Sponsored ByBCA COLLEGE

Στο BCA College προσφέρουμε γνώσεις και δεξιότητες που είναι άμεσα διασυνδεδεμένες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Στο BCA College προσφέρουμε γνώσεις και δεξιότητες που είναι άμεσα διασυνδεδεμένες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
Συνέντευξη με την Δρ Χριστίνα Κωνσταντινίδου, Γενική Διευθύντρια BCA College

Ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά πεδία εξειδίκευσης του BCA College εστιάζει στο Τουριστικό και Ξενοδοχειακό Management. Στο βασικότερο πυλώνα της εθνικής οικονομίας. Τι το ιδιαίτερο προσκομίζει το BCA στην εκπαίδευση των μελλοντικών στελεχών αυτού του κλάδου;

Όπως πολύ σωστά επισημάνατε το BCA College εξειδικεύεται, αλλά και διαπρέπει στην εκπαίδευση, αλλά και στην πρακτική εφαρμογή του Τουριστικού και Ξενοδοχειακού Management. Το BCA College έχει δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μοναδικής σύνθεσης και επιπέδου, που συνδυάζει με τον βέλτιστο τρόπο τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή της και διασυνδέει άμεσα τους φοιτητές με την αγορά εργασίας.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει τόσο η ιδιωτική, όσο και η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας είναι η ύπαρξη ενός τεχνητού διλήμματος  που έχει δημιουργηθεί και εδραιωθεί στο μυαλό τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των εν δυνάμει ενδιαφερομένων, μεταξύ της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης, καθώς και μεταξύ των ακαδημαϊκών και των επαγγελματιών του χώρου. 

Σε αυτό το δίπολο μεταξύ θεωρητικής και πρακτικής γνώσης, θα βρείτε φανατικούς «οπαδούς» και στις δυο πλευρές. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι δεν θα έπρεπε να μιλάμε για δυο διακριτές και ξεχωριστές εκπαιδευτικές δυνατότητες, αλλά ως μια απαραίτητη και αναγκαία σύνθεση δυο πλευρών του ιδίου νομίσματος. Η ακαδημαϊκή κοινότητα οφείλει να εστιάζει, να υποστηρίζει και να διευκολύνει την πρακτική εφαρμογή των ζητημάτων που απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα, ενώ οι δρώντες του σημερινού επιχειρείν οφείλουν να αντλούν γνώσεις, να αξιοποιούν τα ερευνητικά ευρήματα και να προσφέρουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση στην ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Επίκεντρο οποιουδήποτε εκπαιδευτικού προγράμματος οφείλει να είναι η αρτιότητα της εκπαίδευσης των εργαζομένων και ιδιαίτερα των νέων μας. Καθώς τα εν δυνάμει διοικητικά στελέχη καλούνται να ζήσουν, να εργαστούν και να διαπρέψουν σε μια παγκόσμια κοινωνία που διαρκώς μεταβάλλεται και  εξελίσσεται, οι δεξιότητες και οι γνώσεις που μέχρι πρότινος θεωρούντο επαρκείς ώστε να τους εξασφαλίσουν  μια ικανοποιητική επαγγελματική πορεία, έχουν σε έναν μεγάλο βαθμό απαξιωθεί και απωλέσει την αξία τους. Ως εκ τούτου, ο σημερινός εργαζόμενος που φιλοδοξεί να σταδιοδρομήσει στον τουριστικό χώρο καλείται να επαναπροσδιορίσει το γνωστικό του επίπεδο και όχι μόνο να επικαιροποιήσει αυτά που γνωρίζει, αλλά να μετατρέψει τις γνώσεις αυτές σε δεξιότητες και ικανότητες απτές και χρήσιμες για την αγορά εργασίας.   

Αυτό ακριβώς κάνουμε στο BCA College. Προσφέρουμε στους φοιτητές μας (νυν και εν δυνάμει εργαζομένους) γνώσεις και δεξιότητες που είναι επίκαιρες, ακαδημαϊκά τεκμηριωμένες, πρακτικά εφαρμόσιμες και άμεσα διασυνδεδεμένες με τις ανάγκες και τις προσδοκίες της αγοράς εργασίας. 

Τι εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρει το BCA College όσον αφορά το Τουριστικό και Ξενοδοχειακό Management;

Το BCA College εστιάζει τόσο στην εκπαίδευση της νέας γενιάς που επιδιώκει την απόκτηση ενός προπτυχιακού τίτλου σπουδών που θα της επιτρέψει να σταδιοδρομήσει και να καταξιωθεί στο χώρο του Τουριστικού και Ξενοδοχειακού Management, όσο και σε νυν ή εν δυνάμει εργαζόμενους που επιθυμούν να αναβαθμίσουν το γνωστικό τους επίπεδο ή/και να επαναπροσδιορίσουν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, αποκτώντας ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών πάνω στο Τουριστικό και Ξενοδοχειακό Management.

Το BACHELOR - BA Hospitality & Tourism Management εστιάζει στη Διοίκηση Τουριστικών & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και απευθύνεται σε νέους και νέες που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον υπέροχο κόσμο του τουρισμού, του βασικότερου πυλώνα της εθνικής μας οικονομίας και ενός κλάδου που βρίσκεται σε ανοδική πορεία με σημαντικές επενδύσεις από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες του κλάδου. Μια σίγουρη εκπαιδευτική «επένδυση» που εξασφαλίζει την επαγγελματική αποκατάσταση αυτών που θα την επιλέξουν. 

Το MBA for Executives με εστίαση στο Hospitality & Tourism απευθύνεται σε στελέχη του τουρισμού με πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, αλλά χωρίς μια πρότερη ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Το MBA for Executives in Hospitality & Tourism προσδίδει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες για τη μετάβαση τους σε ανώτερες διοικητικές βαθμίδες, ενώ αξιοποιεί τις υπάρχουσες γνώσεις των σπουδαστών ως εφαλτήριο για προβληματισμό, συζήτηση και εξέλιξη. 

Ως εκ τούτου το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό δίνει την ευκαιρία σε στελέχη του τουρισμού που έχουν εγκλωβιστεί σε κατώτερες διοικητικές βαθμίδες, να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να απεγκλωβιστούν από τον φαύλο κύκλο που τους κράτα δέσμιους σε υποδεέστερες διοικητικές θέσεις και να αποκτήσουν την αναγκαία ώθηση ώστε να εξελιχτούν τόσο επαγγελματικά, όσο και προσωπικά.

Το MA International Hospitality and Tourism Management απευθύνεται σε αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών προπτυχιακού επιπέδου, (όχι απαραιτήτως ή αποκλειστικά τουριστικών σχολών) που επιθυμούν να επαναπροσδιορίσουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους ή/και να αναβαθμίσουν το γνωστικό τους επίπεδο εντρυφώντας πολύ περισσότερο πάνω στο αντικείμενο του Τουριστικού και Ξενοδοχειακού Management. Αποκτώντας παράλληλα ένα πολύ σημαντικό και εκτιμητέο από την ξενοδοχειακή αγορά, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Στο MA International Hospitality and Tourism Management το σύνολο των μαθημάτων είναι απολύτως εστιασμένο πάνω στη διοίκηση τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και οι εκπαιδεύσεις προσφέρονται από διοικητικά στελέχη της τουριστικής αγοράς καθώς και από ακαδημαϊκούς με σημαντικό ερευνητικό έργο πάνω στο αντικείμενο διδασκαλίας τους. Ουσιαστικά ο συγκεκριμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών δημιουργεί την επόμενη γενιά διοικητικών και ηγετικών στελεχών του τουριστικού και ξενοδοχειακού κλάδου. 

Τόσο τα προπτυχιακά προγράμματα, όσο και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που προσφέρονται από το BCA College μπορούν να ολοκληρωθούν εξ ολοκλήρου στη χώρα μας, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, και γίνονται σε ακαδημαϊκή συνεργασία με το έγκριτο Βρετανικό Πανεπιστήμιο, University of West London. Ένα εξαιρετικό Πανεπιστήμιο που βρίσκεται μέσα στην 20άδα των καλύτερων Business Schools του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Ενώ, ιδιαίτερα για τους φοιτητές του προπτυχιακού κύκλου σπουδών μας, προσφέρεται η δυνατότητα να επιλέξουν είτε να ολοκληρώσουν το σύνολο των σπουδών τους στην Ελλάδα και να αποκτήσουν το Bachelor Degree από το University of West London, είτε να ολοκληρώσουν στη χώρα μας τα τρία πρώτα έτη σπουδών τους αποκτώντας το Diploma από το University of West London και με ένα έτος σπουδών στο εξωτερικό να αποκτήσουν το πτυχίο Bachelor από τα δυο καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο, όσον αφορά το Τουριστικό και Ξενοδοχειακό Management, τa Ελβετικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Glion και της Les Roches. Μια εκπαιδευτική δυνατότητα που προσφέρει αποκλειστικά το BCA College στους φοιτητές του, κατατάσσοντας τους στην παγκόσμια elite των διοικητικών στελεχών.

Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης του Κολεγίου σας;

Το BCA College έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική προσομοίωση ενός ξενοδοχείου πέντε αστέρων όπου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική εφαρμογή όλων των ξενοδοχειακών λειτουργιών και να μετατρέπουν τις γνώσεις που τους προσφέρουμε σε απτές και άμεσα αξιοποιήσιμες δεξιότητες και ικανότητες. Το ζητούμενο δηλαδή για την επιτυχία ενός στελέχους στις τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Αλλά η εξαιρετική προσομοίωση του πεντάστερου ξενοδοχείου που έχουμε δημιουργήσει, συνιστά ένα μόνο από τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι σπουδές στο BCA College.

Σημαντικά διαφοροποιά στοιχεία του εκπαιδευτικού μας ιδρύματος συνιστούν οι εκπαιδευτικοί μας μέθοδοι, η διασύνδεση μας με την αγορά εργασίας, η ενδυνάμωση τόσο των hard όσο και των soft skills  των φοιτητών μας, καθώς και οι εξαιρετικές συνεργασίες που έχουμε με τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου:

 • Το BCA College προσφέρει μια καινοτόμα εκδοχή του Blended Learning όπου συνδυάζει με τον βέλτιστο τρόπο τα πιο καινοτόμα χαρακτηριστικά της διά ζώσης διδασκαλίας, με ότι πιο πρωτοπόρο υφίσταται στην online εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα στη Διά Ζώσης Εκπαίδευση το BCA διαφοροποιείται με την καθιέρωση της πρακτικής των συνδιδασκαλιών, αξιοποιώντας ακαδημαϊκούς με σημαντικό ερευνητικό έργο μαζί με υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη από τις σημαντικότερες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, τη διοργάνωση βιωματικών και διαδραστικών workshops, ομιλιών, εκπαιδευτικών επισκέψεων, guest lectures, κλπ. Δράσεων που μας οδήγησαν στην τιμητική μας βράβευση για τη Βιωματική μας Εκπαίδευση το 2020 από τα Education Leaders Awards

Η Online Εκπαίδευση συνδυάζει ότι πιο επίκαιρο και πρωτοπόρο στη διαδικτυακή διδασκαλία μέσα από τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων πλατφόρμων, websites, moodle, applications, lms, κλπ. Μια ψηφιακή εκπαιδευτική εμπειρία που μας οδήγησε στη βράβευση μας όσον αφορά την Εξ Αποστάσεως και Online Διδασκαλία το 2021 από τα Education Leaders Awards.

  • Άμεση διασύνδεση των φοιτητών μας με την αγορά εργασίας. Το BCA College έχει ένα οργανωμένο Career Office και διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία 3 ετήσια Career Fairs με τη συμμετοχή των καλύτερων πεντάστερων ξενοδοχειακών μονάδων. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι συνεργαζόμαστε με Four Seasons, Intercontinental, Hilton, Marriott, Grand Hyatt, Moxy, Radisson, Wyndham, Nikki Beach, Grecotel, Aldemar, Sani & ikos Resorts, κλπ. Δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές του Κολεγίου μας να έρθουν σε άμεση επαφή με τους μελλοντικούς τους εργοδότες και να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν την επαγγελματική τους πορεία επιτυγχάνοντας άμεση και σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση.
  • Πληρωτέα Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών μας στις σημαντικότερες πεντάστερες ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας μας, και όχι μόνο. Δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές μας να εφαρμόσουν στην πράξη τα όσα έχουν μάθει, να δημιουργήσουν ένα δίκτυο αξιολογότατων επαγγελματικών γνωριμιών και επαφών, καθώς και να αποκτήσουν την πολυπόθητη επαγγελματική προϋπηρεσία που συνιστά προϋπόθεση για την επαγγελματική ανέλιξη των αυριανών στελεχών.
 • Εστίαση και Ενδυνάμωση των Soft Skills των φοιτητών μας. Το BCA College καινοτομεί και σε αυτό το καίριο και απολύτως απαραίτητο στοιχείο για την ολοκληρωμένη και άρτια διαμόρφωση των μελλοντικών στελεχών του τουριστικού κλάδου. Πρόσφατες και ιδιαιτέρως έγκυρες μελέτες από το World Economic Forum (2020) καθώς και από τη McKinsey (2021) έχουν αναδείξει τον καταλυτικό ρόλο των Soft Skills στην επαγγελματική καταξίωση των εργαζομένων του μέλλοντος. Για αυτό και το BCA College λειτουργώντας προδραστικά έχει δημιουργήσει και προσφέρει εντελώς δωρεάν κατά τη διάρκεια όλου του ακαδημαϊκού έτους, ειδικά Workshops που εστιάζουν και ενδυναμώνουν αυτές τις πτυχές της προσωπικότητας των φοιτητών μας.  
 • Εκμάθηση ξένων γλωσσών. Στο BCA College θεωρούμε ότι η εξωστρέφεια που απαιτείται σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο κόσμο δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς καλή γνώση των ξένων γλωσσών. Για αυτό τον λόγο προσφέρουμε εντελώς δωρεάν, στο σύνολο των φοιτητών μας, εντατικά μαθήματα Αγγλικών και Κινέζικων με στοχοθεσία απόκτησης πτυχίων. Μια προσφορά που ισχύει κατά τη διάρκεια όλων των ετών φοίτησης των σπουδαστών μας. Επιτυγχάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο, τόσο την ενδυνάμωση του γνωστικού επιπέδου των φοιτητών μας, όσο και τον εμπλουτισμό του  βιογραφικού τους.
 • Ακαδημαϊκές Συνεργασίες με εξαιρετικά Πανεπιστήμια όπως το University of West London που βρίσκεται στην 17 θέση των Business Schools στο σύνολο των Βρετανικών Πανεπιστημίων, βάση της κατάταξης του Guardian το 2021 και συνιστά το Πανεπιστήμιο από όπου οι φοιτητές μας λαμβάνουν το πτυχίο τους. 

Καθώς και με τα καλύτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στον κόσμο,  τις Ελβετικές Τουριστικές Σχολές της Les Roches και της Glion που βρίσκονται μέσα στην πεντάδα των καλύτερων Πανεπιστημίων στο παγκόσμιο  ranking list και προσφέρουν τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές μας με ένα έτος σπουδών στο εξωτερικό και μια πρακτική άσκηση να λάβουν το πτυχίο τους από τα κορυφαία αυτά ιδρύματα. 

Μια εξαιρετική ψήφος εμπιστοσύνης στο  εκπαιδευτικό έργο του BCA College από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο.

Όπως γίνεται αντιληπτό, το BCA College διαθέτει ένα πλήθος συγκριτικών πλεονεκτημάτων που όχι μόνο διαφοροποιούν το Κολέγιο μας από τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, αλλά προσφέρουν στους φοιτητές:

 • άρτια και επίκαιρη εκπαίδευση, 
 • χρηστική κατάρτιση που είναι άμεσα διασυνδεδεμένη με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 
 • καίρια και ουσιαστική ενδυνάμωση της προσωπικότητας, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των soft skills, 
 • ξεκάθαρη ποιοτική διαφοροποίηση 

Μια ιδιαίτερη σύνθεση συγκριτικών πλεονεκτημάτων που επιβραβεύεται καθημερινά από την αγορά εργασίας και αποδεικνύεται από την υψηλή επαγγελματική απορροφητικότητα των φοιτητών μας.

Δρ Χριστίνα Κωνσταντινίδου

BA, BH, ΜΑ, MBA, DBA  

Γενική Διευθύντρια BCA CollegeFacebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

BCA COLLEGE
COVID-19
 1. 21/10 19:08

  Επίσκεψη Υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια στη Ρόδο

 2. 21/10 19:05

  Συνάντηση ΣΕΤΚΕ με Βεσυρόπουλο και Παππά για ζητήματα του κλάδου τουριστικών καταλυμάτων

 3. 21/10 15:45

  Τμήμα Τουρισμού Δήμου Ρεθύμνης: Δυναμική περίοδος δράσεων και επαφών το δίμηνο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος

 4. 21/10 15:41

  Ά. Γκερέκου: Στόχος μας ο δημιουργικός και αναζωογονητικός τουρισμός

 5. 21/10 15:39

  #FALLinLoveWithCroatia: Η νέα social καμπάνια της Κροατίας για τον φθινοπωρινό τουρισμό

 6. 21/10 14:42

  Κάναλος Κισσάβου: Επανατοποθέτηση λιφτ για τη μεταφορά αρχάριων αθλητών σκι

 7. 21/10 14:32

  Αυτό είναι το ομορφότερο χωριό της Ευρώπης και είναι Ελληνικό!

 8. 21/10 14:08

  Αιφνιδιαστική απόφαση: To Μαρόκο «κόβει» τις πτήσεις από Ολλανδία, Γερμανία, Ην. Βασίλειο

 9. 21/10 13:42

  Β. Κικίλιας στο Olympia Forum: Πληρότητα 65% τον Σεπτέμβριο στη χώρα

 10. 21/10 13:40

  Συνάντηση Γ.Γ. ΕΟΤ με τον Πρέσβη της Ιορδανίας

 11. 21/10 13:16

  Αμερικανικός τουρισμός: Ανεβαίνει η εμπιστοσύνη στα ταξίδια διακοπών – Οι κυριότερες ανησυχίες τους

 12. 21/10 12:57

  Ελληνικός τουρισμός: Στο μισό των επιπέδων 2019 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το οκτάμηνο του 2021

 13. 21/10 12:24

  TUI: Αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και S&P

 14. 21/10 12:10

  Κυπριακός τουρισμός: Αναβάθμιση σήματος πιστοποίησης “Taste Cyprus”

 15. 21/10 11:56

  Nέα ιστοσελίδα για την Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων

 16. 21/10 11:54

  Στο λιμάνι του Βόλου ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ

 17. 21/10 11:45

  Η Αθήνα στις 10 φθηνότερες ευρωπαϊκές πόλεις για γεύματα σε εστιατόριο

 18. 21/10 11:11

  SUPMed: Μείωση των πλαστικών μιας χρήσης στον τουρισμό της Κύπρου, της Ελλάδας και της Μάλτας - Εκδήλωση στην Κύπρο

 19. 21/10 11:05

  Έναρξη υποβολής αιτημάτων πληρωμής για παρόχους του «Τουρισμός για όλους» για vouchers Ιουλίου 2021

 20. 21/10 11:00

  Κάντε διακοπές σαν τον Πούτιν: Νέα ταξιδιωτικά πακέτα από το κρατικό ταξιδιωτικό γραφείο της Ρωσίας

 21. 21/10 10:45

  Διερεύνηση σύνδεσης Καρπενησίου - Χιονοδρομικού Κέντρου με Τελεφερίκ

 22. 21/10 10:25

  Φινλανδία: Περισσότερες άδειες διαμονής για μάγειρες, καθαρίστριες και εργάτες οικοδομών

 23. 21/10 09:45

  Οι Γερμανοί καταναλωτές γνωρίζουν περισσότερο το ούζο απ’ ότι τα ελληνικά κρασιά

 24. 21/10 09:39

  Άδειες για νέα ξενοδοχεία σε Μύκονο και Σαντορίνη

 25. 20/10 17:56

  Nέα Γενική Διευθύντρια για την Ευρώπη στην CLIA

 26. 20/10 17:37

  Β. Κικίλιας: Κομβικής σημασίας η δημιουργία Μητροπολιτικού Συνεδριακού Κέντρου στην Αθήνα

 27. 20/10 15:59

  Celebrity Cruises: Οι κρουαζιέρες που έχουν προγραμματιστεί το 2023 στην Ελλάδα

 28. 20/10 15:41

  Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Το Film Office στη διεθνή έκθεση καινοτομίας Beyond 4.0

 29. 20/10 15:30

  Οι συναντήσεις εργασίας του Τομεάρχη Τουρισμού της ΝΔ Ανδρέα Φιορεντίνου

 30. 20/10 14:24

  M. Κόνσολας: Νομοθετική ρύθμιση το επίδομα ανεργίας χιλιάδων εργαζομένων στον τουρισμό και στην εστίαση

 31. 20/10 14:21

  Γιώτινγκ: Συνάντηση ΣΙΤΕΣΑΠ με τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου

 32. 20/10 14:12

  Τουρισμός/ Αττάλεια: Εκτόξευση σε επίπεδα 2019 αναμένουν οι ξενοδόχοι το 2022

 33. 20/10 13:44

  Στην Ikos πεντάστερο ξενοδοχείο στη Μαγιόρκα – Σχέδιο για επένδυση 110 εκατ. ευρώ

 34. 20/10 13:09

  Ρόδος – Σύμη: Εκεί που το καλοκαίρι συνεχίζεται - Ταξίδι εξοικείωσης δημοσιογράφων από την Αυστρία

 35. 20/10 13:07

  Γενικό Δικαστήριο: «Τοίχος» στις προσφυγές της LOT κατά της απόκτησης στοιχείων της Air Berlin από τις easyJet & Lufthansa

 36. 20/10 12:55

  FedHATTA: Προετοιμασίες για το μεγάλο συνέδριο της ένωσης τουριστικών γραφείων Γερμανίας, DRV, στη Μεσσηνία

 37. 20/10 12:48

  TUI: Νέα πανευρωπαϊκή καμπάνια – Ανανεωμένη εικόνα και προβολή του εύρους εμπειριών - Δείτε πρώτοι το βίντεο

 38. 20/10 12:26

  Δωρεάν εισιτήρια σε χιλιάδες νέους για να ταξιδέψουν στην Ευρώπη

 39. 20/10 12:20

  World Spa Awards 2021: Διακρίσεις για τρία ελληνικά ξενοδοχεία

 40. 20/10 11:45

  Booking.com | Τουρισμός: Οι 8 μεγαλύτερες προβλέψεις στα ταξίδια για το 2022

 41. 20/10 11:38

  Θεσσαλονίκη: Ταξίδι εξοικείωσης για προβολή στην πολωνική αγορά

 42. 20/10 11:32

  Discover the World: Νέα συνεργασία της με το ρωσικό αερομεταφορέα Nordwind Airlines

 43. 20/10 10:50

  Abu Dhabi: Ανοίγει τις πύλες του το μοναδικό ξενοδοχείο της Warner Bros στον κόσμο

 44. 20/10 10:35

  Πώς θα επηρεάσει τις πτήσεις η άνοδος στις τιμές των καυσίμων

 45. 20/10 10:25

  Forbes World’s Best Employers List 2021: Χρυσό μετάλλιο για τα ξενοδοχεία Kempinski

 46. 20/10 09:45

  Radisson Hotel Group: Ο πρώτος ξενοδοχειακός όμιλος με συνέδρια μηδενικού άνθρακα

 47. 20/10 09:25

  Πράσινο φως για 2 νέα πολυτελή ξενοδοχεία σε Σαντορίνη και Πάρο

 48. 19/10 20:29

  Β. Κικίλιας: Η Σαντορίνη μπορεί να γίνει παγκόσμιο πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης

 49. 19/10 15:14

  Idealtours: Νέος προορισμός η Θάσος για το καλοκαίρι του 2022

 50. 19/10 14:16

  ETC: Αξιολόγηση κινδύνου βάσει ταξιδιωτών, όχι χωρών – «Μην αξιοποιείτε τη Λευκή Λίστα της ΕΕ»

 51. 19/10 13:33

  Oceania Cruises: Ξεκίνησαν κρουαζιέρες στην Ελλάδα με το πλοίο Riviera

 52. 19/10 13:30

  Χρήστος Μιστρής: Ο νεός αντιπρόεδρος της ASTA Greece & Cyprus

 53. 19/10 12:58

  Alltours: Αύξηση των τσάρτερ για Κρήτη τον Οκτώβριο – "Η ζήτηση ξεπερνά τα επίπεδα του 2019"

 54. 19/10 12:52

  Seabourn: Νέες χειμερινές κρουαζιέρες σε Αθήνα και ελληνικά νησιά το 2022

 55. 19/10 12:30

  Β. Κικίλιας: Η ανάπτυξη και η ευημερία το 2022 περνούν από τον τουρισμό - Από τον Απρίλιο η σεζόν

 56. 19/10 12:09

  Πώς προχωρά η κατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων

 57. 19/10 12:00

  H Περιφέρεια K. Μακεδονίας στη διεθνή έκθεση τουρισμού “TTG TRAVEL EXPERIENCE 2021”

 58. 19/10 11:56

  TUI: Η νέα διαφημιστική καμπάνια στις Σκανδιναβικές αγορές "Νέες αναμνήσεις σας περιμένουν" (video)

 59. 19/10 11:34

  Η Αττική σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τον κυκλικό τουρισμό – Συνεργασία με το Δίκτυο CIVINET Greece-Cyprus

 60. 19/10 10:59

  Υπ. Τουρισμού: Διαπίστωση νομιμότητας σε βοηθητικά έργα υποδομών στα Αστέρια Γλυφάδας

 61. 19/10 10:56

  Όμιλος Accor: Θετικά τα αποτελέσματα υγιεινής και βιώσιμης τροφής στα ξενοδοχεία

 62. 19/10 10:55

  ΗΠΑ: Εμμένει η ταξιδιωτική σύσταση «Μην ταξιδεύετε στην Ελλάδα»

 63. 19/10 10:53

  Οι προσδοκίες της Τουρκίας για ανάκαμψη της κρουαζιέρας από το 2022

 64. 19/10 10:51

  Άδειες για νέα ξενοδοχεία σε Κρήτη και Μύκονο

 65. 18/10 17:31

  Ο συνεδριακός τουρισμός και το «φαινόμενο της σαμπάνιας»

 66. 18/10 16:55

  Τουρισμός: Συνάντηση Κικίλια με τον CEO του private equity fund, Certares, Greg O’ Hara

 67. 18/10 15:01

  Emirates: Προσφορά για οικογενειακές διακοπές στο Ντουμπάι κατά τη διάρκεια της Expo 2020

 68. 18/10 14:25

  Το 50% των προγραμμάτων του Dertour αποκλειστικά για ταξιδιώτες με ανοσία

 69. 18/10 14:18

  Παρελθόν η μάσκα στις περισσότερες πτήσεις των Σκανδιναβικών αερομεταφορέων

 70. 18/10 13:59

  Ιατρικός τουρισμός: Η Τουρκία διευκολύνει τις visa – Στοχεύει σε 3 δισ. δολάρια το 2023

 71. 18/10 13:51

  Toυριστική Εκπαίδευση | Έναρξη υποβολής ενδιαφέροντος σε 7 τουριστικές σχολές του ΟΑΕΔ

 72. 18/10 13:34

  Ξενοδοχεία: Ποιες είναι οι εκπτώσεις στα μνημόνια με τους Οργανισμούς Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων

 73. 18/10 13:22

  Air Canada: Επαναφορά των συνδέσεων με Αθήνα το καλοκαίρι του 2022

 74. 18/10 13:18

  Η Θεσσαλονίκη homeport

 75. 18/10 13:14

  Fly Aqaba: Ο νέος αερομεταφορέας που θα συνδέει την Ιορδανία με την Ευρώπη και τον Αραβικό κόσμο

 76. 18/10 12:47

  Ισπανία: Το Game of Thrones αναζωογόνησε τον τουριστικό κλάδο μιας ολόκληρης πόλης

 77. 18/10 12:20

  Ην. Βασίλειο: Με τεστ πλευρικής ροής οι διεθνείς ταξιδιώτες από τις 24 Οκτωβρίου

 78. 18/10 11:57

  Διεθνής τουρισμός: Περίπλοκοι κανόνες, COVID και καραντίνα οι βασικοί φόβοι των ταξιδιωτών

 79. 18/10 11:30

  B. Κικίλιας: Στο επίκεντρο η ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων

 80. 18/10 11:16

  Αθηναϊκός τουρισμός: Σε επίπεδα καλοκαιριού οι online αναζητήσεις για διαμονή τον Σεπτέμβριο - Οι σημαντικότερες αγορές το 9μηνο

 81. 18/10 11:08

  Προβολή της Κρήτης στη μεγαλύτερη επαγγελματική έκθεση  τουρισμού στη Γαλλία

 82. 18/10 10:25

  Τα κρυπτονομίσματα εισέρχονται στον τουρισμό πολυτελείας

 83. 18/10 09:45

  Ολλανδία: Κυκλοφοριακό, ακρίβεια στη στέγαση και κυβερνητική αστάθεια αποθαρρύνουν τους ξένους επενδυτές

 84. 18/10 09:30

  Άδειες για νέες τουριστικές κατοικίες σε Κρήτη, Κάλυμνο και Εύβοια

 85. 18/10 09:15

  Επιχορηγήσεις για 2 ξενοδοχεία σε Σαντορίνη και Σκιάθο

 86. 18/10 08:50

  Πράσινο φως για 2 ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Κρήτη και Κω

 87. 17/10 10:09

  Σπάει το φράγμα των πτήσεων στην Ευρώπη η United Airlines

 88. 17/10 09:40

  Αποφάσεις για ανακαίνιση ξενοδοχείου και επανάχρηση ακινήτου ως εστιατόριο στην Κέρκυρα

 89. 17/10 09:35

  EHL-Ecole hôtelière de Lausanne: Aπαντήσεις σε ερωτήματα για σπουδές στο εξωτερικό

 90. 16/10 16:52

  Moυσεία και αρχαιολογικός χώρος Αρχ. Ολυμπίας: Τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας

 91. 16/10 13:24

  Αεροδρόμιο Αθήνας: Συνάντηση Κικίλια - Παράσχη - Κοινή στόχευση για την περίοδο μετά τον COVID 

 92. 16/10 10:40

  Four Seasons: Πράσινη ενέργεια μέσω ηλιακής εγκατάστασης στις Σεϋχέλλες

 93. 16/10 10:15

  Αποφάσεις για ξενοδοχεία σε Χίο και Σκιάθο

 94. 16/10 09:33

  Facebook και Ray-Ban δημιουργούν τα πρώτα social media γυαλιά ηλίου

 95. 15/10 21:48

  Τουρισμός: Στις 8 Νοεμβρίου «ανοίγουν» οι ΗΠΑ στους εμβολιασμένους Ευρωπαίους

 96. 15/10 15:49

  Γ. Βερνίκος: Δημοκρατία και ανάπτυξη σε δύσκολους καιρούς

 97. 15/10 15:48

  Αυτά είναι τα ασφαλέστερα και πιο φιλικά στο περιβάλλον κρουαζιερόπλοια

 98. 15/10 15:04

  Προβολή της Κρήτης στη γερμανική και τη βελγική τουριστική αγορά

 99. 15/10 14:08

  Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τιμολόγηση των PCR και rapid tests στην ελληνική αγορά

 100. 15/10 14:04

  Βρετανικός τουρισμός: Τέλος τα PCR για εμβολιασμένους – «Πιο ελκυστικά τα διεθνή ταξίδια»