ΕΟΔΥ: Πώς τα ξενοδοχεία μπορούν να αντιμετωπίσουν την εμφάνιση γαστρεντερίτιδας

Α Decrease font Enlarge font
ΕΟΔΥ: Πώς τα ξενοδοχεία μπορούν να αντιμετωπίσουν την εμφάνιση γαστρεντερίτιδας

Με αφορμή την έναρξη της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας και με σκοπό να στηρίξει και να καθοδηγήσει τις ξενοδοχειακές μονάδες που πιθανόν να αντιμετωπίσουν κρούσματα γαστρεντερίτιδας, ως προς τη λήψη μέτρων για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης εντός του ξενοδοχείου, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ, πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) ενημερώνει για τα παρακάτω:

Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι συχνές οι γαστρεντερίτιδες ιδιαίτερα σεάτομα που ταξιδεύουν και αλλάζουν διατροφικές συνήθειες και περιβάλλον. Πολλοίδιαφορετικοί μικροοργανισμοί μπορούν να προκαλέσουν γαστρεντερίτιδα, δηλαδήδιάρροια, ναυτία, εμέτους, κοιλιακό άλγος, πιθανόν και πυρετό.

Η γαστρεντερίτιδα μπορεί να μεταδοθεί α) με κατανάλωση μολυσμένου τροφίμουή νερού, β) από άτομο σε άτομο, γ) μέσω σταγονιδίων που απελευθερώνονται κατάτον έμετο και δ) μέσω επαφής με μολυσμένες επιφάνειες.

Η εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε ξενοδοχεία είναι συχνό φαινόμενο.Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να μολυνθούν εντός ή εκτός του χώρου του ξενοδοχείουκαι να εμφανίσουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας ή ακόμα και να έρθουν από τη χώραπροέλευσής τους ή από προηγούμενο προορισμό τους με συμπτώματα.

Όπως έχει φανεί στο παρελθόν, σε ορισμένες περιπτώσεις τέτοιου είδουςσυμβάντα, ενώ θα μπορούσαν να περιοριστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά, πήραναδικαιολόγητα μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας ανησυχία τόσο στους ενοίκους όσοκαι στο προσωπικό των ξενοδοχείων. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρει στηνυψηλή μεταδοτικότητα των ιών που προκαλούν γαστρεντερίτιδα καθώς και στηνκαθυστερημένη λήψη μέτρων στα καταλύματα.

Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, συστήνεται ηάμεση επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και τον Εθνικό ΟργανισμόΔημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ, πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) στα τηλέφωνα 2108899007,-061,-064,-065 (ήστο 2105212054 μετά τις 17:00 και τα Σαββατοκύριακα), έτσι ώστε να ληφθεί όλη ηαπαραίτητη στήριξη και καθοδήγηση σχετικά με τον χειρισμό της κατάστασης και τηλήψη μέτρων πρόληψης περαιτέρω μετάδοσης του νοσήματος.

Μέτρα αντιμετώπισηςεμφάνισης κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε ξενοδοχεία

Ακολουθούν κάποιες βασικές συστάσεις για άμεσες ενέργειες που πρέπει νακάνουν οι υπεύθυνοι ξενοδοχείων σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτωνγαστρεντερίτιδας:

1. Ενημέρωση του ΕΟΔΥ και της αρμόδιας Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας

2. Ανεύρεση όλων των ενοίκων ή/και του προσωπικού του ξενοδοχείου που έχουνδιάρροια, έμετο ή ναυτία, σε συνεργασία με τον ιατρό του ξενοδοχείου, ανυπάρχει. Παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου σε καθημερινή βάση.Καθημερινή καταγραφή των νέων κρουσμάτων τόσο μεταξύ ενοίκων όσο και μεταξύ τωνεργαζομένων σύμφωνα με το συνημμένο δελτίο.

3. Παραπομπή των ασθενών για εκτίμηση της κλινικής τους εικόνας καιπεραιτέρω αντιμετώπιση από τον γιατρό του ξενοδοχείου ή την πλησιέστερη μονάδαυγείας. Η λήψη κλινικών δειγμάτων (κοπράνων ή εμεσμάτων) για τον προσδιορισμότου υπεύθυνου για τη συρροή μικροοργανισμού είναι απαραίτητη.

4. Σύσταση για α) παραμονή των ενοίκων με γαστρεντερίτιδα στο δωμάτιό τουςγια όσο διαρκούν τα συμπτώματα, β) σίτιση εντός των δωματίων και όχι στηντραπεζαρία και γ) αποφυγή χρήσης της πισίνας. Οι συστάσεις αυτές θα πρέπει ναδιατηρούνται έως και 48 ώρες μετά την αποδρομή των συμπτωμάτων.

5. Ενημέρωση των ενοίκων για την αξία της τήρησης των μέτρων υγιεινής καιτο επιμελές πλύσιμο των χεριών. Διανομή οδηγιών για το σωστό πλύσιμο τωνχεριών. Ανάρτηση των οδηγιών στους νιπτήρες πλυσίματος των χεριών στουςκοινόχρηστους χώρους. Χρήση αλκοολούχων διαλυμάτων από τους φιλοξενούμενουςπριν το σερβίρισμα σε μπουφέ (τοποθέτηση δοχείων εκεί που αναμένουν για τοσερβίρισμα οι ένοικοι).

6. Ενημέρωση του προσωπικού για τη σημασία της τήρησης των κανόνωνυγιεινής, ιδιαίτερα στον χώρο της κουζίνας, του εστιατορίου, της πισίνας καιτης σχολαστικής απολύμανσης των επιφανειών. Είναι σημαντική η απολύμανση όλωντων επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τα χέρια στους κοινόχρηστους χώρους(κομβία, πόμολα, ακουστικά τηλεφώνων, κτλ.). Η αναλογία οικιακής χλωρίνης καινερού βρύσης που συστήνεται για την αποτελεσματική απολύμανση των επιφανειώνείναι 1:100.

7. Οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα όσοι εμπλέκονται στον χειρισμό τροφίμων θαπρέπει σε περίπτωση που εκδηλώσουν συμπτώματα να απομακρύνονται από τακαθήκοντά τους για όσο διάστημα αυτά διαρκούν και για τουλάχιστον 48 ώρες μετάτην αποδρομή τους. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται λήψη κλινικών δειγμάτων γιαεργαστηριακό έλεγχο από όλους τους εργαζόμενους είτε εμφανίζουν συμπτώματα είτεόχι (με το συντονισμό της αρμόδιας Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας).

8. Απολύμανση κοινόχρηστων χώρων και μέτρα εξυγίανσης του νερού τωνκολυμβητικών δεξαμενών (αν χρειαστεί διακοπή χρήσης της πισίνας)

9. Ο προσεκτικός καθαρισμός των δωματίων όπου φιλοξενούνται υγιείς ένοικοιπρέπει να προηγείται του καθαρισμού των δωματίων και των λοιπών χώρων όπουέχουν φιλοξενηθεί ασθενείς.

10. Η καθαριότητα και η απολύμανση των δωματίων που διαμένουν οι ασθενείςθα πρέπει να γίνεται με τη χρήση ατομικών μέσων προστασίας από το προσωπικόκαθαριότητας, το οποίο πρέπει να είναι εκπαιδευμένο για την αποφυγή μόλυνσηςκατά την καθαριότητα των χώρων.

11. Τα σεντόνια, οι πετσέτες και τα λοιπά κλινοσκεπάσματα από τα δωμάτιατων ενοίκων με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας πρέπει να διαχειρίζονται μειδιαίτερη προσοχή: μεταφορά με ξεχωριστές σακούλες και πλύσιμο σε ξεχωριστάπλυντήρια σε υψηλή θερμοκρασία (>75 οC). Συστήνεται οι σακούλες να είναιυδατοδιαλυτές και να τοποθετούνται με τον ιματισμό μέσα στα πλυντήρια. Θαπρέπει να χρησιμοποιούνται ξεχωριστά αμαξίδια για τη μεταφορά του καθαρού καιτου ακάθαρτου ιματισμού και ο χειρισμός του καθαρού ιματισμού να γίνεται μεδιαφορετικά γάντια από τον χειρισμό του ακάθαρτου ιματισμού και τωναπορριμμάτων.

Μέτρα πρόληψης εμφάνισης κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε ξενοδοχεία

Η εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε ένα ξενοδοχείο είναι έναφαινόμενο που μπορεί να προληφθεί. Ακολουθούν κάποια βασικά μέτρα πρόληψης πουπρέπει να ακολουθούνται είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν κρούσματαγαστρεντερίτιδας στο ξενοδοχείο.

– Τοποθέτηση σαπουνιού/αντισηπτικού στις τουαλέτες και άλλους κοινόχρηστουςχώρους

– Διανομή οδηγιών στο προσωπικό για το σωστό πλύσιμο των χεριών. Ανάρτησητων οδηγιών στους νιπτήρες πλυσίματος των χεριών στους κοινόχρηστους χώρους.

– Ενημέρωση του προσωπικού για τη σημασία της τήρησης των κανόνων υγιεινής,ιδιαίτερα στον χώρο της κουζίνας, του εστιατορίου, της πισίνας και τηςσχολαστικής απολύμανσης των επιφανειών. Είναι σημαντική η απολύμανση όλων τωνεπιφανειών που έρχονται σε επαφή με τα χέρια στους κοινόχρηστους χώρους(κομβία, πόμολα, ακουστικά τηλεφώνων, κτλ.). Η αναλογία οικιακής χλωρίνης καινερού βρύσης που συστήνεται για την αποτελεσματική απολύμανση των επιφανειώνείναι 1:100.

– Χρήση αλκοολούχων διαλυμάτων από τους φιλοξενούμενους πριν το σερβίρισμασε μπουφέ (τοποθέτηση δοχείων εκεί που αναμένουν για το σερβίρισμα οι ένοικοι).

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διατηρείται καθημερινά και για 3τουλάχιστον ημέρες, μικρή ποσότητα από τα τρόφιμα που προσφέρονται στους ενοίκους,έτσι ώστε σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας να υπάρχει ηδυνατότητα του εργαστηριακού τους ελέγχου.

Η τήρηση των βασικών αρχών του ορθού χειρισμού των τροφίμων (προετοιμασία,συντήρηση, κτλ.) είναι απαραίτητη για αυτό και οι εργαζόμενοι που εμπλέκονταιστον χειρισμό τροφίμων θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι

 1. 20/10 11:28

  Princess Cruises:Το νεότευκτο Sky Princess ξεκινά σήμερα 20 Οκτωβρίου κρουαζιέρα από τον Πειραιά

 2. 20/10 11:21

  Πειραιώς Leasing: Πωλήσεις ή μισθώσεις ξενοδοχείων σε Ρόδο και Κορινθία και συγκροτημάτων κατοικιών στη Μύκονο

 3. 20/10 11:17

  Τρίτος δημοφιλέστερος μεσογειακός προορισμός για τους Ισραηλινούς τουρίστες η Ελλάδα

 4. 20/10 11:14

  Oι Βέλγοι αγοράζουν σπίτια στην Ισπανία – Προειδοποίηση για τις τιμές των ακινήτων στην Ευρώπη

 5. 19/10 15:14

  Κ.Μητσοτάκης: Αναβαθμίζεται το αεροδρόμιο της Καλαμάτας μέσω σύμβασης παραχώρησης

 6. 19/10 14:21

  Αχ.Κωνσταντακόπουλος: 7 νέα ξενοδοχεία στο Costa Navarino, με 5.000 κλίνες- Πώς θα απογειωθεί ο τουρισμός στη Μεσσηνία

 7. 19/10 12:35

  Δίκτυο μονοπατιών στο Τρίκερι

 8. 19/10 12:23

  Οι εξαγωγικές πρακτικές της Ισπανίας στην Κίνα

 9. 19/10 12:20

  Oι εξαγωγές και οι προοπτικές των ελληνικών κρασιών στη Σιγκαπούρη

 10. 18/10 15:54

  Θεοχάρης: Η Σαντορίνη πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης στο νέο τουριστικό μοντέλο

 11. 18/10 15:05

  Τουρισμός/ IPK-ITB: Οι Ασιάτες ανερχόμενη δύναμη στα διεθνή ταξίδια

 12. 18/10 13:54

  Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στο ναυάγιο των Αντικυθήρων

 13. 18/10 13:47

  FedHATTA: Η Ελλάδα προορισμός της χρονιάς για τους Αμερικανούς τουριστικούς πράκτορες της ASTA

 14. 18/10 13:44

  Η Βαρκελώνη καίγεται – Ανησυχία στους τουρίστες

 15. 18/10 13:06

  Η Marriott αγόρασε το εμβληματικό ξενοδοχείο W στη Ν. Υόρκη

 16. 18/10 13:06

  Ολοκληρώνεται το πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης προορισμών για τη Ρόδο και Σαντορίνη

 17. 18/10 12:49

  Τουρισμός: Το 25% των Αμερικανών θα ταξιδέψει στο εξωτερικό τους επόμενους 18 μήνες

 18. 18/10 12:12

  Συνέδριο ΣΕΤΕ | Ελληνικός τουρισμός: Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αλλαγών- όλες οι εισηγήσεις

 19. 18/10 12:00

  Virtuoso | Τουρισμός πολυτελείας: H Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για το 2020- Οι 6 τάσεις

 20. 18/10 11:19

  Προβολή της ηπειρωτικής Ελλάδας στη Ρωσία

 21. 18/10 10:58

  Με καθυστέρηση 2 ημερών η επιστροφή Γερμανών τουριστών της TUI από την Κρήτη

 22. 18/10 10:55

  Ο οινοτουρισμός στην Κεντρική Μακεδονία- Προβολή στο Παρίσι

 23. 18/10 10:36

  Condor: Νέες πτήσεις προς Πάφο το καλοκαίρι του 2020

 24. 18/10 10:34

  Μεγάλες ζημιές για 40 ξενοδοχεία στην Τενερίφη από την πτώχευση του Thomas Cook

 25. 18/10 10:33

  Η οικογένεια Παπακαλιάτη… ξεπερνά την Thomas Cook με νέες συνεργασίες

 26. 18/10 10:23

  Λονδίνο: η επόμενη μέρα μετά τη συμφωνία

 27. 18/10 10:12

  Στο δίκτυο Network of Regional Hubs η Περιφέρεια Κρήτης

 28. 18/10 10:08

  All Star Greece Motocross στη Μύκονο

 29. 18/10 10:05

  Αναγνωρίστηκαν άλλες 3 Πηγές ως ιαματικές

 30. 18/10 10:04

  Με εντολή Θεοχάρη μειώθηκε το κόστος μίσθωσης του κτιρίου του ΕΟΤ

 31. 18/10 09:55

  O Kωνσταντίνος Λούλης στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Βόλου

 32. 17/10 17:12

  Γ. Πατούλης: 12μηνος τουρισμός στην Αττική- Προβολή της Περιφέρειας σε ξένες αγορές

 33. 17/10 16:07

  TUI Destination Experiences: Ημέρες καριέρας για π.εργαζομένους του Thomas Cook - Και στην Ελλάδα

 34. 17/10 14:23

  Ο Thomas Cook Γερμανίας απέσυρε την αίτηση για κρατικό δάνειο - Αναζητούνται επενδυτές

 35. 17/10 13:58

  Α. Γκερέκου: Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους Δήμους

 36. 17/10 13:54

  Δυνητικός κίνδυνος για την ψηφιακή ασφάλεια τα ρομπότ

 37. 17/10 13:13

  Η γαστρονομία της Σαλαμίνας και της Αλοννήσου στην Κίνα

 38. 17/10 12:56

  Jet2: Νέες πτήσεις το 2020 προς Σκιάθο, Πρέβεζα και Κεφαλονιά

 39. 17/10 12:27

  Αναζητώντας το ιδανικό κοινό για το ξενοδοχείο μας

 40. 17/10 12:10

  Α. Μανδρίνος: Εξαντλήθηκε η υπομονή των ξενοδόχων της Θεσσαλονίκης στην πολιτική εκμετάλλευση του Ο.Τ. Προβολής

 41. 17/10 11:41

  Κυπριακός τουρισμός: 8 νέες πτήσεις της Condor στην Πάφο το 2020

 42. 17/10 11:34

  Τα προβλήματα των ταξί σε συνάντηση με την ηγεσία του τουρισμού

 43. 17/10 11:03

  Συνέδριο ΣΕΤΕ | Ι.Ρέτσος: Διαχείριση, εμπειρίες και νέες τάσεις το στοίχημα για τον ελληνικό τουρισμό

 44. 17/10 10:45

  Τουρισμός: Με το λογότυπο της καρδιάς, λειτουργούν πάλι 127 καταστήματα π. Thomas Cook και Neckermann στη Γερμανία

 45. 17/10 10:25

  ΕΟΤ: Προβολή της Αττικής και της Πελοποννήσου σε Ολλανδία και Βέλγιο

 46. 17/10 10:20

  Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ταξιδιωτικές υπηρεσίες στο εξωτερικό

 47. 17/10 10:17

  Δήμος Παγγαίου: Ενίσχυση της καινοτομίας στον παραθαλάσσιο τουρισμό

 48. 17/10 10:12

  Εκδηλώσεις για τα 110 χρόνια του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου

 49. 17/10 10:11

  Έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Μύτικα Πρέβεζας

 50. 17/10 10:02

  Επενδύσεις εκσυγχρονισμού σε ξενοδοχεία στην Ηγουμενίτσα και στο Ηράκλειο

 51. 17/10 09:50

  “Fashion & Luxury Law & Business”: Σεμινάριο για τη βιομηχανία της μόδας και της πολυτέλειας

 52. 16/10 18:21

  Διευθετείται η αδειοδότηση των Λουτρών Πόζαρ

 53. 16/10 18:10

  Λ.Μενδώνη: Καταδυτικά πάρκα και επισκέψιμοι ενάλιοι χώροι συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη

 54. 16/10 17:51

  Επιμελητήριο Ρεθύμνης: 12 εκατ. ευρώ οι απώλειες στο Ρέθυμνο από την Thomas Cook- Άμεσα μέτρα στήριξης

 55. 16/10 17:31

  Τουρισμός: Το πλάνο δράσεων για την προβολή της Τήνου

 56. 16/10 16:15

  3 εβδομαδιαίες πτήσεις Αθήνα-Πεκίνο όλο το χρόνο

 57. 16/10 15:22

  Ο Τουριστικός Οργανισμός Λουτρακίου στην έκθεση Senior Messe της Στοκχόλμης

 58. 16/10 14:58

  Η απάντηση της TUI στον ανταγωνισμό με τους ΟΤΑ: Δωρεάν ακύρωση στις κρατήσεις ξενοδοχείων

 59. 16/10 14:17

  Προέγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για δυο τουριστικές επενδύσεις στην Κρήτη

 60. 16/10 14:12

  Τρίκαλα: 13 έργα για τον πολιτισμό και τον τουρισμό προτείνει ο Δήμος στην Περιφέρεια

 61. 16/10 14:10

  Θετικά σημάδια για συμφωνία στο Brexit

 62. 16/10 14:08

  Τουρισμός: Ενδιαφέρον της TUI για 100 τουριστικά γραφεία του Thomas Cook

 63. 16/10 13:49

  World Luxury Hotel Awards | Ευρωπαϊκό βραβείο καλύτερου Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στο Mikro Papigo 1700 Hotel

 64. 16/10 13:22

  Σάρωσαν τα ελληνικά ξενοδοχεία στα World Luxury Hotel Awards 2019- Ποια βραβεύθηκαν

 65. 16/10 13:11

  Διακρίσεις για τα ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία και King George στα βραβεία του Condé Nast Traveler

 66. 16/10 13:09

  H Booking.com λανσάρει εξειδικευμένη υποστήριξη για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

 67. 16/10 12:50

  6 νέες μισθώσεις ξενοδοχείων για την HotelKeys της HotelBrain

 68. 16/10 12:32

  Navarino Challenge 2019: 2.700 συμμετοχές από 40 χώρες με το Νίκο Γκάλη τιμώμενο πρόσωπο

 69. 16/10 12:24

  Έρευνα: Ποιες μακρινές αγορές και με ποια κριτήρια επιλέγουν διακοπές στην Ευρώπη το φθινόπωρο

 70. 16/10 11:54

  Ξενοδοχεία: Γιατί δεν πρέπει να εξαρτώνται αποκλειστικά από τις κριτικές των ταξιδιωτών

 71. 16/10 11:36

  Οι συνέπειες της πτώχευσης του Thomas Cook δεν έχουν ακόμη φανεί στον ελληνικό τουρισμό και στην οικονομία

 72. 16/10 10:14

  Περικλής Αντωνίου | Πτώχευση Thomas Cook: Μέτρα ανάλογα με της Ισπανίας για τον ελληνικό τουρισμό

 73. 16/10 10:05

  Ντεμπούτο της Brown Hotels στην Ελλάδα με το ξενοδοχείο Brown Acropol στο κέντρο της Αθήνας

 74. 16/10 09:50

  Διαγωνισμοί για τα πρώην κτίρια ΔΟΛ και Odeon Starcity με δυνατότητα λειτουργίας ξενοδοχείων

 75. 16/10 09:48

  Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνών Αστρονόμων στο Βόλο

 76. 16/10 09:46

  Αύξηση 200% των εξαγωγών ελληνικού μελιού στη Βρετανία την τελευταία 4ετία

 77. 16/10 09:44

  Η Αλόννησος σε Γαστρονομικό και Πολιτιστικό Φεστιβάλ στην Κίνα

 78. 16/10 09:35

  Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ξενώνα στην Κοινότητα Φουρνάς Καρπενησίου

 79. 15/10 23:33

  Ryanair: 14 νέα δρομολόγια στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2020- 6,6 εκατ. επιβάτες

 80. 15/10 19:40

  Ακαδημία Digital Marketing αποκλειστικά για επαγγελματίες του τουρισμού στην Ελλάδα

 81. 15/10 18:13

  Τι είπε στην απολογία του στη Βουλή ο π.CEO του Thomas Cook

 82. 15/10 17:47

  Ταξίδι-έκπληξη: Πηγαίνουν στο αεροδρόμιο αλλά δεν ξέρουν τον προορισμό- Αυτή τη φορά 500 Γάλλοι βρέθηκαν στην Κρήτη

 83. 15/10 16:47

  Επίσκεψη του υπουργού Τουρισμού στην Κομοτηνή

 84. 15/10 15:34

  Στις 11-13 Οκτωβρίου το Democracy & Spirituality Weekend στην Costa Navarino

 85. 15/10 15:19

  Ικανοποίηση στην Condor για την έγκριση του δανείου

 86. 15/10 15:09

  Λύσεις για τις δομές υγείας των νησιών του Αιγαίου

 87. 15/10 15:06

  Συγχώνευση των Travel Cue Management και Prime Travel

 88. 15/10 14:10

  Κατάρρευση Thomas Cook: Nέες επικρίσεις κατά της κυβέρνησης- Συζητήσεις για την εξαγορά του Thomas Cook’s Nordic

 89. 15/10 13:58

  Απάτη στη Θεσσαλονίκη για πολυτελείς διακοπές από ταξιδιωτικό γραφείο

 90. 15/10 13:45

  Xenia 2019: Οι decision makers του ξενοδοχειακού κλάδου συναντούν τις εταιρείες leaders της αγοράς

 91. 15/10 13:29

  Air Canada: Τέλος το "κυρίες και κύριοι"- Ουδέτερος χαιρετισμός ως προς το φύλο

 92. 15/10 13:20

  Βραβεύθηκαν 47 Γερμανοί επισκέπτες φίλοι της Ρόδου

 93. 15/10 13:17

  Τουρισμός: Ενδιαφέρον των Ιταλών για την Κεντρική Μακεδονία

 94. 15/10 13:11

  Αυξανόμενη ζήτηση για μικροχρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα

 95. 15/10 13:01

  +2,5 εκατομμύρια επιβάτες στα ελληνικά αεροδρόμια το 9μηνο

 96. 15/10 13:00

  Περισσότεροι επισκέπτες στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους το α' 6μηνο

 97. 15/10 12:57

  Μ.Κόνσολας | Τουρισμός Υγείας: Πιστοποίηση των παρόχων - Κίνητρα για επενδύσεις- Αναγνώριση Ι.Π. στην Ικαρία

 98. 15/10 12:05

  DRV: Τι ζητούν στα επαγγελματικά ταξίδια οι διευθυντές επιχειρήσεων

 99. 15/10 11:54

  Trivago: Συμβουλές διαχείρισης εσόδων για μικρά και ανεξάρτητα ξενοδοχεία

 100. 15/10 11:35

  Airbnb: Οι 20 προορισμοί με τη μεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης το 2020