ΕΟΔΥ: Πώς τα ξενοδοχεία μπορούν να αντιμετωπίσουν την εμφάνιση γαστρεντερίτιδας

Α Decrease font Enlarge font
ΕΟΔΥ: Πώς τα ξενοδοχεία μπορούν να αντιμετωπίσουν την εμφάνιση γαστρεντερίτιδας

Με αφορμή την έναρξη της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας και με σκοπό να στηρίξει και να καθοδηγήσει τις ξενοδοχειακές μονάδες που πιθανόν να αντιμετωπίσουν κρούσματα γαστρεντερίτιδας, ως προς τη λήψη μέτρων για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης εντός του ξενοδοχείου, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ, πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) ενημερώνει για τα παρακάτω:

Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι συχνές οι γαστρεντερίτιδες ιδιαίτερα σεάτομα που ταξιδεύουν και αλλάζουν διατροφικές συνήθειες και περιβάλλον. Πολλοίδιαφορετικοί μικροοργανισμοί μπορούν να προκαλέσουν γαστρεντερίτιδα, δηλαδήδιάρροια, ναυτία, εμέτους, κοιλιακό άλγος, πιθανόν και πυρετό.

Η γαστρεντερίτιδα μπορεί να μεταδοθεί α) με κατανάλωση μολυσμένου τροφίμουή νερού, β) από άτομο σε άτομο, γ) μέσω σταγονιδίων που απελευθερώνονται κατάτον έμετο και δ) μέσω επαφής με μολυσμένες επιφάνειες.

Η εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε ξενοδοχεία είναι συχνό φαινόμενο.Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να μολυνθούν εντός ή εκτός του χώρου του ξενοδοχείουκαι να εμφανίσουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας ή ακόμα και να έρθουν από τη χώραπροέλευσής τους ή από προηγούμενο προορισμό τους με συμπτώματα.

Όπως έχει φανεί στο παρελθόν, σε ορισμένες περιπτώσεις τέτοιου είδουςσυμβάντα, ενώ θα μπορούσαν να περιοριστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά, πήραναδικαιολόγητα μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας ανησυχία τόσο στους ενοίκους όσοκαι στο προσωπικό των ξενοδοχείων. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρει στηνυψηλή μεταδοτικότητα των ιών που προκαλούν γαστρεντερίτιδα καθώς και στηνκαθυστερημένη λήψη μέτρων στα καταλύματα.

Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, συστήνεται ηάμεση επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και τον Εθνικό ΟργανισμόΔημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ, πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) στα τηλέφωνα 2108899007,-061,-064,-065 (ήστο 2105212054 μετά τις 17:00 και τα Σαββατοκύριακα), έτσι ώστε να ληφθεί όλη ηαπαραίτητη στήριξη και καθοδήγηση σχετικά με τον χειρισμό της κατάστασης και τηλήψη μέτρων πρόληψης περαιτέρω μετάδοσης του νοσήματος.

Μέτρα αντιμετώπισηςεμφάνισης κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε ξενοδοχεία

Ακολουθούν κάποιες βασικές συστάσεις για άμεσες ενέργειες που πρέπει νακάνουν οι υπεύθυνοι ξενοδοχείων σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτωνγαστρεντερίτιδας:

1. Ενημέρωση του ΕΟΔΥ και της αρμόδιας Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας

2. Ανεύρεση όλων των ενοίκων ή/και του προσωπικού του ξενοδοχείου που έχουνδιάρροια, έμετο ή ναυτία, σε συνεργασία με τον ιατρό του ξενοδοχείου, ανυπάρχει. Παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου σε καθημερινή βάση.Καθημερινή καταγραφή των νέων κρουσμάτων τόσο μεταξύ ενοίκων όσο και μεταξύ τωνεργαζομένων σύμφωνα με το συνημμένο δελτίο.

3. Παραπομπή των ασθενών για εκτίμηση της κλινικής τους εικόνας καιπεραιτέρω αντιμετώπιση από τον γιατρό του ξενοδοχείου ή την πλησιέστερη μονάδαυγείας. Η λήψη κλινικών δειγμάτων (κοπράνων ή εμεσμάτων) για τον προσδιορισμότου υπεύθυνου για τη συρροή μικροοργανισμού είναι απαραίτητη.

4. Σύσταση για α) παραμονή των ενοίκων με γαστρεντερίτιδα στο δωμάτιό τουςγια όσο διαρκούν τα συμπτώματα, β) σίτιση εντός των δωματίων και όχι στηντραπεζαρία και γ) αποφυγή χρήσης της πισίνας. Οι συστάσεις αυτές θα πρέπει ναδιατηρούνται έως και 48 ώρες μετά την αποδρομή των συμπτωμάτων.

5. Ενημέρωση των ενοίκων για την αξία της τήρησης των μέτρων υγιεινής καιτο επιμελές πλύσιμο των χεριών. Διανομή οδηγιών για το σωστό πλύσιμο τωνχεριών. Ανάρτηση των οδηγιών στους νιπτήρες πλυσίματος των χεριών στουςκοινόχρηστους χώρους. Χρήση αλκοολούχων διαλυμάτων από τους φιλοξενούμενουςπριν το σερβίρισμα σε μπουφέ (τοποθέτηση δοχείων εκεί που αναμένουν για τοσερβίρισμα οι ένοικοι).

6. Ενημέρωση του προσωπικού για τη σημασία της τήρησης των κανόνωνυγιεινής, ιδιαίτερα στον χώρο της κουζίνας, του εστιατορίου, της πισίνας καιτης σχολαστικής απολύμανσης των επιφανειών. Είναι σημαντική η απολύμανση όλωντων επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τα χέρια στους κοινόχρηστους χώρους(κομβία, πόμολα, ακουστικά τηλεφώνων, κτλ.). Η αναλογία οικιακής χλωρίνης καινερού βρύσης που συστήνεται για την αποτελεσματική απολύμανση των επιφανειώνείναι 1:100.

7. Οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα όσοι εμπλέκονται στον χειρισμό τροφίμων θαπρέπει σε περίπτωση που εκδηλώσουν συμπτώματα να απομακρύνονται από τακαθήκοντά τους για όσο διάστημα αυτά διαρκούν και για τουλάχιστον 48 ώρες μετάτην αποδρομή τους. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται λήψη κλινικών δειγμάτων γιαεργαστηριακό έλεγχο από όλους τους εργαζόμενους είτε εμφανίζουν συμπτώματα είτεόχι (με το συντονισμό της αρμόδιας Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας).

8. Απολύμανση κοινόχρηστων χώρων και μέτρα εξυγίανσης του νερού τωνκολυμβητικών δεξαμενών (αν χρειαστεί διακοπή χρήσης της πισίνας)

9. Ο προσεκτικός καθαρισμός των δωματίων όπου φιλοξενούνται υγιείς ένοικοιπρέπει να προηγείται του καθαρισμού των δωματίων και των λοιπών χώρων όπουέχουν φιλοξενηθεί ασθενείς.

10. Η καθαριότητα και η απολύμανση των δωματίων που διαμένουν οι ασθενείςθα πρέπει να γίνεται με τη χρήση ατομικών μέσων προστασίας από το προσωπικόκαθαριότητας, το οποίο πρέπει να είναι εκπαιδευμένο για την αποφυγή μόλυνσηςκατά την καθαριότητα των χώρων.

11. Τα σεντόνια, οι πετσέτες και τα λοιπά κλινοσκεπάσματα από τα δωμάτιατων ενοίκων με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας πρέπει να διαχειρίζονται μειδιαίτερη προσοχή: μεταφορά με ξεχωριστές σακούλες και πλύσιμο σε ξεχωριστάπλυντήρια σε υψηλή θερμοκρασία (>75 οC). Συστήνεται οι σακούλες να είναιυδατοδιαλυτές και να τοποθετούνται με τον ιματισμό μέσα στα πλυντήρια. Θαπρέπει να χρησιμοποιούνται ξεχωριστά αμαξίδια για τη μεταφορά του καθαρού καιτου ακάθαρτου ιματισμού και ο χειρισμός του καθαρού ιματισμού να γίνεται μεδιαφορετικά γάντια από τον χειρισμό του ακάθαρτου ιματισμού και τωναπορριμμάτων.

Μέτρα πρόληψης εμφάνισης κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε ξενοδοχεία

Η εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε ένα ξενοδοχείο είναι έναφαινόμενο που μπορεί να προληφθεί. Ακολουθούν κάποια βασικά μέτρα πρόληψης πουπρέπει να ακολουθούνται είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν κρούσματαγαστρεντερίτιδας στο ξενοδοχείο.

– Τοποθέτηση σαπουνιού/αντισηπτικού στις τουαλέτες και άλλους κοινόχρηστουςχώρους

– Διανομή οδηγιών στο προσωπικό για το σωστό πλύσιμο των χεριών. Ανάρτησητων οδηγιών στους νιπτήρες πλυσίματος των χεριών στους κοινόχρηστους χώρους.

– Ενημέρωση του προσωπικού για τη σημασία της τήρησης των κανόνων υγιεινής,ιδιαίτερα στον χώρο της κουζίνας, του εστιατορίου, της πισίνας και τηςσχολαστικής απολύμανσης των επιφανειών. Είναι σημαντική η απολύμανση όλων τωνεπιφανειών που έρχονται σε επαφή με τα χέρια στους κοινόχρηστους χώρους(κομβία, πόμολα, ακουστικά τηλεφώνων, κτλ.). Η αναλογία οικιακής χλωρίνης καινερού βρύσης που συστήνεται για την αποτελεσματική απολύμανση των επιφανειώνείναι 1:100.

– Χρήση αλκοολούχων διαλυμάτων από τους φιλοξενούμενους πριν το σερβίρισμασε μπουφέ (τοποθέτηση δοχείων εκεί που αναμένουν για το σερβίρισμα οι ένοικοι).

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διατηρείται καθημερινά και για 3τουλάχιστον ημέρες, μικρή ποσότητα από τα τρόφιμα που προσφέρονται στους ενοίκους,έτσι ώστε σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας να υπάρχει ηδυνατότητα του εργαστηριακού τους ελέγχου.

Η τήρηση των βασικών αρχών του ορθού χειρισμού των τροφίμων (προετοιμασία,συντήρηση, κτλ.) είναι απαραίτητη για αυτό και οι εργαζόμενοι που εμπλέκονταιστον χειρισμό τροφίμων θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι

 1. 23/05 17:55

  Fam trip για MICE Κινέζους τουριστικούς πράκτορες

 2. 23/05 16:40

  Βρετανικός τουρισμός: Οι ταξιδιωτικοί οργανισμοί ελπίζουν σε ψυχρό καλοκαίρι στη βόρεια Ευρώπη

 3. 23/05 15:38

  Διπλωματική αντιπροσωπεία στη Λακωνία για προβολή της περιοχής

 4. 23/05 15:29

  Το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Astir

 5. 23/05 15:07

  Travelocity: "Ανεβαίνουν" τα ξενοδοχεία B&B διεθνώς- Ποιοί προορισμοί προσφέρουν τις καλύτερες τιμές

 6. 23/05 14:46

  Τουρισμός: Περισσότεροι Ρώσοι προτιμούν φέτος τα ανεξάρτητα ταξίδια

 7. 23/05 14:35

  Διεθνείς πολιτισμικές διοργανώσεις στο Grecotel Danilia Village

 8. 23/05 13:55

  CLIA: Αύξηση 5% των τουριστών κρουαζιέρας το 2019- Συμμετοχή στο Posidonia Sea Tourism Forum

 9. 23/05 13:42

  TUI Fly: Ελλάδα και Ισπανία στο επίκεντρο του προγράμματος πτήσεων για το 2020

 10. 23/05 13:26

  Πώς οι έξτρα χρεώσεις στις αερομεταφορές κάνουν μια φθηνή πτήση ακριβή

 11. 23/05 13:04

  ΣΕΤΕ: Θετική η μείωση ΦΠΑ σε εστίαση και ενέργεια αλλά χωρίς συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό

 12. 23/05 12:18

  Παγκόσμιος τουρισμός: +4% η κίνηση το α' τρίμηνο

 13. 23/05 12:15

  Τουρισμός: Καθαρή νίκη των ξενοδοχείων έναντι της Airbnb στη γνώμη των Βρετανών

 14. 23/05 11:48

  Πρόγραμμα κατάρτισης στον τουρισμό από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Διευθυντών Ξενοδοχείων

 15. 23/05 11:43

  Amadeus: 30% περισσότερα ξενοδοχεία και καταλύματα μέσω της Booking.com

 16. 23/05 11:29

  Wizz Air: Ξεκίνησαν οι νέες πτήσεις για Αθήνα και Θεσσαλονίκη

 17. 23/05 11:00

  Πράσινο φως για νέο πολυτελές τουριστικό συγκρότημα στη Μύκονο

 18. 23/05 10:34

  Τουρισμός πολυτελείας: Διακρίσεις για την Ελλάδα

 19. 23/05 10:32

  Αλλαγές χρήσης κτιρίων σε ξενοδοχεία

 20. 23/05 10:31

  Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών στην Ηλεία

 21. 23/05 10:21

  Διεθνείς αγώνες στίβου Βενιζέλια- Χανιά

 22. 23/05 10:17

  Αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο στο Ασκληπιείο Επιδαύρου

 23. 23/05 10:08

  Ψηφιακή περιήγηση στον Κάμπο Χίου

 24. 22/05 18:15

  Εναλλακτικός τουρισμός: Στον Τυρό Αρκαδίας το πρώτο καταδυτικό πάρκο της χώρας

 25. 22/05 16:48

  Αυτό το Σάββατο ανοίγει το νέο ξενοδοχείο Casa Cook στα Χανιά

 26. 22/05 15:44

  Το ιταλικό νησί Έλβα υπόσχεται επιστροφή του κόστους του ξενοδοχείου εάν βρέξει!

 27. 22/05 15:42

  Πάρο, Αθήνα και Σαντορίνη επιλέγουν οι Ινδοί

 28. 22/05 15:21

  Turkish Airlines: O Kyle Hines “Flight Time Champion” του Final 4

 29. 22/05 15:11

  Από 28 Μαΐου τα νέα χαρτονομίσματα 100 και 200 €

 30. 22/05 15:04

  Expedia: Τα δύο τρίτα των ταξιδιωτών προγραμματίζουν διακοπές με επίκεντρο αθλητικές διοργανώσεις

 31. 22/05 14:24

  Πρώτη βράβευση επισκεπτών της Ρόδου για το 2019

 32. 22/05 14:11

  Η Μύκονος στους top προορισμούς στον κόσμο για μοναχικά ταξίδια γυναικών

 33. 22/05 14:09

  Ελληνικός τουρισμός: Εντυπωσιακή αύξηση κατά 27,7% στη μέση δαπάνη ανά ταξίδι στο α' τρίμηνο

 34. 22/05 13:39

  Σε χαμηλά 5μήνου η ισοτιμία της στερλίνας

 35. 22/05 13:14

  ΝΔ: H κυβέρνηση "τροφοδοτεί" τη μείωση της κατά κεφαλήν τουριστικής δαπάνης

 36. 22/05 13:12

  Airbnb: Μεμονωμένα τα περιστατικά απάτης

 37. 22/05 12:44

  Τουρισμός: Το 67% των Κινέζων προτιμούν διακοπές με επίκεντρο τη γαστρονομία

 38. 22/05 12:16

  Τουρκικός τουρισμός: Στόχος τα 100 δισ.δολ. έσοδα μέσω της ψηφιοποίησης των τουριστικών επιχειρήσεων

 39. 22/05 11:59

  Γιατί δεν πρέπει να χάσετε τη συναυλία του Yo-Yo Ma στο Ηρώδειο, στις 30 Ιουνίου

 40. 22/05 11:25

  Τουρισμός: Το 38% των Βρετανών θα ταξιδέψουν το 2019 χωρίς ασφάλιση

 41. 22/05 10:27

  Τουρισμός: Ψηφιακές εφαρμογές για την ανάδειξη της Λέσβου

 42. 22/05 10:24

  Τουρισμός: Ανάδειξη περιπατητικών διαδρομών στην Πελοπόννησο

 43. 22/05 10:18

  Ταξιδιωτικές φωτογραφίες του 1904 σε έκθεση στη Σκιάθο

 44. 22/05 10:17

  Η Τήλος στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων

 45. 22/05 10:15

  Ολλανδοί, Αυστριακοί και Ιταλοί δημοσιογράφοι στην Κάρπαθο

 46. 21/05 18:38

  Εκτός λειτουργίας παραμένει ο Οδοντωτός σιδηρόδρομος

 47. 21/05 18:24

  650 επιφανείς Γάλλοι επιχειρηματίες στα Aldemar Resorts

 48. 21/05 16:32

  Βιέννη vs Αθήνα: Παράνομοι ξεναγοί- Γράφει ο Αριστοτέλης Κοσκινάς, αρχαιολόγος & ξεναγός

 49. 21/05 15:53

  Η διεθνής προβολή της Μήλου προσελκύει επενδύσεις σε νέα τουριστικά καταλύματα

 50. 21/05 15:22

  Έφυγε από τη ζωή ο Νίκι Λάουντα, ιδρυτής της Lauda Air

 51. 21/05 14:38

  ΙΝΣΕΤΕ: Πώς ο ελληνικός τουρισμός θα αυξήσει τη μέση κατά κεφαλή δαπάνη

 52. 21/05 14:27

  Το Ikos Aria μεταφέρει στην Κω το μοντέλο διακοπών Infinite Lifestyle

 53. 21/05 14:22

  Επίτροπο για τον τουρισμό ζητεί η HOTREC

 54. 21/05 14:03

  Η Sky Express συμμετέχει στο “Μεταφορικό Ισοδύναμο”

 55. 21/05 13:58

  Προβολή της Νάξου στην Αθήνα

 56. 21/05 13:52

  FedHATTA: Στήριξη των υποψηφίων από τον τουρισμό στις εκλογές

 57. 21/05 13:49

  “My Greek Odyssey” και στην Αστυπάλαια

 58. 21/05 13:47

  Αυτά είναι τα κορυφαία συνεδριακά ξενοδοχεία στον κόσμο- Ανάμεσά τους ένα ελληνικό

 59. 21/05 13:31

  Βραβείο στην παραλία «Ποταμός» στα Μάλια

 60. 21/05 13:13

  Η αναζήτηση εργασίας στην πρώτη γραμμή των ψηφιακών επιθέσεων

 61. 21/05 13:05

  Οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις

 62. 21/05 12:43

  Η Ευρώπη υπογράφει αεροπορικές συμφωνίες με την Κίνα

 63. 21/05 12:35

  Κοπάδι από μικρά δελφίνια μάγεψαν τη Μύκονο με τα παιχνίδια τους

 64. 21/05 12:13

  Βραβείο για την Ελλάδα στα Europa Nostra Awards 2019

 65. 21/05 12:06

  +37,2% (!) οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο α' τρίμηνο του 2019

 66. 21/05 11:41

  Ιδρύθηκε η Ένωση Επιστημόνων Εκπαιδευτών Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 67. 21/05 11:24

  Τεράστιες οι προοπτικές της κρουαζιέρας στην Ελλάδα- Διεθνείς παράγοντες στο 5ο Posidonia Sea Tourism Forum

 68. 21/05 10:27

  Urban Frame Hotel: Νέο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας

 69. 21/05 10:16

  Αύξηση των Ισπανών τουριστών στην Ελλάδα

 70. 21/05 10:02

  Ποδηλατικός αγώνας «Μάχη Πόρτας» στην Πύλη Τρικάλων

 71. 21/05 10:00

  Η Κόρινθος ως προορισμός θεματικού εκπαιδευτικού τουρισμού

 72. 21/05 09:49

  Σύστημα εικονικής πραγματικότητας για τις βίγλες της Χίου

 73. 21/05 09:45

  Περιφέρεια Δ.Ελλάδος: Κινηματογραφική ταινία και θεματικό βίντεο για την τουριστική προβολή

 74. 20/05 16:26

  FedHATTA: Ενθουσιασμένοι από την Ελλάδα οι Αμερικανοί τ. πράκτορες – Και νέα επίσκεψη στη χώρα μας το Νοέμβριο

 75. 20/05 16:21

  Πιο φθηνά τα B&B από τα all inclusive για τους Βρετανούς ταξιδιώτες στην Κρήτη

 76. 20/05 15:29

  Nέο λογότυπο για το Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας

 77. 20/05 15:08

  Η Κάρπαθος σε νέα διεθνή τηλεοπτική παραγωγή

 78. 20/05 15:06

  Η Περιφέρεια N. Αιγαίου σύστησε τη Ρόδο σε κορυφαίους Αμερικανούς ταξιδιωτικούς πράκτορες

 79. 20/05 15:03

  Pint of Science 2019: Στην υγεία της Επιστήμης σε μπαρ της Αθήνας

 80. 20/05 14:57

  Νέα ξενοδοχεία της TUI και στην Ελλάδα

 81. 20/05 14:45

  Η γαλλική εφημερίδα Le Figaro προβάλει την «Αιώνια Αθήνα»- Aφιέρωμα 160 σελίδων!

 82. 20/05 14:30

  Διαφωνία Ομοσπονδιών για την επέκταση της ΣΣΕ στα τουριστικά καταλύματα

 83. 20/05 14:28

  Έρευνα: Ποιές ευρωπαϊκές πόλεις έχουν το καλύτερο προφίλ για πολιτιστικό τουρισμό

 84. 20/05 14:06

  Προσωρινά κλειστό το αναψυκτήριο στον αρχαιολογικό χώρο Δήλου

 85. 20/05 13:42

  Elefthere Seaside Luxury Thermal Spa Resort: Μεγάλη επένδυση στην Καβάλα

 86. 20/05 12:51

  ΥΠΑ: +8,4% η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια το α' τετράμηνο

 87. 20/05 12:45

  Το Επιμελητήριο Ηρακλείου στη διεθνή έκθεση ANUGA

 88. 20/05 12:34

  Ξενοδοχεία: Τι ισχύει για τον μειωμένο ΦΠΑ σε υπηρεσίες εστίασης -Οδηγίες ΑΑΔΕ

 89. 20/05 12:21

  Fairbnb: Μια νέα Airbnb με κοινωνικό πρόσωπο- Η μισή προμήθεια σε επενδύσεις στις γειτονιές- το μανιφέστο

 90. 20/05 11:42

  H Turkish Airlines ανοίγει πέντε νέα lounge στο νέο Istanbul Airport

 91. 20/05 11:27

  Πόσους τουρίστες αναμένει το 2019 η Αττάλεια

 92. 20/05 10:59

  Ηλεκτρικά πατίνια: ευχή και κατάρα για τις πόλεις

 93. 20/05 10:38

  Thοmas Cook: Δεν υπάρχουν προβλήματα ρευστότητας

 94. 20/05 10:09

  Ο τουρισμός μπορεί να στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη της Μάνης

 95. 20/05 10:07

  Άδειες για κάμπινγκ και τουριστικές κατοικίες

 96. 20/05 10:02

  Ο δρόμος του αγροτικού ταχυδρόμου στα Σφακιά

 97. 20/05 09:58

  Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου στο αρχαίο θέατρο Μακύνειας

 98. 20/05 09:51

  Τουρισμός: Εικονική περιήγηση στη Δυτική Μακεδονία

 99. 19/05 13:55

  Ο απολογισμός του έργου της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Αθηναίων το 2018

 100. 19/05 13:52

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία σε Σαντορίνη και Μύκονο