Η ακτινογραφία της γερμανικής τουριστικής οικονομίας και η θέση της Ελλάδας

Α Decrease font Enlarge font
Η ακτινογραφία της γερμανικής τουριστικής οικονομίας και η θέση της Ελλάδας

Στην 5η θέση ως προς τις προτιμήσεις των Γερμανών τουριστών παρέμεινε η Ελλάδα το 2017 σύμφωνα με έκθεση της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο (γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων).

Η έκθεση που επικαλείται στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας αναφέρει ότι το 2017 επισκέφθηκαν την Ελλάδα 3,7 εκατ. Γερμανοί τουρίστες, αύξηση 18,1% εν σχέσει με τις 3,1 εκατ. αφίξεις από Γερμανία το 2016. Με μερίδιο 12,3% επί του συνόλου της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα, η Γερμανία παρέμεινε και το 2017 στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών προελεύσεως επισκεπτών στην χώρα μας, ακολουθούμενη από: Ην. Βασίλειο (10%), Ιταλία (4,8%), Γαλλία (4,7%) κλπ.

Σύμφωνα με μελέτη του Γερμανικού Συνδέσμου Ταξιδίων το 2016 (Deutscher Reiseverband), ο τουριστικός κλάδος στην Γερμανία είχε τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:

- Άμεση Ακαθάριστη Προστιθεμένη Αξία άνω των 105 δις Ευρώ, με το έμμεσο όφελος στην οικονομία (μέσω της ζήτησης που δημιουργεί σε παράπλευρους κλάδους) να υπερβαίνει τα 213,5 δις Ευρώ.

- Αριθμός Απασχολούμενων: 2,9 εκ. περίπου, ενώ 7% των θέσεων εργασίας στην Γερμανία εξαρτάται από τον τουρισμό.

 - Οι επιχειρήσεις διοργάνωσης ταξιδίων υπερβαίνουν τις 2.500, με κύκλο εργασιών 33,7 δις Ευρώ το 2017, έναντι 31,2 δις το 2016.

Μεγαλύτερες εξ αυτών:

1) TUI Deutschland, κύκλος εργασιών: 6,6 δις Ευρώ και μερίδιο αγοράς 17,2%

2) Thomas Cook, κύκλος εργασιών: 3,8 δις Ευρώ και μερίδιο αγοράς 9,9%

3) DER Touristik, κύκλος εργασιών: 3,4 δις Ευρώ και μερίδιο αγοράς 9,0%

4) FTI, κύκλος εργασιών: 2,5 δις Ευρώ και μερίδιο αγοράς 6,6%  

5) Aida Cruises, κύκλος εργασιών: 1,7 δις Ευρώ και μερίδιο αγοράς 4,4%

6) Alltours, κύκλος εργασιών: 1,4 δις Ευρώ και μερίδιο αγοράς 3,6%

7) Schauinsland Reisen, κύκλος εργασιών: 1,2 δις ευρώ και μερίδιο αγοράς 3,1%

8) Λοιποί, μερίδιο αγοράς 46,2%.

- Ο κύκλος εργασιών των διοργανωτών ταξιδίων καταγράφει συνεχή αύξηση τα τελευταία πέντε έτη και η δυναμική οφείλεται κυρίως στις κρουαζιέρες και στα ταξίδια υψηλών προδιαγραφών.

-Ο αριθμός των ταξιδιωτικών πρακτορείων που λειτουργούν στην Γερμανία ανέρχεται σε 11.116, συνθέτοντας ένα εκ των πλέον πυκνών δικτύων σε παγκόσμιο επίπεδο, με κύκλο εργασιών 26,4 δις Ευρώ το 2017, έναντι 25,2 δις το 2016. Το μεγαλύτερο τμήμα των ταξιδίων των Γερμανών, παρά την ραγδαία αύξηση των διαδικτυακών πρακτορείων, διοργανώνεται μέσω ταξιδιωτικών Γραφείων.

- Οι Γερμανοί ταξιδιώτες (με διάρκεια ταξιδίου >5 ημερών) ανήλθαν το 2017 σε 54,1 εκ. έναντι 53,4 εκατ. το 2016 με συχνότητα ταξιδίου ανά άτομο 1,3 και μέση διάρκεια 13,1 ημέρες, ενώ το ποσοστό του πληθυσμού που ταξίδεψε το 2017 ανήλθε σε 77,2%.

- Τα έξοδα των Γερμανών για ταξίδια στο εξωτερικό το 2017 ανήλθαν σε 73,6 δις Ευρώ, έναντι 73,3 δις το 2016 και 69 δις το 2015.

- 27,6% των Γερμανών τουριστών επέλεξε προορισμούς στο εσωτερικό το 2017 και 72,4% στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) για το 2017, αναφορικά με την διεθνή τουριστική δαπάνη, η Γερμανία με 84  δις δολ. ΗΠΑ (αύξηση 3%), το εν λόγω έτος αναφοράς, κατετάγη στην 3η θέση, προηγουμένων της Κίνας με 258 δις δολ. ΗΠΑ (αύξηση 5%) και ΗΠΑ με 135 δις δολ. ΗΠΑ (αύξηση 9%). Ακολουθούν Η.Β., Γαλλία κ.ά.

Διεθνείς Εκθέσεις στην Γερμανία και Ελληνικές Συμμετοχές

Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Εκθέσεων της Γερμανικής Οικονομίας ΑUMA (Austellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.), ο κλάδος διοργάνωσης εκθέσεων ανήκει στους σημαντικότερους τομείς παροχής υπηρεσιών της γερμανικής οικονομίας, με κύκλο εργασιών 3,7 δις Ευρώ το 2017, έναντι 3,9 δις Ευρώ το 2016.

Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της AUMA (Επιτροπή Εκθέσεων της Γερμανικής Οικονομίας/Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.), η συνολική προστιθεμένη αξία του Εκθεσιακού Κλάδου στην γερμανική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των παράπλευρων πολλαπλασιαστικών ωφελειών, ανέρχεται ετησίως σε 28 δις Ευρώ, συντηρώντας περί τις 231 χιλ. θέσεις εργασίας. Έξι εταιρείες από την Γερμανία συγκαταλέγονται μεταξύ των 15 πρώτων διοργανωτών διεθνών εκθέσεων παγκοσμίως.

Το 2017 ο αριθμός των διεθνών και εθνικών εκθέσεων που διοργανώθηκαν στην Γερμανία μειώθηκε από 186 το 2016 σε 156. Συνακόλουθα, τόσον ο αριθμός των εκθετών όσον και ο αριθμός των επισκεπτών μειώθηκαν από 192.094 και 10.536.319 σε 176.184 και 9.727.600 αντιστοίχως. Ο αριθμός των εκθετών ανήλθε σε 176.184 (2016: 192.094), εκ των οποίων 107.830 αλλοδαποί εκθέτες (2016: 112.871) και 68.354 ημεδαποί (2016: 79.223).

Ο μεγαλύτερος αριθμός εκθετών σε εκθεσιακές διοργανώσεις στην Γερμανία προέρχεται από χώρες ΕΕ (53%). Ακολουθούν οι εκθέτες από χώρες της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ασίας (26%), ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ (8,4%), Β. Αμερική (5,9%), Λατινική Αμερική (1,9%), Αφρική (1,9%,), Εγγύς και Μέση Ανατολή (1,6%) και Αυστραλία-Ωκεανία (0,6%). Οι συμμετοχές από Κίνα το 2017 ανήλθαν σε 13.999, έναντι 15.569 το 2016 κατατάσσοντάς την Κίνα εκ νέου στην πρώτη θέση μεταξύ των ξένων εκθετών στην Γερμανία, με δεύτερη την Ιταλία (13.145 εκθέτες), τρίτη την Γαλλία (6.493), ακολουθούμενες από Κάτω Χώρες (5.561), ΗΠΑ (5.489), Ηνωμένο Βασίλειο (5.276), Ισπανία (4.831), Αυστρία (3.761), Ελβετία (3.343), Τουρκία (3.334), Ινδία (3.008), Ταϊβάν (2.816) κλπ.

Η Ελλάδα το 2017 συμμετείχε σε 76 εκθέσεις έναντι 98 το 2016, παρά ταύτα ο αριθμός των συμμετεχόντων εκθετών από την χώρα μας αυξήθηκε από 751 το 2016 σε 1096 το 2017, που αντιστοιχεί σε μερίδιο 1,02% επί του συνολικού αριθμού αλλοδαπών εκθετών στις γερμανικές εκθέσεις.  Όσον αφορά τις οργανωμένες από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας γερμανικές συμμετοχές σε εκθέσεις του εξωτερικού, αυτές ανήλθαν το 2017 σε 226, έναντι 220 2016), συγκεντρώνοντας την συμμετοχή 5.842 Γερμανών εκθετών (6.020 το 2016). Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου για τις εκθεσιακές δράσεις ανήλθε το 2017 σε 44 εκ. Ευρώ, έναντι 43 εκ. Ευρώ το 2016, ενώ ο προϋπολογισμός 2017 προβλέπει αύξηση 1,0 εκατ. Ευρώ.

Οι γερμανικές συμμετοχές μέσω του Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας επικεντρώθηκαν κατά 39,8% στη Νότιο-Ανατολική και Κεντρική Ασία (90 οργανωμένες συμμετοχές). 42 υπήρξαν οι οργανωμένες γερμανικές συμμετοχές σε ευρωπαϊκές εκτός ΕΕ χώρες, 40 στην Εγγύς και Μέση Ανατολή, 21 στη Β. Αμερική, 16 στη Ν. Αμερική, 12 στην Αφρική, 3 στην ΕΕ και 2 στην Αυστραλία-Ωκεανία. Τέλος, στο πλαίσιο του αντιστοίχου προγράμματος του Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, που στοχεύει στην ενίσχυση κυρίως νέων εκθετών με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, διοργανώθηκαν 47 Εθνικά Περίπτερα με συμμετοχή 570 γερμανικών επιχειρήσεων, ήτοι κατά μέσο όρο 12 επιχειρήσεις ανά Εθνικό Περίπτερο. Ο ετήσιος προϋπολογισμός για τις δράσεις αυτές το 2017 ανήλθε σε 2,7 εκατ. Ευρώ.

 1. 23/09 12:07

  Κινέζοι τουρίστες στον Όλυμπο

 2. 23/09 12:04

  Tα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής στην Πάτμο

 3. 23/09 12:00

  Έργα για την τουριστική ανάπτυξη στη Λίμνη Λάδωνα

 4. 23/09 11:59

  Αθλητικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλία

 5. 22/09 11:48

  Ψηφιακή προβολή και διαχείριση πολιτιστικών χώρων στα Χανιά

 6. 22/09 11:46

  Ανάπτυξη και ανάδειξη της Λίμνης Δοϊράνης

 7. 22/09 11:44

  Οι Καρποί της Μελίβοιας Γης στη Λάρισα

 8. 21/09 14:51

  H μαγευτική παραλία των Γλάρων στη Χίο από ψηλά

 9. 21/09 14:20

  Ελληνικός Τουρισμός: Γερμανοί και Αμερικανοί οι πρωταγωνιστές στο 7μηνο

 10. 21/09 14:16

  Αεροδρόμιο Καστελίου: Ελληνο-ινδική κοινοπραξία ο οριστικός ανάδοχος- Πότε ξεκινούν τα έργα

 11. 21/09 13:29

  T+L: Η Κρήτη στους 12 top προορισμούς για μοναχικούς ταξιδιώτες

 12. 21/09 13:04

  Μεγαλύτερη διαφάνεια στις χρεώσεις της Airbnb ζητεί η ΕΕ

 13. 21/09 12:42

  Ο κίνδυνος της τουριστικής ασφυξίας

 14. 21/09 12:21

  Μαγιόρκα και Ίμπιζα βάζουν "στοπ" στο δωρεάν αλκοόλ στα ξενοδοχεία από το 2020

 15. 21/09 12:13

  ΙΝΣΕΤΕ: Οδηγός ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων στις τουριστικές επιχειρήσεις

 16. 21/09 12:04

  Ζάκυνθος: Ζώνη επικινδυνότητας στο Ναυάγιο

 17. 21/09 11:58

  Στοιχεία στην ΕΛΣΤΑΤ από τα καταλύματα σύντομης διαμονής

 18. 21/09 11:47

  Τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία έχουν καλύτερες επιδόσεις

 19. 21/09 11:41

  Περίθαλψη σε τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα στη Σύρο

 20. 21/09 11:40

  Βενετία: Πρόστιμα στους τουρίστες που κάθονται στους δρόμους

 21. 21/09 10:56

  ΝΔ: Καθυστερημένα η αύξηση των πόρων του ΕΣΠΑ τουριστικών ΜμΕ

 22. 21/09 10:46

  Προβολή της Μήλου στην Αυστραλία

 23. 21/09 10:46

  Αγκίστρι: Διπλασιάζεται η δυναμικότητα του λιμένα

 24. 21/09 10:41

  Ε.Κουντουρά: Προτεραιότητα η απευθείας αεροπορική σύνδεση Σεούλ-Αθήνας

 25. 21/09 10:34

  Άδειες για δύο νέα ξενοδοχεία 5 αστέρων στη Σαντορίνη

 26. 21/09 10:29

  Δήμος Αργους-Ορεστικού: Aποκατάσταση των μονοπατιών του Αγίου Νικολάου

 27. 21/09 10:28

  Νέες πλωτές εξέδρες σε Χαλκιδική και Σκιάθο

 28. 21/09 10:24

  Μελέτη: Πρωταγωνιστής ο τουρισμός για την ισπανική οικονομία

 29. 21/09 10:22

  Το μαρτύριο της σταγόνας….

 30. 20/09 16:08

  Ευριδίκη Κουρνέτα: Νέο θεσμικό πλαίσιο για τον θεματικό τουρισμό

 31. 20/09 15:50

  Εταιρικές εκδηλώσεις στο Hard Rock Cafe Athens

 32. 20/09 15:36

  Α.Βασιλικός: Η Airbnb ξεπέρασε τον αριθμό κλινών στα ξενοδοχεία στην Αθήνα

 33. 20/09 14:44

  Οι τιμές των ξενοδοχείων το Φθινόπωρο: Ανταγωνιστική η Αθήνα, ακριβά τα νησιά

 34. 20/09 14:22

  Έρευνα: Η Αθήνα καθιερώνεται ως προορισμός διακοπών- το προφίλ των τουριστών της

 35. 20/09 14:14

  Νέο ξενοδοχείο Allsun στην Κρήτη

 36. 20/09 13:49

  Πως μπορούμε να ενισχύσουμε τις πωλήσεις/κρατήσεις σε περιόδους χαμηλής ζήτησης;

 37. 20/09 13:24

  ΤτΕ: +17% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 7μηνο

 38. 20/09 13:14

  Ryanair: Σχέδια για νέες βάσεις στη Γαλλία

 39. 20/09 12:51

  Προβολή της Ελλάδας στον κορεατικό κινηματογράφο

 40. 20/09 12:48

  Minoan Group: Πώληση τμήματος ταξιδίων- Στόχος να προχωρήσει το πρότζεκτ της Κρήτης

 41. 20/09 12:09

  Η Κρήτη ως επίκεντρο της κυκλικής οικονομίας στα νησιά της Μεσογείου

 42. 20/09 12:07

  Έρευνα: Πώς οι online κρατήσεις μεταβάλλουν την ευρωπαϊκή τουριστική αγορά

 43. 20/09 11:52

  Η Λευκωσία στη σύνοδο κορυφής του World Tourism Cities Federation

 44. 20/09 11:15

  Norwegian: Προγράμματα κρουαζιέρας στα ελληνικά νησιά το 2020

 45. 20/09 11:05

  3 στους 4 Αμερικανούς προτιμά κράτηση διακοπών μέσω τουριστικού γραφείου

 46. 20/09 10:48

  Οι δήμοι Λειψών και Τρικκαίων δημιουργούν τεχνογνωσία

 47. 20/09 10:35

  TornosNews: Οι τυχεροί που κέρδισαν προσκλήσεις για το Athens Flying Week- Όλα τα ονόματα

 48. 20/09 09:51

  Διαδραστική τουριστική προβολή του Ηρακλείου

 49. 20/09 09:49

  Επέκταση ξενοδοχείων στην Ερέτρια και την Κρήτη

 50. 20/09 09:41

  Όλες οι μεγάλες ελληνικές επενδύσεις στη Ρωσία – Το οικονομικό προφίλ των 18 ρωσικών περιφερειών

 51. 20/09 09:36

  Aποκατάσταση του Ιστορικού Φάρου Κόγχης Σαλαμίνας

 52. 20/09 09:34

  Βόρεια Κυνουρία: Τουριστικό brandname «Παράλιο Άστρος»

 53. 19/09 16:57

  Γερμανοί tour operators ξεναγήθηκαν στην Ήπειρο

 54. 19/09 16:53

  Thomas Cook: 10 νέα ξενοδοχεία Cook's Club το καλοκαίρι του 2019- Σχέδια και για Ελλάδα

 55. 19/09 15:42

  MR&H: Ένα μεγάλο επενδυτικό φόρουμ στην Αθήνα

 56. 19/09 15:34

  Διάκριση του Grace Santorini στα Top Mediterranean Resort Awards

 57. 19/09 14:37

  Συνάντηση Κουντουρά με την υπουργό Βετεράνων της Ν. Κορέας στη Σεούλ

 58. 19/09 14:33

  Στο ξενοδοχείο OUT OF THE BLUE Capsis τα Seven Stars Luxury Hospitality Awards

 59. 19/09 14:05

  Fraport: Νέα εποχή για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης με νέο τερματικό σταθμό

 60. 19/09 13:51

  Οι διακοπές του Μάθιου Μακόναχι στην Ελλάδα- "Τρεις εβδομάδες στον παράδεισο"

 61. 19/09 13:39

  Οι πωλήσεις των ξενοδοχείων στο επίκεντρο του επόμενου 100% Hotel Show

 62. 19/09 13:25

  Ημερίδα "Τουρισμός & 4η Βιομηχανική Επανάσταση"

 63. 19/09 13:14

  Νέο τετράστερο ξενοδοχείο στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνης

 64. 19/09 12:32

  Vision 2030: Το πιο φιλόδοξο σχέδιο στην ιστορία του αιγυπτιακού τουρισμού

 65. 19/09 12:15

  Στο προσκήνιο η μεγάλη τουριστική επένδυση στη Σάμο

 66. 19/09 11:47

  92 νέα ξενοδοχειακά πρότζεκτ στην Τουρκία- Κίνδυνο υπερπροσφοράς βλέπουν οι ξενοδόχοι

 67. 19/09 11:24

  Ποια ήταν τα δημοφιλέστερα ελληνικά ξενοδοχεία στη Γερμανία στα τέλη Αυγούστου

 68. 19/09 11:20

  Sky Express: Εισιτήρια από 14,90 ευρώ

 69. 19/09 11:09

  Transavia: Νέες συνδέσεις με Μύκονο και Σαντορίνη το 2019

 70. 19/09 11:03

  Σε διαδικασία πτώχευσης η Small Planet Airlines

 71. 19/09 10:39

  +269% οι αποζημιώσεις σε επιβάτες αεροπορικών εταιρειών στην Ελλάδα φέτος

 72. 19/09 10:03

  British Airways: Πτήσεις προς Κω από το Γκάτγουικ το 2019

 73. 19/09 09:35

  Ψηφιακή γαστρονομία στο Ηράκλειο

 74. 19/09 09:34

  Νέες πλωτές εξέδρες στη Λευκάδα

 75. 19/09 09:32

  Οι Αμερικανοί προτιμούν τις ελληνικές ελιές

 76. 19/09 09:30

  Άδειες για τουριστικές κατοικίες στο Ρέθυμνο

 77. 19/09 09:26

  Δήμος Παιονίας: Ανταλλαγή έκτασης με γη Μονής για τουριστικούς σκοπούς

 78. 18/09 16:14

  To Σχολείο Τουρισμού OnTour ταξιδεύει στη Χαλκιδική

 79. 18/09 15:15

  Άδεια λειτουργίας στη μαρίνα Αλίμου

 80. 18/09 15:10

  Wanderlust Greece: Το νέο βίντεο της καμπάνιας για την Κρήτη

 81. 18/09 14:44

  Wanderlust Greece: Προβολή της Εύβοιας και της Σκύρου

 82. 18/09 14:43

  ΠΟΤ: Ο υπερ-τουρισμός στα αστικά κέντρα

 83. 18/09 14:00

  Η διαδραστική παρουσίαση του Παλιρροϊκού Φαινομένου στη Χαλκίδα

 84. 18/09 13:42

  Αναβαθμίζεται σε πεντάστερο το ξενοδοχείο Regina Mare

 85. 18/09 13:39

  Γραφείο Τουριστικής Πληροφόρησης στο αεροδρόμιο Αράξου

 86. 18/09 13:23

  Αφαίρεση της "Γαλάζιας Σημαίας" από 8 ελληνικές ακτές

 87. 18/09 13:14

  Nέα τουριστική ιστοσελίδα από την Περιφέρεια Αττικής

 88. 18/09 13:10

  Η Πάφος στην πλατφόρμα αειφόρων ταξιδίων «Διαδρομές Παγκόσμιας Κληρονομιάς»

 89. 18/09 13:04

  Το νέο «τέρας» που απειλεί τον ελληνικό τουρισμό

 90. 18/09 12:46

  Τι λέει η ΠΟΞ για την επέκταση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης

 91. 18/09 12:41

  Ξενοδοχεία: Οι καλύτερες παροχές για να προσελκύσετε όλους τους ταξιδιώτες

 92. 18/09 12:26

  Παράσταση "Έρωτες και Θρήνοι Γυναικών" στο Ηρώδειο

 93. 18/09 12:10

  Kως: Ημιτελικός για τον υποψήφιο European Young Chef 2018

 94. 18/09 11:49

  ΑΑΔΕ: Νέες διευκρινίσεις για την υποβολή δηλώσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

 95. 18/09 11:46

  Τουρκία: Στροφή στον ποιοτικό τουρισμό το 2019

 96. 18/09 11:18

  Αναρριχητικός τουρισμός: O ΕΟΤ προβάλλει τα Μετέωρα στη Γερμανία

 97. 18/09 11:14

  Συνάντηση Κουντουρά για τουριστική συνεργασία με τη Ν. Κορέα

 98. 18/09 11:11

  H Περιφέρεια Κρήτης στο φόρουμ για τα «Έξυπνα Νησιά»

 99. 18/09 10:58

  Προβολή ελληνικών προορισμών για γιόγκα στην Ινδία

 100. 18/09 10:50

  Έρχεται η νέα TripAdvisor: Θα θυμίζει social media με εξατομικευμένες ταξιδιωτικές προτάσεις