Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Skippers και ναυλομεσιτών και διαχειριστών σκαφών

Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Skippers και ναυλομεσιτών και διαχειριστών σκαφώνΠηγή φωτό: Pixabay

Μνημόνιο κατανόησης συμφωνήθηκε μεταξύ Skippers και ναυλομεσιτών και διαχειριστών σκαφών με την αποδοχή της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών ΠΕΣΤ και του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος.

Το μνημόνιο αναφέρεται στο περίγραμμα του επαγγέλματος του Skipper.  Η πρωτοβουλία αναλήφθηκε από έμπειρους Skippers και διαχειριστές σκαφών. Η ανάγκη του συγκεκριμένου μνημονίου οφείλεται στην όλο και μεγαλύτερη ζήτηση για Skipper/Κυβερνήτη σκάφους αναψυχής μέχρι 24 μέτρα άνευ μονίμου πληρώματος.

Το μνημόνιο έχει ως εξής:

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ SKIPPER

Skipper είναι ο Κυβερνήτης σκάφους αναψυχής άνευ μονίμου πληρώματος.  Ο Skipper είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των επιβαινόντων, του σκάφους και πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς. Είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών στις μαρίνες/λιμάνια και πρέπει να έχει καλή γνώση ναυσιπλοΐας και ελλιμενισμού. Πρέπει να οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη από την αρχή, έχοντας παράλληλα κατά νου ότι επιθυμία του είναι η αναψυχή και η χαλάρωση.

 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ο ασκών το «επάγγελμα του Κυβερνήτη Τουριστικών Σκαφών Αναψυχής (Άνευ [Μονίμου] Πληρώματος)» είναι ο επαγγελματίας, ο οποίος αναλαμβάνει να διακυβερνήσει το σκάφος (ιστιοπλοϊκό ή μηχανοκίνητο μέχρι 24 μέτρα) για λογαριασμό των επιβαινόντων (πελατών – ναυλωτών στην περίπτωση επαγγελματικού σκάφους) ή ιδιοκτητών – πλοιοκτητών (στην περίπτωση ιδιόκτητου σκάφους ή επαγγελματικού κατά τις οδηγίες της πλοιοκτησίας) – είτε για την εκπλήρωση ναυλοσυμφώνου, είτε για μετακίνηση/μεταφορά του σκάφους και ο οποίος κατέχει, στην απαιτούμενη επάρκεια, τη ναυτική τέχνη και έχει τα προσόντα για να διακυβερνήσει το σκάφος, με πρόωση μηχανών ή ιστίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, των ισχυόντων ναυτικών κανόνων και διεθνών κανονισμών και γνωρίζει το χειρισμό του σχετικού εξοπλισμού και συστημάτων που φέρει το σκάφος και έχει τις απαραίτητες για την ασφαλή και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων της πλοήγησης του σκάφους, με γνώμονα την ασφάλεια των επιβαινόντων και του σκάφους. Ο Κυβερνήτης ασκεί το επάγγελμά του στο θαλάσσιο χώρο και κατ’ επέκταση και σε όλους τους χώρους ελλιμενισμού ή αγκυροβόλησης του σκάφους (που περιλαμβάνει σε ορισμένες περιπτώσεις και την αρόδου αγκυροβόληση).

Θεωρητικά όλη η νησιωτική και παράκτια επικράτεια είναι περιοχές άσκησης του επαγγέλματος, αλλά πρακτικά οι περιοχές που έχουν καλύτερες λιμενικές δομές για τα σκάφη είναι και αυτές που χαρακτηρίζονται με μεγαλύτερη ζήτηση (όπως περιγράφεται στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ «ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΝΕΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ)»)

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Skipper δύναται να εκτελεί πλου για έως και έξι ώρες ημερήσια, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Επιπλέον, ο Skipper θα είναι διαθέσιμος για να εξυπηρετεί τους πελάτες από τις 08:00 π.μ. έως τις 20:00 μ.μ., με μέγιστο χρόνο μεταφοράς από/προς το σκάφος προς/από την ξηρά έως τις 00:00, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Όλα τα τρόφιμα και τα ποτά επιβαρύνουν το ναυλωτή, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων και των ποτών για τον Skipper, τα οποία θα παρέχονται από το ναυλωτή. Σε περίπτωση που οι προμήθειες επί του πλοίου δεν επαρκούν για το σωστό γεύμα του Skipper, τότε ο ναυλωτής θα πρέπει να του παράσχει ενδεικτικά το ποσό της τάξης των 20 ευρώ για τη σίτισή του, ανάλογα με την εκάστοτε εταιρική πολιτική.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ:

-Ελέγξτε το έγγραφο πλήρους απογραφής αντικειμένων και εξοπλισμού του σκάφους και επίσης βεβαιωθείτε ότι όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας είναι ενημερωμένος. Υπογράψτε τη φόρμα απογραφής.

-Ο Skipper πρέπει να γνωρίζει τους όρους του ναυλοσυμφώνου.

-Ο Skipper πρέπει να έχει εκτυπωμένη ή γενικά διαθέσιμη πρόγνωση καιρού για έλεγχο/ανάγνωση από τον πελάτη.

-Βεβαιωθείτε ότι έχετε πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και λειτουργίας του σκάφους.

-Ελέγξτε το σκάφος για προϋπάρχουσες ζημιές. Ελέγξτε αν υπάρχει νερό ή ρωγμές στο τιμόνι, τον άξονα και την καρίνα.

-Ελέγχετε τακτικά ότι οι αντλίες των σεντινών λειτουργούν σωστά.

-Ελέγξτε ότι το σκάφος είναι γεμάτο με καύσιμα και νερό. Ελέγξτε επίσης αν ο εξωλέμβιος κινητήρας έχει καύσιμα, το πλαστικό δοχείο ανεφοδιασμού καυσίμων(μπιτόνι) είναι γεμάτο και ότι οι φιάλες ανεφοδιασμού αερίου/προπανίου του σκάφους είναι γεμάτες και αν είναι τοποθετημένες σε ασφαλές και καλά αεριζόμενο μέρος.

-Ελέγξτε ότι η βοηθητική λέμβος(dinghy) είναι σε καλή κατάσταση, πλήρως φουσκωμένη και ότι ο εξωλέμβιος κινητήρας λειτουργεί σωστά.

-Μελετήστε τη λίστα προτιμήσεων των πελατών καθώς και τη λίστα του πληρώματος για να εξοικειωθείτε με τις προσδοκίες τους. Παρέχετε χρήσιμες συμβουλές στους πελάτες (επισημάνετε μερικά ενδιαφέροντα μέρη για επίσκεψη ή πράγματα που μπορείτε να κάνετε, απαντήστε στις ερωτήσεις των πελατών.)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ:

Μόλις οι ναυλωτές εισέλθουν και τακτοποιηθούν στο σκάφος, πριν όμως το σκάφος αναχωρήσει από το λιμάνι, ο Skipper θα πρέπει να δώσει στους πελάτες σαφείς και αναλυτικές οδηγίες και να κάνει μια γενική ενημέρωση σχετικά με τη χρήση εξοπλισμού του σκάφους και των διαδικασιών ασφαλείας. Δώστε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά τα πρώτα δέκα λεπτά της πρώτης και πολύ σημαντικής ενημέρωσης των πελατών, ώστε ν’ αναπτυχθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ σας:

-Kαθορίστε ένα μέλος πληρώματος για να είναι ο δεύτερος Skipper, για να σας βοηθήσει στην εκπλήρωση των καθηκόντων σας (πρόσδεση, αγκυροβολία).  Δείξτε του πώς να βγάζει τον αυτόματο πιλότο και να βάζει τον κινητήρα στη «νεκρά».

-Προτείνετε ένα άνετο δρομολόγιο σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και τις καιρικές συνθήκες.

-Ο Skipper θα πρέπει επίσης να ζητήσει να γνωρίζει ειδικές ιατρικές καταστάσεις/ανάγκες των επισκεπτών, αν υπάρχουν.

-Βοηθήστε τους επισκέπτες με την επιβίβαση και την αποθήκευση των αποσκευών τους.

 

Ενημέρωση για την ασφάλεια:

Βεβαιωθείτε ότι το πλήρωμά σας γνωρίζει πού να βρει και πώς να χρησιμοποιήσει:

-Σωσίβια:  Τα παιδιά προτείνεται να φορούν ένα ανά πάσα στιγμή

-Πυροσβεστήρες

-Κουτί πρώτων βοηθειών

-Σωστική λέμβος

-Ιμάντας ασφαλείας

-VHF:  Επισημάνετε τη σημασία του κουμπιού κινδύνου(Destress button) και τον τρόπο χρήσης του, σε ποιες περιπτώσεις

-Όταν χρησιμοποιείτε τη βοηθητική λέμβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, να χρησιμοποιείτε πάντα τα κατάλληλα φώτα

-Πριν από τον απόπλου βεβαιωθείτε ότι όλα τα παράθυρα είναι καλά κλειστά

-Φωτοβολίδες

 

Γενική ενημέρωση:

Βεβαιωθείτε ότι το πλήρωμά σας γνωρίζει:

-Πώς να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Τονίστε τη σημασία του να μην πετάμε χαρτί υγείας ή άλλα αντικείμενα στη λεκάνη της τουαλέτας.

-Την αξία του νερού στο σκάφος και δώστε έμφαση στο ότι υπάρχουν μόνο x λίτρα στη δεξαμενή.

-Κατανάλωση/χρήση ηλεκτρικής ενέργειας όταν βασίζεστε στις μπαταρίες του σκάφους.

-Απαγορεύονται θαλάσσια σπορ με τη χρήση της βοηθητικής λέμβου, βάση της Ελληνικής νομοθεσίας.

-Πως δεν πρέπει να βρίσκονται παιδιά χωρίς επίβλεψη στο σκάφος.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ:

-Κατά την πλοήγηση μείνετε συγκεντρωμένοι και σε εγρήγορση στην πορεία σας.

-Ελέγξτε αν τα επίπεδα νερού, ντίζελ, καυσίμου εξωλέμβιου κινητήρα και μπαταριών είναι επαρκή. Αν απαιτείται επανεφοδιασμός, διαμορφώστε το πρόγραμμα και ενημερώστε τους πελάτες κατάλληλα.

-Να θυμάστε πάντα ότι όλα τα παράθυρα του σκάφους πρέπει να κλείνονται καλά πριν από τον απόπλου.

-Διατηρήστε το σκάφος καθαρό και τακτοποιημένο καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Το σκάφος πρέπει να ξεπλένεται με γλυκό νερό τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ναύλωσης.

-Μην αφήνετε το σκάφος χωρίς επιτήρηση, ειδικά όταν είναι αγκυροβολημένο. Μην κοιμάστε εκτός σκάφους το βράδυ.

-Μην αφήνετε τους πελάτες μόνους στο σκάφος, ειδικά όταν είναι αγκυροβολημένο.

-Είναι ευθύνη του Skipper να μεταφέρει τους πελάτες από/προς το σκάφος προς/από την ξηρά με τη βοηθητική λέμβο όταν το σκάφος βρίσκεται αγκυροβολημένο. Ορίστε τα χρονικά όρια για αυτή τη διαδικασία.

-Οι πελάτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη βοηθητική λέμβο μόνοι τους. Αν επιθυμούν να την χρησιμοποιήσουν μόνοι τους, ακόμη και στην περίπτωση που έχουν το σωστό πιστοποιητικό, εξακολουθεί να είναι ευθύνη του Skipper να διασφαλίσει ότι εφαρμόζονται οι κανονισμοί ασφαλείας.

-Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η βοηθητική λέμβος έχει τοποθετηθεί πάνω στο σκάφος στη διάρκεια της νύχτας και δεν παραμένει στο νερό και ότι η εξωλέμβια μηχανή είναι ασφαλισμένη με λουκέτο.

-Παρακαλούμε συμβουλέψτε τους πελάτες σχετικά με τα επίπεδα μουσικής, ώστε να σέβονται και τα γύρω σκάφη. Το είδος της μουσικής είναι επιλογή του πελάτη.

-Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, αναμένεται πως θα έχετε την ικανότητα να επιδιορθώσετε μικρές βλάβες. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της βάσης το συντομότερο δυνατό, για να λάβετε οδηγίες για την επίλυση του προβλήματος.

-Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα μπροστά στους πελάτες και ούτε εντός του σκάφους. Η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση ναρκωτικών επίσης απαγορεύονται.

-Δεν επιτρέπεται η κολύμβηση με τους πελάτες.

-Να φοράτε το μπλουζάκι της εταιρείας, να είστε ντυμένοι σωστά και ν’ ακολουθείτε τους κανόνες υγιεινής. Να φοράτε κατάλληλα παπούτσια.

-Ο Skipper δεν πρέπει να περιμένει ότι θα είναι μέρος των εξόδων των πελατών σε ταβέρνες ή μπαρ.  Είναι απόφαση των πελατών αν επιθυμούν ή όχι ο Skipper να τους συνοδεύει στις εξόδους τους.

-Μην πιέζετε υπερβολικά τον εργάτη της άγκυρας κατά τη διάρκεια της νύχτας ή γενικά κατά τη διάρκεια παραμονής σας στο αγκυροβόλιο.  Σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες να χρησιμοποιείτε τα ζύγια/μουστάκια.

-Ρυμούλκηση/Έκτακτη ανάγκη: Ακόμα κι αν η ρυμούλκηση είναι απαραίτητη, ΜΗΝ αποδεχτείτε κανένα σχοινί ή οποιαδήποτε βοήθεια ρυμούλκησης από παραπλέοντα σκάφη, ακόμα και σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, εκτός εάν έχετε πρώτα επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη του σκάφους.

-Κάθε πρωί θα πρέπει να συζητιέται με το ναυλωτή το πρόγραμμα της ημέρας.

-Οι ναυλωτές δεν ευθύνονται για το κόστος που σχετίζεται με ζημιές που προκλήθηκαν από τον Skipper κατά τη διάρκεια της ναύλωσης.

-Ο Skipper θα πρέπει να ξεκουράζετε στη δική του καμπίνα.

-Ο Skipper δεν θα πρέπει να φέρνει μαζί του στη ναύλωση τους φίλους του ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που δεν σχετίζεται με τη ναύλωση.

 

ΑΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΑΡΑΠΟΝΕΘΟΥΝ:

-Ακούστε τους πελάτες προσεκτικά.

-Μη διαφωνείτε, να είστε διπλωματικοί.

-Προσπαθήστε να ικανοποιήσετε το αίτημά τους αν είναι λογικό και εφικτό.

-Μην κάνετε κακά σχόλια για την εταιρεία ή το σκάφος.

-Επικοινωνήστε με το Διευθυντή Βάσης για να τον ενημερώσετε για τυχόν παράπονα.

-Ό,τι κι αν συμβεί στο σκάφος, ο Skipper πρέπει να παραμείνει ήρεμος και να μην χάσει ποτέ τη ψυχραιμία του.

 

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ:

-Βεβαιωθείτε ότι έχετε αδειάσει τις δεξαμενές αποθήκευσης λυμάτων τουλάχιστον τρία ναυτικά μίλια μακριά από την ακτή ΠΡΙΝ εισέλθετε στη μαρίνα.

-Ο Skipper θα πρέπει να σέβεται τους όρους του ναυλοσυμφώνου και να οργανώσει την επιστροφή στη Βάση σύμφωνα με το συμφωνημένο χρόνο λήξης της ναύλωσης. Ο Skipper έχει την πλήρη ευθύνη μέχρι τη νόμιμη λήξη του ναυλοσυμφώνου.

-Ο Skipper θα πρέπει να τηρεί τη διαδικασία του check out επιστροφής, βοηθώντας τον πελάτη κατά τη διάρκεια της τεχνικής ενημέρωσης και του ελέγχου απογραφής. Ο Skipper πρέπει να συνοδεύει το ναυλωτή καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών επιστροφής.

-Ο Skipper θα πρέπει να βοηθά τους πελάτες κατά τη διαδικασία αποβίβασης.

-Οι ναυλωτές είναι επαναλαμβανόμενοι πελάτες του ναυλομεσιτικού γραφείου και όχι πελάτες του Skipper. Σε περίπτωση επικοινωνίας με τον Skipper για μελλοντική ναύλωση, ο Skipper πρέπει να τον βοηθήσει ν’ απευθυνθεί στο ναυλομεσιτικό γραφείο μέσω του οποίου είχε κάνει την κράτηση για την προηγούμενη ναύλωση, όχι να τον αντιμετωπίζει σαν δικό του πελάτη, ζητώντας προσφορές για λογαριασμό του.

-Ελέγξτε ότι όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είναι απενεργοποιημένες.

-Τοποθετήστε τις μανέλλες εντός του καταστρώματος.

-Ασφαλίστε την εξωλέμβια μηχανή και τη βοηθητική λέμβο.

-Αφήστε το σκάφος τακτοποιημένο και χωρίς σκουπίδια.

-Αν το σκάφος παραμείνει χωρίς επίβλεψη, κλειδώστε το σκάφος και παραδώστε τα κλειδιά στο γραφείο του Διευθυντή Βάσης.

-Ο Skipper έχει την πλήρη ευθύνη μέχρι το τέλος της ναύλωσης, ακόμη κι αν συμφωνηθεί αμοιβαία με το ναυλωτή ότι μπορεί ν’ αποχωρήσει το σκάφος το προηγούμενο απόγευμα πριν τη λήξη του ναυλοσυμφώνου, μετά ωστόσο την ασφαλή επιστροφή του σκάφους στη Βάση και τη διαδικασία ελέγχου.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 27/05 17:15

  Την Κυριακή η Σαντορίνη θα κατακλυστεί από Σαουδάραβες

 2. 27/05 14:55

  Πάνω από τα επίπεδα 2019 η ζήτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι

 3. 27/05 14:01

  Συνάντηση Σ. Ζαχαράκη και Ο. Αναστασοπούλου με μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία της Νοτίου Κορέας

 4. 27/05 13:35

  ForwardKeys | Ανεβαίνει ο Ισπανικός τουρισμός για την Ελλάδα – Στο +23% των επιπέδων 2019 αυτό το καλοκαίρι

 5. 27/05 13:11

  Το οικολογικό παραμύθι της Ελένης Ανδρεάδη συμπυκνώνει το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος

 6. 27/05 12:55

  Γ. Αμυράς: Το σύνθημα του νέου κλιματικού νόμου είναι ‘’Ηλεκτροκίνηση παντού»

 7. 27/05 12:00

  Βενετία: Αναβάλλεται για το 2023 η επιβολή χρέωσης εισόδου για τους τουρίστες χωρίς διανυκτέρευση

 8. 27/05 11:44

  Αμερικανικός τουρισμός | Το δολάριο επιστρέφει δυναμικά - Ξεπερνά το 2019 η ζήτηση για Ελλάδα

 9. 27/05 11:44

  Τουρισμός | O ποιοτικός χρόνος με τους δικούς τους και όχι ο προορισμός το ζητούμενο φέτος στις διακοπές των Αμερικανών

 10. 27/05 11:15

  Jet2: Νέες συνδέσεις από το Εδιμβούργο με Σαντορίνη, Σκιάθο, Πρέβεζα - «Ισχυρή ζήτηση για Ελλάδα»

 11. 27/05 10:56

  Lufthansa: Νέα θυγατρική για να μειωθεί το κόστος προσωπικού

 12. 27/05 10:31

  Δήμος Πάρου: 3 νέα video παρουσιάζoυν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του νησιού σε Ελλάδα και εξωτερικό

 13. 27/05 10:01

  Μπαμπινιώτης: Μείγμα παραφροσύνης και επαίσχυντης προπαγάνδας το τουριστικό video της Τουρκίας «Turkaegean»

 14. 27/05 10:00

  Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το νέο 5άστερο ξενοδοχείο ΚOSTA PALACE 820 κλινών στην Κω

 15. 27/05 09:42

  To νέο video τουριστικής προβολής του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου

 16. 27/05 09:35

  Οι Moderat στη σκιά της Ακρόπολης! | ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ

 17. 27/05 09:23

  Reactivate Music στην Πειραιώς 260 (Η) | 6 & 7 Ιουνίου, 20:00

 18. 27/05 09:14

  Μέτρα προστασίας των ακτών από πιθανή διάβρωση λόγω κατασκευής νέων υποδομών

 19. 27/05 09:05

  Φεστιβάλ Κερασιού στον ‘Ιασμο Ροδόπης

 20. 27/05 09:03

  Άδειες για δύο πλωτές εξέδρες σε Μήλο και Μύκονο

 21. 27/05 09:02

  40.000 οι αφίξεις στην Αθήνα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2021

 22. 26/05 18:09

  Επιμελητήριο Ελληνο – Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας | Η Κίνα παραμένει ένας ισχυρός εταίρος για την Ελλάδα

 23. 26/05 17:40

  EasyJet: Πάνω από 200 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω βλάβης ΙΤ - Επηρεάστηκαν δρομολόγια προς Ρόδο, Σαντορίνη, Μύκονο

 24. 26/05 17:25

  Εγκαίνια για το Porto Myrina Palace στη Λήμνο | Δεύτερο ξενοδοχείο του Apollo στην Ελλάδα για αθλητικό τουρισμό

 25. 26/05 15:30

  ΕΟΤ: Fam trip για προβολή της Εύβοιας και της Σκύρου στο κοινό της Ρουμανίας

 26. 26/05 14:43

  Θαλάσσιος τουρισμός/ ΣΙΤΕΣΑΠ: Ανάγκη για επενδύσεις σε πλωτούς τουριστικούς λιμένες - Στο 90% των επιπέδων 2019 η ζήτηση το 2022

 27. 26/05 14:14

  FedHATTA | Πολύτιμες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό χάνονται... στο δρόμο για τις visa

 28. 26/05 13:27

  Μπορεί ακόμη να σωθεί η παγκοσμιοποίηση;

 29. 26/05 12:37

  Ισπανία: Η ευλογιά των πιθήκων απειλή για τον τουρισμό; Τι δήλωσε η υπουργός Τουρισμού

 30. 26/05 12:31

  Aπόφαση | Τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα για τα τουριστικά καταλύματα, πλην κάμπινγκ

 31. 26/05 12:09

  Tαξίδια με το τρένο | Σύντομα Αθήνα - Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες και 20 λεπτά

 32. 26/05 11:42

  Hilton - Έρευνα: Πώς επιλέγουν διακοπές οι Βρετανικές οικογένειες το 2022

 33. 26/05 11:27

  Δ. Φραγκάκης: «Στόχος να διευρύνουμε τα οφέλη του βιώσιμου τουρισμού για τις τοπικές κοινωνίες»

 34. 26/05 11:26

  Κικίλιας | «342% αυξημένα τα έσοδα από τον τουρισμό σε σχέση με πέρυσι»

 35. 26/05 11:02

  ΕΞΑ-ΑΑ | Μακριά από τις επιδόσεις του 2019 η απόδοση των ξενοδοχείων της Αθήνας το α' 4μηνο

 36. 26/05 10:40

  DW | Να γιατί η Ελλάδα είναι τόσο δημοφιλής στους τουρίστες

 37. 26/05 10:00

  Περιφέρεια Πελοποννήσου: Eπιχορηγήσεις για ξενοδοχείο και οινοποιείο σε Ναύπλιο και Ζευγολατιό

 38. 26/05 09:39

  Οι Οινοποιοί της Κρήτης στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Κρασιού - με την στήριξη της Περιφέρειας

 39. 26/05 09:30

  Ε.Ξ. Ηρακλείου | Πρώτο Φόρουμ βιώσιμης φιλοξενίας

 40. 26/05 09:21

  Οι δρόμοι του κρασιού στην Ηλεία

 41. 26/05 09:19

  Δήμος Κομοτηνής: Δημοπρασία για επανεκμίσθωση 5 μπάνγκαλόους στην Τουριστική Ακτή Φαναρίου

 42. 26/05 09:17

  Φυλάκιο στην ελληνοβουλγαρική Μεθόριο μετατρέπεται σε χώρος φιλοξενίας

 43. 26/05 09:15

  Στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 40 ετών ο πληθωρισμός στη Βρετανία

 44. 25/05 17:58

  ΕΤΑΔ | Διαγωνισμός για την μίσθωση του εμβληματικού τουριστικού ακινήτου «Ωκεανίδα» στην Ακτή Βουλιαγμένης

 45. 25/05 17:31

  Γιάννης Χουβαρδάς | Η άλλη πλευρά της Καταιγίδας | 1 - 7 Ιουνίου 2022

 46. 25/05 16:55

  Γιατί η Airbnb αποχωρεί από την Κίνα

 47. 25/05 15:58

  Fam trip ΕΟΤ | Απευθείας πτήσεις charter Σεούλ-Αθήνα το φθινόπωρο

 48. 25/05 15:35

  Άλλαξε ριζικά η εικόνα της Βαρβακείου - Νέοι σύγχρονοι χώροι πώλησης παραδίδονται σε επαγγελματίες και καταναλωτές 

 49. 25/05 15:32

  Η Uber επεκτείνεται στη Σαντορίνη - Προοπτικές και για άλλα ελληνικά νησιά

 50. 25/05 15:20

  Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου "έπνιξε" στον καπνό την Πάλμα – Έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων

 51. 25/05 14:10

  TUI: 12 εβδομαδιαίες πτήσεις προς Κρήτη, Ρόδο, Κω, Κάρπαθο και Κέρκυρα από το Linz

 52. 25/05 13:42

  Air France-KLM | Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,26 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας

 53. 25/05 13:23

  Η Ρόδος μέσα από το φακό της τηλεόρασης της Τουρκίας

 54. 25/05 13:16

  Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Το 2023 εφαρμογή και στον Τουρισμό

 55. 25/05 13:14

  Το Hyatt Regency Thessaloniki βραβεύεται με το Travelers’ Choice Award για το 2022 από το Tripadvisor

 56. 25/05 13:09

  ΤUI: Διευρύνεται το τμήμα tour και δραστηριοτήτων – «Είναι για εμάς βασικός πυλώνας ανάπτυξης»

 57. 25/05 13:04

  Ναύπλιο | Το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 η μεγάλη γιορτή της αγκινάρας Ιρίων

 58. 25/05 12:52

  Sabre: Οι 5 τάσεις που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε μετά την πανδημία

 59. 25/05 12:50

  Ανοιχτές Πόρτες στα Οινοποιεία της Κρήτης | Ένα διήμερο γεμάτο Κρητικό κρασί (28 & 29 Μαΐου 2022)

 60. 25/05 12:35

  Επίσημη πρώτη από ΕΡΤ και ERTFLIX για το τουριστικό video της Σαντορίνης

 61. 25/05 12:21

  ETC/ Τουρισμός: Πώς σκοράρει η Eυρώπη και η Ελλάδα στις μακρινές αγορές το καλοκαίρι του 2022

 62. 25/05 11:35

  Jet2 | Αυξημένη ζήτηση για το καλοκαίρι του 2023 | Πτήσεις για Αθήνα από το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου

 63. 25/05 11:21

  H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο τουριστικό εργαστήριο στη Ντόχα του Κατάρ

 64. 25/05 10:52

  Κάλεσμα Κικίλια στην Emirates για απευθείας πτήση από Ντουμπάι και Νέα Υόρκη προς Θεσσαλονίκη

 65. 25/05 10:49

  Τουρισμός | 390.000 εργαζόμενους αναζητεί η βιομηχανία φιλοξενίας στην Ιταλία

 66. 25/05 10:28

  Schauinsland Travel Partner | Ελλάδα και ισπανικά νησιά στο επίκεντρο της ζήτησης

 67. 25/05 10:00

  Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για νέο ξενοδοχείο στην Κορώνη και επέκταση οινοποιείου στη Νεμέα

 68. 25/05 08:13

  Nobu Hospitality: Συνέχεια στη στρατηγική ευρωπαϊκή επέκταση με το Nobu Hotel Madrid

 69. 25/05 08:11

  20.000 ξενοδοχεία συνδυάζονται για να υπολογίσουν το αποτύπωμα άνθρακα των διαμονών

 70. 25/05 08:05

  Ξενοδοχεία | Συνεργασία του EverΕden Βeach Resort με την ισπανική αλυσίδα Vincci Hotels

 71. 25/05 08:00

  To 25o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών στα Τρίκαλα

 72. 24/05 20:33

  Διαφορετικές ταχύτητες μέχρι τώρα στις αφίξεις σε Νότια και Βόρεια Ελλάδα

 73. 24/05 19:53

  Β.Κικίλιας | Συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε το brand “Ελλάδα”

 74. 24/05 17:16

  Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών: Δεν υπάρχει ένδειξη μαζικού εμβολιασμού για την ευλογιά των πιθήκων

 75. 24/05 16:37

  Η Θεσσαλονίκη προβάλλεται στο διάσημο γυναικείο περιοδικό Vrouw

 76. 24/05 16:26

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | «Έξω από το κάδρο»

 77. 24/05 15:52

  TUI fly: Άνοιξαν οι κρατήσεις για το 2023 – Πάνω από 1,5 εκατ. θέσεις στα ελληνικά νησιά

 78. 24/05 15:11

  Βαλεαρίδες | Σε απόγνωση για εργαζομένους τα ξενοδοχεία: Φέρτε έναν φίλο σας να εργασθεί και κερδίστε 200 ευρώ!

 79. 24/05 14:50

  Βρετανικός τουρισμός: Η Ελλάδα τέταρτος δημοφιλέστερος προορισμός για ταξίδια κατά την εθνική εορτή Platinum Jubilee

 80. 24/05 13:45

  Fedhatta: Ώθηση στην εξοικείωση των φοιτητών τουριστικών επαγγελμάτων με το πραγματικό τουριστικό περιβάλλον

 81. 24/05 13:37

  Πόλεμος ταλέντων: Το 1/3 των νέων αναζητά την επόμενη επαγγελματική «στέγη»

 82. 24/05 13:09

  Lufthansa και MSC ενδιαφέρονται για την εξαγορά του διαδόχου της Alitalia

 83. 24/05 12:34

  ACI Europe: Πιο κοντά στο "καλό σενάριο" η επιβατική κίνηση στις Ευρωπαϊκές αερομεταφορές το 2022

 84. 24/05 12:08

  Το WTTC παρουσιάζει ένα ενιαίο Ψηφιακό Ταξιδιωτικό Πόρταλ για τη διευκόλυνση των ταξιδιών

 85. 24/05 11:35

  Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο α' τριμήνου | Θεαματική αύξηση σε αφίξεις και έσοδα

 86. 24/05 11:26

  ΕΤΑΔ | Ικανοποίηση για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

 87. 24/05 10:42

  Ο τουρισμός πολυτελείας στην Ευρώπη μπορεί να ξεπεράσει σε αξία τα 500 δισ.ευρώ ετησίως

 88. 24/05 09:59

  Ο Τουρισμός επέστρεψε στην Αθήνα και δίνει μεγάλη ανάσα στη μικρομεσαία επιχείρηση

 89. 24/05 09:34

  Κομισιόν| Συμφωνία για την αναγνώριση της COVID-19 ως επαγγελματικής ασθένειας

 90. 24/05 09:22

  Τουρισμός | Γερμανία: Εξαιρετικό καλοκαίρι, αλλά χωρίς προσφορές

 91. 24/05 09:12

  Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για 2 νέα ξενοδοχεία σε Νεμέα και Πολύγυρο

 92. 24/05 09:09

  Εγκρίσεις για νέο 5άστερο ξενοδοχείο στη Χαλκιδική και νέο ξενοδοχείο στην Ανατολική Μάνη

 93. 24/05 09:06

  Εγκρίσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Τρίπολη και Γύθειο

 94. 24/05 09:00

  Το 72% των Αμερικανών αφαιρεί χρήματα από τις αποταμιεύσεις διακοπών για να τα βγάλει πέρα

 95. 24/05 08:57

  Γιατί τα άτομα άνω των 50 ετών δεν προσλαμβάνονται στα ξενοδοχεία

 96. 24/05 08:53

  Παράταση αεροπορικών οδηγιών με απαγορεύσεις πτήσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

 97. 23/05 16:56

  5ος κύκλος επιτάχυνσης του CapsuleT | Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

 98. 23/05 16:24

  Συνάντηση Κικίλια - Χατζημάρκου στη Ρόδο: 6,5% αύξηση στις αφίξεις τον Μάιο συγκριτικά με το 2019

 99. 23/05 15:56

  Aυτό είναι το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο της Norwegian που θα προσεγγίσει Ελλάδα αυτή τη σεζόν (video)

 100. 23/05 14:48

  Η δέσμευση του κλάδου του travel retail στη βιωσιμότητα | workshop στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών