Αμερικανική Γεωργική Σχολή: Πρόγραμμα κατάρτισης στον Εναλλακτικό Τουρισμό

Α Decrease font Enlarge font
Αμερικανική Γεωργική Σχολή: Πρόγραμμα κατάρτισης στον Εναλλακτικό Τουρισμό

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής έχει σχεδιάσει και θα υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης στον Εναλλακτικό Τουρισμό σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Βόλο. 

Tο πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» βρίσκεται υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστήμιου Rutgers σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υλοποιείται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.  

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, δηλαδή 296 διδακτικές ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, παρέχεται η δυνατότητα πληρωμένης δίμηνης πρακτικής άσκησης επιλεγμένων καταρτιζόμενων με τις καλύτερες επιδόσεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού.

Πρόγραμμα Σπουδών

Α’εξάμηνο

Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου είναι τα εξής:

Εισαγωγή στις Εναλλακτικές και Βιώσιμες Τάσεις του Τουρισμού

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να εξοικειωθούν οι καταρτιζόμενοι με τους διάφορους τύπους του εναλλακτικού και ειδικού ενδιαφέροντος τουρισμού και να συνειδητοποιήσουν τη συνεισφορά τους στη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, να διερευνηθούν οι εθνικές και οι διεθνείς περιπτωσιολογικές μελέτες, καθώς και να επισημανθούν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις για τους εναλλακτικούς τουριστικούς προορισμού.

Δημιουργία Τουριστικών Εμπειριών

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εισάγει τους μαθητές στις βασικές αρχές ανάπτυξης και τη διαχείριση στρατηγικών εξυπηρέτησης επισκεπτών/πελατών, οι οποίες θα συμβάλλουν στην εκπλήρωση των προσδοκιών των τουριστών με δημιουργία πακέτων δραστηριοτήτων ανάλογα με τους προορισμούς.

Νομικό Πλαίσιο και Δεοντολογία στον Τομέα του Τουρισμού και των Ταξιδιών

Μέσα από αυτή την ενότητα οι μαθητές κατανοούν το τουριστικό και ταξιδιωτικό δίκαιο και μελετούν τα δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την τουριστική βιομηχανία.

Ψυχολογία και Συμπεριφορά του Επισκέπτη

Στόχοι της εκπαιδευτικής ενότητας είναι: α) να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στην έρευνα της συμπεριφοράς των ταξιδιωτών/επισκεπτών και στην ανάλυση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και β) να διασαφηνίσει τους τρόπους με τους οποίους η παρακίνηση και το κοινωνικοοικονομικό και φυσικό περιβάλλον μπορούν να συνδυαστούν κατά το στάδιο του σχεδιασμού εναλλακτικών εμπειριών τουρισμού ώστε να οδηγήσουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.   

Ηγεσία και Επικοινωνία

Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικής διοίκησης, όπως η διαχείριση ανθρώπινων συμπεριφορών (π.χ. δυναμική των ομάδων, επικοινωνία), η ηγεσία, η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων για την καλύτερη παροχή εναλλακτικών /υπαίθριων τουριστικών εμπειριών.

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εναλλακτικού Τουρισμού

Το αντικείμενο του μαθήματος στοχεύει στο μάρκετινγκ εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Σκοπός των διαλέξεων είναι η κατανόηση των λειτουργιών του μάρκετινγκ εφαρμοσμένες στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η εμβάθυνση σε θέματα έρευνας και ανάλυσης της αγοράς του τουρισμού και η ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης για την βελτίωση/ ανάπτυξη μίας επιχείρησης. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι μέσα από εφαρμοσμένες τεχνικές και ερευνητικά εργαλεία θα καταστούν ικανοί να κατανοούν το μείγμα μάρκετινγκ των υπηρεσιών, να σχεδιάζουν αποτελεσματικά πλάνα προώθησης μίας επιχείρησης καθώς και να σχεδιάζουν το περιβάλλον μίας υπηρεσίας στον τουρισμό.

Β' εξάμηνο

Χρηματοοικονομικά, Κοστολόγηση και Τιμολόγηση

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να αναπτύξει την ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν οικονομικές και λειτουργικές πληροφορίες στο σχεδιασμό, τον έλεγχο, την αξιολόγηση, κοστολόγηση υπηρεσιών με λογικά και βιώσιμα ποσοστά κέρδους και τη λήψη ενημερωμένων εμπορικών αποφάσεων στη βιομηχανία του εναλλακτικού τουρισμού.

Διαβίωση στη φύση (άγρια και μη): Εμπεριέχει πεζοπορία, ορειβασία, διαβίωση σε σκηνές, backpacking (και τις 4 εποχές)

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να εφοδιάσει τους μαθητές με τα πρακτικά και θεωρητικά στοιχεία των βασικών δεξιοτήτων γύρω από τα ταξίδια και διαβίωση στηφύση, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για προσωπική ετοιμότητα και φροντίδα, αλλά και του σχεδιασμού του ταξιδιού από τους επαγγελματίες που θα εκτελέσουν τις προγραμματισμένες δραστηριότητες. Με στόχο να έχουν μια καθαρή και πιο συγκεκριμένη αντίληψη των δεξιοτήτων του οδηγού/εκπαιδευτή, οι μαθητές θα συμμετέχουν σε παρόμοιες δραστηριότητες που θα διοργανωθούν σύμφωνα με τις αρχές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ).

 Δραστηριότητες σε υγρό περιβάλλον/ αλμυρό ή γλυκό νερό: ποτάμια, καταρράκτες, λίμνες, θάλασσα (Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο)

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να δώσει στους μαθητές την απαραίτητη γνώση των διάφορων αθλητικών δραστηριοτήτων στον υγρό χώρο με στόχο να σχεδιάσουν, αξιολογήσουν και εκτελέσουν δραστηριότητες στο υδάτινο περιβάλλον (π.χ. θαλάσσιο καγιάκ, καγιάκ ποταμού και ορμητικών νερών, καταβάσεις ποταμών με φουσκωτή λέμβο (rafting), καταβάσεις φαραγγιών (canyoning), κτλ). Οι μαθητές θα αποκτήσουν βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και τεχνικές σχετικά με τον υδάτινο αθλητισμό ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό, να είναι ενημερωμένοι για τις βασικές αρχές των σπορ υγρού στοιχείου, καθώς και δεξιότητες προστασίας και ασφάλειας. Η βιωματική αυτή εμπειρία θα τους επιτρέψει να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους οδηγούς/εκπαιδευτές με τους οποίους θα συνεργαστούν και να λαμβάνουν υπόψη τους δυνητικούς κινδύνους στη φάση σχεδιασμού. Η μαθησιακή διαδικασία θα ανταποκρίνεται στις αρχές της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας και Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΕΣΕΦ-ΣΟΕ)

Γαστρονομικός Τουρισμός

Η ενότητα αυτή θα εισάγει τους μαθητές στη σχέση μεταξύ φαγητού/ποτού, γαστρονομίας και τουρισμού και το ρόλο τους στην αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Αγροτουρισμός: Αρχές και Πρακτικές

Ο στόχος της ενότητας αυτής είναι να επιτρέψει στους μαθητές να συνθέσουν τα απαραίτητα στοιχεία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της αγροτουριστικής εμπειρίας, συμπεριλαμβάνοντας κατάλληλες προ και μετά την επίσκεψη βιωματικές διαδικασίες.

Τρόπος διδασκαλίας:

Τα 6 πρώτα μαθήματα είναι κατά κύριο λόγο θεωρητικά, διάρκειας 24 διδακτικών ωρών το κάθε ένα. Η ενότητα «Δημιουργία Τουριστικών Εμπειριών» περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό ταξίδι. Τα τελευταία 4 μαθήματα είναι εφαρμοσμένα, με 16 ώρες θεωρία και 16 πρακτική, σε συνεργασία με τοπικούς εξωτερικούς συνεργάτες, επαγγελματίες του κλάδου. Οι καταρτιζόμενοι αξιολογούνται μέσω εργασιών και ατομικών ή ομαδικών πρότζεκτ.

Αριθμός ωφελουμένων

Θεσσαλονίκη: 50 άτομα ετησίως για 3 έτη

Βόλος: 25 άτομα ετησίως για 3 έτη

Ιωάννινα: 25 άτομα ετησίως για 3 έτη

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι νέοι (κάτω των 40 ετών), απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ ή ΑΕΙ/ΤΕΙ, κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης μια ξένης γλώσσας και να ενδιαφέρονται είτε να εργαστούν είτε να επιχειρήσουν στο τομέα του εναλλακτικού τουρισμού.  

Αιτήσεις

Για να συμπληρώσετε την αίτηση πατήστε εδώ.

Σημείωση: Πριν συμπληρώσετε την αίτηση, πρέπει να εκτυπώσετε και να υπογράψετε το αρχείο που αφορά στην ενημέρωση για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που θα βρείτε εδώ και στη συνέχεια να μας το αποστείλετε στο abello@afs.edu.gr. Παρακαλώ σημειώστε πως για να γίνει δεκτή η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πρέπει να συνοδεύεται από το παραπάνω αρχείο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Οκτωβρίου 2018

Πληροφορίες

2310 492 848

abello@afs.edu.gr

 1. 19/10 15:14

  Στην Xenia ξανά το Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας από το ΞΕΕ

 2. 19/10 14:27

  Ryanair: Συμφωνία με την πορτογαλικη ένωση πιλότων

 3. 19/10 14:21

  Booking.com: Οι 8 κορυφαίες τάσεις στα ταξίδια το 2019

 4. 19/10 14:21

  Ε.Κουντουρά: Η Ελλάδα, η πιο ελκυστική ευκαιρία για επενδύσεις στη Μεσόγειο

 5. 19/10 13:22

  Ανακοινώθηκαν τα ξενοδοχειακά workshops του 100% Hotel Show 2018

 6. 19/10 12:44

  Περισσότερα ταξίδια στην Ευρώπη από μακρινές αγορές το φθινόπωρο- Η Βραζιλία "ψηφίζει" Ελλάδα

 7. 19/10 12:15

  Marketing Greece: Εκπαιδευτική ημερίδα στη Ρόδο για το ψηφιακό μάρκετινγκ στον τουρισμό

 8. 19/10 11:25

  Peace and Sport Regional Forum στη Ρόδο

 9. 19/10 11:23

  Ιταλικό ενδιαφέρον για τη θαλασσινή Θεσσαλονίκη και την K. Μακεδονία

 10. 19/10 11:06

  Εθνική Τράπεζα: Διαγωνισμός για την πώληση του Grand Hotel στη Ρόδο

 11. 19/10 11:03

  ΠΟΤ: Πρώτος διαγωνισμός για καινοτομίες στον γαστρονομικό τουρισμό

 12. 19/10 10:51

  Σημαντικές συμμετοχές στην 4η έκθεση της Ελλάδας στην Πολωνία

 13. 19/10 10:47

  Πολυώροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας γίνεται κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης

 14. 19/10 10:45

  Το FVW Workshop στην Κρήτη

 15. 19/10 10:40

  NEW JOB: Θέση εργασίας στην City Contact

 16. 19/10 10:39

  ΟΑΕΔ: Προγράμματα κατάρτισης για τεχνίτες μαγειρικής τέχνης

 17. 19/10 10:34

  Το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνει τις εξαγωγές της Ισπανίας

 18. 19/10 10:28

  Επιχορήγηση ξενοδοχειακών επενδύσεων σε Κω και Σαντορίνη

 19. 18/10 17:54

  Η Grace Hotels συγχωνεύεται με την Auberge Resorts Collection- νέα ξενοδοχεία στην Ελλάδα

 20. 18/10 17:48

  40 εκατ. ευρώ βάζει η Τράπεζα Πειραιώς στο fund της Thomas Cook

 21. 18/10 17:46

  Το Thessbrunch επιστρέφει ανανεωμένο με μια σειρά νέων events

 22. 18/10 17:40

  Aegean και Olympic Air: Ειδικοί ναύλοι για τους επιβάτες της Cobalt Air

 23. 18/10 15:56

  Προώθηση του ναυτικού και βιώσιμου Τουρισμού στην Ηλεία

 24. 18/10 14:43

  Ταξιδιωτικοί πράκτορες Κύπρου: Συμβουλές προς τους επιβάτες της Cobalt

 25. 18/10 14:14

  Wizz Air UK: Χαμηλοί ναύλοι για τους επιβάτες της Cobalt

 26. 18/10 13:50

  Τα οικογενειακά ταξίδια θα αυξηθούν 25% μέχρι το 2022

 27. 18/10 13:38

  Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Από το όραμα στην πραγματικότητα

 28. 18/10 12:48

  Οι δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής το φθινόπωρο

 29. 18/10 12:46

  Συνέδριο για το θαλάσσιο τουρισμό στην Καλαμάτα

 30. 18/10 12:36

  Νέες συνδέσεις των Ιονίων με Βρετανία και Γερμανία το 2019

 31. 18/10 12:23

  Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν την Πάρο

 32. 18/10 12:15

  Δωρεάν εισιτήρια σε 18χρονους για την ανακάλυψη της Ευρώπης

 33. 18/10 12:10

  Εντυπωσιάσθηκαν από τη Ρόδο Γάλλοι δημοσιογράφοι

 34. 18/10 11:55

  Συμφωνία Radisson - Ctrip για περισσότερους Κινέζους τουρίστες και στην Ευρώπη

 35. 18/10 11:46

  Press trip του ΕΟΤ στη Ρόδο για Ούγγρους δημοσιογράφους

 36. 18/10 11:36

  Τα τουριστικά γραφεία Κρήτης βράβευσαν τους καλύτερους πρεσβευτές του τουρισμού

 37. 18/10 11:35

  Πώς το Brexit επηρεάζει τα αεροπορικά ταξίδια

 38. 18/10 11:21

  Ryanair: Νέα σύνδεση Κεφαλονιά - Βερολίνο το 2019

 39. 18/10 11:13

  Κατέρρευσε ο κυπριακός αερομεταφορέας Cobalt

 40. 18/10 11:01

  ΕΟΤ: Το βίντεο Greece 365-Day Destination διεκδικεί το διεθνές βραβείο κοινού CIFFT 2018

 41. 18/10 10:36

  Ποδηλατικό φεστιβάλ στην Αστυπάλαια

 42. 18/10 10:31

  Δήμος Αντιπάρου: Εξαίρεση παραλιών από την απλή χρήση

 43. 18/10 10:27

  Η μαρίνα της Κω στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών ICOMIA

 44. 18/10 10:25

  Στην Κρήτη το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ξεναγών

 45. 18/10 10:23

  ΕΟΤ: Oικονομική συμμετοχή στο 5ο Πολωνο-ελληνικό πολιτιστικό Φεστιβάλ

 46. 18/10 10:22

  Έργα 55 εκατ. μέσω ΕΣΠΑ για επενδύσεις στη Σαντορίνη

 47. 17/10 22:53

  Τελικά ποια είναι η «νέα εποχή» του τουρισμού;

 48. 17/10 18:00

  Συνέδριο ΣΕΤΕ: Από την προβολή στη διαχείριση των προορισμών και από την αναλογική εποχή στο ψηφιακό μέλλον

 49. 17/10 16:25

  Emirates: «Open Day» στην Αθήνα για θέσεις στο Πλήρωμα Θαλάμου

 50. 17/10 16:19

  7 σημεία με τα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάταξη της ιστοσελίδας μας εναρμονιζόμενοι με το EAT update της Google

 51. 17/10 15:57

  ΥΠΠΟΑ: Ναι σε πολιτιστικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

 52. 17/10 15:44

  Δύο νέα ξενοδοχεία της Wyndham σε Κρήτη και Κύπρο- Θα συνεχίσει ανοδικά η Αθήνα

 53. 17/10 15:18

  Fam trip στην Αθήνα για MICE Πολωνούς τουριστικούς πράκτορες

 54. 17/10 14:53

  Thomas Cook: Προσλήψεις προσωπικού σε προορισμούς- Θέσεις και στην Κρήτη

 55. 17/10 14:39

  Σταθερά ανοδική πορεία της Ιταλικής αγοράς στην Χαλκιδική

 56. 17/10 14:32

  Κυπριακός τουρισμός: Ρεκόρ αφίξεων και τον Σεπτέμβριο

 57. 17/10 14:15

  "Απαίσια" μεταχείριση της Ryanair καταγγέλει πλήρωμα πτήσης που διανυκτέρευσε στο πάτωμα

 58. 17/10 13:57

  WTM: Masterclass για τον γκέι τουρισμό- 211 δισ.δολ. ο παγκόσμιος τζίρος

 59. 17/10 13:25

  TUI: Νέες συνδέσεις με Λάρνακα από τη Γερμανία το 2019

 60. 17/10 12:54

  Expedia: Λιγότερες ημέρες άδειας αξιοποιούν για διακοπές οι εργαζόμενοι το 2018

 61. 17/10 12:40

  Αύξηση των επιβατών στις πτήσεις από την Ιταλία για Σκιάθο

 62. 17/10 12:27

  Κρουαζιέρα: Οι επιβάτες αναζητούν υπηρεσίες πολυτελείας

 63. 17/10 12:17

  British Airways: Νέες πτήσεις προς Πρέβεζα και Κω το 2019

 64. 17/10 12:06

  Ευρωβαρόμετρο: Θετική η γνώμη των Ελλήνων για τη συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ

 65. 17/10 11:39

  ΠΟΤ: Οι έξυπνοι προορισμοί το κλειδί για επιτυχημένο τουρισμό πόλεων

 66. 17/10 11:23

  Ιαπωνία: Έρευνα για τις επιπτώσεις από τον υπερ-τουρισμό

 67. 17/10 11:07

  Έτοιμη η πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου

 68. 17/10 10:19

  Ισπανική αεροπορική εταιρεία εξαφάνισε τους σταυρούς από τα εκκλησάκια της Σαντορίνης!

 69. 17/10 10:15

  Δράσεις τουριστικής προβολής σε Θήβα και Ιθάκη

 70. 17/10 10:07

  Σε 4 κεντρικά κτίρια η 6η Μπιενάλε της Αθήνας

 71. 17/10 10:05

  ΕΟΤ: Δαπάνες προβολής σε συνέδριο στην Αθήνα και σε workshop στην Ολλανδία

 72. 17/10 09:59

  Το κάστρο Χλεμούτσι στο πρόγραμμα προσβάσιμων ιστορικών κτιρίων

 73. 16/10 16:52

  Παράνομη ναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο Λεωνίδιο

 74. 16/10 16:40

  Η Ελλάδα πρώτη στις online αναζητήσεις των Ολλανδών τουριστών

 75. 16/10 15:58

  Ι.Ρέτσος: Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα ψηφιακή στρατηγική

 76. 16/10 15:28

  Οι ψηφιακά ασφαλείς πετυχαίνουν υψηλότερα έσοδα

 77. 16/10 14:45

  Συνέδριο ΣΕΤΕ: Το Άμστερνταμ δεν θέλει μεθυσμένους τουρίστες

 78. 16/10 13:49

  Συνέδριο ΣΕΤΕ: Πώς η Κοπεγχάγη αναπτύσσει τον τουρισμό της

 79. 16/10 13:11

  Η Ε.Κουντουρά στο συνέδριο του ΣΕΤΕ: Πώς προωθείται η ψηφιακή μετάβαση του ελληνικού τουρισμού

 80. 16/10 12:45

  Συνέδριο ΣΕΤΕ: Ο υπερ-τουρισμός μέσα από τη διαχείριση προορισμού

 81. 16/10 11:12

  Οι Κυκλάδες πρώτη επιλογή για ξενοδοχειακές επενδύσεις στην Ελλάδα

 82. 16/10 11:06

  Χρυσό διεθνές βραβείο Travelife για το Mitsis Blue Domes Resort & Spa

 83. 16/10 10:35

  DRV: Εξαιρετική χρονιά για τους Γερμανούς πράκτορες το 2018, +20% η Ελλάδα

 84. 16/10 10:08

  Περιφέρεια Κρήτης: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανατύπωση εντύπων και χάρτη

 85. 16/10 10:06

  Διαγωνισμός για τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού

 86. 16/10 10:04

  Διαμαρτυρίες για τα νέα διόδια επί της Εγνατίας Οδού Σερρών –Θεσσαλονίκης

 87. 16/10 10:02

  Παρεμβάσεις στην Ακρόπολη και σε άλλα αρχαιολογικά μνημεία

 88. 16/10 09:59

  ΕΟΤ: Δράσεις προβολής σε ΗΠΑ και Ρωσία

 89. 15/10 17:55

  Εσείς παρατηρήσατε κάποια διαφορά στην κατάταξη αποτελεσμάτων της ιστοσελίδας σας;

 90. 15/10 17:55

  Εσείς παρατηρήσατε κάποια διαφορά στην κατάταξη αποτελεσμάτων της ιστοσελίδας σας;

 91. 15/10 17:34

  Εγκαίνια για το Apollo Trails στην ορεινή Πελοπόννησο

 92. 15/10 16:51

  Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ΕΞΑ-ΑA

 93. 15/10 15:52

  Συνέδριο «Δρόμος του Μεταξιού»: Eπίσκεψη στο μουσείο των Αιγών

 94. 15/10 15:50

  CNT: Η Aegean 5η καλύτερη αεροπορική εταιρία στον κόσμο το 2018

 95. 15/10 14:49

  Υπό την αιγίδα της FedHATTA η έκθεση κρητικών κρασιών ΟιΝοτικά

 96. 15/10 13:31

  Ο ΕΟΤ στην Έκθεση Inwetex-Cis της Αγίας Πετρούπολης

 97. 15/10 13:18

  100% Hotel Show: Γιατί τα Boutique Ξενοδοχεία και οι Hotel Designers είναι τo σημαντικότερο κοινό της έκθεσης

 98. 15/10 13:10

  Ο Τούρκος κροίσος, με παρουσία στην Ελλάδα, πουλάει πολυτελή ξενοδοχεία

 99. 15/10 12:39

  Θαλάσσια σύνδεση με Ελλάδα θέλει η Κύπρος, μετά από 18 χρόνια

 100. 15/10 12:16

  Η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει μερίδιο από την έκρηξη των τουριστών υγείας