Κυπριακός Τουρισμός (Β' Μέρος): Τι δέον γενέσθαι για το τουριστικό μας μέλλον- 10 + 1 επισημάνσεις. Του Α.Λοΐζου (*)

Α Decrease font Enlarge font
Κυπριακός Τουρισμός (Β' Μέρος): Τι δέον γενέσθαι για το τουριστικό μας μέλλον- 10 + 1 επισημάνσεις. Του Α.Λοΐζου (*)Ο πρόεδρος του ΚΟΤ κ.Άγγελος Λοΐζου

(*) Γράφει ο κ.Άγγελος Λοΐζου, πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού

 

Σε συνέχεια του πρώτου μέρους του παρόντος άρθρου, στο οποίο είχαν αποτυπωθεί “10+1 τουριστικά απορρέοντα της χρονιάς που μας πέρασε”, επανερχόμαστε, με την ίδια προσέγγιση, στην αποτύπωση 10 + 1 επισημάνσεων, υπό το πρίσμα πλέον της ‘προοπτικής’, για το τι δέον γενέσθαι για την τουριστική βιομηχανία της Κύπρου:

1. Δεν αρκεί και μόνο να διακηρύττουμε ή να επαναλαμβάνουμε ότι ο τουρισμός είναι η κινητήρια δύναμη και η βαριά βιομηχανία της οικονομίας μας. Για να εδραιωθούμε και να εξελιχτούμε ως προορισμός, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά στα πεδία της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης, ο τομέας πρέπει να αναδειχθεί, εμπράκτως, σε κορυφαία προτεραιότητα.

2. Ενόψει και των στρατηγικών σχεδιασμών του τουρισμού, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί ισορροπημένη και προσεκτική ανάπτυξη του προορισμού, πάντα υπό το φως της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, της κοινωνικής ευημερίας και της οικονομικής βιωσιμότητας, στη βάση της φέρουσας ικανότητας του τόπου μας. Παράλληλη επιδίωξη θα πρέπει να είναι το συλλογικό καλό και η ισόρροπη και δίκαιη κατανομή των οικονομικοκοινωνικών οφελών του τομέα. Είναι αδήριτη ανάγκη, το στρατηγικό όραμα του προορισμού να το αποδεχτεί και να το  εναγκαλιστεί η κοινωνία. Εξού και επιβάλλεται, η όποια ανάπτυξη να είναι βιώσιμη και … ‘νούσιμη’.  

3. Το ευκταίο θα ήταν η όποια μελλοντική τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας, να επιτυγχάνετο με, κατά το δυνατό, ‘οργανικό’ τρόπο, στο πλαίσιο των δυνάμεων και αναγκών της αγοράς. Στις περιπτώσεις που θα επιδιωχθεί, ωστόσο, η εντονότερη ώθηση και επιτάχυνση της ανάπτυξης, θα ήταν καλό να λαμβάνεται υπόψη και ο δυνητικός αντίκτυπος στην επιχειρηματική κατάσταση και στις χρηματοοικονομικές ‘αντοχές’ των υφιστάμενων επιχειρήσεων.  

4. Δεν πρέπει να επιτραπεί η επανάληψη φαινομένων υπέρμετρης και αλόγιστης καταπόνησης του φυσικού περιβάλλοντος και, κατά το δοκούν, παρεμβάσεων ή ‘ισοπεδώσεων’ στις παραλίες μας. Με την αλλοίωση και αλλοτρίωση του φυσικού μας πλούτου, καταστρέφουμε και εκμηδενίζουμε σταδιακά το τι κάνει την χώρα μας όμορφη και μοναδική, δημιουργώντας, στην ουσία, ένα ‘τεχνητό’, μη αυθεντικό προορισμό, με προδιαγραμμένη φθίνουσα πορεία. 

5. Ενόψει της, παρατηρούμενης τα τελευταία χρόνια, μεγεθυμένης τουριστικής ζήτησης, επιβάλλεται προσοχή, σύνεση και μέτρο στα θέματα της τιμολόγησης, της ποιότητας και των επιπέδων εξυπηρέτησης των τουριστικών επιχειρήσεων. Είναι, εξάλλου, υπό  ‘ευημερούσες’ συνθήκες, που κρίνεται η αξιοπιστία, η ωριμότητα και η σύνεσή μας σαν προορισμός και γι’ αυτό απαιτείται η υιοθέτηση μεσο-μακροπρόθεσμων προσεγγίσεων σε βάθος χρόνου και όχι εφήμερη κερδοσκοπική αντιμετώπιση, όπως δυστυχώς παρατηρήθηκε σε περιπτώσεις του παρελθόντος.

6. Η ανάγκη διατήρησης της ανακτηθείσας αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας της τουριστικής Κύπρου είναι δεδομένη. Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες του τουρισμού και το αδυσώπητα ανταγωνιστικό τουριστικό περιβάλλον, επιβάλλουν τη συνέχιση της  δραστηριοποίησης και εγρήγορσης με ένα σύγχρονο, ευέλικτο και ταχύ επιχειρησιακό τρόπο, από πλευράς  αρμοδίων του τουρισμού. Οι επιχειρησιακές σχέσεις με τους σημαντικούς στρατηγικούς εταίρους που διασυνδέουν, αμοιβαία επωφελώς και όλο και αυξανόμενα, τα επιχειρησιακά συμφέροντά τους με τον προορισμό, επιβάλλεται, όχι απλά να διατηρηθούν, αλλά να ενισχυθούν. 

Θα πρέπει επίσης να επαναξιολογηθούν οι τρόποι και ο χρόνος έγκρισης, διάθεσης και ευέλικτης επαναδιάθεσης του εκάστοτε εγκρινόμενου προϋπολογισμού για τον τουρισμό, κατά τρόπο που θα επιτρέπει την ευελιξία για βέλτιστη ανταπόκριση στη διεθνή ανταγωνιστική σκακιέρα, με τα συχνά μεταβαλλόμενα δεδομένα, που απαιτούν γρήγορες και άμεσες ενέργειες για αξιοποίηση εξελίξεων.   

7. Με την αυξανόμενη διείσδυση της συνεργατικής οικονομίας και των διαδικτυακών ‘πλατφόρμων διαμοιρασμού’ και μισθώσεων κατοικιών, διαμορφώνονται πλέον  νέα δεδομένα που πρέπει να τύχουν ορθολογιστικής ρύθμισης (π.χ. μέσω στοχευμένης φορολόγησης) από το Κράτος, αφού, λόγω του βαθμού υποκατάστασης, έχουν δημιουργηθεί συνθήκες παράλληλης αγοράς και αθέμιτου ανταγωνισμού προς τις νόμιμες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.  

8. Από πλευράς μας αναμένεται να ενισχυθούν οι, αποδεδειγμένα επιτυχείς, στοχευμένες προσπάθειες για διεύρυνση των τουριστικών αφίξεων της χειμερινής τουριστικής περιόδου και των μηνών εκτός κύριας αιχμής, με ενέργειες προβολής/προώθησης, ανάπτυξης και προώθησης ειδικών μορφών τουρισμού, στήριξης εκδηλώσεων κοκ. Επιβάλλεται όπως γίνουν πολύ περισσότερα, τόσο από πλευράς Τοπικών Αρχών, όσον αφορά στην αναίρεση της ερημωμένης, και ενίοτε καταθλιπτικής, εικόνας στις τουριστικές περιοχές το χειμώνα, όσο και από πλευράς  επιχειρήσεων διαμονής και επισιτισμού, με την παραμονή τους σε λειτουργία που θα ανταποκρίνεται στην κατάταξή τους, καθώς και την προσφορά αξιόλογων ευκαιριών ψυχαγωγίας και δημιουργικής ενασχόλησης. 

9. Χρειάζεται να προσδιοριστεί, με προσεχτικά μελετημένο τρόπο, το ‘branding’ και η τουριστική μας ταυτότητα ως προορισμού, σε ένα σφαιρικό και ολιστικό πλαίσιο, που πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συνάρτηση και συμπόρευση με την ταυτότητα, που επιδιώκουμε να αναδείξουμε, ευρύτερα ως χώρα. Ορθολογιστική μελέτη και εφαρμογή απαιτείται και για το φάσμα των αναγκαίων μεταρρυθμιστικών αλλαγών, που θα επιτρέψουν στη χώρα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις.

10. Κρίσιμο ζήτημα του προορισμού, στο οποίο πρέπει να εγκύψει επισταμένα το αρμόδιο Υπουργείο, ενόψει της αυξανόμενης τουριστικής ζήτησης και προσελκυστικότητάς μας ως προορισμός, είναι και οι, νευραλγικής σημασίας, χερσαίες συγκοινωνίες που αφορούν στην εξυπηρέτηση των τουριστών (από την επάρκεια και συχνότητα δρομολογίων, μέχρι τις χρεώσεις και τον επαγγελματισμό των οδηγών ταξί). 

11. Η μοναδικότητα, η ωραιότητα και η αυθεντικότητα του τόπου, καθώς και η γνήσια κυπριακή ψυχή, μετουσιώνονται, όσο πουθενά αλλού, στην κυπριακή ύπαιθρο. Η ύπαιθρός μας είναι ένα διαμάντι, το οποίο θα πρέπει να αναδείξουμε, να ενισχύσουμε και να αξιοποιήσουμε, αλλά παράλληλα να διαφυλάξουμε, μέσω αειφόρων προσεγγίσεων. Θεωρούμε ότι δεν αρκούν μεμονωμένες ή αποσπασματικές δράσεις, απλά τουριστικής ή άλλης στόχευσης, αλλά απαιτείται μια νέα ολιστική και σφαιρική αντιμετώπιση της υπαίθρου, με μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό, ενίσχυση του κοινωνικού της ιστού και στήριξη όλων των εκφάνσεων της ζωής της, ώστε να είναι διαχρονικά βιώσιμη η όποιας μορφής ανάπτυξη. 

 

 

 1. 25/09 15:09

  Zeus International: Ενίσχυση του τμήματος πωλήσεων

 2. 25/09 15:03

  Ryanair: Νέο δρομολόγιο Ρόδος-Ρώμη το 2019

 3. 25/09 14:56

  Στη Ρόδο το πρώτο φεστιβάλ που τιμά την κουλτούρα των Νότων του κόσμου

 4. 25/09 14:54

  National Geographic: Η Αλόννησος στους 50 top καταδυτικούς προορισμούς στον κόσμο

 5. 25/09 14:50

  Διαφήμιση παράνομης ναύλωσης σκάφους αναψυχής στο Λεωνίδιο

 6. 25/09 14:47

  Ryanair: Σύμβαση εργασίας με το προσωπικό στην Ιταλία

 7. 25/09 14:39

  To "Ελ. Βενιζέλος" στα 10 top ευρωπαϊκά αεροδρόμια με την υψηλότερη κίνηση

 8. 25/09 13:38

  Εντυπωσίασαν οι 2 ελληνικές ξενοδοχειακές προτάσεις στην The Hotel Show Dubai

 9. 25/09 13:36

  Βρετανικός τουρισμός: Μετ’ εμποδίων οι πτήσεις προς ΕΕ εάν δεν υπάρξει συμφωνία για Brexit

 10. 25/09 13:21

  Ο «Τουρισμός στο Δρόμο του Μεταξιού» στη Θεσσαλονίκη

 11. 25/09 13:07

  ΕΣΠΑ: Νέο πρόγραμμα εντός του Οκτωβρίου και για μικρές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

 12. 25/09 12:55

  Τουρισμός γονιμότητας, η νέα μεγάλη αγορά για την προσέλκυση Κινέζων

 13. 25/09 12:02

  Τα top 10 ελληνικά ξενοδοχεία στις αναζητήσεις των Γερμανών τον Σεπτέμβριο

 14. 25/09 11:44

  Γ.Τζιάλλας: Προοπτικές ανάπτυξης για την ελληνική κρουαζιέρα την επόμενη 3ετία

 15. 25/09 11:38

  Γερμανικός τουρισμός: Ρεκόρ αύξησης στην αεροπορική κίνηση προς Ελλάδα

 16. 25/09 11:14

  Η φέτα όχημα για την τουριστική ανάδειξη του Ολύμπου και της Ελασσόνας

 17. 25/09 10:14

  Ξένοι δημοσιογράφοι στην Αλόννησο

 18. 25/09 10:09

  Δήμος Κύθνου: Ανάδειξη σπηλαίου Καταφύκι

 19. 25/09 10:05

  Ευκαιρίες επιχειρηματικής συνεργασίας με την Λευκορωσία στον τουρισμό

 20. 25/09 10:04

  Εστία τουρισμού και πολιτισμού οι παλαιές αποθήκες Σάμου

 21. 25/09 09:48

  Ολοκληρώνεται το θεματικό πάρκο «Άλσος του Αριστοτέλη»

 22. 25/09 09:45

  Άδειες για δύο νέα πολυτελή ξενοδοχεία σε Μύκονο και Σαντορίνη

 23. 24/09 18:05

  Αδελφοποίηση Ν.Αιγαίου και νησιωτικής Βραζιλίας

 24. 24/09 16:30

  Σαντορίνη: Ανησυχίες για ρύπανση από τα κρουαζιερόπλοια

 25. 24/09 15:07

  Busabout: Νέο πρόγραμμα περιπέτειας στα ελληνικά νησιά το 2019

 26. 24/09 14:52

  Ο καλός καιρός έριξε τα κέρδη του Thomas Cook

 27. 24/09 14:17

  Συνέδριο ΣΕΤΕ: Τουρισμός και τεχνολογία στο επίκεντρο

 28. 24/09 13:49

  Το πιο ...γλυκό κατάλυμα στον κόσμο: Σοκολατένια αγροικία στη Γαλλία

 29. 24/09 13:05

  Google ή Facebook; Που είναι καλύτερα να διαφημίσουμε την τουριστική μας επιχείρηση;

 30. 24/09 12:32

  Νέος διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της TÜV AUSTRIA HELLAS

 31. 24/09 12:29

  Η Λευκωσία γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

 32. 24/09 12:25

  Η Αστυπάλαια ως προορισμός ευζωίας

 33. 24/09 12:19

  Διαψεύδει η TripAdvisor έρευνα ότι 1 στις 3 κριτικές είναι πληρωμένες

 34. 24/09 12:05

  12 ξενοδοχεία στην καμπάνια "Gay September in Greece"

 35. 24/09 11:40

  Άνοιξαν οι διαγωνισμοί για 5άστερα ξενοδοχεία στο π.Esperia και σε νεοκλασικό στην Αθήνα

 36. 24/09 11:35

  H Αττική στην έκθεση IFTM Top Resa στο Παρίσι

 37. 24/09 11:32

  Περισσότερους τουρίστες από την Άπω Ανατολή θέλει η Τουρκία

 38. 24/09 11:26

  STR: Οι επιδόσεις των ευρωπαϊκών ξενοδοχείων τον Αύγουστο- Ρεκόρ σε Βερολίνο & Παρίσι

 39. 24/09 10:59

  Turkish Airlines: Ρεκόρ δείκτη πληρότητας τον Αύγουστο

 40. 24/09 10:44

  Το Γαϊδουρονήσι με εικονική πραγματικότητα

 41. 24/09 10:42

  Αποφάσεις για ξενοδοχεία

 42. 24/09 10:40

  NAXiOS: Ο ψηφιακός ξεναγός της Νάξου

 43. 24/09 10:36

  Νέες πλωτές εξέδρες στη Χαλκιδική

 44. 24/09 10:34

  Πρόταση για αεροπορική σύνδεση Αθήνας – Τασκένδης

 45. 23/09 12:07

  Κινέζοι τουρίστες στον Όλυμπο

 46. 23/09 12:04

  Tα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής στην Πάτμο

 47. 23/09 12:00

  Έργα για την τουριστική ανάπτυξη στη Λίμνη Λάδωνα

 48. 23/09 11:59

  Αθλητικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλία

 49. 22/09 11:48

  Ψηφιακή προβολή και διαχείριση πολιτιστικών χώρων στα Χανιά

 50. 22/09 11:46

  Ανάπτυξη και ανάδειξη της Λίμνης Δοϊράνης

 51. 22/09 11:44

  Οι Καρποί της Μελίβοιας Γης στη Λάρισα

 52. 21/09 14:51

  H μαγευτική παραλία των Γλάρων στη Χίο από ψηλά

 53. 21/09 14:20

  Ελληνικός Τουρισμός: Γερμανοί και Αμερικανοί οι πρωταγωνιστές στο 7μηνο

 54. 21/09 14:16

  Αεροδρόμιο Καστελίου: Ελληνο-ινδική κοινοπραξία ο οριστικός ανάδοχος- Πότε ξεκινούν τα έργα

 55. 21/09 13:29

  T+L: Η Κρήτη στους 12 top προορισμούς για μοναχικούς ταξιδιώτες

 56. 21/09 13:04

  Μεγαλύτερη διαφάνεια στις χρεώσεις της Airbnb ζητεί η ΕΕ

 57. 21/09 12:42

  Ο κίνδυνος της τουριστικής ασφυξίας

 58. 21/09 12:21

  Μαγιόρκα και Ίμπιζα βάζουν "στοπ" στο δωρεάν αλκοόλ στα ξενοδοχεία από το 2020

 59. 21/09 12:13

  ΙΝΣΕΤΕ: Οδηγός ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων στις τουριστικές επιχειρήσεις

 60. 21/09 12:04

  Ζάκυνθος: Ζώνη επικινδυνότητας στο Ναυάγιο

 61. 21/09 11:58

  Στοιχεία στην ΕΛΣΤΑΤ από τα καταλύματα σύντομης διαμονής

 62. 21/09 11:47

  Τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία έχουν καλύτερες επιδόσεις

 63. 21/09 11:41

  Περίθαλψη σε τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα στη Σύρο

 64. 21/09 11:40

  Βενετία: Πρόστιμα στους τουρίστες που κάθονται στους δρόμους

 65. 21/09 10:56

  ΝΔ: Καθυστερημένα η αύξηση των πόρων του ΕΣΠΑ τουριστικών ΜμΕ

 66. 21/09 10:46

  Προβολή της Μήλου στην Αυστραλία

 67. 21/09 10:46

  Αγκίστρι: Διπλασιάζεται η δυναμικότητα του λιμένα

 68. 21/09 10:41

  Ε.Κουντουρά: Προτεραιότητα η απευθείας αεροπορική σύνδεση Σεούλ-Αθήνας

 69. 21/09 10:34

  Άδειες για δύο νέα ξενοδοχεία 5 αστέρων στη Σαντορίνη

 70. 21/09 10:29

  Δήμος Αργους-Ορεστικού: Aποκατάσταση των μονοπατιών του Αγίου Νικολάου

 71. 21/09 10:28

  Νέες πλωτές εξέδρες σε Χαλκιδική και Σκιάθο

 72. 21/09 10:24

  Μελέτη: Πρωταγωνιστής ο τουρισμός για την ισπανική οικονομία

 73. 21/09 10:22

  Το μαρτύριο της σταγόνας….

 74. 20/09 16:08

  Ευριδίκη Κουρνέτα: Νέο θεσμικό πλαίσιο για τον θεματικό τουρισμό

 75. 20/09 15:50

  Εταιρικές εκδηλώσεις στο Hard Rock Cafe Athens

 76. 20/09 15:36

  Α.Βασιλικός: Η Airbnb ξεπέρασε τον αριθμό κλινών στα ξενοδοχεία στην Αθήνα

 77. 20/09 14:44

  Οι τιμές των ξενοδοχείων το Φθινόπωρο: Ανταγωνιστική η Αθήνα, ακριβά τα νησιά

 78. 20/09 14:22

  Έρευνα: Η Αθήνα καθιερώνεται ως προορισμός διακοπών- το προφίλ των τουριστών της

 79. 20/09 14:14

  Νέο ξενοδοχείο Allsun στην Κρήτη

 80. 20/09 13:49

  Πως μπορούμε να ενισχύσουμε τις πωλήσεις/κρατήσεις σε περιόδους χαμηλής ζήτησης;

 81. 20/09 13:24

  ΤτΕ: +17% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 7μηνο

 82. 20/09 13:14

  Ryanair: Σχέδια για νέες βάσεις στη Γαλλία

 83. 20/09 12:51

  Προβολή της Ελλάδας στον κορεατικό κινηματογράφο

 84. 20/09 12:48

  Minoan Group: Πώληση τμήματος ταξιδίων- Στόχος να προχωρήσει το πρότζεκτ της Κρήτης

 85. 20/09 12:09

  Η Κρήτη ως επίκεντρο της κυκλικής οικονομίας στα νησιά της Μεσογείου

 86. 20/09 12:07

  Έρχεται ενοποίηση στην ηλεκτρονική αγορά ταξιδιών στην Ευρώπη

 87. 20/09 11:52

  Η Λευκωσία στη σύνοδο κορυφής του World Tourism Cities Federation

 88. 20/09 11:15

  Norwegian: Προγράμματα κρουαζιέρας στα ελληνικά νησιά το 2020

 89. 20/09 11:05

  3 στους 4 Αμερικανούς προτιμά κράτηση διακοπών μέσω τουριστικού γραφείου

 90. 20/09 10:48

  Οι δήμοι Λειψών και Τρικκαίων δημιουργούν τεχνογνωσία

 91. 20/09 10:35

  TornosNews: Οι τυχεροί που κέρδισαν προσκλήσεις για το Athens Flying Week- Όλα τα ονόματα

 92. 20/09 09:51

  Διαδραστική τουριστική προβολή του Ηρακλείου

 93. 20/09 09:49

  Επέκταση ξενοδοχείων στην Ερέτρια και την Κρήτη

 94. 20/09 09:41

  Όλες οι μεγάλες ελληνικές επενδύσεις στη Ρωσία – Το οικονομικό προφίλ των 18 ρωσικών περιφερειών

 95. 20/09 09:36

  Aποκατάσταση του Ιστορικού Φάρου Κόγχης Σαλαμίνας

 96. 20/09 09:34

  Βόρεια Κυνουρία: Τουριστικό brandname «Παράλιο Άστρος»

 97. 19/09 16:57

  Γερμανοί tour operators ξεναγήθηκαν στην Ήπειρο

 98. 19/09 16:53

  Thomas Cook: 10 νέα ξενοδοχεία Cook's Club το καλοκαίρι του 2019- Σχέδια και για Ελλάδα

 99. 19/09 15:42

  MR&H: Ένα μεγάλο επενδυτικό φόρουμ στην Αθήνα

 100. 19/09 15:34

  Διάκριση του Grace Santorini στα Top Mediterranean Resort Awards