ΣΑΣΘ: Δημόσιες συγκοινωνίες σε ευρωπαϊκά πρότυπα στη Θεσσαλονίκη

Α Decrease font Enlarge font
ΣΑΣΘ: Δημόσιες συγκοινωνίες σε ευρωπαϊκά πρότυπα στη Θεσσαλονίκη

Σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης αποτελεί, σύμφωνα με το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ), η συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα για τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και η δημοσιοποιημένη πρόθεση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη, να προβεί σε σημαντικές αλλαγές.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η τεχνογνωσία και η εμπειρία που απέκτησε το ΣΑΣΘ διαχρονικά, με την εκπόνηση ερευνών και την κατάθεση προτάσεων, πρέπει να αξιοποιηθεί ως πυρήνας για τη νέα Ενιαία Αρχή Μεταφορών και Μετακινήσεων, που θα κληθεί να υλοποιήσει το όραμα για τις δημόσιες συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. 

Το ΣΑΣΘ και ο Πρόεδρός του, Γιάννης Παλαιστής, φρόντισαν εδώ και δυο χρόνια να προετοιμάσουν τη Θεσσαλονίκη και τους εμπλεκόμενους φορείς για τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στις δημόσιες αστικές μεταφορές και μετακινήσεις, εν όψει της πλήρους εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2009 από το 2019.

Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε εκπονήθηκε και η μοναδική μελέτη για τη μετεξέλιξη του ΣΑΣΘ σε Ενιαία Αρχή Μεταφορών και Μετακινήσεων.

«Η ανάγκη προσαρμογών στα θέματα ευρωπαϊκών κανονισμών και υποχρεωτικής εποπτείας των παρόχων συγκοινωνιακού έργου στη βάση τήρησης κανόνων και δεικτών ποιότητας (άνεση μετακίνησης, μείωση οχλήσεων, πιστή τήρηση χρονοπρογραμματισμού, καθαριότητα, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, αντίτιμο εισιτηρίου κτλ.) είναι αυτή που οδήγησε το ΣΑΣΘ στην προετοιμασία της Θεσσαλονίκης, ώστε το αύριο των δημοσίων αστικών συγκοινωνιών να είναι βελτιωμένο σε όλα τα επίπεδα, με την προσθήκη και των νέων μέσων μαζικής μεταφοράς, όπως το μετρό και ενδεχομένως η θαλάσσια συγκοινωνία, το τραμ κ.ά.

Ως ΣΑΣΘ αναλάβαμε την πρωτοβουλία για τη σύσταση ομάδας εργασίας και την εκπόνηση της μελέτης για τη νέα Ενιαία Αρχή Μεταφορών και Μετακινήσεων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, διοργανώσαμε ενημερωτική ημερίδα από το Μάιο του 2015 και αξιοποιήσαμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ώστε η Θεσσαλονίκη και η χώρα να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Το σχέδιο νόμου που παρέδωσε το ΣΑΣΘ στο Υπουργείο προβλέπει όλες τις αρμοδιότητες που πρέπει να έχει η νέα Αρχή και οι οποίες θα αφορούν σε όλα τα μέσα δημοσίων μεταφορών, που είτε λειτουργούν, είτε προβλέπεται να λειτουργήσουν στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Η ανάθεση μέσω δημοπράτησης, ο έλεγχος των παρόχων συγκοινωνιακού έργου, αλλά και ο συντονισμός των δημοσίων μέσων μεταφοράς αποτελούν αρμοδιότητες – κλειδιά, που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν μια σύγχρονη Αρχή, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προτύπων», επισήμανε ο κ. Παλαιστής.

Το ΣΑΣΘ αποτελεί από την ίδρυσή του, το 2001, το φορέα, ο οποίος υπό την άμεση εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό, προγραμματισμό, εποπτεία και έλεγχο των αστικών δημοσίων συγκοινωνιών στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.Ωστόσο, δεδομένου ότι οι αλλαγές που θα επιφέρει η σύσταση νέων συγκοινωνιακών φορέων, όπως αυτοί έχουν εξαγγελθεί, θα είναι ριζικές για τις συγκοινωνίες και κατ’ επέκταση τη λειτουργία της Θεσσαλονίκης, η προετοιμασία τους απαιτεί ολοκληρωμένη θεώρηση, νομική και τεχνική τεκμηρίωση, αλλά και ουσιαστική διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Το ΣΑΣΘ αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη, που συνοδεύεται και από την ανάγκη για αναδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις μεταφορές, έχει διαμορφώσει τις απόψεις του και έχει καταθέσει δημοσίως και αρμοδίως συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των δημοσίων συγκοινωνιών και της αστικής κινητικότητας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, πάντα στη βάση των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών και με γνώμονα τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς. Τις προτάσεις αυτές έχει θέσει διαχρονικά στη διάθεση των αρμοδίων Υπουργών, μαζί βέβαια με ένα μεγάλο επιστημονικό και μελετητικό έργο, που συνοδεύει αυτές τις πολύ σημαντικές αλλαγές για την καθημερινότητα των πολιτών.

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα της μελέτης για την ποιότητα του συγκοινωνιακού έργου, για την χωροθέτηση και την υιοθέτηση κριτηρίων για την ασφάλεια και τη βελτίωση των στάσεων και των στεγάστρων των αστικών συγκοινωνιών, για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Θεσσαλονίκης, αλλά και για τις στρατηγικές κατευθύνσεις ώστε να ενσωματωθούν θέματα ποιότητας της ΕΕ στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι στο σύνολό τους αυτές οι μελέτες έγιναν με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων και σε μεγάλο βαθμό αποτελούν μοναδικές στον ελληνικό χώρο και βραβεύθηκαν διεθνώς.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ΕΡΤΑ του προγράμματος INTERREG IVC, το ΣΑΣΘ ολοκλήρωσε τη μελέτη σκοπιμότητας «Δημοπράτηση και ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς με λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη», για την οποία βραβεύτηκε από τον συντονιστή του έργου, καθώς ενσωματώνει τα βέλτιστα πρότυπα των Οργανωτικών Αρχών που υπάρχουν σε ευρωπαϊκές μητροπόλεις, λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Το ΣΑΣΘ επίσης συμμετείχε ως βασικός εισηγητής στην Επιτροπή που συνέστησε ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Χρήστος Σπίρτζης, με θέμα «Επιτροπή για τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση μιας Ενιαίας Αρχής για την οργάνωση και ανάπτυξη δημόσιων επιβατικών μεταφορών στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης», τμήμα του πορίσματος της οποίας παρουσιάστηκε στους αυτοδιοικητικούς φορείς της Θεσσαλονίκης προσφάτως, από τον ίδιο τον Υπουργό.

«Το ΣΑΣΘ, παρά τους περιορισμένους πόρους, προσωπικό και εργαλεία που διαθέτει (ενδεικτικά και της ανάγκης αναβάθμισής του σε όφελος της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης), έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες σε θέματα αρμοδιότητάς του, ενώ ταυτόχρονα είναι από τους ελάχιστους φορείς σε εθνικό επίπεδο, που έχει καταφέρει να ενταχθεί σε πολυάριθμα ευρωπαϊκά έργα.

Στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, το ΣΑΣΘ έχει προσφέρει μελέτες για τη δημιουργία τραμ, για την επέκταση του δικτύου λεωφορειοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, για την προώθηση των βιώσιμων αστικών μετακινήσεων, για την αύξηση της χρήσης των δημοσίων αστικών συγκοινωνιών, για την υλοποίηση της τηλεματικής, για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, για πρότυπους σταθμούς μετεπιβίβασης κ.ά. Πέτυχε να είναι ένας εξωστρεφής φορέας, εξασφαλίζοντας και αξιοποιώντας πόρους από διάφορους ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, που του επιτρέπουν αφενός να μελετήσει πληθώρα θεμάτων σχετικών με τις δημόσιες συγκοινωνίες και την αστική κινητικότητα, αφετέρου να αναπτύξει περαιτέρω την τεχνογνωσία του και να επιτύχει την καθολική αναγνώρισή του διεθνώς.

Όλη αυτή η τεχνογνωσία και η εμπειρία που απέκτησε το ΣΑΣΘ διαχρονικά πρέπει να αξιοποιηθεί ως πυρήνας για τη νέα Ενιαία Αρχή Μεταφορών και Μετακινήσεων, που θα κληθεί να υλοποιήσει το όραμα για τις δημόσιες συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Κάτι που πιστεύω ότι θα κάνει το Υπουργείο. Υπενθυμίζεται ότι για το πρώτο στην Ελλάδα ΣΒΑΚ, που υλοποίησε το ΣΑΣΘ, βραβεύτηκε πριν από ένα χρόνο από την αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπο Μεταφορών, Βιολέτα Μπουλκ, μετ’ επαίνων», τόνισε ο κ. Παλαιστής.

  1. 24/03 16:02

    Ε.Ξ. Λέσβου: Έκκληση για ανάδειξη της θετικής εικόνας του νησιού

  2. 24/03 15:31

    CNT: 16 top ευρωπαϊκά ξενοδοχεία μπροστά στο κύμα- τα 3 στην Ελλάδα

  3. 24/03 15:23

    Ο ΕΟΤ στηρίζει τη νέα ταινία του Γ. Σμαραγδή "ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ"

  4. 24/03 15:15

    FedHATTA: Διευρυμένο ωράριο στα μουσεία και αρχ. χώρους την 25η Μαρτίου

  5. 24/03 15:11

    Κέρκυρα: Διαβεβαιώσεις για τα έργα στο λιμάνι

  6. 24/03 15:00

    Ύμνος στην Ελλάδα το ψήφισμα της Γερουσίας ΗΠΑ για την Ελληνική Ανεξαρτησία

  7. 24/03 14:46

    ΟΛΠ: Υποδοχή του νεότευκτου κρουαζιερόπλοιου VIKING SKY

  8. 24/03 14:37

    ΥΠΑ: Συνάντηση με τη γ.γ. του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας

  9. 24/03 14:24

    ΤτΕ: -6,9% οι αφίξεις στη χώρα τον Ιανουάριο

  10. 24/03 14:08

    Προς αναδιάρθρωση ο DER Touristik

  11. 24/03 13:20

    Μισθώστε το ΙΧ σας στους τουρίστες: η νέα μόδα στην Κρήτη

  12. 24/03 13:10

    Ελληνικός τουρισμός: Νέες επενδύσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία

  13. 24/03 12:55

    "Καλύτερος συνεργάτης" του Tez Τour ο Δήμος Χερσονήσου

  14. 24/03 12:47

    Τα ισχυρότερα ξενοδοχειακά brand στον κόσμο το 2017

  15. 24/03 12:06

    Τουρισμός 2017: Τρεις ελληνικοί προορισμοί στο top10 των επιλογών των Γερμανών

  16. 24/03 12:02

    Thomas Cook: Επιπλέον πτήσεις προς Ηράκλειο και Κω

  17. 24/03 11:38

    Λουτράκι: Πιστοποίηση του Οργανισμού Τουρισμού για τις υπηρεσίες προβολής

  18. 24/03 11:30

    Sail for Love: Φιλανθρωπικός αγώνας ιστιοπλοϊας στον Σαρωνικό

  19. 24/03 11:28

    Η ομάδα του Κολοσσού στο 2ο ΕΠΑΛ Ρόδου

  20. 24/03 11:23

    ΕΟΤ: Δράσεις προβολής σε Ρωσία και ΚΑΚ

  21. 24/03 11:21

    Εκδηλώσεις με τουριστικό ενδιαφέρον σε Μήλο, Μυτιλήνη και Ν.Κυνουρία

  22. 24/03 11:17

    Επιχειρηματική ημερίδα Ελλάδας-ΗΑΕ στην Αθήνα

  23. 24/03 11:12

    Γυρίσματα στην Κέρκυρα για τη βρετανική σειρά The Durrells

  24. 24/03 11:11

    Πλήρως ανακαινισμένο επαναλειτουργεί το Holiday Suites Arnis Street

  25. 24/03 11:10

    Η Ρόδος στην έκθεση ΒΙΤ 2017 του Μιλάνου

  26. 24/03 11:07

    Tweed Run στις Σπέτσες

  27. 23/03 15:48

    To Αεροδρόμιο Αθηνών σβήνει τα φώτα για την «Ώρα της Γης»

  28. 23/03 15:29

    Fraport: Συμβάσεις για τα κατασκευαστικά έργα στα 14 αεροδρόμια

  29. 23/03 15:05

    Αίτηση πτώχευσης από t.o. για ξενοδοχείο της Ρόδου!

  30. 23/03 14:37

    Πώς επιλέγουν οι Ρώσοι διακοπές στο εξωτερικό

  31. 23/03 14:32

    Ομογενειακό «χρώμα» στο «Forbes» με τους πιο πλούσιους

  32. 23/03 13:57

    Διακρίσεις για το αεροδρόμιο Αθηνών

  33. 23/03 13:51

    Στο Βαρούλκο Τσίπρας και Γκάμπριελ

  34. 23/03 13:21

    Αρνητικά ξεκίνησε η χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό -2,4% τα έσοδα τον Ιανουάριο

  35. 23/03 13:06

    Διαγωνισμός για τo ηλεκτρονικό εισιτήριο σε 13 μουσεία και αρχ. χώρους

  36. 23/03 13:02

    Aνάκληση ενισχύσεων ΕΣΠΑ σε 4.122 επενδυτικά σχέδια- και στον τουρισμό

  37. 23/03 13:00

    Γερμανικός τουρισμός: Ασφαλέστερα από τα ξενοδοχεία τα ενοικιαζόμενα σπίτια

  38. 23/03 12:37

    Sentido Pearl Hotels: Εκπαίδευση του προσωπικού από το Χαμόγελο του Παιδιού

  39. 23/03 12:20

    Βρετανικός τουρισμός: Ασφάλεια και Brexit καθορίζουν τα ταξίδια το 2017

  40. 23/03 11:32

    Booking.com: Tα social media καθορίζουν το πρώτο ταξίδι των νέων

  41. 23/03 10:57

    Η Σκάρλετ Γιόχανσον φοράει κοσμήματα του Οίκου Ζολώτας...

  42. 23/03 10:43

    ΕΚΚΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κατάλυμα και κέτερινγκ στη Θεσσαλονίκη

  43. 23/03 10:42

    Διαγωνισμός για τη σίτιση προσφύγων στο ξενοδοχείο ΑΙΓΛΗ στις Θερμοπύλες

  44. 23/03 10:41

    Διαδικτυακές πρωτιές του ΕΟΤ στα βραβεία Tourism Awards 2017

  45. 23/03 10:32

    Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στη ΜΙΤΤ - ανάκαμψη της ρωσικής αγοράς

  46. 23/03 10:16

    Travel Service Polska: Νέες συνδέσεις από τη Βουδαπέστη με ελληνικά νησιά

  47. 23/03 10:01

    Aegean: 12,5 εκατ. επιβάτες το 2016 - άνω του 1 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών

  48. 23/03 09:57

    Visit Meteora: Χρυσό βραβείο στα Tourism Awards 2017

  49. 23/03 09:44

    ETOA: Το Λονδίνο παραμένει ένας ασφαλής προορισμός

  50. 22/03 16:52

    Bentour: 250 νέα ξενοδοχεία σε Ελλάδα και Ισπανία

  51. 22/03 16:28

    Fraport: Η νέα εποχή στα 14 αεροδρόμια (εικόνες)

  52. 22/03 16:22

    Κοινοποίηση διαδρομής στους χάρτες της Google Maps

  53. 22/03 16:18

    Το σήμα 'Bike Friendly Hotel' στη Στοκχόλμη

  54. 22/03 16:09

    Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους βασικούς τομείς της Οικονομίας- Συνέδριο

  55. 22/03 15:36

    Σε διεθνές τουρνουά στο Μονακό ο αθλητικός σύλλογος Σπρίγκμποκς Αττικής

  56. 22/03 15:24

    ΗΑΤΤΑ: Ποιοί εξελέγησαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο

  57. 22/03 15:08

    Royal Caribbean: H Ελλάδα στο πρόγραμμα κρουαζιέρας του 2018

  58. 22/03 14:59

    Accor: Πρώτο ξενοδοχείο ibis Styles στην Ελλάδα

  59. 22/03 14:38

    Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης έσπασε το ξύλινο σφυρί της Wall Street (βίντεο)

  60. 22/03 14:35

    Tourism Awards: Οι πρωταθλητές του ελληνικού τουρισμού για το 2017

  61. 22/03 14:31

    Έρευνα: Φθηνή η ενοικίαση αυτοκινήτου στην Ελλάδα το Πάσχα

  62. 22/03 14:10

    Civitel Esprit: Nέα εμπειρία διαμονής από τον όμιλο Civitel Hotels & Resorts

  63. 22/03 13:53

    Δεν αυξάνεται η βίζα στην Αίγυπτο

  64. 22/03 13:34

    TripAdvisor: Στους top διεθνείς προορισμούς για το 2017 Κρήτη, Σαντορίνη & Ρόδος

  65. 22/03 13:33

    Βρετανία: Απαγόρευση φορητών συσκευών σε πτήσεις από 6 χώρες

  66. 22/03 13:01

    Ένα ξενοδοχείο Marriott θα ανοίγει κάθε 14 ώρες την ερχόμενη 3ετία!

  67. 22/03 12:48

    Το Ρέθυμνο νέος προορισμός κρουαζιέρας

  68. 22/03 12:38

    Το Kasimatis Suites νέο μέλος της Caldera Collection

  69. 22/03 11:39

    Βόλτα στην Foodexpo 2017 - Ελληνες παραγωγοί

  70. 22/03 11:35

    Thomas Cook: Ξενοδοχείο στην Πιερία και νέες πτήσεις το 2018 προς Ελλάδα

  71. 22/03 11:26

    Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου στην έκθεση MIΤΤ

  72. 22/03 11:21

    STR: +3% οι πληρότητες στα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία τον Φεβρουάριο

  73. 22/03 11:10

    Tο Aquila Atlantis συμμετέχει στην "Ώρα της Γης"

  74. 22/03 11:09

    Ryanair: Κλειστή για 8 ώρες η ιστοσελίδα και το app λόγω αναβάθμισης

  75. 22/03 11:02

    Απειλή για τον τουρισμό το προσφυγικό

  76. 22/03 11:02

    Αθλητικός τουρισμός: 13-15 Οκτωβρίου το 5ο «Navarino Challenge»

  77. 22/03 10:57

    Προβολή της Αθήνας στην LGBT κοινότητα της Ευρώπης

  78. 22/03 10:56

    H Kλινική ΡΕΑ Preferred Partner Hospital 2017

  79. 22/03 10:51

    Χρυσή διάκριση στο Sympossio Greek Gourmet Touring

  80. 22/03 10:49

    ΕΟΤ: Πρόσθετες διαφημιστικές ενέργειες στις ΗΠΑ

  81. 22/03 10:47

    Δήμος Θηβαίων: Ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής

  82. 21/03 18:08

    Υπουργείο Τουρισμού: Σύσκεψη για την προώθηση των νησιών του Αιγαίου

  83. 21/03 16:38

    Δυναμική παρουσία της Πάτμου σε ITB και Salon Mondial du Tourisme

  84. 21/03 16:37

    Δήμος Ρόδου: Προτάσεις για την προβολή θεματικών διακοπών

  85. 21/03 16:16

    Το Myconian Villa Collection νέο μέλος των Preferred Hotels & Resorts

  86. 21/03 16:11

    1 εκατ. τουρίστες περιμένει φέτος ο Δήμος Χερσονήσου

  87. 21/03 15:16

    Ρωσικός τουρισμός: All in και 5άστερα αναζητούν οι Ρώσοι

  88. 21/03 14:48

    Με το Βραβείο του Διακεκριμένου Καθηγητή τιμήθηκε ο καρδιολόγος Δρ Γεώργιος Ντάγγας

  89. 21/03 14:32

    Τα ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία & King George συμμετέχουν στην "Ώρα της Γης"

  90. 21/03 14:08

    Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το νέο στοίχημα για τον Όμιλο Μουζενίδη

  91. 21/03 13:50

    Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα Κοινωνικού Τουρισμού 2016-2017

  92. 21/03 13:26

    Απαγόρευση ηλεκτρονικών συσκευών σε πτήσεις προς ΗΠΑ από 8 χώρες

  93. 21/03 13:25

    ΕΕ: Ψηφιακή καταγραφή επιβατών πλοίων

  94. 21/03 13:07

    Καζίνο Λουτρακίου: Συζητείται αύριο η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα

  95. 21/03 13:01

    Ε.Ξ. Λευκάδας: Ο κ. Μανώλης Θερμός εξελέγη πρόεδρος

  96. 21/03 12:52

    WTTC: Το Brexit θα επηρεάσει τα εξερχόμενα ταξίδια των Βρετανών

  97. 21/03 12:45

    Ξενοδοχεία: Τί σημαίνει υποαλλεργικό πάπλωμα και μαξιλάρι;

  98. 21/03 12:24

    Space Hellas: Νέο λογότυπο, ίδιες αξίες

  99. 21/03 11:56

    Για μικρούς και μεγάλους: Βιωματικό Εργαστήρι Ιστορίας και Πολιτισμού στις Μυκήνες

  100. 21/03 11:49

    Το Wi-Fi γίνεται Mobile, με την υπηρεσία WiZiFi