Γιατί τα άτομα άνω των 50 ετών δεν προσλαμβάνονται στα ξενοδοχεία

Γιατί τα άτομα άνω των 50 ετών δεν προσλαμβάνονται στα ξενοδοχεία

Τα άτομα άνω των 50 ετών αποτελούν λιγότερο από το 1/ 5 του συνόλου των υπαλλήλων του ξενοδοχείου. Αυτή τη διαπίστωση ερεύνησε ομάδα ειδικών με επικεφαλής την επίκουρη καθηγήτρια  Linda Woo της Σχολής Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού (SHTM) στο Πολυτεχνείο του Χονγκ Κονγκ, αρχικά για το Χονγκ Κονγκ και με συμπεράσματα που αφορούν ευρύτερα τον ξενοδοχειακό τομέα παγκοσμίως.

Μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ως εξής:

Από πού προέρχεται αυτή η φαινομενική απόρριψη υποψηφίων ξενοδοχοϋπαλλήλων άνω των 50 ετών; Ως ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του χαμηλού ποσοστού απασχόλησης των ηλικιωμένων σε αυτόν τον τομέα, η ομάδα διερεύνησε  τα στερεότυπα ηλικίας στην εργασία, μεταξύ των διευθυντών ξενοδοχείων στο Χονγκ Κονγκ. Εκτός από το να βάλει στο μικροσκόπιο τις διακρίσεις που σχετίζονται με την ηλικία, οι προσλήψεις χωρίς αποκλεισμούς ηλικίας θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιστάθμιση του αρνητικού οικονομικού αντίκτυπου του ταχέως γηράσκοντος πληθυσμού του Χονγκ Κονγκ.

Ο αριθμός των ξενοδοχείων που απασχολούν μεγαλύτερο εργατικό δυναμικό είναι σαφώς μικρός, με μόνο το 3,1% να προσλαμβάνει άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Ωστόσο, η προώθηση της απασχόλησης εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας είναι ένας σημαντικός τρόπος για τη μείωση των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού και των προβλημάτων έλλειψης εργατικού δυναμικού των ξενοδοχείων, επισημαίνουν οι ερευνητές. Εάν ο κλάδος θέλει να αυξήσει αυτά τα σοκαριστικά χαμηλά ποσοστά, πρέπει πρώτα να εντοπιστούν τα εμπόδια στην απασχόληση των ηλικιωμένων.

Μια πιθανότητα είναι ότι ορισμένοι διευθυντές ξενοδοχείων έχουν αρνητικές αντιλήψεις για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους και έτσι προτιμούν να προσλαμβάνουν νεότερους. Ένα κοινό «στερεότυπο ηλικίας» απεικονίζει τους ηλικιωμένους εργαζόμενους να έχουν φτωχότερες δεξιότητες, όπως σωματική και πνευματική ικανότητα και προθυμία να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές αλλαγές.

Τούτου λεχθέντος, τα στερεότυπα ηλικίας μπορεί επίσης να είναι θετικά. Για παράδειγμα, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία υπάλληλοι συχνά θεωρείται ότι υπερτερούν των νεότερων εργαζομένων όσον αφορά τις εσωτερικές ιδιότητες, εκείνες δηλαδή που δεν μαθαίνονται σε κανένα πανεπιστήμιο: Η αξιοπιστία, η δέσμευση στην επιχείρηση, οι κοινωνικές και πελατοκεντρικές δεξιότητες, η ακρίβεια και η συναισθηματική σταθερότητα.

Δεδομένου του ανάμεικτου τοπίου θετικών και αρνητικών στερεοτύπων ηλικίας, οι αντιλήψεις των διευθυντών από μόνες τους δεν φαίνεται να μπορούν να εξηγήσουν πλήρως το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. Βασιζόμενοι στα υπάρχοντα μοντέλα λήψης αποφάσεων, οι ερευνητές προσπάθησαν να οριοθετήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα ηλικιακά στερεότυπα χρησιμοποιούνται από τους διευθυντές για να στελεχώσουν τα ξενοδοχεία τους.

Σε έναν ιδανικό κόσμο, ένας υποψήφιος είναι κατάλληλος για μια δουλειά όταν η εμπειρία του ταιριάζει με τις απαιτήσεις εργασίας. Αναπόφευκτα, ωστόσο, οι αξιολογήσεις καταλληλότητας για εργασία επηρεάζονται επίσης από υποκειμενικές αντιλήψεις για έναν υποψήφιο, συμπεριλαμβανομένων των στερεοτύπων ηλικίας. Για παράδειγμα, οι μεγαλύτεροι υποψήφιοι μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλοι για τη θέση της ρεσεψιόν, εξηγούν οι ερευνητές, επειδή αυτή τη θέση κατέχουν συνήθως νέοι. Σε άλλες περιπτώσεις, «οι διευθυντές μπορεί να περιμένουν από τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σωματικά απαιτητικών εργασιών, με το σκεπτικό ότι η φυσική τους κατάσταση είναι γενικά πιο αδύναμη.

Ωστόσο, οι αντιλήψεις των διευθυντών σχετικά με την ακαταλληλότητα των ηλικιωμένων εργαζομένων για καίριες θέσεις και την ανάθεση των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων σε σωματικά απαιτητικούς ρόλους όπως η καθαριότητα, δεν είναι ευδιάκριτες. Για να περιπλέξουν περαιτέρω τα πράγματα, όπως αναφέρουν οι ερευνητές, διαπιστώθηκε ότι οι διευθυντές δίνουν κοινωνικά αποδεκτές απαντήσεις, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή ευρήματα.

Περαιτέρω, οι ερευνητές διεξήγαγαν συνεντεύξεις σε βάθος με διευθυντές ξενοδοχείων στο Χονγκ Κονγκ για να διερευνήσουν πώς τα ηλικιακά στερεότυπα μπορεί να επηρεάσουν τις αξιολογήσεις καταλληλότητας για εργασία στον κλάδο της φιλοξενίας και πώς θα επιτευχθεί ένας κλάδος που θα καλύπτει περισσότερες ηλικιακές ομάδες.

Σε προσωπικές συνεντεύξεις που διεξήχθησαν από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 2018, οι ερευνητές ρώτησαν τους διευθυντές ξενοδοχείων σχετικά με τις αντιλήψεις τους για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους και πώς η ηλικία επηρέασε τις αξιολογήσεις καταλληλότητας για την εργασία τους. Οι διευθυντές εργάζονταν σε 20 ξενοδοχεία στο Χονγκ Κονγκ, όπου η ξενοδοχειακή βιομηχανία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις εργατικού δυναμικού. Ήταν ηλικίας μεταξύ 28 και 75 ετών και είχαν τουλάχιστον τρία χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση ανεξάρτητων ξενοδοχείων ή ξενοδοχείων 3 έως 5 αστέρων. Συμπεριλαμβάνοντας ένα τόσο διαφορετικό προφίλ στελεχών, οι ερευνητές μπόρεσαν να αποκτήσουν γνώσεις για τα επίπεδα εμπειρίας, τις ηλικίες και τα περιβάλλοντα εργασίας.

Κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων, οι οποίες διήρκεσαν από 30 έως 60 λεπτά, οι διευθυντές απάντησαν σε πέντε ερωτήσεις σχετικά με τις αντιλήψεις τους για τους υπαλλήλους ηλικίας άνω των 50 ετών. Οι τρεις πρώτες ερωτήσεις ώθησαν τους διευθυντές να μοιραστούν τις θετικές και αρνητικές αντιλήψεις τους για τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους. Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις ενθάρρυναν τους διευθυντές να εκφράσουν απόψεις σχετικά με την καταλληλότητα της εργασίας, όπως ποιες θέσεις εργασίας θεωρούσαν πιο κατάλληλες για τους μεγαλύτερους σε ηλικία υποψήφιους και γιατί. Τα αντίγραφα των συνεντεύξεων εξετάστηκαν λεπτομερώς και εφαρμόστηκε η ανάλυση περιεχομένου για την αποκάλυψη βασικών θεμάτων και κοινών απόψεων. 

Οι διευθυντές περιέγραψαν τόσο θετικά όσο και αρνητικά στερεότυπα για τους ηλικιωμένους υπαλλήλους. Από τη θετική πλευρά, οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας πιστεύεται ότι είχαν χαμηλότερο ποσοστό κύκλου εργασιών και καλύτερη συμπεριφορά. Οι διευθυντές εκτίμησαν επίσης την εξοικονόμηση που έγινε στο κόστος εκπαίδευσης, από την απασχόληση εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. Δυστυχώς, η ξενοδοχειακή βιομηχανία τείνει να επενδύει λιγότερο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι αδίκως θεωρούνται λιγότερο «εκπαιδεύσιμοι». Προς αυτή την κατεύθυνση, οι ερευνητές συνιστούν να δοθεί πρόσβαση σε εργαζόμενους όλων των ηλικιών στην εκπαίδευση εντός της εργασίας, η οποία θα πρέπει να σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων εργαζομένων.

Οι διευθυντές ανέφεραν επίσης λανθασμένες αρνητικές αντιλήψεις για τους ηλικιωμένους εργαζομένους, για τους οποίους πίστευαν ότι είχαν περισσότερα προβλήματα υγείας, μεγαλύτερους χρόνους ανάρρωσης και υψηλότερο κόστος ασφάλισης και ιατρικής περίθαλψης. Στην πραγματικότητα, τέτοιες διαφορές που σχετίζονται με την ηλικία στο κόστος ασφάλισης υγείας είναι αμελητέες για τα ξενοδοχεία. Μπορεί ακόμη και να αντισταθμιστούν από την εξοικονόμηση πόρων που επιφέρει το χαμηλότερο ποσοστό κύκλου εργασιών των ηλικιωμένων εργαζομένων. Αυτό το στερεότυπο μπορεί να αποτρέψει τους διευθυντές από το να απασχολούν μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στο μέλλον, προειδοποιούν οι ερευνητές.

Οι αξιολογήσεις καταλληλότητας για την εργασία επηρεάζονταν, συνήθως από την αντιληπτή κατάλληλη ηλικία για μια εργασία. Οι ρόλοι των υπηρεσιών καθαριότητας, των βοηθών κουζίνας ή του φύλακα, θεωρήθηκε ότι ταιριάζουν καλύτερα σε μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους. Στον ξενοδοχειακό τομέα, μεγάλο ποσοστό των καίριων θέσεων, το κατέχουν ήδη άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών. Μερικοί από τους διευθυντές ισχυρίστηκαν ότι οι μεγαλύτεροι υπάλληλοι αισθάνονται πιο άνετα και επικοινωνούν καλύτερα με συναδέλφους παρόμοιας ηλικίας. Ωστόσο, όπως τόνισαν οι ερευνητές, οι ευκαιρίες για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους δεν πρέπει να περιορίζονται με αυτόν τον τρόπο. θα πρέπει να ληφθούν δίκαια υπόψη για κάθε θέση, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων επικοινωνίας με τους επισκέπτες, εάν τα προσόντα τους ταιριάζουν με τις απαιτήσεις εργασίας.

Πολλοί από τους ερωτηθέντες θεώρησαν ότι οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι είναι πιο κατάλληλοι για θέσεις εργασίας χαμηλής ειδίκευσης και οι νεότεροι ως πιο κατάλληλοι για θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης και θέσεις εργασίας όπως η ρεσεψιόν, υποτιμώντας  σοβαρά την ικανότητα και την εμπειρία των ηλικιωμένων εργαζομένων. Πράγματι, αν και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι θεωρούνταν ότι είχαν ισχυρές δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών, που προέκυπταν από την πλούσια εμπειρία τους, οι διευθυντές σπάνια τους θεωρούσαν κατάλληλους για θέσεις στη ρεσεψιόν, πιθανώς λόγω της λιγότερο νεανικής τους εμφάνισης.

Αυτό αποκαλύπτει την ανάγκη για πολύ περισσότερη δικαιοσύνη στη διαδικασία πρόσληψης. Οι διευθυντές ξενοδοχείων θα πρέπει να μειώσουν τα ηλικιακά τους στερεότυπα και να επικεντρωθούν περισσότερο στις ικανότητες, τις γνώσεις και τις προηγούμενες εργασιακές εμπειρίες ενός ατόμου όταν λαμβάνουν αποφάσεις πρόσληψης, συνιστούν οι ερευνητές.

Αντιμετωπίζοντας το οικονομικό βάρος της γήρανσης του πληθυσμού, γίνεται όλο και πιο σημαντικό για το Χονγκ Κονγκ και άλλες γηράσκουσες κοινωνίες να ενισχύσουν το ποσοστό απασχόλησης των ηλικιωμένων. Ο κλάδος της φιλοξενίας δεν αποτελεί εξαίρεση. Η απασχόληση εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας θα βοηθούσε τα ξενοδοχεία να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών υψηλών απαιτήσεων, που αποτελούν ένα ταχέως αναπτυσσόμενο τμήμα της αγοράς. Για να αντισταθμιστούν οι λανθασμένες αντιλήψεις και οι κρίσεις καταλληλότητας των διευθυντών, θα πρέπει να παρέχονται προγράμματα κατάρτισης για τη διαφορετικότητα, για όλους τους υπαλλήλους. Αυτό θα αύξανε την κατανόηση των εργαζομένων και θα βελτίωνε τη στάση τους απέναντι στην ηλικιακή διαφορετικότητα, καταλήγουν οι ερευνητές. 

Cheung, Sau Yin and Woo, Linda (2021).

Ηλικιακά στερεότυπα και η εργασιακή καταλληλότητα των ηλικιωμένων εργαζομένων από την οπτική των διευθυντών ξενοδοχείων. International Journal of Hospitality Management, Vol. 95, 102932.

Σχετικά με το PolyU's School of Hotel and Tourism Management

Για περισσότερα από 40 χρόνια, το School of Hotel and Tourism Management του PolyU έχει τελειοποιήσει ένα ξεχωριστό όραμα για τη φιλοξενία και την τουριστική εκπαίδευση και είναι μια κορυφαία ξενοδοχειακή και τουριστική σχολή παγκοσμίως. Βαθμολογήθηκε Νο. 1 στον κόσμο στην κατηγορία "Διοίκηση Φιλοξενίας και Τουρισμού" σύμφωνα με την Παγκόσμια Κατάταξη Ακαδημαϊκών Θεμάτων 2020 της ShanghaiRanking, που κατέλαβε την Νο. 1 παγκοσμίως στην κατηγορία "Εμπόριο, Διοίκηση, Τουρισμός και Υπηρεσίες" στην Κατάταξη Πανεπιστημίων κατά Ακαδημαϊκές Επιδόσεις το 2019/2020 και κατετάγη Νο. 1 στον κόσμο στον θεματικό τομέα Φιλοξενία, Αναψυχή, Αθλητισμός & Τουρισμός από την CWUR Rankings ανά Θέμα 2017, το SHTM είναι σύμβολο αριστείας στον τομέα, υποδεικνύοντας το σύνθημά του για την κορυφαία φιλοξενία και τουρισμό.

 

 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 27/06 16:26

  Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έγκριση συγκέντρωσης Fairfax/ Grivalia

 2. 27/06 16:14

  Ethiopian Airlines | Addis Ababa - Αθήνα με 3 πτήσεις την εβδομάδα

 3. 27/06 16:00

  Ξενοδοχεία Αθήνας- α' 5μηνο | Παρέμεινε η υστέρηση των επιδόσεων έναντι του 2019

 4. 27/06 15:31

  FedHATTA: Επαναληπτική συνάντηση φορέων με την Aegean Air

 5. 27/06 14:47

  ΗΠΑ: Εταιρίες-κολοσσοί θα καλύπτουν το κόστος ταξιδιών των εργαζομένων τους για αμβλώσεις

 6. 27/06 14:20

  H Celebrity Cruises γιορτάζει την επιστροφή όλου του στόλου της στις κρουαζιέρες ανά τον κόσμο

 7. 27/06 13:29

  Φέτος πάμε (και ξαναπάμε) Επίδαυρο! | Επέκταση των εκπτωτικών εισιτηρίων και προσφορών μέχρι 30 Ιουνίου!

 8. 27/06 13:28

  Το hyper-connectivity μεταμορφώνει τον ταξιδιωτικό κλάδο

 9. 27/06 13:14

  Ξενοδοχεία: Παρκόμετρο... στις ξαπλώστρες για να σταματήσουν τον πόλεμο της πετσέτας!

 10. 27/06 12:16

  Οι ταξιδιώτες Gen Z σχεδιάζουν τις διακοπές έτσι ώστε να «δίνουν» καλό περιεχόμενο για τα social media

 11. 27/06 11:33

  Απεργιακή «ομίχλη» στις πτήσεις: Τουλάχιστον 1,8 εκατ. Βρετανοί θα ταλαιπωρηθούν τον Ιούλιο

 12. 27/06 10:50

  Η Ελλάδα πρώτη σε ζήτηση αεροπορικών πακέτων ταξιδιών στην Ουγγαρία

 13. 27/06 10:48

  Ισπανικά ξενοδοχεία: Εφοδιαστική αλυσίδα και ενέργεια εκτοξεύουν το κόστος κατά 30%

 14. 27/06 10:10

  Τουρισμός | Το κόστος διαμονής καθορίζει τον προορισμό διακοπών των Βρετανών- πρώτη επιλογή τo all-inclusive

 15. 27/06 09:42

  Τυπολογίες απάτης στις ηλεκτρονικές πληρωμές και επενδύσεις | Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

 16. 27/06 09:22

  Αεροπορία μηδενικών εκπομπών | Η Κομισιόν δρομολογεί νέα συμμαχία για υδρογονοκίνητα και ηλεκτρικά αεροσκάφη

 17. 27/06 07:22

  13η Γιορτή Μουσικής στη Ρόδο

 18. 26/06 11:44

  Δεμένα στο έδαφος τα περισσότερα βρετανικά αεροπλάνα;

 19. 26/06 11:25

  Eγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για 2 ξενοδοχεία σε Σκιάθο και Σπάρτη

 20. 26/06 11:18

  Β.Κικίλιας | Αυξημένη κατά 3,2%, σε σχέση με τον Μάιο του 2019, η τουριστική κίνηση

 21. 26/06 11:16

  Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Αφάντου προς όφελος του τουρισμού και των κατοίκων

 22. 25/06 12:26

  Καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας- οι μειώσεις στα τιμολόγια

 23. 25/06 11:40

  Στις Σπέτσες η πρεμιέρα για την πολυαναμενόμενη ταινία "H Χαμένη Κόρη|, παρουσία της σκηνοθέτιδας Maggie Gyllenhaal

 24. 25/06 11:30

  Η Airbnb χρηματοδοτεί τη δημιουργία παράξενων καταλυμάτων

 25. 25/06 11:28

  Έρευνα GBTA | Δεν είναι μόνο ο κορωνοϊός που δυσκολεύει την ανάκαμψη των επαγγελματικών ταξιδιών

 26. 25/06 11:26

  Βασίλης Κικίλιας: «Σχεδιάζουμε χειμερινή θρησκευτική κρουαζιέρα από τον Πειραιά στα Ιεροσόλυμα»

 27. 24/06 16:31

  Νέες παρατάσεις αεροπορικών οδηγιών για απαγορεύσεις πτήσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

 28. 24/06 16:18

  Ανακοινώσεις για τα τουριστικά λεωφορεία υποσχέθηκε ο υφυπουργός Μεταφορών κ. Μ. Παπαδόπουλος

 29. 24/06 16:08

  Deloitte | Το ξενοδοχείο του μέλλοντος - Πώς διαμορφώνονται οι τάσεις στον σχεδιασμό των resorts στη Μεσόγειο

 30. 24/06 15:19

  Η Alva Yachts Ελλάς αποκλειστικός αντιπρόσωπος πωλήσεων για την Ελλάδα και την Κύπρο της Alva Yachts

 31. 24/06 14:33

  ACI: Η Ελλάδα η μοναδική χώρα στην ΕΕ που επανέφερε τις πτήσεις σε επίπεδα 2019

 32. 24/06 13:26

  Ποια ελληνικά νησιά είναι ευάλωτα στις ακυρώσεις πτήσεων - Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδος και Ζάκυνθος τα πιο ανθεκτικά

 33. 24/06 12:39

  Από ακύρωση σε ακύρωση οι ευρωπαϊκές πτήσεις λόγω απεργιών του προσωπικού

 34. 24/06 12:25

  Β. Κικίλιας | Αυξάνονται τα ποσά που δαπανούν οι ταξιδιώτες στα duty free σε σχέση με το 2019

 35. 24/06 12:07

  Νέος CEO στην TUI ο οικονομικός διευθυντής Sebastian Ebel

 36. 24/06 11:46

  Βρετανοί τουρίστες μηνύουν την TUI για γαστρικές διαταραχές σε ξενοδοχείο της Αιγύπτου

 37. 24/06 11:25

  Ακρόπολη, καύσωνας και ξαφνικό κλείσιμο: Απαραίτητη η έγκαιρη ενημέρωση

 38. 24/06 11:21

  ΕΟΤ: Η Πελοπόννησος στο επίκεντρο της 6ης Ψηφιακής Τουριστικής Συνάντησης Ελλάδας-Κύπρου

 39. 24/06 11:10

  Καλοκαιρινά Ραντεβού στο Δήμο Χερσονήσου μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου

 40. 24/06 10:32

  British Airways | Καλοκαιρινή απεργία στο Χίθροου ψήφισαν οι εργαζόμενοι

 41. 24/06 09:39

  5ος κύκλος CapsuleT | Παράταση αιτήσεων μέχρι 26 Ιουνίου

 42. 24/06 09:21

  Η Lufthansa ακυρώνει άλλες 2.200 πτήσεις για Ιούλιο και Αύγουστο- Εξυπηρετούνται οι κλασικοί προορισμοί διακοπών

 43. 24/06 08:22

  Επιχορηγήσεις για 2 νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Πήλιο και Σκιάθο

 44. 24/06 08:20

  Ενισχύονται τα εγχώρια ταξίδια στην Ισπανία με προτίμηση για διαμονή σε ξενοδοχεία

 45. 24/06 08:17

  Έρευνα Virtuoso: Οι ταξιδιώτες πολυτελείας είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για βιώσιμες εμπειρίες

 46. 24/06 08:10

  Δέκατο Patras Motor Show στην Πάτρα

 47. 24/06 07:26

  EasyJet | Κίνδυνος για ακυρώσεις πτήσεων όλο το καλοκαίρι για Ελλάδα και άλλους προορισμούς

 48. 23/06 19:03

  Στ. Βλαστός | Η ΕΤΑΔ έχει καταφέρει να δώσει λύσεις σε θέματα ακινήτων που λίμναζαν επί δεκαετίες

 49. 23/06 16:35

  Air Albania | Αθήνα-Τίρανα 4 πτήσεις την εβδομάδα

 50. 23/06 16:28

  Β.Κικίλιας | Η Αίγινα εξελίσσεται σε δωδεκάμηνο τουριστικό προορισμό

 51. 23/06 15:29

  «Ξενοδοχείο Μηδέν Αστέρων» με μπάτλερ για... άυπνους – «Μην κοιμηθείτε, σκεφτείτε τις κρίσεις στον κόσμο»

 52. 23/06 14:11

  Γαλλικός τουρισμός: Η Ελλάδα γίνεται η επιτυχία του καλοκαιριού για τους t.o’s και τα τουριστικά γραφεία

 53. 23/06 13:32

  Εκμετάλλευση τουριστών στη Σαντορίνη | Αντιδήμαρχος Θήρας: Κανένας δεν έχει δικαίωμα να αμαυρώνει τη φήμη του νησιού

 54. 23/06 12:55

  Επιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης visa των Ινδών για Ελλάδα – 4.000 visa μέχρι στιγμής

 55. 23/06 12:31

  Σύγχρονα μέσα ασφαλείας στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης

 56. 23/06 12:20

  Ν.Καπραβέλος | Η Όμικρον 5 είναι σχεδόν νέος ιός - μάσκα στους κλειστούς χώρους

 57. 23/06 12:19

  ΓΣΕΕ: Σε επαγρύπνηση για καταγγελίες εργαζομένων για θερμική καταπόνηση

 58. 23/06 11:48

  «Explore Your Happy Place» | Η νέα κοινή διαφημιστική καμπάνια από τον ΕΟΤ και την AEGEAN

 59. 23/06 11:30

  Τουρνουά Τένις «ΦΗΜΗ – ΖΑΡΟΣ» με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

 60. 23/06 11:26

  Hard Rock/ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ | Το 2026 θα ανοίξει τις πόρτες του το Hard Rock Hotel & Casino Athens στο Ελληνικό

 61. 23/06 11:11

  Μεγάλη τουριστική επένδυση 840 εκατ. ευρώ στη Σαρωνίδα

 62. 23/06 09:10

  Eπιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Βόλο και Σκιάθο

 63. 23/06 09:08

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Λευκάδα

 64. 23/06 09:03

  "Ανοιχτοί 'Ανθρωποι" στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου

 65. 23/06 09:00

  Ολλανδία: Αυξήσεις μισθών και ελλείψεις προσωπικού

 66. 23/06 08:59

  Σημάδια επιβράδυνσης της ισπανικής οικονομίας

 67. 22/06 18:19

  Γενική συνέλευση ΣΕΤΕ | Καθοριστική η τεχνολογία στην ενίσχυση του τουριστικού brand name της χώρας

 68. 22/06 18:08

  Επιβεβλημένη πλέον η επιμήκυνση της σεζόν

 69. 22/06 16:38

  Πόσο ακριβαίνουν τα ταξί

 70. 22/06 16:17

  Προβολή της Θεσσαλονίκης στη Γερμανία με ταξίδι εξοικείωσης πρακτόρων του RTK Group

 71. 22/06 15:42

  Άνοιξε το πρώτο ξενοδοχείο στο metaverse, και ανήκει στην TUI!

 72. 22/06 14:26

  Προς νέο ρεκόρ οι παγκόσμιες ξενοδοχειακές κρατήσεις το καλοκαίρι του 2022

 73. 22/06 13:56

  Ο τουρισμός πρέπει να είναι ελκυστικός όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και στους εργαζομένους του

 74. 22/06 13:11

  Αποδόθηκε στο κοινό το αποκατεστημένο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης

 75. 22/06 13:11

  Συνέλευση ΣΕΤΕ | Ανοιχτός διάλογος για μια νέα στρατηγική για την εργασία στον τουρισμό

 76. 22/06 13:02

  Τραγικές εικόνες με θάλασσα από βαλίτσες στο αεροδρόμιο του Χίθροου το Σαββατοκύριακο

 77. 22/06 12:48

  Αλ. Τσίπρας | Συνέλευση ΣΕΤΕ: Τα καθαρά έσοδα θα κρίνουν τη χρονιά - ο τουρισμός χρειάζεται εργαζόμενους με χαμόγελο

 78. 22/06 12:33

  Eurowings | Νέες last minute ακυρώσεις πτήσεων «για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση» - Μεγάλο τεστ το επόμενο Σ/Κ

 79. 22/06 11:20

  Μετατροπή των μικρών νησιών της χώρας σε πρότυπα πράσινης οικονομίας, ενεργειακής αυτονομίας και ψηφιακής καινοτομίας

 80. 22/06 10:55

  Μήλο επιλέγουν για τις διακοπές τους οι συντάκτες του Conde Nast Traveller

 81. 22/06 10:39

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών| Ένσημα 3 χρόνων ακόμη δεν έχουν καταμετρηθεί!

 82. 22/06 10:21

  Πολύμηνη αναταραχή στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια από τις απεργίες των πληρωμάτων καμπίνας

 83. 22/06 09:56

  Κύπρος: Πρόγραμμα για την αναβίωση περιοχών της υπαίθρου

 84. 22/06 09:44

  Η Ryanair προσθέτει πτήσεις προς Ισπανία για επιβάτες, που πλήττονται από τις ακυρώσεις

 85. 22/06 08:05

  Γερμανία: Aύξηση του κατώτατου ωρομισθίου στα 12 ευρώ την ώρα

 86. 22/06 07:13

  Επιχορηγήσεις για 2 ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Βόλο και Λάρισα

 87. 22/06 07:10

  Η Ισπανία επιβάλει πρόστιμο 740 ευρώ στους τουρίστες που ουρούν στη θάλασσα

 88. 21/06 20:09

  Ανοίγει νέο Nobu Hotel στην Punta Cana

 89. 21/06 16:35

  ΚΕΠΕ: Στο 4,3% ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ το 2022 με ισχυρό μοχλό τον τουρισμό

 90. 21/06 15:40

  Γιατί ακριβαίνουν οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων αυτό το καλοκαίρι - "Τσουχτερές" τιμές στην Ελλάδα με άλμα 92% έναντι του 2019

 91. 21/06 14:29

  Συνέργειες υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού σε διεθνείς εκδηλώσεις

 92. 21/06 13:56

  Σε διαβούλευση η ΜΠΕ της επένδυσης Λεπτού στα Χανιά, ύψους 300 εκατ. ευρώ

 93. 21/06 13:48

  ΠΟΕΕ: Γενικώς υποχρεωτική η ΣΣΕ σε εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες

 94. 21/06 13:24

  Ελληνικός τουρισμός: + 19% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο, έναντι του 2019 | -13,4% στο α' 4μηνο

 95. 21/06 12:59

  Βρετανικός τουρισμός | Ορατές οι πρώτες συνέπειες της ακρίβειας: Το 44% περιορίζει τις διακοπές

 96. 21/06 12:49

  Συνεργασία ΕΛΙΤΟΥΡ και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για την προώθηση του Τουρισμού Υγείας

 97. 21/06 12:43

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου στο Ηράκλειο Κρήτης –περιοχή Λιοντάρια

 98. 21/06 12:24

  Jet2.com/ Jet2CityBreaks: Περισσότερα city break στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2023

 99. 21/06 11:54

  Lufthansa: 700 ακυρώσεις πτήσεων τον Ιούλιο – "Αβέβαιος ο Αύγουστος"

 100. 21/06 11:31

  H Περιφέρεια Αττικής σε δράση της ΕΕ για ανάπτυξη της τουριστικής επιχειρηματικότητας με την Κίνα