Η ακτινογραφία της γερμανικής τουριστικής οικονομίας και η θέση της Ελλάδας

Α Decrease font Enlarge font
Η ακτινογραφία της γερμανικής τουριστικής οικονομίας και η θέση της Ελλάδας

Στην 5η θέση ως προς τις προτιμήσεις των Γερμανών τουριστών παρέμεινε η Ελλάδα το 2017 σύμφωνα με έκθεση της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο (γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων).

Η έκθεση που επικαλείται στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας αναφέρει ότι το 2017 επισκέφθηκαν την Ελλάδα 3,7 εκατ. Γερμανοί τουρίστες, αύξηση 18,1% εν σχέσει με τις 3,1 εκατ. αφίξεις από Γερμανία το 2016. Με μερίδιο 12,3% επί του συνόλου της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα, η Γερμανία παρέμεινε και το 2017 στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών προελεύσεως επισκεπτών στην χώρα μας, ακολουθούμενη από: Ην. Βασίλειο (10%), Ιταλία (4,8%), Γαλλία (4,7%) κλπ.

Σύμφωνα με μελέτη του Γερμανικού Συνδέσμου Ταξιδίων το 2016 (Deutscher Reiseverband), ο τουριστικός κλάδος στην Γερμανία είχε τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:

- Άμεση Ακαθάριστη Προστιθεμένη Αξία άνω των 105 δις Ευρώ, με το έμμεσο όφελος στην οικονομία (μέσω της ζήτησης που δημιουργεί σε παράπλευρους κλάδους) να υπερβαίνει τα 213,5 δις Ευρώ.

- Αριθμός Απασχολούμενων: 2,9 εκ. περίπου, ενώ 7% των θέσεων εργασίας στην Γερμανία εξαρτάται από τον τουρισμό.

 - Οι επιχειρήσεις διοργάνωσης ταξιδίων υπερβαίνουν τις 2.500, με κύκλο εργασιών 33,7 δις Ευρώ το 2017, έναντι 31,2 δις το 2016.

Μεγαλύτερες εξ αυτών:

1) TUI Deutschland, κύκλος εργασιών: 6,6 δις Ευρώ και μερίδιο αγοράς 17,2%

2) Thomas Cook, κύκλος εργασιών: 3,8 δις Ευρώ και μερίδιο αγοράς 9,9%

3) DER Touristik, κύκλος εργασιών: 3,4 δις Ευρώ και μερίδιο αγοράς 9,0%

4) FTI, κύκλος εργασιών: 2,5 δις Ευρώ και μερίδιο αγοράς 6,6%  

5) Aida Cruises, κύκλος εργασιών: 1,7 δις Ευρώ και μερίδιο αγοράς 4,4%

6) Alltours, κύκλος εργασιών: 1,4 δις Ευρώ και μερίδιο αγοράς 3,6%

7) Schauinsland Reisen, κύκλος εργασιών: 1,2 δις ευρώ και μερίδιο αγοράς 3,1%

8) Λοιποί, μερίδιο αγοράς 46,2%.

- Ο κύκλος εργασιών των διοργανωτών ταξιδίων καταγράφει συνεχή αύξηση τα τελευταία πέντε έτη και η δυναμική οφείλεται κυρίως στις κρουαζιέρες και στα ταξίδια υψηλών προδιαγραφών.

-Ο αριθμός των ταξιδιωτικών πρακτορείων που λειτουργούν στην Γερμανία ανέρχεται σε 11.116, συνθέτοντας ένα εκ των πλέον πυκνών δικτύων σε παγκόσμιο επίπεδο, με κύκλο εργασιών 26,4 δις Ευρώ το 2017, έναντι 25,2 δις το 2016. Το μεγαλύτερο τμήμα των ταξιδίων των Γερμανών, παρά την ραγδαία αύξηση των διαδικτυακών πρακτορείων, διοργανώνεται μέσω ταξιδιωτικών Γραφείων.

- Οι Γερμανοί ταξιδιώτες (με διάρκεια ταξιδίου >5 ημερών) ανήλθαν το 2017 σε 54,1 εκ. έναντι 53,4 εκατ. το 2016 με συχνότητα ταξιδίου ανά άτομο 1,3 και μέση διάρκεια 13,1 ημέρες, ενώ το ποσοστό του πληθυσμού που ταξίδεψε το 2017 ανήλθε σε 77,2%.

- Τα έξοδα των Γερμανών για ταξίδια στο εξωτερικό το 2017 ανήλθαν σε 73,6 δις Ευρώ, έναντι 73,3 δις το 2016 και 69 δις το 2015.

- 27,6% των Γερμανών τουριστών επέλεξε προορισμούς στο εσωτερικό το 2017 και 72,4% στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) για το 2017, αναφορικά με την διεθνή τουριστική δαπάνη, η Γερμανία με 84  δις δολ. ΗΠΑ (αύξηση 3%), το εν λόγω έτος αναφοράς, κατετάγη στην 3η θέση, προηγουμένων της Κίνας με 258 δις δολ. ΗΠΑ (αύξηση 5%) και ΗΠΑ με 135 δις δολ. ΗΠΑ (αύξηση 9%). Ακολουθούν Η.Β., Γαλλία κ.ά.

Διεθνείς Εκθέσεις στην Γερμανία και Ελληνικές Συμμετοχές

Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Εκθέσεων της Γερμανικής Οικονομίας ΑUMA (Austellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.), ο κλάδος διοργάνωσης εκθέσεων ανήκει στους σημαντικότερους τομείς παροχής υπηρεσιών της γερμανικής οικονομίας, με κύκλο εργασιών 3,7 δις Ευρώ το 2017, έναντι 3,9 δις Ευρώ το 2016.

Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της AUMA (Επιτροπή Εκθέσεων της Γερμανικής Οικονομίας/Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.), η συνολική προστιθεμένη αξία του Εκθεσιακού Κλάδου στην γερμανική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των παράπλευρων πολλαπλασιαστικών ωφελειών, ανέρχεται ετησίως σε 28 δις Ευρώ, συντηρώντας περί τις 231 χιλ. θέσεις εργασίας. Έξι εταιρείες από την Γερμανία συγκαταλέγονται μεταξύ των 15 πρώτων διοργανωτών διεθνών εκθέσεων παγκοσμίως.

Το 2017 ο αριθμός των διεθνών και εθνικών εκθέσεων που διοργανώθηκαν στην Γερμανία μειώθηκε από 186 το 2016 σε 156. Συνακόλουθα, τόσον ο αριθμός των εκθετών όσον και ο αριθμός των επισκεπτών μειώθηκαν από 192.094 και 10.536.319 σε 176.184 και 9.727.600 αντιστοίχως. Ο αριθμός των εκθετών ανήλθε σε 176.184 (2016: 192.094), εκ των οποίων 107.830 αλλοδαποί εκθέτες (2016: 112.871) και 68.354 ημεδαποί (2016: 79.223).

Ο μεγαλύτερος αριθμός εκθετών σε εκθεσιακές διοργανώσεις στην Γερμανία προέρχεται από χώρες ΕΕ (53%). Ακολουθούν οι εκθέτες από χώρες της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ασίας (26%), ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ (8,4%), Β. Αμερική (5,9%), Λατινική Αμερική (1,9%), Αφρική (1,9%,), Εγγύς και Μέση Ανατολή (1,6%) και Αυστραλία-Ωκεανία (0,6%). Οι συμμετοχές από Κίνα το 2017 ανήλθαν σε 13.999, έναντι 15.569 το 2016 κατατάσσοντάς την Κίνα εκ νέου στην πρώτη θέση μεταξύ των ξένων εκθετών στην Γερμανία, με δεύτερη την Ιταλία (13.145 εκθέτες), τρίτη την Γαλλία (6.493), ακολουθούμενες από Κάτω Χώρες (5.561), ΗΠΑ (5.489), Ηνωμένο Βασίλειο (5.276), Ισπανία (4.831), Αυστρία (3.761), Ελβετία (3.343), Τουρκία (3.334), Ινδία (3.008), Ταϊβάν (2.816) κλπ.

Η Ελλάδα το 2017 συμμετείχε σε 76 εκθέσεις έναντι 98 το 2016, παρά ταύτα ο αριθμός των συμμετεχόντων εκθετών από την χώρα μας αυξήθηκε από 751 το 2016 σε 1096 το 2017, που αντιστοιχεί σε μερίδιο 1,02% επί του συνολικού αριθμού αλλοδαπών εκθετών στις γερμανικές εκθέσεις.  Όσον αφορά τις οργανωμένες από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας γερμανικές συμμετοχές σε εκθέσεις του εξωτερικού, αυτές ανήλθαν το 2017 σε 226, έναντι 220 2016), συγκεντρώνοντας την συμμετοχή 5.842 Γερμανών εκθετών (6.020 το 2016). Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου για τις εκθεσιακές δράσεις ανήλθε το 2017 σε 44 εκ. Ευρώ, έναντι 43 εκ. Ευρώ το 2016, ενώ ο προϋπολογισμός 2017 προβλέπει αύξηση 1,0 εκατ. Ευρώ.

Οι γερμανικές συμμετοχές μέσω του Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας επικεντρώθηκαν κατά 39,8% στη Νότιο-Ανατολική και Κεντρική Ασία (90 οργανωμένες συμμετοχές). 42 υπήρξαν οι οργανωμένες γερμανικές συμμετοχές σε ευρωπαϊκές εκτός ΕΕ χώρες, 40 στην Εγγύς και Μέση Ανατολή, 21 στη Β. Αμερική, 16 στη Ν. Αμερική, 12 στην Αφρική, 3 στην ΕΕ και 2 στην Αυστραλία-Ωκεανία. Τέλος, στο πλαίσιο του αντιστοίχου προγράμματος του Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, που στοχεύει στην ενίσχυση κυρίως νέων εκθετών με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, διοργανώθηκαν 47 Εθνικά Περίπτερα με συμμετοχή 570 γερμανικών επιχειρήσεων, ήτοι κατά μέσο όρο 12 επιχειρήσεις ανά Εθνικό Περίπτερο. Ο ετήσιος προϋπολογισμός για τις δράσεις αυτές το 2017 ανήλθε σε 2,7 εκατ. Ευρώ.

 1. 16/11 15:16

  Στον αέρα από σήμερα η Xenia NEWS...

 2. 16/11 14:29

  Η Τήνος ως η «Μούσα του Αιγαίου» στην WTM 2018

 3. 16/11 14:26

  Δράσεις τουριστικής προβολής από την Περιφέρεια Αττικής

 4. 16/11 14:09

  Θεματικός τουρισμός | Προοπτικές για την αξιοποίηση των Ι.Π. Καλλιθέας Ρόδου

 5. 16/11 13:48

  Τουρισμός | 1,65 δισ. δολάρια ο τζίρος των επαγγεματικών ταξιδίων το 2023

 6. 16/11 13:13

  24ωρη απεργία στα λιμάνια της χώρας στις 28 Νοεμβρίου

 7. 16/11 12:30

  Αυθεντικός Φειδιππίδειος Δρόμος Αθήνα - Σπάρτη - Αθήνα

 8. 16/11 12:25

  "Εβδομάδα της Ελλάδας" στη ρωσική Νίζνι Νόβγκοροντ τον Φεβρουάριο

 9. 16/11 12:09

  Ο Ελληνικός τουρισμός την περίοδο 2012-2017 - Η εκρηκτική άνοδος και η ακτινογραφία των αγορών

 10. 16/11 11:50

  Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη Στοκχόλμη

 11. 16/11 11:41

  Ανακοινώθηκαν τα μόρια εισαγωγής στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας

 12. 16/11 11:38

  Κοινή διακήρυξη Αθήνας και 40 πόλεων για την αντιμετώπιση της Airbnb

 13. 16/11 11:34

  Υποστηρικτής του Art Walk ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης

 14. 16/11 11:24

  Τουρισμός | Πώς επιλέγουν διακοπές οι ταξιδιώτες Gen Z

 15. 16/11 09:40

  Προβολή της Ελλάδας στη Ρουμανία

 16. 16/11 09:38

  Πώς θα προβληθεί ο τουρισμός της Σκιάθου το 2019

 17. 16/11 09:33

  Επιχορηγήσεις για νέα ξενοδοχεία σε Μύκονο και Ρέθυμνο

 18. 16/11 09:31

  Έρχονται στην Ελλάδα τα πολυτελή κάμπινγκ

 19. 16/11 09:28

  Διαγωνισμός για ταξιδιωτικές υπηρεσίες στο Στρασβούργο

 20. 16/11 09:21

  Τουριστικά Γραφεία Δ.Κρήτης: Θετικά κλείνει η χρονιά για τα Χανιά- ζητούμενο η βιωσιμότητα του προορισμού

 21. 16/11 08:58

  FVW workshop: Η Κρήτη είναι τουρισμός + πολιτισμός + προϊόντα - Τι συζητήθηκε στο workshop

 22. 15/11 16:57

  Κορυφαία διάκριση της TUI στον Κωστάκη Λοΐζου του Ομίλου Λούης

 23. 15/11 16:57

  Πανευρωπαϊκή συνάντηση Ξεναγών στην Κρήτη

 24. 15/11 16:48

  Σχέδιο για έξυπνα νησιά στο Αιγαίο

 25. 15/11 16:45

  Περιβαλλοντικό πρόγραμμα από το Santo Maris Oia και την Άγονη Γραμμή Γόνιμη

 26. 15/11 16:00

  Η συμφωνία για το Brexit - Τι προβλέπει για τους ελέγχους στα ταξίδια

 27. 15/11 15:17

  Η Ισπανία υποδέχεται το πρώτο ξενοδοχείο της Ikos Resorts- Επένδυση 150 εκατ. ευρώ

 28. 15/11 15:04

  Έρχεται το ηλεκτρονικό μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών

 29. 15/11 14:39

  Υπουργείο Τουρισμού | 4 προσλήψεις στο ΙΕΚ Ρόδου

 30. 15/11 14:28

  FedHATTA: Συνάντηση εργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό

 31. 15/11 14:07

  TUI: Προσλήψεις στην Ελλάδα - Ανοικτές ημέρες καριέρας σε Αθήνα, Κρήτη, Ρόδο και Κω

 32. 15/11 13:51

  Η Εκκλησία και η μεταβυζαντινή τέχνη της Θεσσαλίας στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

 33. 15/11 13:41

  Airbnb: Τα 9 πιο εμπνευσμένα σπίτια για τους λάτρεις των τεχνών

 34. 15/11 13:14

  Αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη Βόρεια Ελλάδα

 35. 15/11 13:01

  Cyprus Airways: Αυξάνονται οι πτήσεις από Αθήνα προς Λάρνακα το χειμώνα

 36. 15/11 11:48

  Ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια της χώρας το 10μηνο

 37. 15/11 11:36

  "Ανεβαίνει" ο τουρισμός των μουσουλμάνων – Ποιές είναι οι προτιμήσεις τους στα ταξίδια

 38. 15/11 11:08

  Γερμανικός τουρισμός | Διψήφια αύξηση των πωλήσεων το καλοκαίρι

 39. 15/11 11:00

  Ο Γ.Πελεκανάκης πρόεδρος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων

 40. 15/11 10:58

  PublicCafé: Αέρας Κυκλάδων στην καρδιά της Αθήνας

 41. 15/11 10:17

  H Ελλάδα «καλύτερος τουριστικός προορισμός πολιτιστικής κληρονομιάς» στην Ινδία

 42. 15/11 10:12

  INΣΕΤΕ - ReGeneration Academy: Η πρώτη “ακαδημία” εξειδικευμένης εκπαίδευσης στον τουρισμό

 43. 15/11 09:38

  Ανοίγει το ξενοδοχείο Elia Ermou Athens Hotel στο Σύνταγμα

 44. 15/11 09:32

  "Ο Βόλος μας μαγεύει!" τα Χριστούγεννα

 45. 15/11 09:03

  Άδειες για εργασίες σε ξενοδοχεία σε Μύκονο, Κω και Ρόδο

 46. 15/11 09:01

  Δράσεις τουριστικής προβολής Αλοννήσου, Κεφαλλονιάς και Σερρών

 47. 15/11 08:59

  Πρόγραμμα τουριστικής προβολής στην Ολλανδία από τον ΕΟΤ

 48. 15/11 08:56

  Διαμαρτυρίες για το κλείσιμο καταστήματος της Εθνικής στη Μεθώνη

 49. 15/11 08:54

  Μη δασικές εκτάσεις σε ξενοδοχεία στα Χανιά και Κέρκυρα

 50. 15/11 08:37

  Βραβείο αειφορίας της TUI στο ξενοδοχείο Castelli στη Ζάκυνθο

 51. 14/11 19:23

  Υπουργείο Τουρισμού: Προδιαγραφές για τη μετατροπή βαγονιών τρένου σε τουριστικά καταλύματα

 52. 14/11 17:04

  KINAΛ: Πρόταση νόμου για μείωση φόρων στην εστίαση και απόδοση φόρου διαμονής στους Δήμους

 53. 14/11 16:13

  Τα πιο παράξενα αιτήματα των πελατών σε βρετανικά ξενοδοχεία

 54. 14/11 15:10

  Ποιες δεξιότητες ανοίγουν την πόρτα για πρόσληψη σε μια εταιρεία

 55. 14/11 14:55

  Ο εξερχόμενος τουρισμός από την Ινδία θα διπλασιασθεί μέχρι το 2022

 56. 14/11 13:26

  Radisson Blu Park: Ειδικό μενού στο εστιατόριο St' Astra για το Thanksgiving

 57. 14/11 13:22

  Παγκόσμια πρωτιά για το σποτ του ΕΟΤ

 58. 14/11 13:20

  Ποιοί ελληνικοί προορισμοί είχαν τις περισσότερες κρατήσεις rent a car από Γερμανούς

 59. 14/11 12:46

  O αντιπρόεδρος της FedHATTA σε θέση ευθύνης στην ECTAA

 60. 14/11 12:25

  trivago Awards: Διακρίσεις για 60 ελληνικά ξενοδοχεία ως τα καλύτερα για το 2019

 61. 14/11 12:22

  Το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη ξεναγεί τους μαθητές στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης

 62. 14/11 12:15

  Ο αμερικανικός κολοσσός Hines εξαγοράζει ξενοδοχεία στην Κρήτη

 63. 14/11 12:05

  Με ή χωρίς βίζα τα ταξίδια των Βρετανών στην ΕΕ μετά το Brexit;

 64. 14/11 11:52

  Βρετανικός τουρισμός | Σύγχυση για τις επιπτώσεις του Brexit στα ταξίδια

 65. 14/11 11:33

  Αθήνα | Με ραντεβού η αποκομιδή των απορριμάτων και στην Ομόνοια

 66. 14/11 11:25

  DW: Από ρεκόρ σε ρεκόρ ο ελληνικός τουρισμός

 67. 14/11 11:12

  Ο κυπριακός τουρισμός αναδεικνύει το "Κυπριακό Πρόγευμα"

 68. 14/11 11:07

  Τουριστική προβολή της Αλοννήσου με τη σύγχρονη τεχνολογία

 69. 14/11 10:55

  Πρωτάθλημα Motocross Νοτίου Ελλάδας στη Μεγαλόπολη

 70. 14/11 10:54

  Τουριστική προβολή της Χίου στην Πολωνία

 71. 14/11 10:51

  Διαγωνισμός για τις δημοτικές Θερμοπηγές στην Κάλυμνο

 72. 14/11 10:49

  Ο ΕΟΤ στηρίζει την συναυλία της Α. Πρωτοψάλτη στο Λονδίνο

 73. 14/11 10:46

  Νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις στην Κρήτη

 74. 13/11 16:32

  Ζ.Χνάρης: Το 2019 δεν θα είναι εύκολη χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό

 75. 13/11 15:20

  Αλ. Βασιλικός: Η επόμενη 5ετία δεν θα μοιάζει με την προηγούμενη στον τουρισμό

 76. 13/11 15:20

  FedHATTA: Το Ουμπεκιστάν και η Κούβα συστήνονται στους Έλληνες ταξιδιώτες

 77. 13/11 14:24

  Εικονική πραγματικότητα και Hotel Design Awards Area στην 100% Hotel Show 2018

 78. 13/11 14:05

  Πόσο διαδεδομένος είναι ο ιαματικός τουρισμός στην Ελλάδα;

 79. 13/11 13:43

  Σπουδαίοι ομιλητές στο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας του ΞΕΕ στην XENIA 2018

 80. 13/11 13:35

  Ξενοδοχεία | Παράταση προσφορών για το πρώην Ambassadeur στο κέντρο της Αθήνας

 81. 13/11 13:16

  Στο φως η "άγνωστη" αρχαία Τενέα στο Χιλιομόδι Κορινθίας

 82. 13/11 12:24

  Το «Λεωφορείο της Μακεδονικής Κουζίνας» ξεκίνησε το ταξίδι του στην Ευρώπη

 83. 13/11 12:21

  H ΚΕΔΕ συνεδριάζει για τον τουρισμό

 84. 13/11 11:59

  Facebook Pixel, ένας πολύτιμο εργαλείο για την προβολή της τουριστικής επιχείρησης

 85. 13/11 11:53

  Hertz: Διψήφια αύξηση των μισθώσεων το 9μηνο

 86. 13/11 11:42

  Ρόδος: Ο τουρισμός τριπλασιάζει τα απόβλητα στις παραλίες

 87. 13/11 11:38

  ΣΤΑΣΥ: Χωρίς μετεπιβίβαση οι μετακινήσεις με Μετρό προς το αεροδρόμιο Αθηνών

 88. 13/11 11:33

  Διψήφια αύξηση αεροπορικών αφίξεων στα Ιόνια νησιά

 89. 13/11 11:29

  Η Μήλος στην WTM 2018

 90. 13/11 11:20

  Ίος: Στροφή στον ποιοτικό τουρισμό

 91. 13/11 11:13

  H Θεσσαλονίκη στο όραμα για ενιαία βαλκανική τουριστική εμπειρία

 92. 13/11 11:08

  Ο εναλλακτικός τουρισμός εργαλείο για την επέκταση της σεζόν στην Πάρο

 93. 13/11 11:02

  Πώς η Turkish Airlines θα φέρει τουρισμό όλο το χρόνο στην Τουρκία

 94. 13/11 10:49

  40 εκατ. ευρώ έσοδα είχε φέτος η Ακρόπολη

 95. 13/11 10:42

  Η ASTA βραβεύει την Έλενα Κουντουρά

 96. 13/11 10:38

  Νέα εποχή για την TripAdvisor – Τι αλλάζει από σήμερα

 97. 13/11 08:32

  Πώς η ΑΑΔΕ επιχειρεί τη φορολογική συμμόρφωση των τουριστικών επιχειρήσεων

 98. 13/11 08:28

  Προσλήψεις επιτόπιου προσωπικού σε γραφεία εξωτερικού του ΕΟΤ

 99. 13/11 08:26

  Διυπουργική Επιτροπή για το χωροταξικό του τουρισμού

 100. 13/11 08:24

  Πάρος: Νέος διαγωνισμός για την εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα Νάουσας