ΕΟΔΥ: Πώς τα ξενοδοχεία μπορούν να αντιμετωπίσουν την εμφάνιση γαστρεντερίτιδας

Α Decrease font Enlarge font
ΕΟΔΥ: Πώς τα ξενοδοχεία μπορούν να αντιμετωπίσουν την εμφάνιση γαστρεντερίτιδας

Με αφορμή την έναρξη της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας και με σκοπό να στηρίξει και να καθοδηγήσει τις ξενοδοχειακές μονάδες που πιθανόν να αντιμετωπίσουν κρούσματα γαστρεντερίτιδας, ως προς τη λήψη μέτρων για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης εντός του ξενοδοχείου, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ, πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) ενημερώνει για τα παρακάτω:

Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι συχνές οι γαστρεντερίτιδες ιδιαίτερα σεάτομα που ταξιδεύουν και αλλάζουν διατροφικές συνήθειες και περιβάλλον. Πολλοίδιαφορετικοί μικροοργανισμοί μπορούν να προκαλέσουν γαστρεντερίτιδα, δηλαδήδιάρροια, ναυτία, εμέτους, κοιλιακό άλγος, πιθανόν και πυρετό.

Η γαστρεντερίτιδα μπορεί να μεταδοθεί α) με κατανάλωση μολυσμένου τροφίμουή νερού, β) από άτομο σε άτομο, γ) μέσω σταγονιδίων που απελευθερώνονται κατάτον έμετο και δ) μέσω επαφής με μολυσμένες επιφάνειες.

Η εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε ξενοδοχεία είναι συχνό φαινόμενο.Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να μολυνθούν εντός ή εκτός του χώρου του ξενοδοχείουκαι να εμφανίσουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας ή ακόμα και να έρθουν από τη χώραπροέλευσής τους ή από προηγούμενο προορισμό τους με συμπτώματα.

Όπως έχει φανεί στο παρελθόν, σε ορισμένες περιπτώσεις τέτοιου είδουςσυμβάντα, ενώ θα μπορούσαν να περιοριστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά, πήραναδικαιολόγητα μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας ανησυχία τόσο στους ενοίκους όσοκαι στο προσωπικό των ξενοδοχείων. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρει στηνυψηλή μεταδοτικότητα των ιών που προκαλούν γαστρεντερίτιδα καθώς και στηνκαθυστερημένη λήψη μέτρων στα καταλύματα.

Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, συστήνεται ηάμεση επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και τον Εθνικό ΟργανισμόΔημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ, πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) στα τηλέφωνα 2108899007,-061,-064,-065 (ήστο 2105212054 μετά τις 17:00 και τα Σαββατοκύριακα), έτσι ώστε να ληφθεί όλη ηαπαραίτητη στήριξη και καθοδήγηση σχετικά με τον χειρισμό της κατάστασης και τηλήψη μέτρων πρόληψης περαιτέρω μετάδοσης του νοσήματος.

Μέτρα αντιμετώπισηςεμφάνισης κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε ξενοδοχεία

Ακολουθούν κάποιες βασικές συστάσεις για άμεσες ενέργειες που πρέπει νακάνουν οι υπεύθυνοι ξενοδοχείων σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτωνγαστρεντερίτιδας:

1. Ενημέρωση του ΕΟΔΥ και της αρμόδιας Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας

2. Ανεύρεση όλων των ενοίκων ή/και του προσωπικού του ξενοδοχείου που έχουνδιάρροια, έμετο ή ναυτία, σε συνεργασία με τον ιατρό του ξενοδοχείου, ανυπάρχει. Παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου σε καθημερινή βάση.Καθημερινή καταγραφή των νέων κρουσμάτων τόσο μεταξύ ενοίκων όσο και μεταξύ τωνεργαζομένων σύμφωνα με το συνημμένο δελτίο.

3. Παραπομπή των ασθενών για εκτίμηση της κλινικής τους εικόνας καιπεραιτέρω αντιμετώπιση από τον γιατρό του ξενοδοχείου ή την πλησιέστερη μονάδαυγείας. Η λήψη κλινικών δειγμάτων (κοπράνων ή εμεσμάτων) για τον προσδιορισμότου υπεύθυνου για τη συρροή μικροοργανισμού είναι απαραίτητη.

4. Σύσταση για α) παραμονή των ενοίκων με γαστρεντερίτιδα στο δωμάτιό τουςγια όσο διαρκούν τα συμπτώματα, β) σίτιση εντός των δωματίων και όχι στηντραπεζαρία και γ) αποφυγή χρήσης της πισίνας. Οι συστάσεις αυτές θα πρέπει ναδιατηρούνται έως και 48 ώρες μετά την αποδρομή των συμπτωμάτων.

5. Ενημέρωση των ενοίκων για την αξία της τήρησης των μέτρων υγιεινής καιτο επιμελές πλύσιμο των χεριών. Διανομή οδηγιών για το σωστό πλύσιμο τωνχεριών. Ανάρτηση των οδηγιών στους νιπτήρες πλυσίματος των χεριών στουςκοινόχρηστους χώρους. Χρήση αλκοολούχων διαλυμάτων από τους φιλοξενούμενουςπριν το σερβίρισμα σε μπουφέ (τοποθέτηση δοχείων εκεί που αναμένουν για τοσερβίρισμα οι ένοικοι).

6. Ενημέρωση του προσωπικού για τη σημασία της τήρησης των κανόνωνυγιεινής, ιδιαίτερα στον χώρο της κουζίνας, του εστιατορίου, της πισίνας καιτης σχολαστικής απολύμανσης των επιφανειών. Είναι σημαντική η απολύμανση όλωντων επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τα χέρια στους κοινόχρηστους χώρους(κομβία, πόμολα, ακουστικά τηλεφώνων, κτλ.). Η αναλογία οικιακής χλωρίνης καινερού βρύσης που συστήνεται για την αποτελεσματική απολύμανση των επιφανειώνείναι 1:100.

7. Οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα όσοι εμπλέκονται στον χειρισμό τροφίμων θαπρέπει σε περίπτωση που εκδηλώσουν συμπτώματα να απομακρύνονται από τακαθήκοντά τους για όσο διάστημα αυτά διαρκούν και για τουλάχιστον 48 ώρες μετάτην αποδρομή τους. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται λήψη κλινικών δειγμάτων γιαεργαστηριακό έλεγχο από όλους τους εργαζόμενους είτε εμφανίζουν συμπτώματα είτεόχι (με το συντονισμό της αρμόδιας Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας).

8. Απολύμανση κοινόχρηστων χώρων και μέτρα εξυγίανσης του νερού τωνκολυμβητικών δεξαμενών (αν χρειαστεί διακοπή χρήσης της πισίνας)

9. Ο προσεκτικός καθαρισμός των δωματίων όπου φιλοξενούνται υγιείς ένοικοιπρέπει να προηγείται του καθαρισμού των δωματίων και των λοιπών χώρων όπουέχουν φιλοξενηθεί ασθενείς.

10. Η καθαριότητα και η απολύμανση των δωματίων που διαμένουν οι ασθενείςθα πρέπει να γίνεται με τη χρήση ατομικών μέσων προστασίας από το προσωπικόκαθαριότητας, το οποίο πρέπει να είναι εκπαιδευμένο για την αποφυγή μόλυνσηςκατά την καθαριότητα των χώρων.

11. Τα σεντόνια, οι πετσέτες και τα λοιπά κλινοσκεπάσματα από τα δωμάτιατων ενοίκων με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας πρέπει να διαχειρίζονται μειδιαίτερη προσοχή: μεταφορά με ξεχωριστές σακούλες και πλύσιμο σε ξεχωριστάπλυντήρια σε υψηλή θερμοκρασία (>75 οC). Συστήνεται οι σακούλες να είναιυδατοδιαλυτές και να τοποθετούνται με τον ιματισμό μέσα στα πλυντήρια. Θαπρέπει να χρησιμοποιούνται ξεχωριστά αμαξίδια για τη μεταφορά του καθαρού καιτου ακάθαρτου ιματισμού και ο χειρισμός του καθαρού ιματισμού να γίνεται μεδιαφορετικά γάντια από τον χειρισμό του ακάθαρτου ιματισμού και τωναπορριμμάτων.

Μέτρα πρόληψης εμφάνισης κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε ξενοδοχεία

Η εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε ένα ξενοδοχείο είναι έναφαινόμενο που μπορεί να προληφθεί. Ακολουθούν κάποια βασικά μέτρα πρόληψης πουπρέπει να ακολουθούνται είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν κρούσματαγαστρεντερίτιδας στο ξενοδοχείο.

– Τοποθέτηση σαπουνιού/αντισηπτικού στις τουαλέτες και άλλους κοινόχρηστουςχώρους

– Διανομή οδηγιών στο προσωπικό για το σωστό πλύσιμο των χεριών. Ανάρτησητων οδηγιών στους νιπτήρες πλυσίματος των χεριών στους κοινόχρηστους χώρους.

– Ενημέρωση του προσωπικού για τη σημασία της τήρησης των κανόνων υγιεινής,ιδιαίτερα στον χώρο της κουζίνας, του εστιατορίου, της πισίνας και τηςσχολαστικής απολύμανσης των επιφανειών. Είναι σημαντική η απολύμανση όλων τωνεπιφανειών που έρχονται σε επαφή με τα χέρια στους κοινόχρηστους χώρους(κομβία, πόμολα, ακουστικά τηλεφώνων, κτλ.). Η αναλογία οικιακής χλωρίνης καινερού βρύσης που συστήνεται για την αποτελεσματική απολύμανση των επιφανειώνείναι 1:100.

– Χρήση αλκοολούχων διαλυμάτων από τους φιλοξενούμενους πριν το σερβίρισμασε μπουφέ (τοποθέτηση δοχείων εκεί που αναμένουν για το σερβίρισμα οι ένοικοι).

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διατηρείται καθημερινά και για 3τουλάχιστον ημέρες, μικρή ποσότητα από τα τρόφιμα που προσφέρονται στους ενοίκους,έτσι ώστε σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας να υπάρχει ηδυνατότητα του εργαστηριακού τους ελέγχου.

Η τήρηση των βασικών αρχών του ορθού χειρισμού των τροφίμων (προετοιμασία,συντήρηση, κτλ.) είναι απαραίτητη για αυτό και οι εργαζόμενοι που εμπλέκονταιστον χειρισμό τροφίμων θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι

 1. 18/07 16:43

  Τουρισμός: Τι ζητούν οι Γερμανοί από τις διακοπές ανάλογα με την ηλικία τους

 2. 18/07 15:14

  Ιταλία: Πρόστιμο 100.000 ευρώ στην TripAdvisor για παραπλανητικές κριτικές

 3. 18/07 14:41

  Gfk: Ανεβαίνουν οι κρατήσεις στη Βρετανία (και για Ελλάδα)

 4. 18/07 13:58

  Ελληνικός τουρισμός: Το 29% των τουριστών έρχεται οδικώς

 5. 18/07 13:39

  Αφιέρωμα για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη σε γερμανικό περιοδικό

 6. 18/07 13:29

  Turkish Airlines: Αθήνα - Μπαλί μέσω Κωνσταντινούπολης

 7. 18/07 13:27

  Καταγγελία για βιασμό Βρετανίδας σε ξενοδοχείο στην Αγία Νάπα

 8. 18/07 13:03

  Στρατηγικής σημασίας η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για τις ελληνικές επιχειρήσεις

 9. 18/07 12:55

  Νέες ώρες πλεύσης για το σκάφος «Άγιος Γεώργιος» στις ακτές της Θεσσαλονίκης

 10. 18/07 12:52

  Mouzenidis Travel: Άνοιξαν οι κρατήσεις για Ελλάδα το 2020 στη Ρωσία με μεγάλες προσφορές

 11. 18/07 12:46

  Κερδίστε προσκλήσεις για την Comedie Francaise στην Επίδαυρο

 12. 18/07 12:27

  Cruisecritic Awards: Η Ρόδος στους 5 καλύτερους προορισμούς κρουαζιέρας στην Α. Μεσόγειο

 13. 18/07 12:10

  Έρευνα: Τι θέλουν οι επιχειρηματίες ταξιδιώτες από ένα ξενοδοχείο

 14. 18/07 12:08

  Προσωπικά Δεδομένα

 15. 18/07 11:46

  Τουρισμός πολυτελείας: Περισσότεροι ταξιδιώτες απαιτούν πλέον αειφόρες διακοπές

 16. 18/07 11:30

  ΞΕΕ- ReviewPro: Η πρώτη εικόνα για την διαδικτυακή φήμη των 10.000 ελληνικών ξενοδοχείων

 17. 18/07 11:22

  Grecotel Filoxenia, το πρώτο 5G ξενοδοχείο στην Ελλάδα

 18. 18/07 10:26

  Ε.Ξ. Μεσσηνίας: Νέα τουριστική πολιτική, με έμφαση στον θεματικό τουρισμό

 19. 18/07 09:57

  ΑΑΔΕ: 21 διευκρινίσεις για όσους μισθώνουν σπίτια σε τουρίστες μέσω Airbnb

 20. 18/07 09:45

  Γιορτή Καλαμποκιού στη Δράμα

 21. 18/07 09:44

  Περιφέρεια Πελοποννήσου: Διαγωνισμός για εκτύπωση προωθητικού υλικού

 22. 18/07 09:37

  Φεστιβάλ Ορεινών και Θαλάσσιων δραστηριοτήτων Τσαγκαράδας

 23. 18/07 09:34

  Ο αθλητικός τουρισμός στη Ρόδο: Έρευνα

 24. 18/07 09:29

  Εγκρίθηκε διαδρομή ανοιχτού τουριστικού λεωφορείου στην Κρήτη

 25. 18/07 09:23

  Ρεκόρ 15ετίας σε αφίξεις τουριστών και πλοίων τον Ιούνιο στην Πάρο!

 26. 17/07 17:58

  Και επισήμως ο κ.Κώστας Λούλης Γενικός Γραμματέας Τουρισμού

 27. 17/07 17:34

  Algean: Διπλασιάστηκαν τα 5άστερα ξενοδοχεία στα νησιά του Ιονίου την τελευταία 5ετία

 28. 17/07 17:27

  Η “Θεσσαλονίκη των γεύσεων” στο National Geographic Food Festival

 29. 17/07 15:51

  Θετική η τουριστική αγορά της Βρετανίας στην εξαγορά της Thomas Cook από τη Fosun

 30. 17/07 14:58

  Το "Ελ. Βενιζέλος" ανέδειξε τις καλύτερες επιχειρηματικές ομάδες καινοτομίας αεροδρομίου

 31. 17/07 14:37

  Δίκτυο Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων

 32. 17/07 14:08

  Υπουργείο Τουρισμού: Άμεσες δράσεις για την στήριξη της Χαλκιδικής

 33. 17/07 13:06

  Airbnb: Η τιμή ενοικίασης περιλαμβάνει πλέον το συνολικό κόστος

 34. 17/07 13:00

  Share Your Greece, η νέα καμπάνια της Marketing Greece

 35. 17/07 12:45

  Κοινωνικός Τουρισμός: Ανακοινώθηκαν οι πάροχοι καταλυμάτων και οι δικαιούχοι

 36. 17/07 12:19

  Αύξηση 5,3% των επιβατών στα ελληνικά αεροδρόμια το α' 6μηνο

 37. 17/07 12:11

  Χωρίς στοχευμένα μέτρα, τα ξενοδοχεία της Αθήνας θα ξαναζήσουν την κρίση του παρελθόντος

 38. 17/07 12:05

  Radisson Blu Park: Ολική ανακαίνιση δωματίων και νέα γενική διεύθυνση στο 5* ξενοδοχείο!

 39. 17/07 12:03

  Διακρίσεις για τα εστιατόρια GB Roof Garden & Tudor Hall από το περιοδικό ‘Wine Spectator’

 40. 17/07 11:58

  Η εξωτική Αλόννησος «χορεύει»

 41. 17/07 11:53

  Cvent: Αυτοί είναι οι κορυφαίοι προορισμοί συνεδρίων στον κόσμο το 2019

 42. 17/07 10:19

  Οι συναυλίες του Ιουλίου στο Sani Festival 2019

 43. 17/07 09:38

  Μείωση των Τούρκων τουριστών στην Ελλάδα

 44. 17/07 09:33

  Ταξίδι εξοικείωσης διεθνών παραγόντων του τουριστικού μάρκετινγκ σε Χίο, Οινούσσες και Λέσβο

 45. 17/07 09:27

  Νέα διαδρομή ανοιχτού τουριστικού λεωφορείου στην Αθήνα

 46. 17/07 09:25

  Περιφέρεια Κρήτης: Διαγωνισμός για την τουριστική προβολή 2019-2021

 47. 17/07 09:11

  Nέος διαγωνισμός για τη μίσθωση του π. ξενοδοχείου Ambassadeur

 48. 16/07 21:32

  Σοκαριστική προσγείωση στη Σκιάθο - Αεροσκάφος της British Airways περνά λίγα μέτρα πάνω από περαστικούς

 49. 16/07 20:31

  Αφιέρωμα για την Αμοργό σε μεγάλη γερμανική εφημερίδα

 50. 16/07 19:05

  Volotea: Δύο νέες συνδέσεις με Αθήνα στο χειμερινό πρόγραμμα

 51. 16/07 18:59

  Εγκαινιάστηκε το συνεδριακό κέντρο του Grand Resort Lagonissi

 52. 16/07 18:35

  Επιφανείς ομιλητές στο "Democracy and Spirituality Weekend" στο Costa Navarino

 53. 16/07 14:43

  Η Ρόδος τίμησε την κ. Karen Harvey για την προσφορά της στο γαμήλιο τουρισμό στο νησί

 54. 16/07 14:11

  PwC: 3.200 διευθυντές ξενοδοχείων παρουσιάζουν τις κορυφαίες τάσεις στα ξενοδοχεία

 55. 16/07 13:49

  FedHATTA: Οι δώδεκα ευκαιρίες να απολαύσετε την "άλλη" Ελλάδα

 56. 16/07 13:32

  Αρνητικές επιδόσεις για τα ξενοδοχεία της Αθήνας το α' εξάμηνο

 57. 16/07 13:05

  Στη Zeus International το ξενοδοχείο Κάνιγγος 21

 58. 16/07 13:02

  Τουρισμός: Άδεια δωμάτια σε τουρκικά ξενοδοχεία παρά τη μεγάλη ζήτηση

 59. 16/07 12:39

  Πρέβεζα: Απαγόρευση απόπλου σε σκάφος για παράνομη ναύλωση

 60. 16/07 12:21

  Αεροδρόμιο Αθηνών: Βράβευση του τηλεφωνικού κέντρου

 61. 16/07 12:12

  Marriott: Νέο λογότυπο για τα ξενοδοχεία Sheraton

 62. 16/07 12:11

  ΟΤΘ: Έρευνα για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης στα social media

 63. 16/07 12:01

  45 εικαστικοί καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για το Μάτι

 64. 16/07 11:59

  TripAdvisor: Οι κριτικές συνεχίζουν να κατευθύνουν τις κρατήσεις διακοπών

 65. 16/07 11:36

  Μπαλέτο στον αέρα σε πτήση της Air France

 66. 16/07 11:29

  Ερωτηματολόγιο για το πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης προορισμού σε Ρόδο και Σαντορίνη

 67. 16/07 11:26

  Το Παρίσι εξετάζει την απαγόρευση τουριστικών λεωφορείων στο κέντρο

 68. 16/07 11:14

  Emirates: Προσφορές για τους επιβάτες από Ελλάδα προς το Ντουμπάι

 69. 16/07 11:09

  Αντικατάσταση του αρχιφύλακα στην Ακρόπολη

 70. 16/07 10:53

  Η ελληνική γαστρονομία στο National Geographic Traveller Food Festival

 71. 16/07 10:27

  Καθαρισμός παραλιών στα ξενοδοχεία του Metaxa Hospitality Group

 72. 16/07 10:13

  Μουσική Ανατολή στη Λέρο

 73. 16/07 10:12

  ΕΟΤ: Συνδιαφήμιση με τουρ οπερέιτορ της Ιταλίας

 74. 16/07 10:02

  Νέο τουριστικό λογότυπο για τη Bόρεια Μακεδονία

 75. 16/07 10:01

  Νέο Οικομουσείο στην Κέρκυρα

 76. 16/07 09:52

  Παραποτάμιος αγώνας δρόμου στην Ορεστιάδα

 77. 15/07 16:42

  ΞΕΕ: Παράταση υποβολής αιτήσεων στον CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator

 78. 15/07 16:25

  Μείωση των επισκεπτών στα μουσεία το Μάρτιο

 79. 15/07 15:57

  Μεγάλοι ρώσοι t.o's μειώνουν τις πτήσεις για Ελλάδα το 2019

 80. 15/07 15:30

  Xenia Digi Hotel: Το απόλυτο ψηφιακό event για τα ξενοδοχεία στη Xenia 2019

 81. 15/07 15:28

  Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου: Παράσταση "Δάφνις + Χλόη"

 82. 15/07 15:26

  50% έκπτωση στα προϊόντα του πωλητηρίου στην Πειραιώς 260 στις 17 Ιουλίου

 83. 15/07 15:14

  Μεταπτυχιακό στην Αειφόρα Τουριστική Ανάπτυξη

 84. 15/07 15:00

  Αποκατάσταση των ζημιών σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Χαλκιδικής

 85. 15/07 14:57

  Οργανισμό τουριστικού μάρκετινγκ δημιουργεί η Τουρκία

 86. 15/07 14:36

  Η Τουρκία αυξάνει τις τιμές εισόδου σε σημαντικά μνημεία και μουσεία

 87. 15/07 14:33

  Κινητοποιήσεις σε 3 Βρετανικά αεροδρόμια προμηνύουν χάος στις πτήσεις το καλοκαίρι

 88. 15/07 14:31

  Σβήνουν …τους ναργιλέδες στην Αυστρία

 89. 15/07 14:11

  H Ελλάδα στο ριάλιτι του αμερικανικού καναλιού ABC «The Bachelorette»

 90. 15/07 14:09

  Μόλις το 6% των τουριστών αυτοπροσδιορίζονται ως ταξιδιώτες πολυτελείας

 91. 15/07 14:08

  ICAP: Ελαφρά ανάκαμψη της απασχόλησης και περαιτέρω μείωση της ανεργίας

 92. 15/07 12:56

  Ισπανικός τουρισμός: Χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και το 2019

 93. 15/07 12:54

  Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών βράβευσε την Turkish Airlines

 94. 15/07 12:45

  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Απόφαση- σταθμός για αποζημίωση των επιβατών σε πτήσεις με ανταπόκριση

 95. 15/07 12:07

  Post Office: Ακριβότερα φέτος τα προϊόντα παραλίας για τους Βρετανούς στην Κρήτη

 96. 15/07 11:25

  Σκύρος: Ανοικτός για το κοινό ο αρχαιολογικός χώρος της Καστροπολιτείας

 97. 15/07 11:22

  Λιποθυμίες επισκεπτών στην Αρχαία Ολυμπία

 98. 15/07 11:22

  ΑΑΔΕ: 20.000 ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης αδήλωτα- 70.000 τα δηλωμένα

 99. 15/07 11:19

  Στην Horwath ο σχεδιασμός του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού του Ομάν

 100. 15/07 10:34

  Γιώργος Δρακόπουλος: Η μείωση στον ελληνικό τουρισμό ποτέ δεν περιορίστηκε σε μια χρονιά