Κυπριακός Τουρισμός (Β' Μέρος): Τι δέον γενέσθαι για το τουριστικό μας μέλλον- 10 + 1 επισημάνσεις. Του Α.Λοΐζου (*)

Α Decrease font Enlarge font
Κυπριακός Τουρισμός (Β' Μέρος): Τι δέον γενέσθαι για το τουριστικό μας μέλλον- 10 + 1 επισημάνσεις. Του Α.Λοΐζου (*)Ο πρόεδρος του ΚΟΤ κ.Άγγελος Λοΐζου

(*) Γράφει ο κ.Άγγελος Λοΐζου, πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού

 

Σε συνέχεια του πρώτου μέρους του παρόντος άρθρου, στο οποίο είχαν αποτυπωθεί “10+1 τουριστικά απορρέοντα της χρονιάς που μας πέρασε”, επανερχόμαστε, με την ίδια προσέγγιση, στην αποτύπωση 10 + 1 επισημάνσεων, υπό το πρίσμα πλέον της ‘προοπτικής’, για το τι δέον γενέσθαι για την τουριστική βιομηχανία της Κύπρου:

1. Δεν αρκεί και μόνο να διακηρύττουμε ή να επαναλαμβάνουμε ότι ο τουρισμός είναι η κινητήρια δύναμη και η βαριά βιομηχανία της οικονομίας μας. Για να εδραιωθούμε και να εξελιχτούμε ως προορισμός, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά στα πεδία της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης, ο τομέας πρέπει να αναδειχθεί, εμπράκτως, σε κορυφαία προτεραιότητα.

2. Ενόψει και των στρατηγικών σχεδιασμών του τουρισμού, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί ισορροπημένη και προσεκτική ανάπτυξη του προορισμού, πάντα υπό το φως της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, της κοινωνικής ευημερίας και της οικονομικής βιωσιμότητας, στη βάση της φέρουσας ικανότητας του τόπου μας. Παράλληλη επιδίωξη θα πρέπει να είναι το συλλογικό καλό και η ισόρροπη και δίκαιη κατανομή των οικονομικοκοινωνικών οφελών του τομέα. Είναι αδήριτη ανάγκη, το στρατηγικό όραμα του προορισμού να το αποδεχτεί και να το  εναγκαλιστεί η κοινωνία. Εξού και επιβάλλεται, η όποια ανάπτυξη να είναι βιώσιμη και … ‘νούσιμη’.  

3. Το ευκταίο θα ήταν η όποια μελλοντική τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας, να επιτυγχάνετο με, κατά το δυνατό, ‘οργανικό’ τρόπο, στο πλαίσιο των δυνάμεων και αναγκών της αγοράς. Στις περιπτώσεις που θα επιδιωχθεί, ωστόσο, η εντονότερη ώθηση και επιτάχυνση της ανάπτυξης, θα ήταν καλό να λαμβάνεται υπόψη και ο δυνητικός αντίκτυπος στην επιχειρηματική κατάσταση και στις χρηματοοικονομικές ‘αντοχές’ των υφιστάμενων επιχειρήσεων.  

4. Δεν πρέπει να επιτραπεί η επανάληψη φαινομένων υπέρμετρης και αλόγιστης καταπόνησης του φυσικού περιβάλλοντος και, κατά το δοκούν, παρεμβάσεων ή ‘ισοπεδώσεων’ στις παραλίες μας. Με την αλλοίωση και αλλοτρίωση του φυσικού μας πλούτου, καταστρέφουμε και εκμηδενίζουμε σταδιακά το τι κάνει την χώρα μας όμορφη και μοναδική, δημιουργώντας, στην ουσία, ένα ‘τεχνητό’, μη αυθεντικό προορισμό, με προδιαγραμμένη φθίνουσα πορεία. 

5. Ενόψει της, παρατηρούμενης τα τελευταία χρόνια, μεγεθυμένης τουριστικής ζήτησης, επιβάλλεται προσοχή, σύνεση και μέτρο στα θέματα της τιμολόγησης, της ποιότητας και των επιπέδων εξυπηρέτησης των τουριστικών επιχειρήσεων. Είναι, εξάλλου, υπό  ‘ευημερούσες’ συνθήκες, που κρίνεται η αξιοπιστία, η ωριμότητα και η σύνεσή μας σαν προορισμός και γι’ αυτό απαιτείται η υιοθέτηση μεσο-μακροπρόθεσμων προσεγγίσεων σε βάθος χρόνου και όχι εφήμερη κερδοσκοπική αντιμετώπιση, όπως δυστυχώς παρατηρήθηκε σε περιπτώσεις του παρελθόντος.

6. Η ανάγκη διατήρησης της ανακτηθείσας αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας της τουριστικής Κύπρου είναι δεδομένη. Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες του τουρισμού και το αδυσώπητα ανταγωνιστικό τουριστικό περιβάλλον, επιβάλλουν τη συνέχιση της  δραστηριοποίησης και εγρήγορσης με ένα σύγχρονο, ευέλικτο και ταχύ επιχειρησιακό τρόπο, από πλευράς  αρμοδίων του τουρισμού. Οι επιχειρησιακές σχέσεις με τους σημαντικούς στρατηγικούς εταίρους που διασυνδέουν, αμοιβαία επωφελώς και όλο και αυξανόμενα, τα επιχειρησιακά συμφέροντά τους με τον προορισμό, επιβάλλεται, όχι απλά να διατηρηθούν, αλλά να ενισχυθούν. 

Θα πρέπει επίσης να επαναξιολογηθούν οι τρόποι και ο χρόνος έγκρισης, διάθεσης και ευέλικτης επαναδιάθεσης του εκάστοτε εγκρινόμενου προϋπολογισμού για τον τουρισμό, κατά τρόπο που θα επιτρέπει την ευελιξία για βέλτιστη ανταπόκριση στη διεθνή ανταγωνιστική σκακιέρα, με τα συχνά μεταβαλλόμενα δεδομένα, που απαιτούν γρήγορες και άμεσες ενέργειες για αξιοποίηση εξελίξεων.   

7. Με την αυξανόμενη διείσδυση της συνεργατικής οικονομίας και των διαδικτυακών ‘πλατφόρμων διαμοιρασμού’ και μισθώσεων κατοικιών, διαμορφώνονται πλέον  νέα δεδομένα που πρέπει να τύχουν ορθολογιστικής ρύθμισης (π.χ. μέσω στοχευμένης φορολόγησης) από το Κράτος, αφού, λόγω του βαθμού υποκατάστασης, έχουν δημιουργηθεί συνθήκες παράλληλης αγοράς και αθέμιτου ανταγωνισμού προς τις νόμιμες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.  

8. Από πλευράς μας αναμένεται να ενισχυθούν οι, αποδεδειγμένα επιτυχείς, στοχευμένες προσπάθειες για διεύρυνση των τουριστικών αφίξεων της χειμερινής τουριστικής περιόδου και των μηνών εκτός κύριας αιχμής, με ενέργειες προβολής/προώθησης, ανάπτυξης και προώθησης ειδικών μορφών τουρισμού, στήριξης εκδηλώσεων κοκ. Επιβάλλεται όπως γίνουν πολύ περισσότερα, τόσο από πλευράς Τοπικών Αρχών, όσον αφορά στην αναίρεση της ερημωμένης, και ενίοτε καταθλιπτικής, εικόνας στις τουριστικές περιοχές το χειμώνα, όσο και από πλευράς  επιχειρήσεων διαμονής και επισιτισμού, με την παραμονή τους σε λειτουργία που θα ανταποκρίνεται στην κατάταξή τους, καθώς και την προσφορά αξιόλογων ευκαιριών ψυχαγωγίας και δημιουργικής ενασχόλησης. 

9. Χρειάζεται να προσδιοριστεί, με προσεχτικά μελετημένο τρόπο, το ‘branding’ και η τουριστική μας ταυτότητα ως προορισμού, σε ένα σφαιρικό και ολιστικό πλαίσιο, που πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συνάρτηση και συμπόρευση με την ταυτότητα, που επιδιώκουμε να αναδείξουμε, ευρύτερα ως χώρα. Ορθολογιστική μελέτη και εφαρμογή απαιτείται και για το φάσμα των αναγκαίων μεταρρυθμιστικών αλλαγών, που θα επιτρέψουν στη χώρα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις.

10. Κρίσιμο ζήτημα του προορισμού, στο οποίο πρέπει να εγκύψει επισταμένα το αρμόδιο Υπουργείο, ενόψει της αυξανόμενης τουριστικής ζήτησης και προσελκυστικότητάς μας ως προορισμός, είναι και οι, νευραλγικής σημασίας, χερσαίες συγκοινωνίες που αφορούν στην εξυπηρέτηση των τουριστών (από την επάρκεια και συχνότητα δρομολογίων, μέχρι τις χρεώσεις και τον επαγγελματισμό των οδηγών ταξί). 

11. Η μοναδικότητα, η ωραιότητα και η αυθεντικότητα του τόπου, καθώς και η γνήσια κυπριακή ψυχή, μετουσιώνονται, όσο πουθενά αλλού, στην κυπριακή ύπαιθρο. Η ύπαιθρός μας είναι ένα διαμάντι, το οποίο θα πρέπει να αναδείξουμε, να ενισχύσουμε και να αξιοποιήσουμε, αλλά παράλληλα να διαφυλάξουμε, μέσω αειφόρων προσεγγίσεων. Θεωρούμε ότι δεν αρκούν μεμονωμένες ή αποσπασματικές δράσεις, απλά τουριστικής ή άλλης στόχευσης, αλλά απαιτείται μια νέα ολιστική και σφαιρική αντιμετώπιση της υπαίθρου, με μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό, ενίσχυση του κοινωνικού της ιστού και στήριξη όλων των εκφάνσεων της ζωής της, ώστε να είναι διαχρονικά βιώσιμη η όποιας μορφής ανάπτυξη. 

 

 

 1. 21/06 20:53

  Τέχνη, μόδα και φωτογραφία κυριαρχούν στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus (φωτό)

 2. 21/06 20:47

  Η Emirates αναζητά προσωπικό- Ημέρες καριέρας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

 3. 21/06 20:43

  Έρευνα ικανοποίησης των τουριστών στη Χαλκιδική

 4. 21/06 16:50

  ΚΑΥΑΚ: Οι 7 φυλές ταξιδιωτών και τι τους αγχώνει στις διακοπές

 5. 21/06 16:18

  IGTV όταν το video κυριαρχεί στο instagram

 6. 21/06 15:28

  H Kάρπαθος προβάλλεται διεθνώς και εντυπωσιάζει

 7. 21/06 15:15

  ΤτΕ: Μείωση 3,1% στη μέση ταξιδιωτική δαπάνη στο 4μηνο

 8. 21/06 14:12

  FedHATTA: Τι αλλάζει από 1ης Ιουλίου στα οργανωμένα ταξίδια

 9. 21/06 13:50

  Η ελιά της Χαλκιδικής στο «μενού» 3,5 εκατομμυρίων Ρώσων αναγνωστών

 10. 21/06 13:46

  Ellinair: Διολίσθηση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

 11. 21/06 13:08

  Μύκονος: Γυρίσματα για την επιτυχημένη γερμανική σειρά "Πλοίο της Αγάπης"

 12. 21/06 12:51

  Τουρισμός Υγείας: Διεθνές συνέδριο στην Κω

 13. 21/06 12:41

  Εξοργιστικά πράγματα που κάνουν οι τουρίστες σε όλο τον κόσμο (videos)

 14. 21/06 12:38

  Έκκληση των Βρετανών πρακτόρων να καθαρίσει η Κέρκυρα!

 15. 21/06 12:04

  Ellinair: Ανοικτό το ενδεχόμενο για περισσότερες πτήσεις προς Ελλάδα από Ρωσία

 16. 21/06 12:04

  ΕΟΤ: Μεγάλη αύξηση Κινέζων τουριστών στην Ελλάδα φέτος

 17. 21/06 11:47

  Διάκριση της Fraport Greece στα EMEA Finance’s Project- Finance Awards 2017

 18. 21/06 11:38

  Costa Navarino: Νέο υπόσκαφο Clubhouse στο γήπεδο γκολφ

 19. 21/06 11:33

  Egyptair: Προσφορά στις πτήσεις Αθήνα- Κάιρο

 20. 21/06 11:32

  10 προτάσεις της Ν.Δ. για την κρουαζιέρα

 21. 21/06 11:28

  4 νέα Aldiana Club το 2019

 22. 21/06 11:12

  Νέο ξενοδοχείο Bomo Club στην Κρήτη

 23. 21/06 10:19

  Στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών η Τήλος

 24. 21/06 10:18

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: διαπραγματεύσεις με το CNN International

 25. 21/06 10:16

  Άδειες για ανακαίνιση και επέκταση ξενοδοχείων σε Σκόπελο και Θάσο

 26. 21/06 10:13

  Στα ύψη και φέτος ο κυπριακός τουρισμός -Αύξηση αφίξεων 14,5% στο 5μηνο

 27. 21/06 10:10

  Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Ξανά μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων

 28. 20/06 17:14

  Instagram: ο παράδεισος του engagement για τους χρήστες μας

 29. 20/06 16:21

  Κυριαρχία της Ryanair στην Ευρώπη

 30. 20/06 15:21

  Eκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ελληνική γαστρονομία

 31. 20/06 13:54

  Eγκύκλιος: Μια καρτέλα ενημέρωσης πελάτη ανά κατάλυμα

 32. 20/06 13:49

  TUI: Η Ελλάδα δεύτερος πιο περιζήτητος προορισμός το 2018- Ποιοι τουρίστες την επιλέγουν

 33. 20/06 13:46

  ΞΕΕ: Ενιαία αμοιβή για πνευματικά δικαιώματα από τα ξενοδοχεία

 34. 20/06 13:22

  Ακλόνητη από τους περιορισμούς η Airbnb στην Ευρώπη

 35. 20/06 13:08

  Παράνομη ναύλωση ιστιοφόρου στο Λεωνίδιο

 36. 20/06 13:03

  Κοιμητηριακός τουρισμός (!): Ημερίδα στην Κηφισιά

 37. 20/06 13:02

  TτΕ: Oριακή η αύξηση των τουριστικών εσόδων τον Απρίλιο

 38. 20/06 12:53

  Τουρισμός halal: 156 εκατ. τουρίστες μέχρι το 2020- Με ποια κριτήρια επιλέγουν διακοπές

 39. 20/06 12:47

  Εβδομάδα γαστρονομίας στο Ηράκλειο

 40. 20/06 11:55

  Ryanair: Οι πιλότοι "απειλούν" με απεργιακό χάος στις πτήσεις το καλοκαίρι

 41. 20/06 11:42

  Sailing Marathon: Η μεγάλη γιορτή της ιστιοπλοΐας

 42. 20/06 11:35

  Διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

 43. 20/06 11:26

  On The Beach: 4 ελληνικοί προορισμοί στους 10 top για "ήλιο-θάλασσα" με καλό value

 44. 20/06 11:07

  FedHATTA - North Events: Τριετές πρόγραμμα στρατηγικής προβολής στις ΗΠΑ

 45. 20/06 10:37

  Πράσινο φως για 2 νέα 5άστερα ξενοδοχεία στη Γεωργιούπολη

 46. 20/06 10:11

  Εντυπωσιακό ρεκόρ της Τουρκίας στον τουρισμό

 47. 20/06 10:09

  Επέκταση ξενοδοχείου 5 αστέρων στον Μυστρά

 48. 20/06 10:07

  Βιντεοσκοπήσεις για την τουριστική προβολή του Ολύμπου και της γραμμής Κατάκολο - Πύργος - Αρ. Ολυμπία

 49. 20/06 10:05

  Δράσεις για τον τουρισμό από τις Περιφέρειες Β. Αιγαίου και Δ. Ελλάδας

 50. 20/06 10:03

  Ανάπτυξη των αεροδρομίων σε Κάρπαθο, Κω και Ρόδο

 51. 20/06 10:00

  Ε.Κουντουρά: Συναντήσεις με φορείς στην Κρήτη

 52. 19/06 19:28

  Διαστημική αποστολή θα προβάλλει την κρητική φιλοξενία και την τεχνολογία

 53. 19/06 19:00

  Thomas Cook: 10-15 νέα ξενοδοχεία στην Ελλάδα μέχρι το επόμενο καλοκαίρι

 54. 19/06 16:13

  Ο τουρισμός της Χερσονήσου σε συνάντηση Κουντουρά με το δήμαρχο

 55. 19/06 16:07

  Instagram Live ένα χρήσιμο Digital Marketing εργαλείο

 56. 19/06 16:03

  Στο Λούβρο, με φόντο την Αφροδίτη της Μήλου, το νέο videoclip της Beyonce

 57. 19/06 14:50

  50% αύξηση αφίξεων την τελευταία 3ετία είχε ο κυπριακός τουρισμός

 58. 19/06 14:23

  Hotels.com/ Έρευνα: Πιο σημαντική η γαστρονομία από τα αξιοθέατα

 59. 19/06 14:01

  Ξενοδοχεία: 10 πανεύκολοι τρόποι για να βελτιώσετε την εμπειρία πελατών

 60. 19/06 13:50

  Νέα ξενοδοχεία στην Ελλάδα αναζητεί ο Thomas Cook

 61. 19/06 13:30

  Ελληνικός τουρισμός: Εκρηκτική άνοδος αεροπορικών αφίξεων στο α΄5μηνο

 62. 19/06 13:06

  ACI: «Απογείωση» των απευθείας συνδέσεων σε 3 ελληνικά αεροδρόμια την 5ετία

 63. 19/06 13:06

  Νέο ξενοδοχείο της Νάξου στην Aqua Vista Hotels

 64. 19/06 12:27

  Αστέρας Βουλιαγμένης: Σε πλήρη λειτουργία τον Μάρτιο του 2019

 65. 19/06 12:26

  Άνοιξε το νέο πολυτελές ξενοδοχείο Elivi Skiathos (φωτο)

 66. 19/06 12:10

  Anemos Luxury Grand Resort: Τιμητική διάκριση στα Sunny Heart Awards 2017

 67. 19/06 11:48

  Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση για την πολιτιστική διαδρομή "Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου"

 68. 19/06 11:41

  U.S. News: Αθήνα και Σαντορίνη στους 11 top προορισμούς στην Ευρώπη το 2018

 69. 19/06 11:28

  TUI Σουηδίας: 3 ελληνικές παραλίες στις 10 δημοφιλέστερες στο Instagram

 70. 19/06 11:11

  Apollo: Νέα οπτική ταυτότητα και λογότυπο

 71. 19/06 10:16

  Ερώτηση Γ.Αμυρά για τα σκουπίδια στην Κέρκυρα

 72. 19/06 10:10

  Ο τουρισμός των Χανίων στο επίκεντρο συνάντησης της Ε.Κουντουρά με τους φορείς

 73. 19/06 09:51

  Επέκταση του ξενοδοχείου Regina Mare στην Πέρδικα Ηγουμενίτσας

 74. 19/06 09:46

  ΕΟΤ: Συνδιαφήμιση με tour operators των ΗΠΑ

 75. 19/06 09:44

  ΚΕΕΛΠΝΟ: Διαγωνισμός για ταξιδιωτικές υπηρεσίες (πρόγραμμα PHILOS)

 76. 19/06 09:39

  Γορτυνία: Διαγωνισμός για εκμίσθωση ακινήτου με χρήση ενοικιαζόμενων δωματίων

 77. 19/06 09:34

  Φεστιβάλ Φωτογραφίας και Βίντεο στην Πρέβεζα

 78. 18/06 17:00

  SWOT: Συνεργασία με το Valeni Boutique Hotel

 79. 18/06 16:47

  Οι N.Y. Times αποθεώνουν την Αθήνα

 80. 18/06 16:40

  12 μέρη στα οποία απαγορεύονται τα ταξίδια- δείτε γιατί

 81. 18/06 16:19

  Σεξ και ναρκωτικά με Βρετανούς σε κρουαζιερόπλοιο όπου γυρίζεται ριάλιτι

 82. 18/06 15:49

  Κέρκυρα: Κλείνει ο αρχαιολογικός χώρος του Νέου Φρουρίου

 83. 18/06 15:31

  Στοχεύουμε mobile συσκευές στις digital marketing καμπάνιες των τουριστικών επιχειρήσεων μας

 84. 18/06 15:29

  Άγιο Γάλας: Το χωριό της Χίου με ιστορία από τη νεολιθική εποχή

 85. 18/06 15:11

  Αεροσυνοδός χορεύει Britney Spears εν ώρα πτήσης!

 86. 18/06 14:23

  Γ.Τζιάλλας: Νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισμό

 87. 18/06 14:00

  Just μπίρες! Οι κρητικές γιαγιάδες επιστρέφουν με παρωδία για το ελληνικό καλοκαίρι

 88. 18/06 13:57

  Μέτρα κατά των μεθυσμένων τουριστών στο Magaluf

 89. 18/06 13:15

  Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου στις τουριστικές περιοχές

 90. 18/06 12:35

  Tatler: 2 ελληνικά ξενοδοχεία στα καλύτερα στον κόσμο για το 2018

 91. 18/06 11:37

  ABTA: 1 στους 3 Βρετανούς δεν ενημερώνεται για τις απαγορεύσεις στον προορισμό διακοπών

 92. 18/06 11:04

  Πρόταση: Ο αστροτουρισμός έχει προοπτικές στη χώρα μας

 93. 18/06 10:59

  Επίδειξη μόδας στα ξενοδοχεία Athos Palace και Pallini Beach

 94. 18/06 10:53

  Τα δημοφιλέστερα ελληνικά ξενοδοχεία στη Γερμανία το τελευταίο δεκαπενθήμερο

 95. 18/06 10:21

  Ντρόουνς στη Σαντορίνη; Πιστοποίηση!

 96. 18/06 09:58

  Πώς τα ξενοδοχεία θα αποφύγουν κρούσματα της νόσου των Λεγεωνάριων

 97. 18/06 09:10

  Αλλαγές στη λειτουργία του Αρχαιολογικού Χώρου της Ακρόπολης

 98. 18/06 09:01

  Και τουριστικές επιχειρήσεις στο πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

 99. 18/06 08:57

  ΚΕΕΛΠΝΟ: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών

 100. 18/06 08:55

  ΕΟΤ: Δράσεις τουριστικής προώθησης σε Βέλγιο, Ιταλία και Ρωσία