Όλες οι μεγάλες ελληνικές επενδύσεις στην Αίγυπτο

Α Decrease font Enlarge font
Όλες οι μεγάλες ελληνικές επενδύσεις στην Αίγυπτο

Εκτενή αναφορά στις προοπτικές αξιοποίησης της ελληνικής επενδυτικής παρουσίας στην Αίγυπτο κάνει σε έκθεση του με αντικείμενο την οικονομία της Αιγύπτου και την ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – Αιγύπτου το ελληνικό γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Κάιρο.

Οι ελληνικές επενδύσεις εντοπίζονται στους εξής τομείς: βιομηχανιών χάρτου, τσιμέντου, πετρελαίου, κατασκευών, τροφίμων, χρωμάτων και δομικών υλικών, συστημάτων άρδευσης και αλουμινίου, τραπεζών, θαλασσίων και αεροπορικών μεταφορών, υπηρεσιών εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την έκθεση εκ των σημαντικότερων ελληνικών επενδύσεων είναι οι ακόλουθες: ΤΙΤΑΝ (τσιμέντα), Χαρτοποιία Θράκης ( Pyramids Paper Mills S.A.E. – Flora, χαρτοβιομηχανία), η Alumil (αλουμίνιο), Kothali (δομικά υλικά), Αρχιρόδον (τεχνικά έργα λιμένων), Edita / Chipita (τρόφιμα), Orange Wave / Biofresh  (χυμοί),  Eurodrip (συστήματα υδρεύσεως και αρδεύσεως), POLYECO / GAEA (διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, εναλλακτικά καύσιμα), Er-Lack (χρώματα), Εθνική Τράπεζα, IC Systems (βιομηχανικός αυτοματισμός), EPSI Egypt (ψυκτικός εξοπλισμός), Όμιλοι Χανδρή και Ευγενίδη (θαλάσσιες μεταφορές), CCC (κατασκευές), Aegean Airlines (αεροπορικές μεταφορές), ΑΧΟΝ (εκπαίδευση), ΕNERGEAN (έρευνα & εξόρυξη πετρελαίου / φυσικού αερίου), BCI Egypt (θυγατρική της EUROCERT, πιστοποιήσεις), CARE DIRECT (προϊόντα και υπηρεσίες για νέες μητέρες).

Σύμφωνα με την έκθεση, οι αιγυπτιακές αρχές καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για την προσέλκυση και εγκατάσταση ξένων επενδύσεων στη χώρα, υλοποιώντας εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης αναφορικά με τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες οι οποίες στην πλειονότητά τους αφορούν μεγάλα Projects (Σουέζ, Χρυσό Τρίγωνο, Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα κ.λ.π.). Είναι προφανές ότι τέτοιας κλίμακας έργα απαιτούν αντίστοιχου διαμετρήματος επιχειρηματικά μεγέθη για συμμετοχή σ’ αυτά. Ωστόσο, επιτρέπουν την παρουσία και μικρότερης κλίμακας επιχειρηματικού δυναμικού, είτε αυτοτελώς (π.χ. σε μικρότερα ειδικά έργα) είτε συνεργατικά (υπεργολαβίες).

Κατά την έκθεση, «υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδιαίτερα σε πεδία που διαθέτουμε ανάλογη τεχνογνωσία και είμαστε σε θέση να παρατάξουμε το αντίστοιχα ενδεδειγμένο μέγεθος / οικονομική επιφάνεια, θεωρούμε ότι όντως υφίστανται δυνατότητες για την υπέρ των συμφερόντων μας αξιοποίηση των ευκαιριών ελληνικής συμμετοχής σε τέτοια σχέδια». Ως παράδειγμα αναφέρεται η ενδεχόμενη συμμετοχή ελληνικών μελετητικών γραφείων και κατασκευαστικών επιχειρήσεων στην εν εξελίξει ανάπλαση του ιστορικού κέντρου Καΐρου (πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχεία,  εμπορικά κέντρα).   Ως ενδεικτικά δυνητικά πεδία / τομείς μπορούν να χαρακτηριστούν επίσης οι μεταφορές, τα logistics, οι υπηρεσίες συμβούλων για έργα στον κατασκευαστικό και τον ενεργειακό τομέα κ.λ.π., δηλαδή δραστηριότητες οι οποίες συνεπάγονται εξαγωγές είτε ελληνικών προϊόντων είτε υπηρεσιών και εισροή συναλλαγματικών πόρων στη χώρα μας.

Διμερές εμπόριο

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 2007-2017 ο όγκος του διμερούς εμπορίου κατέγραψε πολύ σημαντική αύξηση (υπερτριπλασιασμός) η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών (+568%) και δευτερευόντως στην θετική πορεία των αιγυπτιακών εξαγωγών (+76,8%). Παρατηρείται επίσης, ότι η μεγαλύτερη άνοδος του ελληνο-αιγυπτιακού εμπορίου σημειώθηκε  από το 2011 και εντεύθεν, όταν η μεν Ελλάδα εισέρχεται σε οικονομική ύφεση, η δε Αίγυπτος σε περίοδο ανακοπής του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης.

Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών

Η διαχρονική πορεία των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεών μας με την Αίγυπτο την τελευταία πενταετία χαρακτηρίζεται από μια αξιόλογη δυναμική που παρουσιάζει διάρκεια και αντοχή παρά την αρνητική συγκυρία που έχουν βιώσει κατά το συγκεκριμένο διάστημα οι αντίστοιχες οικονομίες.

Ο εντυπωσιακός υπερτριπλασιασμός του όγκου του διμερούς εμπορίου την τελευταία 10ετία και ιδίως η αλματώδης άνοδος κατά το σκέλος του που μας ενδιαφέρει περισσότερο, δηλαδή των εξαγωγών μας, έχει εδραιώσει την Αίγυπτο ως μία εκ των σπουδαιότερων εξαγωγικών αγορών μας (11η το 2017). Κατά συνέπεια, έχει αυξηθεί τα τελευταία έτη το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για την αιγυπτιακή αγορά, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τον αριθμό των αιτημάτων για αναζήτηση εμπορικών εταίρων που περιέρχονται στο το ελληνικό γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Κάιρο.

Από την ανάγνωση των στατιστικών στοιχείων των εξαγωγών μας προκύπτει, ωστόσο, διαχρονικά σαφής κυριαρχία των πετρελαιοειδών τα οποία καλύπτουν πάνω από τα 2/3 του συνόλου, παρά την αύξηση στα σημαντικότερα εξαγόμενα προς την χώρα ελληνικά προϊόντα. Συνεπώς αποτελεί μονόδρομο η στόχευση για διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου από τα υπόλοιπα προϊόντα μας με ταυτόχρονη διεύρυνση του φάσματός τους.

Στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι «δυνατότητες για υλοποίηση της παραπάνω επιδίωξής μας, παρά τα ανακύπτοντα κατά καιρούς εμπόδια και δυσχέρειες, υπάρχουν πολλές και ισχυρές αφού εδράζονται σε λογικές παραδοχές και πραγματικά στοιχεία όπως είναι το μεγάλο μέγεθος της αιγυπτιακής αγοράς, η κομβική της θέση για επανεξαγωγή σε χώρες της ευρύτερης περιοχής, η ικανότητα πρόσβασης λόγω της ευμενούς διάθεσης των Αιγυπτίων έναντι των Ελλήνων, η φύση και η διάρθρωση της κοινωνικοοικονομικής διαστρωμάτωσης που επιτρέπει τη διείσδυση των αντίστοιχων προδιαγραφών προϊόντων μας, η Μεσογειακή συγγένεια στις γευστικές προτιμήσεις  (όσον αφορά στα τρόφιμα) κ.λ.π.».

Ενισχυτικά προς την επιθυμητή κατεύθυνση μπορούν να δράσουν στοχευμένες ενέργειες ιδίως κλαδικού χαρακτήρα και προσανατολισμού σε συνεργασία τόσο με τους οικείους κλαδικούς φορείς στη Ελλάδα όσο και με τους εδώ  επιχειρηματικούς συνδέσμους. Στις δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν συγκαταλέγονται προσκλήσεις Αιγύπτιων αγοραστών σε κλαδικές εκθέσεις και εμπορικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, οργάνωση ειδικών προωθητικών εκδηλώσεων και γευσιγνωσιών, συστηματική συμμετοχή Ελλήνων παραγωγών-εξαγωγέων σε επιχειρηματικές αποστολές που πραγματοποιούνται στην Αίγυπτο, μικρές αλλά επαναλαμβανόμενες δράσεις αναβάθμισης της εικόνας των ελληνικών προϊόντων με δημοσιεύσεις σε περιοδικά, αφίσες και in-store-promotion επιλεγμένων ελληνικών ετικετών σε μεγάλα σούπερ μάρκετ.

Το ορθό μείγμα καλής τιμής, στοχευμένης διαφήμισης και μικρών προωθητικών δράσεων προς το αιγυπτιακό καταναλωτικό κοινό, θα βοηθήσουν τα ελληνικά καταναλωτικά προϊόντα να εδραιώσουν και επεκτείνουν την θέση τους στην αιγυπτιακή αγορά. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο ανταγωνισμός είναι οξύς, το καταναλωτικό πρότυπο στην ευρύτερη έκτασή του προκρίνει το κριτήριο της τιμής και πολύ λιγότερο της ποιότητας το οποίο, ωστόσο, βελτιώνεται με το χρόνο ακολουθώντας, κατά κανόνα, την άνοδο του βιοτικού  επιπέδου. Η άλλη λύση βεβαίως  είναι η ενδεικνυόμενη κατά  περίπτωση προσαρμογή των προϊόντων κατά τρόπο που να περιορίζεται το κόστος παραγωγής και να επιτυγχάνεται χαμηλότερη τιμή.

 

 

 

 1. 12/11 15:57

  O κρητικός τουρισμός σε συνάντηση Αρναουτάκη με την Πρέσβειρα της Ιρλανδίας

 2. 12/11 15:30

  Π. Ευσταθίου: Ο ιατρικός τουρισμός και ο τουρισμός πολυτελείας προωθούνται στη ρωσική αγορά

 3. 12/11 15:27

  Τουρισμός γκολφ: Επενδυτική συνεργασία Costa Navarino με την Consillium S.A.

 4. 12/11 15:21

  Σε ιδιώτες και το αεροδρόμιο Καλαμάτας

 5. 12/11 15:01

  Ανοιχτές Ημέρες Καριέρας στα ξενοδοχεία του Ομίλου Μεταξά

 6. 12/11 14:54

  Καλλιτέχνες νοικιάζουν τα σπίτια τους στην Airbnb για να ζήσουν

 7. 12/11 14:49

  Η Νάξος προσεγγίζει Ευρώπη, Ινδία, ΗΠΑ και Μ. Ανατολή στη WTM

 8. 12/11 14:41

  Η Ρόδος στην έκθεση WTM - Ισχυρή αύξηση των προκρατήσεων για το 2019

 9. 12/11 14:23

  Η Θεσσαλονίκη σε δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή της Εσθονίας

 10. 12/11 13:35

  +13,7% οι επισκέπτες στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους το 7μηνο

 11. 12/11 12:45

  Στον Όμιλο Γρύλου το ξενοδοχείο AKTIA Lounge Hotel & spa

 12. 12/11 12:23

  Ξενοδοχεία | Νέο μοντέλο αξιολόγησης της φιλοξενίας ανεβάζει τα έσοδα

 13. 12/11 11:46

  ΑΒΤΑ: Ποια προσέγγιση χρειάζεται ο τουρισμός των άνω των 50 ετών

 14. 12/11 11:23

  Νέο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης στην Πλάκα

 15. 12/11 10:55

  288.000 περισσότεροι επιβάτες στο "Μακεδονία" το πρώτο 10μηνο

 16. 12/11 10:48

  Philoxenia - Hotelia: +34% η επισκεψιμότητα το πρώτο διήμερο

 17. 12/11 10:42

  Προβολή της Καρπάθου στην WTM 2018

 18. 12/11 10:37

  Πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Καρπάθου για το 2019

 19. 12/11 10:35

  Άδειες για εργασίες σε ξενοδοχεία και κάμπινγκ στη Βόρεια Ελλάδα

 20. 12/11 10:29

  Διαγωνισμός για την μίσθωση του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια

 21. 12/11 10:21

  Προληπτικός έλεγχος για Λεγιονέλλα στα συστήματα νερού σε ξενοδοχεία της Κρήτης

 22. 12/11 10:19

  Οινοτουρισμός: Βεβαιώσεις οινοτουριστικής επιχείρησης σε Χατζημιχάλη και Κουλοχέρη

 23. 11/11 21:29

  Α. Ανδρεάδης: Σε εξέλιξη οι επενδύσεις της Ikos Resorts σε Ελλάδα και Ισπανία

 24. 11/11 21:24

  Στην κορυφή του κόσμου «πέταξε» το ελληνικό τένις με τον Στέφανο Τσιτσιπά

 25. 11/11 12:23

  Δ.Ελλάδα και Λέσβος οι τιμώμενες περιοχές στην 34η Philoxenia

 26. 11/11 12:02

  4 ξενοδοχεία για πρόσφυγες στα Γρεβενά

 27. 11/11 12:00

  Τουριστικοί προσβάσιμοι θαλάσσιοι προορισμοί στη Μεσσήνη

 28. 11/11 11:58

  Ψηφιακή προβολή των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων του Βόλου

 29. 10/11 17:00

  Philoxenia: Ο "ασημένιος τουρισμός" καταλύτης για την επιμήκυνση της σεζόν

 30. 10/11 16:06

  Η Ιρλανδία νέα αγορά για τη Χαλκιδική

 31. 10/11 14:10

  Ψηφιακές υπηρεσίες στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου

 32. 10/11 14:08

  Δωρεά για τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στη Γορτυνία

 33. 10/11 14:07

  Το Μαρκόπουλο στα Πολιτιστικά Δίκτυα Πόλεων

 34. 10/11 13:16

  34η Philoxenia: Σχολή Ξεναγών και στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε η κ.Κουντουρά

 35. 10/11 12:34

  Η κρίση είναι το σύμπτωμα κι όχι η αιτία...

 36. 09/11 16:39

  Philoxenia-Hotelia: Ρεκόρ 20ετίας με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις

 37. 09/11 16:30

  Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΠΟΞ: «Να πάρουν ανάσα τα ελληνικά ξενοδοχεία»

 38. 09/11 15:45

  Ρόδος: Ανάδειξη της Βίλας Ακάβη και του Πάρκου Ροδίνι

 39. 09/11 14:30

  Έξυπνος τουρισμός στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

 40. 09/11 14:01

  Έκθεση ΠΟΤ/ ETC: Aνερχόμενη αγορά για την Ευρώπη ο τουρισμός από τον Κόλπο

 41. 09/11 14:01

  Ο δρόμος ο λιγότερος ταξιδεμένος, στο digital marketing

 42. 09/11 13:33

  +6,1% η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια τον Οκτώβριο

 43. 09/11 13:11

  Ryanair: Προσφορά σε χειμερινές πτήσεις

 44. 09/11 12:21

  Μήνας Μαραθωνίου ο Νοέμβριος για τον τουρισμό της Αθήνας

 45. 09/11 11:57

  Θρησκευτικός τουρισμός στην Πελοπόννησο | Οι προτάσεις του Τουριστικού Οργανισμού

 46. 09/11 11:08

  Ο τουρισμός πόλης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη στη νέα καμπάνια ΕΟΤ-Aegean

 47. 09/11 10:57

  Γ,Καμίνης: Η σημασία της ανάδειξης της Αθήνας ως «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας»

 48. 09/11 10:51

  WTM 2018: Καλές πρακτικές για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα

 49. 09/11 10:48

  Συγχωνεύσεις τουριστικών εταιρειών και μία απόσχιση

 50. 09/11 10:46

  Δήμος Βόλου: Πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2019

 51. 09/11 10:44

  Τουριστικό Βαρόμετρο ετοιμάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

 52. 09/11 10:42

  Νέο κάμπινγκ στην Σκύρο

 53. 09/11 10:38

  Ανερχόμενη δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο ο καταδυτικός τουρισμός

 54. 08/11 17:29

  Ryanair: 2 νέα δρομολόγια απο το Μιλάνο προς Κρήτη το 2019

 55. 08/11 16:23

  Απάτη 36.000 ευρώ από ταξιδιωτικό γραφείο στην Αθήνα

 56. 08/11 16:15

  Viking: Νέο πρόγραμμα κρουαζιέρας στην Ελλάδα το 2021

 57. 08/11 15:32

  M. Κόνσολας: Παραλογισμός υπερφορολόγησης στον τουρισμό

 58. 08/11 14:31

  Ρόδος: Eπέκταση της κλαδικής σύμβασης εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων

 59. 08/11 13:46

  Trivago | Χαμηλές τιμές στα αθηναϊκά ξενοδοχεία το Νοέμβριο

 60. 08/11 13:17

  Booking.com | Η Ζάκυνθος στους 7 τροπικούς νησιωτικούς παραδείσους στην Ευρώπη

 61. 08/11 13:04

  Ενδιαφέρον για τη Σκιάθο στην έκθεση WTM 2018

 62. 08/11 13:02

  Τουρισμός | Οι Ισραηλινοί επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη και το χειμώνα

 63. 08/11 12:59

  Ο ανέγγιχτος παράδεισος της Χαλκιδικής, στα σύνορα του Αγίου Όρους

 64. 08/11 12:48

  Grand Hotel Palace: Ανακαίνιση με νέες τεχνολογίες και περιβαλλοντική πολιτική

 65. 08/11 12:46

  Τριμερής συνεργασία για τον τουρισμό της Κέρκυρας

 66. 08/11 12:39

  Ξενοδοχεία/ Deloitte | Ποιές ευρωπαϊκές πόλεις είναι οι πιο ελκυστικές για επενδύσεις το 2019

 67. 08/11 12:24

  Ελληνικός τουρισμός: Το προφίλ των τουριστών την τελευταία διετία

 68. 08/11 12:11

  Thomas Cook: Βραβείο Sunny Heart στο ξενοδοχείο Casa Cook Kos

 69. 08/11 12:00

  Οι τράπεζες πωλούν κόκκινα δάνεια τουριστικών καταλυμάτων

 70. 08/11 11:47

  Οι Γάλλοι ξενοδόχοι κατά της Airbnb για αθέμιτο ανταγωνισμό

 71. 08/11 11:24

  Wikinger Reisen: +38% η ζήτηση για ταξίδια περιπέτειας στην Ελλάδα

 72. 08/11 10:59

  Ένα εκπληκτικό video για την Αθήνα ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας

 73. 08/11 10:57

  O ισπανικός τουρισμός MICE προσεγγίζει τη Θεσσαλονίκη

 74. 08/11 10:39

  Ε.Κουντουρά: 3,3 εκατ. Βρετανοί τουρίστες φέτος, +10% οι προκρατήσεις

 75. 08/11 10:35

  Ενισχύεται ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης

 76. 08/11 10:32

  Αναδεικνύεται ο περιπατητικός τουρισμός στην Πελοπόννησο

 77. 08/11 10:30

  Μη δασικές 2 εκτάσεις σε ξενοδοχεία

 78. 08/11 10:18

  Πληρωμές επιχορηγήσεων για επενδύσεις σε ξενοδοχεία

 79. 08/11 10:15

  Πώς θα κινηθεί η τουριστική προβολή της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου το 2019

 80. 07/11 19:02

  Cyprus Airways: Περισσότερες πτήσεις προς Αθήνα- Νέα σύνδεση με Θεσσαλονίκη

 81. 07/11 18:57

  Τουρισμός | Οι εργαζόμενοι υπέρ ΣΕΤΕ και ΠΟΞ στη διαμάχη με την ΕΞ Θεσσαλονίκης

 82. 07/11 16:38

  Aegean: Ο επιβάτης έχει τον πρώτο λόγο

 83. 07/11 15:56

  Η Ε.Κουντουρά στην WTM 2018: Πετύχαμε ένα πρωτόγνωρο τουριστικό άλμα

 84. 07/11 15:52

  Ελληνικός τουρισμός | Από την Ευρώπη το 58% των διανυκτερεύσεων το 2017

 85. 07/11 15:31

  Πρώτες υποτροφίες από τον νεοσύστατο κοινωφελή φορέα Νίκος Δασκαλαντωνάκης -NDF

 86. 07/11 15:17

  Μ. Κόνσολας: Ερωτήματα για την οικονομική διαχείριση της ΑΕΠΙ

 87. 07/11 15:09

  Έργα πολιτισμού ύψους 9 εκατ. ευρώ στην Κρήτη

 88. 07/11 14:47

  ΕΕ: 120 εκατ. ευρώ σε 8.000 δήμους της Ευρώπης για δωρεάν Wi-Fi σε δημόσιους χώρους

 89. 07/11 14:41

  Aποκατάσταση του τεμένους Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο

 90. 07/11 14:19

  WTM 2018 | Ο ποιοτικός τουρισμός όπλο των ευρωπαϊκών πόλεων κατά του υπερ-τουρισμού

 91. 07/11 13:16

  Nέα πολιτική αποσκευών στη Ryanair

 92. 07/11 13:12

  Thomas Cook | Καμπάνια μείωσης του πλαστικού στις διακοπές- Πιλοτική λειτουργία στη Ρόδο

 93. 07/11 12:55

  Το καλοκαίρι του 2019 ανοίγει το νέο ξενοδοχείο της Santikos Collection στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

 94. 07/11 12:42

  WTM 2018 | Πώς προωθείται ο τουρισμός στα social media

 95. 07/11 12:38

  ETC- Ελληνικός τουρισμός | Αύξηση 19% των διεθνών αφίξεων το α' 6μηνο

 96. 07/11 12:19

  WTM 2018 | Βραβείο καλύτερου ντιζάιν περιπτέρου στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

 97. 07/11 12:01

  WTM 2018 | Πώς μπορεί να μειωθεί η χρήση πλαστικού στα ταξίδια

 98. 07/11 11:57

  Τουρισμός υγείας | Βραβείο στον Γ. Πατούλη για τον Ιατρικό Τουρισμό

 99. 07/11 11:33

  Τουρισμός | Με ποια κριτήρια επιλέγουν ξενοδοχείο οι Γερμανοί

 100. 07/11 11:19

  Ι.Ρέτσος: "Ντροπή και θυμός" για την επίθεση της Ε.Ξ. Θεσσαλονίκης στην ΠΟΞ