς  

 31. 11/06 08:23

  Αρχαία Ολυμπία: Σχέδιο για την αναβίωση του Ξένιος Ζευς ως κτίριο πολιτιστικών δράσεων

 32. 11/06 08:19

  Δήμος Θεσσαλονίκης: Υποψηφιότητα στο δίκτυο δημιουργικών πόλεων της Unesco στον τομέα της γαστρονομίας

 33. 11/06 08:18

  Δήμος Κόνιτσας: Eκτίμηση μισθωτικής αξίας ακινήτου όπου λειτουργεί ξενοδοχειακή επιχείρηση

 34. 11/06 08:17

  Οι κανόνες για την είσοδο τουριστών στην Τυνησία

 35. 10/06 18:13

  Στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης

 36. 10/06 15:17

  Γαστρονομική περιήγηση στην Αθήνα με τα Athens Walking Tours στην εκπομπή Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση (VIDEO)

 37. 10/06 13:56

  Από σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ

 38. 10/06 13:18

  Θρησκευτικός τουρισμός: Ακολουθώντας τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Πιερία

 39. 10/06 12:55

  Blue Air: 17 εβδομαδιαίες συνδέσεις με Αθήνα και ελληνικά νησιά

 40. 10/06 12:49

  Εμπειρίες ευεξίας στο Athens Capital Hotel-MGallery Collection

 41. 10/06 12:42

  Deloitte: Αισιοδοξία από τις επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη για ανάκαμψη - προβληματισμός στον τουρισμό

 42. 10/06 12:14

  Προσδοκίες για άμεση αύξηση της τουριστικής κίνησης από τη Σουηδία προς την Ελλάδα

 43. 10/06 11:40

  Tripadvisor: Οι εμβολιασμένοι ταξιδιώτες απογειώνουν τη ζήτηση για διακοπές παγκοσμίως

 44. 10/06 10:25

  Οι νέες συσκευές φροντίδας ιματισμού Benchmark Machines από τη Miele

 45. 10/06 08:55

  Δήμος Δυτικής Λέσβου: Πρώην ξενοδοχείο μετατρέπεται σε Κέντρο Φιλοξενίας Μαθητών

 46. 10/06 08:52

  Δήμος Βέροιας: Φεστιβάλ Ελληνικής Γαστρονομίας το 2022

 47. 10/06 08:51

  Το χτύπημα της πανδημίας στην παγκόσμια -και ισπανική- αυτοκινητοβιομηχανία

 48. 10/06 08:05

  Επιχορηγήσεις για δύο νέα ξενοδοχεία στη Σαντορίνη

 49. 10/06 06:00

  ForwardKeys: Στο 49% του 2019 οι αεροπορικές κρατήσεις προς Ελλάδα το καλοκαίρι

 50. 09/06 18:59

  Πράσινο φως για τη διοργάνωση του Αυθεντικού Μαραθώνιου Κολύμβησης Αρτεμίσιον 480 π.χ.

 51. 09/06 18:40

  ΚΙΝΑΛ: Κομβικός ο ρόλος των χερσαίων πυλών εισόδου για τον οδικό τουρισμό, ειδικά της Β.Ελλάδας

 52. 09/06 15:49

  Πόσο ασφαλές είναι το πιστοποιητικό εμβολιασμού;

 53. 09/06 15:13

  Στην Ελλάδα, για πρώτη φορά, το συνέδριο των Ιταλών τουριστικών πρακτόρων

 54. 09/06 14:40

  M. Kόνσολας: Ο στόχος είναι να αποδείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε ασφαλής, υγειονομικά, τουριστικός προορισμός

 55. 09/06 14:37

  Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης συμμετέχει σε μία μεγάλη γιορτή εθελοντισμού

 56. 09/06 14:34

  WTTC: «Εξαιρετικά ζημιογόνο» για τον τουρισμό το σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης της Βρετανίας- πρέπει να καταργηθεί

 57. 09/06 14:10

  Ένας στους 4 Βρετανούς έχει κάνει κράτηση για διακοπές σε πορτοκαλί προορισμό

 58. 09/06 13:46

  Τουρισμός Για Όλους έτους 2020: Δυνατότητα διορθώσεων για καταλύματα που συμμετείχαν έως 31.12.2020

 59. 09/06 13:13

  Το Χόλιγουντ και ο κόσμος του πολιτισμού κατά της κρουαζιέρας στη Βενετία

 60. 09/06 12:47

  Βαρόμετρο ETC: Ποιες μακρινές αγορές θα προτιμήσουν Ευρώπη για διακοπές το 2021 – Πότε θέλουν να ταξιδέψουν

 61. 09/06 12:10

  ΣΙΤΕΣΑΠ: Συνάντηση με τον υπουργό Ναυτιλίας εν όψει της έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας

 62. 09/06 12:00

  Η Δανία απελευθερώνει την τουριστική κίνηση προς την Ελλάδα

 63. 09/06 11:54

  Ευρωκοινοβούλιο: Τελική έγκριση για το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID

 64. 09/06 11:51

  Ισχυρό ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για αγορές ακινήτων στα ελληνικά νησιά

 65. 09/06 10:39

  Περιφέρεια Αττικής: Μέτρα και δράσεις για την επανέναρξη της κρουαζιέρας 

 66. 09/06 10:38

  Ρωσικός τουρισμός: Ποιες τσάρτερ πτήσεις πήραν έγκριση για ελληνικά θέρετρα το καλοκαίρι- επιπλέον πτήσεις από Aeroflot και Aegean

 67. 09/06 10:26

  Tουρκία: Αφίξεις 2,7 εκατ. ξένων τουριστών στο διάστημα Ιανουαρίου-Aπριλίου (Πίνακας)

 68. 09/06 09:54

  TUS Airways: Πτήσεις στα ελληνικά νησιά από την Κύπρο - Έναρξη με Σκιάθο, Μύκονο και Πρέβεζα

 69. 09/06 09:44

  Aegean: Δεύτερος μεγάλος κόμβος η Θεσσαλονίκη- 22 απευθείας διεθνή δρομολόγια σε 13 χώρες

 70. 09/06 08:29

  Προσπάθεια ανακήρυξης της Κεφαλονιάς ως Πράσινου Προορισμού

 71. 09/06 08:26

  Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτου στην καρδιά της Αθήνας

 72. 09/06 08:24

  Γερμανία: Σε υψηλό δεκαετίας ο πληθωρισμός – Αυξήσεις τιμών από τις περισσότερες επιχειρήσεις

 73. 09/06 08:22

  Ισπανία: -83,3% τα τουριστικά έσοδα το διάστημα Ιανουαρίου-Aπριλίου

 74. 08/06 22:29

  ΗΠΑ: Χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών και για την Ελλάδα

 75. 08/06 20:10

  9 ειδικότητες για τον τουρισμό στο παράλληλο μηχανογραφικό από τις εφετινές Πανελλαδικές εξετάσεις

 76. 08/06 18:22

  Ένα εκατομμύριο πολίτες έχουν αποκτήσει το διαβατήριο κορωνοϊού της ΕΕ

 77. 08/06 16:05

  Η Ελλάδα σύντομα στην πράσινη λίστα για τους Βρετανούς τουρίστες, σύμφωνα με τη Βρετανίδα πρέσβη

 78. 08/06 15:28

  Προβολή της γαστρονομίας της Χαλκιδικής στην Πολωνία

 79. 08/06 15:27

  ΑΒΤΑ προς Βρετανική κυβέρνηση: Καταργήστε τα τεστ για τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες

 80. 08/06 14:16

  TUI Γερμανίας: "Ανοίγουν" οι διακοπές σε δημοφιλείς προορισμούς της Τουρκίας

 81. 08/06 14:14

  Αεροπορική σύνδεση Ρόδου - Άμπου Ντάμπι για πρώτη φορά | 40.000 διεθνείς επιβάτες από 1-6 Ιουνίου στο Ν.Αιγαίο

 82. 08/06 13:20

  Όμιλος HotelBrain: Ο μεγάλος νικητής των Tourism Awards 21’

 83. 08/06 13:13

  Η Τήνος της αμπελουργίας και του φυσικού οίνου παρουσιάζεται στο T+L

 84. 08/06 12:25

  «Διπλή η Χρυσή Βράβευση για τη Global Media στα Tourism Awards 2021»

 85. 08/06 12:12

  Νόνη Δούνια: Ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των μικρών τουριστικών καταλυμάτων

 86. 08/06 12:11

  Η Emirates συνδέει καθημερινά την Αθήνα και με τη Νέα Υόρκη

 87. 08/06 12:08

  Βρετανία: Στον πάγο οι διακοπές των Βρετανών στο εξωτερικό μέχρι τα μέσα (;) του καλοκαιριού

 88. 08/06 11:58

  Το ΙΝΣΕΤΕ δημιούργησε το Recovery Tracker | Σύγκριση της εξέλιξης του τουρισμού το 2021 σε σχέση με το 2019

 89. 08/06 11:14

  Airtours: Η Ελλάδα πιο δημοφιλής από ποτέ για πολυτελή ταξίδια

 90. 08/06 10:56

  WTTC: Νέα κάμπανια για τη σημασία των ταξιδιών στην κοινωνία και τις επιχειρήσεις

 91. 08/06 10:43

  Η κλιματική κρίση αλλάζει τη Μεσόγειο: Οι 6 κύριες επιπτώσεις

 92. 08/06 10:22

  Οι Ολλανδοί θέλουν Ελλάδα για τις διακοπές τους και αυτό το καλοκαίρι

 93. 08/06 10:11

  Χ.Θεοχάρης: Αισιοδοξία για απελευθέρωση της τουριστικής κίνησης από την Ολλανδία προς την Ελλάδα

 94. 08/06 10:08

  Trivago: Στα 108 ευρώ η μέση on-line τιμή στα ξενοδοχεία της Αθήνας τον Ιούνιο

 95. 08/06 10:03

  Aλλαγή χρήσης καταστημάτων σε τριώροφο κτίριο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας

 96. 08/06 09:50

  Γιατί η Celebrity Cruises επέλεξε την Ελλάδα για το παγκόσμιο ντεμπούτο του καινούριου της πλοίου Celebrity Apex (VIDEO)

 97. 08/06 09:50

  Σαουδική Αραβία: Υπό κατασκευή οι πρώτες ξενοδοχειακές μονάδες στην φουτουριστική πόλη ΝΕΟΜ

 98. 08/06 09:45

  Hilton:  Δημιουργία νέων οικολογικών αναμνήσεων για τους επισκέπτες

 99. 08/06 09:41

  Ολλανδία: Παράταση 3 μηνών των μέτρων στήριξης για την επανεκκίνηση της οικονομίας

 100. 07/06 17:54

  Η Ελλάδα θα προεδρεύει στην επιτροπή του ΠΟΤ για την Ευρώπη

περισσότερα από FEDHATTA
τελευταία άρθρα