Mελέτη PwC | Ισχυρές σε αξία οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις το α’ εξάμηνο του 2022

Mελέτη PwC | Ισχυρές σε αξία οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις το α’ εξάμηνο του 2022

Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις(Ε&Σ) το πρώτο εξάμηνο του 2022 επιβραδύνθηκαν σε σχέση με τα επίπεδα ρεκόρ του 2021, καθώς το δυσμενές κλίμα επηρέασε αρνητικά. Εντούτοις, ο κλάδος επέστρεψε στα επίπεδα του 2010 και οι συμφωνίες αναμένεται να παίξουν καταλυτικό ρόλο στις στρατηγικές εταιρικής ανάπτυξης το επόμενο εξάμηνο σύμφωνα με την έρευνα Global M&A Industry Trends: 2022 Mid-Year Update της PwC.

Πολλοί από τους παράγοντες που καθόρισαν το πώς κινήθηκε η αγορά Ε&Σ στα τέλη του 2021 - όταν και κατέγραψε επίπεδα ρεκόρ - θα συνεχίσουν να παίζουν καθοριστικό ρόλο για την πραγματοποίηση συμφωνιών και στο δεύτερο μισό του 2022.

Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται η ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, η βελτίωση του χαρτοφυλακίου, τα κριτήρια ESG και πάνω από όλα η ανάγκη για την τεχνολογία που ψηφιοποίησε τα επιχειρηματικά μοντέλα. Όμως, η προσέγγιση ως προς το πώς θα γίνουν οι νέες συμφωνίες θα χρειαστεί νέα στόχευση σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον.

Με τον πληθωρισμό σε πολλές χώρες να βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 40 ετών, οι εμπλεκόμενοι στις συμφωνίες καλούνται να προσεγγίσουν τις αποτιμήσεις υπό ένα διαφορετικό πρίσμα. Προβλέποντας τα διαφορετικά πληθωριστικά σενάρια και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον αντίκτυπό τους στα μερίδια αγοράς, στη διαμόρφωση των τιμών, στις σχέσεις μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών, στις αμοιβές των εργαζομένων αλλά και τον τρόπο διατήρησής τους.

Η στρατηγική αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα σε κάθε επιχειρηματική συμφωνία, καθώς ο υψηλότερος πληθωρισμός στις αμοιβές, εδώ και δεκαετίες, η «Μεγάλη Παραίτηση», η ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων και η αυξανόμενη εστίαση των εμπλεκομένων στη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα θα επηρεάσουν όλες τις μελλοντικές επιχειρηματικές επιδόσεις.                                                                      

Οι χαμηλότερες αποτιμήσεις εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν ευκαιρίες, τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και για συμφωνίες που βασίζονται σε ιδιωτικά κεφάλαια, φέρνοντας ικανοποιητικά έσοδα στην τρέχουσα αγορά που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα.

Ήδη, υπάρχουν αποδείξεις ότι οι χαμηλότερες δημόσιες αποτιμήσεις λειτουργούν καταλυτικά στην αύξηση των Ε&Σ, καθώς οι συναλλαγές που αφορούν την εξαγορά εταιρειών που διαπραγματεύονται δημόσια αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 50% το 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πριν από ένα χρόνο.

Τάσεις Ε&Σ το πρώτο εξάμηνο του 2022

Οι συμφωνίες που αφορούν Ε&Σ επιβραδύνθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2022, επιστρέφοντας στα προ πανδημίας επίπεδα με μέσο όρο τις 25.000 συμφωνίες ανά εξάμηνο.

Αντίστοιχα, σε επίπεδα προ πανδημίας επέστρεψε η αξία των συναλλαγών με την αποτίμηση του πρώτου εξαμήνου του 2022 να ανέρχεται σε περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ποσό περίπου διπλάσιο σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα του πρώτου εξαμήνου του 2020 - μια περίοδο που και τότε χαρακτηρίστηκε από πολύ μεγάλη αβεβαιότητα ως προς τις οικονομικές συνθήκες.

Ο συνολικός αριθμός των megadeals, δηλαδή των συμφωνιών η αξία των οποίων ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια, παγκοσμίως μειώθηκε κατά το 1/3 σε σχέση με πέρυσι. Εντούτοις, το πρώτο εξάμηνο του 2022 καταγράφηκαν μια σειρά από συμφωνίες μεγάλου βεληνεκούς, τέσσερις εκ των οποίων συγκέντρωσαν  αξία που ξεπέρασε τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι μόλις μιας τέτοιας συμφωνίας το 2021.

Αυξάνεται ο ρόλος των ιδιωτικών κεφαλαίων στον αριθμό και την αξία των συμφωνιών

Τα διαθέσιμα ιδιωτικά κεφάλαια (Private Equity) παγκοσμίως έφτασαν τα 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο του 2022. Ποσό τριπλάσιο σε σχέση με την αρχή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. H κατακόρυφη ανάπτυξη των κεφαλαίων αυτών εξηγεί γιατί το μερίδιο των Ε&Σ που πραγματοποιείται με ιδιωτικούς πόρους αυξήθηκε από το περίπου 1/3 της συνολικής αξίας των συμφωνιών πριν από 5 χρόνια σε περίπου 50% σήμερα.

Εντούτοις, ούτε τα ιδιωτικά κεφάλαια παραμένουν ανεπηρέαστα από τη μεταβλητότητα των αγορών και την αυξανόμενη αβεβαιότητα.

Σύμφωνα με τον Will Jackson-Moore, Global Private Equity, Real Assets and Sovereign Funds Leader, Partner, PwC Ηνωμένου Βασιλείου: «Οι ιδιωτικές επενδυτικές εταιρείες αντιμετωπίζουν προκλήσεις από τα αυξημένα κόστη και επιτόκια, τον τρόπο αποτίμησης των εταιρειών, καθώς και από τη μειωμένη εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Οι εταιρείες του κλάδου θα χρειαστεί να εστιάσουν σε στρατηγικές δημιουργίας αξίας όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η μεταφορά υπηρεσιών στο cloud, καθώς και να δώσουν έμφαση στο πως μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις, ώστε να δημιουργήσουν κέρδη»

Τάσεις στον κλάδο Ε&Σ

Το τρέχον μακροοικονομικό περιβάλλον και οι σχετικές τάσεις θα επηρεάσουν τις συμφωνίες σε μια σειρά από κλάδους με διαφορετικούς τρόπους:

Τεχνολογία, media και τηλεπικοινωνίες: Η ψηφιακή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών παραμένει προτεραιότητα, διατηρώντας τον κλάδο στην κορυφή των επενδύσεων που αφορούν τις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Τα συνολικά κεφάλαια αντιστοιχούν στο 1/4 του όγκου και το 1/3 της αξίας των συμφωνιών το πρώτο εξάμηνο του 2022. Εκτιμάται ότι η τεχνολογική ζήτηση θα δημιουργήσει ευκαιρίες εξαγορών και συγχωνεύσεων για λύσεις που αφορούν στο λογισμικό και στη δημιουργία σχετικών υποδομών το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται η τεχνολογία 5G, τα data centres, το metaverse και οι σχετικές εφαρμογές.
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: Η ανάγκη του κλάδου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για ψηφιακές δυνατότητες, σε συνδυασμό με τη διαρκή πίεση από τις ρυθμιστικές αρχές αλλά και από τις ψηφιακές πλατφόρμες και τις fintechs σημαίνει ότι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις θα παραμείνουν καταλύτης μετασχηματισμού. Επίσης, εξηγεί γιατί οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες βρίσκονται στη δεύτερη θέση αναφορικά με τις επενδύσεις σε  Ε&Σ  - υστερώντας μόνο σε σχέση με τον κλάδο της τεχνολογίας- και αντιστοιχώντας στο 1/4 της αξίας για το πρώτο εξάμηνο του 2022. Η συνεχιζόμενη εστίαση στην τεχνολογία, η διευρυνόμενη ζήτηση για βιώσιμες επενδυτικές επιλογές και οι χαμηλότερες αποτιμήσεις θα διατηρήσουν σε υψηλό επίπεδο τις Ε&Σ και το δεύτερο εξάμηνο του χρόνου.
Καταναλωτικά προϊόντα: Οι δράσεις Ε&Σ στις αγορές καταναλωτικών προϊόντων για τους επόμενους 6 μήνες θα είναι συνυφασμένες με το πώς οι αβέβαιες οικονομικές προοπτικές θα επηρεάσουν την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τη διάθεση των καταναλωτών να ξοδέψουν. Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες θα συνεχίσουν να δημιουργούν ευκαιρίες, καθώς οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να αλλάξουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και να επανατοποθετηθούν με σκοπό τη μελλοντική ανάπτυξη.
Βιομηχανία και αυτοκινητοβιομηχανία: Η συνεχιζόμενη εστίαση στην τεχνολογία και ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς και οι επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και το εργατικό δυναμικό θα δημιουργήσουν ευκαιρίες για εξαγορές και συγχωνεύσεις στους κλάδους της βιομηχανίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Ενέργεια και φυσικοί πόροι: Η συνεχιζόμενη επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και η αύξηση της εστίασης στην διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας οι νέοι παράγοντες που θα οδηγηθούν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις στους κλάδους τον ορυκτών πρώτων υλών και παραγωγής και διανομής ενέργειας το δεύτερο εξάμηνο του 2022.
Υγεία: H υψηλή ζήτηση για βιοτεχνολογία και καινοτόμες νέες τεχνολογίες όπως mRNA, γονιδιακές θεραπείες και δυνατότητες τηλεϊατρικής, προκαλούν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Προκειμένου να εξασφαλίσουν μη οργανική ανάπτυξη, οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείας κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιήσουν μία θύρα από μικρότερου βεληνεκούς συναλλαγές, ώστε να αποφύγουν τον έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές που προκαλούν οι μεγαλύτερου βεληνεκούς συμφωνίες.

Ο Θανάσης Πανόπουλος, Partner, Deals Leader, PwC Ελλάδας σχολιάζει: «Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο και οι συνεχείς προκλήσεις σε οικονομικό επίπεδο - με τον πληθωρισμό να βρίσκεται στη χώρα μας περίπου στο 10%, το ενεργειακό κόστος να αυξάνεται και  την αύξηση των επιτοκίων να επηρεάζει σημαντικά το κόστος δανεισμού ιδιωτών και επιχειρήσεων- θα επηρεάσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τις μελλοντικές επιχειρηματικές αποφάσεις, τις επιδόσεις τους και εν τέλει τις αποτιμήσεις.

Παρά ταύτα, η  δυναμική των συναλλαγών που καταγράφηκε το 2021 συνεχίζεται και το α' εξάμηνο του 2022 με τα ελληνικά assets να συνεχίζουν να παραμένουν ελκυστικά τόσο σε στρατηγικούς όσο και σε χρηματοοικονομικούς επενδυτές με μεγάλες και ενδιαφέρουσες συναλλαγές να λαμβάνουν χώρα στην ενέργεια την τεχνολογία και σε πολλά αλλά industries. Σε ένα αβέβαιο οικονομικό κλίμα, οι ευκαιρίες εξακολουθούν να δημιουργούνται  και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις συνεχίζουν να αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα ή και λύση».
 
 **Η έρευνα  Global M&A Industry Trends της PwC είναι μια εξαμηνιαία ανάλυση των παγκόσμιων συμφωνιών που πραγματοποιούνται σε 6 κλάδους:  τα καταναλωτικά προϊόντα, την ενέργεια, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, την υγεία, τη βιομηχανία και την αυτοκινητοβιομηχανία, και την τεχνολογία τα μίντια και τους τηλεπικοινωνίες.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 27/09 10:21

  ΣΕΤΚΕ | Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού: Να επανεξετάσουμε το τουριστικό μοντέλο

 2. 27/09 09:28

  O BVLGARI αναζητά απόφοιτους σχολών Αργυροχρυσοχοΐας από τον Βόλο - δείτε τις αμοιβές

 3. 27/09 09:26

  Εγκρίσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Αθήνα και Σαντορίνη

 4. 27/09 09:23

  Πράσινο φως για 5άστερο ξενοδοχείο στον Πύργο και για 4άστερο στη Ρόδο

 5. 27/09 09:19

  Στις 17 Οκτωβρίου η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 των ανώτερων σχολών του υπ.Τουρισμού

 6. 27/09 09:16

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κάρπαθο και Ζάκυνθο

 7. 26/09 17:37

  Το Amanzoe γιορτάζει την πρώτη του δεκαετία, με τουρισμό υψηλών προδιαγραφών

 8. 26/09 16:48

  Bραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» στον κορυφαίο πιανίστα και μαέστρο Daniel Barenboim 

 9. 26/09 15:59

  DER SPIEGEL | Έργα και ημέρες των παπαράτσι στη Μύκονο

 10. 26/09 15:15

  Επιπλέον μέτρα ανακούφισης των τουριστικών γραφείων που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία - Ουκρανία

 11. 26/09 15:02

  H Διευθύνουσα Σύμβουλος του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Καλλιόπη Ροδοπούλου, 2η στον κόσμο για τη συμβολή της στην εκπαίδευση

 12. 26/09 14:54

  Ξενοδοχεία: Ο Ισπανικός προορισμός που αύξησε τις τιμές, αλλά είχε την υψηλότερη πληρότητα στη χώρα

 13. 26/09 14:22

  ΕΟΤ: Δυναμική προώθηση της Ηλείας στην Γερμανία και της Κρήτης στην Πολωνία

 14. 26/09 14:17

  Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού | Ε.Ξ. Μεσσηνίας: Ο τουρισμός θέλει ριζικές λύσεις, όχι "τσιρότο" στην πληγή

 15. 26/09 13:54

  Χρ. Σταϊκούρας: Δεν υπάρχει άλλος δημοσιονομικός χώρος για ενίσχυση των επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος

 16. 26/09 13:48

  Έρχεται νομοθεσία που ακριβαίνει τα αεροπορικά εισιτήρια - «Το κόστος δε μπορεί να είναι κάτω από τα επίπεδα των φόρων»

 17. 26/09 13:41

  Με «Ελληνικό Πρωινό» οι Ξενοδόχοι και το Αεροδρόμιο της Αθήνας γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

 18. 26/09 13:17

  ΠΟΤ: Η οικονομική αβεβαιότητα "γονατίζει" τους ταξιδιώτες - Απομακρύνεται από το εγγύς μέλλον η επιστροφή σε επίπεδα 2019

 19. 26/09 12:43

  Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού: Διήμερες εκδηλώσεις από τον δήμο Αγ. Βασιλείου με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

 20. 26/09 12:07

  Skytrax Awards | «Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία στην Eυρώπη» η AEGEAN

 21. 26/09 11:57

  Ξενοδοχεία | Radisson Hotel Group: Έφτασε στα 5 ξενοδοχεία στην Ελλάδα - έρχονται ακόμη δύο

 22. 26/09 11:41

  Τουρισμός | Η Jet2 ξεκινά πτήσεις προς Ρόδο και Χαλκιδική από το Ηνωμένο Βασίλειο πριν από το Πάσχα

 23. 26/09 11:26

  Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης υποδέχεται την ισραηλινή αεροπορική εταιρία Sun d’or

 24. 26/09 11:15

  Ά. Γκερέκου | Ο Πειραιάς μπορεί να εξελιχθεί σε διεθνή προορισμό για city break, πολιτιστικό και γαστρονομικό τουρισμό

 25. 26/09 09:56

  Οι 8 νικητές, από τον γεωργό έως τον εστιάτορα, των πρώτων ευρωπαϊκών βραβείων βιολογικής παραγωγής

 26. 26/09 08:58

  Περιβαλλοντική έγκριση στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»

 27. 26/09 08:47

  Η νέα Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Διδυμοτείχου

 28. 26/09 08:40

  Άδειες για 3 νέες τουριστικές επενδύσεις σε Σίφνο, Εύβοια και Ζάκυνθο

 29. 26/09 08:35

  Άδειες για 2 νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Ανατολική Μάνη και Σαντορίνη

 30. 26/09 08:15

  Αλλαγή χρήσης διατηρητέου κτιρίου σε ξενοδοχείο στην Αθήνα- Νέο ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο

 31. 25/09 08:08

  Πράσινο φως για αλλαγή χρήσης κτιρίων σε ξενοδοχεία στη Ρόδο και στο Γύθειο

 32. 25/09 08:07

  Άδειες για ανέγερση 2 ξενοδοχείων σε Ανατολική Μάνη και Σύβοτα

 33. 24/09 12:52

  Jet2holidays και Jet2.com | Κλείνουν θέσεις σε μισό εκατομμύριο Βρετανούς τουρίστες το 2023 στην Κρήτη

 34. 24/09 12:43

  Έγκριση για αλλαγή χρήσης κατοικίας σε ξενοδοχειακή μονάδα στην παλιά πόλη του Ναυπλίου

 35. 24/09 12:41

  Άδειες για νέες τουριστικές κατοικίες σε Ρέθυμνο, Άνδρο και Δήμο Αβδήρων

 36. 24/09 12:40

  Β.Κικίλιας | «Κάθε επιπλέον ευρώ που έρχεται από τον τουρισμό είναι πρόσθετη στήριξη στους Έλληνες»

 37. 24/09 12:35

  Η Ε.Ξ. Καλαμάτας χαιρετίζει την αδελφοποίηση της Καλαμάτας με την αμερικανική πόλη Λόουελ

 38. 23/09 17:00

  Επιμελητήριο Ιωαννίνων | Κίνητρα για την προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους στα Ιωάννινα

 39. 23/09 16:19

  Κρήτη | Πληρότητες άνω του 80% στα ξενοδοχεία μέχρι τις 20 Οκτωβρίου

 40. 23/09 16:09

  Ο Vtours «επεκτείνει το καλοκαίρι» με φθινοπωρινές διακοπές στην Κρήτη

 41. 23/09 15:35

  Ενισχύσεις για 5 νέα ξενοδοχεία σε Σίφνο, Σαντορίνη, Κεφαλονιά και Καλαμάτα

 42. 23/09 15:20

  Κικίλιας από Στοκχόλμη: Νέες επενδύσεις και θεματικός τουρισμός για την επέκταση της τουριστικής περιόδου

 43. 23/09 15:16

  Χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου στην Κυλλήνη

 44. 23/09 15:12

  ΟΤΘ: Δυο Ιταλίδες στη Θεσσαλονίκη για press trip προβολής σε Ιταλικά ΜΜΕ

 45. 23/09 15:11

  ΓΕΠΟΕΤ | Ζητείται η παρέμβαση των βουλευτών στο σ/ν για την απελευθέρωση των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών

 46. 23/09 15:06

  ITA Airways: Νέες διηπειρωτικές πτήσεις από Ρώμη για Τόκιο, Μαλέ & Νέο Δελχί

 47. 23/09 15:05

  Μ.Κόνσολας | Στήριξη και ενίσχυση της ζωής και της οικονομικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές»

 48. 23/09 14:14

  ANIMASYROS 2022: Επίσημη πρώτη για τη 2η τουριστική ταινία κινουμένων σχεδίων του ΕΟΤ

 49. 23/09 13:09

  Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί προειδοποιούν για κρίση στις προμήθειες τροφίμων – «Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί το 2023»

 50. 23/09 12:47

  Wizz Air: Νέες χειμερινές συνδέσεις από την Αθήνα με Τελ Αβίβ και Τίρανα

 51. 23/09 12:41

  Φυσικό αέριο | Στο μέλλον η Ευρώπη θα εξαρτάται από την Αμερική

 52. 23/09 11:55

  Αμερικανικός τουρισμός: Περισσότερες διακοπές στο εξωτερικό σχεδιάζουν οι πλούσιοι για το 2023 – Ποιους προορισμούς προτιμούν

 53. 23/09 11:40

  Η μεγαλύτερη τουριστική επένδυση παγκοσμίως το deal της Sani/Ikos με την GIC

 54. 23/09 11:07

  Ξεκινά τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 η 4η φάση του North Evia – Samos Pass

 55. 23/09 10:51

  Το τέρας των συναρμοδιοτήτων "πνίγει" τα ελληνικά τουριστικά γραφεία και τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού

 56. 23/09 09:56

  Τουρισμός | Ο Σκανδιναβός tour operator Detur αναστέλλει τις δραστηριότητές του - Έχει πρόγραμμα και προς Κρήτη και Ρόδο

 57. 23/09 09:14

  Η Air France θα εξυπηρετεί 171 προορισμούς από το Παρίσι αυτό το χειμώνα

 58. 23/09 09:11

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία σε Αθήνα και Μύκονο

 59. 23/09 09:10

  Περιβαλλοντική έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2021-2027

 60. 23/09 09:08

  Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάδειξη και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας

 61. 23/09 09:06

  Έκθεση διαχρονικού-θεματικού αρχαιολογικού μουσείου Αγαθονησίου

 62. 23/09 09:04

  Η νέα επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης Πύλου-Νέστορος

 63. 22/09 17:32

  Θεαματική αύξηση των χρηστών της Uber στην Ελλάδα το καλοκαίρι- Ζήτηση για αντισυμβατικούς προορισμούς

 64. 22/09 16:57

  Ξενοδοχεία Αθήνας | Κάτω από το 2019 οι επιδόσεις στο 8μηνο- Αυξημένη μόνο η μέση τιμή δωματίου- Στα ύψη οι ανταγωνιστές

 65. 22/09 15:01

  Ε.Ξ. Πιερίας: Πρωτοβουλίες, δράσεις και συνεργασίες για την προβολή του νομού

 66. 22/09 14:09

  Ε.Ξ. Ρόδου: Σεβασμός και συγκίνηση στη 10η βράβευση ξενοδοχοϋπαλλήλων

 67. 22/09 14:04

  WTTC: Ο τουρισμός μπορεί να αναστρέψει την καταστροφή της φύσης – Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις

 68. 22/09 13:45

  Επιχειρήσεις: Πόλεμος στην αγορά εργασίας για την αναζήτηση και διατήρηση ταλέντων

 69. 22/09 13:09

  Πρόσληψη ενός ατόμου στο Γραφείο ΕΟΤ Τουρκίας

 70. 22/09 12:48

  Emirates: Η Premium Οικονομική Θέση σε πτήσεις προς πέντε ακόμη πόλεις από τον Δεκέμβριο

 71. 22/09 12:37

  Booking: Τα ταξίδια μας πατούν το κουμπί του άγχους, γι' αυτό θα κάνουμε τις κρατήσεις... παιχνιδάκι

 72. 22/09 12:03

  Η Ελλάδα στον γαστρονομικό Οδηγό Michelin

 73. 22/09 11:47

  Χανιά | Παρουσίαση Jet2holidays & Jet2.com και των σχεδίων τους για την Ελλάδα

 74. 22/09 11:22

  ΣΥΡΙΖΑ | Εκτός δημοσίων Ι.Ε.Κ. για δεύτερη χρονιά η ειδικότητα του συνοδού βουνού

 75. 22/09 09:43

  Ε.Ε. | Η ενίσχυση της αειφορίας είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών αερομεταφορών

 76. 22/09 09:30

  Η Ε.Ξ. Χανίων για την Ryanair | Είμαστε υπέρ των ανοιχτών αγορών και των ανοιχτών αιθέρων

 77. 22/09 09:10

  Επίγεια και online καζίνο και η κατάσταση της ελληνικής αγοράς

 78. 22/09 09:05

  H GIC γίνεται βασικός μέτοχος του Ομίλου Sani/Ikos- Στα €2,3 δισ. η αξία του Ομίλου

 79. 22/09 08:59

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία σε Ρόδο και Σαντορίνη

 80. 22/09 08:58

  Διαγωνισμός µίσθωσης του ξενοδοχείου «Πηλέας» στα Χάνια Πηλίου

 81. 22/09 08:54

  Περιφέρεια Δ.Ελλάδας: Φιλοξενία πληγέντων Γερμανών από την κακοκαιρία στην Ηλεία

 82. 22/09 08:52

  Εκτοξεύθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στην Ισπανία στο επτάμηνο

 83. 22/09 08:50

  Η νέα Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Έδεσσας

 84. 21/09 17:13

  Celestyal | Κρουαζιέρες χωρίς πιστοποιητικά για Covid από τις 2 Μαρτίου 2023

 85. 21/09 16:55

  Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η θητεία του πρώτου Έλληνα Προέδρου της International Society of Limb Salvage (ISOLS)

 86. 21/09 16:53

  DER Touristik: Νέοι στρατηγικοί στόχοι για διευρυμένη παρουσία σε αγορές και προορισμούς

 87. 21/09 15:53

  Β. Κικίλιας από Παρίσι: Αυξημένες κατά 23% φέτος οι αφίξεις από Γαλλία σε σχέση με το 2019

 88. 21/09 15:36

  Το αφεντικό της Trivago προειδοποιεί: Το 2023 η ταξιδιωτική βιομηχανία θα καταρρεύσει

 89. 21/09 14:59

  ΕΟΤ: Fam trip για 16 πρακτορεία του Λουξεμβούργου στην Αθήνα, την Αθηναϊκή Ριβιέρα, το Σούνιο και την Ύδρα

 90. 21/09 14:44

  ΤΑΙΠΕΔ: Αναζήτηση Νομικού Συμβούλου για την αξιοποίηση του ακινήτου στην περιοχή Ιαματικής Πηγής Υπάτης

 91. 21/09 14:13

  Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Καλοκαιρινή ανάκαμψη πάνω από τα επίπεδα 2019 στην Ευρώπη – Άλμα ζήτησης για Ελλάδα και Αθήνα

 92. 21/09 14:02

  Ελληνικός τουρισμός 2022 | Ποιες αγορές "έβαλαν πλάτη" για την άνοδο των εισπράξεων και των αφίξεων

 93. 21/09 12:19

  Αμερικανικός τουρισμός: Στους 8 κορυφαίους προορισμούς για το φθινόπωρο η Ελλάδα, αν και είναι η ακριβότερη επιλογή

 94. 21/09 12:09

  Τουρισμός | Οι Αμερικανοί λαχταρούν ξανά την κρουαζιέρα - τo 96,1% σχεδιάζει κρουαζιέρα μέσα στη διετία

 95. 21/09 12:05

  Ξενοδοχεία φιλικά προς την κάνναβη απευθύνονται σε ταξιδιώτες υψηλής ποιότητας

 96. 21/09 11:37

  Ακτοπλοΐα | Η Attica Group απορροφά την ΑΝΕΚ

 97. 21/09 11:10

  Φεστιβάλ | Μέρες Γαστρονομίας στο Ηράκλειο

 98. 21/09 11:05

  TAZ | Η καταπάτηση των ακτών στην Ελλάδα χωρίς συνέπειες

 99. 21/09 10:33

  ICAO | Στο 80% του 2019 η παγκόσμια επιβατική κίνηση το 8μηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2022

 100. 21/09 00:06

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία σε Πειραιά και Χανιά