ICAP: Τουρισμός και εστίαση έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες από την πανδημία

Α Decrease font Enlarge font
ICAP: Τουρισμός και εστίαση έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες από την πανδημία

Ο Κλάδος του Τουρισμού προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει την μεγαλύτερη μείωση πωλήσεων, η οποία θα είναι της τάξεως του 66%, σύμφωνα με πρωτογενή έρευνα της ICAP  σε 1.513 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Η έρευνα έχει ως στόχο να διερευνήσει και να αποτυπώσει για πρώτη φορά τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους επιμέρους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Μετά τον τουρισμό, ο κλάδος της Εστίασης εκτιμάταιι ότι θα έχει τη μεγαλύτερη μείωση κατά 38%. Από τους 22 κλάδους της έρευνας, οι 17 παρουσιάζουν διψήφιο ποσοστό μείωσης. Την μικρότερη μείωση αναμένεται να παρουσιάσει ο κλάδος της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (-1%) και ο κλάδος της Ενέργειας και Ανακύκλωσης (-4%).

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας είναι εντυπωσιακό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος και συγκεκριμένα οι 3 στις 4 επιχειρήσεις διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά την περίοδο του lockdown ή ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους με βάση τον ΚΑΔ, με την πλειοψηφία αυτών να ανήκουν στους κλάδους του Τουρισμού, στις Κατασκευές, στο Χονδρικό εμπόριο, στο Λιανικό Εμπόριο, στις Υπηρεσίες και στα Τρόφιμα Ποτά.

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (67%) εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών της θα είναι μειωμένος το 2020 σε σχέση με το 2019, ενώ η 1 στις 4 επιχειρήσεις (25%) θα εμφανίσει αύξηση του κύκλου εργασιών της το 2020. Η μείωση που προβλέπεται να εμφανιστεί στον κύκλο εργασιών όλων των επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται να είναι της τάξεως του 21% κατά μέσο όρο, με αντίστοιχες μειώσεις τόσο στα EBITDA (-21%), όσο και στην ρευστότητα (-22%).

Μείωση κατά 24% προβλέπουν το 2020 οι πολύ μικρού μεγέθους επιχειρήσεις που εμφανίζουν κύκλο εργασιών κάτω των €2 εκατ., ενώ η σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα κυμαίνεται η μείωση για τις εταιρείες με κύκλο από €2 - €10 εκατ. η οποία ανέρχεται σε -14%, καθώς και για τις εταιρείες με κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα €10 εκατ. και οι οποίες προβλέπουν ότι η μείωση του κύκλου εργασιών τους θα κυμανθεί στο -10%. Παρατηρείται ότι όσο μεγαλώνει το μέγεθος των επιχειρήσεων, μειώνεται το ποσοστό μείωσης που προβλέπουν.

Όσον αφορά στο 2021, οι 5 στις 10 επιχειρήσεις (51%) εκτιμούν ότι ο κύκλος εργασιών τους θα είναι επίσης μικρότερος συγκριτικά με τον αντίστοιχο του 2019. Οι εταιρείες προβλέπουν ότι ο κύκλος εργασιών τους θα παρουσιάσει μείωση της τάξεως του 13% το 2021 σε σχέση με το 2019 και σε λίγο υψηλότερα επίπεδα θα κυμανθεί η μείωση τόσο στα EBITDA τους (-14%), όσο και στην ρευστότητά τους (-15%).

Βελτιωμένη εικόνσ το 2021

Η εικόνα που εμφανίζεται είναι σαφώς βελτιωμένη για το 2021 και οι προβλέψεις των επιχειρήσεων δείχνουν μια αύξηση του κύκλου εργασιών τους της τάξεως του 10% σε σχέση με το 2020. Όλοι οι κλάδοι θα παρουσιάσουν βελτίωση το 2021 σε σχέση με το 2020. Οι δύο από τις σημαντικότερες ενέργειες των εταιρειών με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας είναι η εξασφάλιση ρευστότητας για τις 7 στις 10 επιχειρήσεις και η συγκράτηση των δαπανών τους σε ποσοστό 56%. Βεβαίως, παρά την ομολογουμένως δύσκολη οικονομική συγκυρία οι εταιρείες εξακολουθούν να αναπτύσσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση απαιτεί την γρήγορη προσαρμογή στις νέες συνθήκες της αγοράς και δημιουργεί ακόμη και ευκαιρίες για ορισμένους κλάδους. Την συγκεκριμένη ενέργεια την επέλεξε το 42% του δείγματος.

Η εξασφάλιση ρευστότητας και η συγκράτηση των δαπανών επιλέχθηκαν από όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, με τα μεγαλύτερα ποσοστά, να παρατηρούνται στο χονδρικό εμπόριο, στον τουρισμό, στις κατασκευές και στα τρόφιμα ποτά. Εξαίρεση, αποτελεί ο κλάδος της Πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, στον οποίο τις πρώτες θέσεις κατέχει η ψηφιακή επιτάχυνση σε ποσοστό 71% και η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ενέργεια που επιλέχθηκε από τις 6 στις 10 επιχειρήσεις, λόγω της εξειδίκευσης και της σχετικότητας των εταιρειών αυτών με το αντικείμενο εργασιών τους.

Η τηλεργασία

Σχετικά με την τηλεργασία, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές, καθώς το 54,6% την θεωρεί λιγότερο αποτελεσματική σε σχέση με την εργασία στο γραφείο, ενώ το 43% δηλώνει ότι δεν θα την διατηρήσει μετά το πέρασμα της πανδημίας. Τα μεγαλύτερα ποσοστά για την διατήρησή της εντοπίζονται στους κλάδους της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, αφού 1 στις 2 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι θα την συνεχίσουν καθώς και στον κλάδο των Υπηρεσιών.

Το 37,3% των επιχειρήσεων δεν προέβη σε αλλαγές και διαφοροποιήσεις της πιστωτικής του πολιτικής μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των υπολοίπων εταιρειών έχει μειώσει το όριο πιστώσεων καθώς και τον χρόνο πίστωσης. Τα 2/3 των εταιρειών παρέχουν πιστώσεις μέχρι και 60 ημέρες, ενώ το 56% εισπράττει τις απαιτήσεις του μέσα στο διάστημα των 2 μηνών. Μία στις 4 επιχειρήσεις εισπράττει μετά από το πέρας των 3 μηνών. Σημαντική αύξηση το 2020 παρουσίασαν οι επισφάλειες, αφού στο 33% των επιχειρήσεων ξεπερνούν το 5% των συνολικών τους πωλήσεων, από 26% που ήταν το 2019, με τα σοβαρότερα προβλήματα να αντιμετωπίζουν οι κλάδοι του Τουρισμού και των Υπηρεσιών.

Tα μέτρα

Η βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, οι επενδύσεις στην τεχνολογία για εφαρμογές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, όσο και ο εμπλουτισμός και η ενημέρωση της βάσης δεδομένων των πελατών τους αποτελούν τις τρεις κύριες προτεραιότητες των Οικονομικών Διευθυντών και των Credit Controllers την επόμενη 3ετία. Ωστόσο, τα 2/3 αυτών ανησυχούν για την μείωση του κύκλου εργασιών τους (65%), προβληματίζονται ιδιαίτερα για το ασταθές οικονομικό περιβάλλον (53%) και για την έλλειψη ρευστότητάς τους (48%).

Σε ερώτηση σχετικά με ποιες ενέργειες σκοπεύουν να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο της επιδείνωσης της ρευστότητάς τους, οι μισές σχεδόν εταιρείες (48,3%) απάντησαν ότι θα μειώσουν τον χρόνο είσπραξης των απαιτήσεών τους και κατά σειρά θα αυξήσουν τον τραπεζικό τους δανεισμό, θα αναστείλουν το επενδυτικό τους πλάνο και θα προβούν σε συμφωνίες με τους προμηθευτές τους, ώστε να πετύχουν την αύξηση της πίστωσης.

Οι 2 στις 3 εταιρείες (65,1%) έχουν αξιοποιήσει τα μέτρα του Κράτους για την ενίσχυση των επιχειρήσεων τους καθώς και την στήριξη των εργαζομένων τους με ιδιαίτερα σημαντικά ποσοστά να καταγράφονται στους κλάδους του Τουρισμού, των Τροφίμων-Ποτών και των Κατασκευών, με το ποσοστό να ξεπερνάει το 70%. Ο δανεισμός με την εγγύηση ή την ενίσχυση του Ελληνικού Δημοσίου και η αναστολή των συμβάσεων των εργαζομένων τους είναι τα δύο μέτρα του Κράτους που αξιοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο από τις μισές περίπου επιχειρήσεις. Επιπλέον, η αναστολή πληρωμής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών επιλέχθηκε από το 45,5% των επιχειρήσεων.

Προκειμένου να περιορίσουν το λειτουργικό τους κόστος και να τονώσουν την κερδοφορία τους, το 31% αυτών συμμετέχει στο πρόγραμμα πληρωμής μειωμένου ενοικίου και επίσης, αντίστοιχο ποσοστό (30,4%) διαπραγματεύτηκε τη μείωση του ενοικίου των ακινήτων του. Μία στις 4 επιχειρήσεις έχει ή σκοπεύει να διακόψει τις συμβάσεις με τους εργαζομένους της προκειμένου να περιορίσει τα λειτουργικά της κόστη, 1 στις 4 διατηρεί ή θα διατηρήσει την αναστολή συμβάσεων εργασίας και αντίστοιχο περίπου ποσοστό θα συμμετέχει στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Σχετικά με το επενδυτικό πλάνο των εταιρειών, πάνω από τις μισές εταιρείες και συγκεκριμένα το 55,6% το έχουν αναστείλει ή σκοπεύουν να το αναστείλουν μέχρι τα τέλη του έτους, με το μεγαλύτερο ποσοστό αναστολής να εμφανίζει ο κλάδος του Τουρισμού (55%) και ακολουθεί ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου (37%), δύο κλάδοι που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού. Αντίθετα, το μικρότερο ποσοστό το παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (12%).

Το μέλλον

Σχετικά με το πότε εκτιμούν ότι ο κύκλος εργασιών τους θα επανέλθει στα επίπεδα προ κορωνοϊού, οι μισές εταιρείες, (50,3%) εμφανίζονται αρκετά απαισιόδοξες, καθώς αυτό αναμένουν να συμβεί μετά από 2 ή 3 χρόνια, το 2022 ή το 2023 αντίστοιχα, με την πλειοψηφία αυτών (65,6%), οι 2 στις 3 δηλαδή, να εκτιμούν ότι οι πωλήσεις τους θα επανέλθουν το 2022. 

Σχετικά με το χρόνο που πιστεύουν ότι θα χρειαστεί για επιστροφή της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα στην προ COVID-19 εποχή και πάλι οι επιχειρήσεις εμφανίζονται αρκετά διστακτικές, αφού μία στις τρεις (34%) εκτιμούν ότι θα χρειαστούν 2 χρόνια για να επανέλθει η οικονομική δραστηριότητα στην χώρα στα επίπεδα του 2019, με τον Τουρισμό να παρουσιάζεται ως ο πιο απαισιόδοξος κλάδος, καθώς το 6 στις 10 επιχειρήσεις εκτιμούν ότι θα χρειαστεί από 18 μήνες και πάνω για να επιστρέψει η χώρα στα επίπεδα προ πανδημίας. Την ίδια σχεδόν απαισιοδοξία για τη χώρα εκδηλώνουν όμως και οι επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις τους για τον κύκλο εργασιών της εταιρείας τους, που είναι περισσότερο αισιόδοξες.

Τέλος, ιδιαίτερα αρνητική είναι η ψυχολογία στις επιχειρήσεις της χώρας, καθώς η πλειοψηφία αυτών και συγκεκριμένα τα 2/3 αυτών (67%) θεωρούν ότι οι συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού στην ελληνική οικονομία θα είναι ίδιες και μεγαλύτερες των συνεπειών της κρίσης της περιόδου 2009-2013, με την συντριπτική πλειοψηφία αυτών (οι 8 στις 10 επιχειρήσεις) να θεωρούν ότι θα είναι μεγαλύτερες. Μόνον 1 στις 4 εταιρείες θεωρούν ότι θα είναι μικρότερες.

Δήλωση Σταματίνας Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP:

«Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού είναι μεγάλες τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην οικονομία γενικότερα. Καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένο εγχειρίδιο αντιμετώπισης της πρωτόγνωρης κρίσης, με τις ελληνικές επιχειρήσεις να βρίσκονται σε αχαρτογράφητα νερά, ο ρόλος της παρούσας έρευνας θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει διττό χαρακτήρα: από την μία πλευρά να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να λάβουν τα απαραίτητα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα και από την άλλη πλευρά το κράτος και οι αρμόδιοι φορείς να ενημερωθούν για τις επιπτώσεις της κρίσης στις επιχειρήσεις, να αφουγκραστούν τους φόβους και τις ανησυχίες τους, να πληροφορηθούν για τις προβλέψεις τους, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Με βάση και τα ευρήματα της έρευνας οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμόσουν την στρατηγική τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και προκειμένου να διαχειριστούν και να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοϊού θα πρέπει να επενδύσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους στο διαδίκτυο μέσω σύγχρονων ιστοσελίδων και αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να αναπτύξουν ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) και να αυξήσουν την εξωστρέφειά τους. Επιπλέον, να συμμετέχουν σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, να βελτιώσουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες, να αναπτύξουν συστήματα για τηλεργασία, επιδεικνύοντας μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα, να επενδύσουν σε εφαρμογές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και εμπλουτισμού της βάσης δεδομένων των πελατών τους, ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις επισφάλειες τους και βεβαίως να αξιοποιούν τα μέτρα στήριξης του κράτους.

Τα παραπάνω θεωρώ ότι θα αντισταθμίσουν, εν μέρει, τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης, αμβλύνοντας την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας και θέτοντας τις βάσεις για μελλοντική ανάκαμψη».

 

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 27/01 17:07

  ONOMA Hotel: Άνοιξε το πρώτο smart hotel στην Ελλάδα

 2. 27/01 16:50

  UBS: Επανέρχεται η αισιοδοξία επενδυτών και επιχειρηματιών- επιστροφή στην κανονικότητα μετά τον Ιούλιο

 3. 27/01 16:21

  ΣΕΤΚΕ: Ταύτιση απόψεων με ΕΟΤ για την τουριστική προβολή της χώρας - Δράση για τον «Τουρισμό Εμπειρίας»

 4. 27/01 16:15

  Τα εμβόλια θα φέρουν σύντομα και πάλι πίσω τα ταξίδια - Πόσο γρήγορα θα επιστρέψουν και τι θα αλλάξει για πάντα;

 5. 27/01 16:13

  Σύγχυση με τις πτήσεις από Αθήνα προς ΗΠΑ μετά την αλλαγή των κανονισμών τεστ της Ολλανδίας

 6. 27/01 15:59

  Θ.Κόντες: -94% η κρουαζιέρα στην Ελλάδα το 2020, εκτιμήσεις για αύξηση 20% φέτος

 7. 27/01 14:59

  Κροατικός τουρισμός: Στο 50% του 2019 οι διανυκτερεύσεις το 2020, στο 60% ο στόχος για φέτος

 8. 27/01 14:34

  Επιστήμονας: Απολύτως απαραίτητα τα ξενοδοχεία καραντίνας για να σταματήσει η διασπορά του μεταλλαγμένου ιού

 9. 27/01 14:24

  Βραβείο HolidayCheck Special Award 2021 στο Neptune Hotels

 10. 27/01 13:35

  Ταϊλάνδη: Πιέσεις να επιτρέπεται η είσοδος εμβολιασμένων ταξιδιωτών χωρίς καραντίνα

 11. 27/01 13:21

  Norwegian: Θα εμβολιαστούν όλα τα μέλη του πληρώματος πριν επιστρέψουν στην εργασία

 12. 27/01 13:14

  Οι Ολλανδοί είναι πρόθυμοι να εμβολιαστούν εάν αυτό απαιτείται για διακοπές στο εξωτερικό

 13. 27/01 12:38

  Η ελληνική πόλη που ο Παυσανίας χαρακτήρισε ως την αρχαιότερη του κόσμου

 14. 27/01 12:37

  Ο εντυπωσιακός καταρράκτης Τρίτωνας στον τόπο που γεννήθηκε η θεά Αθηνά

 15. 27/01 12:30

  Rafa Nadal Tennis Centre στο Sani Resort: hub έμπνευσης, εκπαίδευσης και κορυφαίας αθλητικής εμπειρίας

 16. 27/01 12:10

  Οι αεροπορικές εταιρίες πιέζουν τη Βρετανία να μην «περάσει» το μέτρο των ξενοδοχείων καραντίνας

 17. 27/01 11:46

  Έρχεται έκρηξη στα ταξίδια – Ποιοι θα ταξιδέψουν & θα ξοδέψουν περισσότερα - η νέα τάση για «ταξίδια εκδίκησης»

 18. 27/01 11:06

  Πώς θα δοθεί η κρατική ενίσχυση των 120 εκατ. ευρώ στην Aegean Airlines

 19. 27/01 10:41

  Συνεργασία ΞΕΕ - Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

 20. 27/01 10:29

  Μεγάλη επένδυση στη μαρίνα Βουλιαγμένης: Ελικοδρόμιο, καταστήματα, χώροι αναψυχής και υπόγεια σύνδεση με τον Αστέρα

 21. 27/01 10:28

  Οι Γερμανοί δεν ταξίδεψαν στο εξωτερικό και το γερμανικό έλλειμμα στις υπηρεσίες έφθασε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1971

 22. 27/01 10:26

  Νέα συμφωνία για τις ισπανικές αεροπορικές Iberia και Air Europa

 23. 27/01 10:25

  Χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών ανακοίνωσε η Τσεχία

 24. 27/01 10:18

  Κορωνοϊός: Κλειστά σύνορα για όλο το 2021 εξετάζει η Νέα Ζηλανδία

 25. 26/01 18:00

  FVW, το Travel Talk λανσάρει την εικονική έκθεση τουρισμού 11-12 Φεβρουαρίου

 26. 26/01 17:51

  Βραβεία HolidayCheck Special Award στα Atrium Hotels στη Ρόδο

 27. 26/01 16:44

  "Επιτυχημένες πρακτικές προώθησης προορισμών": Δείτε το Webcast την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου και ώρα 16.00

 28. 26/01 16:20

  Νέα Safety Travel Kit

 29. 26/01 15:38

  Νέες υγειονομικές απαιτήσεις στα ταξίδια για Ολλανδία και Γαλλία 

 30. 26/01 15:26

  Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν ενιαίους κανόνες στις μεταφορές και υποχρεωτικά αρνητικά τεστ πριν από τα ταξίδια

 31. 26/01 14:54

  Η σημαντική συμβολή της Μarketing Greece για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό

 32. 26/01 14:28

  WTTC | Τα ξενοδοχεία καραντίνας θα καταστρέψουν τον τουρισμό και τα ταξίδια όπως τα γνωρίζαμε

 33. 26/01 14:10

  Ryanair: Έως δύο δωρεάν αλλαγές κράτησης για περιορισμένη περίοδο

 34. 26/01 13:40

  Δύο Γερμανοί επιστήμονες προβλέπουν πώς θα είναι τα ταξίδια μετά την πανδημία – "Προνόμιο για λίγους τα ταξίδια"

 35. 26/01 12:48

  ΕΟΤ- Γαλλία: Προβολή του Πηλίου στο Le Figaro Magazine

 36. 26/01 12:46

  ΝΕΤ: Η ανάκαμψη στα ταξίδια απαιτεί άμεσο συντονισμό των χωρών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας

 37. 26/01 12:26

  Ξενοδοχεία: Δωρεάν τεστ στο Μεξικό και τη Δομινικανή Δημοκρατία

 38. 26/01 12:20

  Ξενοδοχεία: Τι προβλέπει η νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους

 39. 26/01 12:11

  DW: Δυναμικές οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Γερμανίας

 40. 26/01 11:52

  Η δεύτερη μεγαλύτερη φυσική ελληνική λίμνη με την καθηλωτική ομορφιά

 41. 26/01 11:51

  Η τοποθεσία της Ελλάδας που έγινε viral μέσα από την επίσημη σελίδα του Instagram

 42. 26/01 11:10

  Website ξενοδοχείων με αξεπέραστη ταχύτητα

 43. 26/01 10:21

  Επιστροφή στην κανονικότητα στα τέλη της άνοιξης, αρχές του καλοκαιριού

 44. 26/01 09:17

  Η πρώτη γάτα θετική στον κορωνοϊό από επαφή με άνθρωπο στη Ν.Κορέα

 45. 26/01 09:16

  Κορωνοϊός: Και η Πορτογαλία υποστηρίζει το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τα ταξίδια

 46. 26/01 09:14

  ΗΠΑ: Φόβος για τις μεταλλάξεις του κορωνοϊού

 47. 26/01 09:13

  Αυστρία: Υποχρεωτικές οι ιατρικές μάσκες στους δημόσιους χώρους

 48. 26/01 09:06

  Σαουδική Αραβία: Mega project με την ίδρυση νέας πόλης και προσέλκυση επενδύσεων ύψους 6 τρισ. δολ.

 49. 26/01 09:03

  Ευρωπαϊκά Αεροδρόμια: 'Εκκληση για αλλαγές στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ για τον κορωνοϊό

 50. 25/01 17:15

  «Εμβόλια κοντά μου» από τη Google Maps

 51. 25/01 16:08

  Ξεκίνησε η διαδικασία αδειοδότησης υδατοδρομίων στα Διαπόντια νησιά

 52. 25/01 15:32

  ICAO: Η ενιαία πιστοποίηση τεστ & εμβολίων μπορεί να απελευθερώσει τα ταξίδια

 53. 25/01 15:08

  Ryanair: Απέσυρε διαφημιστική καμπάνια λόγω καταγγελιών για παραπλάνηση

 54. 25/01 14:02

  Nέα δεδομένα στην ταξιδιωτική βιομηχανία φέρνουν οι μεταλλάξεις του κορωνοϊού - Κλείνει το αεροδρόμιο του Ισραήλ

 55. 25/01 13:15

  Γερμανία: Απαισιόδοξοι οι καταναλωτές για την άρση των περιοριστικών μέτρων στα ταξίδια μέχρι το Πάσχα

 56. 25/01 13:13

  Επιτάχυνση της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ψηφιακής μετάβασης το 2021

 57. 25/01 13:03

  Αποκάλυψη ναόσχημου μνημείου στην Παιανία

 58. 25/01 12:56

  Οι Γερμανικές αεροπορικές εταιρίες δεν θα δέχονται επιβάτες με υφασμάτινες μάσκες στις πτήσεις

 59. 25/01 12:40

  Από 28 Ιανουαρίου η δήλωση των ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας για την αποζημίωση αδείας των εργαζομένων

 60. 25/01 12:15

  Βρετανία: Πιέσεις για ξενοδοχεία καραντίνας – Γιατί «κινδυνεύουν» οι καλοκαιρινές διακοπές των Βρετανών

 61. 25/01 11:49

  Το ελληνικό χωριό που νομίζεις ότι ακουμπά στον ουρανό

 62. 25/01 11:48

  Ο Αιγυπτιακός Φάρος στην Ελλάδα που είναι από τους παλαιότερους στον κόσμο

 63. 25/01 11:45

  Tripadvisor: Οι 5 μεγαλύτερες ταξιδιωτικές τάσεις που θα επικρατήσουν το 2021 - Πώς θα συμπεριφερθούν οι ταξιδιώτες

 64. 25/01 11:20

  Πώς το Μονακό προετοιμάζεται για να «αναστήσει» τον κλάδο MICE

 65. 25/01 10:46

  American Airlines: Καθημερινές πτήσεις προς Αθήνα από Ν.Υόρκη το καλοκαίρι

 66. 25/01 10:28

  Τ.Ο. Πελοποννήσου: Έντονη διαμαρτυρία για τη δημιουργία Αιολικού Πάρκου στο Μαίναλο

 67. 25/01 10:21

  Εποχή ηλεκτροκίνησης στην Αθήνα - Σε ποιες οδούς χωροθετούνται 25 θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

 68. 25/01 10:20

  Τυνησία: Ομοιόμορφοι κανόνες για όλους τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από την προέλευσή τους

 69. 25/01 10:18

  Οι προοπτικές ανάκαμψης της αμερικανικής οικονομίας

 70. 25/01 10:12

  Ξεκλειδώνοντας τον κόσμο: Η Σρι Λάνκα ανοίγει τα σύνορα

 71. 25/01 10:10

  Ο ψηφιακός ξεναγός της Βόρειας Μακεδονίας

 72. 25/01 10:06

  ΥΠΑ: Συνεχίζονται οι περιορισμοί στις αεροπορικές μετακινήσεις εσωτερικού

 73. 24/01 09:19

  Τι είναι το συνθετικό κρέας και ποιες χώρες ερίζουν για να μπει στη ζωή μας

 74. 24/01 09:17

  Η πανδημία αλλάζει τις διατροφικές συνήθειες -Τα 10 πιο δημοφιλή superfoods, που θα κυριαρχήσουν το 2021

 75. 24/01 08:14

  Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου στο Πήλιο

 76. 23/01 13:31

  Πανδημίες και κλιματική αλλαγή απειλούν την ανθρωπότητα

 77. 23/01 13:08

  Τo Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε διεθνή διαδικτυακή συνάντηση

 78. 23/01 13:05

  Tο εντυπωσιακό Ρολόι της Δράμας που όταν το βλέπεις από ψηλά σε αφήνει άφωνο

 79. 23/01 13:00

  Πού βρίσκεται ο μαγευτικός «δρόμος της αγάπης» στην Ελλάδα

 80. 23/01 12:53

  Δανία: Διακοπή πτήσεων από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

 81. 23/01 12:51

  Η Γαλλία απαιτεί αρνητικό τεστ κορωνοϊού από ταξιδιώτες της ΕΕ

 82. 23/01 12:42

  Η ΔΟΕ αντικρούει τις φήμες περί ακύρωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο

 83. 22/01 23:25

  Ο Επίτιμος Πρόεδρος της MSC Cruises αναλαμβάνει Πρόεδρος της CLIA

 84. 22/01 14:57

  Συνάντηση Yφυπουργού Τουρισμού και Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ

 85. 22/01 14:52

  Η μαύρη λίστα φορολογικών παραδείσων της ΕΕ δεν περιλαμβάνει τους χειρότερους παραβάτες

 86. 22/01 14:03

  Ισπανία: Πιέσεις για ταχύτερους εμβολιασμούς – Προειδοποίηση των t.o’s οτι θα στείλουν τους τουρίστες στην Ελλάδα

 87. 22/01 13:53

  Ισπανός πρωθυπουργός: Δεν θα έχουμε διεθνή τουρισμό πριν τα τέλη του καλοκαιριού

 88. 22/01 13:02

  Σπάνια κειμήλια του Πολεμικού Μουσείου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

 89. 22/01 12:43

  Στην Αθήνα το πρώτο IAPCO Edge Education Seminar

 90. 22/01 12:32

  Βρετανία: Καθολικό κλείσιμο των συνόρων εξετάζει η κυβέρνηση

 91. 22/01 12:28

  ΥΠΑ: Χωρίς όριο ταξιδιωτών οι αφίξεις από το Ισραήλ - Παράταση της 7ήμερης καραντίνας στις διεθνείς αφίξεις

 92. 22/01 12:23

  Κύπρος: Πρόσκληση για επιπλέον καταλύματα στο «Σχέδιο Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού»

 93. 22/01 12:05

  Το ελληνικό μικρό εκκλησάκι με τους πολλούς τρούλους

 94. 22/01 12:04

  Το άγνωστο και καταπράσινο «Μπαρουτάδικο» της Αθήνας

 95. 22/01 11:58

  Λέσβος: Αίτημα για ένταξη των 63 θετικά αξιολογημένων προτάσεων στο πρόγραμμα Leader

 96. 22/01 11:57

  Έρχεται κύμα πτωχεύσεων στην τουριστική αγορά της Γερμανίας

 97. 22/01 11:24

  Η Βρετανία συζητά την ιχνηλάτηση ταξιδιωτών για την τήρηση της καραντίνας

 98. 22/01 10:44

  E.E .| Αποφυγή των μη απαραίτητων ταξιδιών, ερωτηματικά για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

 99. 22/01 10:21

  «Όχι» της Άγκελα Μέρκελ σε ταξιδιωτικές διευκολύνσεις μέσω πιστοποιητικού εμβολιασμού

 100. 22/01 10:05

  Άδειες για νέα ξενοδοχεία σε Παρνασσό και Παναιτώλιο