Eurostat | Πρόοδος της ΕΕ στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Eurostat | Πρόοδος της ΕΕ στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Η Eurostat, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσίευσε στις 24 Μαΐου το έγγραφο «Sustainable development in the European Union — monitoring report on progress towards the SDGs in a EU context, 2023 edition» (Βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Έκθεση παρακολούθησης της προόδου για την επίτευξη των ΣΒΑ στο πλαίσιο της ΕΕ, έκδοση 2023).

Η έκθεση προσφέρει στατιστική επισκόπηση της προόδου για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στην ΕΕ. Η έκθεση δημοσιεύεται μαζί με την εαρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προκειμένου να αυξηθεί η συνάφειά της με την πολιτική και κατ' αυτό τον τρόπο να υλοποιηθεί η δέσμευση της παρούσας Επιτροπής να ενσωματώσει τους ΣΒΑ στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, καθήκον που έχει ανατεθεί στον επίτροπο κ. Τζεντιλόνι.

 Η έκθεση καταδεικνύει ότι η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο για την επίτευξη των περισσότερων στόχων κατά την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής σε βασικούς τομείς πολιτικής, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το 8οπρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη πολλών κοινωνικοοικονομικών στόχων, ενώ αναμένεται μεγαλύτερη πρόοδος στον περιβαλλοντικό τομέα, καθώς τα κράτη μέλη υλοποιούν τους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

 Για πρώτη φορά, η έκθεση ανέλυσε τον βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο των τρεχουσών κρίσεων στους ΣΒΑ. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ενεργειακή κρίση στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και οι επακόλουθοι κλυδωνισμοί της πανδημίας. Η έκθεση περιέχει επίσης ένα κεφάλαιο με βελτιωμένη ανάλυση των δευτερογενών συνεπειών της κατανάλωσης της ΕΕ για τον υπόλοιπο κόσμο.

Βασικά πορίσματα

Η έκθεση δείχνει ότι, κατά την τελευταία πενταετία, η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο για την επίτευξη τριών ΣΒΑ και μέτρια πρόοδο για την επίτευξη των περισσότερων από τους υπόλοιπους. Ειδικότερα:

 • Η ΕΕ σημείωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο στη διασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης (ΣΒΑ 8). Το 2022 το ποσοστό απασχόλησης της ΕΕ έφθασε στο νέο πρωτοφανές υψηλό επίπεδο του 74,6 %, ενώ το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας της ΕΕ μειώθηκε σε νέο πρωτοφανές χαμηλό επίπεδο.
 • Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε επίσης ως προς τους στόχους της μείωσης της φτώχειας (ΣΒΑ 1) και της βελτίωσης της ισότητας των φύλων (ΣΒΑ 5). Το ποσοστό των ατόμων που επιβαρύνονται υπερβολικά από το κόστος στέγασης έχει μειωθεί από το 2015, ενώ οι ωριαίες αποδοχές των γυναικών προσεγγίζουν τις αποδοχές των ανδρών.
 • Σημειώθηκε επίσης ικανοποιητική πρόοδος όσον αφορά τη μείωση των ανισοτήτων (ΣΒΑ 10), τη διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης (ΣΒΑ 4), την προώθηση της ειρήνης και της προσωπικής ασφάλειας στο έδαφος της ΕΕ και τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της εμπιστοσύνης στους θεσμούς (ΣΒΑ 16).
 • Οι εισοδηματικές διαφορές μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων πληθυσμιακών ομάδων μειώθηκαν και η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου της για ποσοστό 45 % του πληθυσμού με σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Η ζωή στην ΕΕ έχει καταστεί ασφαλέστερη τα τελευταία χρόνια, καθώς οι ανθρωποκτονίες ή οι δολοφονικές επιθέσεις και η αντίληψη ως προς τη συχνότητα της διάπραξης εγκλημάτων, της άσκησης βίας και των βανδαλισμών στις ευρωπαϊκές γειτονιές έχουν μειωθεί σημαντικά.
 • Επιπλέον, η ΕΕ έχει σημειώσει θετική πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων της υγείας και της ευημερίας (ΣΒΑ 3), παρά τις οπισθοδρομήσεις που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19, και προς την επίτευξη των στόχων της καινοτομίας και των υποδομών (ΣΒΑ 9).
 • Η πρόοδος ήταν μέτρια ευνοϊκή για τις τάσεις στους τομείς της υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής (ΣΒΑ 12), των βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων (ΣΒΑ 11), της ζωής στο νερό (ΣΒΑ 14), της μηδενικής πείνας (ΣΒΑ 2), του καθαρού νερού και της αποχέτευσης (ΣΒΑ 6) και της οικονομικά προσιτής και καθαρής ενέργειας (ΣΒΑ 7).
 • Αναμένεται μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά τρεις στόχους –τη δράση για το κλίμα (ΣΒΑ 13), τη ζωή στη στεριά (ΣΒΑ 15) και τις παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις (ΣΒΑ 17)– καθώς τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θέσει ως στόχο την εφαρμογή του υψηλότερου επιπέδου φιλοδοξίας στους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ.
 • Όσον αφορά τη δράση για το κλίμα (ΣΒΑ 13), η ΕΕ έχει θέσει πολύ φιλόδοξους και άνευ προηγουμένου κλιματικούς στόχους για το 2030 για την επίτευξη των οποίων, σε σύγκριση με προηγούμενες τάσεις, θα απαιτηθούν περισσότερες προσπάθειες. Η ΕΕ έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή τα μέτρα πολιτικής για την υλοποίηση αυτών των πρόσθετων προσπαθειών, ιδίως μέσω της δέσμης Fit for 55 (δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 %), με αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) και με τον κανονισμό για τον επιμερισμό των προσπαθειών, ο οποίος θέτει δεσμευτικούς ετήσιους στόχους για τα κράτη μέλη σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
 • Στον τομέα της ενέργειας, η ΕΕ έχει επίσης θέσει πιο φιλόδοξους στόχους για το 2030. Αυτό σημαίνει ότι κατά τα επόμενα έτη αναμένεται να καταγραφεί μεγαλύτερη πρόοδος και στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ. Όσον αφορά τη ζωή στη στεριά (ΣΒΑ 15), παρόλο που οι χερσαίες προστατευόμενες περιοχές έχουν αυξηθεί από το 2013, η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σταθερή μείωση των πληθυσμών κοινών πτηνών και πεταλούδων των λειμώνων.
 • Πρόσθετες προσπάθειες που απαιτούνται για την αντιστροφή της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων προβλέπονται στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, στη δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030 που δρομολογήθηκε φέτος και στη στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος, η οποία θέτει ως στόχο για το 2030 την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων γαιών και εδαφών και την καταπολέμηση της απερήμωσης. Όσον αφορά τη συνεργασία για τους στόχους (ΣΒΑ 17), η τάση αντικατοπτρίζει εν μέρει τις κυκλικές επιπτώσεις και, ιδίως, την αύξηση του δημόσιου χρέους λόγω της κρίσης του COVID-19.
   
 • Ιστορικό

Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης βρίσκονται στο επίκεντρο της χάραξης της ευρωπαϊκής πολιτικής εδώ και καιρό, σταθερά εδραιωμένοι στις ευρωπαϊκές Συνθήκες και ενσωματωμένοι σε βασικά έργα, τομεακές πολιτικές και πρωτοβουλίες της Επιτροπής υπό την προεδρία της κ. φον ντερ Λάιεν. Η Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που εμπεριέχονται σε αυτήν εγκρίθηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) τον Σεπτέμβριο του 2015 και έδωσαν νέα ώθηση στις προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Η ΕΕ είναι απολύτως προσηλωμένη στην υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 και στα μέτρα εφαρμογής της, όπως περιγράφονται στην «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ — Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση».

Η νέα δημοσίευση είναι η έβδομη σε μια σειρά ετήσιων διαδικασιών παρακολούθησης που δρομολόγησε η Eurostat το 2017. Βασίζεται στο σύνολο δεικτών της ΕΕ σχετικά με τους ΣΒΑ, το οποίο αναπτύχθηκε για την παρακολούθηση της προόδου στην επίτευξη των ΣΒΑ στο πλαίσιο της ΕΕ. Η έκθεση παρακολούθησης των ΣΒΑ έχει ως στόχο να παρουσιάσει μια αντικειμενική αξιολόγηση του κατά πόσον η ΕΕ, σύμφωνα με τους επιλεγμένους δείκτες, έχει σημειώσει πρόοδο για την επίτευξη των ΣΒΑ κατά τις τελευταίες πενταετείς και δεκαπενταετείς περιόδους.

Οι τάσεις των δεικτών αξιολογούνται με βάση τον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης κατά την τελευταία πενταετία. Όσον αφορά τους 22 δείκτες με ποσοτικούς στόχους της ΕΕ, αξιολογείται η πρόοδος επίτευξης τους. Τέτοιοι στόχοι έχουν τεθεί στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της βιοποικιλότητας, του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, της κατανάλωσης ενέργειας και της εκπαίδευσης. Όλοι οι άλλοι δείκτες αξιολογούνται σύμφωνα με την κατεύθυνση και την ταχύτητα της αλλαγής.
 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 04/12 15:00

  World Travel Awards | H Aθήνα καλύτερος προορισμός πολιτιστικής πόλης στον κόσμο το 2023 - Οκτώ βραβεία για την Ελλάδα

 2. 04/12 13:57

  Airtours: Στροφή σε αποκλειστικά πολυτελείς διακοπές - Προσωπικός σοφέρ και lounge αεροδρομίων

 3. 04/12 13:34

  FedHATTA: Συνάντηση με τον Γ.Γ. του υπουργείου Μεταφορών Ι. Ξιφαρά για ζητήματα των ταξιδιωτικών γραφείων

 4. 04/12 13:15

  LOT Polish Airlines | Ξεκίνησαν οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Βαρσοβίας και Αθήνας

 5. 04/12 13:12

  Γερμανία: Στον "αέρα" τα 66 ταξιδιωτικά γραφεία της Galeria Reisen μετά την πτώχευση της μητρικής Signa

 6. 04/12 12:48

  BCD Travel: Πώς διαμορφώνεται το χρηματιστήριο τιμών στα ταξίδια το 2024 – Γιατί οι ξενοδόχοι δεν δίνουν πλέον έμφαση στις πληρότητες

 7. 04/12 12:31

  Αεροδρόμιο Μονάχου | Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων μετά το χάος που προκάλεσε η χιονοθύελλα

 8. 04/12 12:15

  Ξενοδοχεία | Bραβείο Commercial Star Award 2023 στο Athens Capital Hotel - MGallery Collection

 9. 04/12 11:56

  Που πηγαίνουν τα χρήματα που πετούν οι τουρίστες στη Φοντάνα ντι Τρέβι;

 10. 04/12 11:42

  Ξενοδοχεία | Η Σαουδική Αραβία αγόρασε το 49% της πολυτελούς αλυσίδας Rocco Forte Hotels

 11. 04/12 11:04

  Τουρισμός | Η Jet2holidays αναδεικνύει τα βιώσιμα ξενοδοχεία - Βολές κατά της εξάπλωσης της Airbnb

 12. 04/12 10:35

  Λίνα Μενδώνη | Σχεδιάζεται η αποκατάσταση της νότιας πρόσβασης στην Ακρόπολη και της συντήρησης του Ηρώδειου

 13. 04/12 07:36

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στο Ναύπλιο

 14. 04/12 07:31

  Άγιος Νικόλαος - Ελούντα | Ο τουρισμός κινδυνεύει από τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα

 15. 04/12 07:24

  Ισπανία | Πτώση του πληθωρισμού λόγω και της μείωσης των τιμών στα τουριστικά πακέτα

 16. 04/12 07:22

  ΕΟΤ Γερμανίας | Εκδήλωση τουριστικής προβολής στη Φρανκφούρτη

 17. 04/12 07:18

  Εγκατάσταση παγοδρομίου στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας

 18. 03/12 07:21

  Η Αίγυπτος εγκαινιάζει την ηλεκτρονική πύλη χορήγησης «Golden License»

 19. 03/12 07:16

  Σουηδία: 26% ακριβότερα τα τρόφιμα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021

 20. 02/12 07:16

  Η Λευκάδα στους εορτασμούς του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας-Ιαπωνίας 2024

 21. 02/12 06:18

  Κύπρος: Ο τουρισμός αυξάνει τις πωλήσεις εμφιαλωμένων νερών

 22. 01/12 21:23

  "Πράσινο" νησί ο Πόρος με χρηματοδότηση από τα Εμιράτα

 23. 01/12 21:11

  Τα γερμανικά εστιατόρια σε υπαρξιακή κρίση

 24. 01/12 21:00

  Ε.Ξ. Χανίων | Ημέρα Καριέρας στις 11 Δεκεμβρίου

 25. 01/12 15:34

  Το σκάνδαλο των μαϊμού εξαρτημάτων άγγιξε και τη Ryanair

 26. 01/12 14:38

  ECTAA | Η πρόταση της Κομισιόν θα αυξήσει την τιμή των ταξιδιωτικών πακέτων

 27. 01/12 14:22

  Η Γαλλία βάζει τέλος στο κάπνισμα σε όλες τις παραλίες, τα δημόσια πάρκα και τα δάση

 28. 01/12 14:13

  Τουρκία: "Είμαστε υπερδύναμη στον τουρισμό και ανταγωνιζόμαστε τους καλύτερους στον κόσμο"

 29. 01/12 13:49

  VisitEngland: Νέα εργαλειοθήκη για τις επιχειρήσεις στον προσβάσιμο τουρισμό

 30. 01/12 13:09

  Μνημόνιο συνεργασίας των Υπουργείων Πολιτισμού-Κλιματικής Κρίσης για τη θωράκιση των αρχαιολογικών χώρων από πυρκαγιά

 31. 01/12 12:03

  FedHATTA: Συνάντηση με τον υφυπουργό Ανάπτυξης Μ. Σενετάκη για επίλυση ζητημάτων λειτουργίας των τουριστικών γραφείων

 32. 01/12 11:54

  Τι απαντά η Kiwi.com στην έρευνα της Ryanair περί πειρατών-ΟΤΑ

 33. 01/12 11:53

  ΕΟΤ | Στη Θεσσαλονίκη το συνέδριο της Βρετανικής Ένωσης Ανεξάρτητων Tour Operators

 34. 01/12 11:48

  ΙΝΣΕΤΕ: «Tαξίδια χωρίς αποκλεισμούς» στην Ελλάδα μέσα από 5 βασικές προτάσεις

 35. 01/12 11:44

  Eurowings: Δύο νέες συνδέσεις με Ζάκυνθο και Κάρπαθο το καλοκαίρι του 2024

 36. 01/12 11:12

  Mabrian | Κερδίζει έδαφος ο βιωματικός τουρισμός - το top 10 των προορισμών στην Ευρώπη γι αυτήν την τάση

 37. 01/12 10:51

  ΕΤΑΔ | Διαγωνισμός για τη μίσθωση του Ξενία Κοζάνης

 38. 01/12 10:40

  Λιμάνι Ηρακλείου | 27% περισσότεροι επιβάτες κρουαζιέρας στο 10μηνο- επιπλέον κρουαζιερόπλοια λόγω Ισραήλ

 39. 01/12 10:25

  ΕΕ | Απαγόρευση στη Fly Baghdad για πτήσεις στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο

 40. 01/12 07:42

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στη Ρόδο

 41. 01/12 07:39

  Εργασίες ανακαίνισης και άλλων διαμορφώσεων σε ξενοδοχεία στην Κρήτη και στη Ρόδο

 42. 01/12 07:35

  Καταδυτικό Πάρκο στο Ρέθυμνο

 43. 01/12 07:29

  1ος Πανελλήνιος Αγώνας Αερομοντελισμού κλειστού χώρου στο Ηράκλειο

 44. 01/12 07:28

  Δημοσιονομικό περιθώριο στην Ισπανία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 45. 30/11 17:25

  Περισσότεροι δικαιούχοι στον Β' κύκλο του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους»

 46. 30/11 16:28

  ΑΒΤΑ | Οι 4 εντελώς νέες τάσεις στα ταξίδια του 2024: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της νέας φουρνιάς ταξιδιωτών Generation T

 47. 30/11 15:08

  Airbnb | +47,1% έναντι του 2019 η ζήτηση για την Ελλάδα τον Οκτώβριο

 48. 30/11 14:02

  Ε.Ξ. Μεσσηνίας | Να αποσυρθούν οι διατάξεις για Airbnb και πρόσθετους φόρους στα ξενοδοχεία

 49. 30/11 13:58

  ΞΕΕ | Το Πρόγραμμα Boutique Hotel στην έκθεση XENIA 2023

 50. 30/11 13:49

  Σε εταιρεία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μισθώθηκε η Ακτή Βάρκιζας

 51. 30/11 13:30

  Scoot: Αυξημένη συχνότητα στις συνδέσεις Σιγκαπούρη – Αθήνα – Βερολίνο το 2024

 52. 30/11 13:08

  Τι συνέβη πραγματικά με τον Attika Reisen; Οι λόγοι που οδήγησαν στο αδιέξοδο

 53. 30/11 13:01

  Συνέδριο ΣΕΤΕ | Επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο του τουρισμού προς ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό μέλλον

 54. 30/11 12:37

  Η TUI ανοίγει νέο κανάλι ταξιδιωτικής έμπνευσης στο WhatsApp

 55. 30/11 12:21

  FedHATTA: Ο Βόλος και το Πήλιο επανήλθαν στον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας  

 56. 30/11 12:10

  Ένας στους 2 Βρετανούς συνάντησε βρώμικες παραλίες στις διακοπές το 2023 - Οι δυο χώρες με τη μεγαλύτερη ρύπανση

 57. 30/11 11:49

  Τουρισμός | Global Hotel Alliance: Οι hotspot προορισμοί για το 2024- τι παρακινεί τους ταξιδιώτες να τους επισκεφτούν

 58. 30/11 11:19

  Τουρισμός | Ο Bentour Reisen επεκτείνει το πρόγραμμά του για Ελλάδα το 2024

 59. 30/11 10:26

  Τουρισμός | Ποια μέτρα προωθεί η Κομισιόν για την προστασία και τα δικαιώματα των ταξιδιωτών

 60. 30/11 10:06

  Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής | Δράσεις προβολής στην αμερικανική αγορά

 61. 30/11 07:59

  Αθλητική εκδήλωση 1ος Δρόμος Αμνισσού

 62. 30/11 07:14

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στην Αμαλιάδα

 63. 30/11 07:09

  Κατεδάφιση κτηρίου σε ξενοδοχείο στην Κω - Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών στα ιαματικά νερά στη Μυτιλήνη

 64. 30/11 07:04

  Η Σαουδική Αραβία αγοράζει μερίδιο στο αεροδρόμιο του Χίθροου

 65. 30/11 07:02

  Les Roches: Καθολική μεταμόρφωση της πανεπιστημιούπολης στις Ελβετικές ‘Άλπεις

 66. 29/11 16:24

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση του ΞΕΝΙΑ Καλεντζίου

 67. 29/11 15:23

  Ryanair: «Πειρατές-ΟΤΑ χρεώνουν μέχρι και 344% ακριβότερα τις υπηρεσίες μας!» - Όλα τα ονόματα

 68. 29/11 14:46

  Uber | Νέα υπηρεσία για ενοικίαση αυτοκινήτου στην Ελλάδα και σε άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες

 69. 29/11 14:43

  Το "Work From Greece" στους ελληνικούς προορισμούς

 70. 29/11 14:24

  Solmar: Νέες βίλες προς ενοικίαση στη νότια Πελοπόννησο το 2024

 71. 29/11 14:05

  Το Δουβλίνο Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα του 2024 | Το Γκροσσέτο (Ιταλία) ο Πράσινος Πρωτοπόρος του Έξυπνου Τουρισμού

 72. 29/11 13:47

  Ryanair: 5,8 εκατ. αεροπορικές θέσεις στους Έλληνες ταξιδιώτες το καλοκαίρι του 2024

 73. 29/11 13:46

  Η FREENOW και η Karhoo συνεργάζονται στις υπηρεσίες μετακίνησης για ταξιδιώτες σε όλη την Ευρώπη

 74. 29/11 13:17

  7+1 στρατηγικές για να αποφύγετε τα δίχτυα των χάκερ

 75. 29/11 12:38

  Τουρισμός: Ένας στους 3 Αμερικανούς ταξίδεψε περισσότερο φέτος έναντι του 2019

 76. 29/11 12:07

  FedHATTA: Σύσφιξη των επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδας – Ιράν στον τουρισμό

 77. 29/11 12:05

  ΦΠΑ στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ενέκρινε η Γερουσία στη Γαλλία

 78. 29/11 11:54

  Jet2holidays | "Athens Coast" και Σύμη νέοι προορισμοί το καλοκαίρι

 79. 29/11 10:48

  Ο Όμιλος Anex αυξάνει την παρουσία του στην Ελλάδα το 2024- επιπλέον ξενοδοχεία σε Κρήτη και Κέρκυρα

 80. 29/11 10:35

  Γερμανία: Ο Σολτς προειδοποιεί για δύσκολες μέρες | Bild: «Χρεωκοπημένοι Γερμανοί πουλήστε τα νησιά σας»

 81. 29/11 10:22

  Η ηγεσία του ΠΑΣΥΞΕ στην εκδήλωση του ΞΕΕ στο πλαίσιο της 11ης Γενικής Συνέλευσης

 82. 29/11 10:10

  Ελληνικός τουρισμός 2023 | Κυκλάδες και Πελοπόννησος οι μόνες περιοχές με μείωση αεροπορικών αφίξεων στο 10μηνο

 83. 29/11 07:58

  Σε Σύρο και Αθήνα γυρίσματα ταξιδιωτικής εκπομπής καναλιού της Εσθονίας

 84. 29/11 07:12

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στο Μέτσοβο

 85. 29/11 07:09

  Σε ποια εταιρεία μισθώνεται ο ξενώνας Μάρπησσας στην Πάρο

 86. 29/11 07:07

  Απόρριψη ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο ξενοδοχειακής επένδυσης στην Κρήτη

 87. 29/11 07:06

  Ryanair: Εκπτώσεις 10% στη Cyber Week

 88. 28/11 20:21

  Πληρωμές επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Σύβοτα και Σέριφο

 89. 28/11 19:10

  Attika Reisen | Κήρυξε πτώχευση ο σπεσιαλίστας των διακοπών για Ελλάδα στη Γερμανία

 90. 28/11 16:43

  To Ρέθυμνο τίμησε την τηλεοπτική σειρά "Σασμός"

 91. 28/11 16:25

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση του Ξενία Καστανιάς στην Κορινθία

 92. 28/11 16:21

  EOT Κάτω Χωρών: Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα στο Β2Β roadshow «Around the World»

 93. 28/11 15:51

  Από ζόμπι... ξενοδοχείο: Πώς τα άδεια κτίρια γραφείων μετατρέπονται σε πολυτελή καταλύματα

 94. 28/11 14:40

  Η CLIA παρουσιάζει στην Κυβέρνηση το 5ετές Σχέδιο Δράσης του κλάδου της κρουαζιέρας για την Ελλάδα

 95. 28/11 13:16

  Τουρισμός: Ο Γερμανός t.o. Sitalia γίνεται Spica Travel με πακέτα διακοπών στη Μεσόγειο (και Ελλάδα)

 96. 28/11 12:58

  Το 100% Hotel Show μεταμόρφωσε για 3 ημέρες το MEC Παιανίας, σε σημείο αναφοράς νέων ιδεών και καινοτομίας

 97. 28/11 12:27

  Telegraph: Μία Ελληνική πόλη στις 10 καλύτερες της Ευρώπης για χειμερινές αποδράσεις

 98. 28/11 12:15

  XENIA '23 | Χιλιάδες στελέχη είδαν από κοντά τα hospitality megatrends

 99. 28/11 12:01

  Αντικατάσταση των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Ταξί με επιβατηγά οχήματα από 6 έως εννέα 9 θέσεων

 100. 28/11 11:38

  ΠΟΞ | Οργισμένη αντίδραση για τις ρυθμίσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση και το τέλος ανθεκτικότητας

περισσότερα από ΦΟΡΕΙΣ
τελευταία άρθρα