Eurostat | Πρόοδος της ΕΕ στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Eurostat | Πρόοδος της ΕΕ στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Η Eurostat, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσίευσε στις 24 Μαΐου το έγγραφο «Sustainable development in the European Union — monitoring report on progress towards the SDGs in a EU context, 2023 edition» (Βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Έκθεση παρακολούθησης της προόδου για την επίτευξη των ΣΒΑ στο πλαίσιο της ΕΕ, έκδοση 2023).

Η έκθεση προσφέρει στατιστική επισκόπηση της προόδου για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στην ΕΕ. Η έκθεση δημοσιεύεται μαζί με την εαρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προκειμένου να αυξηθεί η συνάφειά της με την πολιτική και κατ' αυτό τον τρόπο να υλοποιηθεί η δέσμευση της παρούσας Επιτροπής να ενσωματώσει τους ΣΒΑ στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, καθήκον που έχει ανατεθεί στον επίτροπο κ. Τζεντιλόνι.

 Η έκθεση καταδεικνύει ότι η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο για την επίτευξη των περισσότερων στόχων κατά την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής σε βασικούς τομείς πολιτικής, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το 8οπρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη πολλών κοινωνικοοικονομικών στόχων, ενώ αναμένεται μεγαλύτερη πρόοδος στον περιβαλλοντικό τομέα, καθώς τα κράτη μέλη υλοποιούν τους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

 Για πρώτη φορά, η έκθεση ανέλυσε τον βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο των τρεχουσών κρίσεων στους ΣΒΑ. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ενεργειακή κρίση στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και οι επακόλουθοι κλυδωνισμοί της πανδημίας. Η έκθεση περιέχει επίσης ένα κεφάλαιο με βελτιωμένη ανάλυση των δευτερογενών συνεπειών της κατανάλωσης της ΕΕ για τον υπόλοιπο κόσμο.

Βασικά πορίσματα

Η έκθεση δείχνει ότι, κατά την τελευταία πενταετία, η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο για την επίτευξη τριών ΣΒΑ και μέτρια πρόοδο για την επίτευξη των περισσότερων από τους υπόλοιπους. Ειδικότερα:

 • Η ΕΕ σημείωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο στη διασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης (ΣΒΑ 8). Το 2022 το ποσοστό απασχόλησης της ΕΕ έφθασε στο νέο πρωτοφανές υψηλό επίπεδο του 74,6 %, ενώ το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας της ΕΕ μειώθηκε σε νέο πρωτοφανές χαμηλό επίπεδο.
 • Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε επίσης ως προς τους στόχους της μείωσης της φτώχειας (ΣΒΑ 1) και της βελτίωσης της ισότητας των φύλων (ΣΒΑ 5). Το ποσοστό των ατόμων που επιβαρύνονται υπερβολικά από το κόστος στέγασης έχει μειωθεί από το 2015, ενώ οι ωριαίες αποδοχές των γυναικών προσεγγίζουν τις αποδοχές των ανδρών.
 • Σημειώθηκε επίσης ικανοποιητική πρόοδος όσον αφορά τη μείωση των ανισοτήτων (ΣΒΑ 10), τη διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης (ΣΒΑ 4), την προώθηση της ειρήνης και της προσωπικής ασφάλειας στο έδαφος της ΕΕ και τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της εμπιστοσύνης στους θεσμούς (ΣΒΑ 16).
 • Οι εισοδηματικές διαφορές μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων πληθυσμιακών ομάδων μειώθηκαν και η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου της για ποσοστό 45 % του πληθυσμού με σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Η ζωή στην ΕΕ έχει καταστεί ασφαλέστερη τα τελευταία χρόνια, καθώς οι ανθρωποκτονίες ή οι δολοφονικές επιθέσεις και η αντίληψη ως προς τη συχνότητα της διάπραξης εγκλημάτων, της άσκησης βίας και των βανδαλισμών στις ευρωπαϊκές γειτονιές έχουν μειωθεί σημαντικά.
 • Επιπλέον, η ΕΕ έχει σημειώσει θετική πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων της υγείας και της ευημερίας (ΣΒΑ 3), παρά τις οπισθοδρομήσεις που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19, και προς την επίτευξη των στόχων της καινοτομίας και των υποδομών (ΣΒΑ 9).
 • Η πρόοδος ήταν μέτρια ευνοϊκή για τις τάσεις στους τομείς της υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής (ΣΒΑ 12), των βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων (ΣΒΑ 11), της ζωής στο νερό (ΣΒΑ 14), της μηδενικής πείνας (ΣΒΑ 2), του καθαρού νερού και της αποχέτευσης (ΣΒΑ 6) και της οικονομικά προσιτής και καθαρής ενέργειας (ΣΒΑ 7).
 • Αναμένεται μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά τρεις στόχους –τη δράση για το κλίμα (ΣΒΑ 13), τη ζωή στη στεριά (ΣΒΑ 15) και τις παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις (ΣΒΑ 17)– καθώς τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θέσει ως στόχο την εφαρμογή του υψηλότερου επιπέδου φιλοδοξίας στους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ.
 • Όσον αφορά τη δράση για το κλίμα (ΣΒΑ 13), η ΕΕ έχει θέσει πολύ φιλόδοξους και άνευ προηγουμένου κλιματικούς στόχους για το 2030 για την επίτευξη των οποίων, σε σύγκριση με προηγούμενες τάσεις, θα απαιτηθούν περισσότερες προσπάθειες. Η ΕΕ έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή τα μέτρα πολιτικής για την υλοποίηση αυτών των πρόσθετων προσπαθειών, ιδίως μέσω της δέσμης Fit for 55 (δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 %), με αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) και με τον κανονισμό για τον επιμερισμό των προσπαθειών, ο οποίος θέτει δεσμευτικούς ετήσιους στόχους για τα κράτη μέλη σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
 • Στον τομέα της ενέργειας, η ΕΕ έχει επίσης θέσει πιο φιλόδοξους στόχους για το 2030. Αυτό σημαίνει ότι κατά τα επόμενα έτη αναμένεται να καταγραφεί μεγαλύτερη πρόοδος και στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ. Όσον αφορά τη ζωή στη στεριά (ΣΒΑ 15), παρόλο που οι χερσαίες προστατευόμενες περιοχές έχουν αυξηθεί από το 2013, η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σταθερή μείωση των πληθυσμών κοινών πτηνών και πεταλούδων των λειμώνων.
 • Πρόσθετες προσπάθειες που απαιτούνται για την αντιστροφή της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων προβλέπονται στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, στη δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030 που δρομολογήθηκε φέτος και στη στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος, η οποία θέτει ως στόχο για το 2030 την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων γαιών και εδαφών και την καταπολέμηση της απερήμωσης. Όσον αφορά τη συνεργασία για τους στόχους (ΣΒΑ 17), η τάση αντικατοπτρίζει εν μέρει τις κυκλικές επιπτώσεις και, ιδίως, την αύξηση του δημόσιου χρέους λόγω της κρίσης του COVID-19.
   
 • Ιστορικό

Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης βρίσκονται στο επίκεντρο της χάραξης της ευρωπαϊκής πολιτικής εδώ και καιρό, σταθερά εδραιωμένοι στις ευρωπαϊκές Συνθήκες και ενσωματωμένοι σε βασικά έργα, τομεακές πολιτικές και πρωτοβουλίες της Επιτροπής υπό την προεδρία της κ. φον ντερ Λάιεν. Η Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που εμπεριέχονται σε αυτήν εγκρίθηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) τον Σεπτέμβριο του 2015 και έδωσαν νέα ώθηση στις προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Η ΕΕ είναι απολύτως προσηλωμένη στην υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 και στα μέτρα εφαρμογής της, όπως περιγράφονται στην «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ — Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση».

Η νέα δημοσίευση είναι η έβδομη σε μια σειρά ετήσιων διαδικασιών παρακολούθησης που δρομολόγησε η Eurostat το 2017. Βασίζεται στο σύνολο δεικτών της ΕΕ σχετικά με τους ΣΒΑ, το οποίο αναπτύχθηκε για την παρακολούθηση της προόδου στην επίτευξη των ΣΒΑ στο πλαίσιο της ΕΕ. Η έκθεση παρακολούθησης των ΣΒΑ έχει ως στόχο να παρουσιάσει μια αντικειμενική αξιολόγηση του κατά πόσον η ΕΕ, σύμφωνα με τους επιλεγμένους δείκτες, έχει σημειώσει πρόοδο για την επίτευξη των ΣΒΑ κατά τις τελευταίες πενταετείς και δεκαπενταετείς περιόδους.

Οι τάσεις των δεικτών αξιολογούνται με βάση τον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης κατά την τελευταία πενταετία. Όσον αφορά τους 22 δείκτες με ποσοτικούς στόχους της ΕΕ, αξιολογείται η πρόοδος επίτευξης τους. Τέτοιοι στόχοι έχουν τεθεί στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της βιοποικιλότητας, του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, της κατανάλωσης ενέργειας και της εκπαίδευσης. Όλοι οι άλλοι δείκτες αξιολογούνται σύμφωνα με την κατεύθυνση και την ταχύτητα της αλλαγής.
 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 30/05 18:13

  Γερμανικός τουρισμός | Ο t.o. Schauinsland αποκτά τις αεροπορικές εταιρείες Sundair και Fly Air 41

 2. 30/05 17:12

  Εννέα εκπρόσωποι Ελληνικών ταξιδιωτικών γραφείων ταξίδεψαν με την Air Serbia στο Βελιγράδι

 3. 30/05 16:08

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | ALEXANDER ZELDIN, Οι εξομολογήσεις | ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 | 23 – 26 Ιουνίου

 4. 30/05 15:57

  ΕΟΤ: Ταξίδι εξοικείωσης στην Κρήτη για προβολή του νησιού στην Ιρλανδική αγορά

 5. 30/05 14:53

  Η Ισπανία κυρίαρχος προορισμός γκολφ στην Ευρώπη

 6. 30/05 14:48

  H Emirates επενδύει 200 εκατ. δολάρια για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών καυσίμων και ενέργειας

 7. 30/05 14:29

  TUI | Aύξηση της χωρητικότητας κατά 20% στην Τουρκία το 2024, μετά από αύξηση 40% φέτος

 8. 30/05 13:51

  Ο αριθμός των deepfake βίντεο στο Διαδίκτυο αυξάνεται κατά 900%

 9. 30/05 13:16

  Ο Έλληνας καθηγητής του Χάρβαρντ που θέλει να καθιερώσει την Ελληνική διατροφή στις ΗΠΑ

 10. 30/05 12:33

  42 φωτογραφίες μάς προσκαλούν να ανακαλύψουμε την ομορφιά στις περιοχές Natura 2000 της χώρα μας

 11. 30/05 12:11

  ΕΟΤ | Στην Κέρκυρα τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ

 12. 30/05 11:47

  Γερμανικός τουρισμός | Η μέση τιμή του ταξιδιού αυξάνεται, αλλά ο αριθμός των επιβατών μειώνεται

 13. 30/05 11:09

  Trip.com: Αυτό είναι το Ελληνικό νησί που έχει ξετρελάνει Ευρωπαίους και Ασιάτες ταξιδιώτες για διακοπές το 2023

 14. 30/05 10:18

  Τουρισμός | Η ακρίβεια συρρικνώνει τις διακοπές των Γάλλων

 15. 30/05 10:06

  Κυπριακός τουρισμός | Έρευνα: Η έλλειψη προσωπικού το σημαντικότερο πρόβλημα για τα 4 και 5 αστέρων ξενοδοχεία

 16. 30/05 09:40

  Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ

 17. 30/05 07:25

  Σε άνοδο οι αφίξεις των Ισπανών τουριστών στην Ελλάδα

 18. 30/05 07:18

  Ιαματικός ο φυσικός πόρος «Νερό Γεώτρησης Ποϊρό στο Ξινό Νερό του Δήμου Αμυνταίου»

 19. 30/05 07:15

  Κέρδη για τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες στη Ρωσία

 20. 30/05 07:09

  Κέρδη για τις τουριστικές επιχειρήσεις, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Κύπρου

 21. 30/05 07:06

  Συρρίκνωση της ολλανδικής οικονομίας το πρώτο τρίμηνο

 22. 29/05 15:28

  ΞΕΕ: CapsuleT | Άνοιξαν οι αιτήσεις για ένταξη νέων startups στον τουρισμό

 23. 29/05 15:01

  Νεκρός 26χρονος τουρίστας που χτυπήθηκε από κεραυνό σε παραλία της Ρόδου

 24. 29/05 14:59

  Απίστευτο περιστατικό στην Κάρπαθο: Κατήγγειλαν μάγειρα ότι τηγάνιζε ζωντανά τα ψάρια - Σκληρό βίντεο

 25. 29/05 14:50

  Εντυπωσιακό ρομπότ εξερευνά την υποθαλάσσια περιοχή Σαντορίνης-Αμοργού

 26. 29/05 13:39

  Τι ψάχνουν οι νεαροί Αμερικανοί στις διακοπές τους το 2023 – Εκτόξευση της ζήτησης για Ελλάδα και για... φρέντο εσπρέσο στη Μύκονο!

 27. 29/05 12:21

  Elafonisos Eco Week 2023 με επίτιμο προσκεκλημένο τον Πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό

 28. 29/05 12:16

  Εγκύκλιος: Υποχρεώσεις εργοδοτών για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων

 29. 29/05 11:54

  Τρεις στις 10 καλύτερες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο είναι Ελληνικές! Δείτε ποιες είναι

 30. 29/05 11:38

  Βρετανικός τουρισμός 2022: Η Ελλάδα τέταρτος δημοφιλέστερος προορισμός στην Ευρώπη

 31. 29/05 11:07

  Ο αειφόρος ελαιώνας της Λέσβου στη σχολή Δημόσιας Υγείας του YALE - H κυκλική οικονομία στο Σίγρι κάνει το γύρο του κόσμου

 32. 29/05 10:22

  Τουρισμός | Τι αφήνουν οι Αμερικανοί τουρίστες στη Βαρκελώνη- η ισορροπία βιωσιμότητας στις μακρινές πτήσεις

 33. 29/05 07:58

  Νέα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στο Λεβίδι και στην Αρεόπολη και τουριστικές κατοικίες στη Ζάκυνθο

 34. 29/05 07:53

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο

 35. 29/05 07:46

  7η Γιορτή Αμπελουργίας στη Λέσβο

 36. 29/05 07:06

  Πληρωμές επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Παγγαίο και Σύβοτα

 37. 28/05 19:54

  Street Party στη θρυλική Τρούμπα στον Πειραιά με χιλιάδες επισκέπτες

 38. 28/05 14:30

  Άδειες για γεωτρήσεις σε ξενοδοχεία στη Ρόδο

 39. 28/05 08:18

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες στη Λευκάδα

 40. 28/05 08:15

  Γιορτή Σαρδέλας στο Στόμιο Λάρισας

 41. 27/05 12:30

  Πώς θα αντιμετωπιστεί ο ακτιβισμός για το περιβάλλον;

 42. 27/05 12:15

  Τουρισμός | Ανάδειξη της Κέρκυρας στην αγορά του Ισραήλ

 43. 27/05 11:45

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Λευκάδα και Σκιάθο

 44. 27/05 08:22

  Σε διεθνές φολκλορικό φεστιβάλ της Ρουμανίας ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θεοδωριάνων Άρτας

 45. 26/05 19:16

  Ανέλαβε η Ιωάννα Δρέττα Υπουργός Τουρισμού

 46. 26/05 16:15

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Στάθης Λιβαθινός - Καζανόβα / Δον Ζουάν - Ερωτική περιπλάνηση

 47. 26/05 16:04

  Τουρισμός | Ο FTI διευρύνει τη σεζόν σε Κρήτη και Ρόδο μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου – Υψηλότερη ζήτηση από το 2019

 48. 26/05 14:24

  ΙΝΣΕΤΕ | Air Data Tracker: Σε ένα ψηφιακό κόμβο ο προγραμματισμός και η εξέλιξη κρατήσεων στις διεθνείς αεροπορικές θέσεις

 49. 26/05 14:19

  Deloitte | Περισσότεροι Αμερικανοί τουρίστες επιλέγουν φέτος Ευρώπη για τις διακοπές

 50. 26/05 14:18

  Γ.Δριτσάκος, Διοικητής ΥΠΑ | Αναμένουμε σημαντική αύξηση επιβατών στα ελληνικά αεροδρόμια έναντι του 2019

 51. 26/05 14:05

  FedHATTA: Συνάντηση με Μ. Τσακαλάκη για το συμβούλιο ECTAA στην Κρήτη - "H Kρήτη μπορεί να γίνει κορυφαίος χειμερινός προορισμός"

 52. 26/05 13:28

  Ηθικός τουρισμός: Ο ρόλος του στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας και έκφρασης

 53. 26/05 12:07

  Τουρισμός | City Destinations Alliance: Νέα στρατηγική για ποιότητα ζωής ντόπιων και τουριστών στις ευρωπαϊκές πόλεις

 54. 26/05 12:05

  Η Hyatt φέρνει την επανάσταση στο all inclusive με το νέο πολυτελές brand Impression by Secrets

 55. 26/05 11:45

  Σε ύφεση η γερμανική οικονομία

 56. 26/05 11:31

  Ελβετοί, Γερμανοί και Αυστριακοί θα δαπανήσουν περισσότερα από κάθε άλλο Ευρωπαίο για διακοπές το 2023

 57. 26/05 10:27

  Στον όμιλο Lufthansa η ιταλική αεροπορική εταιρεία ITA Airways - τι προβλέπει η συμφωνία

 58. 26/05 10:17

  Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής η Έκθεση East Med Multihull & Yacht Charter Show στον Πόρο

 59. 26/05 08:15

  17η Γιορτή Πίτας στην Τσαριτσάνη

 60. 26/05 08:05

  56 εκατ. διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2022

 61. 26/05 08:05

  Νέες τουριστικές κατοικίες και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα σε Κρήτη και Σαντορίνη

 62. 26/05 08:05

  Άδειες για επεκτάσεις 2 ξενοδοχείων στην Κρήτη

 63. 26/05 08:00

  Ισπανία: Πρόστιμα σε ποδηλάτες με ακουστικά, γυμνιστές και καπνιστές σε παραλίες

 64. 25/05 20:57

  AEGEAN | Ταξίδι στην έδρα της AIRBUS στην Τουλούζη για 120 ταξιδιωτικούς πράκτορες- οι εκτιμήσεις για τη χρονιά

 65. 25/05 18:30

  Υπηρεσιακή Κυβέρνηση | Η Ιωάννα Δρέττα Υπουργός Τουρισμού

 66. 25/05 17:56

  Τρεις σκύλοι έχουν τον ίδιο αντίκτυπο στο περιβάλλον... με ένα ιδιωτικό τζετ (;)

 67. 25/05 16:36

  ΕΞΑ-ΑΑ | Τι τουρισμό θέλουμε στην Αθήνα; Ποσοτικό ή ποιοτικό; - Οι επιδόσεις το α' 4μηνο

 68. 25/05 16:24

  Eurostat | Πρόοδος της ΕΕ στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

 69. 25/05 16:05

  Alltours | Με σταθερές τιμές και 86 προορισμούς σε όλο τον κόσμο το χειμερινό πρόγραμμα

 70. 25/05 13:28

  Τουρισμός | 2.330 άτομα τη μέρα αντέχει ο Μπάλος στα Χανιά - 50% λιγότερα από όσα την αιχμή του καλοκαιριού

 71. 25/05 13:04

  Γαλλία: Tέλος στις κοντινές πτήσεις για μείωση των εκπομπών - "Μια απαγόρευση άνευ ουσίας"

 72. 25/05 12:47

  Ύμνοι Σουηδού δημοσιογράφου για τα Ιωάννινα και άλλους 9 ελληνικούς προορισμούς

 73. 25/05 12:33

  CroisiEurope: Νέο πρόγραμμα κρουαζιέρας στα Ελληνικά νησιά το 2024

 74. 25/05 12:31

  Της μόδας η χρονοκράτηση στα εστιατόρια

 75. 25/05 12:26

  ΕΤΑΔ | Μίσθωση τμημάτων αιγιαλών, χαρακτηρισμένων ως Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, σε όλη την Ελλάδα

 76. 25/05 12:16

  Η Choice Hotels ενδιαφέρεται για την εξαγορά της Wyndham

 77. 25/05 12:03

  Συμφωνία ΕΔΕΜ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. για τα πνευματικά δικαιώματα

 78. 25/05 11:27

  ΥΠΠΟΑ: Εκατοντάδες αρχαιότητες της εταιρείας Robin Symes επαναπατρίζονται

 79. 25/05 10:37

  Παγκόσμιος Τουρισμός | 35% περισσότερες κρατήσεις στα αεροπορικά ταξίδια αυτό το καλοκαίρι

 80. 25/05 10:29

  Σύλληψη 30χρονου στη Ρόδο -Ασέλγησε σε τουρίστρια και την τράβηξε φωτογραφίες

 81. 25/05 09:59

  Μουσείο Ακρόπολης | Έργα τέχνης από γνωστούς σύγχρονους Αμερικανούς καλλιτέχνες

 82. 25/05 09:20

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων | Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα στον τουρισμό

 83. 25/05 08:17

  Αποφάσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Κρήτη και Ζάκυνθο

 84. 25/05 08:15

  Έρευνα: Πόσο αποτελεσματική είναι η διαφήμιση στα αεροδρόμια

 85. 25/05 08:11

  Dance Days, ημέρες χορού στα Χανιά

 86. 25/05 08:09

  55η Διεθνής Γιορτή Πολιτισμού Καρδίτσας Καραϊσκάκεια

 87. 25/05 08:07

  23ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου

 88. 24/05 16:20

  Προγράμματα επιδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τουρισμό - Σε ποιους απευθύνονται

 89. 24/05 15:59

  Cycladic: Συμφωνία για μετατροπή των αεροσκαφών σε ηλεκτρικά - Νέες συνδέσεις Ελληνικών προορισμών

 90. 24/05 15:51

  Πώς οι Ρώσοι tour operator επιδιώκουν να τονώσουν τις τουριστικές ροές για Ελλάδα

 91. 24/05 15:24

  Δεν χρειαζόμαστε πια ρεσεψιονίστ στον τουρισμό, χρειαζόμαστε σχεδιαστές εμπειριών

 92. 24/05 14:03

  Η γερμανική Welt για την Ελλάδα | «Η ξαφνική δύναμη του πρώην χρεωκοπημένου κράτους»

 93. 24/05 13:08

  Συνάντηση Μ. Τσακαλάκη με FedHATTA για ζητήματα του τουριστικού κλάδου - Ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 94. 24/05 12:48

  Telegraph: Αυτές είναι οι 10 καλύτερες διακοπές για οικογένειες με παιδιά κάθε ηλικίας – Οι δύο σε Ζάκυνθο και Χαλκιδική

 95. 24/05 12:40

  Τα Ikos Resorts ανακηρύχθηκαν καλύτερα Family Hotel παγκοσμίως

 96. 24/05 12:28

  Εγκρίθηκαν έργα εκσυγχρονισμού του πεντάστερου ξενοδοχείου Atlantica Beach στην Κω

 97. 24/05 12:02

  Η Ελληνικής καταγωγής νέα αντιπρόεδρος πωλήσεων της Celebrity Cruises

 98. 24/05 11:59

  Έρευνα της Panadvert καταδεικνύει τα πιο δημοφιλή Brands της Μυκόνου

 99. 24/05 11:11

  Κρουαζιέρα | 800.000 επιβάτες το 2023 στην Κέρκυρα - Η συνέλευση της MedCruise

 100. 24/05 10:45

  Yπό την αιγίδα του ΕΟΤ η Atticα Green Expo 2023