Κυπριακός Τουρισμός (Β' Μέρος): Τι δέον γενέσθαι για το τουριστικό μας μέλλον- 10 + 1 επισημάνσεις. Του Α.Λοΐζου (*)

Α Decrease font Enlarge font
Κυπριακός Τουρισμός (Β' Μέρος): Τι δέον γενέσθαι για το τουριστικό μας μέλλον- 10 + 1 επισημάνσεις. Του Α.Λοΐζου (*)Ο πρόεδρος του ΚΟΤ κ.Άγγελος Λοΐζου

(*) Γράφει ο κ.Άγγελος Λοΐζου, πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού

 

Σε συνέχεια του πρώτου μέρους του παρόντος άρθρου, στο οποίο είχαν αποτυπωθεί “10+1 τουριστικά απορρέοντα της χρονιάς που μας πέρασε”, επανερχόμαστε, με την ίδια προσέγγιση, στην αποτύπωση 10 + 1 επισημάνσεων, υπό το πρίσμα πλέον της ‘προοπτικής’, για το τι δέον γενέσθαι για την τουριστική βιομηχανία της Κύπρου:

1. Δεν αρκεί και μόνο να διακηρύττουμε ή να επαναλαμβάνουμε ότι ο τουρισμός είναι η κινητήρια δύναμη και η βαριά βιομηχανία της οικονομίας μας. Για να εδραιωθούμε και να εξελιχτούμε ως προορισμός, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά στα πεδία της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης, ο τομέας πρέπει να αναδειχθεί, εμπράκτως, σε κορυφαία προτεραιότητα.

2. Ενόψει και των στρατηγικών σχεδιασμών του τουρισμού, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί ισορροπημένη και προσεκτική ανάπτυξη του προορισμού, πάντα υπό το φως της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, της κοινωνικής ευημερίας και της οικονομικής βιωσιμότητας, στη βάση της φέρουσας ικανότητας του τόπου μας. Παράλληλη επιδίωξη θα πρέπει να είναι το συλλογικό καλό και η ισόρροπη και δίκαιη κατανομή των οικονομικοκοινωνικών οφελών του τομέα. Είναι αδήριτη ανάγκη, το στρατηγικό όραμα του προορισμού να το αποδεχτεί και να το  εναγκαλιστεί η κοινωνία. Εξού και επιβάλλεται, η όποια ανάπτυξη να είναι βιώσιμη και … ‘νούσιμη’.  

3. Το ευκταίο θα ήταν η όποια μελλοντική τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας, να επιτυγχάνετο με, κατά το δυνατό, ‘οργανικό’ τρόπο, στο πλαίσιο των δυνάμεων και αναγκών της αγοράς. Στις περιπτώσεις που θα επιδιωχθεί, ωστόσο, η εντονότερη ώθηση και επιτάχυνση της ανάπτυξης, θα ήταν καλό να λαμβάνεται υπόψη και ο δυνητικός αντίκτυπος στην επιχειρηματική κατάσταση και στις χρηματοοικονομικές ‘αντοχές’ των υφιστάμενων επιχειρήσεων.  

4. Δεν πρέπει να επιτραπεί η επανάληψη φαινομένων υπέρμετρης και αλόγιστης καταπόνησης του φυσικού περιβάλλοντος και, κατά το δοκούν, παρεμβάσεων ή ‘ισοπεδώσεων’ στις παραλίες μας. Με την αλλοίωση και αλλοτρίωση του φυσικού μας πλούτου, καταστρέφουμε και εκμηδενίζουμε σταδιακά το τι κάνει την χώρα μας όμορφη και μοναδική, δημιουργώντας, στην ουσία, ένα ‘τεχνητό’, μη αυθεντικό προορισμό, με προδιαγραμμένη φθίνουσα πορεία. 

5. Ενόψει της, παρατηρούμενης τα τελευταία χρόνια, μεγεθυμένης τουριστικής ζήτησης, επιβάλλεται προσοχή, σύνεση και μέτρο στα θέματα της τιμολόγησης, της ποιότητας και των επιπέδων εξυπηρέτησης των τουριστικών επιχειρήσεων. Είναι, εξάλλου, υπό  ‘ευημερούσες’ συνθήκες, που κρίνεται η αξιοπιστία, η ωριμότητα και η σύνεσή μας σαν προορισμός και γι’ αυτό απαιτείται η υιοθέτηση μεσο-μακροπρόθεσμων προσεγγίσεων σε βάθος χρόνου και όχι εφήμερη κερδοσκοπική αντιμετώπιση, όπως δυστυχώς παρατηρήθηκε σε περιπτώσεις του παρελθόντος.

6. Η ανάγκη διατήρησης της ανακτηθείσας αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας της τουριστικής Κύπρου είναι δεδομένη. Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες του τουρισμού και το αδυσώπητα ανταγωνιστικό τουριστικό περιβάλλον, επιβάλλουν τη συνέχιση της  δραστηριοποίησης και εγρήγορσης με ένα σύγχρονο, ευέλικτο και ταχύ επιχειρησιακό τρόπο, από πλευράς  αρμοδίων του τουρισμού. Οι επιχειρησιακές σχέσεις με τους σημαντικούς στρατηγικούς εταίρους που διασυνδέουν, αμοιβαία επωφελώς και όλο και αυξανόμενα, τα επιχειρησιακά συμφέροντά τους με τον προορισμό, επιβάλλεται, όχι απλά να διατηρηθούν, αλλά να ενισχυθούν. 

Θα πρέπει επίσης να επαναξιολογηθούν οι τρόποι και ο χρόνος έγκρισης, διάθεσης και ευέλικτης επαναδιάθεσης του εκάστοτε εγκρινόμενου προϋπολογισμού για τον τουρισμό, κατά τρόπο που θα επιτρέπει την ευελιξία για βέλτιστη ανταπόκριση στη διεθνή ανταγωνιστική σκακιέρα, με τα συχνά μεταβαλλόμενα δεδομένα, που απαιτούν γρήγορες και άμεσες ενέργειες για αξιοποίηση εξελίξεων.   

7. Με την αυξανόμενη διείσδυση της συνεργατικής οικονομίας και των διαδικτυακών ‘πλατφόρμων διαμοιρασμού’ και μισθώσεων κατοικιών, διαμορφώνονται πλέον  νέα δεδομένα που πρέπει να τύχουν ορθολογιστικής ρύθμισης (π.χ. μέσω στοχευμένης φορολόγησης) από το Κράτος, αφού, λόγω του βαθμού υποκατάστασης, έχουν δημιουργηθεί συνθήκες παράλληλης αγοράς και αθέμιτου ανταγωνισμού προς τις νόμιμες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.  

8. Από πλευράς μας αναμένεται να ενισχυθούν οι, αποδεδειγμένα επιτυχείς, στοχευμένες προσπάθειες για διεύρυνση των τουριστικών αφίξεων της χειμερινής τουριστικής περιόδου και των μηνών εκτός κύριας αιχμής, με ενέργειες προβολής/προώθησης, ανάπτυξης και προώθησης ειδικών μορφών τουρισμού, στήριξης εκδηλώσεων κοκ. Επιβάλλεται όπως γίνουν πολύ περισσότερα, τόσο από πλευράς Τοπικών Αρχών, όσον αφορά στην αναίρεση της ερημωμένης, και ενίοτε καταθλιπτικής, εικόνας στις τουριστικές περιοχές το χειμώνα, όσο και από πλευράς  επιχειρήσεων διαμονής και επισιτισμού, με την παραμονή τους σε λειτουργία που θα ανταποκρίνεται στην κατάταξή τους, καθώς και την προσφορά αξιόλογων ευκαιριών ψυχαγωγίας και δημιουργικής ενασχόλησης. 

9. Χρειάζεται να προσδιοριστεί, με προσεχτικά μελετημένο τρόπο, το ‘branding’ και η τουριστική μας ταυτότητα ως προορισμού, σε ένα σφαιρικό και ολιστικό πλαίσιο, που πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συνάρτηση και συμπόρευση με την ταυτότητα, που επιδιώκουμε να αναδείξουμε, ευρύτερα ως χώρα. Ορθολογιστική μελέτη και εφαρμογή απαιτείται και για το φάσμα των αναγκαίων μεταρρυθμιστικών αλλαγών, που θα επιτρέψουν στη χώρα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις.

10. Κρίσιμο ζήτημα του προορισμού, στο οποίο πρέπει να εγκύψει επισταμένα το αρμόδιο Υπουργείο, ενόψει της αυξανόμενης τουριστικής ζήτησης και προσελκυστικότητάς μας ως προορισμός, είναι και οι, νευραλγικής σημασίας, χερσαίες συγκοινωνίες που αφορούν στην εξυπηρέτηση των τουριστών (από την επάρκεια και συχνότητα δρομολογίων, μέχρι τις χρεώσεις και τον επαγγελματισμό των οδηγών ταξί). 

11. Η μοναδικότητα, η ωραιότητα και η αυθεντικότητα του τόπου, καθώς και η γνήσια κυπριακή ψυχή, μετουσιώνονται, όσο πουθενά αλλού, στην κυπριακή ύπαιθρο. Η ύπαιθρός μας είναι ένα διαμάντι, το οποίο θα πρέπει να αναδείξουμε, να ενισχύσουμε και να αξιοποιήσουμε, αλλά παράλληλα να διαφυλάξουμε, μέσω αειφόρων προσεγγίσεων. Θεωρούμε ότι δεν αρκούν μεμονωμένες ή αποσπασματικές δράσεις, απλά τουριστικής ή άλλης στόχευσης, αλλά απαιτείται μια νέα ολιστική και σφαιρική αντιμετώπιση της υπαίθρου, με μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό, ενίσχυση του κοινωνικού της ιστού και στήριξη όλων των εκφάνσεων της ζωής της, ώστε να είναι διαχρονικά βιώσιμη η όποιας μορφής ανάπτυξη. 

 

 

 1. 17/03 11:51

  Δήμος Καβάλας: Αξιοποίηση του Πάρκου Φιλίππων

 2. 17/03 11:42

  Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων: Σχέδιο για την ανάπτυξη της τουριστικής και μεταποιητικής δραστηριότητας

 3. 17/03 11:35

  Έρχεται το 1ο Sifnos Trail Race

 4. 16/03 15:42

  Βρετανικό ΥΠΕΞ: Ταξιδιωτική σύσταση για την Τουρκία

 5. 16/03 15:08

  Η Cyprus Airways επιστρέφει στην Αθήνα

 6. 16/03 14:50

  Τόπλες κρουαζιέρα στο Μεξικό-Καραϊβική

 7. 16/03 14:01

  Airbnb: Πιο εξειδικευμένη αναζήτηση σπιτιών για άτομα με αναπηρίες

 8. 16/03 13:32

  Περιφέρεια ΑΜ-Θ: Σημαντικές επαφές στην έκθεση ΙΤΒ

 9. 16/03 13:10

  Κρήτη, ο αγαπημένος προορισμός των Ρώσων

 10. 16/03 12:40

  Στην Avis Budget Group η Avis Greece

 11. 16/03 12:38

  Νέα έργα στο αεροδρόμιο της Κω

 12. 16/03 12:23

  Eπαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: Οι στόχοι της Επιτροπής Τουρισμού

 13. 16/03 11:53

  Η Ελλάδα υποψήφια για ευρωπαϊκό βραβείο Natura 2000- Ψηφίστε την!

 14. 16/03 11:35

  Η Αττική στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις ΙΤΒ και ΜΙΤΤ

 15. 16/03 11:30

  Επικερδής ο τουρισμός από ταξιδιώτες νεαρής ηλικίας

 16. 16/03 11:15

  Ελληνικός τουρισμός: Εκρηκτικό το 2018, σύννεφα για το 2019

 17. 16/03 10:50

  Τα top ελληνικά ξενοδοχεία στις online αναζητήσεις των Γερμανών το τελευταίο 15νθήμερο

 18. 16/03 10:36

  Aegean: +9% η αύξηση των επιβατών εξωτερικού, +87% τα κέρδη μετά από φόρους το 2017

 19. 16/03 10:09

  Ζ.Χνάρης: Αισιοδοξία για τη χρονιά, αλλά και εγρήγορση

 20. 16/03 09:51

  Αποφάσεις για 2 ξενοδοχεία σε Χανιά και Σαντορίνη

 21. 16/03 09:49

  Ανάπτυξη του λιμένα Γυθείου και δημιουργία υδατοδρομίου

 22. 16/03 09:44

  Μη δασικές 4 εκτάσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

 23. 16/03 09:34

  Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

 24. 16/03 09:33

  O Δήμος Αγ. Κωνσταντίνου στο Δίκτυο Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων

 25. 15/03 22:21

  Γιώργος Νταλάρας - Μη Μου Θυμώνεις Μάτια Μου (Μόσχα 13.03.18.)

 26. 15/03 17:50

  Ιστορική συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στη Μόσχα για το Έτος Τουρισμού Ελλάδας-Ρωσίας

 27. 15/03 15:53

  Πρώτο φεστιβάλ ευεξίας στη Λέσβο

 28. 15/03 15:18

  Μην μένετε στο ισόγειο ή στον τελευταίο όροφο ξενοδοχείου, συμβουλεύει πρώην πράκτορας της CIA

 29. 15/03 14:40

  Ελληνο-Ρωσικό επιχειρηματικό φόρουμ για τον τουρισμό στη Χαλκιδική

 30. 15/03 13:52

  Ryanair: Το 86% των πτήσεων έφθασαν στην ώρα τους τον Φεβρουάριο

 31. 15/03 13:39

  To Σχολείο Τουρισμού OnTour ταξιδεύει στον Όλυμπο

 32. 15/03 13:08

  Ρωσικός τουρισμός: Στους 15 top προορισμούς η Ελλάδα το 2017

 33. 15/03 12:42

  Wanderlust Greece: Ανακαλύπτουμε την Αθήνα σε 72 ώρες (βίντεο)

 34. 15/03 11:56

  Sky Express: 2 βραβεία ταχύτερα αναπτυσσόμενης εταιρίας

 35. 15/03 11:50

  Germania: Όλο το πρόγραμμα πτήσεων για Ελλάδα το 2018

 36. 15/03 11:44

  Αμερικανικός τουρισμός: Οι Millennials κυριαρχούν στα οικογενειακά ταξίδια το 2018

 37. 15/03 11:27

  H Egyptair επαναφέρει τη σύνδεση Αθήνα-Λιβύη

 38. 15/03 11:15

  Ποιoς θα κερδίσει τους Millennials; Γιατί οι ξενοδόχοι βλέπουν αποτυχία της Airbnb

 39. 15/03 11:00

  Τουρισμός 2018: "Ξεπουλούν" Ελλάδα και Τουρκία στη γερμανική αγορά- έλλειψη κλινών βλέπουν οι t.o's

 40. 15/03 10:28

  500.000 τουρίστες στην Ελλάδα φέτος από το Mouzenidis Group

 41. 15/03 10:24

  Η Airbnb διεκδικεί ξενοδοχεία από τις Booking και Expedia

 42. 15/03 10:05

  Alltours: Αποτρεπτικές οι υψηλές τιμές στη Μαγιόρκα

 43. 15/03 09:48

  EOT: Έδωσε 60.000 ευρώ για συναυλία του Νταλάρα στη Μόσχα

 44. 15/03 08:31

  Συγχωνεύσεις εταιρειών με ξενοδοχειακές και τουριστικές δραστηριότητες

 45. 15/03 08:28

  Aλλαγές χρήσης ξενοδοχείων

 46. 15/03 08:26

  Έδεσσα: Βιομηχανικό συγκρότημα μετατρέπεται σε χώρο για πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες

 47. 15/03 08:24

  Τουριστικές αφίξεις και Survivor...

 48. 15/03 08:13

  Το top 10 των ευρωπαϊκών χωρών με την υψηλότερη αύξηση αφίξεων το 2017- Εκτός η Ελλάδα

 49. 14/03 21:58

  Βραβείο «Top Hotel Partner 2017» για το Creta Maris

 50. 14/03 16:53

  Μηχανοκίνητος τουρισμός: Στήριξη ΕΟΤ στο MotOFFtour 2018

 51. 14/03 16:31

  Πριμ της Aegean σε τουρίστες από Βόρεια Ελλάδα για Χίο

 52. 14/03 16:19

  Εάν φοβάστε τις πτήσεις, πρέπει οπωσδήποτε να κατεβάσετε αυτή την εφαρμογή

 53. 14/03 16:15

  Την Τετάρτη 21 Μαρτίου τρώμε γαλλικά...

 54. 14/03 15:27

  ΝΔ: Ερώτηση περί φημολογίας για μετεγκατάσταση του Γραφείου του ΕΟΤ Γερμανίας

 55. 14/03 15:04

  ΣΕΤΕ: Έρχονται οι "Γαστρονομικοί Προορισμοί"

 56. 14/03 15:01

  Γερμανικός τουρισμός: Αναπόσπαστο αξεσουάρ των διακοπών το κινητό

 57. 14/03 14:45

  Προστασία της ελληνικής αμπελοποικιλότητας ζητεί η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

 58. 14/03 14:36

  Στο κέντρο της Αθήνας οι ιαματικές πηγές για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

 59. 14/03 14:14

  MITT: Βράβευση της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού παραλίας στην Ευρώπη

 60. 14/03 13:21

  Ο ελληνικός τουρισμός 10η μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη

 61. 14/03 13:18

  Τουρκία: Στοπ στις επιδοτήσεις πτήσεων την υψηλή σεζόν- Κίνητρα στην κρουαζιέρα

 62. 14/03 13:00

  Τι αλλάζει στις θεωρήσεις visa για ταξίδια στην Ευρώπη

 63. 14/03 12:40

  Coral Travel/ Starway Awards: Το Mitsis Ramira καλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο για το 2017

 64. 14/03 12:09

  Σε ένα 24ωρο η έκδοση visa σε Ρώσους για Ελλάδα

 65. 14/03 11:49

  Πρόταση για τη δημιουργία μαρίνας στη Νέα Πέραμο

 66. 14/03 11:36

  ΣΕΤΕ: Τουρισμός και Πολιτισμός

 67. 14/03 11:14

  Στη διαμεσολάβηση η ΣΣΕ εργατών επισιτισμού και υπαλλήλων τουριστικών επαγγελμάτων

 68. 14/03 10:22

  6 νέα Πρότυπα Ελληνικού Πρωινού (βίντεο)

 69. 14/03 10:03

  Θεσσαλονίκη: Θετικά μηνύματα από την ΙΤΒ

 70. 14/03 09:55

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία σε Κω και Νάξο

 71. 14/03 09:46

  Άδειες για γεωτρήσεις σε ξενοδοχεία της Κω

 72. 14/03 09:43

  Πως αξιοποιούν 3 Δήμοι παλιά κτίρια για χώρους πολιτισμού

 73. 14/03 09:34

  Δωρεές από ξενοδοχεία

 74. 14/03 09:24

  Ολοκληρωμένο σχέδιο για την τουριστική ανάπτυξη στα Μέγαρα

 75. 14/03 09:18

  Δυναμικό άνοιγμα της Καρπάθου στη γερμανική αγορά

 76. 13/03 16:51

  CLIA: Αύξηση των Ευρωπαίων επιβατών κρουαζιέρας- Οι μεγαλύτερες αγορές

 77. 13/03 16:04

  North Events: Ελληνικό Roadshow στις ΗΠΑ με στήριξη της FedHATTA και της ASTA

 78. 13/03 15:27

  Ξενοδοχεία: Έτσι θα είναι το δωμάτιο του μέλλοντος

 79. 13/03 15:21

  Αναπτυξιακός: Έως τις 16 Απριλίου οι αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια

 80. 13/03 14:49

  ΣΕΤΚΕ: Κοινή ονομασία για τα τουριστικά καταλύματα στην Ευρώπη

 81. 13/03 14:35

  Σε ελληνικό fund το ξενοδοχείο Holiday Inn Λευκωσίας

 82. 13/03 13:16

  Επαναλειτουργεί ο JT Touristik και με ελληνικό πρόγραμμα

 83. 13/03 13:05

  Αειφόρος τουρισμός στην Πελοπόννησο: Συνεργασία με το World Tourism Forum Lucerne

 84. 13/03 12:54

  Προτάσεις για την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου

 85. 13/03 12:29

  Η Ζάκυνθος σε Γαστρονομικό και Πολιτιστικό Φεστιβάλ στην Κίνα

 86. 13/03 11:48

  Eagles Villas στη Χαλκιδική: Το νέο πολυτελές ξενοδοχείο των Small Luxury Hotels Of The World’s

 87. 13/03 11:24

  Τουρκικός τουρισμός: Στόχος τώρα η ανάκαμψη των τιμών στα ξενοδοχεία

 88. 13/03 11:14

  Θετικά μηνύματα για αύξηση της κρουαζιέρας στην Ελλάδα

 89. 13/03 10:58

  Στη Grivalia Hospitality το 80% της Ναυσικά ΑΕ, μισθώτριας των Αστεριών Γλυφάδας

 90. 13/03 10:15

  Ξενοδοχεία: Προσφέρετε την εμπειρία του Sightrunning στους επισκέπτες σας

 91. 13/03 10:15

  Πως να παρέχετε προστιθέμενη αξία στους πελάτες σας

 92. 13/03 10:14

  Τουρισμός για τουρίστες, όχι "τουρίστες" στον τουρισμό- Γράφει ο Ν.Μαρτάκης (*)

 93. 13/03 10:12

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία σε Χανιά και Ρέθυμνο

 94. 13/03 10:10

  Δρομείς από 100 χώρες στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών

 95. 13/03 10:04

  Υπουργείο Τουρισμού: Βεβαιώσεις για τρία επισκέψιμα οινοποιεία

 96. 13/03 09:48

  Το τένις κατακτά τον τουρισμό

 97. 13/03 09:45

  Δράσεις για τον τουρισμό από τους Δήμους Αμφίπολης και Κόνιτσας

 98. 13/03 09:44

  Fraport: "Χαμηλές πτήσεις" τον Φεβρουάριο στα 14 αεροδρόμια

 99. 13/03 09:28

  Sky Express: 4 νέες συνδέσεις εσωτερικού με την Αθήνα

 100. 13/03 09:19

  Tus Airways: Νέες συνδέσεις με Ελλάδα