FedHATTA: Δέσμη μέτρων για την επιβίωση των τουριστικών γραφείων

Α Decrease font Enlarge font
FedHATTA: Δέσμη μέτρων για την επιβίωση των τουριστικών γραφείων

Δέσμη μέτρων που θεωρούνται απολύτως απαραίτητα για τη στήριξη των τουριστικών γραφείων της Ελλάδας στη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και να μη χαθεί ούτε μία θέση εργασίας, καταθέτει η FedHATTA σε επιστολή της προς τους αρμόδιους υπουργούς.

Όπως αναφέρει στην επιστολή της η FedHATTA, αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να προβλεφθεί τόσο η χρονική διάρκεια όσο και το μέγεθος της υγειονομικής κρίσης. Ακόμη και αν η υγειονομική κρίση αντιμετωπιστεί με επιτυχία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο τουρισμός δεν είναι δυνατόν να ανακάμψει πλήρως πριν την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου του 2022. Δεδομένου ότι η οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων τουρισμού θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη μέχρι αυτό το χρονικό σημείο, δεν θα δημιουργούνται μεγάλες νέες οικονομικές υποχρεώσεις. Συνεπώς, το βάρος πέφτει κυρίως στη διαχείριση του οικονομικού βάρους των παρελθόντων ετών.

Θεωρούμε ότι όλα τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να διαρκέσουν μέχρι την επιστροφή του κλάδου μας σε μία μορφή κανονικότητας, αφού δεν είναι δυνατόν με μηδενικό κύκλο εργασιών να είμαστε συνεπείς σε οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν ήδη αναληφθεί, σε ένα διαφορετικό όμως οικονομικό περιβάλλον. Είναι επιβεβλημένο, επίσης, να συμπεριληφθούν σε αυτά ακόμη και οι εποχικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εξαιρεθεί από όλα τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα προτείνουμε:

Στήριξη ρευστότητας μέσω τραπεζικού συστήματος

-Επιδότηση επιτοκίου ενήμερων δανείων και αναστολή πληρωμών χρεολυσίων για όλη τη διάρκεια της κρίσης. Αναδιάρθρωση δανείων (ενήμερων και μη), με επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής ίση με το διάστημα της κρίσης.

-Χαμηλότοκα κεφάλαια κίνησης με περίοδο χάριτος έως 31/12/2021 και ελάχιστης 5ετούς διάρκειας.  Προτείνεται να καλύπτουν μέχρι 50% του κύκλου εργασιών του 2019 και να χορηγούνται με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου τουλάχιστον κατά 80%. Ουσιαστικά, μέσω αυτών θα καλύπτονται άμεσες υποχρεώσεις παγίων και λειτουργικών εξόδων, ιδιαίτερα αφού μόνο το μισθολογικό κόστος αποτελεί σημαντικό μέρος των δαπανών των επιχειρήσεων του κλάδου. Στόχος είναι η επανεκκίνηση των επιχειρήσεων μας την επόμενη ημέρα. Σε περίπτωση που τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιηθούν και για την αγορά παγίων και εξοπλισμού, να είναι δυνατή η σύνδεση τους με επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.

-Αναστολή πληρωμής επιταγών, γραμματίων και δόσεων leasing για όλη την διάρκεια της κρίσης.

Εφορία – Ασφαλιστικά ταμεία

-Αναδιάρθρωση, μέσω δόσεων, όλων των μη απολεσθεισών ρυθμίσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, σε 120 δόσεις. Θα πρέπει να προβλεφθεί η αναστολή των δόσεων μέχρι το τέλος της κρίσης.

-Μετάπτωση όλων των ενεργών πάγιων ρυθμίσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία σε ευέλικτα προγράμματα δόσεων. Πρόβλεψη δυνατότητας ένταξης νέων τρεχουσών υποχρεώσεων σε ξεχωριστές πάγιες ρυθμίσεις με διαφορετική ταυτότητα πληρωμής, ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο οι ρυθμίσεις των 120 δόσεων. Σε περίπτωση απώλειάς τους, να υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμιστούν εκ νέου.

Στήριξη απασχόλησης και λειτουργικού κόστους

-Επιδότηση απασχόλησης, με πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για όλη τη διάρκεια της κρίσης. Θα πρέπει να προβλεφθεί η χρήση ευέλικτων μορφών εργασίας ή/και μειωμένου ωραρίου, ώστε να μη χαθούν θέσεις εργασίας. Ειδικά για τους εποχικούς εργαζόμενους θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες αναπροσαρμογές στους κανόνες πρόσληψής τους και επανένταξής τους σε προγράμματα ανεργίας.

-Ενοίκια και επιδότηση αυτών κατά 80% μέχρι 31/12/2021.

Ανταγωνιστικότητα του κλάδου

-Όσον αφορά τα voucher που προβλέφθηκαν με την ΠΝΠ της 13.04.2020, αντί άμεσης επιστροφής χρημάτων, για οργανωμένα ταξίδια, αεροπορικές και ξενοδοχειακές κρατήσεις/προκαταβολές κλπ., που ακυρώθηκαν από 25/02/2020: Δημιουργία συστήματος εγγυήσεων των vouchers σε περίπτωση μη εκτέλεσης τους. Με την επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας είναι επιβεβλημένο να υπάρξει επανασχεδιασμός του συστήματος εγγυοδοσιών τουριστικών υπηρεσιών, με την ύπαρξη τριών πυλώνων εγγύησης. Θα ακολουθήσει σχετική πρόταση από τον φορέα μας.

-Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στον τουρισμό στον μειωμένο και υπερμειωμένο συντελεστή.

-Προκήρυξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ για ανανέωση παγίων, εξοπλισμού και οργάνωση των επιχειρήσεων μας σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί αειφόρου, βιώσιμης και καινοτόμου ανάπτυξης. Θα ήταν φρόνιμο να ενταχθούν και δαπάνες που έχουν γίνει πριν την ημερομηνία της προκήρυξης, εφόσον εντάσσονται στο ίδιο συνεκτικό επενδυτικό σχέδιο.

-Κίνητρα για συγχωνεύσεις εταιριών.

-Ασφάλιση πελατών και επιχειρήσεων λόγω Covid19.

Προβολή και στήριξη της ζήτησης

-Δημιουργία προγραμμάτων επιδότησης τουρισμού και ένταξη σε αυτά των τουριστικών πακέτων και της κρουαζιέρας. Σε αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να ενταχθούν και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε σε συνεργασία με φορείς τουριστικών γραφείων άλλων χωρών.

-Δημιουργία κινήτρων για εισερχόμενο τουρισμό από χώρες που, χρονικά, είναι έτοιμες άμεσα να ταξιδέψουν, ανάλογα με τις συνθήκες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα επικρατήσουν. Επειδή είναι πιθανό η οδική πρόσβαση να είναι ευκολότερη προς την χώρα μας, η στόχευση θα πρέπει να είναι και προς αυτές τις αγορές που είναι σε θέση να το υποστηρίξουν. Σε αυτό ιδιαίτερη θέση θα πρέπει να καταλαμβάνει η ενίσχυση εξειδικευμένων ως προς την Ελλάδα tour operator (Greece specialists), από την στιγμή που θα επιτρέπεται η μετακίνηση από τις χώρες τους (π.χ. coop, κοινή διαφήμιση κλπ.) Παράλληλα, επιδότηση πτήσεων αεροπορικών εταιριών – ειδικά όταν αυτές πραγματοποιούνται σε περιφερειακά αεροδρόμια. 

-Εκτεταμένο πρόγραμμα προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια του προορισμού. Σε αυτή το πρόγραμμα προβολής θα πρέπει να ενταχθούν εξατομικευμένες καμπάνιες και incentives χρηματοδότησης για τον κάθε προορισμό ξεχωριστά.  Για τη διαχείρισή τους θα πρέπει να δημιουργηθούν και τοπικοί οργανισμοί διαχείρισης προορισμών, που θα αποτελούνται από φορείς (ΟΤΑ, επιμελητήρια, φορείς ιδιωτών).

-Δημιουργία ομάδας crisis management σε εθνικό επίπεδο, και παράλληλα δημιουργία ομάδων κρίσης σε τοπικό/ περιφερειακό επίπεδο όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ιδιωτών.

Δημόσια Υγεία

-Στήριξη των Κέντρων Υγείας σε μικρά νησιά και στην Περιφέρεια καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής  περιόδου, για την υποστήριξη των τουριστών, αλλά και των τοπικών πληθυσμών, εργαζομένων και εμπλεκομένων.

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 04/07 15:52

  Άνοιξε σήμερα 4 Ιουλίου το ξενοδοχείο Athens Marriott, με αυξημένα μέτρα προστασίας

 2. 04/07 15:43

  Η προσπάθεια 5 Αμερικανών να φθάσουν στη Σαρδηνία με ιδιωτικό αεροπλάνο

 3. 04/07 15:30

  Τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την διεξαγωγή συνεδρίων- εάν χρειασθεί το συνέδριο θα είναι μόνο διαδικτυακό, δεν ματαιώνεται

 4. 04/07 15:22

  Πρόστιμα σε κατευθυνόμενες αγορές σε εκδρομές ή περιηγήσεις τουριστικών γραφείων

 5. 04/07 15:15

  Ο κ.Θεοχάρης στην Κρήτη: Αισιοδοξία για το άνοιγμα και της Βρετανίας και Σουηδίας

 6. 03/07 18:26

  Μπαράζ ακυρώσεων Ρουμάνων τουριστών στη Θάσο, λόγω αδυναμίας οδικής πρόσβασης

 7. 03/07 17:32

  Στην Ελλάδα από τις 10 Ιουλίου τελικά οι Βρετανοί τουρίστες- η τελική λιστα

 8. 03/07 15:52

  Βρετανικός τουρισμός: Η Ελλάδα προσπαθεί να ενταχθεί στη λίστα των χωρών, που ανοίγουν τα σύνορα

 9. 03/07 14:46

  Υπ. Τουρισμού: Παράταση της προθεσμίας αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους»

 10. 03/07 14:41

  Πώς υποδέχεται η βρετανική τουριστική βιομηχανία το άνοιγμα των συνόρων

 11. 03/07 13:56

  Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων σε περιοχές της Πελοποννήσου για κίνδυνο πυρκαγιάς

 12. 03/07 13:45

  Μ.Κόνσολας: Σχέδιο για να μπουν όλες οι Περιφέρειες στο χάρτη της τουριστικής ανάπτυξης

 13. 03/07 13:37

  Τα GHotels προσφέρουν διακοπές στις οικογένειες του ΕΚΑΒ με αίσθημα ευγνωμοσύνης

 14. 03/07 13:34

  Στην Κρήτη τα γυρίσματα για τη νέα διαφημιστική καμπάνια της TUI Βρετανίας (video)

 15. 03/07 13:02

  Marketing Greece: H καμπάνια Endless Greek Summer για το ελληνικό και διεθνές κοινό (video)

 16. 03/07 12:43

  Το Porto Sani υποδέχεται τους πρώτους επισκέπτες του 2020 - Νέα εστιατόρια, δραστηριότητες & πρωτόκολλα

 17. 03/07 12:37

  Ο πρωθυπουργός στο Ελληνικό: Ένα από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο έργο στη Μεσόγειο

 18. 03/07 11:54

  Διάσκεψη των Ην. Εθνών: Μείωση 4% του ΑΕΠ στην Ελλάδα λόγω κορωνοϊού – Ποια είναι η εικόνα παγκοσμίως

 19. 03/07 11:42

  H όμορφη Παροικιά στην καρδιά του Αιγαίου

 20. 03/07 11:37

  Τα δίδυμα ελληνικά νησάκια που «βυθίζονται» και ξαναεμφανίζονται

 21. 03/07 11:36

  Κ.Μητσοτάκης: Χωρίς προκαταβολή φόρου και εργοδοτικές εισφορές οι εποχικές επιχειρήσεις- αναστολή συμβάσεων στον τουρισμό

 22. 03/07 11:32

  LOT: Περισσότερες πτήσεις προς ελληνικούς προορισμούς

 23. 03/07 11:30

  Τουρισμός/ Γερμανία: Ψηφίστηκε το βάουτσερ στα ταξίδια - Τι προβλέπεται στο εξής για τις επιστροφές χρημάτων

 24. 03/07 11:26

  Τοrnos News Webinars: Tην Παρασκευή 3 Ιουλίου ζωντανά 4:00 μ.μ. παρουσίαση των ενεργειών στο digital marketing των τουριστικών επιχειρήσεων

 25. 03/07 10:47

  Ανοίγει τα σύνορα το Ηνωμένο Βασίλειο στις 10 Ιουλίου- σήμερα η λίστα των χωρών- τι θα γίνει με την Ελλάδα

 26. 03/07 10:34

  Προβολή των Λειψών στο μετρό της Αθήνας

 27. 03/07 10:26

  Δήμος Μυκόνου: Αρνητική γνωμοδότηση για τη μεγάλη τουριστική επένδυση PROJECT BLUE

 28. 03/07 10:24

  Έρευνα: Στο ναδίρ οι κλάδοι εστίασης και φιλοξενίας στη Γερμανία

 29. 03/07 10:18

  Συζήτηση για μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 4 ξενοδοχείων σε Κω κα Ρόδο

 30. 03/07 10:16

  Προέγκριση χωροθέτησης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου σε περιοχή δίπλα στον Πλατύ Γιαλό Μυκόνου

 31. 03/07 10:15

  Δήμος Λειψών: Διαγωνισμός για διαδραστική ξενάγηση και προβολή μέσω κινητών

 32. 02/07 20:57

  Πτήση τσάρτερ από την Στοκχόλμη στη Ρόδο με ειδική άδεια

 33. 02/07 18:09

  Ryanair: Σύνδεση της Θεσσαλονίκης με 30 προορισμούς

 34. 02/07 17:54

  Γερμανικός τουρισμός/ DRV: Αυξάνονται οι κρατήσεις για διακοπές στη Μεσόγειο - Στους top προορισμούς η Ελλάδα

 35. 02/07 15:03

  Ο κ.Θεοχάρης στο Sky News: Ευπρόσδεκτοι οι Βρετανοί τουρίστες στην Ελλάδα- πιθανό άνοιγμα στα μέσα Ιουλίου

 36. 02/07 14:58

  Ryanair: Ξεκινά πάλι τις πτήσεις από Αθήνα σε 30 προορισμούς

 37. 02/07 13:35

  Γερμανικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα άνοιξε αλλά με… αρρυθμίες

 38. 02/07 13:23

  U.S. Travel Association: Απίστευτα απογοητευτική η απαγόρευση Αμερικανών τουριστών στην Ευρώπη

 39. 02/07 13:17

  Θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό, αλλά περιμένουμε ανάκαμψη το 2021

 40. 02/07 12:53

  Πρόβλημα συμπίεσης σε πτήση της EasyJet προς τη Θεσσαλονίκη

 41. 02/07 12:37

  Lufthansa: Κύμα ακυρώσεων πτήσεων στο θερινό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε

 42. 02/07 12:36

  ΟΑΕΔ: Μέχρι τις 7 Ιουλίου οι αιτήσεις καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

 43. 02/07 12:27

  Το ελληνικό πρότυπο για την είσοδο των τουριστών εφαρμόζει η Ισπανία

 44. 02/07 12:02

  Μικρές Αποδράσεις στην Κύπρο

 45. 02/07 11:58

  Όλο και περισσότεροι πεζοί και ποδηλάτες στις προσωρινές παρεμβάσεις του Μεγάλου Περιπάτου

 46. 02/07 11:47

  Ανοίγει το Κέντρο Πληροφοριών Τουριστών Ισθμού

 47. 02/07 10:58

  Deutsche Bank: Έως 16 δισ. ευρώ λιγότερα θα ξοδέψουν φέτος οι Γερμανοί τουρίστες, που θα λείψουν από τις μεσογειακές χώρες

 48. 02/07 10:47

  Alitalia: Από σήμερα επανέρχονται οι πτήσεις από Αθήνα για Ρώμη

 49. 02/07 10:41

  Στην Πάτρα και την Ολυμπία ο Μάνος Κόνσολας

 50. 02/07 10:40

  Αυξάνονται κατά 25.000 οι νέες πτήσεις από την United Airlines

 51. 02/07 10:38

  Aπό ποιες χώρες εκτός ΕΕ δέχονται τουρίστες η Γερμανία και η Τσεχία

 52. 02/07 10:37

  Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Διαγωνισμός για τη μίσθωση κλινών στη Μυτιλήνη

 53. 02/07 10:35

  Μεγάλο το πλήγμα στον τουρισμό και στη Σιγκαπούρη

 54. 02/07 10:33

  Ατμομηχανή για την οικονομική ανάκαμψη ο κατασκευαστικός κλάδος στη Γερμανία

 55. 02/07 10:28

  ΞΕΕ: Διαγωνιστικό πρόγραμμα Idea Platform από τον CapsuleT

 56. 02/07 10:15

  Ο κ.Θεοχάρης σε 4 αεροδρόμια: Η εφετινή χρονιά εφαλτήριο για το μέλλον

 57. 02/07 09:08

  Το χωριό της Νάξου που σε πάει πίσω στο χρόνο

 58. 02/07 09:05

  Δραγονέρα: Η εξωτική παραλία στο Αγκίστρι, δίπλα στην Αθήνα

 59. 01/07 23:22

  «Και τι δεν θα ‘δινα να ήμουν εκεί!»

 60. 01/07 16:49

  Άνοιξε το Sofitel Athens Airport με ενισχυμένα υγειονομικά πρωτόκολλα

 61. 01/07 16:45

  Στην Κρήτη ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης

 62. 01/07 16:18

  Περιφέρεια Κρήτης: Και άλλα τουριστικά επαγγέλματα στο πρόγραμμα επιμόρφωσης για προφύλαξη από τον ιό

 63. 01/07 16:09

  Γερμανικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα αιφνιδιάζει τους τουρίστες- Η απειλή της TUI

 64. 01/07 16:01

  Από την Γερμανία, Ελβετία και Τσεχία τα πρώτα τσάρτερ της σεζόν στη Ρόδο

 65. 01/07 15:42

  Πανδημική ρήτρα ζητεί η DRV στην ευρωπαϊκή οδηγία για τα ταξίδια

 66. 01/07 14:28

  Έφθασαν οι πρώτες διεθνείς πτήσεις στα νησιά του Νότιου Αιγαίου

 67. 01/07 13:56

  Ryanair: Ισχυρή ζήτηση για τις πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου - Pεκόρ μείωσης τιμών το 12μηνο

 68. 01/07 13:45

  Επιστολή απελπισίας από τουριστικό γραφείο της Ουγγαρίας: Επειγόντως λύση για τη φόρμα εντοπισμού επιβατών στον οδικό τουρισμό

 69. 01/07 13:00

  TripAdvisor: Η καθαριότητα βασικό κριτήριο επιλογής καταλύματος

 70. 01/07 12:55

  Επαγγελματικό Επιμελητήριο: Σχέδιο για την αναγέννηση της ιστορικής αγοράς στην Πλάκα και το Μοναστηράκι

 71. 01/07 12:27

  Ηρώδειο: Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο στις 15 και 16 Ιουλίου

 72. 01/07 12:20

  Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

 73. 01/07 11:54

  Διχασμένοι οι Γερμανοί στην πρόθεση διακοπών για το 2020

 74. 01/07 11:05

  Γ. Πλακιωτάκης: Ο εκσυγχρονισμός των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών συνεχίζεται - Ποιες νέες γραμμές εισάγονται

 75. 01/07 11:04

  Άδειες για τρία νέα 4άστερα ξενοδοχεία σε Χανιά, Κέρκυρα και Μύκονο

 76. 01/07 11:02

  Eπισκευή παλαιού κτίσματος προς τουριστική χρήση στη Σαντορίνη - Αλλαγή χρήσης οικοδομής σε ξενοδοχείο στην Κατερίνη

 77. 01/07 11:01

  Κοινωνικός Τουρισμός: Πάνω από 300.000 αιτήσεις - Άμεση αποπληρωμή φέτος για τις επιχειρήσεις

 78. 01/07 11:00

  Αναγνωρίστηκαν άλλες 2 Πηγές ως ιαματικές σε Αιδηψό και Καμένα Βούρλα

 79. 01/07 10:57

  Ματαιώθηκε οριστικά η σημαντικότερη Διεθνής Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών στην Ισπανία

 80. 01/07 10:56

  HΠΑ-Έρευνα: H μετάβαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα έχει μόνιμα χαρακτηριστικά

 81. 01/07 10:53

  Περιφέρεια Θεσσαλίας: Δωρεάν πλατφόρμα εκπαίδευσης εργαζομένων στις τουριστικές επιχειρήσεις για τον Covid-19

 82. 01/07 10:45

  "Κάθε μέρα θάλασσα" στις ακτές της Θεσσαλονίκης με το Karavaki Άγιος Γεώργιος

 83. 01/07 10:41

  Το μοντέλο του μαζικού τουρισμού έφτασε στο τέλος του

 84. 01/07 10:32

  Η τελική λίστα: Σε 75 περιοχές καταλύματα καραντίνας

 85. 01/07 10:22

  Η πρώτη διεθνής πτήση στην Κέρκυρα σήμερα- Δηλώσεις Θεοχάρη

 86. 01/07 10:19

  ΥΠΑ: Μέχρι τις 15 Ιουλίου η αναστολή πτήσεων από Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία και Τουρκία

 87. 01/07 09:00

  Τηλεϊατρική: Χτίζοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον τουρισμό

 88. 01/07 08:51

  Ο Έβρος και οι παραλίες του: Μπάνιο στην άκρη του Θρακικού Πελάγους

 89. 01/07 08:49

  Παξοί: Το νησί που νομίζεις ότι κολυμπάς σε νερά πισίνας

 90. 30/06 17:19

  Ανοίγουν τον Ιούλιο δύο ξενοδοχεία της αλυσίδας Koullias στην Κω

 91. 30/06 16:47

  Το υγειονομικό πρωτόκολλο του Neptune Hotels Resort, Convention Centre & Spa

 92. 30/06 16:39

  Επιτυχές το πιλοτικό πρότζεκτ επανεκκίνησης στις Βαλεαρίδες, λέει η TUI

 93. 30/06 16:24

  Seajets: Στις 3 Ιουλίου 2020 ξεκινούν τα δρομολόγια

 94. 30/06 16:11

  Παράταση στην κατάθεση πινακίδων από τουριστικά οχήματα

 95. 30/06 15:51

  Τα υγιή ξενοδοχεία μπορούν να αντέξουν τον δανεισμό

 96. 30/06 15:45

  Aποπληρωμή των απαιτήσεων των τουριστικών γραφείων από την πτώχευση της MALEV

 97. 30/06 15:42

  Celestyal Cruises: Αναστολή των κρουαζιέρων έως το Μάρτιο του 2021

 98. 30/06 15:23

  Ιταλία: Υποχρεωτικά κάτω από το μπροστινό κάθισμα οι χειραποσκευές στις πτήσεις

 99. 30/06 15:07

  Στρατηγική συνεργασία TUI με υπουργείο Τουρισμού, με στόχο το 50% των περυσινών αφίξεων- Οι δηλώσεις

 100. 30/06 14:59

  Στο 27% οι πτήσεις από Γερμανία τον Ιούλιο