Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Skippers και ναυλομεσιτών και διαχειριστών σκαφών

Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Skippers και ναυλομεσιτών και διαχειριστών σκαφώνΠηγή φωτό: Pixabay

Μνημόνιο κατανόησης συμφωνήθηκε μεταξύ Skippers και ναυλομεσιτών και διαχειριστών σκαφών με την αποδοχή της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών ΠΕΣΤ και του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος.

Το μνημόνιο αναφέρεται στο περίγραμμα του επαγγέλματος του Skipper.  Η πρωτοβουλία αναλήφθηκε από έμπειρους Skippers και διαχειριστές σκαφών. Η ανάγκη του συγκεκριμένου μνημονίου οφείλεται στην όλο και μεγαλύτερη ζήτηση για Skipper/Κυβερνήτη σκάφους αναψυχής μέχρι 24 μέτρα άνευ μονίμου πληρώματος.

Το μνημόνιο έχει ως εξής:

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ SKIPPER

Skipper είναι ο Κυβερνήτης σκάφους αναψυχής άνευ μονίμου πληρώματος.  Ο Skipper είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των επιβαινόντων, του σκάφους και πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς. Είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών στις μαρίνες/λιμάνια και πρέπει να έχει καλή γνώση ναυσιπλοΐας και ελλιμενισμού. Πρέπει να οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη από την αρχή, έχοντας παράλληλα κατά νου ότι επιθυμία του είναι η αναψυχή και η χαλάρωση.

 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ο ασκών το «επάγγελμα του Κυβερνήτη Τουριστικών Σκαφών Αναψυχής (Άνευ [Μονίμου] Πληρώματος)» είναι ο επαγγελματίας, ο οποίος αναλαμβάνει να διακυβερνήσει το σκάφος (ιστιοπλοϊκό ή μηχανοκίνητο μέχρι 24 μέτρα) για λογαριασμό των επιβαινόντων (πελατών – ναυλωτών στην περίπτωση επαγγελματικού σκάφους) ή ιδιοκτητών – πλοιοκτητών (στην περίπτωση ιδιόκτητου σκάφους ή επαγγελματικού κατά τις οδηγίες της πλοιοκτησίας) – είτε για την εκπλήρωση ναυλοσυμφώνου, είτε για μετακίνηση/μεταφορά του σκάφους και ο οποίος κατέχει, στην απαιτούμενη επάρκεια, τη ναυτική τέχνη και έχει τα προσόντα για να διακυβερνήσει το σκάφος, με πρόωση μηχανών ή ιστίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, των ισχυόντων ναυτικών κανόνων και διεθνών κανονισμών και γνωρίζει το χειρισμό του σχετικού εξοπλισμού και συστημάτων που φέρει το σκάφος και έχει τις απαραίτητες για την ασφαλή και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων της πλοήγησης του σκάφους, με γνώμονα την ασφάλεια των επιβαινόντων και του σκάφους. Ο Κυβερνήτης ασκεί το επάγγελμά του στο θαλάσσιο χώρο και κατ’ επέκταση και σε όλους τους χώρους ελλιμενισμού ή αγκυροβόλησης του σκάφους (που περιλαμβάνει σε ορισμένες περιπτώσεις και την αρόδου αγκυροβόληση).

Θεωρητικά όλη η νησιωτική και παράκτια επικράτεια είναι περιοχές άσκησης του επαγγέλματος, αλλά πρακτικά οι περιοχές που έχουν καλύτερες λιμενικές δομές για τα σκάφη είναι και αυτές που χαρακτηρίζονται με μεγαλύτερη ζήτηση (όπως περιγράφεται στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ «ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΝΕΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ)»)

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Skipper δύναται να εκτελεί πλου για έως και έξι ώρες ημερήσια, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Επιπλέον, ο Skipper θα είναι διαθέσιμος για να εξυπηρετεί τους πελάτες από τις 08:00 π.μ. έως τις 20:00 μ.μ., με μέγιστο χρόνο μεταφοράς από/προς το σκάφος προς/από την ξηρά έως τις 00:00, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Όλα τα τρόφιμα και τα ποτά επιβαρύνουν το ναυλωτή, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων και των ποτών για τον Skipper, τα οποία θα παρέχονται από το ναυλωτή. Σε περίπτωση που οι προμήθειες επί του πλοίου δεν επαρκούν για το σωστό γεύμα του Skipper, τότε ο ναυλωτής θα πρέπει να του παράσχει ενδεικτικά το ποσό της τάξης των 20 ευρώ για τη σίτισή του, ανάλογα με την εκάστοτε εταιρική πολιτική.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ:

-Ελέγξτε το έγγραφο πλήρους απογραφής αντικειμένων και εξοπλισμού του σκάφους και επίσης βεβαιωθείτε ότι όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας είναι ενημερωμένος. Υπογράψτε τη φόρμα απογραφής.

-Ο Skipper πρέπει να γνωρίζει τους όρους του ναυλοσυμφώνου.

-Ο Skipper πρέπει να έχει εκτυπωμένη ή γενικά διαθέσιμη πρόγνωση καιρού για έλεγχο/ανάγνωση από τον πελάτη.

-Βεβαιωθείτε ότι έχετε πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και λειτουργίας του σκάφους.

-Ελέγξτε το σκάφος για προϋπάρχουσες ζημιές. Ελέγξτε αν υπάρχει νερό ή ρωγμές στο τιμόνι, τον άξονα και την καρίνα.

-Ελέγχετε τακτικά ότι οι αντλίες των σεντινών λειτουργούν σωστά.

-Ελέγξτε ότι το σκάφος είναι γεμάτο με καύσιμα και νερό. Ελέγξτε επίσης αν ο εξωλέμβιος κινητήρας έχει καύσιμα, το πλαστικό δοχείο ανεφοδιασμού καυσίμων(μπιτόνι) είναι γεμάτο και ότι οι φιάλες ανεφοδιασμού αερίου/προπανίου του σκάφους είναι γεμάτες και αν είναι τοποθετημένες σε ασφαλές και καλά αεριζόμενο μέρος.

-Ελέγξτε ότι η βοηθητική λέμβος(dinghy) είναι σε καλή κατάσταση, πλήρως φουσκωμένη και ότι ο εξωλέμβιος κινητήρας λειτουργεί σωστά.

-Μελετήστε τη λίστα προτιμήσεων των πελατών καθώς και τη λίστα του πληρώματος για να εξοικειωθείτε με τις προσδοκίες τους. Παρέχετε χρήσιμες συμβουλές στους πελάτες (επισημάνετε μερικά ενδιαφέροντα μέρη για επίσκεψη ή πράγματα που μπορείτε να κάνετε, απαντήστε στις ερωτήσεις των πελατών.)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ:

Μόλις οι ναυλωτές εισέλθουν και τακτοποιηθούν στο σκάφος, πριν όμως το σκάφος αναχωρήσει από το λιμάνι, ο Skipper θα πρέπει να δώσει στους πελάτες σαφείς και αναλυτικές οδηγίες και να κάνει μια γενική ενημέρωση σχετικά με τη χρήση εξοπλισμού του σκάφους και των διαδικασιών ασφαλείας. Δώστε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά τα πρώτα δέκα λεπτά της πρώτης και πολύ σημαντικής ενημέρωσης των πελατών, ώστε ν’ αναπτυχθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ σας:

-Kαθορίστε ένα μέλος πληρώματος για να είναι ο δεύτερος Skipper, για να σας βοηθήσει στην εκπλήρωση των καθηκόντων σας (πρόσδεση, αγκυροβολία).  Δείξτε του πώς να βγάζει τον αυτόματο πιλότο και να βάζει τον κινητήρα στη «νεκρά».

-Προτείνετε ένα άνετο δρομολόγιο σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και τις καιρικές συνθήκες.

-Ο Skipper θα πρέπει επίσης να ζητήσει να γνωρίζει ειδικές ιατρικές καταστάσεις/ανάγκες των επισκεπτών, αν υπάρχουν.

-Βοηθήστε τους επισκέπτες με την επιβίβαση και την αποθήκευση των αποσκευών τους.

 

Ενημέρωση για την ασφάλεια:

Βεβαιωθείτε ότι το πλήρωμά σας γνωρίζει πού να βρει και πώς να χρησιμοποιήσει:

-Σωσίβια:  Τα παιδιά προτείνεται να φορούν ένα ανά πάσα στιγμή

-Πυροσβεστήρες

-Κουτί πρώτων βοηθειών

-Σωστική λέμβος

-Ιμάντας ασφαλείας

-VHF:  Επισημάνετε τη σημασία του κουμπιού κινδύνου(Destress button) και τον τρόπο χρήσης του, σε ποιες περιπτώσεις

-Όταν χρησιμοποιείτε τη βοηθητική λέμβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, να χρησιμοποιείτε πάντα τα κατάλληλα φώτα

-Πριν από τον απόπλου βεβαιωθείτε ότι όλα τα παράθυρα είναι καλά κλειστά

-Φωτοβολίδες

 

Γενική ενημέρωση:

Βεβαιωθείτε ότι το πλήρωμά σας γνωρίζει:

-Πώς να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Τονίστε τη σημασία του να μην πετάμε χαρτί υγείας ή άλλα αντικείμενα στη λεκάνη της τουαλέτας.

-Την αξία του νερού στο σκάφος και δώστε έμφαση στο ότι υπάρχουν μόνο x λίτρα στη δεξαμενή.

-Κατανάλωση/χρήση ηλεκτρικής ενέργειας όταν βασίζεστε στις μπαταρίες του σκάφους.

-Απαγορεύονται θαλάσσια σπορ με τη χρήση της βοηθητικής λέμβου, βάση της Ελληνικής νομοθεσίας.

-Πως δεν πρέπει να βρίσκονται παιδιά χωρίς επίβλεψη στο σκάφος.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ:

-Κατά την πλοήγηση μείνετε συγκεντρωμένοι και σε εγρήγορση στην πορεία σας.

-Ελέγξτε αν τα επίπεδα νερού, ντίζελ, καυσίμου εξωλέμβιου κινητήρα και μπαταριών είναι επαρκή. Αν απαιτείται επανεφοδιασμός, διαμορφώστε το πρόγραμμα και ενημερώστε τους πελάτες κατάλληλα.

-Να θυμάστε πάντα ότι όλα τα παράθυρα του σκάφους πρέπει να κλείνονται καλά πριν από τον απόπλου.

-Διατηρήστε το σκάφος καθαρό και τακτοποιημένο καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Το σκάφος πρέπει να ξεπλένεται με γλυκό νερό τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ναύλωσης.

-Μην αφήνετε το σκάφος χωρίς επιτήρηση, ειδικά όταν είναι αγκυροβολημένο. Μην κοιμάστε εκτός σκάφους το βράδυ.

-Μην αφήνετε τους πελάτες μόνους στο σκάφος, ειδικά όταν είναι αγκυροβολημένο.

-Είναι ευθύνη του Skipper να μεταφέρει τους πελάτες από/προς το σκάφος προς/από την ξηρά με τη βοηθητική λέμβο όταν το σκάφος βρίσκεται αγκυροβολημένο. Ορίστε τα χρονικά όρια για αυτή τη διαδικασία.

-Οι πελάτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη βοηθητική λέμβο μόνοι τους. Αν επιθυμούν να την χρησιμοποιήσουν μόνοι τους, ακόμη και στην περίπτωση που έχουν το σωστό πιστοποιητικό, εξακολουθεί να είναι ευθύνη του Skipper να διασφαλίσει ότι εφαρμόζονται οι κανονισμοί ασφαλείας.

-Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η βοηθητική λέμβος έχει τοποθετηθεί πάνω στο σκάφος στη διάρκεια της νύχτας και δεν παραμένει στο νερό και ότι η εξωλέμβια μηχανή είναι ασφαλισμένη με λουκέτο.

-Παρακαλούμε συμβουλέψτε τους πελάτες σχετικά με τα επίπεδα μουσικής, ώστε να σέβονται και τα γύρω σκάφη. Το είδος της μουσικής είναι επιλογή του πελάτη.

-Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, αναμένεται πως θα έχετε την ικανότητα να επιδιορθώσετε μικρές βλάβες. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της βάσης το συντομότερο δυνατό, για να λάβετε οδηγίες για την επίλυση του προβλήματος.

-Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα μπροστά στους πελάτες και ούτε εντός του σκάφους. Η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση ναρκωτικών επίσης απαγορεύονται.

-Δεν επιτρέπεται η κολύμβηση με τους πελάτες.

-Να φοράτε το μπλουζάκι της εταιρείας, να είστε ντυμένοι σωστά και ν’ ακολουθείτε τους κανόνες υγιεινής. Να φοράτε κατάλληλα παπούτσια.

-Ο Skipper δεν πρέπει να περιμένει ότι θα είναι μέρος των εξόδων των πελατών σε ταβέρνες ή μπαρ.  Είναι απόφαση των πελατών αν επιθυμούν ή όχι ο Skipper να τους συνοδεύει στις εξόδους τους.

-Μην πιέζετε υπερβολικά τον εργάτη της άγκυρας κατά τη διάρκεια της νύχτας ή γενικά κατά τη διάρκεια παραμονής σας στο αγκυροβόλιο.  Σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες να χρησιμοποιείτε τα ζύγια/μουστάκια.

-Ρυμούλκηση/Έκτακτη ανάγκη: Ακόμα κι αν η ρυμούλκηση είναι απαραίτητη, ΜΗΝ αποδεχτείτε κανένα σχοινί ή οποιαδήποτε βοήθεια ρυμούλκησης από παραπλέοντα σκάφη, ακόμα και σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, εκτός εάν έχετε πρώτα επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη του σκάφους.

-Κάθε πρωί θα πρέπει να συζητιέται με το ναυλωτή το πρόγραμμα της ημέρας.

-Οι ναυλωτές δεν ευθύνονται για το κόστος που σχετίζεται με ζημιές που προκλήθηκαν από τον Skipper κατά τη διάρκεια της ναύλωσης.

-Ο Skipper θα πρέπει να ξεκουράζετε στη δική του καμπίνα.

-Ο Skipper δεν θα πρέπει να φέρνει μαζί του στη ναύλωση τους φίλους του ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που δεν σχετίζεται με τη ναύλωση.

 

ΑΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΑΡΑΠΟΝΕΘΟΥΝ:

-Ακούστε τους πελάτες προσεκτικά.

-Μη διαφωνείτε, να είστε διπλωματικοί.

-Προσπαθήστε να ικανοποιήσετε το αίτημά τους αν είναι λογικό και εφικτό.

-Μην κάνετε κακά σχόλια για την εταιρεία ή το σκάφος.

-Επικοινωνήστε με το Διευθυντή Βάσης για να τον ενημερώσετε για τυχόν παράπονα.

-Ό,τι κι αν συμβεί στο σκάφος, ο Skipper πρέπει να παραμείνει ήρεμος και να μην χάσει ποτέ τη ψυχραιμία του.

 

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ:

-Βεβαιωθείτε ότι έχετε αδειάσει τις δεξαμενές αποθήκευσης λυμάτων τουλάχιστον τρία ναυτικά μίλια μακριά από την ακτή ΠΡΙΝ εισέλθετε στη μαρίνα.

-Ο Skipper θα πρέπει να σέβεται τους όρους του ναυλοσυμφώνου και να οργανώσει την επιστροφή στη Βάση σύμφωνα με το συμφωνημένο χρόνο λήξης της ναύλωσης. Ο Skipper έχει την πλήρη ευθύνη μέχρι τη νόμιμη λήξη του ναυλοσυμφώνου.

-Ο Skipper θα πρέπει να τηρεί τη διαδικασία του check out επιστροφής, βοηθώντας τον πελάτη κατά τη διάρκεια της τεχνικής ενημέρωσης και του ελέγχου απογραφής. Ο Skipper πρέπει να συνοδεύει το ναυλωτή καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών επιστροφής.

-Ο Skipper θα πρέπει να βοηθά τους πελάτες κατά τη διαδικασία αποβίβασης.

-Οι ναυλωτές είναι επαναλαμβανόμενοι πελάτες του ναυλομεσιτικού γραφείου και όχι πελάτες του Skipper. Σε περίπτωση επικοινωνίας με τον Skipper για μελλοντική ναύλωση, ο Skipper πρέπει να τον βοηθήσει ν’ απευθυνθεί στο ναυλομεσιτικό γραφείο μέσω του οποίου είχε κάνει την κράτηση για την προηγούμενη ναύλωση, όχι να τον αντιμετωπίζει σαν δικό του πελάτη, ζητώντας προσφορές για λογαριασμό του.

-Ελέγξτε ότι όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είναι απενεργοποιημένες.

-Τοποθετήστε τις μανέλλες εντός του καταστρώματος.

-Ασφαλίστε την εξωλέμβια μηχανή και τη βοηθητική λέμβο.

-Αφήστε το σκάφος τακτοποιημένο και χωρίς σκουπίδια.

-Αν το σκάφος παραμείνει χωρίς επίβλεψη, κλειδώστε το σκάφος και παραδώστε τα κλειδιά στο γραφείο του Διευθυντή Βάσης.

-Ο Skipper έχει την πλήρη ευθύνη μέχρι το τέλος της ναύλωσης, ακόμη κι αν συμφωνηθεί αμοιβαία με το ναυλωτή ότι μπορεί ν’ αποχωρήσει το σκάφος το προηγούμενο απόγευμα πριν τη λήξη του ναυλοσυμφώνου, μετά ωστόσο την ασφαλή επιστροφή του σκάφους στη Βάση και τη διαδικασία ελέγχου.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 10/12 11:40

  e-Ε.Φ.Κ.Α: Ποια ξενοδοχειακή εταιρεία πλειοδότησε για το 1/3 εξ αδιαιρέτου επί 10ώροφου ξενοδοχείου στην Αθήνα

 2. 10/12 07:31

  Τουριστικό τρενάκι στη Βέροια για την περίοδο των εορτών

 3. 10/12 07:28

  Διαγωνισμός για τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Μετεώρων

 4. 09/12 11:45

  Νέος φορολογικός νόμος | Η ρύθμιση για το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα

 5. 09/12 11:21

  Καλλιόπη Βέττα: O οινικός τουρισμός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας στη Δυτική Μακεδονία

 6. 09/12 06:45

  Electra Palace | Δωρεά στο Δήμο Θεσσαλονίκης του Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου μπροστά στο ξενοδοχείο

 7. 08/12 22:04

  Υπουργείο Οικονομικών | Τι αλλάζει στην καθημερινότητά μας με το νέο φορολογικό νόμο- οι ρυθμίσεις για τα Airbnb

 8. 08/12 19:50

  Ξενοδοχεία | Πράσινο φως για το IKOS Kissamos - Επένδυση άνω των 125 εκατ. ευρώ

 9. 08/12 19:47

  Σήμανση και ψηφιακή εφαρμογή μνημείων και αξιοθέατων Δελφών

 10. 08/12 19:38

  Κρήτη | Ομόφωνη αρνητική απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος επί της ΣΜΠΕ υπεράκτιων αιολικών πάρκων στο Λασήθι

 11. 08/12 15:12

  ΕΟΤ: Ταξίδι εξοικείωσης για 7 πρακτορεία της Αρμενίας στην Αθήνα

 12. 08/12 14:15

  Στη Βουλή το ασφαλιστικό νομοσχέδιο - οι ρυθμίσεις

 13. 08/12 13:36

  Ξενοδόχοι Αράχωβας | Δεν συγκαλύπτουμε κακουργηματικές πράξεις σε ζωάκια

 14. 08/12 13:18

  Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΟΤ εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης

 15. 08/12 12:33

  Κανάρια Νησιά | Καμπάνια για την προσέλκυση Ευρωπαίων άνω των 55 το χειμώνα

 16. 08/12 12:00

  Τουρισμός | Πόλεμος στη Γάζα: Η αντίληψη για την ασφάλεια επηρεάζει τις κρατήσεις στις χώρες της περιοχής - η θέση της Ελλάδας

 17. 08/12 11:31

  Υπ. Τουρισμού: Δίμηνο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 18. 08/12 11:20

  Γερμανία: Οι μεγαλύτεροι τουρ οπερείτορ σε πρότζεκτ για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα στον τουρισμό

 19. 08/12 10:52

  Γερμανικός τουρισμός | Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το 2024 θα είναι μια ισχυρή χρονιά

 20. 08/12 10:28

  Ταφόπλακα για τον τουρισμό των Διαποντίων Νήσων η τοποθέτηση ανεμογεννητριών

 21. 08/12 10:07

  Ομοσπονδία Καταλυμάτων "Κύκλος" | Ενημέρωση για τις "Γνωστοποιήσεις" όσων έχουν ειδικό σήμα λειτουργίας

 22. 08/12 07:57

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στις Σέρρες

 23. 08/12 07:56

  Ταξίδι εξοικείωσης στην Αθήνα με 5 influencers από τη Βρετανία

 24. 08/12 07:53

  ΙΤΒ Berlin Convention: Πρωτοπορία στη μετάβαση στα ταξίδια και τον τουρισμό

 25. 08/12 07:51

  Άδειες για χρήση νερού από 2 γεωτρήσεις στην ΤΕΜΕΣ Α.Ε.

 26. 08/12 07:49

  Ισπανία: Μείωση ανέργων τον Νοέμβριο

 27. 07/12 19:01

  Πώς επηρεάζει ο Πληθωρισμός την Αγοραστική Δύναμη & τις Συνήθειες των Καταναλωτών

 28. 07/12 16:52

  H easyJet άνοιξε τις κρατήσεις για το φθινόπωρο του 2024

 29. 07/12 16:28

  Κοινή Διακήρυξη Συνεργασίας Ελλάδας- Τουρκίας για τον τουρισμό

 30. 07/12 15:08

  Amex GBT | Σταθεροποίηση των αεροπορικών ναύλων το 2024

 31. 07/12 14:33

  Ακριβότερος καφές λόγω κλιματικής αλλαγής;

 32. 07/12 14:20

  Το 36% όσων αναζητούν εργασία στην Ελλάδα θεωρεί χρήσιμο το ChatGPT

 33. 07/12 14:12

  Συνέδριο ΑΙΤ'23 | Πώς οι τουριστικές επιχειρήσεις θα προσελκύσουν ικανούς εργαζομένους

 34. 07/12 13:48

  ΕΟΤ Ην.Βασίλείου: Η Ελλάδα προσελκύει τον τουρισμό πολυτελείας

 35. 07/12 13:06

  Τουρισμός | Βίζα στους Τούρκους για διακοπές σε 10 ελληνικά νησιά

 36. 07/12 12:38

  Ένταξη του Ηρακλείου στο διεθνές Δίκτυο Creative Cities της UNESCO- σήμερα η επίσημη τελετή

 37. 07/12 10:18

  IATA | Ιστορικό ρεκόρ 4,7 δισ. επιβατών το 2024 - Μόλις 5,45 δολ. το καθαρό κέρδος ανά επιβάτη (!)

 38. 07/12 10:01

  Πάνω από 60 κορυφαίοι ομιλητές στο Front Runners in Sports Management 5.0 στις 7-9 Δεκεμβρίου

 39. 07/12 09:43

  Τουρισμός | 14 εκατ. Βρετανοί έχουν κάνει ήδη κράτηση για διακοπές το 2024- το 10% στην Ελλάδα

 40. 07/12 08:09

  Η Καστοριά στην εκδήλωση Διπλωματία Πόλεων Εξωτερικού στο Παρίσι

 41. 07/12 07:21

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στη Ζάκυνθο

 42. 07/12 07:16

  Προβολή της Λέσβου στη Σμύρνη

 43. 07/12 07:14

  Παράταση παραχώρησης για καταφύγιο τουριστικών σκαφών στην Λήμνο

 44. 07/12 07:01

  Kempinski Hotels: Νέο ski resort 5 αστέρων στην Poiana Brasov της Ρουμανίας

 45. 06/12 17:56

  Ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης ξεναγών (και) από το Ιόνιο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

 46. 06/12 17:50

  Volotea: Νέα πτήση από Αθήνα προς Ανκόνα - 24 δρομολόγια από Αθήνα το 2024

 47. 06/12 15:11

  Ryanair: Κατακεραυνώνει με νέα έρευνα για το Δεκέμβριο τους "πειρατές ΟΤΑ"

 48. 06/12 14:00

  Sani Resort | Παγκόσμια πρωτιά στον Οικογενειακό & Βιώσιμο τουρισμό - 4 βραβεία στα World Travel Awards'23

 49. 06/12 13:56

  Costa Navarino: Μείωση 80% των λειτουργικών εκπομπών ρύπων από το 2019

 50. 06/12 13:08

  Στο συντελεστή ΦΠΑ 24% τα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα ποτά στην εστίαση

 51. 06/12 13:00

  Νέα ΚΥΑ με τροποποιήσεις στον κανονισμό λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών Υπουργείου Τουρισμού

 52. 06/12 12:40

  Τουρισμός: Οι 4 μεγάλες τάσεις στα ταξίδια το 2024

 53. 06/12 12:36

  Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς | Η απειλή τρομοκρατικής επίθεσης ανησυχεί τους Αμερικανούς τουριστικούς πράκτορες

 54. 06/12 12:11

  Ryanair: Νέα σύνδεση Βουδαπέστη – Σκιάθος το 2024

 55. 06/12 12:01

  SeaDream Yacht Club: 4 νέα Ελληνικά λιμάνια στο πρόγραμμα του 2026

 56. 06/12 11:41

  Η Ελλάδα μπορεί να γίνει παγκόσμιος πρωταγωνιστής στον αλιευτικό τουρισμό

 57. 06/12 11:40

  Ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις από την πλατφόρμα OCG360 στην Xenia 2023

 58. 06/12 11:27

  LOT Polish Airlines: Δύο νέες συνδέσεις με Πρέβεζα και Σαντορίνη

 59. 06/12 11:23

  Cyprus Airways: Νέες συνδέσεις της Αθήνας με Ισπανία

 60. 06/12 10:45

  Τουρισμός | TUI: Έσοδα ρεκόρ το 2023 - Ισχυρή σεζόν προδιαγράφουν οι κρατήσεις για το 2024

 61. 06/12 10:41

  'Το Αθηνοκεντρικό κράτος αποκλείει την Ελληνική περιφέρεια από τους οδηγούς Michelin"

 62. 06/12 09:40

  Δημιουργώντας το σύγχρονο ξενοδοχείο με τις ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις της Globalsat

 63. 06/12 07:34

  Αποφάσεις για 2 ξενοδοχεία στην Κρήτη

 64. 06/12 07:31

  Μυτιλήνη: Μητρώα για ξενοδοχεία και εστίαση ως μέτρο προστασίας για πληγέντες από καταστροφές

 65. 06/12 07:28

  Σέρρες: Διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής για τουριστική προβολή

 66. 06/12 07:27

  Απλησίαστες οι τιμές του ελαιόλαδου και στην Ιταλία

 67. 05/12 17:00

  Ανοίγει το Χ.Κ. Παρνασσού - Επενδύσεις επέκτασης και εκσυγχρονισμού τα επόμενα χρόνια

 68. 05/12 14:38

  Αεροδρόμιο Αθήνας | 8,7% περισσότεροι ξένοι επιβάτες από το 2019 στο 11μηνο του 2023

 69. 05/12 14:03

  Πώς οι χάκερ εξαπατούν τους πελάτες ξενοδοχείων από την εφαρμογή της Booking.com

 70. 05/12 13:53

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση του Ξενία Πλαταμώνα

 71. 05/12 13:12

  Η Panadvert παρουσιάζει τις κορυφαίες ψηφιακές τάσεις που θα καθορίσουν τον κλάδο της φιλοξενίας το 2024

 72. 05/12 12:43

  Booking.com και ΠΟΤ λανσάρουν σειρά εκπαιδευτικών βίντεο για πιο βιώσιμα ξενοδοχεία

 73. 05/12 12:43

  Ουραγός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη η Γερμανία | Eγκρατείς στις δαπάνες τους οι Γερμανοί

 74. 05/12 12:17

  Νέο ξενοδοχείο στην Πάρο από τα Andronis Hotels

 75. 05/12 11:59

  TUI: Λεπτομερής καταγραφή των υποδομών προσβάσιμου τουρισμού σε 200 ξενοδοχεία

 76. 05/12 10:50

  Παγκόσμιος Τουρισμός | Στο 90% των επιπέδων του 2019 η ανάκαμψη το 2023 - οι επιδόσεις στην Ευρώπη

 77. 05/12 07:16

  Είδος πολυτελείας το λάδι και στην Ισπανία

 78. 05/12 07:09

  Ποια είδη πολυτελείας θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια αγορά το 2024

 79. 05/12 07:07

  Η κυριαρχία της Αιγύπτου στις εξαγωγές φρέσκου πορτοκαλιού και ο ανταγωνισμός με Ελλάδα και Τουρκία

 80. 05/12 07:01

  Το Αρχαίο Δέντρο του ‘Εβρου αναδεικνύει τους διαχρονικούς ελαιώνες

 81. 04/12 18:55

  Ειδικά σήματα προσβάσιμων τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων

 82. 04/12 17:07

  Smartwings: Νέο δρομολόγιο Πράγα-Αθήνα το καλοκαίρι του 2024

 83. 04/12 16:53

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση του τουριστικού περιπτέρου Λούρου Ιωαννίνων

 84. 04/12 15:00

  World Travel Awards | H Aθήνα καλύτερος προορισμός πολιτιστικής πόλης στον κόσμο το 2023 - Οκτώ βραβεία για την Ελλάδα

 85. 04/12 13:57

  Airtours: Στροφή σε αποκλειστικά πολυτελείς διακοπές - Προσωπικός σοφέρ και lounge αεροδρομίων

 86. 04/12 13:34

  FedHATTA: Συνάντηση με τον Γ.Γ. του υπουργείου Μεταφορών Ι. Ξιφαρά για ζητήματα των ταξιδιωτικών γραφείων

 87. 04/12 13:15

  LOT Polish Airlines | Ξεκίνησαν οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Βαρσοβίας και Αθήνας

 88. 04/12 13:12

  Γερμανία: Στον "αέρα" τα 66 ταξιδιωτικά γραφεία της Galeria Reisen μετά την πτώχευση της μητρικής Signa

 89. 04/12 12:48

  BCD Travel: Πώς διαμορφώνεται το χρηματιστήριο τιμών στα ταξίδια το 2024 – Γιατί οι ξενοδόχοι δεν δίνουν πλέον έμφαση στις πληρότητες

 90. 04/12 12:31

  Αεροδρόμιο Μονάχου | Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων μετά το χάος που προκάλεσε η χιονοθύελλα

 91. 04/12 12:15

  Ξενοδοχεία | Bραβείο Commercial Star Award 2023 στο Athens Capital Hotel - MGallery Collection

 92. 04/12 11:56

  Που πηγαίνουν τα χρήματα που πετούν οι τουρίστες στη Φοντάνα ντι Τρέβι;

 93. 04/12 11:42

  Ξενοδοχεία | Η Σαουδική Αραβία αγόρασε το 49% της πολυτελούς αλυσίδας Rocco Forte Hotels

 94. 04/12 11:04

  Τουρισμός | Η Jet2holidays αναδεικνύει τα βιώσιμα ξενοδοχεία - Βολές κατά της εξάπλωσης της Airbnb

 95. 04/12 10:35

  Σχεδιάζεται η αποκατάσταση της νότιας πρόσβασης στην Ακρόπολη και της συντήρησης του Ηρώδειου

 96. 04/12 07:36

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στο Ναύπλιο

 97. 04/12 07:31

  Άγιος Νικόλαος - Ελούντα | Ο τουρισμός κινδυνεύει από τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα

 98. 04/12 07:24

  Ισπανία | Πτώση του πληθωρισμού λόγω και της μείωσης των τιμών στα τουριστικά πακέτα

 99. 04/12 07:22

  ΕΟΤ Γερμανίας | Εκδήλωση τουριστικής προβολής στη Φρανκφούρτη

 100. 04/12 07:18

  Εγκατάσταση παγοδρομίου στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας